logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: RYBCZYŃSKA ALEKSANDRA
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/57
Autorzy: Ewa Mały, Marta Przyborska, Aleksandra Rybczyńska, Benigna Konatkowska, Jerzy Nowak, Danuta Januszkiewicz.
Tytuł: Juvenile xanthogranuloma with clonal proliferation in the bone marrow.
Czasopismo: J. Pediatr. Hematol. Oncol.
Szczegóły: 2012 : Vol. 34, nr 3, s. 222-225, il. bibliogr. summ.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.973
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/57
Autorzy: T[eresa] Stachowicz-Stencel, E[wa] Bień, A[nna] Balcerska, J[an] Godziński, A[nna] Synakiewicz, M[arta] Perek-Polnik, A[ndrzej] Kurylak, W[ojciech] Pietras, M[arta] Kuźmicz, A[gnieszka] Mizia-Malarz, A[leksandra] Rybczyńska, J[oanna] Nurzyńska-Flak.
Tytuł: Diagnosis and treatment of renal cell carcinoma in children : A report from the Polish Pediatric Rare Tumor Study Group.
Czasopismo: Klin. Padiatr.
Szczegóły: 2011 : Vol. 223, nr 3, s. 138-141.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.583
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/57
Autorzy: Ewa Mały, Marta Przyborska, Aleksandra Rybczyńska, Tomasz Nowak, Jerzy Nowak, Katarzyna Derwich, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska.
Tytuł: Rodzinne występowanie nowotworów hematologicznych - opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Family history of hematological malignancies - description of two cases.
Czasopismo: Prz. Pediat.
Szczegóły: 2011 : Vol. 41, nr 1, s. 38-40, bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


4/57
Autorzy: Agnieszka Sobkowiak-Sobierajska, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Aleksandra Rybczyńska, Przemysław Mańkowski, Jacek Wachowiak.
Tytuł: Wyniki leczenia pierwszej wznowy zwojaka zarodkowego współczulnego u dzieci - retrospektywna analiza jednoośrodkowa.
Tytuł całości: W: XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Chirurgia Onkologiczna Wieku Rozwojowego", Warszawa, 16-17 XI 2011.
Adres wydawniczy: [B.m., 2011]
Strony: s. 23.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/57
Autorzy: D. Kulej, J[an] Godziński, B. Kazanowska, E[wa] Bień, A. Dłużniewska, G[rażyna] Sobol, A[leksandra] Rybczyńska, J[adwiga] Węcławek-Tompol, M[aryna] Krawczuk-Rybak, M[ariola] Woszczyk, A[ndrzej] Kurylak, B[eata] Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Analiza wartości prognostycznej klasyfikacji TNM : cechy T1 i T2 w stosunku do wielkości guza "A" i "B".
Czasopismo: Onkol. Pol.
Szczegóły: 2010 : T. 13 supl. 2, s. 110.
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Międzyzdroje, 26-29 V 2010 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/57
Autorzy: D. Kulej, J[an] Godziński, B. Kazanowska, A. Dłużniewska, G[rażyna] Sobol, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, A[leksandra] Rybczyńska, M[agdalena] Rychłowska-Pruszyńska, J[adwiga] Węcławek-Tompol, M[ariola] Woszczyk, K[atarzyna] Dylewska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, L[idia] Kajdas, A[nna] Panasiuk, J[oanna] Nurzyńska-Flak.
Tytuł: Charakterystyka chirurgiczna mięsaków tkanek miękkich (MTM) zlokalizowanych w ścianie klatki piersiowej. Raport PPGGL z programu leczenia - CWS 96 I 2002.
Czasopismo: Onkol. Pol.
Szczegóły: 2010 : T. 13 supl. 2, s. 107.
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Międzyzdroje, 26-29 V 2010 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/57
Autorzy: Ewa Bień, Bernarda Kazanowska, Tobias Dantonello, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Anna Balcerska, Wojciech Madziara, Aleksandra Rybczyńska, Joanna Nurzyńska-Flak, Elżbieta Solarz, Andrzej Kurylak, Beata Zalewska-Szewczyk, Małgorzata Krawczyk, Ewa Iżycka-Świeszewska, Małgorzata Rapała, Ewa Kościelniak.
Tytuł: Factors predicting survival in childhood malignant and intermediate vascular tumors. Retrospective analysis of the Polish and German Cooperative Paediatric Soft Tissue Sarcoma Study Groups and review of the literature.
Czasopismo: Ann. Surg. Oncol.
Szczegóły: 2010 : Vol. 17, nr 7, s. 1878-1889, il. tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.182
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/57
Autorzy: D. Kulej, B. Kazanowska, J[an] Godziński, E[wa] Bień, A. Dłużniewska, G[rażyna] Sobol, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, A[leksandra] Rybczyńska, M[agdalena] Rychłowska-Pruszyńska, M[aryna] Krawczuk-Rybak, J[adwiga] Węcławek-Tompol, M[ariola] Woszczyk, A[ndrzej] Kurylak, B[eata] Zalewska-Szewczyk, A[dam] Maciejczyk.
Tytuł: Leczenie miejscowe u pacjentów poniżej 3 roku życia z mięsakiem tkanek miękkich (MTM).
Czasopismo: Onkol. Pol.
Szczegóły: 2010 : T. 13 supl. 2, s. 111.
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Międzyzdroje, 26-29 V 2010 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/57
Autorzy: Dominika Kulei, Jan Godziński, Agnieszka Dłużniewska, Grażyna Sobol, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Aleksandra Rybczyńska, Magdalena Rychłowska-Pruszyńska, Mariola Woszczyk, Beata Szewczyk, Katarzyna Dylewska, Lidia Kajdas, Anna Panasiuk, Joanna Nurzyńska-Flak, Bernarda Kazanowska, Jadwiga Węcławek-Tompol.
Tytuł: Surgical specificity of soft tissue sarcomas located in the thorax wall : experience of the Polish Paediatric Solid Tumour Study Group.
Czasopismo: Pediatr. Blood Cancer
Szczegóły: 2010 : Vol. 55, nr 5, s. 808-809.
Uwagi: International Society of Paediatric Oncology SIOP 42nd Congress. Boston, October 21-24, 2010.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/57
Autorzy: E[wa] Bień, T[eresa] Stachowicz-Stencel, A[nna] Balcerska, J[an] Godziński, B. Kazanowska, M[arta] Perek-Polnik, W[ojciech] Madziara, A[leksandra] Rybczyńska, A[ndrzej] Kurylak, B[eata] Zalewska-Szewczyk, J[arosław] Peregud-Pogorzelski.
Tytuł: Angiosarcoma in children - still uncontrollable oncological problem. The report of the Polish Paediatric Rare Tumours Study.
Czasopismo: Eur. J. Cancer Care
Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 4, s. 411-420, il. tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.100
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/57
Autorzy: Patrycja Marciniak, Aleksandra Rybczyńska, Przemysław Mańkowski, Ewa Trejster, Lidia Lewandowska, Monika Woźny-Różycka, Jacek Wachowiak.
Tytuł: Charakterystyka kliniczna oraz wyniki leczenia progresji/wznowy nerczaka zarodkowego u dzieci leczonych według protokołu SIOP 93-01 oraz SIOP-2001 - doświadczenie Ośrodka Poznańskiego 1993-2008.
Tytuł całości: W: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego". Warszawa, 14-16 IX 2009. Program.
Adres wydawniczy: [B.m., 2009]
Strony: s. 52.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/57
Autorzy: Ewa Bień, Teresa Stachowicz-Stencel, Jan Godziński, Anna Balcerska, Ewa Iżycka-Świeszewska, Bernarda Kazanowska, Wojciech Madziara, Marta Perek-Polnik, Przemysław Mańkowski, Joanna Nurzyńska-Flak, Aleksandra Rybczyńska, Andrzej Prokurat.
Tytuł: Retrospective multi-institutional study on hemangiopericytoma in Polish children.
Czasopismo: Pediatr. Int.
Szczegóły: 2009 : Vol. 51, nr 1, s. 19-24, il. tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.707
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/57
Autorzy: Dominika Paździor, Jan Godziński, Jadwiga Węcławek-Tompol, Ewa Bień, Agnieszka Dłużniewska, Agnieszka Mizia-Malarz, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Aleksandra Rybczyńska, Magdalena Rychłowska-Pruszyńska, Bernarda Kazanowska.
Tytuł: Surgery for relapse in paediatric soft tissue sarcoma : a review of the nation wide study.
Czasopismo: Pediatr. Blood Cancer
Szczegóły: 2009 : Vol. 53, nr 5, s. 718.
Uwagi: 41st Annual Conferenceof the International Society of Paediatric Oncology SIOP 2009. Sao Paulo, Brazil, October 5-9, 2009.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/57
Autorzy: Ewa Bień, Bernarda Kazanowska, Jan Godziński, Tobias Dantonello, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Anna Balcerska, Wojciech Madziara, Aleksandra Rybczyńska, Joanna Nurzyńska-Flak, Elżbieta Solarz, Andrzej Kurylak, Beata Zalewska-Szewczyk, Ewa Kościelniak.
Tytuł: The analysis of factors predicting survival in childhood malignant an intermediate vascular tumours. The retrospective cooperative study of the Polish and German Paediatric Soft Tissue Sarcoma study Groups.
Tytuł całości: W: EMSOS 2009. 22nd Annual Meeting of the European Musculo-Skeletal Oncology Society, 10th Sumposium of the EMSOS Nurses and Allied Health Professionals Group. 13-16 May 2009, Stuttgart, Germany. Main Program and Book of Abstracts.
Adres wydawniczy: [B. m., 2009]
Strony: s. 206.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/57
Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk, Bernarda Kazanowska, Wojciech Młynarski, Agnieszka Dłużniewska, Elżbieta Drożyńska, Andrzej Kurylak, Joanna Nurzyńska-Flak, Aleksandra Rybczyńska, Mirosława Pietniczka-Załęska, Magdalena Rychłowska-Pruszyńska, Elżbieta Solarz, Maria Wieczorek, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Analiza przebiegu klinicznego i wyników leczenia mięsaków tkanek miękkich w lokalizacji okołooponowej u dzieci leczonych zgodnie z programem CWS 96 - raport Polskiej Grupy Pediatrycznej Guzów Litych.
Tytuł angielski: The analysis of clinical course and outcome of soft tissue sarcoma in parameningeal localization in children treated according to the CWS 96 protocol - a report of the Polish Paediatric Solid Tumours Group.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2008 : Vol. 12, nr 3, s. 116-120, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


16/57
Autorzy: Jacek Wachowiak, Michał Leda, Waldemar Gabor, Józef Rozkosz, Aleksandra Rybczyńska.
Tytuł: High-dose 131I-MIBG and treosulfan-based preparative regimen before MSD-BMT in children with partial remission of neuroblastoma relapsed after treatment with HR-NBL-1/ESIOP protocol - report of two cases.
Tytuł całości: W: 6th Meeting of the EBMT Paediatric Diseases Working Party. 1st Meeting of the EBMT Paediatric Nurses. June 2-4, 2008, Poznan, Poland. Programme, Abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m., 2008]
Strony: s. 48.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/57
Autorzy: Jacek Wachowiak, Michał Leda, Waldemar Gabor, Józef Rozkosz, Aleksandra Rybczyńska.
Tytuł: High-dose 131I-MIBG and treosulfan-based preparative regimen before MSD-BMT in children with partial remission of neuroblastoma relapsed after treatment with HR-NBL-1/ESIOP protocol - report of two cases.
Czasopismo: Bone Marrow Transplant.
Szczegóły: 2008 : Vol. 42 suppl. 2, s. S119.
Uwagi: 6th Meeting of the EBMT Paediatric Diseases Working Party and 1st Meeting of the EBMT Paediatric Nurses. Poznan, Poland, June 2-4, 2008.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/57
Autorzy: T[eresa] Stachowicz-Stencel, E[wa] Bień, A[nna] Balcerska, J[an] Godziński, M[ałgorzata] Rąpała, M[arta] Perek-Polnik, D[anuta] Perek, A[ndrzej] Kurylak, M[ariusz] Wysocki, W[ojciech] Pietras, A[gnieszka] Chybicka, M[arta] Kuźmicz, M[aryna] Krawczuk-Rybak, Agnieszka Mizia-Malarz, G[rażyna] Sobol, A[leksandra] Rybczyńska, J[acek] Wachowiak, J[oanna] Nurzyńska-Flak, J[erzy] R. Kowalczyk.
Tytuł: Rak nerki u dzieci w materiale ogólnopolskiego Programu Guzów Rzadko Występujących.
Czasopismo: Onkol. Pol.
Szczegóły: 2008 : T. 11 supl. 1, s. 46.
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Białowieża, 11-14 VI 2008
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/57
Autorzy: J[acek] Wachowiak, M[ałgorzata] Kaczmarek-Kanold, D[anuta] Januszkiewicz-Lewandowska, A[leksandra] Rybczyńska, B[enigna] Konatkowska, M[onika] Różycka, K[atarzyna] Wachowiak.
Tytuł: Stopień zaawansowania guzów litych i chłoniaków w chwili rozpoznania u dzieci i młodzieży w województwie Wielkopolskim w latach 1995-2005.
Czasopismo: Onkol. Pol.
Szczegóły: 2008 : T. 11 supl. 1, s. 108.
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Białowieża, 11-14 VI 2008
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/57
Autorzy: J[adwiga] Węcławek-Tompol, B. Kazanowska, E[lżbieta] Solarz, A[ndrzej] Kurylak, M[aria] Wieczorek, E[wa] Bień, G[rażyna] Sobol, A[gnieszka] Dłużniewska, J[oanna] Nurzyńska-Flak, B[eata] Szewczyk, A[leksandra] Rybczyńska, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, M[agdalena] Rychłowska, H[alina] Bubała.
Tytuł: Wyniki leczenia pacjentów z rozsianymi mięsakami tkanek miękkich - raport PPGGL z realizacji programu CWS 2002 dla stadiów IV.
Czasopismo: Onkol. Pol.
Szczegóły: 2008 : T. 11 supl. 1, s. 47.
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Białowieża, 11-14 VI 2008
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/57
Autorzy: P[rzemysław] Mańkowski, A[ndrzej] Jankowski, K[atarzyna] Derwich, J[erzy] Harasymczuk, A[leksandra] Rybczyńska.
Tytuł: Zastosowanie laparoskopii w onkologii dziecięcej.
Czasopismo: Prz. Chir. Dziec.
Szczegóły: 2008 : T. 3, nr 1, s. 34.
Uwagi: Jubileusz 45-lecia Pracy Zawodowej Profesora dr. hab. med. Jerzego Czernika; II Sympozjum Wideochirurgii u Dzieci; Wrocław, 26-27 IX 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/57
Autorzy: P[rzemysław] Mańkowski, A[ndrzej] Jankowski, J[erzy] Harasymczuk, P[aweł] Kroll, K[atarzyna] Derwich, A[leksandra] Rybczyńska.
Tytuł: Zastosowanie torakoskopii w onkologii dziecięcej.
Czasopismo: Prz. Chir. Dziec.
Szczegóły: 2008 : T. 3, nr 1, s. 35.
Uwagi: Jubileusz 45-lecia Pracy Zawodowej Profesora dr. hab. med. Jerzego Czernika; II Sympozjum Wideochirurgii u Dzieci; Wrocław, 26-27 IX 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/57
Autorzy: B. Kazanowska, J[adwiga] Węcławek-Tompol, B. Tompol, A. Dłużniewska, E[lżbieta] Drożyńska, K[rzysztof] Kątski, A[ndrzej] Kurylak, J[oanna] Nurzyńska-Flak, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, S[tefan] Popadiuk, A[leksandra] Rybczyńska, M[agdalena] Rychłowska, G[rażyna] Sobol, E[lżbieta] Solarz, B[arbara] Sopyło, D[ariusz] Stencel, B. Szewczyk, M[ałgorzata] Szumera, M. Wieczorek, A. Chybicka.
Tytuł: 15 year-experience in the treatment of chemosensitive soft tissue sarcomas in children and adolescents treated in Poland from 1992 to 2007. The report of Polish Pediatric Solid Tumours Group (PPSTG).
Czasopismo: Onkol. Pol.
Szczegóły: 2007 : T. 10 suppl. 1, s. 19.
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat Onkologii Dziecięcej w Polsce". Warszawa, 21-22 XI 2007 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

24/57
Autorzy: Ewa Bień, Teresa Stachowicz-Stencel, Anna Balcerska, Jan Godziński, Ewa Iżycka-Świeszewska, Bernarda Kazanowska, Adam Reich, Małgorzata Rąpała, Wojciech Sulka, Marta Perek-Polnik, Wojciech Madziara, Przemysław Mańkowski, Joanna Nurzyńska-Flak, Aleksandra Rybczyńska, Janusz Bohosiewicz, Alicja Chybicka, Andrzej Jankowski, Jerzy Kowalczyk, Danuta Perek, Jacek Wachowiak, Jarosław Peregud-Pogorzelski.
Tytuł: Haemangiopericytoma typu niemowlęcego - guz o wysokiej chemiowrażliwości i korzystnym rokowaniu. Raport Ogólnopolskiego Programu Guzów Rzadkich u Dzieci.
Tytuł angielski: Infantile haemangiopericytoma - a tumour with high chemosensitivity and favourable prognosis. The Report of the Polish Paediatric Rare Tumours Study.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2007 : Vol. 11, nr 1, s. 1-5, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


25/57
Autorzy: Wojciech Sulka, Jan Godziński, Małgorzata Rąpała, Bernarda Kazanowska, Jadwiga Węcławek-Tompol, Agnieszka Dłużniewska, Krzysztof Kątski, Elżbieta Drożyńska, Andrzej Kurylak, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Aleksandra Rybczyńska, Stefan Popadiuk, Magdalena Rychłowska, Elżbieta Solarz, Maria Wieczorek, Beata Szewczyk.
Tytuł: Leczenie chirurgiczne zaawansowanych postaci mięsaków tkanek miękkich.
Tytuł całości: W: X Sympozjum "Kompleksowa terapia przeciwnowotworowa - wspólne działanie, jeden cel". Jachranka, 5-7 XII 2007. Program.
Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
Strony: s. 27-28.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

26/57
Autorzy: J[an] Godziński, B. Kazanowska, J[adwiga] Węcławek-Tompol, M[ałgorzata] Rąpała, A[dam] Reich, A. Dłużniewska, E[lżbieta] Drożyńska, J[oanna] Nurzyńska-Flak, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, A[leksandra] Rybczyńska, M[agdalena] Rychłowska, B. Szewczyk, M. Wieczorek, D. Woźniak.
Tytuł: Mięsak prążkowanokomórkowy kończyn u dzieci.
Tytuł całości: W: XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Międzyzdroje, 24-26 V 2007. Program. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
Strony: s. 67.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/57
Autorzy: Jacek Wachowiak, Małgorzata Kaczmarek-Kanold, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Aleksandra Rybczyńska, Benigna Konatkowska, Monika Różycka, Katarzyna Wachowiak.
Tytuł: Stopień klinicznego zaawansowania guzów litych i chłoniaków w chwili rozpoznania u dzieci i młodzieży w województwie wielkopolskim w latach 1995-2005.
Tytuł całości: W: X Sympozjum "Kompleksowa terapia przeciwnowotworowa - wspólne działanie, jeden cel". Jachranka, 5-7 XII 2007. Program.
Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
Strony: s. 19-20.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

28/57
Autorzy: K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, M[aryna] Krawczuk-Rybak, W[anda] Badowska, I. Bartosiak, E[wa] Bień, B[arbara] Filiks-Litwin, G. Karolczyk, Andrzej Kurylak, E. Maloney, B[arbara] Panasiuk, E. Pawlik-Niesyto, A[gnieszka] Pobudejska, A[leksandra] Rybczyńska, B[arbara] Sikorska-Fic, G. Sobol, K[rzysztof] Szmyd, M. Wieczorek, B[eata] Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Występowanie nowotworów wśród dzieci z wrodzonymi zespołami genetycznymi.
Tytuł całości: W: X Sympozjum "Kompleksowa terapia przeciwnowotworowa - wspólne działanie, jeden cel". Jachranka, 5-7 XII 2007. Program.
Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
Strony: s. 21-22.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/57
Autorzy: A[dam] Maciejczyk, B[arbara] Winkler-Spytkowska, A. Szulc, B. Kazanowska, A[gnieszka] Dłużniewska, E[lżbieta] Drożyńska, A[ndrzej] Kurylak, J[oanna] Nurzyńska-Flak, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, A[leksandra] Rybczyńska.
Tytuł: Rola radioterapii w leczeniu mięsaków tkanek miękkich u dzieci.
Tytuł angielski: Role of radiotherapy in soft tissue sarcomas in children.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 2006 : Vol. 56 supl. 4, s. 124.
Uwagi: II Kongres Onkologii Polskiej "Jakość leczenia onkologicznego wyzwaniem XXI wieku". Poznań, 25-28 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

30/57
Autorzy: Katarzyna Derwich, Ewa Samolewska, Małgorzata Warzywoda, Przemysław Mańkowski, Aleksandra Rybczyńska, Jacek Wachowiak.
Tytuł: Wznowa płucna u 3-letniego chłopca z guzem Wilmsa nerki prawej - prezentacja przypadku.
Tytuł angielski: Pulmonary metastasis in a 3-years-old boy with Wilms tumor of the right kidney. Case report.
Czasopismo: Pediat. Pol.
Szczegóły: 2006 : T. 81, nr 7, s. 518-521, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


31/57
Autorzy: P[rzemysław] Mańkowski, P[aweł] Juszczak, A[leksandra] Rybczyńska.
Tytuł: Zastosowanie dostępu naczyniowego o długotrwałym zastosowaniu ("porty") u dzieci.
Tytuł angielski: Use of central venous access ("ports") in children.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 2006 : Vol. 56 supl. 4, s. 127.
Uwagi: II Kongres Onkologii Polskiej "Jakość leczenia onkologicznego wyzwaniem XXI wieku". Poznań, 25-28 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

32/57
Autorzy: A[leksandra] Rybczyńska, B. Kazanowska, A[nna] Balcerska, W[alentyna] Balwierz, J[erzy] Bodalski, A[licja] Chybicka, A[gnieszka] Dłużniewska, E[lżbieta] Adamkiewicz-Drożyńska, K[rzysztof] Kątski, J[erzy] Kowalczyk, A[ndrzej] Kurylak, M[aryna] Krawczuk-Rybak, A[dam] Reich, E[lżbieta] Solarz, K[atarzyna] Stefańska, B. Szewczyk, J[acek] Wachowiak, M[aria] Wieczorek, M[aria] Woszczyk, W[ojciech] Woźniak, M[ariusz] Wysocki.
Tytuł: Analiza guzów typu RMS występujacych u dzieci w obrębie głowy i szyi.
Tytuł angielski: Analysis of RMS tumors of head and neck in children.
Tytuł całości: W: XIV Dni Otolaryngologii Dziecęcej. Poznań, 2-4 VI 2005. Program. Streszcz.
Adres wydawniczy: Poznań, 2005
Strony: s. 126.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

33/57
Autorzy: E[wa] Bień, T[eresa] Stachowicz-Stencel, A[nna] Balcerska, C[zesław] Stankiewicz, T. Przewoźny, D. Stodulski, M. Pietniczka-Załęska, A[ndrzej] Kukwa, J[an] Godziński, W[ojciech] Sulka, M. Rapała, J[oanna] Nurzyńska-Flak, M[arta] Perek-Polnik, A[gnieszka] Pobudejska, A[leksandra] Rybczyńska, J[erzy] R. Kowalczyk, D[anuta] Perek, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, J[acek] Wachowiak, E[wa] Iżycka-Świeszewska.
Tytuł: Charakterystyka kliniczna, przebieg i wyniki leczenia nowotworów gruczołów ślinowych u dzieci - raport programu guzów rzadkich polskiej pediatrycznej grupy guzów litych.
Tytuł angielski: Clinical charcteristics, a course and treatment outcomes of salivary gland neoplasms in children - the report on rare tumors of the Polish Paediatric Solid Tumors Study Group.
Tytuł całości: W: XI Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii". Gdańsk, 8-10 IX 2005. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [Gdańsk, 2005]
Strony: s. 38.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

34/57
Autorzy: Ewa Bień, Jan Godziński, Anna Balcerska, Małgorzata Rąpała, Ewa Iżycka-Świeszewska, Teresa Stachowicz-Stencel, Wojciech Sulka, Bernarda Kazanowska, Adam Reich, Alicja Chybicka, Wojciech Madziara, Janusz Bohosiewicz, Marta Perek-Polnik, Danuta Perek, Przemysław Mańkowski, Andrzej Jankowski, Joanna Nurzyńska-Flak, Jerzy R. Kowalczyk, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki, Aleksandra Rybczyńska, Jacek Wachowiak, Beata Zalewska-Szewczyk, Jerzy Bodalski, Kazimierz Jaśkowicz.
Tytuł: Charakterystyka kliniczna naczyniopochodnych nowotworów złośliwych u dzieci - raport programu guzów rzadkich PPGGL.
Tytuł angielski: Malignant vascular tumours in children - report from the Polish Paediatric Rare Tumours Study.
Czasopismo: Med. Wieku Rozw.
Szczegóły: 2004 : T. 8, nr 2 cz. 1, s. 145-148, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


35/57
Autorzy: E[wa] Bień, J[an] Godziński, A[nna] Balcerska, M. Rapala, T[eresa] Stachowicz-Stencel, W[ojciech] Sulka, E[wa] Iżycka-Świeszewska, K. Jaskiewicz, B. Kazanowska, A[dam] Reich, W[ojciech] Madziara, M[arta] Perek-Polnik, P[rzemysław] Mańkowski, J[oanna] Nurzyńska-Flak, A[ndrzej] Kurylak, A[leksandra] Rybczyńska, B[eata] Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Malignant vascular tumors in children - report from the Polish Paediatric Rare Tumours Study.
Czasopismo: Pediatr. Blood Cancer
Szczegóły: 2004 : Vol. 43, nr 4, s. 331.
Uwagi: International Society of Paediatric Oncology SIOP XXXVI Congress Meeting. Oslo, Norway, September 16-19, 2004.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

36/57
Autorzy: Anna Balcerska, Jan Godziński, Ewa Bień, Teresa Stachowicz-Stencel, Wojciech Sulka, Małgorzata Rąpała, Ewa Iżycka-Świeszewska, Marta Perek-Polnik, Monika Drogosiewicz, Danuta Perek, Andrzej Kurylak, Mariusz Wysocki, Wojciech Madziara, Janusz Bohosiewicz, Marta Kuźmicz, Maryna Krawczuk-Rybak, Joanna Nurzyńska-Flak, Jerzy R. Kowalczyk, Aleksandra Rybczyńska, Jacek Wachowiak, Wojciech Pietras, Bernarda Kazanowska, Alicja Chybicka, Barbara Sopyło, Michał Matysiak, Tomasz Klekawka, Walentyna Balwierz, Beata Zalewska-Szewczyk, Jerzy Bodalski, Agnieszka Pobudejska, Danuta Sońta-Jakimczyk, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Janusz Fydryk, Sylwia Łapińska-Szumczyk, Janusz Emerich, Przemysław Mańkowski, Andrzej Jankowski, Wojciech Woźniak.
Tytuł: Nowotwory rzadkie - czy rzeczywiście rzadkie w populacji polskich dzieci?
Tytuł angielski: Rare tumours - are they really rare in the Polish children population?
Czasopismo: Prz. Lek.
Szczegóły: 2004 : T. 61 supl. 2, s. 57-61, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Kraków, [29-30] V 2003.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


37/57
Autorzy: Iwona Ignyś, Beata Klincewicz, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Iwona Bączyk, Aleksandra Rybczyńska.
Tytuł: Uchyłki przełyku i żołądka przyczyną dolegliwości dyspeptycznych u dzieci - prezentacja przypadków.
Tytuł angielski: Esophageal and gastric diverticula as the cause of dyspepsia in children - cases report.
Czasopismo: Pediat. Współcz.
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 2, s. 153-156, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


38/57
Autorzy: I[wona] Ignyś, B[eata] Klincewicz, K[atarzyna] Jończyk-Potoczna, I[wona] Bączyk, A[leksandra] Rybczyńska.
Tytuł: Uchyłki przełyku i żołądka przyczyną dolegliwości dyspeptycznych u dzieci, prezentacja przypadków.
Tytuł angielski: Esophageal and gastric diverticula as the cause of dyspepsia in children, case report.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Kraków, 16-18 IX 2004. Streszcz.
Adres wydawniczy: [B.m., 2004]
Strony: s. 47.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

39/57
Autorzy: W[alentyna] Balwierz, A. Niezgoda, D[anuta] Januszkiewicz-Lewandowska, A[leksandra] Rybczyńska, J. Klaczyńska, J[erzy] Kowalczyk, E[lżbieta] Drożyńska, A[nna] Balcerska, S[ylwia] Kołtan, M. Wysocki, H[alina] Bubała, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, M[aryna] Krawczuk-Rybak, K. Muszyńska-Rosłan, M[ichał] Matysiak.
Tytuł: Ucisk rdzenia kręgowego (SCC) w neuroblastoma (NBL) - doświadczenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Guzów Litych (PPGGL).
Tytuł angielski: Spinal cord compression (SCC) in neuroblastoma (NBL) - experiences of the Polish Paediatric Solid Tumors Study Group.
Tytuł całości: W: VII Sympozjum "Onkologia wieku rozwojowego- trudności, problemy, powikłania i następstwa kompleksowego leczenia". Popowo, 15-17 XII 2004. Program.
Adres wydawniczy: [B.m., 2004]
Strony: s. 32-33.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

40/57
Autorzy: E[wa] Bień, J[an] Godziński, A[nna] Balcerska, M[ałgorzata] Rąpała, T[eresa] Stachowicz-Stencel, W[ojciech] Sulka, B. Kazanowska, A. Reich, A[licja] Chybicka, W[ojciech] Madziara, J[anusz] Bohosiewicz, M[arta] Perek-Polnik, D[anuta] Perek, P[rzemysław] Mańkowski, A[ndrzej] Jankowski, J[oanna] Nurzyńska-Flak, J[erzy] R. Kowalczyk, A[ndrzej] Kurylak, M. Wysocki, [Aleksandra] Rybczyńska, J[acek] Wachowiak, B[eata] Zalewska-Szewczyk, J[erzy] Bodalski, E[wa] Iżycka-Świeszewska.
Tytuł: Charakterystyka kliniczna naczyniopochodnych nowotworów złośliwych u dzieci - raport Programu Guzów Rzadkich PPGGL.
Tytuł angielski: Malignant vascular tumours in children - report from the Polish Paediatric Rare Tumours Study.
Tytuł całości: W: VI Sympozjum "Guzy lite u dzieci - współczesne standardy postępowania (kontynuacja)". Popowo, 3-5 XII 2003. Program.
Adres wydawniczy: [B.m., 2003]
Strony: s. 29.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

41/57
Autorzy: A[nna] Balcerska, J[an] Godziński, E[wa] Bień, T[eresa] Stachowicz-Stencel, W[ojciech] Sulka, M[ałgorzata] Rąpała, E[wa] Iżycka-Świeszewska, M. Perek, M[onika] Drogosiewicz, D[anuta] Perek, A[ndrzej] Kurylak, M. Wysocki, W[ojciech] Madziara, J[anusz] Bohosiewicz, M[arta] Kuźmicz, M[aryna] Krawczuk-Rybak, J[oanna] Nurzyńska-Flak, J[erzy] R. Kowalczyk, A[leksandra] Rybczyńska, J[acek] Wachowiak, W[ojciech] Pietras, B. Kazanowska, A[licja] Chybicka, B[arbara] Sopyło, M[ichał] Matysiak, T[omasz] Klekawka, W[alentyna] Balwierz, B[eata] Zalewska-Szewczyk, J[erzy] Bodalski, A[gnieszka] Pobudejska, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, J[anusz] Fydryk, S. Łapińska-Szewczyk, J[anusz] Emerich, P[rzemysław] Mańkowski, A[ndrzej] Jankowski, W. Woźniak.
Tytuł: Nowotwory rzadkie - czy rzeczywiście rzadkie w populacji polskich dzieci?
Tytuł angielski: Rare neoplasms of childhood - are they really rare in Polish population?
Czasopismo: Prz. Lek.
Szczegóły: 2003 : T. 60 supl. 5, s. 83.
Uwagi: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. 29-30 Maj, 2003, Kraków.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

42/57
Autorzy: D[anuta] Januszkiewicz-Lewandowska, A[leksandra] Rybczyńska.
Tytuł: Ocena wyników leczenia dzieci ze zwojakiem zarodkowym - doświadczenia ostatnich 8 lat.
Tytuł angielski: Evaluation of treatment results in children with neuroblastoma - experience of the latest 8 years.
Czasopismo: Prz. Lek.
Szczegóły: 2003 : T. 60 supl. 5, s. 79.
Uwagi: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. 29-30 Maj, 2003, Kraków.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

43/57
Autorzy: D[anuta] Januszkiewicz-Lewandowska, A[leksandra] Rybczyńska.
Tytuł: Ocena wyników leczenia dzieci ze zwojakiem zarodkowym - doświadczenia ostatnich 8 lat.
Tytuł angielski: Evaluation of treatment results in children with neuroblastoma - experience of the latest 8 years.
Tytuł całości: W: VI Sympozjum "Guzy lite u dzieci - współczesne standardy postępowania (kontynuacja)". Popowo, 3-5 XII 2003. Program.
Adres wydawniczy: [B.m., 2003]
Strony: s. 23.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

44/57
Autorzy: M[ałgorzata] Kaczmarek-Kanold, K[atarzyna] Derwich, M[ichał] Nowicki, D[ariusz] Stencel, A[leksandra] Rybczyńska, M. Glema.
Tytuł: Zaburzenia krzepnięcia u dzieci z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) leczonych preparatami L-asparaginazy.
Tytuł angielski: Clotting disorders in children with acute lymphoblastic leukemia (ALL) treated with L-asparaginase.
Czasopismo: Prz. Lek.
Szczegóły: 2003 : T. 60 supl. 5, s. 108.
Uwagi: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. 29-30 Maj, 2003, Kraków.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

45/57
Autorzy: Przemysław Mańkowski, Aleksandra Rybczyńska, Lidia Lewandowska, Andrzej Jankowski.
Tytuł: Zapalenie trzustki w przebiegu leczenia choroby nowotworowej u dzieci.
Tytuł angielski: Pancreatitis in neoplastic disease therapy in children.
Tytuł całości: W: VI Sympozjum "Guzy lite u dzieci - współczesne standardy postępowania (kontynuacja)". Popowo, 3-5 XII 2003. Program.
Adres wydawniczy: [B.m., 2003]
Strony: s. 21.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

46/57
Autorzy: D[anuta] Januszkiewicz-Lewandowska, A[leksandra] Rybczyńska.
Tytuł: Analiza wyników leczenia dzieci ze zwojakiem zarodkowym.
Tytuł angielski: Analysis of neuroblastoma treatment results during last seven years.
Czasopismo: Pediat. Prakt.
Szczegóły: 2002 : T. 10, z. 1, s. 280.
Uwagi: Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań, 18-20 IV 2002. Streszczenia. Abstracts.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

47/57
Autorzy: Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Aleksandra Rybczyńska.
Tytuł: Analiza wyników leczenia dzieci ze zwojakiem zarodkowym.
Tytuł angielski: Analysis of neuroblastoma treatment results during last seven years.
Czasopismo: Pediat. Prakt.
Szczegóły: 2002 : T. 10, z. 2, s. 63-65, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii. Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" organizowaną z okazji 30-lecia Instytutu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dn. 18-20 IV 2002.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


48/57
Autorzy: D[ariusz] Stencel, L[idia] Lewandowska, P[aweł] Kołecki, A[leksandra] Rybczyńska.
Tytuł: Długofalowa ocena rekonstrukcji fenotypu immunologicznego limfocytów krwi obwodowej u dzieci po zakończonym leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL).
Tytuł angielski: Long term evaluation of reconstruction of lymphocyte immunofenotype in children after completion of therapy of acute lymphoblastic leukemia (ALL).
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2001 : R. 70 supl. 3 [wyd. 2002], s. 25-26.
Uwagi: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej". Puszczykowo k. Poznania, 6-7 VI 2002.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

49/57
Autorzy: D[ariusz] Stencel, P[aweł] Kołecki, L[idia] Lewandowska, K[atarzyna] Stefańska, M[ałgorzata] Kaczmarek-Kanold, A[leksandra] Rybczyńska.
Tytuł: Which period of time after acute lymphoblastic leukemia (ALL) treatment cessation is enough to normalize the peripheral blood lymphocytes (PBL) immunophenotype?
Czasopismo: Med. Pediatr. Oncol.
Szczegóły: 2002 : Vol. 38, nr 4, s. 354.
Uwagi: International Society of Paediatric Oncology SIOP XXXIV Meeting. International Society of Paediatric Surgical Oncology IPSO XXXIV Meeting. Porto, Portugal, September 18-21, 2002.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

50/57
Autorzy: Lidia Lewandowska, Aleksandra Rybczyńska.
Tytuł: Zasady żywienia dzieci z chorobami nowotworowymi w trakcie intensywnego leczenia.
Tytuł angielski: Nutritional supportive care in pediatric cancer patients.
Czasopismo: Pediat. Prakt.
Szczegóły: 2001 : T. 9, z. 4, s. 65-67, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

51/57
Autorzy: D[ariusz] Stencel, P[aweł] Kołecki, L. Lewandowska, K[atarzyna] Derwich, A[leksandra] Rybczyńska.
Tytuł: The influence of hepatitis B and C virus carrier states on the immunophenotype of peripheral blood lymphocytes (PBL) in children after cessation of treatment of acute lymphoblastic leukemia (ALL).
Czasopismo: Med. Pediatr. Oncol.
Szczegóły: 2000 : Vol. 35, nr 3, s. 226.
Uwagi: International Society of Paediatric Oncology. SIOP XXXII Meeting. International Society of Paediatric Surgical Oncology. IPSO XXXII Meeting. Amsterdam, The Netherlands, October 4-7, 2000.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

52/57
Autorzy: D[ariusz] Stencel, P[aweł] Kołecki, A[leksandra] Rybczyńska.
Tytuł: Immunofenotyp limfocytów krwi obwodowej jako element oceny stanu odporności u dzieci po zakończonym leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej.
Tytuł angielski: Immunophenotype of peripheral blood lymphocytes as element of evaluation of immunity state in children after end of treatment of acute lymphoblastic leukemia.
Tytuł całości: W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy immunopatologii w diagnostyce klinicznej". Poznań, 11-12 VI 1999. Streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 1999
Strony: s. 98.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

53/57
Autorzy: Dariusz Stencel, Aleksandra Rybczyńska, Paweł Kołecki.
Tytuł: Ocena układu odpornościowego u dzieci po zakończonym leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej.
Tytuł angielski: The assessment of immunity in children after cessation of acute lymphoblastic leukaemia treatment.
Czasopismo: Pediat. Pol.
Szczegóły: 1996 : T. 71, nr 9 supl., s. 107-111, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Konferencja Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków oraz Polskiej Grupy ds. Leczenia Guzów Litych u Dzieci. Poznań, 26-28 IX 1996.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

54/57
Autorzy: P[aweł] Kołecki, A[leksandra] Rybczyńska, D[ariusz] Stencel.
Tytuł: Ekspresja łańcuchów lekkiego (CD25) i ciężkiego (p75) receptora dla interleukiny 2 u dzieci po zakończeniu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej.
Tytuł angielski: Expression of light (CD25) and heavy (p75) chains of receptor for interleukin-2 in children after completion of treatment of acute lymphoblastic leukemia.
Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 200.
Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Warszawa, 21-24 VI 1995. Referaty programowe i streszcz. prac oryginalnych.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

55/57
Autorzy: A[leksandra] Rybczyńska, D[ariusz] Stencel, P[aweł] Kołecki.
Tytuł: Rekonstrukcja fenotypu immunologicznego u dzieci po zakończeniu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej.
Tytuł angielski: Phenotypic reconstruction of the immunologic system in children after cessation of the treatment of acute lymphoblastic leukemia.
Tytuł całości: W: XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Gdańsk, 21-23 IX 1995. Streszczenia.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1995
Strony: s. 315.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

56/57
Autorzy: Aleksandra Rybczyńska, Dariusz Stencel, Paweł Kołecki.
Tytuł: Rekonstrukcja fenotypu immunologicznego u dzieci po zakończeniu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej.
Tytuł angielski: Phenotypic reconstruction of the immunologic system in children after cessation of the treatment of acute lymphoblastic leukemia.
Czasopismo: Pediat. Pol.
Szczegóły: 1995 : T. 70, nr 9 supl., s. 213-217, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Materiały naukowe XXIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Gdańsk, 21-23 IX 1995.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

57/57
Autorzy: P[aweł] Kołecki, A[licja] Chybicka, A[leksandra] Rybczyńska, J[anina] Bogusławska-Jaworska.
Tytuł: Aspects of functional and phenotypic reconstruction of the immunologic system in children after cessation of ALL treatment.
Czasopismo: Med. Pediatr. Oncol.
Szczegóły: 1994 : Vol. 23, nr 3, s. 196.
Uwagi: International Society of Pediatric Oncology. SIOP XXVI Meeting, Paris, France, September 20-24, 1994. Abstracts.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu