logo UMP zgłaszanie publikacji


Baza tworzona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obejmuje informacje o wszystkich publikacjach autorów będących pracownikami zakładów i klinik UM w Poznaniu oraz o rozprawach doktorskich (także autorów spoza Uniwersytetu, których pracownicy Uczelni byli promotorami). Bardziej szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
Instrukcja skróty nazw jednostek skróty wydziałów typy publikacji kody językówPrzy wyszukiwaniu należy korzystać z podpowiedzi automatycznego indeksu

Łączenie warunków

Zawężanie wyników
Rok publikacji:    wszystkie lata   wybrany rok   zakres lat   Baza zawiera dane od 1991 r.
Dane są rejestrowane na bieżąco.
Prace z: z czasopism
z czasopism z Impact Factor (wg bazy Journal Citation Reports)
punktacją Min. Nauki (zasady punktacji)
Ograniczenie wyszukiwania do prac: [ z tekstem dostępnym w Internecie ]     [ z dostępnym abstraktem ]
Format: Szeregowanie:

©  Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
System Expertus® SPLENDOR Poznań

Ostatnia aktualizacja: 2018.02.18 23:23:37             Ostatni dostęp do bazy: 2018.02.19 23:16:26            Liczba użytkowników (od 2012.01.01): 288843
IP użytkownika: 54.144.84.155