logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: JAKRZEWSKA-SAWIŃSKA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/24
Autorzy: Anna Jakrzewska-Sawińska, Krzysztof Sawiński.
Tytuł: Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii. Medyczne i społeczne potrzeby osób starszych: od teorii do praktyki.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pr. zbior. pod red.: Anny Jakrzewskiej-Sawińskiej, Krzysztofa Sawińskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum domowe", 2017
Strony: 224 s. , il. tab. , 21 cm , bibliogr. przy rozdz.
p-ISBN: 978-83-945597-2-4

Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/24
Autorzy: Anna Jakrzewska-Sawińska, Krzysztof Sawiński, Roma Krzymińska-Siemaszko, Marta Lewandowicz, Anna Maria Majchrzycka.
Tytuł: Fizyczna i intelektualna aktywność osób starszych jako warunek pomyślnego starzenia się - badania własne.
Tytuł angielski: Physical and intellectual activity of the elderly as a necessary condition of successful ageing.
Tytuł całości: W: Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii. Medyczne i społeczne potrzeby osób starszych: od teorii do praktyki.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pr. zbior. pod red.: Anny Jakrzewskiej-Sawińskiej, Krzysztofa Sawińskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum domowe", 2017
Strony: s. 5-23 [ark. wyd. 1,5], tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-945597-2-4

Typ publikacji: PFP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/24
Autorzy: K[rzysztof] Sawiński, R[enata] Kroll-Balcerzak, A[nna] Jakrzewska-Sawińska, A[nna] M[aria] Rączkiewicz.
Tytuł: Palliative home care - 15 years of experience of the Association of Palliative Care Volunteers in Wielkopolska.
Czasopismo: Eur. J. Palliat. Care
Szczegóły: 2015 : [Vol. 22 suppl.], s. 163.
Uwagi: 14th World Congress of the European Association for Palliative Care. Copenhagen, Denmark, 8-10 May 2015.
p-ISSN: 1479-0793

Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/24
Autorzy: Anna Jakrzewska-Sawińska, Krzysztof Sawiński.
Tytuł: Geriatria wyzwaniem naszych czasów.
Tytuł angielski: Geriatrics as the challenge of our time.
Tytuł całości: W: Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pr. zbior. pod red.: Krzysztofa Sawińskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum domowe", 2014
Strony: s. 37-46 [ark. wyd. 0,7], summ.
p-ISBN: 978-83-924537-5-8

Typ publikacji: PFP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/24
Autorzy: Sławomir Tobis, Anna Jakrzewska-Sawińska, Dorota Talarska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis.
Tytuł: Wieloprofesjonalność opieki w geriatrii.
Tytuł angielski: Interprofessional care in geriatrics.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2013 : R. 82, nr 1, s. 51-55, il. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 0860-7397

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


6/24
Autorzy: S[ylwia] Dzięgielewska, E[wa] Wysocka, L[ech] Torliński, A[nna] Jakrzewska-Sawińska.
Tytuł: Palliative care for elderly people with pressure ulcers : Lessons we have learned and challenges for the future.
Czasopismo: Eur. J. Palliat. Care [
Szczegóły: 2009 : Vol. 16 suppl.], s. 195.
Uwagi: 11th Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC). Vienna, Austria, 7-10 May 2009
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/24
Autorzy: K. Sawiński, Przemysław Nawrot, A[nna] Jakrzewska-Sawińska, A[ndrzej] Nowakowski.
Tytuł: Treatment of capral tunnel syndrome in elderly patients.
Czasopismo: J. Nutr. Health Aging
Szczegóły: 2009 : Vol. 13 suppl. 1, s. S471-S472.
Uwagi: 19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics. Paris, 5-9 July 2009.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/24
Autorzy: A[nna] Jakrzewska-Sawińska, K[rzysztof] Sawiński, K[atarzyna] Wieczorowska-Tobis, S[ylwia] Dzięgielewska.
Tytuł: Cancer and noncancer elderly patients need the same care at the end of life.
Czasopismo: Adv. Gerontol.
Szczegóły: 2007 : Vol. 20, nr 3, s. 255.
Uwagi: Abstracts of the VI European Congress of the International Association of Gerontology and Geriatrics, 5-8 July 2007, Saint Petersburg, Russia.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/24
Autorzy: Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Agnieszka Rajska-Neumann, Anna Jakrzewska-Sawińska, Krzysztof Sawiński.
Tytuł: Doświadczenia z działalności "Hospicjum Domowego" przy Wielkopolskim Stowarzyszeniu Wolontariuszy Opieki Paliatywnej w Poznaniu.
Tytuł angielski: Elderly patients in "Home Hospice" - single centre experience.
Czasopismo: Probl. Hig. Epid.
Szczegóły: 2007 : T. 88 supl., s. 25.
Uwagi: V Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne: od poczęcia do starości". Białowieża, 23-27 V 2007. Tekst w j. pol. i ang.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/24
Autorzy: Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Agnieszka Rajska-Neumann, Anna Jakrzewska-Sawińska, Krzysztof Sawiński.
Tytuł: Doświadczenia z działalności "Hospicjum Domowego" przy Wielkopolskim Stowarzyszeniu Wolontariuszy Opieki Paliatywnej w Poznaniu.
Tytuł całości: W: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. Pr. zbior. pod red.: Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Marka Szczepańskiego, Cecylii Łukaszuk, Jolanty Lewko. T. 2.
Adres wydawniczy: Białystok, 2007
Strony: s. 200-203 bibliogr.
Typ publikacji: PF
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/24
Autorzy: Anna Jakrzewska-Sawińska, Laura Wołowicka, Krzysztof Sawiński, Katarzyna Wieczorowska-Tobis.
Tytuł: Opieka nad ludźmi starszymi w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" w Poznaniu.
Tytuł całości: W: Multidyscyplinarne aspekty opieki geriatryczno-gerontologicznej. Pr. zbior. pod red.: Anny Jakrzewskiej-Sawińskiej.
Adres wydawniczy: Poznań : Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum domowe", 2007
Strony: s. 112-114 bibliogr.
Typ publikacji: PF
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/24
Autorzy: S[ylwia] Dzięgielewska, E[wa] Wysocka, M[aciej] Cymerys, L[ech] Torliński, A[nna] Jakrzewska-Sawińska.
Tytuł: Serum aldosterone concentration in obese elder persons.
Czasopismo: Adv. Gerontol.
Szczegóły: 2007 : Vol. 20, nr 3, s. 102.
Uwagi: Abstracts of the VI European Congress of the International Association of Gerontology and Geriatrics, 5-8 July 2007, Saint Petersburg, Russia.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/24
Autorzy: E[wa] Wysocka, S[ylwia] Dzięgielewska, M[aciej] Cymerys, L[ech] Torliński, A[nna] Jakrzewska-Sawińska.
Tytuł: Variability of blood antioxidant status during oral glucose tolerance test in obese elderly persons.
Czasopismo: Adv. Gerontol.
Szczegóły: 2007 : Vol. 20, nr 3, s. 77.
Uwagi: Abstracts of the VI European Congress of the International Association of Gerontology and Geriatrics, 5-8 July 2007, Saint Petersburg, Russia.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/24
Autorzy: Sylwia Dzięgielewska, Sebastian Kliwicki, Anna Jakrzewska-Sawińska.
Tytuł: Charakterystyka pacjentów starszych objętych opieką domową Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe".
Tytuł angielski: Characteristics of the older patients who belong to the homebound are supervised by Wielkopolska Association of Volunteers for Palliative Care "Homebound Hospice".
Czasopismo: Geriatr. Pol.
Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 2, s. 95-98, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


15/24
Autorzy: A[nna] Jakrzewska-Sawińska, K[atarzyna] Wieczorowska-Tobis, M. Drabik.
Tytuł: Ocena realizacji opieki paliatywnej u pacjentów nieonkologicznych.
Tytuł całości: W: Konferencja "Wyzwania dla opieki paliatywnej w XXI wieku". [Bydgoszcz, 21-22 IX 2006]. Biuletyn Domu Sue Ryder.
Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 2006]
Strony: s. 45.
Uwagi: 10 lat Domu Sue Ryder w Bydgoszczy.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/24
Autorzy: A[nna] Jakrzewska-Sawińska, K[atarzyna] Wieczorowska-Tobis.
Tytuł: Podobieństwa i różnice w opiece paliatywnej u pacjentów z chorobami nowotworowymi i nienowotworowymi.
Tytuł całości: W: Konferencja "Wyzwania dla opieki paliatywnej w XXI wieku". [Bydgoszcz, 21-22 IX 2006]. Biuletyn Domu Sue Ryder.
Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 2006]
Strony: s. 45.
Uwagi: 10 lat Domu Sue Ryder w Bydgoszczy.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/24
Autorzy: L[aura] Wołowicka, I[wona] Trojanowska, A[nna] Jakrzewska-Sawińska.
Tytuł: Przetrwały stan wegetatywny jako problem medyczny, etyczny i prawny.
Tytuł angielski: Persistent vegetative state as a medical, ethical and legal problem.
Czasopismo: Anest. Intens. Ter.
Szczegóły: 2005 : T. 37 supl., s. 85.
Uwagi: XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poznań, 14-17 IX 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/24
Autorzy: Anna Jakrzewska-Sawińska, Agnieszka Rajska-Neumann, Krzysztof Sawiński, Katarzyna Wieczorowska-Tobis.
Tytuł: Występowanie wybranych wielkich zespołów geriatrycznych u pacjentów w starszym wieku leczonych w Hospicjum Domowym.
Tytuł angielski: The geriatric giants in elderly patients of Home Hospice.
Czasopismo: Geront. Pol.
Szczegóły: 2004 : T. 12, nr 2, s. 84-88, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


19/24
Autorzy: Anna Jakrzewska-Sawińska, Krzysztof Sawiński, Katarzyna Wieczorowska-Tobis.
Tytuł: Opieka nad pacjentem w wieku podeszłym w zaawansowanym stadium choroby przewlekłej.
Tytuł angielski: The care of elderly patients in the advanced stages of chronic disease.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2003 : R. 72, nr 4, s. 323-326, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/24
Autorzy: A[nna] Jakrzewska-Sawińska, K[rzysztof] Sawiński, K[atarzyna] Wieczorowska-Tobis.
Tytuł: Pacjenci z chorobą nienowotworową - opieka hospicyjna.
Tytuł angielski: Patients with a non-neoplastic disease - hospice care.
Czasopismo: Psychoonkologia
Szczegóły: 2003 : T. 7, z. 3, s. 86.
Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej i II Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii. Toruń, 15-16 V 2004.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/24
Autorzy: A[gnieszka] Rajska-Neumann, A[nna] Jakrzewska-Sawińska, K[atarzyna] Wieczorowska-Tobis.
Tytuł: The consumption of central nervous drugs (CND) in the patients of "Home Hospice".
Czasopismo: Psychogeriatr. Pol.
Szczegóły: 2003 : Vol. 0, nr 0, s. 45.
Uwagi: 31st Congress of the European Association of Geriatric Psychiatry "A bridge between past and future in psychiatry of elderly". Wrocław, Poland, September 25-27, 2003.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/24
Autorzy: A[nna] Jakrzewska-Sawińska, A[gnieszka] Rajska-Neumann, K[rzysztof] Sawiński, K[atarzyna] Wieczorowska-Tobis.
Tytuł: Wielkie zespoły geriatryczne u pacjentów w starszym wieku leczonych w WSWOP "Hospicjum Domowym".
Tytuł angielski: Geriatric giants in elderly patients of "Home Hospice".
Czasopismo: Curr. Med. Lit. Geriatria
Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3 z. 14 wyd. spec., s. 139-140.
Uwagi: Streszcz. referatów z X Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego Sekcji Geriatrycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego z Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Gdańsk, 26-27 IX 2003.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/24
Autorzy: A[gnieszka] Rajska-Neumann, A[nna] Jakrzewska-Sawińska, M[arek] Simon, K[atarzyna] Wieczorowska-Tobis, E[dmund] Grześkowiak.
Tytuł: Występowanie działań niepożądanych po stosowanej farmakoterapii u osób starszych.
Tytuł angielski: Occurrence of adverse effects after drug therapy in aged people.
Czasopismo: Probl. Ter. Monit.
Szczegóły: 2003 : T. 14 supl. 1, s. 64.
Uwagi: VIII Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej. Wrocław, 23-25 X 2003.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

24/24
Autorzy: Anna Jakrzewska-Sawińska.
Tytuł: Przygotowanie wolontariuszy do opieki nad terminalnie chorymi.
Tytuł angielski: Preparation of volunteers to taking care of the terminally ill.
Tytuł całości: W: Progress in Palliative/Hospice Care in US and Poland. Rozwój opieki paliatywnej w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Poznań, 12 V 1995.
Adres wydawniczy: [Poznań, 1995]
Strony: s. [41-42].
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu