logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: KYCLER ZDZISŁAWA
Liczba odnalezionych rekordów: 80Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/80
Autorzy: Karolina Gerreth, Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Zdzisława Kycler, Zygmunt Adamski, Maria Borysewicz-Lewicka, Anna Bręborowicz.
Tytuł: Factors causing oral and skin pathological features in the hyperimmunoglobulin E syndrome patient including the environmental component: a review of the literature and own experience.
Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
Szczegóły: 2020 : T. 37, z. 3, s. 326-332, il. bibliogr. abstr.
Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 0.643. Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: 15.
p-ISSN: 1642-395X
e-ISSN: 2299-0046

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.361
Punktacja Min. Nauki: 70.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.5114/ada.2020.96142

  2/80
  Autorzy: Zuzanna Stachowiak, Irena Wojsyk-Banaszak, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Beata Narożna, Wojciech Langwiński, Zdzisława Kycler, Paulina Sobkowiak, Anna Bręborowicz, Aleksandra Szczepankiewicz.
  Tytuł: MiRNA expression profile in the airways is altered during pulmonary exacerbation in children with cystic fibrosis - a preliminary report.
  Czasopismo: J. Clin. Med.
  Szczegóły: 2020 : Vol. 9, nr 6, art. 1887 [s. 1-11], il. tab. bibliogr. abstr.
  Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 1.965. Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: brak na liście.
  e-ISSN: 2077-0383

  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: ORG
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.303
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.3390/jcm9061887

  3/80
  Autorzy: I[rena] Wojsyk-Banaszak, P[aulina] Sobkowiak, K[atarzyna] Jończyk-Potoczna, B[eata] Narożna, W[ojciech] Langwiński, M[ariusz] Szczepanik, Z[dzisława] Kycler, A[nna] Bręborowicz, A[leksandra] Szczepankiewicz.
  Tytuł: Evaluation of copeptin during pulmonary exacerbation in cystic fibrosis.
  Czasopismo: Mediators Inflamm.
  Szczegóły: 2019 : Vol. 2019, art. ID 1939740, [s.1-7], il. tab. bibliogr. abstr.
  Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 1.122. Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: 30.
  p-ISSN: 0962-9351
  e-ISSN: 1466-1861

  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: ORG
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.758
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.1155/2019/1939740

  4/80
  Autorzy: Aleksandra Szczepankiewicz, Irena Wojsyk-Banaszak, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Beata Narożna, Zuzanna Stachowiak, Zdzisława Kycler, Paulina Sobkowiak, Anna Bręborowicz.
  Tytuł: MiRNA expression profile is altered upon cystic fibrosis pulmonary exacerbation.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2019 : Vol. 54, suppl. 63, abstr. PA969.
  Uwagi: ERS International Congress 2019 Astracts. Madrid, Spain, 28 September - 2 October 2019.
  p-ISSN: 0903-1936
  e-ISSN: 1399-3003

  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI: 10.1183/13993003.congress-2019.PA969

  5/80
  Autorzy: Eliza Matuszewska, Joanna Matysiak, Anna Bręborowicz, Katarzyna Olejniczak, Zdzisława Kycler, Zenon J. Kokot, Jan Matysiak.
  Tytuł: Proteomic features characterization of Hymenoptera venom allergy.
  Czasopismo: Allergy Asthma Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2019 : Vol. 15, art. 77 [s. 1-8], il. tab. bibliogr. abstr.
  Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 0.628. Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: 20.
  p-ISSN: 1710-1484
  e-ISSN: 1710-1492

  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: ORG
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.104
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.1186/s13223-019-0387-5

  6/80
  Autorzy: M[arcin] Mikoś, Z[dzisława] Kycler, A[nna] Popiel, L[idia] Ossowska, A[nna] Bręborowicz.
  Tytuł: Reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (zespół DRESS) z cechami niepełnej/atypowej postaci limfohistiocytozy hemofagocytarnej (HLH) w przebiegu zapalenia płuc z odczynem opłucnowym u dziecka - opis przypadku.
  Czasopismo: Adv. Respir. Med.
  Szczegóły: 2018 : T. 86, suppl. 7, s. 33-34.
  Uwagi: XXVIII Spotkanie Polskiej Grupy ERS. Szczyrk, 17-20 stycznia 2019 r.
  p-ISSN: 2451-4934

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  7/80
  Autorzy: Karolina Gerreth, Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Zdzisława Kycler, Anna Bręborowicz.
  Tytuł: Systemic and oral symptoms as well as dental management in the hyperimmunoglobulin E syndrome patients - report of two cases.
  Czasopismo: J. Med. Sci.
  Szczegóły: 2018 : Vol. 87, nr 1, s. 52.
  Uwagi: 27th Bilateral Symposium Poznan-Halle "Rare diseases in clinical practice". [Poznań], 15-17 December 2017.
  p-ISSN: 2353-9798
  e-ISSN: 2353-9801

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  8/80
  Autorzy: I[rena] Wojsyk-Banaszak, K[atarzyna] Jończyk-Potoczna, B[eata] Narożna, Mikoś M., W[ojciech] Langwiński, Z[dzisława] Kycler, P[aulina] Sobkowiak, M[ariusz] Szczepanik, A[nna] Bręborowicz, A[leksandra] Szczepankiewicz.
  Tytuł: Copeptin serum concentrations correlate with symptoms severity in pediatric cystic fibrosis patients.
  Czasopismo: J. Cyst. Fibros.
  Szczegóły: 2017 : Vol. 16 suppl. 1, s. S119.
  Uwagi: Abstracts of the 40th European Cystic Fibrosis Conference, Seville, Spain, 7-10 June 2017.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI: 10.1016/S1569-1993(17)30566-0

  9/80
  Autorzy: Jan Krzysztof Nowak, Agata Łaźniak, Aleksandra Lisowska, Zdzisława Kycler, Waldemar Bobkowski, Jarosław Walkowiak.
  Tytuł: Gastroesophageal reflux is not associated with short-term variability of parasympathetic activity in children.
  Czasopismo: Adv. Med. Sci.
  Szczegóły: 2017 : Vol. 62, nr 1, s. 103-109, il. tab. bibliogr. abstr.
  Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 0.762.
  p-ISSN: 1896-1126
  e-ISSN: 1898-4002

  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: ORG
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.064
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.1016/j.advms.2016.11.012

  10/80
  Autorzy: Paulina Sobkowiak, Irena Wojsyk-Banaszak, Maja Kowalewska, Eliza Wasilewska, Wojciech Langwiński, Zdzisława Kycler, Maria Skibińska, Anna Bręborowicz, Ewa Jassem, Aleksandra Szczepankiewicz.
  Tytuł: Interleukin 1β polymorphism and serum level are associated with pediatric asthma.
  Czasopismo: Pediatr. Pulmonol.
  Szczegóły: 2017 : Vol. 52, nr 12, s. 1565-1571, il. tab. bibliogr. abstr.
  Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 1.864.
  p-ISSN: 8755-6863
  e-ISSN: 1099-0496

  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: ORG
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.157
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.1002/ppul.23893

  11/80
  Autorzy: U[rszula] Jedynak-Wąsowicz, E[wa] Cichocka-Jarosz, A[leksandra] Pankowska, I[wona] Stelmach, T[eresa] Małaczyńska, J. Lange, A. Krogulska, B[eata] Ordyk, G[rzegorz] Lis, R. Kurzawa, A[ndrzej] Emeryk, A[nna] Bręborowicz, E[lżbieta] Czkwianianc, D[ariusz] Lebensztejn, Z[dzisława] Kycler, I. Komorowska-Kulińska, Z[bigniew] Doniec, M[arek] Pudełko, D. Kardas-Sobantka, E. Machura, P[aweł] Gonerko.
  Tytuł: Demographic, medical, socioeconomic issues of adolescent asthmatics in Poland.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2016 : Vol. 71, suppl. 102, abstr. 789, tab.
  Uwagi: Abstracts from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 11-15 June 2016, Vienna, Austria.
  p-ISSN: 0105-4538
  e-ISSN: 1398-9995

  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  12/80
  Autorzy: Jan Matysiak, Joanna Matysiak, Anna Bręborowicz, Zdzisława Kycler, Paweł Dereziński, Zenon J. Kokot.
  Tytuł: Immune and clinical response to honeybee venom in beekeepers.
  Czasopismo: Ann. Agric. Environ. Med.
  Szczegóły: 2016 : Vol. 23, nr 1, s. 120-124, il. tab. bibliogr. abstr.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263

  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.829
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI: 10.5604/12321966.1196866

  13/80
  Autorzy: A[leksandra] Szczepankiewicz, P[aulina] Sobkowiak, M. Kowalewska, B[eata] Narożna, I[rena] Wojsyk-Banaszak, Z[dzisława] Kycler, A[nna] Bręborowicz.
  Tytuł: Interleukin 1β polymorphism and haplotype but not serum level is associated with asthma in children.
  Tytuł całości: W: V Polski Kongres Genetyki. Łódź, 19-22 września 2016. Program i materiały kongresowe.
  Adres wydawniczy: [Łódź, 2016]
  Strony: abstr. 119.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  14/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler.
  Tytuł: Leczenie przewlekłe astmy dziecięcej.
  Tytuł całości: W: Astma u dzieci.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pr. zbior. pod red.: Anny Bręborowicz.
  Adres wydawniczy: Łódź : MEDITON Oficyna Wydaw., 2016
  Strony: s. 73-86 [ark. wyd. 1,9], tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-923866-6-7

  Seria: Alergologia w praktyce.
  Typ publikacji: PFP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  15/80
  Autorzy: J[oanna] Matysiak, J[an] Matysiak, A[nna] Bręborowicz, K[atarzyna] Olejniczak, Z[dzisława] Kycler, Z[enon] J. Kokot.
  Tytuł: Ocena reakcji na użądlenie przez pszczołę miodną w oparciu o alergologiczne testy diagnostyczne.
  Tytuł całości: W: XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Alergia - astma - immunologia kliniczna". Łódź, 23-25 VI 2016.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2016]
  Strony: s. 36.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  16/80
  Autorzy: U[rszula] Jedynak-Wąsowicz, E[wa] Cichocka-Jarosz, A[leksandra] Pankowska, I[wona] Stelmach, T[eresa] Małaczyńska, J. Lange, A. Krogulska, B[eata] Ordyk, G[rzegorz] Lis, R. Kurzawa, A[ndrzej] Emeryk, A[nna] Bręborowicz, E[lżbieta] Czkwianianc, D[ariusz] Lebensztejn, Z[dzisława] Kycler, I. Komorowska-Kulińska, Z[bigniew] Doniec, M[arek] Pudełko, D. Kardas-Sobantka, E. Machura, P[aweł] Gonerko.
  Tytuł: Relationship between personal, socioeconomic, environmental factors and the level of asthma control in Polish adolescents.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2016 : Vol. 71, suppl. 102, abstr. 1194.
  Uwagi: Abstracts from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 11-15 June 2016, Vienna, Austria.
  p-ISSN: 0105-4538
  e-ISSN: 1398-9995

  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  17/80
  Autorzy: U[rszula] Jedynak-Wąsowicz, B[eata] Ordyk, A[leksandra] Pankowska, I[wona] Stelmach, A. Krogulska, D[ariusz] Lebensztejn, T[eresa] Małaczyńska, K[atarzyna] Ostrzyżek-Przeździecka, J. Lange, R. Kurzawa, E[wa] Cichocka-Jarosz, G[rzegorz] Lis, A[nna] Bręborowicz, Z[dzisława] Kycler, E. Machura, A. Kalinowska, E[lżbieta] Czkwianianc, K. Gregorczyk- Maślanka, M[arek] Pudełko, Z[bigniew] Doniec, A[ndrzej] Emeryk, I. Komorowska-Kulińska, P[aweł] Gonerko, D. Kardas-Sobantka.
  Tytuł: The overweight and asthma symptoms in preschool and early school aged children.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2016 : Vol. 71, suppl. 102, abstr. 1467.
  Uwagi: Abstracts from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 11-15 June 2016, Vienna, Austria.
  p-ISSN: 0105-4538
  e-ISSN: 1398-9995

  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  18/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler.
  Tytuł: Nadwrażliwość na antybiotyki u dzieci.
  Tytuł angielski: Antibiotics hypersensitivity in children.
  Czasopismo: Klin. Pediat.
  Szczegóły: 2014 : Vol. 22, nr 5, s. 5058-5070, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1230-7637

  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  19/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler.
  Tytuł: Wybrane choroby układu oddechowego.
  Tytuł całości: W: Pediatria dla studentów stomatologii.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red.: Anny Bręborowicz.
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2014
  Strony: s. 51-68, tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-7597-240-5

  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  20/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler.
  Tytuł: Alergia na leki u dzieci - wybrane problemy.
  Tytuł angielski: Drug allergy in children - selected problems.
  Czasopismo: Klin. Pediat.
  Szczegóły: 2013 : Vol. 21, nr 3, s. 335-344, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  21/80
  Autorzy: Aleksandra Szczepankiewicz, Marta Rachel, Paulina Sobkowiak, Zdzisława Kycler, Irena Wojsyk-Banaszak, Natalia Schoneich, Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Anna Bręborowicz.
  Tytuł: Neurotrophin serum concentrations and polymorphisms of neurotrophins and their receptors in children with asthma.
  Czasopismo: Respir. Med.
  Szczegóły: 2013 : Vol. 107, nr 1, s. 30-36, il. tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 0954-6111
  e-ISSN: 1532-3064

  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.917
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI: 10.1016/j.rmed.2012.09.024

  22/80
  Autorzy: Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Zdzisława Kycler, Anna Bręborowicz.
  Tytuł: Bronchiectasis in children with primary immune deficiency diseases.
  Czasopismo: Centr. Eur. J. Immunol.
  Szczegóły: 2012 : Vol. 37, nr 4, s. 371-377 il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.378
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  23/80
  Autorzy: Dominika Oleś, Aleksandra Szczepankiewicz, Maria Wołuń-Cholewa, Wanda Butowska, Paulina Sobkowiak, Zdzisława Kycler, Jerzy Warchoł, Anna Bręborowicz.
  Tytuł: Does concentration influence viability of the bronchial epithelial cell line chronically exposed to antiasthmatic drugs?
  Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
  Szczegóły: 2012 : T. 29, z. 5, s. 363-368, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.664
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  24/80
  Autorzy: A[leksandra] Szczepankiewicz, M[arta] Rachel, P[aulina] Sobkowiak, Z[dzisława] Kycler.
  Tytuł: Genetic variants of neurotrophin receptor type 1 and nerve growth factor influence nerve growth factor serum level in asthmatic children.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2012 : Vol. 67, suppl. 96, s. 468.
  Uwagi: 31st Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Geneva, Switzerland, June 16-20, 2012.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  25/80
  Autorzy: Ewa Cichocka-Jarosz, Piotr Brzyski, Ewa Świebocka, Joanna Lange, Beata Tobiasz-Adamczyk, Grzegorz Lis, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Marek Kulus, Maciej Kaczmarski, Teresa Małaczyńska, Barbara Klajna-Kraluk, Anna Bręborowicz, Zdzisława Kycler, Jacek J. Pietrzyk.
  Tytuł: Health-related quality of life in Polish adolescents with Hymenoptera venom allergy treated with venom immunotherapy.
  Czasopismo: Arch. Med. Sci.
  Szczegóły: 2012 : Vol. 8, nr 6, s. 1076-1082, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.067
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  26/80
  Autorzy: E[wa] Cichocka-Jarosz, P[iotr] Brzyski, I. Rogatko, E[wa] Świebocka, J[oanna] Lange, A[nna] Bręborowicz, Z[dzisława] Kycler, G[rzegorz] Lis, J[acek] Pietrzyk.
  Tytuł: High baseline serum tryptase level could predict systemic side reaction during venom immunotherapy in children.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2012 : Vol. 67, suppl. 96, s. 403.
  Uwagi: 31st Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Geneva, Switzerland, June 16-20, 2012.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  27/80
  Autorzy: Aleksandra Szczepankiewicz, Paulina Sobkowiak, Marta Rachel, Anna Bręborowicz, Natalia Schoneich, Kimberley Bruce, Zdzisława Kycler, Irena Wojsyk-Banaszak, Monika Dmitrzak-Węglarz.
  Tytuł: Multilocus analysis of candidate genes involved in neurogenic inflammation in pediatric asthma and related phenotypes : a case-control study.
  Czasopismo: J. Asthma
  Szczegóły: 2012 : Vol. 49, nr 4, s. 329-335.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.848
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  28/80
  Autorzy: A[leksandra] Szczepankiewicz, M[arta] Rachel, P[aulina] Sobkowiak, Z[dzisława] Kycler, I[rena] Wojsyk-Banaszak, N. Schöneich, M[aria] Skibińska, A[nna] Bręborowicz.
  Tytuł: Serum neutrophin-3 and neutrophin-4 levels are associated with asthma severity in children.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2012 : Vol. 39, nr 4, s. 1035-1037, tab. bibliogr.
  p-ISSN: 0903-1936

  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.355
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI: 10.1183/09031936.00136611

  29/80
  Autorzy: Piotr Brzyski, Ewa Cichocka-Jarosz, Beata Tobiasz-Adamczyk, Joanna Lange, Ewa Świebocka, Grzegorz Lis, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Jacek J. Pietrzyk, Marek Kulus, Maciej Kaczmarski, Teresa Małaczyńska, Barbara Klajna-Kraluk, Anna Bręborowicz, Zdzisława Kycler.
  Tytuł: Theoretical validity and reliability of Vespide Quality of Life Questionnaire in Polish adolescents with Hymenoptera venom allergy.
  Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
  Szczegóły: 2012 : T. 29, z. 1, s. 8-13, tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.664
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  30/80
  Autorzy: Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Zdzisława Kycler, Barbara Pietrucha, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Anna Bręborowicz, Karolina Gerreth.
  Tytuł: Zespół hiper-IgE - różne manifestacje kliniczne pierwotnego niedoboru odporności.
  Tytuł angielski: The hyperimmunoglobulin E syndrome - clinical manifestation diversity in primary immune deficiency.
  Czasopismo: Lekarz
  Szczegóły: 2012 : R. 16, nr 2, s. 53-60, il. tab. bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  31/80
  Autorzy: Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Zdzisława Kycler, Anna Bręborowicz, Maja Klaudel-Dreszler, Małgorzata Pac, Renata Langfort.
  Tytuł: Pulmonary lymphomatoid granulomatosis in Griscelli syndrome type 2.
  Czasopismo: Viral Immunol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 24, nr 6, s. 471-473.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.966
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  32/80
  Autorzy: Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Zdzisława Kycler, Barbara Pietrucha, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Anna Bręborowicz, Karolina Gerreth.
  Tytuł: The hyperimmunoglobulin E syndrome - clinical manifestation diversity in primary immune deficiency.
  Czasopismo: Orphanet J. Rare Dis.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 6: 76 doi:10.1186/1750-1172-6-76, s. [1-11], il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.074
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  33/80
  Autorzy: Piotr Brzyski, Ewa Cichocka-Jarosz, Beata Tobiasz-Adamczyk, Grzegorz Lis, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Jacek Józef Pietrzyk, Beata Ordyk, Krzysztof Profus, Joanna Lange, Wioletta Zagórska, Marek Kulus, Ewa Świebocka, Maciej Kaczmarski, Teresa Małaczyńska, Barbara Klajna-Kraluk, Anna Bręborowicz, Zdzisława Kycler.
  Tytuł: Adaptacja kwestionariuszy jakości życia dla dzieci z alergią na jad owadów oraz dla ich rodziców.
  Tytuł angielski: Adaptation of vespide allergy quality of life questionnaire for polish children with venom allergy and for their parents.
  Czasopismo: Prz. Lek.
  Szczegóły: 2010 : T. 67, nr 12, s. 1237-1242, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  34/80
  Autorzy: Ewa Cichocka-Jarosz, Piotr Brzyski, Grzegorz Lis, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Jacek Józef Pietrzyk, Joanna Lange, Teresa Małaczyńska, Barbara Kraluk, Ewa Świebocka, Anna Bręborowicz, Zdzisława Kycler, Joanna Pietraszek-Mamcarz, Adam Poszwiński, Grzegorz Gąszczyk.
  Tytuł: Diagnostyka i immunoterapia u dzieci z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych (VIT) w Polsce - jak wygląda w praktyce zgodność z międzynarodowymi wytycznymi?
  Tytuł angielski: Diagnosis and venom specific immunotherapy (VIT) in allergic children in Poland - how much the current practice follows the international guidelines?
  Czasopismo: Prz. Lek.
  Szczegóły: 2010 : T. 67, nr 1, s. 1-5, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  35/80
  Autorzy: Aleksandra Szczepankiewicz, Maria Wołuń-Cholewa, Wanda Butowska, Paulina Sobkowiak, Zdzisława Kycler, Jerzy Warchoł, Anna Bręborowicz.
  Tytuł: Influence of antiasthmatic drugs concentration on bronchial epithelial cell line proliferation.
  Czasopismo: Acta Bioch. Pol.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 57 suppl. 4, s. 205.
  Uwagi: Abstracts XLV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society. Wisła, Poland, September 20th-23rd, 2010
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  36/80
  Autorzy: Ewa Cichocka-Jarosz, Beata Tobiasz-Adamczyk, Piotr Brzyski, Grzegorz Lis, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Jacek J. Pietrzyk, Beata Ordyk, Krzysztof Profus, Joanna Lange, Wioletta Zagórska, Marek Kulus, Ewa Świebocka, Maciej Kaczmarski, Teresa Małaczyńska, Olga Świdzicka, Anna Bręborowicz, Zdzisława Kycler.
  Tytuł: Jakość życia warunkowana stanem zdrowia dzieci z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych leczonych VIT oraz jakość życia ich rodziców.
  Tytuł angielski: Health-related quality of life in children with Hymenoptera venom allergy treated with VIT and quality of life of their parents.
  Czasopismo: Prz. Lek.
  Szczegóły: 2010 : T. 67, nr 12, s. 1243-1248, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  37/80
  Autorzy: Ewa Cichocka-Jarosz, Piotr Brzyski, Anna Bręborowicz, Anna Bodzenta-Łukaszczyk, Marta Chełmińska, Andrzej Dąbrowski, Radosław Gawlik, Grzegorz Gąszczyk, Violetta Grycmacher-Łatwo, Karina Jahnz-Różyk, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Marek Jutel, Barbara Klajna-Kraluk, Marek L. Kowalski, Jerzy Kruszewski, Piotr Kuna, Artur Kwaśniewski, Zdzisława Kycler, Joanna Lange, Grzegorz Lis, Teresa Małaczyńska, Marita Nittner-Marszalska, Krzysztof Pałgan, Joanna Pietraszek-Mamcarz, Jacek J. Pietrzyk, Adam Poszwiński, Grażyna Pulka, Marcin Stobiecki, Ewa Świebocka, Ewa Trębas-Pietraś, Magdalena Zakrzewska, Janusz Zaryczański.
  Tytuł: Porównanie praktyki w postępowaniu z dorosłymi i dziećmi uczulonymi na jad owadów błonkoskrzydłych w Polsce.
  Tytuł angielski: Comparison of the practice in management with adults and children sensitized to hymenoptera venom in Poland.
  Czasopismo: Alergia Astma Immun.
  Szczegóły: 2010 : T. 15, nr 2, s. 86-91, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  38/80
  Autorzy: E[wa] Cichocka-Jarosz, B[eata] Tobiasz-Adamczyk, P. Brzyski, G[rzegorz] Lis, U. Jedynak, J.J. Pietrzyk, K. Profus, J. Lange, M[arek] Kulus, E. Świebocka, M[aciej] Kaczmarski, T[eresa] Małaczyńska, O. Świdzicka, G. [Anna] Bręborowicz, Z[dzisława] Kycler.
  Tytuł: Are the children a reliable source of information about their health-related quality of life?
  Czasopismo: Eur. J. Epidemiol.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 24 suppl. 1, s. 74.
  Uwagi: IEA-EEF European Congress of Epidemiology 2009. Epidemiology for Clinical medicine and Peblic Health, Warsaw, Poland, 26-29 August 2009.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  39/80
  Autorzy: E[wa] Cichocka-Jarosz, B[eata] Tobiasz-Adamczyk, P. Brzyski, G[rzegorz] Lis, U. Jedynak, J[acek] Pietrzyk, J. Lange, W. Zagórska, M[arek] Kulus, E. Świebocka, M. Kaczmarski, T[eresa] Małaczyńska, O. Świdzicka, B[arbara] Klajna-Kraluk, A[nna] Bręborowicz, Z[dzisława] Kycler.
  Tytuł: Health related quality of life (HRQoL) in Polish children treated with specific venom immunotherapy (VIT) : a multicenter study.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2009 : Vol. 64 suppl. 90, s. 343.
  Uwagi: Abstracts of the XXVIII EAACI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Warszawa, Poland, 6-10 June 2009.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  40/80
  Autorzy: P. Brzyski, E[wa] Cichocka-Jarosz, B[eata] Tobiasz-Adamczyk, G[rzegorz] Lis, U. Jedynak-Wysowicz, J[acek] Pietrzyk, J. Lange, W. Zagórska, M[arek] Kulus, E. Świebocka, M. Kaczmarski, T[eresa] Małaczyńska, O. Świdzicka, B[arbara] Klajna-Kraluk, A[nna] Bręborowicz, Z[dzisława] Kycler.
  Tytuł: Health-related quality of life (HRQoL) in adolescent and young adult patients treated with specific venom immunotherapy (VIT) : a multicenter study.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2009 : Vol. 64 suppl. 90, s. 40.
  Uwagi: Abstracts of the XXVIII EAACI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Warszawa, Poland, 6-10 June 2009.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  41/80
  Autorzy: E[wa] Cichocka-Jarosz, B[eata] Tobiasz-Adamczyk, P. Brzyski, G[rzegorz] Lis, J[acek] Pietrzyk, U. Jedynak, J. Lange, M[arek] Kulus, E. Świebocka, M. Karczmarski, B. Kraluk, A[nna] Bręborowicz, Z[dzisława] Kycler.
  Tytuł: Ocena jakości życia dzieci odczulanych z powodu alergii na jad owadów błonkoskrzydłowych przez ich rodziców - obraz jakości życia dzieci czy rodziców?
  Tytuł angielski: Parent-reported life quality assessment in children hyposensitized to hymenoptera venom allergy - picture of life quality in children or their parents?
  Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
  Szczegóły: 2009 : T. 26, z. 5, s. 498-499.
  Uwagi: X Międzynarodowy Kongres Polskiego towarzystwa Alergologicznego "Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych - nowe trendy" Bydgoszcz, 7-10 X. 2009 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  42/80
  Autorzy: B[eata] Tobiasz-Adamczyk, E[wa] Cichocka-Jarosz, P. Brzyski, G[rzegorz] Lis, U. Jedynak, J[acek] Pietrzyk, J. Lange, W. Zagórska, M[arek] Kulus, E. Świebocka, M. Kaczmarski, T[eresa] Małaczyńska, O. Świdzicka, B[arbara] Klajna-Kraluk, A[nna] Bręborowicz, Z[dzisława] Kycler.
  Tytuł: The impact of yellow-jacket and bee venom allergy in children on the behaviour of parents during situations when the children are at risk of being stung.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2009 : Vol. 64 suppl. 90, s. 35.
  Uwagi: Abstracts of the XXVIII EAACI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Warszawa, Poland, 6-10 June 2009.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  43/80
  Autorzy: Anna Bręborowicz, Zdzisława Kycler, Paulina Sobkowiak.
  Tytuł: Zapobieganie chorobom alergicznym u dzieci.
  Tytuł angielski: Prevention of allergic diseases in children.
  Czasopismo: Klin. Pediat.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 17, nr 1, s. 29-33, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  44/80
  Autorzy: Barbara Pietrucha, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Bożena Cukrowska, Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Zdzisława Kycler, Anna Bręborowicz, Ewa Bernatowska.
  Tytuł: Autosomal dominant hyper-IgE syndrome - presentation of symptomatology and review of the literature.
  Czasopismo: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 12, nr 3-4, s. 45-48, bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  45/80
  Autorzy: D[anuta] Januszkiewicz, P[aulina] Sobkowiak, Z[dzisława] Kycler, A[nna] Bręborowicz, J[erzy] Nowak.
  Tytuł: Chlamydia pn. and Mycoplasma pn. infections in exacerbation of asthma in children.
  Czasopismo: Int. J. Infect. Dis.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 12 suppl. 1, s. E75.
  Uwagi: 13th International Congress on Infectious Diseases. Kuala Lumpur, Malaysia, June 19-22, 2008.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  46/80
  Autorzy: Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Zdzisława Kycler, Barbara Pietrucha, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Anna Bręborowicz.
  Tytuł: Diversity of clinical manifestation in hyper-IgE syndrome.
  Czasopismo: Centr. Eur. J. Immunol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 33 suppl. 1, s. 146.
  Uwagi: XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology. Kraków, 14-17 May 2008.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  47/80
  Autorzy: Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Zdzisława Kycler, Barbara Pietrucha, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Anna Bręborowicz.
  Tytuł: Diversity of clinical manifestation in hyper-IgE syndrome.
  Czasopismo: Centr. Eur. J. Immunol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 33 suppl. 1, s. 150.
  Uwagi: XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology. Kraków, 14-17 May 2008.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  48/80
  Autorzy: Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Zdzisława Kycler, Anna Bręborowicz, Maja Klaudel-Dreszer, Małgorzata Pac, Agnieszka Zegadło, R. Langfort.
  Tytuł: Griscelli syndrome type 2 - clinical manifestation and pathogenesis of the primary immune deficiency.
  Czasopismo: Centr. Eur. J. Immunol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 33 suppl. 1, s. 149-150.
  Uwagi: XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology. Kraków, 14-17 May 2008.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  49/80
  Autorzy: K[arolina] Gerreth, A[leksandra] Szczawińska-Popłonyk, Z[dzisława] Kycler.
  Tytuł: Oral and facial manifestation of hyperimmunoglobulin E syndrome.
  Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 17, nr 6A Pt. 1, s. 62-67, il. tab. bibliogr. abstr.
  Uwagi: Second Scientific and Educational Conference: "State of Health of Oral Cavity and Environments Conditionals. Achievements of Modern Dentistry". Nałęczów, 24th-26th April, 2008.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  50/80
  Autorzy: Beata Chmielowicz, Andrzej Obojski, Adam Barczyk, Ewa Sozańska, Zdzisława Kycler, Urszula Demkow, Joanna Domagała-Kulawik.
  Tytuł: Wskazówki metodologiczne Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc odnośnie do wykonania i oceny plwociny indukowanej.
  Tytuł angielski: Methodology of induced sputum induction and processing - recommendation of Polish Respiratory Society.
  Czasopismo: Pneum. Alerg. Pol.
  Szczegóły: 2008 : T. 76, nr 5, s. 378-395, tab. bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  51/80
  Autorzy: Karolina Gerreth, Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Zdzisława Kycler.
  Tytuł: Wykładniki zespołu hyper-IgE w obrębie jamy ustnej i twarzy.
  Tytuł całości: W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 24-26 IV 2008.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2008]
  Strony: s. 172.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  52/80
  Autorzy: Z[dzisława] Kycler, A[nna] Bręborowicz, A[licja] Połubińska.
  Tytuł: Badanie cytologiczne indukowanej plwociny u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Cytological examination of induced sputum in asthmatic children.
  Czasopismo: Pneum. Alerg. Pol.
  Szczegóły: 2007 : T. 75, nr 3, s. 301.
  Uwagi: XVIII Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society. Korbielów, 15-18 III 2007.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  53/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler, Anna Bręborowicz, Alicja Połubińska.
  Tytuł: Badanie cytologiczne indukowanej plwociny u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Cytological examination of induced sputum in asthmatic children.
  Czasopismo: Klin. Pediat.
  Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr zjazdowy, s. 110.
  Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Łódź, 24-26 V 2007 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  54/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler, Paulina Sobkowiak, Anna Bręborowicz, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska.
  Tytuł: Występowanie zakażeń bakteriami atypowymi u dzieci z zaostrzeniem astmy oskrzelowej.
  Czasopismo: Klin. Pediat.
  Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr zjazdowy, s. 106.
  Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Łódź, 24-26 V 2007 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  55/80
  Autorzy: Karolina Gerreth, Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Zdzisława Kycler.
  Tytuł: Zmiany w obrębie jamy ustnej i twarzy w zespole hyper-IgE - opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Oral and facial manifestation of hyperimmunoglobulin E syndrome - a case report and a review of literature.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 XI 2007.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
  Strony: s. 47.
  Uwagi: Tekst w j. pol. i ang.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  56/80
  Autorzy: Z[dzisława] Kycler, A[nna] Bręborowicz, A[licja] Pałubińska [Połubińska].
  Tytuł: Badanie cytologiczne indukowanej plwociny u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Cytological examination of induced sputum in asthmatic children.
  Czasopismo: Alergia Astma Immun.
  Szczegóły: 2006 : T. 11 supl. 1, s. 270.
  Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Wisła, 10-13 V 2006.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  57/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler, Promotor: Anna Bręborowicz.
  Tytuł: Badanie indukowanej plwociny w ocenie zapalenia u dzieci chorych na astmę oskrzelową. Rozprawa doktorska.
  Tytuł angielski: Examination of induced sputum in assessment of inflammation in children with bronchial asthma. Doctoral dissertation.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2006
  Strony: 200 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
  Uwagi: Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej III Katedra Pediatrii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Typ publikacji: PD
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  58/80
  Autorzy: A[leksandra] Szczawińska-Popłonyk, Z[dzisława] Kycler, A[nna] Bręborowicz, R. Langford.
  Tytuł: Zmiany guzkowe w płucach w przebiegu zespołu Griscelli.
  Tytuł angielski: Nodular changes in lungs in the course of Griscelli syndrome.
  Czasopismo: Pneum. Alerg. Pol.
  Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 354-355.
  Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Opole, 14-17 IX 2006.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  59/80
  Autorzy: Paulina Sobkowiak, Zdzisława Kycler, Anna Bręborowicz.
  Tytuł: Role of atypical bacterial infections in exacerbation of asthma in children.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2005 : Vol. 26 suppl. 49, s. 165s.
  Uwagi: 15th ERS Annual Congress. Copenhagen, Denmark, September 17-21, 2005.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  60/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler, Anna Bręborowicz, Ewa Bernatowska, Jerzy Alkiewicz.
  Tytuł: Zespół hiper-IgE u dziecka z rozpoznaniem alergii wielonarządowej.
  Tytuł angielski: Hyper-IgE syndrome in the child with multi-organ allergy.
  Tytuł całości: W: Stany nagłe w alergologii. Red. nauk. Michał Kurek.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Group, 2004
  Strony: s. 133-137 bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  61/80
  Autorzy: Z[dzisława] Kycler, A[nna] Bręborowicz, J[erzy] Alkiewicz, U[rszula] Bugaj.
  Tytuł: Exercise test in asthmatic children suffering from effort intolerance.
  Tytuł całości: W: XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology "Allergy as a Global Problem". 7-11 June 2003, Paris. Abstract Book.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2003]
  Strony: s. 168.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  62/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler, Jerzy Alkiewicz, Anna Bręborowicz, Urszula Bugaj.
  Tytuł: Nietolerancja wysiłku u dzieci chorych na astmę oskrzelową a obiektywna ocena wydolności oddechowej oraz wpływ Foradilu (Aerolizer) na powysiłkową obturację oskrzeli.
  Tytuł angielski: Effort intolerance in children with asthma and objective assessment of the lung function and the effect of Foradil (Aerolizer) on post-effort bronchial obturation.
  Czasopismo: Przew. Lek.
  Szczegóły: 2003 : nr 5 (53), s. 114-124, il. tab. bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  63/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler, Anna Bręborowicz, Jerzy Alkiewicz.
  Tytuł: Safety of sputum induction in asthmatic children.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 22 suppl. 45, s. 399s-400s.
  Uwagi: 13th ERS Annual Congress. Vienna, Austria, September 27-October 1, 2003.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  64/80
  Autorzy: Z[dzisława] Kycler, A[nna] Bręborowicz, E[wa] Bernatowska, J[erzy] Alkiewicz.
  Tytuł: Zespół hiper-IgE u 7-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Hyper-IgE syndrome in 7-year-old-girl - diagnostic and therapeutic difficulties.
  Czasopismo: Post. Aerozoloter.
  Szczegóły: 2003 : T. 11, nr 1, s. 40-47, bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Prace plakatowe z II Sympozjum "Aerozole w medycynie". Poznań, 2003.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  65/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler, Jerzy Alkiewicz, Anna Bręborowicz, Urszula Bugaj.
  Tytuł: Nietolerancja wysiłku u dzieci chorych na astmę oskrzelową, a obiektywna ocena wydolności oddechowej po wysiłku.
  Tytuł angielski: Effort intolerance in children with asthma and objective assessment of the lung function after exercise.
  Czasopismo: Nowa Pediat.
  Szczegóły: 2002 : R. 6 z. 31, nr 4, s. 227-231, il. tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  66/80
  Autorzy: Z[dzisława] Kycler, A[nna] Bręborowicz, E[wa] Bernatowska, J[erzy] Alkiewicz.
  Tytuł: Zespół hiper-IgE u 6-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Hyper-IgE syndrome in 6-year-old-girl - diagnostic and therapeutic difficulties.
  Czasopismo: Post. Aerozoloter.
  Szczegóły: 2002 : T. 10, nr 1, s. 13-21, bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  67/80
  Autorzy: Z[dzisława] Kycler, J[erzy] Alkiewicz, A[nna] Bręborowicz, U[rszula] Bugaj.
  Tytuł: Nietolerancja wysiłku u dzieci chorych na astmę oskrzelową a obiektywna ocena wydolności oddechowej po wysiłku.
  Tytuł angielski: Effort intolerance in children with asthma and objective assessment of the lung function after exercise.
  Czasopismo: Post. Aerozoloter.
  Szczegóły: 2001 : T. 9, nr 1, s. 7-15, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  68/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler, Anna Bręborowicz, Katarzyna Olejniczak, Jerzy Alkiewicz, Urszula Bugaj.
  Tytuł: Problemy oddechowe u dzieci po przebytym zapaleniu płuc o ciężkim przebiegu.
  Tytuł angielski: Respiratory problems in children after severe pneumonia.
  Czasopismo: Pneum. Alerg. Pol.
  Szczegóły: 2001 : T. 69, nr 3-4, s. 167-173, il. tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  69/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler.
  Tytuł: Przewlekłe zapalenie oskrzeli u dzieci.
  Tytuł angielski: Chronic bronchitis in children.
  Czasopismo: Przew. Lek.
  Szczegóły: 2001 : nr 6 (30), s. 92-94.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  70/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler.
  Tytuł: Przewlekłe zapalenie oskrzeli u dzieci.
  Tytuł angielski: Chronic bronchitis in children.
  Czasopismo: Pediat. Prakt.
  Szczegóły: 2001 : T. 9, z. 3, s. 23-26, bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  71/80
  Autorzy: Katarzyna Olejniczak, Anna Bręborowicz, Zdzisława Kycler, Jerzy Alkiewicz.
  Tytuł: Charakterystyka kliniczna dzieci hospitalizowanych z powodu zapaleń płuc o ciężkim przebiegu.
  Tytuł angielski: The clinical characterization of children treated in hospital for community-acquired pneumonia with a severe course.
  Czasopismo: Prz. Pediat.
  Szczegóły: 2000 : Vol. 30, nr 1, s. 34-38, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  72/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler, Agnieszka Korytowska, Magdalena Kościsz, Jerzy Alkiewicz, Anna Bręborowicz.
  Tytuł: Ocena częstości występowania chorób układu oddechowego i chorób alergicznych u dzieci szkolnych w Trzciance.
  Tytuł angielski: Assessment of the incidence of respiratory and allergic diseases in school children in Trzcianka.
  Czasopismo: Nowa Pediat.
  Szczegóły: 2000 : R. 4, nr 5, s. 23-27, il. tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  73/80
  Autorzy: Zdzisława Kycler, Katarzyna Olejniczak, Anna Bręborowicz, Jerzy Alkiewicz, Urszula Bugaj.
  Tytuł: Zapalenia płuc o ciężkim przebiegu u dzieci - charakterystyka kliniczna, powikłania i odległe następstwa.
  Tytuł angielski: Severe course pneumonia in children - clinical characteristics, complications and late consequences.
  Czasopismo: Nowa Pediat.
  Szczegóły: 2000 : R. 4, nr 5, s. 17-22, il. tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  74/80
  Autorzy: J[erzy] Alkiewicz, Z[dzisława] Kycler, J[acek] Postępski, M[ałgorzata] Bartkowiak-Emeryk, A[ndrzej] Emeryk.
  Tytuł: Czynniki środowiska domowego a częstość występowania astmy oskrzelowej i objawów chorób układu oddechowego u dzieci szkolnych z regionów miejskich Zachodniej i Wschodniej Polski.
  Tytuł angielski: Indoor environment and the prevalence of bronchial asthma and respiratory symptoms in schoolchildren from Western and Eastern urban regions of Poland.
  Czasopismo: Post. Aerozoloter.
  Szczegóły: 1999 : T. 7, nr 1, s. 17-28, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  75/80
  Autorzy: Z[dzisława] Kycler, A[gnieszka] Korytowska, M[agdalena] Kościsz, J[erzy] Alkiewicz, A[nna] Bręborowicz.
  Tytuł: Problemy oddechowe u dzieci szkolnych w Trzciance.
  Tytuł angielski: Pulmonary problems of children in Trzcianka.
  Czasopismo: Post. Aerozoloter.
  Szczegóły: 1999 : T. 7, nr 2, s. 71-85, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  76/80
  Autorzy: Z[dzisława] Kycler, K. Olejniczak, A[nna] Bręborowicz, J[erzy] Alkiewicz, U[rszula] Bugaj.
  Tytuł: Losy dzieci po przebytym zapaleniu płuc o ciężkim przebiegu.
  Tytuł angielski: Follow-up of children after severe pneumonia.
  Czasopismo: Pneum. Alerg. Pol.
  Szczegóły: 1998 : T. 66 supl. 2, s. 82.
  Uwagi: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego. Poznań, 4-10 X 1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  77/80
  Autorzy: Wojciech Służewski, Jerzy Alkiewicz, Lidia Pawlicka, Zdzisława Kycler.
  Tytuł: Analiza porównawcza rozwoju fizycznego dzieci w wieku 6-14 lat w gminie i mieście Trzcianka Lubuska oraz w mieście Poznaniu.
  Tytuł angielski: A comparative study of the physical development of children aged 6-14 in the commune of Trzcianka Lubuska and the city of Poznan.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 1997 : R. 66 supl. 1, s. 152-162, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Konferencja Naukowa "Okres dojrzewania". Poznań, 29-30 IV 1997.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  78/80
  Autorzy: W[ojciech] Służewski, J[erzy] Alkiewicz, L[idia] Pawlicka, Z[dzisława] Kycler.
  Tytuł: Analiza porównawcza rozwoju fizycznego dzieci w wieku 6-14 lat w gminie i mieście Trzcianka Lubuska oraz w mieście Poznaniu.
  Tytuł angielski: A comparative study of the physical development of children aged 6-14 in the commune of Trzcianka Lubuska and the city of Poznan.
  Czasopismo: Pediat. Prakt.
  Szczegóły: 1997 : T. 5, nr 1, s. 48.
  Uwagi: Konferencja Naukowa "Okres dojrzewania" połączona z uroczystością jubileuszową 25-lecia Instytutu Pediatrii. Sesja Satelitarna "Choroba guzkowa tarczycy u dzieci i młodzieży". Poznań, 29-30 IV 1997. Streszczenia (Abstracts).
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  79/80
  Autorzy: Wojciech Służewski, Zdzisława Kycler, Dorota Szyszka, Natalia Januszewska, Iwona Mozer-Lisewska, Jerzy Alkiewicz.
  Tytuł: Prospektywna analiza liczby urodzeń w gminie Trzcianka Lubuska w latach 1997-2009.
  Tytuł angielski: Prognosis of the birth rate the commune of Trzcianka Lubuska for period of 1997-2009.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 1997 : R. 66 supl. 1, s. 141-145, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Konferencja Naukowa "Okres dojrzewania". Poznań, 29-30 IV 1997.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  80/80
  Autorzy: W[ojciech] Służewski, Z[dzisława] Kycler, D[orota] Szyszka, N[atalia] Januszewska, I[wona] Mozer-Lisewska.
  Tytuł: Prospektywna analiza liczby urodzeń w gminie Trzcianka Lubuska w latach 1997-2009.
  Tytuł angielski: Prognosis of the birth rate the commune of Trzcianka Lubuska for period of 1997-2009.
  Czasopismo: Pediat. Prakt.
  Szczegóły: 1997 : T. 5, nr 1, s. 49.
  Uwagi: Konferencja Naukowa "Okres dojrzewania" połączona z uroczystością jubileuszową 25-lecia Instytutu Pediatrii. Sesja Satelitarna "Choroba guzkowa tarczycy u dzieci i młodzieży". Poznań, 29-30 IV 1997. Streszczenia (Abstracts).
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu