logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: BARAN WOJCIECH
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/8
Autorzy: Wojciech Baran, Magdalena Czarnecka-Operacz, Anna Sadowska-Przytocka, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Katarzyna Kisiel, Ernest Kuchar.
Tytuł: Dermatologia.
Czasopismo: Med. Prakt. Pediat.
Szczegóły: 2020, wyd. spec. 2/2020, s. 99-112, tab. bibliogr.
Uwagi: Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: 4. Częste problemy w praktyce pediatrycznej w pytaniach i odpowiedziach. Stan wiedzy 2020.
p-ISSN: 1507-2134

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/8
Autorzy: J[erzy] Hołowiecki, M[ałgorzata] Krawczyk-Kuliś, S[ebastian] Giebel, K[rystyna] Jagoda, B[eata] Stella-Hołowiecka, B[eata] Piątkowska-Jakubas, M[onika] Paluszewska, I[lona] Seferyńska, M[arek] Kiełbiński, A[nna] Czyż, W[ojciech] Baran, G[rażyna] Pałynyczko, J[arosław] Piszcz, M[aria] Adamczyk-Cioch, K. Foryciarz, A[leksander] Skotnicki, W[iesław] W. Jędrzejczak, K[rzysztof] Warzocha, K[azimierz] Kuliczkowski, M[ieczysław] Komarnicki, A[ndrzej] Hellmann, T[adeusz] Robak.
Tytuł: Wartość prognostyczna badania resztkowej choroby nowotworowej (MRD) metodą immunofenotypową dla odległych wyników leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych : prospektywne, wieloośrodkowe badanie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych.
Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
Szczegóły: 2007 : T. 38 supl. 2, s. 87-88.
Uwagi: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Warszawa, 6-8 IX 2007.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/8
Autorzy: S[ebastian] Giebel, M[ałgorzata] Krawczyk, B[eata] Jakubas, M[aria] Adamczyk-Cioch, G[rażyna] Palynyczko, K[rzysztof] Lewandowski, W[ojciech] Baran, K[atarzyna] Nowak, J[erzy] Hołowiecki.
Tytuł: Fludarabine, cytarabin, and mitoxantrone (FLAM) for treatment of relapsed and refractory adult acute lymphoblastic leukemia. A Phase II Study by the Polish Adult Leukemia Group (PALG).
Tytuł całości: W: 10th Congress of the European Hematology Association. Stockholm, Sweden, June 2-5, 2005. Abstract Book.
Adres wydawniczy: [B.m., 2005]
Strony: s. 167.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/8
Autorzy: M. Krawczyk-Kuliś, S[ebastian] Giebel, B[eata] Piątkowska-Jakubas, M[aria] Adamczyk-Cioch, G[rażyna] Pałynyczko, M[onika] Paluszewska, A[gata] Wrzesień-Kuś, B[eata] Stella-Hołowiecka, K[rystyna] Jagoda, W[ojciech] Baran, A[nna] Czyż, K[rzysztof] Lewandowski, K. Nowak, J. Piszcz, M. Flont, J[erzy] Hołowiecki, A[nna] Dmoszyńska, A[ndrzej] Hellmann, J[anusz] Kłoczko, K[azimierz] Kuliczkowski, T[adeusz] Robak, A[leksander] Skotnicki, K[rystyna] Zawilska, B[arbara] Zdziarska.
Tytuł: Wyniki leczenia chorych dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną. Raport z programów PALG ALL stosowanych w ostatnich 7 latach.
Tytuł angielski: Treatment outcome of adult patients with acute lymphoblastic leukemia. Report on PALG ALL programmes in last 7 years.
Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
Szczegóły: 2005 : T. 36 supl. 2, s. 170.
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/8
Autorzy: J[erzy] Hołowiecki, S[ebastian] Grosicki, T[adeusz] Robak, S. Kyrcz-Krzemień, S[ebastian] Giebel, A[ndrzej] Hellmann, A[leksander] Skotnicki, W[iesław] W. Jędrzejczak, L[ech] Konopka, K[azimierz] Kuliczkowski, B[arbara] Zdziarska, A[nna] Dmoszyńska, B[ożena] Mariańska, A[ndrzej] Pluta, K[rystyna] Zawilska, M[ieczysław] Komarnicki, J[anusz] Kłoczko, K[azimierz] Sułek, O[lga] Haus, B[eata] Stella-Hołowiecka, W[ojciech] Baran, B[eata] Jakubas, M[onika] Paluszewska, A. Wierzbowska, M[arek] Kiełbiński, K[rystyna] Jagoda.
Tytuł: Addition of cladribine to daunorubicin and cytarabine increases complete remission rate after a single course of induction treatment in acute myeloid leukemia. Multicenter, phase III study.
Czasopismo: Leukemia
Szczegóły: 2004 : Vol. 18, nr 5, s. 989-997, il. tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.810
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/8
Autorzy: J[erzy] Hołowiecki, S[ebastian] Grosicki, T[adeusz] Robak, S[ławomira] Krzemień, S[ebastian] Giebel, A[leksander] Skotnicki, W[iesław] Jędrzejczak, K[azimierz] Kuliczkowski, B[arbara] Zdziarska, A[nna] Dmoszyńska, B[ożena] Mariańska, A[ndrzej] Pluta, K[rystyna] Zawilska, M[ieczysław] Komarnicki, J[anusz] Kłoczko, K[azimierz] Sułek, O[lga] Haus, B[eata] Stella-Hołowiecka, A. Wierzbowska, W[ojciech] Baran, B[eata] Piątkowska-Jakubas, M[onika] Paluszewska, M[arek] Kiełbiński.
Tytuł: Dodanie 2-CdA do standardowego leczenia indukującego Daunorubicyna+Ara-C podnosi poziom całkowitych remisji po jednym cyklu w ostrej białaczce szpikowej i poprawia odległe wyniki u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka : wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy.
Tytuł angielski: Addition of 2-CdA to standard inducing treatment Daunorubicin+Ara-C raises a level of total remissions after one cycle in acute myelocytic leukemia and improves late results in patients from high risk group : multicenter, randomized III phase study.
Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
Szczegóły: 2003 : T. 34 supl. 2, s. 205.
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Gdańsk, 11-13 IX 2003 r. Streszcz. referatów.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/8
Autorzy: Jerzy Hołowiecki, Sebastian Grosicki, Tadeusz Robak, Sławomira Krzemień, Andrzej Hellmann, Aleksander Skotnicki, Wiesław Jędrzejczak, Sebastian Giebel, Lech Konopka, Kazimierz Kuliczkowski, Barbara Zdziarska, Anna Dmoszyńska, Bożena Mariańska, Andrzej Pluta, Krystyna Zawilska, Mieczysław Komarnicki, Janusz Kłoczko, Olga Haus, Beata Stella-Hołowiecka, Wojciech Baran, Beata Jakubas, Monika Paluszewska, Agata Wrzesień-Kuś, Marek Kiełbiński.
Tytuł: Addition of 2-CDA to daunorubicin and cytarabine results in higher CR rate after a single course of induction treatment in AML and improves outcome in patients with adverse prognostic factors.
Czasopismo: Blood
Szczegóły: 2002 : Vol. 100, nr 11 Pt. 1, s. 155a.
Uwagi: Abstracts for the 44nd Annual Meeting of the American Society of Hematology. Philadelphia, Pennsylvania, December 6-10, 2002.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/8
Autorzy: J[erzy] Hołowiecki, S[ławomira] Krzemień, S[ebastian] Giebel, M[ałgorzata] Krawczyk, J[erzy] Wojnar, B[eata] Hołowiecka, K[rystyna] Jagoda, M[ałgorzata] Kopera, M[aria] Wojciechowska, S[ebastian] Grosicki, M. Seweryn, A[ndrzej] Hellmann, W[ojciech] Baran, A[nna] Dmoszyńska, M[aria] Cioch, W[iesław] Jędrzejczak, M[onika] Paluszewska, J[adwiga] Dwilewicz-Trojaczek, T[adeusz] Robak, A[gata] Wrzesień-Kuś, S[tanisław] Maj, B[ożena] Mariańska, I[lona] Seferyńska, L[ech] Konopka, G[rażyna] Pałynyczko, A[leksander] Skotnicki, B[eata] Piątkowska-Jakubas, K[rystyna] Zawilska.
Tytuł: Wyniki leczenia indukującego i konsolidującego z sekwencyjnym stosowaniem G-CSF u pacjentów dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną.
Tytuł angielski: Results of treatment inducing and consolidating with sequential use of G-CSF in adult patients with acute lymphoblastic leukemia.
Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
Szczegóły: 1999 : Vol. 30 suppl. 2, s. 230.
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Łódź, 24-26 VI 1999.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu