logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: 60 JUBILEUSZOWY ZJAZD TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH WARSZAWA 12-15 IX 2001 ST
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/23
Autorzy: M[ichał] Drews, R[yszard] Marciniak, R. Kędziora.
Tytuł: "Jatrogenne" uszkodzenia dróg żółciowych w czasie cholecystektomii laparoskopowej - analiza przyczyn oraz propozycja algorytmu pozwalającego zmniejszyć częstość szkód chirurgicznych.
Tytuł angielski: "Iatrogenic" injuries of biliary tracts during laparoscopic cholecystectomy - analysis of reasons and proposition of algorithm permitting decrease frequency of surgical damages.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 117.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/23
Autorzy: M[ichał] Drews, K[azimierz] Wójcicki, A[dam] Wasilkowski.
Tytuł: 50 lat działalności Klinik Chirurgicznych w Poznaniu "na Przybyszewskiego".
Tytuł angielski: 50 years of activity of Surgical Clinics in Poznań "on Przybyszewski street".
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 233.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/23
Autorzy: W[ładysław] Manikowski, L[eszek] Romanowski, P[rzemysław] Nawrot, L[eszek] Kaczmarek.
Tytuł: Analiza i leczenie wad wrodzonych kończyn górnych.
Tytuł angielski: Analysis and treatment of congenital abnormalities of upper extremities.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 349.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/23
Autorzy: K[rystian] Waraczewski, C. Juszczak, C[hristopher] Sivanzire.
Tytuł: Całkowite żywienie pozajelitowe a częstość i rodzaj występowania powikłań chirurgicznych.
Tytuł angielski: Complete parenteral nutrition and frequency and kind of surgical complication ocurrence.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 184.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/23
Autorzy: A[licja] Bartkowska-Śniatkowska, I[wona] Trojanowska, T[omasz] Torliński.
Tytuł: Dynamika zmian IL-6, TNF alfa i kwasu mlekowego we wczesnym okresie leczenia chorych z obrażeniami wielonarządowymi.
Tytuł angielski: Dynamics of changes in IL-6, TNF alpha and lactic acid during early period of treatment in patients with multiple trauma.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 170.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/23
Autorzy: L[aura] Wołowicka, B[arbara] Tamowicz, I[wona] Trojanowska.
Tytuł: Hemofiltracja w intensywnej terapii.
Tytuł angielski: Haemofiltration in intensive therapy.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 188.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/23
Autorzy: R[yszard] Marciniak, R. Kędziora, M[ichał] Drews.
Tytuł: Kliniczna i ekonomiczna analiza wskazań do zastosowania antytrombiny III u chorych chirurgicznych.
Tytuł angielski: Analysis of clinical and economical indications towards at III replacement therapy in surgical patients.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 351-352.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/23
Autorzy: Z[ofia] Machyńska-Bućko, B[artosz] Mańkowski.
Tytuł: Leczenie operacyjne odleżyn u chorych po złamaniu kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
Tytuł angielski: Surgical treatment of decubitus ulcers in patients after spinal fracture with spinal cord injury.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 186.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/23
Autorzy: W[ojciech] Zieliński.
Tytuł: Miejsce stabilizacji złamań kręgosłupa u chorych z ubytkowymi objawami neurologicznymi.
Tytuł angielski: Place of spinal fracture stabilization in patients with neurological defect signs.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 131.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/23
Autorzy: T[omasz] Kościński, S[tanisław] Malinger, M[ichał] Drews.
Tytuł: Miejscowe wycięcie wczesnego raka odbytnicy - wczoraj i dziś.
Tytuł angielski: Local excision of early rectal carcinoma - yesterday and today.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 65 tab.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/23
Autorzy: G[rzegorz] Oszkinis, K[arol] Balcerkiewicz, M[aciej] Micker.
Tytuł: Ocena czynników ryzyka powikłań oddechowych u chorych poddanych operacji na aorcie brzusznej.
Tytuł angielski: Evaluation of risk factors of respiratory complication in patients subjected to operation on abdominal aorta.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 262-263.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/23
Autorzy: M[arcin] Gabriel, A[rtur] Kostrzewa, K[atarzyna] Pawlaczyk, F[ryderyk] Pukacki, G[rzegorz] Oszkinis, S[tanisław] Zapalski.
Tytuł: Odpowiedź immunologiczna na implantację allogenicznych przeszczepów naczyniowych u chorych z zakażeniem dużych protez naczyniowych.
Tytuł angielski: Immune response to implantation of allogenic vascular grafts in patients with infection of great vascular prosthesis.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 209-210.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/23
Autorzy: W[ojciech] Twardosz, W[iesław] Tondel.
Tytuł: Operacyjne leczenie niestabilnych złamań miednicy.
Tytuł angielski: Surgical treatment of unstable pelvic fractures.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 141.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/23
Autorzy: L[aura] Wołowicka.
Tytuł: Postęp w diagnozowaniu obrażeń mnogich i powikłań pourazowych w warunkach intensywnej terapii.
Tytuł angielski: Progress in diagnosis of multiple trauma and post-traumatic complications in intensive care conditions.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 134-135.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/23
Autorzy: K[rzysztof] Słowiński, J[erzy] Sikorski, M[ałgorzata] Kuźlan-Pawlaczyk.
Tytuł: Postępowanie w oparzeniach elektrycznych i odmrożeniach.
Tytuł angielski: Management in electrical burns and frostbites.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 157-158.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/23
Autorzy: B[artosz] Mańkowski, K[rzysztof] Słowiński, D[ariusz] Siwiński.
Tytuł: Problemy z życiem po przebytym obrażeniu mnogim.
Tytuł angielski: Problems with life after multiple trauma.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 160.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/23
Autorzy: R[oman] Szulc.
Tytuł: Rola jelita w niewydolności wielonarządowej w mnogich obrażeniach ciała.
Tytuł angielski: Role of the gut in posttraumatic multiorgan failure.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 136.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/23
Autorzy: M[arcin] Gabriel, F[ryderyk] Pukacki, K[atarzyna] Pawlaczyk, Z[bigniew] Krasiński, S[tanisław] Zapalski.
Tytuł: Rozciągliwość allogenicznego przeszczepu tętniczego oceniana metodą ultrasonograficzną w grupie chorych po przebytym zakażeniu protez aortalno-dwuudowych.
Tytuł angielski: Tensility of allogenic arterial transplantation evaluated by ultrasonographic method in patients after past aortic-bifemoral prosthesis infection.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 209.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/23
Autorzy: K[rzysztof] Słowiński.
Tytuł: Sztuczna inteligencja w ocenie czynników ryzyka versus skale punktowe.
Tytuł angielski: Artificial intelligence in evaluation of risk factors versus point scales.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 135-136.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/23
Autorzy: K[rzysztof] Słowiński.
Tytuł: Telemedycyna i metody sztucznej inteligencji w konsultowaniu i monitorowaniu przypadków mnogich obrażeń ciała.
Tytuł angielski: Telemedicine and methods of artificial intelligence in consulting and monitoring of multiple trauma.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 162.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/23
Autorzy: L[eszek] Romanowski, W[ładysław] Manikowski, P[rzemysław] Lubiatowski.
Tytuł: Wielotkankowe uszkodzenia kończyn górnych.
Tytuł angielski: Pluritissular arm injuries.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 131-132.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/23
Autorzy: B[artosz] Mańkowski, K[rzysztof] Słowiński, M[agdalena] Sobieska, P. Ognik.
Tytuł: Wpływ obrażeń czaszkowo-mózgowych na szybkość zrastania się towarzyszących złamań kości.
Tytuł angielski: The effect of craniocerebral injuries on quickness of associated bone fracture knitting.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 169-170.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/23
Autorzy: M[arcin] Gabriel, F. Fandrich.
Tytuł: Wpływ zamrażania na odpowiedź komórkową w allogenicznych przeszczepach aorty w modelu zwierzęcym.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 209.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu