logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: KOŹLIK JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 102Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/102
Autorzy: Kinga Mikrut, Justyna Kupsz, Jacek Koźlik, Hanna Krauss, Ewa Pruszyńska-Oszmałek, Magdalena Gibas-Dorna.
Tytuł: Angiotensin-converting enzyme inhibitors reduce oxidative stress intensity in hyperglicemic conditions in rats independently from bradykinin receptor inhibitors.
Czasopismo: Croat. Med. J.
Szczegóły: 2016 : Vol. 57, nr 4, s. 371-378, il. tab. bibliogr.
p-ISSN: 0353-9504

Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.619
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

DOI: 10.3325/cmj.2016.57.371

2/102
Autorzy: Jacek Koźlik, Joanna Przybyłowska, Kinga Mikrut, Wioletta A. Żukiewicz-Sobczak, Jacek Zwoliński, Jacek Piątek, Paweł Sobczak.
Tytuł: Selected oxidative stress markers in gynecological laparoscopy.
Czasopismo: Wideochir. Tech. Małoinwaz.
Szczegóły: 2015 : Vol. 10, nr 1, s. 92-100, tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1895-4588
e-ISSN: 2299-0054

Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.920
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5114/wiitm.2014.47449

3/102
Autorzy: Agnieszka Staszewska-Nowak, Grzegorz Schroeder, Izabela Nowak, Jacek Koźlik.
Tytuł: Determination of bradykinin by MALDI TOF MS with usage of SBA-15 mesoporous silica.
Tytuł całości: W: Proceedings of the BaltSilica 2014. Poznań, Poland, 1-3 June 2014.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Eds.: Agata Wawrzyńczak, Izabela Nowak.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: abstr. P-18, bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/102
Autorzy: Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Piotr Adamczuk, Paula Wróblewska, Jacek Zwoliński, Jolanta Chmielewska-Badora, Ewelina Krasowska, Elżbieta M. Galińska, Grażyna Cholewa, Jacek Piątek, Jacek Koźlik.
Tytuł: Allergy to selected cosmetic ingredients.
Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
Szczegóły: 2013 : T. 30, z. 5, s. 307-310, bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1642-395X

Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5114/pdia.2013.38360

5/102
Autorzy: Agnieszka Staszewska-Nowak, Jacek Koźlik, Grzegorz Schroeder, Izabela Nowak.
Tytuł: Nanomateriały jako matryce wspomagające w technice MALDI MS stosowanej do celów medycznych - oznaczania bradykininy.
Tytuł całości: W: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Materiały i Biomateriały. Konferencja Środowiskowa. Poznań, 28-29 XI 2011 r.
Adres wydawniczy: Poznań, 2011
Strony: s. 303-304 bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/102
Autorzy: Agnieszka Staszewska-Nowak, Jacek Koźlik, Grzegorz Schroeder, Izabela Nowak.
Tytuł: Usage of SBA-15 mesoporous materials for the MALDI TOF MS application in medical science.
Tytuł całości: W: International Symposium "Nanoporous materials - VI". Banff, Alberta, Canada, August 21-24, 2011. Program and Abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m., 2011]
Strony: s. 192.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/102
Autorzy: Joanna Przybyłowska, Promotor: Jacek Koźlik.
Tytuł: Ocena wykładników stresu oksydacyjnego u pacjentek poddawanych laparoskopii ginekologicznej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2010
Strony: [1] , 91 s. il. tab. 32 cm, bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu; Katedra i Zakład Fizjologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


8/102
Autorzy: Jacek Koźlik, Hanna Krauss.
Tytuł: Fizjologia rozrodu.
Tytuł całości: W: Podstawy fizjologii człowieka. Pod red.: Hanny Krauss i Przemysława Sosnowskiego.
Adres wydawniczy: Poznań, 2009
Strony: s. 55-72 il.
Typ publikacji: PF
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/102
Autorzy: Jacek Koźlik, Hanna Krauss.
Tytuł: Fizjologia rozrodu.
Tytuł całości: W: Fizjologia człowieka z elementami patologii. Skrypt dla licencjackich kierunków medycznych. Pod red.: Hanny Krauss i Przemysława Sosnowskiego.
Adres wydawniczy: Poznań, 2009
Strony: s. 137-151 il.
Typ publikacji: PFP
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/102
Autorzy: Hanna Krauss, Jacek Koźlik.
Tytuł: Fizjologia układu hormonalnego.
Tytuł całości: W: Podstawy fizjologii człowieka. Pod red.: Hanny Krauss i Przemysława Sosnowskiego.
Adres wydawniczy: Poznań, 2009
Strony: s. 22-54 il.
Typ publikacji: PF
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/102
Autorzy: Hanna Krauss, Jacek Koźlik.
Tytuł: Fizjologia układu hormonalnego.
Tytuł całości: W: Fizjologia człowieka z elementami patologii. Skrypt dla licencjackich kierunków medycznych. Pod red.: Hanny Krauss i Przemysława Sosnowskiego.
Adres wydawniczy: Poznań, 2009
Strony: s. 99-127 il.
Typ publikacji: PFP
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/102
Autorzy: Hanna Krauss, Przemysław Sosnowski, Marian Grzymisławski, Jacek Koźlik, Anna Jabłecka, Natasza Balcer, Agata Bednarek.
Tytuł: Influence of bradykinin and ACE inhibitors on selected biochemical markers of oxidative stress in rats with induced ischemia-reperfusion syndrome.
Czasopismo: Med. Wet.
Szczegóły: 2007 : R. 63, nr 9, s. 1052-1056, il. tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/102
Autorzy: Hanna Krauss, Wiesława Biczysko, Przemysław Majewski, Marian Grzymisławski, Przemysław Sosnowski, Jacek Koźlik, Anna Jabłecka, Agata Bednarek, Natasza Balcer.
Tytuł: Influence of bradykinin on the course of ischemia-reperfusion syndrome.
Czasopismo: Med. Wet.
Szczegóły: 2007 : R. 63, nr 8, s. 914-918, il. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/102
Autorzy: Jana Skrzypczak, Jacek Koźlik, Mateusz Mikołajczyk, Przemysław Wirstlein.
Tytuł: The influence of TGFβ2 gene expression on lipid peroxidation in the endometrium of women with fertility failure.
Czasopismo: Arch. Perinat. Med.
Szczegóły: 2007 : Vol. 13, nr 4, s. 50-56, il. tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/102
Autorzy: H[anna] Krauss, I[wona] Ignyś, W[iesława] Biczysko, P[rzemysław] Majewski, P[rzemysław] Sosnowski, A[nna] Jabłecka, J[acek] Koźlik, D[orota] Marczuk-Krynicka.
Tytuł: Influence of bradykinin and its receptor blockers on reperfusion in intestines and liver after acute ischemia of rat hind limb.
Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
Szczegóły: 2006 : Vol. 57 suppl. 2, s. 172.
Uwagi: XXIII Congress of the Polish Physiological Society "Physiology without limits". 14-16 September 2006, Warsaw, Poland.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/102
Autorzy: J[akub] Kornacki, J[acek] Koźlik, M[ariusz] Dubiel, J[ana] Skrzypczak.
Tytuł: The correlations between dyslipidemia, oxidative stress and uterine arteries blood flow in women with preeclampsia.
Czasopismo: Hypertens. Pregnancy
Szczegóły: 2006 : Vol. 25 Suppl. 1, s. 75.
Uwagi: Abstracts from the 15th World Congress of the International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy and the 3rd World Congress of the International Society of Obstetric Medicine, Lisbon, Portugal, July 2006.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/102
Autorzy: M[ariola] Ropacka, J[oanna] Kowalska, W[iesław] Markwitz, J[acek] Koźlik, G[rzegorz] H. Bręborowicz.
Tytuł: Vascular resistance analysis during L-arginine therapy.
Czasopismo: Ultrasound Obstet. Gynecol.
Szczegóły: 2006 : Vol. 28, nr 4, s. 594-595 P13.25
Uwagi: 16th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. London, UK, 3-7 September 2006.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/102
Autorzy: H[anna] Krauss, W[iesława] Biczysko, P[rzemysław] Majewski, P[rzemysław] Sosnowski, A[nna] Jabłecka, P[aweł] Chęciński, J[acek] Koźlik, N[atasza] Balcer, M[aciej] Micker, A[gata] Bednarek.
Tytuł: Wpływ bradykininy i blokerów receptorów bradykininowych na przebieg zespołu reperfuzyjnego po ostrym doświadczalnym niedokrwieniu kończyny tylnej szczura.
Tytuł angielski: Effect of bradykinin and bradykinin receptor blockers on the course of reperfusion syndrome after experimental acute ischemia of a rat's hindlimb.
Czasopismo: Acta Angiol.
Szczegóły: 2006 : Vol. 12 supl. A, s. A272-A273.
Uwagi: II Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Wisła, 20-23 IV 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/102
Autorzy: H[anna] Krauss, P[aweł] Chęciński, P[rzemysław] Sosnowski, A[nna] Jabłecka, J[acek] Koźlik, N[atasza] Balcer, M[aciej] Micker, A[gata] Bednarek.
Tytuł: Wpływ bradykininy i blokerów receptorów bradykininowych na wybrane wykładniki stresu oksydacyjnego szczura poddanego zespołowi niedokrwienie-reperfuzja.
Tytuł angielski: Effect of bradykinin and bradykinin receptor blockers on selected oxidative stress exponents in a rat subjected to ischemia-reperfusion syndrome.
Czasopismo: Acta Angiol.
Szczegóły: 2006 : Vol. 12 supl. A, s. A146-A147.
Uwagi: II Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Wisła, 20-23 IV 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/102
Autorzy: Małgorzata Szczepańska, Jacek Koźlik, Mateusz Mikołajczyk, Jana Skrzypczak.
Tytuł: Assessment of antioxidant defense in peritoneal fluid in infertile women with endometriosis.
Czasopismo: Arch. Perinat. Med.
Szczegóły: 2005 : Vol. 11, nr 1, s. 30-34, tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/102
Autorzy: E[wa] Wender-Ożegowska, J[acek] Koźlik, R[omuald] Biczysko, S[tefan] Ożegowski.
Tytuł: Changes of oxidative stress parameters in diabetic pregnancy.
Czasopismo: Free Radic. Res.
Szczegóły: 2004 : Vol. 38, nr 8, s. 795-803, il. tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.744
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/102
Autorzy: Jakub Kornacki, Jacek Koźlik, Mariusz Dubiel, Jana Skrzypczak.
Tytuł: Ocena stresu oksydacyjnego i jego korelacji z przepływami krwi w tętnicach macicznych u kobiet ze stanem przedrzucawkowym.
Tytuł angielski: Estimation of oxidative stress and its correlation with uterine arteries doppler velocimetry in women with preeclampsia.
Czasopismo: Ginek. Pol.
Szczegóły: 2004 : T. 75, nr 9, s. 681-691, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


23/102
Autorzy: Hanna Krauss, Marian Grzymisławski, Jacek Koźlik, Przemysław Sosnowski, Jacek Piątek, Kinga Mikrut, Paweł Maćkowiak, Janusz Paluszak.
Tytuł: The influence of glimepiride on the binding kinetics of insulin with its skeletal muscle and liver receptors in rats with short term and prolonged hyperglycemia induced by streptozotocin.
Czasopismo: Med. Sci. Monit.
Szczegóły: 2004 : Vol. 10, nr 1, s. BR11-BR16, tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


24/102
Autorzy: M[ałgorzata] Szczepańska, J[acek] Koźlik, J[ana] Skrzypczak, M[ateusz] Mikołajczyk.
Tytuł: Is oxidative stress a causing factor in endometriosis-associated infertility?
Czasopismo: Pol. J. Gynaecol. Invest.
Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 1-2, s. 15-22, il. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/102
Autorzy: Jakub Kornacki, Jacek Koźlik, Jana Skrzypczak.
Tytuł: Lipid profile and oxidative stress in women with mild and severe preeclampsia.
Czasopismo: Arch. Perinat. Med.
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 1, s. 40-44, il. tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

26/102
Autorzy: Małgorzata Szczepańska, Jacek Koźlik, Jana Skrzypczak, Mateusz Mikołajczyk.
Tytuł: Oxidative stress may be a piece in the endometriosis puzzle.
Czasopismo: Fertil. Steril.
Szczegóły: 2003 : Vol. 79, nr 6, s. 1288-1293, tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.483
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/102
Autorzy: Hanna Krauss, Jacek Koźlik, Marian Grzymisławski, Przemysław Sosnowski, Kinga Mikrut, Jacek Piątek, Janusz Paluszak.
Tytuł: The influence of glimepiride on the oxidative state of rats with streptozotocin-induced hyperglycemia.
Czasopismo: Med. Sci. Monit.
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 11, s. BR389-BR393, tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


28/102
Autorzy: E[wa] Wender-Ożegowska, J[acek] Koźlik, M[arek] Pietryga, R[omuald] Biczysko.
Tytuł: Changes in superoxide dismutase concentrations in diabetec pregnancy (PGDM).
Czasopismo: J. Matern. Fetal Neonatal Med.
Szczegóły: 2002 : Vol. 11 suppl. 1, s. 161.
Uwagi: XVIII European Congress of Perinatal Medicine. Oslo, Norway, June 19-22, 2002. Book of Abstracts.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/102
Autorzy: M[ałgorzata] Szczepańska, J[acek] Koźlik, J[ana] Skrzypczak, M[ateusz] Mikołajczyk.
Tytuł: Infertility and oxidative stress : is there a connection?
Czasopismo: Pol. J. Gynaecol. Invest.
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 1, s. 243-251, il. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

30/102
Autorzy: Kinga Mikrut, Janusz Paluszak, Jacek Koźlik, Przemysław Sosnowski, Hanna Krauss, Edmund Grześkowiak.
Tytuł: The effect of bradykinin on the oxidative state of rats with acute hyperglycaemia.
Czasopismo: Diabetes Res. Clin. Pract.
Szczegóły: 2001 : Vol. 51, nr 2, s. 79-85, tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.639
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

31/102
Autorzy: Przemysław Sosnowski, Kinga Mikrut, Janusz Paluszak, Hanna Krauss, Jacek Koźlik, Feliks Jaroszyk.
Tytuł: Aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi szczurów poddanych długotrwałemu działaniu pola magnetycznego.
Tytuł angielski: The antioxidative enzymes activity in blood of rats exposed to long-term magnetic field.
Czasopismo: Baln. Pol.
Szczegóły: 1999 : T. 41, z. 1-2, s. 18-24, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


32/102
Autorzy: Jacek Koźlik, Hanna Krauss, Paweł Chęciński.
Tytuł: Fizjologiczne aspekty regulacji ciśnienia krwi - wpływ hormonów pochodzenia nerkowego.
Tytuł angielski: Physiological aspects of blood pressure regulation - the effect of hormones with renal origin.
Tytuł całości: W: Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe. Pod red.: Pawła Chęcińskiego, Andrzeja Tykarskiego, Stanisława Zapalskiego.
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, 1999
Strony: s. 28-40 il. bibliogr.
Typ publikacji: PF
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

33/102
Autorzy: Hanna Krauss, Jacek Koźlik, Paweł Chęciński, Przemysław Sosnowski, Kinga Mikrut, Łukasz Dzieciuchowicz.
Tytuł: Kinins influence on energetic processes during the ischemia - reperfusion syndrome.
Czasopismo: Med. Sci. Monit.
Szczegóły: 1999 : Vol. 5, nr 3, s. 410-414, tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


34/102
Autorzy: Ewa Wender-Ożegowska, Jacek Koźlik, Romuald Biczysko.
Tytuł: Oxidative stress in diabetic pregnancy.
Czasopismo: Arch. Perinat. Med.
Szczegóły: 1999 : Vol. 5, nr 2, s. 89-93, tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

35/102
Autorzy: Anna Bryl, Promotor: Jacek Koźlik.
Tytuł: Wpływ wanadu na wykładniki stresu oksydacyjnego u szczurów z hiperglikemią wywołaną streptozotocyną. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The effect of vanadium on exponents of oxidative stress in rats with hyperglycemia evoked by streptozotocin. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 1999
Strony: [2] , 64, [12], 11 k. tabl. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Katedra i Zakład Fizjologii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

36/102
Autorzy: Hanna Krauss, Iwona Ignyś, Waldemar Malewski, Brygida Targońska, Małgorzata Bartkowiak, Jacek Koźlik, Marian Krawczyński.
Tytuł: Wykładniki stresu oksydacyjnego u dzieci z alergią pokarmową.
Tytuł angielski: Oxidative stress indicators in children with food allergy.
Czasopismo: Pediat. Pol.
Szczegóły: 1999 : T. 74, nr 2, s. 125-133, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


37/102
Autorzy: Paweł Chęciński, Hanna Krauss, Łukasz Dzieciuchowicz, Jacek Koźlik, Przemysław Sosnowski, Marcin Gabriel, Stanisław Zapalski, Janusz Paluszak.
Tytuł: Beneficial influence of antioxidants on the level of free radicals during reperfusion in acute limb ischemia in rats.
Czasopismo: Med. Sci. Monit.
Szczegóły: 1998 : Vol. 4, nr 1, s. 43-46, tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


38/102
Autorzy: Kinga Mikrut, Hanna Krauss, Jacek Koźlik, Paweł Chęciński, Janusz Paluszak, Łukasz Dzieciuchowicz, Przemysław Sosnowski, Edmund Grześkowiak.
Tytuł: Effect of antioxidants and of the xanthine oxidase inhibitor on the level of free radicals as well as the antioxidative activity of enzymes in rat skeletal muscles during acute ischemia and reperfusion.
Czasopismo: Med. Sci. Monit.
Szczegóły: 1998 : Vol. 4, nr 2, s. 223-227, il. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


39/102
Autorzy: Jacek Koźlik, Hanna Krauss, Łukasz Dzieciuchowicz.
Tytuł: Mechanizm zaburzeń perfuzji i reperfuzji w cukrzycy.
Tytuł angielski: Mechanism of perfusion and reperfusion disorders in diabetes.
Tytuł całości: W: Kliniczne aspekty niedokrwienia i reperfuzji. Red.: Stanisław Zapalski, Paweł Chęciński.
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, 1998
Strony: s. 99-117 il. bibliogr.
Typ publikacji: PF
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

40/102
Autorzy: E[wa] Wender-Ożegowska, J[acek] Koźlik, R[omuald] Biczysko.
Tytuł: Oxidative stress as causal factor of complications in diabetic pregnancy.
Czasopismo: Diabetologia
Szczegóły: 1998 : Vol. 41 suppl. 1, s. A 59.
Uwagi: Abstracts of the 34th Annual Meeting of the EASD. Barcelona, Spain, 8-12 September 1998.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

41/102
Autorzy: Hanna Krauss, Jacek Koźlik, Przemysław Sosnowski.
Tytuł: Rola układu kalikreiny-kininy w zespole niedokrwienie-reperfuzja.
Tytuł angielski: The role of kallikrein-kinin system in ischemia-reperfusion syndrome.
Tytuł całości: W: Kliniczne aspekty niedokrwienia i reperfuzji. Red.: Stanisław Zapalski, Paweł Chęciński.
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, 1998
Strony: s. 38-57 il. bibliogr.
Typ publikacji: PF
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

42/102
Autorzy: Paweł Chęciński, Hanna Krauss, Jacek Koźlik.
Tytuł: Wolne rodniki tlenowe i ich rola w uszkodzeniu tkanek.
Tytuł angielski: Oxygen free radicals and their role in tissue injuries.
Tytuł całości: W: Kliniczne aspekty niedokrwienia i reperfuzji. Red.: Stanisław Zapalski, Paweł Chęciński.
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, 1998
Strony: s. 24-37 bibliogr.
Typ publikacji: PF
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

43/102
Autorzy: J[acek] Koźlik, J[anusz] Paluszak, H[anna] Krauss, T[eresa] Torlińska, K[inga] Mikrut, P[rzemysław] Sosnowski.
Tytuł: Activity of Mg 2+ ATP-ase and F1-Fo ATP-ase stimulated by dinitrophenol in mitochondria obtained from rat skeletal muscle during acute experimental ischemia of hind limb.
Tytuł całości: W: International Conference "The molecular and free radical basis of wide spectrum diseases". Łódź-Płock, 7-8 May 1996. Abstracts.
Adres wydawniczy: [B. m., 1996]
Strony: s. 35.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

44/102
Autorzy: H[anna] Krauss, J[acek] Koźlik, I[wona] Ignyś, W[aldemar] Malewski, E[dmund] Grześkowiak, J[acek] Piątek.
Tytuł: Antioxidant status in inflammatory bowel disease (IBD).
Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
Szczegóły: 1996 : Vol. 47, nr 3 suppl. 2, s. 179.
Uwagi: XX Congress of the Polish Physiological Society. Wrocław, Poland, September 8-11th, 1996.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

45/102
Autorzy: H[anna] Krauss, J[anusz] Paluszak, J[acek] Koźlik, P[rzemysław] Sosnowski, P[aweł] Chęciński, B. Gonet.
Tytuł: Effect of antioxidative factors on oxidative stress in skeletal muscle of rat during ischemia-reperfusion syndrome.
Tytuł całości: W: International Conference "The molecular and free radical basis of wide spectrum diseases". Łódź-Płock, 7-8 May 1996. Abstracts.
Adres wydawniczy: [B. m., 1996]
Strony: s. 36.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

46/102
Autorzy: J[acek] Koźlik, H[anna] Krauss, J[anusz] Paluszak, K[inga] Mikrut, P[rzemysław] Sosnowski, E[dmund] Grześkowiak.
Tytuł: Effect of bradykinin, aprotinin, captopril and enalapril on antioxidative enzyme activity in acute ischemia and reperfusion of extremity.
Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
Szczegóły: 1996 : Vol. 47, nr 3 suppl. 2, s. 52.
Uwagi: XX Congress of the Polish Physiological Society. Wrocław, Poland, September 8-11th, 1996.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

47/102
Autorzy: T[eresa] Torlińska, P[aweł] Maćkowiak, L[eszek] Nogowski, J[acek] Koźlik.
Tytuł: Effect of hypoinsulinemia on insulin-receptor interaction in adipose tissue and skeletal muscle of hypothermic rats.
Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
Szczegóły: 1996 : Vol. 47, nr 3 suppl. 2, s. 32.
Uwagi: XX Congress of the Polish Physiological Society. Wrocław, Poland, September 8-11th, 1996.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

48/102
Autorzy: T[eresa] Torlińska, P[aweł] Maćkowiak, L[eszek] Nogowski, J[acek] Koźlik.
Tytuł: Effect of hypothermia on the insulin-receptor interaction in skeletal muscle plasma membranes.
Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
Szczegóły: 1996 : Vol. 47, nr 2, s. 311-319, il. tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

49/102
Autorzy: K[inga] Mikrut, J[acek] Koźlik, J[anusz] Paluszak, H[anna] Krauss, P[rzemysław] Sosnowski.
Tytuł: Free radical scavenging activity of enalapril in streptozotocin-induced diabetes in rats.
Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
Szczegóły: 1996 : Vol. 47, nr 3 suppl. 2, s. 180.
Uwagi: XX Congress of the Polish Physiological Society. Wrocław, Poland, September 8-11th, 1996.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

50/102
Autorzy: J[acek] Koźlik, J[anusz] Paluszak, H[anna] Krauss, W[ojciech] Giełwanowski.
Tytuł: Levels of superoxides, malonylodialdehyde and antioxidative enzymes activity in infants of smoking mothers.
Tytuł całości: W: International Conference "The molecular and free radical basis of wide spectrum diseases". Łódź-Płock, 7-8 May 1996. Abstracts.
Adres wydawniczy: [B. m., 1996]
Strony: s. 34.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

51/102
Autorzy: D[orota] Marczuk, H[anna] Krauss, J[anusz] Paluszak, T[omasz] Hryniewiecki, J[acek] Koźlik.
Tytuł: The effect of short-lasting starvation on the adenylate energy charge and the antioxidative enzymes activity in rat liver.
Tytuł całości: W: International Conference "The molecular and free radical basis of wide spectrum diseases". Łódź-Płock, 7-8 May 1996. Abstracts.
Adres wydawniczy: [B. m., 1996]
Strony: s. 39.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

52/102
Autorzy: D[orota] Marczuk, H[anna] Krauss, J[anusz] Paluszak, J[acek] Piątek, J[acek] Koźlik.
Tytuł: Wartość ładunku energetycznego adenylanów i aktywność enzymów antyoksydacyjnych w wątrobie szczurów podczas krótkotrwałego głodzenia.
Tytuł angielski: The adenylate energy charge and the antioxidative enzymes activity in rat liver during short-lasting starvation.
Czasopismo: Gastroent. Pol.
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 3, s. 250.
Uwagi: VII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poznań, 12-14 IX 1996. Streszczenia.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

53/102
Autorzy: H[anna] Krauss, J[acek] Koźlik, J[anusz] Paluszak, T[eresa] Torlińska, P[rzemysław] Sosnowski, J[acek] Piątek.
Tytuł: Adenylate energy charge in liver and skeletal muscle of rats during short-lasting hypothermia.
Tytuł całości: W: International Symposium on Cold and Heat Stress in Humans. 10th Mikulaj's Memorial. Tatranské Matliare, High Tatras, Slovakia, May 18-21, 1995. Program and abstracts.
Adres wydawniczy: [B. m., 1995]
Strony: s. 40.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

54/102
Autorzy: H[anna] Krauss, J[arosław] Walkowiak, D[anuta] Kostrzewa-Szymiec, W[ojciech] Cichy, J[acek] Koźlik, B[rygida] Targońska.
Tytuł: Aktywność enzymów antyoksydacyjnych u dzieci chorych na mukowiscydozę.
Tytuł angielski: Activity of antioxidative enzymes in children with cystic fibrosis.
Tytuł całości: W: Zaburzenia hormonalne i metaboliczne wieku rozwojowego. Sympozjum Endokrynologów Dziecięcych (V Sympozjum PTED). Łódź, 19-21 X 1995. Streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 1995
Strony: s. 109.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

55/102
Autorzy: T[eresa] Torlińska, P[aweł] Maćkowiak, L[eszek] Nogowski, J[acek] Koźlik.
Tytuł: Effect of hypothermia on the insulin-receptor interaction in adipose plasma membranes.
Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
Szczegóły: 1995 : Vol. 46, nr 3, s. 341-349, il. tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

56/102
Autorzy: P[rzemysław] Sosnowski, J[acek] Piątek, J[anusz] Paluszak, H[anna] Krauss, J[acek] Koźlik.
Tytuł: Effect of insulin and glucagon on adenine nucleotide level in heart, liver and skeletal muscle during dinitrophenol induced hyperthermia.
Tytuł całości: W: International Symposium on Cold and Heat Stress in Humans. 10th Mikulaj's Memorial. Tatranské Matliare, High Tatras, Slovakia, May 18-21, 1995. Program and abstracts.
Adres wydawniczy: [B. m., 1995]
Strony: s. 49.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

57/102
Autorzy: Jacek Koźlik, Janusz Paluszak, Wojciech Giełwanowski, Marek Feliksik, Tomasz Dmochowski.
Tytuł: Palenie papierosów a wykładniki stresu oksydacyjnego we krwi rodzących oraz krwi pępowinowej.
Tytuł angielski: Cigarette smoking and oxidative stress expression in material and in umbilical cord blood.
Czasopismo: Klin. Perinat. Ginek.
Szczegóły: 1995 : supl. 12/2, s. 787-790, tab. bibliogr. summ.
Uwagi: Materiały I Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Poznań, 12-14 X 1995. T. 2.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

58/102
Autorzy: Edmund Grześkowiak, Janusz Paluszak, Hanna Krauss, Jacek Koźlik, Przemysław Sosnowski, Paweł Chęciński.
Tytuł: Poziom wolnych rodników w wybranych tkankach oraz nadtlenków i malonylodialdehydu we krwi szczura w okresie reperfuzji po ostrym niedokrwieniu kończyny.
Tytuł angielski: Free radicals level in selected tissues and superoxides and malondialdehyde in blood of rat in period of reperfusion after acute ischemia of leg.
Tytuł całości: W: Metaboliczne aspekty niedotlenienia. Materiały II Wiosennej Szkoły pod patronatem Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN. Łódź, 24-25 IV 1995.
Adres wydawniczy: [Łódź, 1995]
Strony: s. 23.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

59/102
Autorzy: J[acek] Koźlik, H[anna] Krauss, J[anusz] Paluszak, T[eresa] Torlińska, P[rzemysław] Sosnowski, J[acek] Piątek, K[inga] Mikrut.
Tytuł: The influence of catecholamines on the level of adenine nucleotides in rat liver during the experimental hypothermia.
Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
Szczegóły: 1995 : Vol. 46, nr 1 supl. 1, s. 62.
Uwagi: Adrenergic systems 100 years after discovery of adrenaline. The Symposium on the occasion of English and Polish contribution to the discovery of adrenaline. Cracov, Poland, May 26th, 1995.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

60/102
Autorzy: T[eresa] Torlińska, P[aweł] Maćkowiak, L[eszek] Nogowski, J[acek] Koźlik.
Tytuł: The insulin-receptor interaction in adipose tissue of hypothermic rats.
Czasopismo: Pflugers Arch.
Szczegóły: 1995 : Vol. 430, nr 4 suppl., s. R132.
Uwagi: Abstracts of the First FEPS Congress, 9-12 September 1995, Maastricht, The Netherlands.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

61/102
Autorzy: T[eresa] Torlińska, P[aweł] Maćkowiak, L[eszek] Nogowski, J[acek] Koźlik.
Tytuł: The insulin-receptor interaction in skeletal muscle and adipose tissue of hypothermic rats.
Tytuł całości: W: Seventh Meeting of the Study Group "Control of metabolism and insulin action". Aachen, 12-14 October 1995.
Adres wydawniczy: [B. m., 1995]
Strony: s. 38.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

62/102
Autorzy: J[acek] Koźlik, H[anna] Krauss, J[anusz] Paluszak, T[eresa] Torlińska, P[rzemysław] Sosnowski, K[inga] Mikrut.
Tytuł: The level of free radicals in liver, heart and skeletal muscle of rats during short-lasting hypothermia.
Tytuł całości: W: International Symposium on Cold and Heat Stress in Humans. 10th Mikulaj's Memorial. Tatranské Matliare, High Tatras, Slovakia, May 18-21, 1995. Program and abstracts.
Adres wydawniczy: [B. m., 1995]
Strony: s. 39.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

63/102
Autorzy: Przemysław Sosnowski, Jacek Koźlik, Hanna Krauss, Janusz Paluszak, Paweł Chęciński, Edmund Grześkowiak.
Tytuł: Wpływ allopurinolu na gospodarkę energetyczną mięśnia szkieletowego szczura w warunkach ostrego niedokrwienia i reperfuzji.
Tytuł angielski: Influence of allopurinol on adenyl nucleotides level in skeletal muscle of the rat during ischemia and reperfusion.
Czasopismo: Kwart. Ortop.
Szczegóły: 1995 : T. 17 supl., s. 36-42, tab. bibliogr.
Uwagi: Materiały II Wiosennej Szkoły "Metaboliczne aspekty niedotlenienia" 1995.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

64/102
Autorzy: Przemysław Sosnowski, Jacek Koźlik, Hanna Krauss, Janusz Paluszak, Paweł Chęciński, Edmund Grześkowiak.
Tytuł: Wpływ allopurinolu na gospodarkę energetyczną mięśnia szkieletowego szczura w warunkach ostrego niedokrwienia i reperfuzji.
Tytuł angielski: Influence of allopurinol on adenyl nucleotides level in skeletal muscle of the rat during ischemia and reperfusion.
Tytuł całości: W: Metaboliczne aspekty niedotlenienia. Materiały II Wiosennej Szkoły pod patronatem Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN. Łódź, 24-25 IV 1995.
Adres wydawniczy: [Łódź, 1995]
Strony: s. 47.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

65/102
Autorzy: Hanna Krauss, Janusz Paluszak, Jacek Koźlik, Przemysław Sosnowski, Edmund Grześkowiak.
Tytuł: Wpływ antyoksydantów i inhibitora oksydazy ksantynowej na poziom wolnych rodników oraz aktywność enzymów antyoksydacyjnych w mięśniu szkieletowym szczura w przebiegu ostrego niedokrwienia i reperfuzji.
Tytuł angielski: The influence of antioxidants and xanthine oxidase inhibitor on free radicals level and antioxidating enzymes in skeletal muscle of rat in the course of acute ischemia and reperfusion.
Tytuł całości: W: Metaboliczne aspekty niedotlenienia. Materiały II Wiosennej Szkoły pod patronatem Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN. Łódź, 24-25 IV 1995.
Adres wydawniczy: [Łódź, 1995]
Strony: s. 29.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

66/102
Autorzy: Jacek Koźlik, Hanna Krauss, Janusz Paluszak, Przemysław Sosnowski, Teresa Torlińska, Kinga Mikrut.
Tytuł: Wpływ insuliny na poziom wolnych rodników w tkankach szczurów z cukrzycą streptozotocynową.
Tytuł angielski: The influence of insulin on free radicals level in tissues of rats with streptozocin-induced diabetes.
Czasopismo: Kwart. Ortop.
Szczegóły: 1995 : T. 17 supl., s. 30-35, tab. bibliogr.
Uwagi: Materiały II Wiosennej Szkoły "Metaboliczne aspekty niedotlenienia" 1995.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

67/102
Autorzy: Jacek Koźlik, Hanna Krauss, Janusz Paluszak, Przemysław Sosnowski, Kinga Mikrut.
Tytuł: Wpływ insuliny na poziom wolnych rodników w tkankach szczurów z cukrzycą streptozotocynową.
Tytuł angielski: The influence of insulin on free radicals level in tissues of rats with streptozocin-induced diabetes.
Tytuł całości: W: Molekularne i fizjologiczne aspekty regulacji ustrojowej. Materiały IV Sympozjum. Kraków, 6-7 VI 1995.
Adres wydawniczy: Kraków, 1995
Strony: s. 188-190 bibliogr.
Typ publikacji: PRZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

68/102
Autorzy: Jacek Koźlik.
Tytuł: Wpływ modyfikatorów układu kalikreiny-kininy na obraz stresu oksydacyjnego u szczurów z cukrzycą streptozotocynową.
Tytuł angielski: The influence of modificators of kallikrein-kinin system on oxidative stress during streptozotocin diabetes.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1995
Strony: 119 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

69/102
Autorzy: Jacek Koźlik, Hanna Krauss, Janusz Paluszak, Przemysław Sosnowski, Kinga Mikrut.
Tytuł: Wpływ modyfikatorów układu kalikreiny-kininy na poziom wolnych rodników w wybranych tkankach szczura.
Tytuł angielski: The influence of modifiers of kallikrein-kinin system on free radicals level in selected rat's tissues.
Tytuł całości: W: Molekularne i fizjologiczne aspekty regulacji ustrojowej. Materiały IV Sympozjum. Kraków, 6-7 VI 1995.
Adres wydawniczy: Kraków, 1995
Strony: s. 191-192 bibliogr.
Typ publikacji: PRZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

70/102
Autorzy: Jacek Koźlik, Janusz Paluszak, Hanna Krauss, Przemysław Sosnowski, Edmund Grześkowiak.
Tytuł: Wpływ układu kalikreiny-kininy na obraz stresu oksydacyjnego u szczurów z cukrzycą streptozocynową.
Tytuł angielski: The influence of kallikrein-kinin system on oxidative stress picture in rats with diabetes mellitus.
Tytuł całości: W: Metaboliczne aspekty niedotlenienia. Materiały II Wiosennej Szkoły pod patronatem Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN. Łódź, 24-25 IV 1995.
Adres wydawniczy: [Łódź, 1995]
Strony: s. 28.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

71/102
Autorzy: T[eresa] Torlińska, P[aweł] Maćkowiak, L[eszek] Nogowski, J[acek] Koźlik.
Tytuł: Adaptation of skeletal muscle insulin receptors during hypothermia.
Tytuł całości: W: Human adaptability to work and thermal environment. First Polish-Czech International Symposium. Zakopane, 28-29 March 1994.
Adres wydawniczy: [B.m., 1994]
Strony: 1 s. nlb.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

72/102
Autorzy: H[anna] Krauss, J[anusz] Paluszak, P[rzemysław] Sosnowski, J[acek] Koźlik, P[aweł] Chęciński, E[dmund] Grześkowiak, B. Gonet.
Tytuł: Aktywność dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i dehydrogenazy izocytrynianowej w mięśniu szkieletowym w warunkach rodnikogenezy wywołanej ostrą doświadczalną ischemią kończyny.
Tytuł angielski: Activities of glucose-6-dehydrogenase and isocitric dehydrogenase in skeletal muscle during free radicals generation caused by acute experimental ischemia of an extremity.
Tytuł całości: W: XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Szczecin, 14-16 IX 1994. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [Szczecin, 1994]
Strony: s. 156-157.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

73/102
Autorzy: T[eresa] Torlińska, P[aweł] Maćkowiak, L[eszek] Nogowski, J[acek] Koźlik.
Tytuł: Effect of hypothermia on insulin binding in rat skeletal muscle.
Czasopismo: Pathophysiology
Szczegóły: 1994 : Vol. 1 suppl., P3-56.
Uwagi: Abstracts 2nd International Congress of Pathophysiology. Kyoto, 19-24 November, 1994.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

74/102
Autorzy: Teresa Torlińska, Krzysztof Włodzimierz Nowak, Jacek Koźlik, Janusz Paluszak.
Tytuł: Effects of hypothermia on the insulin-receptor interaction in the brain of rats.
Czasopismo: Endokr. Pol.
Szczegóły: 1994 : T. 45, nr 2, s. 155-163, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

75/102
Autorzy: H[anna] Krauss, J[acek] Koźlik, J[anusz] Paluszak, S[tanisław] Zapalski, P[aweł] Chęciński, E[dmund] Grześkowiak, P[rzemysław] Sosnowski.
Tytuł: Stres oksydacyjny w ostrym niedokrwieniu kończyny u szczurów z cukrzycą streptozotocynową.
Tytuł angielski: Oxidative stress during acute ischemia of an extremity of streptozotocine diabetic rats.
Tytuł całości: W: Jubileuszowy XXV Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 19-21 IX 1994. Pamiętnik. Kardiochirurgia. Angiochirurgia.
Adres wydawniczy: [Łódź, 1994]
Strony: s. 157-163 tab. bibliogr.
Typ publikacji: PRZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

76/102
Autorzy: H[anna] Krauss, J[acek] Koźlik, J[anusz] Paluszak, S[tanisław] Zapalski, P[aweł] Chęciński, E[dmund] Grześkowiak, P[rzemysław] Sosnowski.
Tytuł: Stres oksydacyjny w ostrym niedokrwieniu kończyny u szczurów z cukrzycą streptozotocynową.
Tytuł angielski: Oxidative stress during acute ischemia of an extremity of streptozotocine diabetic rats.
Tytuł całości: W: Jubileuszowy XXV Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 19-21 IX 1994. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [Łódź, 1994]
Strony: s. 168.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

77/102
Autorzy: J[acek] Koźlik, J[anusz] Paluszak, W[ojciech] Giełwanowski, H[anna] Krauss, E[dmund] Grześkowiak, P[rzemysław] Sosnowski.
Tytuł: The influence of low-doses heparin administration on plasma peroxides level, superoxide dismutase and catalase activity in red cells during perioperative period in women after laparatomy.
Tytuł całości: W: XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Szczecin, 14-16 IX 1994. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [Szczecin, 1994]
Strony: s. 160.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

78/102
Autorzy: Jacek Koźlik, Janusz Paluszak, Teresa Torlińska, Hanna Krauss.
Tytuł: Wpływ doustnych środków przeciwcukrzycowych na procesy lipolityczne w tkance tłuszczowej szczura - działanie metforminy.
Tytuł angielski: The influence of oral antidiabetic drugs on lipolysis processes in adipose tissue of rats - estimation of metformin action.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe IV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Poznań, 21-23 X 1993.
Adres wydawniczy: Poznań, 1994
Strony: s. 177-182 tab. bibliogr.
Typ publikacji: PRZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

79/102
Autorzy: H[anna] Krauss, J[anusz] Paluszak, J[acek] Koźlik, P[rzemysław] Sosnowski, P[aweł] Chęciński, E[dmund] Grześkowiak, B. Gonet.
Tytuł: Wpływ egzogennych antyoksydantów oraz inhibitora oksydazy ksantynowej na poziom rodnikiów w ostrym, doświadczalnym niedokrwieniu kończyny szczura.
Tytuł angielski: Effect of exogenous antioxidants and xanthine oxidase inhibitor on free radicals level during acute experimental ischemia of rat extremity.
Tytuł całości: W: XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Szczecin, 14-16 IX 1994. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [Szczecin, 1994]
Strony: s. 157.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

80/102
Autorzy: J[acek] Koźlik, J[anusz] Paluszak, H[anna] Krauss, E[dmund] Grześkowiak, P[rzemysław] Sosnowski, B. Gonet.
Tytuł: Wpływ modyfikatorów układu kallikreiny-kininy na poziom nadtlenków w osoczu krwi oraz wolnych rodników w tkankach szczurów.
Tytuł angielski: Influence of kallikrein-kinin system modificators on levels of blood plasma superoxide and free radicals in rat tissues.
Tytuł całości: W: XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Szczecin, 14-16 IX 1994. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [Szczecin, 1994]
Strony: s. 158.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

81/102
Autorzy: Janusz Paluszak, Stanisław Zapalski, Paweł Chęciński, Hanna Krauss, Przemysław Sosnowski, Jacek Koźlik, Edmund Grześkowiak, Dorota Marczuk.
Tytuł: Wpływ wolnych rodników i nadtlenków na zmiany metabolizmu w przebiegu ostrego doświadczalnego niedokrwienia kończyny.
Tytuł angielski: The effect of free radicals and peroxides on metabolism changes in experimental acute ischemia of an extremity.
Czasopismo: Pol. Prz. Chir.
Szczegóły: 1994 : T. 66, nr 11, s. 1124-1130, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

82/102
Autorzy: H[enryk] Witmanowski, J[anusz] Paluszak, T[eresa] Torlińska, J[acek] Koźlik.
Tytuł: "In vivo" effect of 2-deoxy-D-glucose on lipolytic processes in blood and adipose tissue of rat.
Tytuł całości: W: Polish Physiological Society XIX Congress. Toruń, September 13-16, 1993. Abstracts.
Adres wydawniczy: [Toruń, 1993]
Strony: s. 525.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

83/102
Autorzy: T[eresa] Torlińska, K[rzysztof] W. Nowak, J[acek] Koźlik, J[anusz] Paluszak, H[anna] Krauss.
Tytuł: Adaptation of liver insulin receptors during hypothermia.
Tytuł całości: W: XXXII Congress of the International Union of Physiological Sciences. Glasgow, Aug. 1st-6th. Abstracts.
Adres wydawniczy: [B. m., 1993]
Strony: s. 117.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

84/102
Autorzy: P[rzemysław] Sosnowski, H[anna] Krauss, J[anusz] Paluszak, M[arian] Grzymisławski, J[acek] Piątek, J[acek] Koźlik.
Tytuł: Adenine nucleotides in liver and skeletal muscle of rats during physical effort.
Tytuł całości: W: Polish Physiological Society XIX Congress. Toruń, September 13-16, 1993. Abstracts.
Adres wydawniczy: [Toruń, 1993]
Strony: s. 461.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

85/102
Autorzy: T[eresa] Torlińska, K[rzysztof] Nowak, J[anusz] Paluszak, J[acek] Koźlik.
Tytuł: Effect of hypothermia on insulin receptors in rat liver and brain.
Tytuł całości: W: Polish Physiological Society XIX Congress. Toruń, September 13-16, 1993. Abstracts.
Adres wydawniczy: [Toruń, 1993]
Strony: s. 499.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

86/102
Autorzy: T[eresa] Torlińska, K[rzysztof] W. Nowak, J[acek] Koźlik, J[anusz] Paluszak.
Tytuł: Effect of hypothermia on the insulin-receptor interaction in liver plasma membranes.
Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
Szczegóły: 1993 : Vol. 44, nr 4, s. 399-408, il. tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

87/102
Autorzy: W[anda] Wilamowska, J[acek] Łuczak, J[acek] Koźlik, L[idia] Wieczorek-Cuske.
Tytuł: Przydatność midazolu (Dormicum-Roche) w premedykacji doustnej do zabiegów usunięcia guzka gruczołu piersiowego.
Tytuł angielski: The use of midazolam (Dormicum-Roche) in oral premedication for the resection of tumor of breast.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wrocław, 22-25 IX 1993. Streszcz. referatów.
Adres wydawniczy: [B. m., 1993]
Strony: s. a-9.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

88/102
Autorzy: J[anusz] Paluszak, P[aweł] Chęciński, T[eresa] Torlińska, H[anna] Krauss, P[rzemysław] Sosnowski, J[acek] Koźlik.
Tytuł: The effect of acute lower extremity ischemia on some metabolites and adenine nucleotide levels in blood and in human skeletal muscle.
Tytuł całości: W: Polish Physiological Society XIX Congress. Toruń, September 13-16, 1993. Abstracts.
Adres wydawniczy: [Toruń, 1993]
Strony: s. 415.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

89/102
Autorzy: P[aweł] Chęciński, J[anusz] Paluszak, S[tanisław] Zapalski, H[anna] Krauss, P[rzemysław] Sosnowski, E[dmund] Grześkowiak, J[acek] Koźlik.
Tytuł: The effect of mannitol on oxygen free radicals in experimental acute ischemia of extremities.
Tytuł całości: W: Polish Physiological Society XIX Congress. Toruń, September 13-16, 1993. Abstracts.
Adres wydawniczy: [Toruń, 1993]
Strony: s. 265.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

90/102
Autorzy: D[orota] Marczuk, J[anusz] Paluszak, H[anna] Krauss, J[acek] Koźlik, J[acek] Piątek.
Tytuł: The effect of short-lasting starvation on the adenine nucleotides levels in blood and liver of rat.
Tytuł całości: W: Polish Physiological Society XIX Congress. Toruń, September 13-16, 1993. Abstracts.
Adres wydawniczy: [Toruń, 1993]
Strony: s. 384.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

91/102
Autorzy: J[acek] Koźlik, J[anusz] Paluszak, H[anna] Krauss, P[rzemysław] Sosnowski, T[eresa] Torlińska.
Tytuł: The effect of tolbutamide on lipolysis process in blood and adipose tissue of rats.
Tytuł całości: W: Polish Physiological Society XIX Congress. Toruń, September 13-16, 1993. Abstracts.
Adres wydawniczy: [Toruń, 1993]
Strony: s. 353.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

92/102
Autorzy: T[eresa] Torlińska, J[anusz] Paluszak, K[rzysztof] W. Nowak, J[acek] Koźlik.
Tytuł: Wiązanie (125 J)-insuliny przez receptory błonowe hepatocytów szczura w warunkach hipotermii.
Tytuł angielski: I-125-insulin binding to liver plasma membranes of rat.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Poznań, 21-23 X 1993. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: [B. m., 1993]
Strony: s. 434.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

93/102
Autorzy: J[acek] Koźlik, J[anusz] Paluszak, T[eresa] Torlińska, H[anna] Krauss.
Tytuł: Wpływ doustnych środków przeciwcukrzycowych na procesy lipolityczne w tkance tłuszczowej szczura.
Tytuł angielski: The influence of oral antidiabetic drugs on lipolysis processes in adipose tissue of rats - estimation of metformin action.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Poznań 21-23 X 1993. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: [B. m., 1993]
Strony: s. 172.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

94/102
Autorzy: Teresa Torlińska, Jacek Koźlik, Hanna Krauss, Janusz Paluszak.
Tytuł: Wpływ insuliny na odpowiedź temperaturową i metaboliczną u szczurów w przebiegu normotermii i hipotermii.
Tytuł angielski: The effect of insulin on temperature and metabolic responses of the rat in the course of normothermia and hypothermia.
Czasopismo: Endokr. Pol.
Szczegóły: 1993 : T. 44, nr 1, s. 23-35, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

95/102
Autorzy: T[eresa] Torlińska, J[anusz] Paluszak, H[anna] Krauss, J[acek] Koźlik.
Tytuł: Adaptation of hormonal and metabolic processes to hypothermia and hyperthermia under general anaesthesia.
Tytuł całości: W: Abstracts of First Congress and Workshop of the African Association of Physiological Sciences hosted by Kenya Physiological Society. Nairobi, Kenya, September 21-28, 1992.
Adres wydawniczy: [B. m., 1992]
Strony: abstr. 31.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

96/102
Autorzy: L[ech] Torliński, H[anna] Krauss, T[eresa] Torlińska, P[rzemysław] Sosnowski, J[arosław] Filipiak, J[acek] Koźlik, J[anusz] Paluszak.
Tytuł: Effect of acute lower extremity ischemia on adenine nucleotides level, mitochondrial ATPases and isocitrate dehydrogenase in human muscle.
Czasopismo: Diag. Lab.
Szczegóły: 1991 : Vol. 27 suppl., s. 181.
Uwagi: IX European Congress of Clinical Chemistry. Kraków/Poland, September 8-14, 1991. Eurolab 91. Abstracts.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

97/102
Autorzy: T[eresa] Torlińska, J[anusz] Paluszak, J[acek] Koźlik, H[anna] Krauss.
Tytuł: Metabolic adaptation during hypothermia and hyperthermia under general anesthesia.
Tytuł całości: W: Constituent Congress International Society for Pathophysiology. Moscow, May 28 - June 1, 1991. Abstracts.
Adres wydawniczy: Kuopio, 1991
Strony: abstr. 10.4.22.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

98/102
Autorzy: Hanna Krauss, Janusz Paluszak, Przemysław Sosnowski, Jacek Koźlik, Teresa Torlińska.
Tytuł: Nukleotydy adenylowe we krwi, wątrobie i mięśniu szkieletowym szczura w warunkach hipotermii. 1. Wpływ insuliny, glukagonu i somatostatyny.
Tytuł angielski: Adenine nucleotides in blood, liver and skeletal muscle of rats during hypothermia. 1. Influence of insulin, glucagon and somatostatin.
Czasopismo: Pozn. Rocz. Med.
Szczegóły: 1988 : -1991 T. 12-15 (22-25), s. 63-75, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

99/102
Autorzy: Hanna Krauss, Teresa Torlińska, Paweł Chęciński, Przemysław Sosnowski, Janusz Paluszak, Jacek Koźlik.
Tytuł: Poziom niektórych metabolitów i nukleotydów adenylowych we krwi w przebiegu ostrego niedokrwienia kończyny dolnej.
Tytuł angielski: Blood metabolites and adenine nucleotides level during acute ischemia of lower extremities.
Czasopismo: Pozn. Rocz. Med.
Szczegóły: 1998 : -1991 T. 12-15 (22-25), s. 53-61, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

100/102
Autorzy: Lech Torliński, Hanna Krauss, Teresa Torlińska, Paweł Chęciński, Przemysław Sosnowski, Jarosław Filipiak, Jacek Koźlik, Janusz Paluszak.
Tytuł: Poziom nukleotydów adenylowych i aktywność wybranych enzymów mitochondrialnych w niedokrwionym mięśniu szkieletowym.
Tytuł angielski: Adenyl nucleotide levels and the activity of selected mitochondrial enzymes in a hypoxic skeletal muscle.
Tytuł całości: W: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Lublin, 18-20 IX 1991. Streszcz. referatów i komunikatów zjazdowych.
Adres wydawniczy: [Lublin, 1991]
Strony: s. 329.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

101/102
Autorzy: Teresa Torlińska, Hanna Krauss, Lech Torliński, Paweł Chęciński, Przemysław Sosnowski, Jarosław Filipiak, Jacek Koźlik, Janusz Paluszak.
Tytuł: Wpływ ostrego niedokrwienia kończyny dolnej na stężenie nukleotydów adenylowych oraz aktywność ATPaz mitochondrialnych i dehydrogenazy izocytrynianowej w m. brzuchatym łydki.
Tytuł angielski: Effect of acute lower extremity ischemia on adenine nucleotides concentrations, mitochondrial ATPases and isocitrate dehydrogenase activities in human skeletal muscle.
Czasopismo: Pozn. Rocz. Med.
Szczegóły: 1988 : -1991 T. 12-15(22-25), s. 43-51, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

102/102
Autorzy: Jacek Koźlik, Janusz Paluszak, Anna Bryl, Henryk Witmanowski, Marian Grzymisławski, Teresa Torlińska.
Tytuł: Wpływ tolbutamidu na procesy lipotyczne we krwi i tkance tłuszczowej szczurów przebywającej w warunkach normotermii i hipotermii.
Tytuł angielski: The effect of tolbutamide on lipolysis in blood and adipose tissue of rats maintained in normothermic and hypothermic conditions.
Czasopismo: Endokr. Pol.
Szczegóły: 1991 : T. 42, nr 4, s. 519-528, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu