logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: RZĄTOWSKI SZYMON
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/35
Autorzy: Elżbieta Paszyńska, Dorota Jenerowicz, Agata Dutkiewicz, Marta Tyszkiewicz-Nwafor, Monika Dmitrzak-Węglarz, Maria Gawriołek, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Szymon Rzątowski, Amadeusz Hernik, Agnieszka Słopień.
Tytuł: Is there need for oral preventive concepts among patients with anorexia nervosa?
Tytuł całości: W: ECED 2019 "Eating disorders: a transdisciplinary approach to understanding and care". Paris, France, 12th-14th September 2019. Programme and abstract book.
Adres wydawniczy: [B.m., 2019]
Strony: s. 57.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/35
Autorzy: Małgorzata Rabiega, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Szymon Rzątowski.
Tytuł: Higiena protez oraz stosowanie środków i akcesoriów ją wspomagających u użytkowników płytowych protez ruchomych - badania kliniczne i ankietowe.
Tytuł angielski: Oral hygiene level and knowledge of chemical agents and accessories used in maintaining oral hygiene of removable denture wearers - clinical and survey research.
Czasopismo: Dent. Forum
Szczegóły: 2018 : Vol. 46, nr 1, s. 51-57, il. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 1732-0801
e-ISSN: 2300-6099

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.20883/df.2018.7

3/35
Autorzy: Elżbieta Paszyńska, Tomasz Dąbkowski, Katarzyna Leszczyńska, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Szymon Rzątowski, Anna Pawłowska-Lis, Aneta Olszewska, Anna Ratoń, Maria Gawriołek.
Tytuł: Niefluorkowe systemy do remineralizacji zębów.
Tytuł angielski: Nonfluoride systems for teeth remineralization.
Czasopismo: Dent. Forum
Szczegóły: 2018 : Vol. 46, nr 2, s. 220-224, bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 1732-0801
e-ISSN: 2300-6099

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.20883/df.2018.30

4/35
Autorzy: Małgorzata Idzior-Haufa, Szymon Rzątowski, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Przygotowanie modelu bezzębnej żuchwy z protezą typu overdenture do badań metodą elementów skończonych.
Tytuł angielski: The preparation of the edentulous mandible model with overdenture to research with the finite element method.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 4, s. 317-318.
Uwagi: XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w protetyce stomatologicznej". Bronisławów-Łódź, 24-26 września 2015.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/35
Autorzy: Małgorzata Idzior-Haufa, Szymon Rzątowski, Wiesław Hędzelek, Michał Rychlik.
Tytuł: Ocena właściwości biomechanicznych protezy typu overdenture.
Tytuł angielski: Biomechanics of mandibular implant overdenture.
Czasopismo: J. Stomatol.
Szczegóły: 2014 : T. 67, supl. 1, s. 199.
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich. Kraków, 9-12 IV 2014
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/35
Autorzy: Małgorzata Idzior-Haufa, Szymon Rzątowski, Tomasz Gajewski, Krzysztof Szajek.
Tytuł: Ocena ciśnień kontaktowych występujących pomiędzy protezą overdenture żuchwy a podłożem protetycznym.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 5, s. 375-376.
Uwagi: XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wisła, 19-21 IX 2013.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/35
Autorzy: Małgorzata Idzior-Haufa, Wiesław Hędzelek, Szymon Rzątowski, Przemysław Gajdus, Michał Rychlik.
Tytuł: Ocena wybranych właściwości mechanicznych połączenia kładkowego wspartego na dwóch implantach - badanie wstępne.
Tytuł angielski: Analysis of some mechanical proprieties of bar-connection supported on two implants: a preliminary examination.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 6, s. 441-449, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


8/35
Autorzy: Przemysław Gajdus, Szymon Rzątowski, Małgorzata Idzior-Haufa.
Tytuł: Protezy overdentures wsparte o implanty Osteoplant w trudnych warunkach pola protetycznego.
Tytuł angielski: Overdentures supported by Osteoplant implants in difficult types of prosthetic area.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 2, s. 119-126, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/35
Autorzy: W[iesław] Hędzelek, S[zymon] Rzątowski, B[eata] Czarnecka.
Tytuł: Evaluation of the retentive characteristics of semi-preecision extracoronal attachments.
Czasopismo: J. Oral Rehabil.
Szczegóły: 2011 : Vol. 38, nr 6, s. 462-468, il. tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.529
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/35
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Małgorzata Idzior-Haufa, Szymon Rzątowski, Michał Rychlik.
Tytuł: Ocena wybranych właściwości mechanicznych połączenia kładkowego wspartego na dwóch implantach.
Tytuł angielski: Analysis of some mechanical proprieties of bar-connection supported on two implants.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 390-391.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/35
Autorzy: Szymon Rzątowski, Wiesław Hędzelek, Przemysław Gajdus.
Tytuł: Odporność na zużycie precyzyjnych elementów retencyjnych.
Tytuł angielski: Wear resistance of precision attachments.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 377-378.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/35
Autorzy: Szymon Rzątowski, Promotor: Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Analiza wartości siły retencji zewnątrzkoronowych precyzyjnych elementów utrzymujących. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2008
Strony: 109 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Protetyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


13/35
Autorzy: Szymon Rzątowski.
Tytuł: Elementy precyzyjne we współczesnej praktyce dentystycznej.
Tytuł całości: W: II Stomatologiczna Sesja Edukacyjna PTSS "Dental News". Poznań, 28-30 III 2008. Materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: [B.m., 2008]
Strony: s. [3].
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/35
Autorzy: Sz[ymon] Rzątowski, W[iesław] Hędzelek, B[eata] Czarnecka.
Tytuł: Comparison of wear resistance of semi-precision attachments.
Tytuł całości: W: From metal to glass and polymers. E.P.A. 2007. Athens - Greece, October 11-13, 2007. Final Program & Abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
Strony: s. 66.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/35
Autorzy: W[iesław] Hędzelek, S.Z. [Szymon] Rzątowski, B[eata] Czarnecka.
Tytuł: Slide vs. ball precision attachment - evaluation of changes in retention force under cyclic axial load.
Tytuł całości: W: Expanding the Horizons of Prosthodontics. 12th Meeting of the International College of Prosthodontists. Fukuoka, Japan, September 5-8, 2007.
Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
Strony: s. 84.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/35
Autorzy: Paweł Piotrowski, Agnieszka Marcinkowska, Szymon Rzątowski.
Tytuł: Wpływ środków do nasączania i impregnacji nici retrakcyjnych na odwzorowanie granicznej linii szlifowania.
Tytuł angielski: The influence of medicaments in retraction cords on reproduction of preparation line.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 5, s. 371-379, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


17/35
Autorzy: Sz[ymon] Rzątowski, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Charakterystyka siły retencji wybranych typów elementów precyzyjnych.
Tytuł angielski: Characteristics of the retention force of selected types of precise elements.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 30.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/35
Autorzy: W[iesław] Hędzelek, Sz[ymon] Rzątowski, B[eata] Czarnecka.
Tytuł: Initial retention force of extracoronal attachments.
Tytuł całości: W: EPA 2006. European Prosthodontic Association 30th Annual Conference. London, 2nd-4th November 2006. Programme and Abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m., 2006]
Strony: s. 37.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/35
Autorzy: S[zymon] Rzątowski, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Planowanie protez bezklamrowych - dobór precyzyjnych elementów retencyjnych.
Tytuł angielski: Dental prosthesis design - a choice of precise retention elements.
Czasopismo: Dent. Forum
Szczegóły: 2006 : supl., s. 52.
Uwagi: Nowe trendy w stomatologii. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 2006. Poznań, 18-20 V 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/35
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Szymon Rzątowski.
Tytuł: Wykorzystanie precyzyjnych elementów prefabrykowanych dla uzyskania optymalnego prowadzenia protezy ruchomej.
Tytuł angielski: Utilisation of precise elements produced for obtaining optimal guidance to the restoration.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 3, s. 186-190, il. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


21/35
Autorzy: Paweł Piotrowski, Zdzisław Krysiński, Szymon Rzątowski, Urszula Moczyńska.
Tytuł: Badania sił ścinających połączeń kompozytów z powierzchniami : ceramiczną, metalowo-ceramiczną i metalową.
Tytuł angielski: Investigation of shear strength of the bonds between composite and ceramic, composite and metalo-ceramic as well as composite and metal surfaces.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5, s. 374-379, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


22/35
Autorzy: Paweł Piotrowski, Zdzisław Krysiński, Szymon Rzątowski.
Tytuł: Bezpośrednia i pośrednia metoda wewnątrzustnej naprawy stałych uzupełnień metalowo-ceramicznych.
Tytuł angielski: Direct vs. indirect method of intraoral repairing of porcelain-fused-to-metal fixed partial dentures.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5, s. 380-385, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


23/35
Autorzy: Zdzisław Krysiński, Szymon Rzątowski.
Tytuł: Podatność na zarysowanie powierzchni wilgotnych i suchych bloczków gipsowych o różnej twardości.
Tytuł angielski: Susceptibility to scratching of wet and dry surface of cast dental gypsum of different hardness.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 2, s. 139-143, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


24/35
Autorzy: Szymon Rzątowski, Wiesław Hędzelek, Bogusław Mróz, Piotr Biskupski.
Tytuł: The wear of precision attachments under occlusal load - in vitro study.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 72.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/35
Autorzy: W[iesław] Hędzelek, Sz[ymon] Rzątowski.
Tytuł: Wykorzystanie precyzyjnych elementów prefabrykowanych dla uzyskania optymalnego prowadzenia protezy ruchomej.
Tytuł angielski: Utilisation of precise elements produced for obtaining optimal guidance to the restoration.
Czasopismo: Dent. Forum
Szczegóły: 2005 : Vol. 32, nr 1, s. 157.
Uwagi: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 2005. Nowości stomatologii światowej. Poznań, 21-21 V 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

26/35
Autorzy: Szymon Rzątowski, Wiesław Hędzelek, Bogusław Mróz, Piotr Biskupski.
Tytuł: Zużycie elementów precyzyjnych pod wpływem sił okluzyjnych - badanie in vitro.
Tytuł angielski: The wear of precision attachments under occlusal load - in vitro study.
Tytuł całości: W: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Adres wydawniczy: Poznań, 2005
Strony: s. 29.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/35
Autorzy: P[aweł] Piotrowski, Z[dzisław] Krysiński, Sz[ymon] Rzątowski.
Tytuł: Możliwości naprawy wewnątrzustnej uszkodzonych mostów metalowo-ceramicznych.
Tytuł angielski: Possibilities of intraoral repairing of porcelain-fused-to-metal bridges.
Czasopismo: Dent. Forum
Szczegóły: 2004 : [Vol. 30] supl., s. 12.
Uwagi: SALDENT 2004. Konferencja naukowo-szkoleniowa "Nowoczesna Praktyka Stomatologiczna". Poznań, 19-20 III 2004.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

28/35
Autorzy: P[aweł] Piotrowski, Z[dzisław] Krysiński, A[gnieszka] Marcinkowska, Sz[ymon] Rzątowski.
Tytuł: Wpływ środków do nasączania nici retrakcyjnych na odwzorowanie granicznej linii szlifowania.
Tytuł angielski: Influence of soaking agents of retraction cords on reproduction of preparation line.
Tytuł całości: W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Łagów Lubuski, 28-29 V 2004.
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Strony: s. 106.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/35
Autorzy: P[aweł] Piotrowski, Z[dzisław] Krysiński, Sz[ymon] Rzątowski.
Tytuł: Metoda pośrednia naprawy olicowania uzupełnień metalowo-ceramicznych - badania laboratoryjne i kliniczne.
Tytuł angielski: Intermediate method for veneering repair of metal-ceramic restorations - laboratory and clinical investigations.
Czasopismo: Pozn. Stom.
Szczegóły: 2003 : supl., s. 135.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego SALDENT 2003 "Biomateriały a środowisko jamy ustnej". Poznań, 20-21 III 2003.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

30/35
Autorzy: Paweł Piotrowski, Zdzisław Krysiński, Szymon Rzątowski.
Tytuł: Współczesne możliwości obróbki strumieniowo-ściernej (piaskowania) w postępowaniu laboratoryjnym i klinicznym.
Tytuł angielski: Contemporary possibilities of sandblasting in laboratory and clinic.
Czasopismo: Mag. Stom.
Szczegóły: 2003 : T. 13, nr 3, s. 20-23, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


31/35
Autorzy: P[aweł] Piotrowski, Z[dzisław] Krysiński, Sz[ymon] Rztowski [Rzątowski].
Tytuł: Evaluation of direct and indirect methods of repairing fractured.
Czasopismo: Acta Stomatol. Croat.
Szczegóły: 2002 : Vol. 36, nr 3, s. 350.
Uwagi: EPA 2002. 26th Annual Conference "Prosthodontics in the Third Millenium." Cavtat-Dubrovnik, Croatia, September 26-28, 2002.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

32/35
Autorzy: P[aweł] Piotrowski, Z[dzisław] Krysiński, M[aciej] Koralewski, Sz[ymon] Rzątowski.
Tytuł: Porównanie metod naprawczych ceramiki w protezach stałych.
Tytuł angielski: Comparison of repair methods of ceramics in fixed denture.
Tytuł całości: W: XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Licheń Stary, 14 - 15 VI 2002.
Adres wydawniczy: [B. m., 2002]
Strony: s. 62.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

33/35
Autorzy: P[aweł] Piotrowski, Z[dzisław] Krysiński, Sz[ymon] Rzątowski.
Tytuł: Porównanie sił łączących tworzywa akrylowego i kompozytowego ze stopami chromo-kobaltowym i tytanowym w protezach ruchomych.
Tytuł angielski: Comparison of forces connected acrylic and composite resins with chromium-cobalt and titanium alloys in removeable dentures.
Tytuł całości: W: XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Licheń Stary, 14-15 VI 2002.
Adres wydawniczy: [B.m., 2002]
Strony: s. 65.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

34/35
Autorzy: P[aweł] Piotrowski, Z[dzisław] Krysiński, M[aciej] Koralewski, Sz[ymon] Rzątowski.
Tytuł: Zastosowanie piaskarki wewnątrzustnej do naprawy metalowo-ceramicznych protez stałych.
Tytuł angielski: Use of intraoral send-blasting machine to repair of metal-ceramic fixed partial dentures.
Czasopismo: Pozn. Stom.
Szczegóły: 2002 : supl., s. 94.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego SALDENT 2000 "Endodoncja". Poznań, 21-22 III 2000.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

35/35
Autorzy: Z[dzisław] Krysiński, Sz[ymon] Rzątowski.
Tytuł: Różnice w podatności na zarysowanie między wilgotnym i suchym bloczkiem gipsowym.
Tytuł angielski: Differences between damp and dry plaster block in susceptibility to scratching.
Tytuł całości: W: Osiągnięcia stomatologii u progu XXI wieku. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED 2001. Poznań, 5-6 IV 2001.
Adres wydawniczy: [Poznań, 2001]
Strony: s. 62.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu