logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: BURCHARDT DOROTA
Liczba odnalezionych rekordów: 56Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/56
Autorzy: Zygmunt Adamski, Dorota Burchardt, Tamara Pawlaczyk-Kamieńska, Maria Borysewicz-Lewicka, Marzena Wyganowska-Świątkowska.
Tytuł: Diagnosis of Papillon-Lefevre syndrome: review of the literature and a case report.
Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
Szczegóły: 2020 : T. 37, z. 5, s. 671-676, il. tab. bibliogr. abstr.
Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 0.643. Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: 15.
p-ISSN: 1642-395X
e-ISSN: 2299-0046

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.361
Punktacja Min. Nauki: 70.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.5114/ada.2020.100480

  2/56
  Autorzy: Dorota Burchardt.
  Tytuł: Fitoterapia w praktyce lekarza stomatologa.
  Czasopismo: Kalendarz Stomatologiczny
  Szczegóły: 2018, s. 339-341.
  p-ISSN: 1230-6487

  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  3/56
  Autorzy: Dorota Burchardt.
  Tytuł: 25 lat Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Czasopismo: Stom. Współcz.
  Szczegóły: 2017 : Vol. 24, nr 4-5, s. 69, il.
  p-ISSN: 1231-3254

  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  4/56
  Autorzy: Jolanta Natalia Latosińska, Magdalena Latosińska, Marek Szafrański, Janez Seliger, Veselko Žagar, Dorota V. Burchardt.
  Tytuł: Impact of structural differences in carcinopreventive agents indole-3-carbinol and 3,3'-diindolylmethane on biological activity. An X-ray, 1H-14N NQDR, 13C CP/MAS NMR, and periodic hybrid DFT study.
  Czasopismo: Eur. J. Pharm. Sci.
  Szczegóły: 2015 : Vol. 77, s. 141-153, il. tab. bibliogr. abstr.
  p-ISSN: 0928-0987

  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.773
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI: 10.1016/j.ejps.2015.06.003

  5/56
  Autorzy: Jolanta Natalia Latosińska, Magdalena Latosińska, Janez Seliger, Veselko Žagar, Dorota V. Burchardt, Katarzyna Derwich.
  Tytuł: Unusual case of desmotropy. Combined spectroscopy (1H-14N NQDR) and quantum chemistry (periodic hybrid DFT/QTAIM and Hirshfeld surface-based) study of solid dacarbazine (anti-neoplastic).
  Czasopismo: Solid State Nucl. Magn. Reson.
  Szczegóły: 2015 : Vol. 68-69, s. 13-24, il. tab. bibliogr. abstr.
  p-ISSN: 0926-2040
  e-ISSN: 1527-3326

  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.250
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI: 10.1016/j.ssnmr.2015.04.005

  6/56
  Autorzy: Dorota V. Burchardt, Maria Borysewicz-Lewicka.
  Tytuł: Disturbing effect of different dental materials on the MRI results: preliminary study.
  Czasopismo: Acta Bioeng. Biomech.
  Szczegóły: 2013 : Vol. 15, nr 4, s. 49-55, il. tab. bibliogr. abstr.
  p-ISSN: 1509-409X
  e-ISSN: 2450-6303

  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.979
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI: 10.5277/abb130407

  7/56
  Autorzy: Jolanta N. Latosińska, Janez Seliger, Veselko Žagar, Dorota V. Burchardt.
  Tytuł: A comparative study of the hydrogen-bonding patterns and prototropism in solid 2-thiocytosine (potential antileukemic agent) and cytosine, as studied by 1H-14N NQDR and QTAIM/ DFT.
  Czasopismo: J. Mol. Model.
  Szczegóły: 2012 : Vol. 18, nr 1, s. 11-26, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.984
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  8/56
  Autorzy: Anna Kowalska, Anna Kurhańska-Flisykowska, Izabela Nowak, Anna Kubiak, Marzena Wyganowska-Świątkowska, Małgorzata Zielke, Joanna Bojarska, Małgorzata Woźniewicz, Jan Jeszka, Dorota Burchardt, Janina Stopa.
  Tytuł: Badania nad genetyką chorób przyzębia - poszukiwanie genetycznych i środowiskowych czynników ryzyka w agresywnych i przewlekłych periodontopatiach.
  Tytuł całości: W: III Polski Kongres Genetyki. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Lublin, 12-15 IX 2010. Streszcz.
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2010]
  Strony: s. 51.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  9/56
  Autorzy: Dorota Burchardt, Anna Bręborowicz, Maria Borysewicz-Lewicka.
  Tytuł: Zagadnienia stomatologiczne w programie nauczania pediatrii - badanie ankietowe studentów.
  Tytuł angielski: Stomatological issues in curriculum of pediatrics - surveying medical students.
  Czasopismo: Pol. Prz. Nauk Zdr.
  Szczegóły: 2010 : nr 1 (22), s. 7-12, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  10/56
  Autorzy: Joanna Chłapowska, Bartosz Liweń, Tamara Pawlaczyk, Dorota Burchardt.
  Tytuł: Choroba próchnicowa u młodzieży szkolnej Poznania objętej i nieobjętej nadzorowanym szczotkowaniem zębów preparatami fluorkowymi.
  Tytuł angielski: Dental caries in school young people from Poznan included and not included in the program of supervised brushing with fluoridated preparation.
  Czasopismo: Czas. Stom.
  Szczegóły: 2009 : T. 62, nr 5, s. 399-400.
  Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław, 25-27 VI 2009.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  11/56
  Autorzy: Joanna Chłapowska, Bartosz Liweń, Tamara Pawlaczyk-Kamieńska, Dorota Burchardt.
  Tytuł: Choroba próchnicowa u młodzieży szkolnej Poznania objętej i nieobjętej nadzorowanym szczotkowaniem zębów preparatami fluorkowymi.
  Tytuł angielski: Dental caries in school young people from Poznan included and not included in the program of supervised brushing with fluoridated preparation.
  Czasopismo: Dent. Med. Probl.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 46, nr 2, s. 197-201, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  12/56
  Autorzy: J[olanta] N. Latosińska, J[anez] Seliger, V[eselko] Žagar, D[orota] V. Burchardt.
  Tytuł: Hydrogen bonding and stacking π-πinteractions in solid 6-thioguanine and 6-mercaptopurine (antileukemia and antineoplastic drugs) studied by NMR-NQR double resonance spectroscopy and density functional theory.
  Czasopismo: J. Phys. Chem. A
  Szczegóły: 2009 : Vol. 113, nr 30, s. 8781-8790, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.899
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  13/56
  Autorzy: Jarosław Burchardt, Roman K. Meissner, Dorota Burchardt.
  Tytuł: Oddech śmierci - zaraza dżumy w Wielkopolsce i w Poznaniu w pierwszej połowie XVIII wieku.
  Tytuł angielski: Bubonic plague - the contagious disease in the Great Poland and city of Poznań area in the first half of XVIII c.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 2009 : R. 78, nr 1, s. 79-84, bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  14/56
  Autorzy: Jarosław Burchardt, Dorota Burchardt, Roman K. Meissner.
  Tytuł: Poznań w walce z powodzią w 1736 roku - ludność i miasto wobec niszczycielskiego żywiołu - z uwzględnieniem aspektów medycznych.
  Tytuł angielski: The city of Poznań during the flood in 1736 - the citizens in the face of the natural calamity - with regard to the medical aspect.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 2009 : R. 78, nr 3-4, s. 262-268, il. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  15/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt, L[udomiła] Machowska, K[atarzyna] Derwich, G[rzegorz] Dworacki.
  Tytuł: Zależność stężenia TNF-alfa w ślinie i surowicy w odniesieniu do zmian w obrębie jamy ustnej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną - badania wstępne.
  Tytuł całości: W: Cytometria w diagnostyce lekarskiej. VII [Konferencja]. Poznań, 4-5 VI 2009. Program. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2009
  Strony: s. 31.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  16/56
  Autorzy: Dorota Burchardt, Ludomiła Machowska, Katarzyna Derwich, Husam Samara, Grzegorz Dworacki.
  Tytuł: Cytometria przepływowa - możliwości zastosowania w diagnostyce klinicznej zmian w obrębie jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Applications of flow cytometry in clinical diagnostics - its applications to diagnose and recognize pathological changes in oral cavity.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 2008 : R. 77, nr 4, s. 324-329, il. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  17/56
  Autorzy: Jarosław Burchardt, Dorota Burchardt.
  Tytuł: Morowe powietrze - krótki szkic do historii zarazy na ziemiach polskich w pierwszej połowie XVII wieku.
  Tytuł angielski: Bubonic plaque - an outline history of the contagious diseases of the polish commonwealth area in the first half of 18th century.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 2008 : R. 77, nr 4, s. 334-338, il. bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  18/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt, Sz[częsny] Górski.
  Tytuł: Termografia dziąseł u chorych na cukrzycę a poziom cholesterolu.
  Tytuł angielski: Gingival thermography in patients with diabetes vs. cholesterol level.
  Czasopismo: Dent. Forum
  Szczegóły: 2006 : supl., s. 46-47.
  Uwagi: Nowe trendy w stomatologii. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 2006. Poznań, 18-20 V 2006.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  19/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt, A[nna] Bittner-Kowalczyk.
  Tytuł: Wrodzone nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej u dziewczynki z cherubizmem.
  Tytuł angielski: Congenital abnormalities in oral cavity in girl diagnosed with cherubism.
  Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego". Lublin, 16-18 XI 2006. Streszcz.
  Adres wydawniczy: Lublin, 2006
  Strony: s. 178.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  20/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt, B[arbara] Biedziak, A[nna] Bittner-Kowalczyk.
  Tytuł: Nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej u pacjentki z cherubizmem.
  Tytuł angielski: Abnormalities in oral cavity in female patient with cherubism.
  Tytuł całości: W: Problemy opieki stomatologicznej nad populacją wieku rozwojowego w Poznaniu w latach 1996-2005. Pod red.: Marii Borysewicz-Lewickiej.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2005
  Strony: s. 74-75.
  Uwagi: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XII Zjazdu Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS - "Aktualne problemy w stomatologii wieku rozwojowego".
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  21/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt.
  Tytuł: Ocena stanu przyzębia u dzieci i młodzieży z cukrzycą insulinozależną.
  Tytuł angielski: Evaluation of the periodontal condition in children and adolescents with insulin-dependent diabetes.
  Czasopismo: Dent. Forum
  Szczegóły: 2005 : Vol. 32, nr 1, s. 134.
  Uwagi: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 2005. Nowości stomatologii światowej. Poznań, 21-21 V 2005.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  22/56
  Autorzy: Dorota Burchardt, Barbara Biedziak, Anna Bittner-Kowalczyk.
  Tytuł: Postępowanie profilaktyczno-lecznicze u pacjentki z cherubizmem - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Prophylactic and therapeutic management in female patients with cherubism - a case report.
  Czasopismo: Fam. Med.
  Szczegóły: 2005 : Vol. 7, nr 3, s. 799.
  Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Poznań, 29 IX- 1 X 2005.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  23/56
  Autorzy: Jean-Louis Sixou, Dorota Burchardt.
  Tytuł: Report on 19th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry IAPD.
  Czasopismo: Dent. Forum
  Szczegóły: 2005 : Vol. 33, nr 2, s. 111.
  Typ publikacji: PB
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  24/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt.
  Tytuł: Thermographic data in IDDM patients and parameters of lipid metabolism.
  Czasopismo: J. Dent. Res.
  Szczegóły: 2005 : Vol. 84 Spec. Iss. B, abstr. 0639.
  Uwagi: Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and the Scandinavian Division (NOF) of the International Association for Dental Research (IADR). Amsterdam, 14-17 September 2005. - http://iadr.confex.com/iadr/eur05/techprogram/abstract_68762.htm
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  25/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt.
  Tytuł: Thermographic data in IDDM patients and parameters of lipid metabolism.
  Tytuł całości: W: Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and the Scandinavian Division (NOF) of the International Association for Dental Research (IADR). Amsterdam, 14-17 September 2005. Abstracts. [Amsterdam] 2005
  Strony: s. 199.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  26/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt.
  Tytuł: Ocena higieny jamy ustnej dzieci i młodzieży z cukrzycą insulinozależną.
  Tytuł angielski: Evaluation of the oral hygiene in children and youth with insulin-dependent diabetes mellitus.
  Czasopismo: Dent. Forum
  Szczegóły: 2004 : [Vol. 30] supl., s. 52.
  Uwagi: SALDENT 2004. Konferencja naukowo-szkoleniowa "Nowoczesna Praktyka Stomatologiczna". Poznań, 19-20 III 2004.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  27/56
  Autorzy: Dorota Burchardt, Szczęsny Górski.
  Tytuł: Preliminary model of the thermographic image of the periodontum proposed on the basis of results for healthy subjects - preliminary study.
  Tytuł całości: W: QIRT 2004. 7th International Conference on Quantitative Infrared Thermography. July 5-8, 2004, Rhode-St-Genese, Belgium. Proceedings.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2004]
  Strony: s. J.6.1-J.6.3 il.
  Typ publikacji: ZRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  28/56
  Autorzy: Dorota Burchardt, Szczęsny Górski.
  Tytuł: Thermographic diagnosis of periodontal area in 16-17 years old healthy adolescents.
  Czasopismo: Thermology Int.
  Szczegóły: 2004 : Vol. 14, nr 2, s. 81.
  Uwagi: 7th Congress of the Polish Society of Thermology. Zakopane, April 2-3, 2004.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  29/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt, S[zczęsny] Górski.
  Tytuł: Thermographic imaging of periodontum in adolescents suffering from decompensated IDDM.
  Czasopismo: Dent. Med. Probl.
  Szczegóły: 2004 : Vol. 41, nr 2, s. 363.
  Uwagi: 48 Congress GIRSO. Wrocław, Poland, 22-24 April 2004.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  30/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt, M[aria] Borysewicz-Lewicka.
  Tytuł: Evaluation of gingival condition and retinopathy in children and adolescents with uncompensated IDDM.
  Czasopismo: J. Dent. Res.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 82 Spec. Iss. B, s. B-287.
  Uwagi: 81st General Session of the IADR. 2nd Meeting of the PEF (British, Continental European, Irish, and Scandinavian Dision of the IADR). Göteborg, Sweden, June 25-28, 2003.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  31/56
  Autorzy: Dorota Burchardt, Mieczysław Walczak.
  Tytuł: Kinetyka przyrostu temperatury tkanek przyzębia po ochłodzeniu u chorych z cukrzycą insulinozależną.
  Tytuł angielski: Kinetics of temperature increase in parodontal tissues after cooling in patients with insulin-dependent diabetes mellitus.
  Czasopismo: Diabet. Prakt.
  Szczegóły: 2003 : T. 4 supl. B, s. B5.
  Uwagi: Konferencja Naukowa "Powikłania cukrzycy jako problem interdyscyplinarny". Poznań, 25-26 IV 2003.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  32/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt.
  Tytuł: Results of thermographic assessment of periodontal tissues in children suffering from decompensated IDDM versus the time of the disease.
  Czasopismo: Thermology Int.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 13, nr 2, s. 66.
  Uwagi: Historical Development of Thermometry. Abstracts of the 9th European Congress of Thermology. Kraków 29 V-1 VI 2003.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  33/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt.
  Tytuł: Thermographic assessment of periodontal tissues in children suffering from decompensated IDDM vs. the time of the disease and the results.
  Czasopismo: Int. J. Paediatr. Dent.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 13 suppl. 1, s. 32.
  Uwagi: 19th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry hosted by the American Academy of Pediatric Dentistry. New Orleans, LA, USA, 15-18 October 2003.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  34/56
  Autorzy: Dorota Burchardt.
  Tytuł: Wartości wskaźnika krwawienia z kieszonki dziąsłowej SBI a retinopatie u dzieci i młodzieży z niewyrównaną cukrzycą insulinozależną.
  Tytuł angielski: Evaluation of Sulcus Bleeding Index SBI and retinopathy in children and adolescents with uncompensated IDDM.
  Czasopismo: Endokr. Pediat.
  Szczegóły: 2003 : T. 2 supl. 1, s. 103.
  Uwagi: Materiały naukowe XIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych. Poznań, 9-11 X 2003.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  35/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt, M. Walczak.
  Tytuł: Badanie termograficzne przyzębia u dzieci i młodzieży z niewyrównaną cukrzycą insulinozależną.
  Tytuł angielski: Thermographic examination of periodontium in children and adolescents with decompensated insulin-dependent diabetes mellitus.
  Czasopismo: Endokr. Diabet.
  Szczegóły: 2002 : T. 8 supl. 1, s. 42.
  Uwagi: VIII Konferencja Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego "Cukrzyca typu 1." Cedzyna k/Kielc, 12-14 IV 2002 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  36/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt.
  Tytuł: Kinetics of the temperature increase of periodontal tissues after cooling in patients with insulin-dependent diabetes mellitus - preliminary studies.
  Czasopismo: Thermology Int.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 12, nr 4, s. 154.
  Uwagi: Abstracts of the 5th Congress of the Polish Society of Thermology. Zakopane, 27-29 September 2002.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  37/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt.
  Tytuł: Ocena termograficzna przyzębia u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu I.
  Tytuł angielski: Evaluation of the thermography of gingival condition in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus.
  Tytuł całości: W: XI Zjazd Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS. Łódź, 11 IX 2002 r. Program naukowy. Streszcz.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2002]
  Strony: s. 32.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  38/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt.
  Tytuł: Stan przyzębia a okres trwania cukrzycy insulinozależnej u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Periodontal condition and insulin-dependent diabetes duration in children and adolescents.
  Czasopismo: Pozn. Stom.
  Szczegóły: 2002 : supl., s. 44.
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego SALDENT 2000 "Endodoncja". Poznań, 21-22 III 2000.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  39/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt, M[aria] Borysewicz-Lewicka.
  Tytuł: Stan przyzębia a retinopatie u dzieci i młodzieży z cukrzycą insulinozależną.
  Tytuł angielski: Periodontal status and retinopathies in children and adolescents with insulin-dependent diabetes.
  Tytuł całości: W: I Gdańskie Forum Stomatologiczne 2001 "Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej". Gdańsk, 7-8 XII 2001. Program. Streszcz. referatów.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2001]
  Strony: s. 79-80.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  40/56
  Autorzy: Dorota Burchardt, Promotor: Mieczysław Walczak.
  Tytuł: Stan przyzębia a wybrane parametry metaboliczne cukrzycy insulinozależnej u dzieci i młodzieży. Rozprawa doktorska.
  Tytuł angielski: The periodontum status and selected metabolic parameters of insulin-dependent diabetes melitus (IDDM) in children and adolescents. Doctoral dissertation.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2001
  Strony: 121 , [76] s. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Instytutu Pediatrii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Typ publikacji: PD
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  41/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt, M[aria] Borysewicz-Lewicka.
  Tytuł: Thermographic assessment of the gingival condition in children with IDDM.
  Tytuł całości: W: IAPD-SFOP - Paris 2001. 18th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry "Smile to the future". Paris, France, 12-15 September 2001. Final Programme. Abstracts.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2001]
  Strony: s. 120-121.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  42/56
  Autorzy: Dorota Burchardt, Maria Borysewicz-Lewicka.
  Tytuł: Thermographic diagnosis of periodontal area in children and adolescents.
  Tytuł całości: W: IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie. Zakopane, 28-30 IX 2001.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2001]
  Strony: s. [1-2].
  Typ publikacji: PRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  43/56
  Autorzy: Dorota Burchardt, Maria Borysewicz-Lewicka.
  Tytuł: Thermographic diagnosis of periodontal area in children and adolescents.
  Czasopismo: Thermology Int.
  Szczegóły: 2001 : Vol. 11, nr 4, s. 206-207.
  Uwagi: 4th Congress of the Polish Society of Thermology in Zakopane, 29-30 September 2001. Abstracts.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  44/56
  Autorzy: Dorota Burchardt, Maria Borysewicz-Lewicka.
  Tytuł: Thermography of gingival condition in children and adolescents with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM).
  Czasopismo: Proc. SPIE
  Szczegóły: 2001 : Vol. 4360, s. 706-711, il. bibliogr. abstr.
  Uwagi: AeroSense. Thermosense XXIII. 15th Annual International Symposium on Aerospace/Defense Sensing, Simulation and Controls. Orlando, Florida, USA, 16-20 April 2001.
  Typ publikacji: ZA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  45/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt.
  Tytuł: Thermography of gingive condition in children with IDDM.
  Czasopismo: J. Dent. Res.
  Szczegóły: 2001 : Vol. 80, nr 4, s. 1271.
  Uwagi: The 4th Joint Meeting Continental European and Scandinavian Divisions of the International Association for Dental Research. Warsaw, Poland, 24-27 August 2000.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  46/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt, M[aria] Borysewicz-Lewicka, M. Walczak.
  Tytuł: Evaluation of the thermography of gingival condition in children and adolescents with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM).
  Tytuł całości: W: Quantitative InfraRed Thermography 5. QIRT '2000. Proceedings of Eurotherm Seminar no 64. Reims, France, July 18-21, 2000. Eds.: D[aniel] Balageas et al.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2000]
  Strony: s. 409-412 il. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  47/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt, M[aria] Borysewicz-Lewicka, M. Walczak.
  Tytuł: Evaluation of the thermography of gingive condition in children with insulin-dependent diabetes.
  Tytuł całości: W: Quantitative InfraRed Thermography 5. QIRT '2000. EUROTHERM SEMINAR 64. Reims, France, July 18-21, 2000. Book of Abstracts.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2000]
  Strony: s. 200.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  48/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt.
  Tytuł: Thermography of gingive condition in children with IDDM.
  Tytuł całości: W: The 4th Joint Meeting Continental European and Scandinavian Divisions of the International Association for Dental Research. Warsaw, Poland, 24-27 August 2000. Programme and abstracts.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2000]
  Strony: s. 96.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  49/56
  Autorzy: M[aria] Borysewicz-Lewicka, D[orota] Burchardt, J.N. Latosińska, R. Utrecht.
  Tytuł: Wpływ materiałów stosowanych do odbudowy twardych tkanek zębów na widmo H-NMR.
  Tytuł angielski: The effect of materials used to reconstruction of hard tissues of teeth on H-NMR spectrum.
  Tytuł całości: W: IX Kongres Stomatologów Polskich oraz III Międzynarodowe Targi Dentexpo '99. Warszawa, 8-10 IV 1999. Streszcz. referatów.
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1999]
  Strony: poz. P8.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  50/56
  Autorzy: Dorota Burchardt, Magdalena Sobieska, Krzysztof Wiktorowicz, Maria Borysewicz-Lewicka.
  Tytuł: Białka ostrej fazy w monitorowaniu zapalenia w przebiegu leczenia endodontycznego zębów mlecznych - badania wstępne.
  Tytuł angielski: Acute phase proteins in monitoring inflammation during endodontic treatment of deciduous teeth - preliminary results.
  Tytuł całości: W: Zarządzanie w ochronie zdrowia. Choroby cywilizacyjne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Poznań, 25-26 IX 1998. Pod red.: M[arii] D. Głowackiej, B[ogusława] Pawlaczyka.
  Adres wydawniczy: Poznań, 1998
  Strony: s. 208-214 tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  51/56
  Autorzy: Dorota Burchardt, Magdalena Sobieska, Krzysztof Wiktorowicz, Maria Borysewicz-Lewicka.
  Tytuł: Potencjalne ogniska zakażenia w zębach mlecznych i stałych u dzieci a poziom wybranych białek ostrej fazy.
  Tytuł angielski: Teeth as potential source of focal infection in children and their relation to concentrations of some acute phase proteins.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 1998 : R. 67, nr 4, s. 331-336, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  52/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt.
  Tytuł: Periodontologiczne potrzeby lecznicze u dzieci i młodzieży z cukrzycą insulinozależną.
  Tytuł angielski: Periodontological therapeutical needs in children with insulin-dependent diabetes mellitus.
  Tytuł całości: W: IX Zjazd Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS "Postępy w stomatologii wieku rozwojowego". Łódź, 11-13 IX 1997. Streszcz. referatów i plakatów.
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1997]
  Strony: s. 36.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  53/56
  Autorzy: Dorota Burchardt.
  Tytuł: Postępowanie stomatologiczne u dzieci z cukrzycą insulinozależną (IDDM).
  Tytuł angielski: Dental management in children with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM).
  Czasopismo: Pozn. Stom.
  Szczegóły: 1997 : T. 24, s. 117-123, bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  54/56
  Autorzy: D[orota] Burchardt, M[ieczysław] Walczak, D[anuta] Kiełczewska-Mrozikiewicz.
  Tytuł: Stan przyzębia i stomatologicznych potrzeb leczniczych u dzieci i młodzieży w wieku 11-20 lat z cukrzycą insulinozależną.
  Tytuł angielski: A parodontium condition and a necessary therapy at the insulin-dependent children and youth in the age of 11-20.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Poznań, 21-23 X 1993. Streszczenia. Abstracts.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1993]
  Strony: s. 40-41.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  55/56
  Autorzy: M[ieczysław] Walczak, D[anuta] Kiełczewska-Mrozikiewicz, D[orota] Jasińska, B. [Dorota] Burchardt, W[itold] Stankiewicz, A[ndrzej] Kędzia, S[abina] Przewoźniak, A. Zajadacz.
  Tytuł: System edukacji dzieci z cukrzycą insulinozależną i ich rodzin w III Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii w Poznaniu.
  Tytuł angielski: The education system for children with insulin-dependent diabetes and their families in IIIrd Clinic of Children Diseases of the Institute of Pediatrics in Poznań.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Poznań, 21-23 X 1993. Streszczenia. Abstracts.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1993]
  Strony: s. 394-395.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  56/56
  Autorzy: M[ieczysław] Walczak, D[anuta] Kiełczewska-Mrozikiewicz, D[orota] Jasińska, A[ndrzej] Kędzia, W[itold] Stankiewicz, D[orota] Burchardt.
  Tytuł: Wykładniki wyrównania cukrzycy u dzieci w trakcie insulinoterapii insulinami ludzkimi.
  Tytuł angielski: Exponents of diabetic control in children in the course of insulin therapy with human insulins.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Poznań, 21-23 X 1993. Streszczenia. Abstracts.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1993]
  Strony: s. 396-397.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu