logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: KOCH A
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/27
Autorzy: Maciej Idzior, Marek Jóźwiak, Aleksander Koch.
Tytuł: Leczenie ortopedyczne przewlekłych dolegliwości bólowych neurogennego zwichnięcia stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Tytuł całości: W: XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego "Nowoczesne rozwiązania w ortopedii dziecięcej". Poznań, 19-21 V 2016 r.
Adres wydawniczy: [Poznań : Wydaw. Termedia, 2016]
Strony: s. 24.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/27
Autorzy: A[leksander] Koch, M[arek] Jóźwiak, M[aciej] Idzior, M[arta] Molińska-Glura, A[ndrzej] Szulc.
Tytuł: Avascular necrosis as a complication of the treatment of dislocation of the hip in children with cerebral palsy.
Czasopismo: Bone Joint J.
Szczegóły: 2015 : Vol. 97B, nr 2, s. 270-276, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 2049-4394
e-ISSN: 2049-4408

Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.660
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.1302/0301-620X.97B2.34280

3/27
Autorzy: M[arcin] Tyrakowski, T[omasz] Kotwicki, A[leksander] Koch, M[ałgorzata] Drwięga, K[arolina] Lisiecka, D[ominik] Ławniczak, S. Pietrzak, J[arosław] Czubak.
Tytuł: Can bending radiographs be useful for Lenke classification system of idiopathic scoliosis?
Czasopismo: Scoliosis
Szczegóły: 2013 : Vol. 8, suppl. 1, abstr. O28, bibliogr.
Uwagi: 9th International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities - SOSORT 2012 Annual Meeting. Milan, Italy, 10-12 May 2012.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.1186/1748-7161-8-S1-O28

4/27
Autorzy: M[arcin] Tyrakowski, T[omasz] Kotwicki, A. Koch, M. Drwięga, K. Lisiecka, D[ominik] Ławniczak, S[zymon] Pietrzak, J[arosław] Czubak.
Tytuł: Are bending films useful for lenke classification of idiopathic scoliosis?
Czasopismo: Stud. Health Technol. Inform.
Szczegóły: 2012 : Vol. 176, s. 483.
Uwagi: Research into Spinal Deformities 8. Ed. by: Tomasz Kotwicki, Theodoros B. Grivas.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/27
Autorzy: M[arcin] Tyrakowski, T[omasz] Kotwicki, A[leksander] Koch, M. Drwięga, K. Lisiecka, D[ominik] Ławniczak, S[zymon] Pietrzak, J[arosław] Czubak.
Tytuł: Can bending radiographs be useful for lenke classification system of idiopathic scoliosis?
Tytuł całości: W: 9th International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities. 7th SOSORT Meeting. Milan, Italy, 10-12 May 2012.
Adres wydawniczy: [B.m., 2012]
Strony: s. 50, bibliogr.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/27
Autorzy: Aleksander Koch, Promotor: Marek Jóźwiak.
Tytuł: Leczenie neurogennego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Spastic hip dislocation treatment in children with cerebral palsy. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2012
Strony: 137 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


7/27
Autorzy: Marek Jóźwiak, Aleksander Koch.
Tytuł: Nowoczesne leczenie wrodzonej łamliwości kości.
Czasopismo: Fakty UMP
Szczegóły: 2012 : R. 13, nr 6, s. 16, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/27
Autorzy: A. Koch, T[omasz] Kotwicki, A[ndrzej] Szulc.
Tytuł: Osteoid osteoma of the lumbar spine : resection without fusion. Case report of two children.
Czasopismo: Stud. Health Technol. Inform.
Szczegóły: 2012 : Vol. 176, s. 498.
Uwagi: Research into Spinal Deformities 8. Ed. by: Tomasz Kotwicki, Theodoros B. Grivas.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/27
Autorzy: A. Koch, P[iotr] Janusz, P[iotr] Harasymczuk, D[ominik] Ławniczak, T[omasz] Kotwicki.
Tytuł: Radiological correction of severe thoracic idiopathic scoliosis : comparison of three surgical approaches applied to similar curves.
Czasopismo: Stud. Health Technol. Inform.
Szczegóły: 2012 : Vol. 176, s. 490.
Uwagi: Research into Spinal Deformities 8. Ed. by: Tomasz Kotwicki, Theodoros B. Grivas.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/27
Autorzy: Aleksander Koch, Piotr Janusz, Piotr Harasymczuk, Dominik Ławniczak, Tomasz Kotwicki.
Tytuł: Radiological correction of severe thoracic idiopathic scoliosis: comparison of three surgical approaches applied to similar curves.
Czasopismo: J. Spine Surg.
Szczegóły: 2012 : Vol. 2, nr 4, s. 58-59.
Uwagi: 4th Scientific Meeting of the Polish Society of Spine Surgery. 11th-13th October 2012 Zakopane, Poland. Tekst także w j. pol.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/27
Autorzy: Marcin Tyrakowski, Tomasz Kotwicki, Aleksander Koch, Małgorzata Drwięga, Karolina Lisiecka, Dominik Ławniczak, Szymon Pietrzak, Jarosław Czubak.
Tytuł: Wartość radiogramów kręgosłupa w maksymalnych przechyłach bocznych w klasyfikowaniu skolioz idiopatycznych wg Lenkego.
Czasopismo: Ortop. Traum. Rehab.
Szczegóły: 2012 : Vol. 14, suppl. 1, s. 137.
Uwagi: XXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Rzeszów, 19-22 września 2012.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/27
Autorzy: Andrzej Szulc, Marek Tomaszewski, Aleksander Koch, Tomasz Kotwicki.
Tytuł: Doświadczenia własne w leczeniu chorych z porażennymi zniekształceniami stawów biodrowych w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej.
Tytuł angielski: Current experience in the treatment of neurogenic deformities of the hip joint in patients with myelomeningocoele.
Czasopismo: Ortop. Traum. Rehab.
Szczegóły: 2011 : Vol. 13, nr 2, s. 125-143, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Tekst w jęz. pol. ang.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/27
Autorzy: Marek Jóźwiak, Aleksander Koch.
Tytuł: Dwuetapowe leczenie operacyjne zwichnięcia stawów biodrowych u dzieci z postacią spastyczną mózgowego porażenia - porównanie wyników wczesnych i odległych.
Tytuł angielski: Two-stage surgery in the treatment of spastic hip dislocation - comparison between early and late results.
Czasopismo: Ortop. Traum. Rehab.
Szczegóły: 2011 : Vol. 13, nr 2, s. 145-154, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Tekst w jęz. pol. ang.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/27
Autorzy: Marek Jóźwiak, Piotr Harasymczuk, Aleksander Koch, Tomasz Kotwicki.
Tytuł: Incidence and risk factors of hip joint pain in children with severe cerebral palsy.
Czasopismo: Disabil. Rehabil.
Szczegóły: 2011 : Vol. 33, nr 15-16, s. 1367-1372, il. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.498
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/27
Autorzy: Aleksander Koch, Marek Jóźwiak.
Tytuł: Jednostronne i obustronne neurogenne zwichnięcie - którą deformację jest trudniej leczyć?
Tytuł angielski: Unilateral and bilateral neurogenic dislocation of the hip joint - which deformity is more difficult to treat?
Czasopismo: Ortop. Traum. Rehab.
Szczegóły: 2011 : Vol. 13, nr 2, s. 163-172, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Tekst w jęz. pol. ang.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/27
Autorzy: M[arek] Jóźwiak, J[oanna] Dudzińska, A[leksander] Koch, M[aciej] Idzior, F[austyna] Manikowska, B. Depczyńska, W[anda] Horst-Sikorska.
Tytuł: Centralny Rejestr Chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym - opis ogólny systemu.
Czasopismo: Post. Rehab.
Szczegóły: 2009 : T. 23, nr 2, s. 16.
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska". Warszawa, 11-13 IX 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/27
Autorzy: Piotr Harasymczuk, Tomasz Kotwicki, Aleksander Koch, Andrzej Szulc.
Tytuł: Zastosowanie tomografii komputerowej w planowaniu i ocenie wyniku leczenia operacyjnego skoliozy idiopatycznej z użyciem śrub transpedikularnych. Opis przypadków.
Tytuł angielski: The use of computer tomography for preoperative planning and outcome assessment in surgical treatment of idiopathic scoliosis with pedicle screw based constructs. Cases presentation.
Czasopismo: Ortop. Traum. Rehab.
Szczegóły: 2009 : Vol. 11, nr 6, s. 577-585, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Tekst w j. pol. i ang.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/27
Autorzy: Marek Jóźwiak, Piotr Harasymczuk, Aleksander Koch.
Tytuł: Analiza czynników ryzyka wystąpienia dolegliwości bólowych w przebiegu neurogennego zwichnięcia stawów biodrowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Tytuł całości: W: XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Międzyzdroje, 24-26 V 2007. Program. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
Strony: s. 48.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/27
Autorzy: Marek Jóźwiak, Piotr Harasymczuk, Aleksander Koch, Andrzej Szulc.
Tytuł: Analiza przyczyn dolegliwości bólowych w przebiegu zwichnięcia stawu biodrowego u chorych z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego.
Tytuł angielski: Etiopathogenesis of spastic hip pain and dislocation in children.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
Szczegóły: 2007 : T. 72, nr 1, s. 5-8, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


20/27
Autorzy: Marek Jóźwiak, Aleksander Koch, Kinga Ciemniewska, Maciej Idzior.
Tytuł: Leczenie dwuetapowe spastycznej niestabilności stawu biodrowego - uwolnienia tkanek miękkich połączone z otwartą repozycją i osteotomią transiliakalną wg Degi.
Tytuł całości: W: XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Międzyzdroje, 24-26 V 2007. Program. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
Strony: s. 65.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/27
Autorzy: Milud Shadi, Paweł Koczewski, Aleksander Koch, Marek Napiontek.
Tytuł: Plastyka stropu wg Staheli w leczeniu defektu pokrycia głowy kości udowej.
Tytuł całości: W: XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Międzyzdroje, 24-26 V 2007. Program. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
Strony: s. 3.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/27
Autorzy: Paweł Koczewski, Milud Shadi, Marek Jóźwiak, Aleksander Koch.
Tytuł: Wydłużanie i korekcje osi kończyn dolnych w chorobie Olliera.
Tytuł całości: W: XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Międzyzdroje, 24-26 V 2007. Program. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
Strony: s. 50.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/27
Autorzy: M[arek] Jóźwiak, M[aciej] Idzior, K[inga] Ciemniewska, A[leksander] Koch.
Tytuł: Dwuetapowe leczenie neurogennej niestabilności stawu biodrowego w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego : otwarta repozycja stawu biodrowego z osteotomią detorsyjno-waryzującą kości udowej oraz osteotomią transiliakalną wg Degi poprzedzona wielopoziomowym uwolnieniem w obrębie tkanek miękkich.
Tytuł angielski: Two-stage procedure in the treatment of hip joint instability in cerebral palsy children.
Tytuł całości: W: XV Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Poznań, 26-28 V 2005. Program i streszcz.
Adres wydawniczy: [B.m., 2005]
Strony: s. 33.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

24/27
Autorzy: Marek Jóźwiak, Piotr Harasymczuk, Aleksander Koch.
Tytuł: Natural history of hip joint instability in cerebral palsy of children up to 7 years of age.
Czasopismo: Adv. Rehabil.
Szczegóły: 2005 : Vol. 1, s. 116-120, il. tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/27
Autorzy: Marek Jóźwiak, Piotr Harasymczuk, Aleksander Koch.
Tytuł: Naturalna historia braku stabilizacji stawu biodrowego u dzieci z porażeniem mózgowym do 7. roku życia.
Tytuł angielski: Natural history of hip joint instability in cerebral palsy of children up to 7 years of age.
Czasopismo: Post. Rehab.
Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 3, s. 59-64, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


26/27
Autorzy: P[iotr] Harasymczuk, M[arek] Jóźwiak, A[leksander] Koch.
Tytuł: Naturalna historia niestabilności stawu biodrowego u chorych do 7 roku życia w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego.
Tytuł angielski: Natural history of hip joint instability in cp children until the age of 7 years.
Tytuł całości: W: XV Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Poznań, 26-28 V 2005. Program i streszcz.
Adres wydawniczy: [B.m., 2005]
Strony: s. 27.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/27
Autorzy: Ph. A. Schnabel, R. Lange, K. Amann, T. M. Bingold, H. Jakob, M. Kampmann, A. Koch, B. Koch, A. Magener, H. Mehmanesh, Z[ofia] Niemir, F. U. Sack, M. Schmid, A. Schmiedl, R[üdiger] Waldherr, R. Zimmermann, S. Hagl, H[erwart] F. Otto.
Tytuł: Konventionelle und molekularpathologische Untersuchungen während und nach klinischer Herztransplantation.
Tytuł angielski: Conventional and molecular pathological investigations of myocardial biopsies taken during and following clinical heart transplantation (HTx).
Czasopismo: Z. Herz. Thorax. Gefasschir.
Szczegóły: 1997 : Bd. 11 suppl. 1, s. 7-22, il. tab. bibliogr. summ. Zsfassung.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu