logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: ANDRYSIAK PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/24
Autorzy: Joanna Pawłowska, Piotr Andrysiak, Diana Kulej-Janiszewska.
Tytuł: Ceramiczne koronowe wkłady w zębach bocznych - przegląd piśmiennictwa. Cz. 1.
Tytuł angielski: Ceramic coronal inlays for lateral teeth - a literature review. Pt. 1.
Czasopismo: Stom. Współcz.
Szczegóły: 2017 : Vol. 24, nr 6, s. 54-57, il. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1231-3254

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/24
Autorzy: Joanna Pawłowska, Piotr Andrysiak, Diana Kulej-Janiszewska.
Tytuł: Ceramiczne koronowe wkłady w zębach bocznych - przegląd piśmiennictwa. Cz.2.
Tytuł angielski: Ceramic coronal inlays for lateral teeth - a literature review. Pt. 2.
Czasopismo: Stom. Współcz.
Szczegóły: 2017 : Vol. 24, nr 6, s. 58-62, bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1231-3254

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/24
Autorzy: Agnieszka Marcinkowska, Piotr Andrysiak, Marlena Gauza-Włodarczyk, Leszek Kubisz, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Odpowiedź wybranego materiału kompozytowego na ciągły i impulsowy bodziec temperaturowy.
Tytuł angielski: The response of chosen dental composite to constant and pulse temperature stimulus.
Tytuł całości: W: III Sympozjum "Biofizyka a medycyna". Poznań, 29-30 IX 2016. Streszczenia referatów i posterów.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2016
Strony: s. 66-67.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/24
Autorzy: Agnieszka Marcinkowska, Piotr Andrysiak, Marlena Gauza-Włodarczyk, Leszek Kubisz, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Odpowiedź wybranego materiału kompozytowego na ciągły i impulsowy bodziec temperaturowy.
Tytuł angielski: The response of chosen dental composite to constant and pulse temperature stimulus.
Tytuł całości: W: Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii - kontynuacja.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Dorota Hojan-Jezierska, Teresa Matthews-Brzozowska, Leszek Kubisz.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2016
Strony: s. 72-84 [ark. wyd. 1,0], il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISBN: 978-83-7597-282-5

Typ publikacji: PFP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/24
Autorzy: Katarzyna Błochowiak, Piotr Andrysiak, Krzysztof Sidorowicz, Henryk Witmanowski, Wiesław Hędzelek, Jerzy Sokalski.
Tytuł: Selected applications of Er:YAG and CO2 lasers for treatment of benign neoplasms and tumorous lesions in the mouth.
Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
Szczegóły: 2015 : T. 32, z. 5, s. 337-343, il. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1642-395X
e-ISSN: 2299-0046

Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.342
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5114/pdia.2015.48053

6/24
Autorzy: P[iotr] Andrysiak, A[gnieszka] Marcinkowska, W[iesław] Hędzelek, L[eszek] Kubisz.
Tytuł: Wpływ temperatury na wybrane materiały ceramiczne stosowane do wykonywania stałych uzupełnień protetycznych.
Tytuł angielski: Influence of the temperature on chosen ceramic materials applied for performing fixed prostheses.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 376.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/24
Autorzy: Agnieszka Marcinkowska, Piotr Andrysiak, Wiesław Hędzelek, Leszek Kubisz.
Tytuł: Wpływ temperatury na wybrane materiały stosowane do wykonywania tymczasowych stałych uzupełnień protetycznych.
Tytuł angielski: Influence of the temperature on chosen materials used for manufacturing temporary fixed prostheses.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 6, s. 469-476, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


8/24
Autorzy: Agnieszka Marcinkowska, Piotr Andrysiak, Wiesław Hędzelek, Leszek Kubisz.
Tytuł: Wpływ temperatury na wybrane materiały stosowane do wykonywania tymczasowych stałych uzupełnień protetycznych.
Tytuł angielski: Influence of the temperature on chosen materials applied for performing temporary fixed prostheses.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 395-396.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/24
Autorzy: Piotr Andrysiak, Agnieszka Marcinkowska, Leszek Kubisz, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Odpowiedź tworzywa akrylowego na ciągły i impulsowy bodziec temeraturowy.
Tytuł angielski: The response of acrylic materials to constant and impulse temperature stimulus.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 6, s. 493-500, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


10/24
Autorzy: Piotr Andrysiak, Agnieszka Marcinkowska, Leszek Kubisz, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Odpowiedź tworzywa akrylowego na ciągły i impulsowy bodziec temperaturowy.
Tytuł angielski: The response of acrylic materials to constant and pulse temperature stimulus.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 411.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/24
Autorzy: Piotr Andrysiak, Promotor: Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Ocena interakcji promieniowania lasera CO2 z wybranymi matariałami dentystycznymi. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2008
Strony: 133 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Protetyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


12/24
Autorzy: Piotr Andrysiak, Wiesław Hędzelek, Zdzisław Błaszczak.
Tytuł: Odporność na promieniowanie lasera CO2 wybranych materiałów używanych do odbudowy filarów protez stałych.
Tytuł angielski: The resistance to carbon dioxide laser radiation of chosen materials used for fixed dentures' abutments restorations.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 324-325.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/24
Autorzy: Piotr Andrysiak, Wiesław Hędzelek, Zdzisław Błaszczak, Zenon Woźniak.
Tytuł: Możliwość uszkodzenia materiałów złożonych oraz pokrewnych podczas plastyki tkanek miękkich wykonywanej za pomocą promieniowania lasera CO2.
Tytuł angielski: The possibility of damaging of composite and similar materials as a side effect during soft tissue procedures with CO2 laser.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 5, s. 363-370, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


14/24
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Zdzisław Błaszczak, Piotr Andrysiak, Michał Kaczmarek.
Tytuł: Ocena powierzchni wybranych materiałów protetycznych po aplikacji promieniowania lasera CO2 w różnych warunkach gęstości mocy.
Tytuł angielski: Evaluation of prosthetic materials surface after carbon dioxide laser application in different density conditions.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 3, s. 192-198, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


15/24
Autorzy: P[iotr] Andrysiak, W[iesław] Hędzelek, Z[dzisław] Błaszczak.
Tytuł: Scanning electron microscope observations of CO2 laser effects on chosen dental materials.
Tytuł całości: W: From metal to glass and polymers. E.P.A. 2007. Athens - Greece, October 11-13, 2007. Final Program & Abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
Strony: s. 86.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/24
Autorzy: P[iotr] Andrysiak, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Badanie SEM powierzchni wybranych materiałów stomatologicznych po aplikacji promieniowania lasera CO2 w różnych warunkach gęstości mocy.
Tytuł angielski: SEM examinations of prosthetic materials surface after carbon dioxide laser application in different density conditions.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 43.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/24
Autorzy: P[iotr] Andrysiak, P[rzemysław] Gajdus, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Frenuloplastyka przy użyciu lasera CO2 jako zabieg profilaktyczny i poprawiający warunki protezowania.
Tytuł angielski: Frenuloplasty with laser CO2 as a prophylaxis and procedure improving prosthesis conditions.
Czasopismo: Dent. Forum
Szczegóły: 2006 : supl., s. 55.
Uwagi: Nowe trendy w stomatologii. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 2006. Poznań, 18-20 V 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/24
Autorzy: A[gnieszka] Marcinkowska, P[iotr] Andrysiak, A[nna] Sójka, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Zastosowanie standardowych wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknem szklanym do estetycznej odbudowy zębów.
Tytuł angielski: Use of standard crown-root inlays enhanced with glass fibre in esthetic build up of teeth.
Czasopismo: Dent. Forum
Szczegóły: 2006 : supl., s. 54.
Uwagi: Nowe trendy w stomatologii. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 2006. Poznań, 18-20 V 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/24
Autorzy: Piotr Andrysiak, Zdzisław Błaszczak, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: The influence of CO2 laser beam on chosen dental materials.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 67.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/24
Autorzy: W[iesław] Hędzelek, P[iotr] Andrysiak.
Tytuł: Użyteczność lasera CO2 w korekcie pola protetycznego.
Tytuł angielski: Usefulness of CO2 laser in prosthetic area correction.
Czasopismo: Dent. Forum
Szczegóły: 2005 : Vol. 32, nr 1, s. 157.
Uwagi: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 2005. Nowości stomatologii światowej. Poznań, 21-21 V 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/24
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Piotr Andrysiak.
Tytuł: Użyteczność lasera CO2 w przygotowaniu pola protetycznego.
Tytuł angielski: The usefulness of CO2 laser in prosthetic area preparation.
Czasopismo: Dent. Forum
Szczegóły: 2005 : Vol. 32, nr 1, s. 81-85, bibliogr. abstr. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/24
Autorzy: Piotr Andrysiak, Zdzisław Błaszczak, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Wpływ promieniowania lasera CO2 na wybrane materiały stomatologiczne.
Tytuł angielski: The influence of CO2 laser beam on chosen dental materials.
Tytuł całości: W: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Adres wydawniczy: Poznań, 2005
Strony: s. 27.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/24
Autorzy: Zdzisław Krysiński, Piotr Andrysiak.
Tytuł: Metody zdejmowania koron i mostów protetycznych z zębów filarowych.
Tytuł angielski: Methods of crown and bridge removal from abutment teeth.
Czasopismo: Mag. Stom.
Szczegóły: 2003 : T. 13, nr 1, s. 10-15, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


24/24
Autorzy: Zdzisław Krysiński, Piotr Andrysiak.
Tytuł: Porównanie zastosowań sześciu różnych ściągaczy do koron.
Tytuł angielski: Comparison of application of six different crown removers.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2002 : T. 52, nr 3, s. 173-177, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu