logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: PH
Liczba odnalezionych rekordów: 275Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/275
Autorzy: Rafał Moszyński.
Tytuł: Możliwości diagnostyczne klasyfikacji zmian rozrostowych jajnika na podstawie ultrasonograficznej oceny morfologicznej i dopplerowskiej, markerów biochemicznych i angiogenezy oraz matematycznych modeli prognostycznych.
Tytuł angielski: Diagnostic possibilities of classification of ovarian tumors based on: morphological and Doppler ultrasound examination, biochemical and angiogenesis markers assessment and mathematical prognostic models.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2014
Strony: 107, [2] s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr.
Uwagi: Rozpr. habilit.; [s. 9-44 - komentarz, s. 45-107 kopie 7 publikacji]
Miejsce druku: 978-83-7597-245-0
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/275
Autorzy: Beata Begier-Krasińska.
Tytuł: Znaczenie profilu dobowego ciśnienia i chronoterapii hipotensyjnej w progresji zmian degeneracyjnych nerwu wzrokowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym i jaskrą pierwotną otwartego kąta.
Tytuł angielski: Significance of a circadian blood pressure pattern and hypotensive chronotherapy in the progress of degenerative changes within the optic nerve in patiens with arterial hypertension and primary open angle glaucoma.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2013
Strony: 110, [1] s. , tab. , 30 cm , bibliogr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit. - Na s. 45-110 kopie 5 publikacji stanowiących podstawę habilitacji.
p-ISBN: 978-83-7597-192-7

Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


3/275
Autorzy: Agnieszka Bienert.
Tytuł: Badania farmakokinetyczno-farmakodynamiczne propofolu w warunkach klinicznych i laboratoryjnych : komentarz do monotematycznego cyklu publikacji.
Adres wydawniczy: Poznań : [B.m.], 2012,
Strony: 122 s. , 30 cm , bibliogr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; [s. 1-28 - komentarz, s. 29-122 kopie cyklu publikacji]
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


4/275
Autorzy: Mieczysława Urszula Jurczyk.
Tytuł: Ocena właściwości modyfikowanych bionanokompozytów na bazie tytanu w warunkach in vitro z możliwością zastosowań w medycynie.
Tytuł angielski: Evaluation of properties of modified Ti-based bionanocomposities in vitro conditions with the medical application possibilities.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2012
Strony: 14 s. 30 cm. + kopie 9 publikacji z lat 2009-2012 + dysk optyczny [CR-ROM]
Uwagi: ISBN 978-83-7597-168-2. Cykl publikacji składających się na rozprawę habilitacyjną.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


5/275
Autorzy: Marek Karczewski.
Tytuł: Wybrane immunologiczne wskaźniki ryzyka ostrego i przewlekłego odrzucania allogenicznej nerki przeszczepionej, pochodzącej od dawcy zmarłego.
Tytuł angielski: Selected immunologic indicators of acute and chronic rejection of allogeneic kidney transplanted from a deceased donor.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2012
Strony: 77 s. [ark. wyd. 4,0] , il. tab. , 30 cm , bibliogr.
Uwagi: Rozpr. habilit. [na s. 43-77 kopie 6 publikacji]
p-ISBN: 978-83-7597-163-7

Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


6/275
Autorzy: Jan Mazela.
Tytuł: Egzogenny syntetyczny surfaktant w aerozolu w profilaktyce ZZO u noworodków.
Adres wydawniczy: Poznań, 2011
Strony: 56 s. , [76] k. pag. varia il. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ. + kopie 5 publikacji stanowiących podstawę habilitacji + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


7/275
Autorzy: Tomasz Gośliński.
Tytuł: Synteza i charakterystyka fizyko-chemiczna wybranych azotowych pochodnych porfirazyn.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2011
Strony: 38 s. , il. 30 cm, streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Spis publikacji składających się na rozprawę habilitacyjną+komentarz do monotematycznego cyklu publikacji.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


8/275
Autorzy: Piotr Rogala.
Tytuł: Aspekty neurologiczne etiopatogenezy młodzieńczej skoliozy idiopatycznej w oparciu o badania kliniczne, radiologiczne i neurofizjologiczne.
Tytuł angielski: Neurological aspects of etiopathogenesis of adolescent idiopathic scoliosis based on clinical, radiological and neurophysiological examinations.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. UAM, Sekcja Nauk Med., 2010
Strony: 114 s. , il. tab. , 29 cm, , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISBN: 978-83-92-0562-5-6

Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


9/275
Autorzy: Krzysztof Pawlaczyk.
Tytuł: Badania eksperymentalne dializy otrzewnowej i ich odniesienia kliniczne.
Tytuł angielski: Experimental research on peritoneal dialysis and its clinical implications.
Adres wydawniczy: Poznań, Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010
Strony: [2] , 57 s. il. tab. 30 cm, bibliogr. abstr. streszcz. + kopie 4 publikacji s. 59-100 + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-073-9;
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


10/275
Autorzy: Dorota Hojan-Jezierska.
Tytuł: Badania nad efektywnością procedur dopasowania sygnału akustycznego w aparatach słuchowych.
Tytuł angielski: Investigations of effectiveness of acoustic signal procedures fitting in hearing aids.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010
Strony: 134 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-102-6
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


11/275
Autorzy: Łukasz Dzieciuchowicz.
Tytuł: Badania nad wewnątrznaczyniowymi metodami leczenia przewlekłych chorób żył z uwzględnieniem ich wpływu na ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych.
Tytuł angielski: The studies on the endovascular methods of treatment of chronic venous diseases and their influence on development of thrombo-embolic complications.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2010
Strony: 143 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-104-0

Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/275
Autorzy: Dariusz Samulak.
Tytuł: Ocena ekspresji genów HER-2/neu, PTEN, COX-2, CDH1, DCC oraz receptorów estrogenowych i progesteronowych jako czynnika diagnostycznego i prognostycznego w raku endometrium.
Tytuł angielski: Evaluation of the expression of HER-2/neu, PTEN, COX-2, CDH1, DCC genes and estrogen and progesterone receptors as a diagnostic and prognostic factor in the endometrial carcinoma.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2010
Strony: 108 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-098-2
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/275
Autorzy: Ilona Idasiak-Piechocka.
Tytuł: Ocena niektórych polimorfizmów genów kodujących wybrane cytokiny oraz wydalanie tych cytokin w moczu u chorych na pierwotne przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek.
Tytuł angielski: Evaluation of some gene polymorphisms coding selected cytokines and urinary excretion of these cytokines in patients with primary chronic glomerulonephritis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2010
Strony: 171 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-064-7
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


14/275
Autorzy: Maciej Bączyk.
Tytuł: Porównanie skuteczności i objawów niepożądanych monoterapii izotopowej oraz terapii izotopowej kojarzonej z radioterapią i/lub leczeniem bisfosfonianami u pacjentów ze zmianami przerzutowymi do kości w przebiegu raka prostaty.
Tytuł angielski: Effectiveness and side effects comparison of radioisotope monotherapy vs radioisotope therapy combined with radiotherapy and/or bisphosphonates in patients with prostate cancer bone metastases.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010
Strony: 125 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: ISBN 978-83-7597-074-6; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


15/275
Autorzy: Katarzyna Derwich.
Tytuł: Wczesne wykładniki rokownicze oraz powikłania terapii a odległe wyniki leczenia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.
Tytuł angielski: Infuence of early prognostic factors and adverse effects of therapy on long-term outcome of children with acute lymphoblastic leukemia.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2010
Strony: 108 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. + kopie 9 publikacji z lat 1999-2009.
Uwagi: ISBN 978-83-7597-103-3. Cykl publikacji składających się na rozprawę habilitacyjną.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/275
Autorzy: Zbigniew Żaba.
Tytuł: Zastosowanie Spektralnego Indeksu Częstotliwości do monitorowania głębokości znieczulenia ogólnego całkowicie dożylnego propofol-remifentanyl oraz propofol-alfentanyl.
Tytuł angielski: The application of Spectral Frequency Index for monitoring the depth of total intravenous general anesthesia with propofol - alfentanil.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2010
Strony: 107 s. , il. tab. , 24 cm, , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISBN: 978-83-7597-097-5

Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


17/275
Autorzy: Marek Murias.
Tytuł: Aktywność biologiczna analogów resweratrolu. Rozprawa habilitacyjna na podstawie publikacji monotematycznych.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2009
Strony: [4] , 35 s. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. + kopie 7 publ. [77] s. pag. varia + dysk optyczny [CD-ROM]
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


18/275
Autorzy: Wojciech Warchoł.
Tytuł: Analiza ruchu plemników metodą dopasowania wielokrotnych rozkładów normalnych.
Tytuł angielski: Analysis of spermatozoa motility based on the multiple normal distribution fit.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2009
Strony: 144 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-038-8
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


19/275
Autorzy: Przemysław Guzik.
Tytuł: Asymetria rytmu serca, krótko- i długoterminowe składowe zmienności rytmu serca u zdrowych osób.
Tytuł angielski: Heart rate asymmetry, short- and long-term contributions to heart rate variability in healthy people.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2009
Strony: 86 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-030-2
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


20/275
Autorzy: Agata Czajka-Jakubowska.
Tytuł: Interakcje amelogenin z kryształami izolowanymi ze szkliwa w aspekcie fluorozy klinicznej i doświadczalnej.
Tytuł angielski: Effect of the interaction of amelogenin and enamel crystals in clinical and experimental fluorosis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2009
Strony: 136 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-062-3
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


21/275
Autorzy: Maria Kozłowska-Skrzypczak.
Tytuł: Ocena sprawności odnowy krwiotworzenia u chorych po wysokodawkowej chemioterapii w zależności od liczby transplantowanych hematopoetycznych komórek szpiku oraz innych czynników dodatkowych.
Tytuł angielski: Factors influencing hematopoietic recovery after bone marrow derived stem cell transplantation for hematological malignancies.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2009
Strony: 132 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-040-1
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


22/275
Autorzy: Tomasz Banasiewicz.
Tytuł: Procesy zapalne i adaptacyjne błony śluzowej jelita cienkiego po odcinkowych resekcjach przewodu pokarmowego.
Tytuł angielski: The inflammation and adaptation changes of the small intestine after partial resection of the gastrointestinal tract.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2009
Strony: 157 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. abstr. streszcz. [na s. 69-157 kopie 11 publikacji z czasopism] + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: ISBN 978-83-7597-058-6; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


23/275
Autorzy: Zofia Oko-Sarnowska.
Tytuł: Przydatność badania echokardiograficznego z doplerem tkankowym w ocenie przebudowy serca i rokowania u chorych z kardiomiopatią przerostową.
Tytuł angielski: Echocardiographic evaluation of cardiac remodeling and prognostic value of conventional and tissue Doppler echocardiographic assessment in patients with hypertrophic cardiomyopathy.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej. Polska Akademia Nauk, 2009
Strony: 208 , [1] s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7314-104-9
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


24/275
Autorzy: Adam Czabański.
Tytuł: Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska.
Tytuł angielski: Altruistic suicides - forms of manifestation, mechanisms, and social repercussions of the phenomenon.
Adres wydawniczy: Kraków : Zakł. Wydaw. "NOMOS", 2009
Strony: 517 s. , tab. 25 cm, bibliogr. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 978-83-60490-72-3
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/275
Autorzy: Malwina Czarny-Ratajczak.
Tytuł: Analiza genów uczestniczących w etiopatogenezie chondrodysplazji.
Tytuł angielski: Analysis of the genes involved in etiopathogenesis of chondrodysplasias.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 147 , [1] s. il. bibliogr. kopie 10 publikacji z czas.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-60187-97-5
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

26/275
Autorzy: Tomasz Kotwicki.
Tytuł: Analiza morfologiczna skolioz idiopatycznych jako podstawa wczesnego rozpoznawania i leczenia.
Tytuł angielski: Morphological analysis of idiopathic scoliosis for early diagnosis and treatment.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 143 s. , il. 30 cm, bibliogr. [zawiera kopie 11 publikacji stanowiących podstawę rozprawy].
Uwagi: ISBN 978-83-60187-85-2; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/275
Autorzy: Maciej Owecki.
Tytuł: Analiza stężeń adiponektyny w surowicy i ocena ich związku z wybranymi parametrami metabolizmu oraz badanie polimorfizmu genu adiponektyny w otyłości u ludzi.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2008
Strony: [2] , 61 s. [10] s. [16] k. il. 30 cm, bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny (CD-ROM).
Uwagi: Zawiera kopie 4 publikacji.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


28/275
Autorzy: Małgorzata Kotwicka.
Tytuł: Błonowa translokacja fosfatydyloseryny jako wykładnik biologicznych procesów zachodzących w plemnikach ludzkich.
Tytuł angielski: Phosphatidylserine membrane translocation in biological processes occurring in human spermatozoa.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2008
Strony: 132 , [2] s. il. tab. [8] k. tabl. 25 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-60187-88-3
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/275
Autorzy: Krzysztof Książek.
Tytuł: Czynniki determinujące tempo starzenia się komórek mezotelium otrzewnowego oraz znaczenie tego procesu w aspekcie dializoterapii otrzewnowej.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2008
Strony: 35 s. , bibliogr. + kopie 9 publikacji + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


30/275
Autorzy: Sławomir Smól.
Tytuł: Krwawienie oponowo-mózgowe w przebiegu pękniętego tętniaka naczyń mózgowych - standard postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.
Tytuł angielski: Subarachnoid haemorrhage due to ruptured cerebral aneurysm - standard of the diagnostic and therapeutic managment.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 146 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr.
Uwagi: ISBN 978-83-7597-013-5; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


31/275
Autorzy: Paweł Grala.
Tytuł: Leczenie operacyjne zastarzałych złamań końca dalszego kości promieniowej oraz przezstawowych złamań kości piętowej - propozycje własnych modyfikacji techniki operacyjnej.
Tytuł angielski: Operative treatment of neglected fractures of the distal end of the radius and articular fractures of the calcaneus - proposals of own modification of the operative technique.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 134 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: ISBN 978-83-7597-019-7; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


32/275
Autorzy: Magdalena Sobieska.
Tytuł: Ocena przydatności oznaczania białek ostrej fazy w medycynie klinicznej.
Tytuł angielski: The usefulness of acute phase proteins investigation in the clinical medicine.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 112 s. , il. 30 cm, bibliogr. + kopie 18 publ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: ISBN 978-83-7597-020-3; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


33/275
Autorzy: Piotr Leszczyński.
Tytuł: Ocena ryzyka złamań u kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł angielski: Fracture risk evaluation in female patients with rheumatoid arthritis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 122 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-60187-92-0
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


34/275
Autorzy: Robert Juszkat.
Tytuł: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa aktualnych technik leczenia wewnątrznaczyniowego chorych z krwawiącymi tętniakami naczyń mózgowych.
Tytuł angielski: The evaluation of effectiveness and safety of the current techniques of endovascular treatment of the patients with bleeding intracranial aneurysms.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2008
Strony: 168 s. , il. tab. 25 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-60187-90-6
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

35/275
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Patomechanizmy zwyrodnienia móżdżku w przebiegu doświadczalnej choroby nowotworowej u szczura.
Tytuł angielski: The pathomechanisms of cerebellar degeneration in the course of experimental neoplastic disease in rat.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2008
Strony: 158 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: ISBN 978-83-7597-002-9; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


36/275
Autorzy: Andrzej Grzybowski.
Tytuł: Polski dorobek naukowy XIX wieku w zakresie badań anatomii, fizjologii oraz patologii siatkówki z uwzględnieniem struktur otaczających.
Tytuł angielski: Polish 19th century studies in the areas of retinal anatomy, physiology and pathology with the consideration of the surrounding structures.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 313 s. , il. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: ISBN 978-83-7597-009-8; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


37/275
Autorzy: Katarzyna Ziemnicka.
Tytuł: Wielohormonalna niedoczynność przysadki ujawniona w dzieciństwie - analiza udziału czynników genetycznych i autoimmunizacji w rozwoju i obrazie klinicznym choroby.
Tytuł angielski: Combined pituitary hormone deficiency - role of genetic factors and autoimmunization in pathogenesis and clinical picture of a disorder.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 144 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: ISBN 978-83-60187-87-6; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


38/275
Autorzy: Arleta Kowala-Piaskowska.
Tytuł: Wybrane aspekty kliniczno-terapeutyczne wirusowych zapaleń wątroby typu C u dzieci.
Tytuł angielski: Selected clinical and therapeutic issues concerning viral hepatitis C in children.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 98 , [1] s. 30 cm, bibliogr. kopie 10 publikacji z czas.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 878-83-60187-96-8
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

39/275
Autorzy: Anita Geppert.
Tytuł: Wybrane endogenne i egzogenne czynniki patologiczne u pacjentów z postacią sporadyczną choroby Alzheimera.
Tytuł angielski: Selected endogenous and exogenous pathogenic factors in patients with sporadic form of Alzheimer's disease.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 115 s. 24 cm , bibliogr. il. tab. streszcz. summ.
Uwagi: ISBN 978-83-60187-75-3; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


40/275
Autorzy: Michał Błaszczyński.
Tytuł: Zastosowanie zmodyfikowanej enterostomii w chirurgicznym leczeniu martwiczego zapalenia jelit i samoistnej perforacji jelit u noworodków.
Tytuł angielski: The application of modified enterostomy in surgical treatment of necrotizing enterocolitis and spontaneous intestinal perforation in neonates.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2008
Strony: 145 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


41/275
Autorzy: Zbigniew Krasiński.
Tytuł: Badania struktury i właściwości mechanicznych żył kończyn dolnych używanych jako materiał do rekonstrukcji tętnic.
Tytuł angielski: Structural and functional properties of lower extremity veins used in arterial reconstructive surgery.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2007
Strony: 185 s. , il. tab. 8 k. tabl. 24 cm, bibliogr. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


42/275
Autorzy: Filip Rybakowski.
Tytuł: Czynniki genetyczne i cechy osobowości w jadłowstręcie psychicznym.
Tytuł angielski: Genetic factors and personally traits in anorexia nervosa.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 2007
Strony: 135 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
p-ISBN: 978-83-60187-58-6

Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


43/275
Autorzy: Olga Trojnarska.
Tytuł: Dorośli z wadami wrodzonymi serca - wzrastająca populacja pacjentów. Podstawowe problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2007
Strony: 210 s. , il. tab. 28 cm, bibliogr. streszcz. summ. [na s. 29-210 kopie 26 publikacji z czasopism].
Uwagi: ISBN 978-83-7314-118-6; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

44/275
Autorzy: Marek Ruchała.
Tytuł: Ghrelina i somatostatyna jako modulatory sekrecji hormonów tarczycy : badania doświadczalne in vivo i in vitro oraz wynikające z nich implikacje kliniczne.
Tytuł angielski: Ghrelin and somatostatin as modulators of thyroid hormone secretion : experimental study in vivo and in vitro and resulting clinical implications.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2007
Strony: 148 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: ISBN 978-83-60187-73-9; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


45/275
Autorzy: Janusz Bednarek.
Tytuł: Obwodowy stres oksydacyjny w nadczynności tarczycy i naciekowej orbitopatii tarczycowej. Implikacje terapeutyczne.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2007
Strony: 31 s. 30 cm , bibliogr. + kopie 4 publikacji + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


46/275
Autorzy: Małgorzata Pyda.
Tytuł: Ocena wpływu wybranych czynników reakcji zapalnej na rokowanie u chorych z zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową.
Tytuł angielski: Assessment of the impact of selected inflammatory factors on the prognosis in STEMI patients treated with primary angioplasty.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2007
Strony: 138 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-7314-054-9
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


47/275
Autorzy: Anna Gotz-Więckowska.
Tytuł: Ocena wpływu wybranych czynników ryzyka na występowanie, przebieg i wyniki leczenia retinopatii wcześniaków.
Tytuł angielski: The impact of selected risk factors on incidence, course and results ogf treatment of retinopathy of prematurity.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2007
Strony: 108 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: ISBN 978-83-60187-57-9; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


48/275
Autorzy: Danuta Ostalska-Nowicka.
Tytuł: Ocena wybranych czynników morfologicznych i immunohistochemicznych w prognozowaniu odpowiedzi na leczenie w idiopatycznych zespołach nerczycowych u dzieci.
Adres wydawniczy: Poznań : Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2007
Strony: 48 s. 30 cm , bibliogr. streszcz. + kopie 6 publikacji
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

49/275
Autorzy: Maria Litwiniuk.
Tytuł: Receptory estrogenowe β w raku piersi.
Tytuł angielski: Estrogen receptors β in breast cancer.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. UM im. K. Marcinkowskiego, 2007
Strony: 149 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: ISBN 978-83-60187-79-1; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


50/275
Autorzy: Anna Katrusiak.
Tytuł: Synteza i właściwości fizyko-chemiczne wybranych pochodnych diazynowych.
Adres wydawniczy: Poznań, 2007
Strony: [2] , 29 s. il. 30 cm, bibliogr. + kopie 10 publikacji + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zbiór publikacji z komentarzem autorskim przedstawiony jako rozprawa habilitacyjna Radzie Wydziału Farmaceutycznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


51/275
Autorzy: Anna Jankowska.
Tytuł: System transdukcji sygnału cyklazy guanylowej ROS-GC1 w gonadach męskich.
Tytuł angielski: Rod outer segmant guanylate cyclase type 1 trasduction system in testes.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2007
Strony: 119 s. , il. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: ISBN 978-83-60187-78-4; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

52/275
Autorzy: Grzegorz Dworacki.
Tytuł: Wybrane cechy limfocytów T w aspekcie ucieczki spod nadzoru immunologicznego w nowotworach ludzkich. Rozprawa habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Poznań : AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2007
Strony: 30 s. , bibliogr. + kopie 10 publikacji.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

53/275
Autorzy: Andrzej Gzella.
Tytuł: Badania struktury produktów chemicznych przekształceń pochodnych kwasu oleanolowego oraz studia nad strukturą kryształów triterpenoidów pochodnych oleananu.
Tytuł angielski: X-ray studies of molecular structure of the products of chemical transformations of oleanolic acid derivatives and the crystal structure of oleanane triterpenoids.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2006
Strony: 224 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-60187-25-8
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


54/275
Autorzy: Hanna Billert.
Tytuł: Charakterystyka zespołu odpowiedzi zapalnej w warunkach analgezji zewnątrzoponowej porodu.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2006
Strony: 136 , [51] s. il. tab. 23 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 17. - ISBN 83-7314-108-1
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

55/275
Autorzy: Anna Markowska.
Tytuł: Ekspresja genów leptyny i izoform jej receptora w mięśniakach macicy.
Adres wydawniczy: Poznań : [Akad. Med. im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych], 2006
Strony: 52 s. 30 cm [zawiera 7 publikacji stanowiących podstawę rozprawy].
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

56/275
Autorzy: Michał Nowicki.
Tytuł: Immunohistochemiczne i molekularne aspekty oceny komórek prawidłowych i nowotworowych w szpiku kostnym w przebiegu wybranych chorób nowotworowych u dzieci.
Tytuł angielski: Immunohistochemical and molecular aspects of both normal and neoplastic cells evaluation during certain pediatric diseases involving bone marrow.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: [1] , 47 s. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny (CD-ROM) + kopie 6 publikacji z lat 2002-2006.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


57/275
Autorzy: Michał Pawlaczyk.
Tytuł: Ocena przebiegu i następstw subklinicznych postaci zapalenia błony śluzowej macicy związanych z bakteryjną waginozą.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2006
Strony: 111 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 15. - ISBN 83-7314-038-7
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

58/275
Autorzy: Przemysław Mańkowski.
Tytuł: Ocena przydatności techniki wideochirurgii w onkologii dziecięcej.
Tytuł angielski: The evaluation of versatility of the videoassisted surgery in pediatric oncology.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2006
Strony: 166 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-60187-22-3
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


59/275
Autorzy: Małgorzata Pawelec-Wojtalik.
Tytuł: Ocena zastosowania różnych typów zatyczek Amplazer w leczeniu wad serca u dzieci.
Tytuł angielski: Evaluation of the use of different types of Amplatzer devices in the treatment of congenital cardiac malformations in children.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2006
Strony: 88 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-60187-32-0
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

60/275
Autorzy: Aldona Woźniak.
Tytuł: Określenie przydatności badań elektronowo-mikroskopowych, immunohistochemicznych i morfometrycznych w badaniach biopsyjnych nerek dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym i niedojrzałością kłębuszków nerkowych.
Tytuł angielski: The usefulness of electron-microscopic, immunohistochemical and morphometric studies in the examination of kidney biopsies of children with idiopathic nephrotic syndrome and glomerular immaturity.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2006
Strony: 139 s. , il. tab. [9] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-60187-27-4
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


61/275
Autorzy: Marzena Dworacka.
Tytuł: Ostra hiperglikemia - przyczyny, następstwa oraz nowe możliwości jej monitorowania u osób z typem 2 cukrzycy.
Tytuł angielski: Acute hyperglycemia - causes, consequences and new possibilities of its monitoring in patients with type 2 diabetes.
Czasopismo: Diabet. Pol.
Szczegóły: 2006 : Vol. 13 suppl. 1, s. 1-74, streszcz. bibliogr.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

62/275
Autorzy: Maciej Lesiak.
Tytuł: Pierwotna angioplastyka wieńcowa w leczeniu ostrej fazy zawału serca. Obserwacja wczesna i odległa 988 kolejnych pacjentów leczonych w ramach Wielkopolskiego Programu Leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych.
Tytuł angielski: Primaryangioplasty for acute myocardial infarction. Short- and long-term observation of 988 consecutive pateints treated in Wielkopolska Programme of the Treatment of Acute Coronary Syndrome.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2006
Strony: 208 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


63/275
Autorzy: Tatiana Mularek-Kubzdela.
Tytuł: Przebudowa lewego przedsionka u chorych z wadą mitralną. Studium morfologiczno-kliniczne.
Tytuł angielski: Left atrial structural remodeling in patients with mitral valvular disease.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2006
Strony: 148 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: ISBN 83-60187-34-7; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

64/275
Autorzy: Wojciech Strzyżewski.
Tytuł: Stabilizacja bezcementowej panewki endoprotezy w dysplastycznym stawie biodrowym.
Tytuł angielski: Stabilization of the cementless cup in dysplastic hip.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2006
Strony: 131 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-7314-033-6
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


65/275
Autorzy: Beata Stanisz.
Tytuł: Trwałość niektórych inhibitorów konwertazy angiotensyny.
Adres wydawniczy: Poznań : [Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego], 2006
Strony: 72 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. + kopie 10 artykułów oryginalnych
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

66/275
Autorzy: H[anna] Krauss.
Tytuł: Wpływ L-argininy na przebieg zespołu niedokrwienie-reperfuzja kończyny tylnej szczura.
Tytuł angielski: Effect of L-arginine on the course of hindlimb ischemia-reperfusion syndrome in rats.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2006
Strony: 203 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

67/275
Autorzy: Andrzej Minczykowski.
Tytuł: Wpływ redukcji obciążenia wstępnego w czasie zabiegu hemodializy na czynność skurczową i rozkurczową serca oceniane przy użyciu echokardiografii i kardiografii impedancyjnej.
Tytuł angielski: Effect of preload reduction during hemodialysis on heart systolic and diastolic function estimated by echocardiography and impedance cardiography.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2006
Strony: 200 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-60187-36-3
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


68/275
Autorzy: Iwona Mozer-Lisewska.
Tytuł: Wybrane aspekty immunopatogenezy przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C u dzieci.
Tytuł angielski: Some aspects of immunopathogenesis of chronic viral hepatitis B and C in children.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2006
Strony: 16 s. 29 cm , bibliogr. + kopie 10 publikacji z lat 2002-2006.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-60187-29-0
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

69/275
Autorzy: Wiesław Bryl.
Tytuł: Wywiad rodzinny, wskaźniki antropometryczne, wybrane parametry metaboliczne i skuteczność leczenia przeciwnadciśnieniowego u młodzieży z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Badanie prospektywne.
Tytuł angielski: Family history, anthropometric rates, selected metabolic parameters and effectiveness of anti-hypertensive therapy in adolescents with primary arterial hypertension.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2006
Strony: 173 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-60187-30-4
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


70/275
Autorzy: Marek Pietryga.
Tytuł: Analiza krążenia maciczno-łożyskowego w ciąży powikłanej cukrzycą.
Tytuł angielski: Analysis of uteroplacental circulation in pregnancy complicated with diabetes.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2005
Strony: 138 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 13. - ISBN 83-7314-117-0
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

71/275
Autorzy: Robert Z. Spaczyński.
Tytuł: Analiza molekularnych mechanizmów apoptozy i wzrastania komórek tekalno-interstycjalnych w jajniku.
Tytuł angielski: Analysis of molecular mechanisms of apoptosis and growth of thecal-interstitial cells in an ovary.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2005
Strony: 70 s. [w tym 7 kopii publikacji w czasopismach z lat 1999-2005] , 27 cm.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

72/275
Autorzy: Krystyna Górna.
Tytuł: Obiektywny i subiektywny wymiar jakości życia chorych na schizofrenię po pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej.
Tytuł angielski: The objective and subjective dimension of quality of life in patients with schizophrenia following their first admission to psychiatric hospital.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 327 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-60187-08-8.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


73/275
Autorzy: Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz.
Tytuł: Ocena częstości występowania oraz znaczenia wybranych polimorfizmów genetycznych w grupie kobiet z nadciśnieniem indukowanym ciążą z regionu Wielkopolski.
Tytuł angielski: Estimation of frequency and significance of selected genetic polymorphisms in women with pregnancy-nduced hypertension from Wielkopolska.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk, 2005
Strony: 172 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 12. - ISBN 83-7314-122-7
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


74/275
Autorzy: Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja.
Tytuł: Ocena przydatności diagnostycznej, prognostycznej i terapeutycznej oznaczeń wybranych mutacji i polimorfizmów genu NOD2/CARD15 u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna.
Tytuł angielski: The estimation of diagnostic, prognostic and therapeutic value of analyse of gene NOD2/CARD15 mutations and polymorphisms in patients with Crohn's disease.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 163 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 83-88732-79-X

Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


75/275
Autorzy: Andrzej Marszałek.
Tytuł: Odwracalne i nieodwracalne skutki podania egzogennego surfaktantu.
Tytuł angielski: Reversible and irreversible effects of exogenous lung surfactant administration.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 110 s. , il. tab. [15] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 83-88732-99-4
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


76/275
Autorzy: Magdalena Figlerowicz.
Tytuł: Przewlekłe zapalenie wątroby typu C u dzieci - wpływ czynników klinicznych oraz wirusologicznych na efekty leczenia interferonem alfa lub interferonem alfa i rybawiryną.
Tytuł angielski: Chronic hepatitis C in children - clinical and virological factors affecting interferon alpha and ribavirin therapy.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 134 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 83-60187-01-0
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


77/275
Autorzy: Krzysztof Osmola.
Tytuł: Przydatność oznaczeń ploidii DNA, apoptozy i wybranych markerów u chorych z rakiem błony śluzowej jamy ustnej.
Tytuł angielski: Evaluation of DNA ploidy, apoptosis and selected markers in patients with squamos cell carcioma of the oral cavity.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 73 s. , il. tab. 21 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-60187-02-9.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


78/275
Autorzy: Przemysław Nawrot.
Tytuł: Skuteczność metod małoinwazyjnych w operacyjnym leczeniu neuropatii uciskowych kończyny górnej.
Tytuł angielski: Effectiveness of minimally invasive methods in surgical treatment of compression neuropathies of the upper extremity.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2005
Strony: 118 , [1] s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. + dysk optyczny.
p-ISBN: 83-7314-023-9

Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

79/275
Autorzy: Anna Posadzy-Małaczyńska.
Tytuł: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na wybrane parametry metaboliczne i hemodynamiczne u kobiet w okresie menopauzy z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym leczonych hipotensyjnie.
Tytuł angielski: Effect of transdermal hormone replacement therapy on metabolic, hemodynamic and renal parameters in postmenopausal women with treated essential hypertension.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 179 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-88732-69-2
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


80/275
Autorzy: Mariusz Pryliński.
Tytuł: Wpływ sposobów kondycjonowania powierzchni chromowo-niklowego stopu dentystycznego na siłę połączenia ze szkliwem zębów. Badania kliniczne i laboratoryjne.
Tytuł angielski: The influence of surface of nickel-chromium alloy on its bonding strength to enamel. Clinical and laboratory investigation.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 226 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-60187-09-6.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


81/275
Autorzy: Krzysztof Błaszyk.
Tytuł: Zachowanie się nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego w zależności od podłoża elektrofizjologicznego jego pętli.
Tytuł angielski: Behaviour of reciprocating atrioventricular tachycardia in relation to electrophysiological substrate of its loop.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 144 s. , il. tab. 29 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-88732-79-X.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


82/275
Autorzy: Ewa Straburzyńska-Migaj.
Tytuł: Zależność między oceną spiroergometryczną a wybranymi składnikami metabolizmu tkankowego, aktywacji neurohormonalnej i genotypem konwertazy angiotensyny u chorych z niewydolnością serca.
Tytuł angielski: Relation between spiroergometry results and selected parameters of tissue metabolism, neurohormonal activation and angiotensin converting enzyme genotype in patients with heart failure.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 151 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-60187-10-X.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


83/275
Autorzy: Błażej Męczekalski.
Tytuł: Badania nad ekspresją genów specyficznych dla oocytu myszy i szczura (H100 i Zp4) oraz poszukiwanie ich homologów w genomie człowieka.
Tytuł angielski: Studies on the expression of oocyte specific genes in mouse and rat H100 and Zp4) and searching for their homologs in human genome.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2004
Strony: 112 s. , il. tab. [2] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 83-232-1414-X; Ser.: Nauki Medyczne nr 3 - ISSN 1730-3842
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


84/275
Autorzy: Andrzej Kędzia.
Tytuł: Diagnostyka zaburzeń wzrastania oraz możliwości leczenia dzieci i młodzieży z niedoborem wzrostu z regionu wielkopolskiego.
Tytuł angielski: Diagnostics of growth disorders and possibilities of treatment of short-stature children and adolescents in Wielkopolska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2004
Strony: 131 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - UAM Seria Nauki Medyczne nr 2. - ISBN 83-232-1392-5; ISSN 1730-3842
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

85/275
Autorzy: Marcin Gabriel.
Tytuł: Doświadczalne i kliniczne badania nad procesami towarzyszącymi implantacji przeszczepów naczyniowych w środowisku jałowym i zakażonym.
Tytuł angielski: Experimental and clinical studies on processes accompanying implantation of vascular grafts in sterile and infected environment.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 202 s. , il. tab. [10] k. tabl. 24 cm, bibliogr.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 83-88732-93-5.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

86/275
Autorzy: Ewa Nowak-Markwitz.
Tytuł: Ekspresja podjednostki β ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w niewywodzących się z trofoblastu nowotworach kobiecych narządów płciowych.
Tytuł angielski: Expression of human chorionic gonadotropin beta-subunit in non-trophoblast-derived neoplasms of female sex organs.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk, 2004
Strony: 90 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 9.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

87/275
Autorzy: Tomasz Maksymiuk.
Tytuł: Elementy stanu zdrowia czterdziestoletnich mieszkańców miasta Poznania i województwa poznańskiego - badanie roczników 1959 i 1938.
Tytuł angielski: Elements of health state among forty-year-old inhabitants of the City and the Province of Poznan - born 1959 and 1938.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 184 , [12] s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-88732-64-1
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


88/275
Autorzy: Jacek Karoń.
Tytuł: Epidemiologiczne badania niedrożności zrostowej przewodu pokarmowego oraz eksperymentalna ocena przydatności wybranych substancji w zapobieganiu pooperacyjnym zrostom.
Tytuł angielski: Epidemiologic study on adhesive gastrointestinal obstruction and experimental evaluation of usefulness of selected substances in prevention of postoperative adhesions.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2004
Strony: 146 s. , tab. [26] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

89/275
Autorzy: Leszek Bartkowiak.
Tytuł: Kształtowanie się aptekarstwa w Polsce (XIII-XX wiek). Studium historiograficzne.
Tytuł angielski: Development of pharmaceutics in Poland - from 13th to 20th century. (Historiographic study).
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 622 s. 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

90/275
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Neurologiczny zespół paranowotworowy na podstawie modelu doświadczalnej choroby nowotworowej u szczura (wątrobiak Morrisa 5123).
Tytuł angielski: Neurological paraneoplastic syndrome on the base of experimental neoplastic disease in rat (Morris 5123 hepatoma).
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2004
Strony: 74 s. [26] k. , tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

91/275
Autorzy: Krzysztof Szymanowski.
Tytuł: Ocena ekspresji wybranych integryn, metaloproteinaz, cytokin oraz nasilenia apoptozy w błonie śluzowej jamy macicy u kobiet z endometriozą małego stopnia.
Tytuł angielski: Evaluation of expression of selected integrins, metalloproteinases, cytokines and intensification of apoptosis in endometrium of women with minor degree of endometriosis.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk, 2004
Strony: 123 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit. Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 11.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

92/275
Autorzy: Anna Surdacka.
Tytuł: Ocena możliwości wykorzystania jonów strontu do remineralizacji sztucznie odwapnionego szkliwa w warunkach doświadczalnego modelu wewnętrznego.
Tytuł angielski: Evaluation of utilization of Sr ions in remineralization of artificially decalcified enamel - in situ investigations.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2004
Strony: 176 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

93/275
Autorzy: Dariusz Szpurek.
Tytuł: Ocena przydatności klinicznej indeksów sonomorfologicznych i dopplerowskich oraz antygenów CA 125 i TPS we wstępnej diagnostyce różnicowej guzów jajnika.
Tytuł angielski: Clinical value estimation of the ultrasound morphological and Doppler indices, CA 125 and TPS antigens in early differentiationof the ovarian tumors malignancy.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 164 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 83-88732-49-8
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


94/275
Autorzy: Jarosław Kocięcki.
Tytuł: Ocena skuteczności termoterapii przezźrenicznej laserem diodowym czerniaka złośliwego naczyniówki na podstawie obrazu klinicznego, ultrasonograficznego i histopatologicznego.
Tytuł angielski: Evaluation of effectiveness of diode laser thermography of choroidal malignant melanoma on the basis of clinical, ultrasonographical and histopathological image.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2004
Strony: 154 s. , il. tab. tabl. [10], 24 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-88732-38-2
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


95/275
Autorzy: Mariusz Puszczewicz.
Tytuł: Przeciwciała skierowane przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych w płynie stawowym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł angielski: Antineutrophil cytoplasmic antibodies in synovial fluid from patients with rheumatoid arthritis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 136 , [1] s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-88732-39-0.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

96/275
Autorzy: Małgorzata Wierzbicka.
Tytuł: Rola czynnika genetycznego w kształtowaniu indywidualnego ryzyka występowania mnogich pierwotnych nowotworów głowy i szyi.
Tytuł angielski: The impact of genetic factor on differentiation the individual risk of head and neck multiple primary tumor occurrence.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 197 , [16] s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-88732-23-4
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


97/275
Autorzy: Jacek Piątek.
Tytuł: Rola neurotensyny w regulacji metabolizmu lipidów we krwi i tkance tłuszczowej szczura.
Tytuł angielski: The role of neurotensin in the regulation of lipids metabolism in blood and adipose tissue of rats.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2004
Strony: 110 s. , il. tab. 29 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-88732-09-9
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


98/275
Autorzy: Fryderyk Pukacki.
Tytuł: Wpływ krioprezerwacji na właściwości ściany tętniczej oraz przydatność kliniczna allograftów mrożonych w leczeniu chorych z zakażeniem protez naczyniowych.
Tytuł angielski: The influence of cryopreservation on the characteristic of the arterial wall and clinical usefulness of frozen arterial allografts in the treatment of patients with the infection of vascular prosthesis.
Adres wydawniczy: Poznań : Oficyna Wydaw. Atena, 2004
Strony: 92 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. abstr.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 83-85414-86-X.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


99/275
Autorzy: Krzysztof Waliszewski.
Tytuł: Wybrane czynniki biochemiczne i genetyczne powstawania tętniaków aorty brzusznej.
Tytuł angielski: Pathogenesis of the abdominal aortic aneurysms. Biochemical and genetic aspects.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2004
Strony: 164 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: ISBN 83-88732-67-6; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


100/275
Autorzy: Radosław Kaźmierski.
Tytuł: Zależności pomiędzy występowaniem czynników ryzyka miażdżycy a parametrami biometrycznymi tętnic szyjnych ocenionych metodą ultrasonografii.
Tytuł angielski: Associations between atherosclerotic risk factors and biometrical parameters of carotid arteries assessed by ultrasound.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 190 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 83-88732-44-7.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


101/275
Autorzy: Mariola Ropacka.
Tytuł: Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej do oceny stanu płodów w ciąży bliźniaczej powikłanej rozbieżnym wzrastaniem.
Tytuł angielski: Doppler ultrasonography in evaluation of fetuses in twin pregnancy complicated with growth discrepancy.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk, 2004
Strony: 169 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit. Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 10.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

102/275
Autorzy: Barbara Steinborn.
Tytuł: Zmiany parametrów farmakokinetycznych karbamazepiny i kwasu walproinowego w biterapii z wybranymi lekami przeciwpadaczkowymi u dzieci i młodzieży z padaczką.
Tytuł angielski: Changes of pharmacokinetic parameters of carbamazepine and valproic acid in bitherapy with some antiepileptic drugs in epileptic and adolescents.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 206 , [8] s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-88732-43-9
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

103/275
Autorzy: Wiesława Bylka.
Tytuł: Związki flawonoidowe w wybranych gatunkach rodziny Ranunculaceae i Chenopodiaceae.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2004
Strony: [4] , 39 s. bibliogr. + odb. 16 publikacji z lat 1997-2004.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Cykl publikacji składających się na rozprawę habilitacyjną.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

104/275
Autorzy: Witold Kędzia.
Tytuł: Analiza czynników komórkowych i ustrojowych w procesie kancerogenezy komórek nabłonka paraepidermalnego szyjki macicy zakażonych wirusem brodawczaka ludzkiego.
Tytuł angielski: An analysis of cellular and systemic factors in carcinogenesis process of uterine cervix paraepidermal epithelium cells infected with human papilloma virus.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2003
Strony: 126 s. , il. tab. 12 k. tabl. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


105/275
Autorzy: Mariola Pawlaczyk.
Tytuł: Analiza wybranych parametrów immunologicznych u chorych na ziarniniaka grzybiastego.
Tytuł angielski: Analysis of selected immunological parameters in patients with mycosis fungoides.
Czasopismo: Pol. Prz. Nauk Zdr.
Szczegóły: 2003 : nr 3, s. 3-139, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


106/275
Autorzy: Zbyszko Malewski.
Tytuł: Badanie dynamiki wzrastania płodu jako metoda oceny jego stanu.
Tytuł angielski: Examination of fetal growth dynamics as a method of his health status assessment.
Czasopismo: Klin. Perinat. Ginek.
Szczegóły: 2003 : T. 38, z. 2, s. 3-108, il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

107/275
Autorzy: Magdalena Pisarska-Krawczyk.
Tytuł: Czynność dolnego odcinka układu moczowego u kobiet leczonych z powodu wybranych chorób ginekologicznych.
Tytuł angielski: Functional of the lower urinary tract in women treated for chosen gynecological disorders.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2003
Strony: [2] , 187 s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


108/275
Autorzy: Małgorzata Paul.
Tytuł: Ocena zastosowania masowych badań serologicznych noworodków w zapobieganiu toksoplazmozie wrodzonej.
Tytuł angielski: Role of neonatal serological screening in the prevention of congenital toxoplasmosis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Kontekst, 2003
Strony: 119 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


109/275
Autorzy: Piotr Fichna.
Tytuł: Sekrecja, metabolizm i wydalanie kortyzolu u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2003
Strony: 148 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

110/275
Autorzy: Barbara Thiem.
Tytuł: Techniki biotechnologiczne zastosowane do oceny i zachowania wybranych cech roślin leczniczych zwiększających ich wykorzystanie w fitoterapii.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2003
Strony: 48 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. + kopie 10 publikacji z lat 1999-2003.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Zawiera wykaz 10 prac składających się na rozprawą habilitacyjną.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

111/275
Autorzy: Elżbieta Wandurska-Nowak.
Tytuł: Udział tlenku azotu oraz indukowalnej syntazy tlenku azotu w procesach obronnych żywiciela w przebiegu włośnicy doświadczalnej u myszy.
Tytuł angielski: Contribution of nitric oxide and inducible synthase of nitric oxide to the host defence mechanisms during experimental trichinellosis in mice.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2003
Strony: 108 s. , il. tab. [4] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


112/275
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: Wpływ rozległości stabilizacji wielosegmentowej tylnej na pooperacyjną kompensację kręgosłupa w skoliozie idiopatycznej.
Tytuł angielski: Influence of extenet of posterior multisegmental stabilization on postoperative spinal compensation in idiopathic scoliosis.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk. PAN, 2003
Strony: 89 , [10] s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

113/275
Autorzy: Maciej R. Krawczyński.
Tytuł: Wrodzone wady rozwojowe i genetycznie uwarunkowane choroby narządu wzroku : dane epidemiologiczne, zalecenia diagnostyczne i poradnictwo genetyczne.
Tytuł angielski: Congenital malformations and genetically determined disorders of visual organ : epidemiological data, diagnostic recommendations and genetic counselling.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2003
Strony: 178 s. , il. tab. [14] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


114/275
Autorzy: Jolanta Dorszewska.
Tytuł: Wybrane czynniki apoptyczne w procesie starzenia się mózgu szczura.
Tytuł angielski: Some apoptotic factors in the aging process of rat brain.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz., 2003
Strony: 91 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habil.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

115/275
Autorzy: Paweł Hrycaj.
Tytuł: Wykładniki nieswoistej odpowiedzi humoralnej w przewlekłych chorobach zapalnych układu ruchu.
Tytuł angielski: Exponents of non-specific humoral response in chronic inflammatory diseases of motor system.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2003
Strony: 57 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + kopie 7 publikacji [46] s.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

116/275
Autorzy: Małgorzata Zgorzalewicz.
Tytuł: Znaczenie potencjałów wywołanych bodźcem wzrokowym i słuchowym w patofizjologii migreny i bólu głowy typu napięciowego u dzieci i młodzieży. Analiza kliniczno-elektrofizjologiczna.
Tytuł angielski: Importance of potentials evoked by visual and auditory stimulus in pathophysiology of migraine and tension-type headache in children and adolescents. Clinical and electrophysiological analysis.
Adres wydawniczy: Poznań : Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2003
Strony: 221 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


117/275
Autorzy: Alicja Sekula.
Tytuł: Analiza audiologicznych procedur diagnostycznych oraz wyników leczenia w nagłych głuchotach typu odbiorczego o nieznanej etiologii.
Tytuł angielski: Analysis of the audiologic diagnostic procedures and results of treatment in tdiopathic sudden sensorineural hearing loss.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2002
Strony: 102 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

118/275
Autorzy: Dariusz Wojciech Kowalczyk.
Tytuł: Analiza wybranych mechanizmów efektorowych w modelu odrzucania komórek nowotworowych.
Tytuł angielski: Analysis of selected effector mechanisms in a model of neoplastic cell rejection.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2002
Strony: 92 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

119/275
Autorzy: Paweł Sobczyński.
Tytuł: Badania mechanizmów uszkodzenia oraz sposobów ochrony układu oddechowego przed skutkami krążenia pozaustrojowego. Studium czynnościowe i morfologiczne.
Tytuł angielski: Investigation of injury mechanisms and protection of respiratory system against the effects of extracorporeal circulation. Functional and morphological study.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2002
Strony: 135 , [1], s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

120/275
Autorzy: Jan Jaracz.
Tytuł: Badania miejscowego przepływu mózgowego u chorych na depresję przy zastosowaniu tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu SPECT z użyciem 99mTC-HMPO.
Tytuł angielski: Examinations of regional cerebral blood flow in patients with depression using the 99m-Tc-HMPAO photon emission tomography (SPECT).
Adres wydawniczy: Poznań : Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2002
Strony: 108 s. , il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


121/275
Autorzy: Monika Bowszyc-Dmochowska.
Tytuł: Badania nad patogenezą pemfigoidu pęcherzowego.
Tytuł angielski: Studies on pathogenesis of bullous pemphigoid.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w. ], 2002
Strony: 152 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


122/275
Autorzy: Ewa Marzec.
Tytuł: Badanie właściwości elektrycznych in vitro układu białko-woda wybranych tkanek zwierzęcych oraz in vivo skóry ludzkiej metodą spektroskopii dielektrycznej.
Tytuł angielski: Study on electric properties of a protein-water system in selected animal tissues in vitro and human skin in vivo by dielectric spectroscopy.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w. ], 2002
Strony: 16 s. , bibliogr. + odb. 8 prac z lat 1995-2001.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Oparta na cyklu prac naukowych opublikowanych w czasopismach recenzowanych, stanowiąca podstawę do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

123/275
Autorzy: Marek Niedziela.
Tytuł: Choroba guzkowa tarczycy u dzieci i młodzieży w regionie Wielkopolskim - analiza klinicznych i genetycznych czynników występowania nowotworu.
Tytuł angielski: Thyroid nodular disease in children and youth in Wielkopolska region - analysis of clinical and genetic factors of the neoplasm occurrence.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2002
Strony: 147 s. , il. tab. [35] k. tabl. 29 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

124/275
Autorzy: Roman Jankowski.
Tytuł: Choroby kręgosłupa powodujące niestabilność w odcinkach piersiowym i lędźwiowym. Leczenie operacyjne z wykorzystaniem dojścia tylno-bocznego.
Tytuł angielski: Vertebral column instability of the thoracic and lumbar segments due to vertebral column diseases. Surgery by posterolateral approach.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2002
Strony: 158 s. , il. tab. 29 cm, biliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


125/275
Autorzy: Franciszek Krzysztof Główka.
Tytuł: Farmakokinetyka enancjomerów leków pochodnych kwasu 2-arylopropionowego i 2-arylobutanowego.
Tytuł angielski: Pharmacokinetics of 2-arylpropionic and 2-arylbutane acid derivative enantiomers.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2002
Strony: 52 s. , il. bibliogr. + odb. 8 prac z lat 1998-2002.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

126/275
Autorzy: Krystyna Jaracz.
Tytuł: Jakość życia po niedokrwiennym udarze mózgu : uwarunkowania kliniczne, funkcjonalne, psychospołeczne i czasowe.
Tytuł angielski: Quality of life after ischemic stroke : clinical, functional, psychosocial and temporal correlates.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2002
Strony: 152 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


127/275
Autorzy: Bożena Wiskirska-Woźnica.
Tytuł: Kompleksowa ocena głosu w schorzeniach organicznych i czynnościowych krtani.
Tytuł angielski: The complex voice evaluation in organic and functional larynx disorders.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2002
Strony: 107 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


128/275
Autorzy: Iwona Mozer-Lisewska.
Tytuł: Ocena potencjalnych czynników prognostycznych u dzieci z przeciwlekłym zapaleniem wątroby typu B leczonych preparatem interferonu alfa.
Tytuł angielski: Assessment of potential prognostic factors in children with chronic hepatitis B treated with recombinant interferon alpha.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2002
Strony: 137 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


129/275
Autorzy: Maciej Głowacki.
Tytuł: Wartość wybranych czynników prognostycznych w leczeniu operacyjnym skoliozy idiopatycznej.
Tytuł angielski: The value of chosen prognostic factors in the operative treatment of idiopathic scoliosis.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk. PAN, 2002
Strony: 158 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


130/275
Autorzy: Marek Jemielity.
Tytuł: Wpływ eliminacji krążenia pozaustrojowego na metabolizm mięśnia sercowego i ogólnoustrojową reakcję zapalną w zabiegach bezpośredniej rewaskularyzacji serca.
Tytuł angielski: Effect of the elimination of cardiopulmonary bypass on myocardial metabolism and systemic inflammatory response in coronary artery bypass grafting.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2002
Strony: 160 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


131/275
Autorzy: Leszek Kubisz.
Tytuł: Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości elektryczne i cieplne kolagenu kości zwierzęcej.
Tytuł angielski: The effect of ionizing radiation on electric and thermal properties of the animal bone collagen.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2002
Strony: 105 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


132/275
Autorzy: Piotr Jędrzejczak.
Tytuł: Wpływ wybranych parametrów seminologicznych, czynnościowych i molekularnych nasienia na zdolność zapładniającą plemników ludzkich.
Tytuł angielski: The influence of selected sperm, functional and molecular parameters of semen on human sperm capacitation.
Czasopismo: Klin. Perinat. Ginek.
Szczegóły: 2002 : supl. 23, s. 3-112, il. tab. bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

133/275
Autorzy: Waldemar Bobkowski.
Tytuł: Zaburzenia rytmu serca i elektrokardiograficzne wskaźniki zagrożenia częstoskurczem komorowym u dzieci i młodzieży z pierwotnym wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej w badaniach prospektywnych.
Tytuł angielski: Estimation of prevalence of cardiac arrhythmias and electrocardiographic parameters of increased risk for development of ventricular tachycardia in children and adolescents with mitral valve prolapse : a prospective study.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2002
Strony: 155 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


134/275
Autorzy: Jacek Zachwieja.
Tytuł: Zaburzenia układu antyoksydacyjnego i ich wpływ na niektóre funkcje komórek układu immunologicznego w pierwotnym zespole nerczycowym u dzieci.
Tytuł angielski: Antioxidant system disturbances and their effect on some functions of immune system cells in children with primary nephrotic syndrome.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2002
Strony: [2] , 130 s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


135/275
Autorzy: Paweł Piotrowski.
Tytuł: Zastosowanie elastomeru silikonowego połączonego ze stopami dentystycznymi do wyrównania podatności podłoża całkowitych protez zębowych szczęki. Badania laboratoryjne i kliniczne.
Tytuł angielski: The application of the silicone elastomer bonded to dental alloy to compensate for the mucosal resilency of complete upper dentures. Laboratory and clinical investigations.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2002
Strony: 168 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


136/275
Autorzy: Wiesław Markwitz.
Tytuł: Zastosowanie pulsoksymetrii i elektrokardiografii płodowej w diagnostyce stanów zagrożenia płodu podczas porodu.
Tytuł angielski: Use of fetal pulse oximetry and fetal electrocardiography in diagnosis of fetal distress during labor.
Czasopismo: Klin. Perinat. Ginek.
Szczegóły: 2002 : supl. 24, s. 3-97, il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

137/275
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Badania leków roślinnych w II Rzeczpospolitej. Geneza, determinanty, problematyka i praktyka eksperymentalna.
Tytuł angielski: The researchs of plant-derived medicines in the II Republic of Poland. The origin, determinants, issues and experimental practice.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Kontekst, 2001
Strony: 258 s. , il. tab. [6] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

138/275
Autorzy: Przemysław Pyda.
Tytuł: Czynniki ryzyka związane z resekcją wątroby.
Tytuł angielski: Risk factors connected with hepatectomy.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk. PAN, 2001
Strony: 132 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

139/275
Autorzy: Jarosław Walkowiak.
Tytuł: Nieinwazyjna ocena zewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki u chorych na mukowiscydozę.
Tytuł angielski: Non-invasive assessment of exocrine pancreatic function in cystic fibrosis patients.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2001
Strony: 120 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


140/275
Autorzy: Katarzyna Wieczorowska-Tobis.
Tytuł: Przewlekła dializa otrzewnowa u szczura jako model do badania biozgodności płynów dializacyjnych.
Tytuł angielski: Chronic peritoneal dialysis in rat as a model to study the biocompatibility of peritoneal dialysis solutions.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2001
Strony: 115 s. , il. tab. [26] k. tabl. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


141/275
Autorzy: Marek Stajgis.
Tytuł: Wartość kliniczna tomografii rezonansu magnetycznego w wykrywaniu i przedoperacyjnej ocenie tętniaków kompleksu tętnicy łączącej przedniej i dalszych odcinków tętnic przednich mózgu.
Tytuł angielski: Clinical value of magnetic resonance tomography in diagnosis and preoperative evaluation of aneurysms in complex of anterior communicating artery and distal segments of anterior cerebral artery.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2001
Strony: 115 s. , il. tab. 26 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

142/275
Autorzy: Paweł P. Jagodziński.
Tytuł: Wiązanie glikoproteiny 120 wirusa HIV-1 z komórkami docelowymi.
Tytuł angielski: Binding of HIV-1 glycoprotein 120 to target cells.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w. ], 2001
Strony: [2] , 14, [2], [16] s. il. bibliogr. + odb. 10 publikacji z lat 1998-2001.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Cykl publikacji przedstawionych jako rozprawa habilitacyjna.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

143/275
Autorzy: Halina Batura-Gabryel.
Tytuł: Wybrane czynniki warunkujące występownie grzybów rodzaju Candida u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego bez neutropenii.
Tytuł angielski: Selected factors determining occurrence of Candida in patients with chronic respiratory system diseases without neutropenia.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2001
Strony: 160 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


144/275
Autorzy: Ewa Wender-Ożegowska.
Tytuł: Czynniki wpływające na rozwój płodu w przebiegu ciąży powikłanej cukrzycą.
Tytuł angielski: Factors influencing for fetal development during pregnancy complicated with diabetes.
Czasopismo: Klin. Perinat. Ginek.
Szczegóły: 2000 : supl. 19, s. 3-116, il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

145/275
Autorzy: Jan Sikora.
Tytuł: Immunobiologia komórek nowotworowych i limfocytów w mikrośrodowisku płynu wysiękowego z jamy opłucnej u człowieka.
Tytuł angielski: Immunobiology of neoplastic cells and lymphocytes in microenvironment of exudate from pleural cavity in human.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2000
Strony: 73 , [33] s. [2] k. tabl. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


146/275
Autorzy: Magdalena Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Immunoterapia swoista w leczeniu chorych na atopowe zapalenie skóry.
Tytuł angielski: Specific immunotherapy in treatment of patients with atopic dermatitis.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2000
Strony: 178 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


147/275
Autorzy: Jarosław Czubak.
Tytuł: Konfiguracja panewki stawu biodrowego po osteotomii miednicy według Degi w aspekcie badań morfologicznych, klinicznych i radiologicznych.
Tytuł angielski: Configuration of the hip acetabulum after Dega's osteotomy in the aspect of morphological, clinical and radiographic studies.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2000
Strony: 228 s. , il. tab. 29 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


148/275
Autorzy: Włodzimierz Witczak.
Tytuł: Lekarze polscy w Poznaniu w latach 1815-1918. Próba charakterystyki. (Zagadnienia wybrane).
Tytuł angielski: Polish physicians in Poznań in the years 1815-1918. Attempt to characterization. (Selected problems).
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2000
Strony: 281 s. 24 cm , bibliogr.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

149/275
Autorzy: Janusz Witowski.
Tytuł: Mechanizmy regulujące syntezę interleukiny-6 w komórkach mezotelium otrzewnowego w warunkach dializy otrzewnowej.
Tytuł angielski: Mechanisms regulating interleukin-6 synthesis in peritoneal mesothelial cells in conditions of peritoneal dialysis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2000
Strony: 137 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


150/275
Autorzy: Stanisław Malinger.
Tytuł: Polipektomia endoskopowa w profilaktyce raka i leczeniu polipów jelita grubego.
Tytuł angielski: Endoscopic polypectomy in cancer prevention and treatment of colorectal polyps.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2000
Strony: 122 s. [13] k. , tabl. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


151/275
Autorzy: Danuta Dyk.
Tytuł: Prognozowanie wyników intensywnej terapii na podstawie badań chorych w pierwszych 24 godzinach hospitalizacji.
Tytuł angielski: Outcome prediction of intensive therapy patients during their 24 hours of hospitalization.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2000
Strony: 96 k. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


152/275
Autorzy: Juliusz Huber.
Tytuł: Reorganizacja połączeń aferentnych do komórek ruchowych rdzenia kręgowego segmentów lędźwiowych w następstwie przeszczepów ścięgien, mięśni i przecięć nerwów.
Tytuł angielski: Reorganization in the afferent connections to the lumbar spinal cord motoneurones following grafts of the muscle tendons and transections of nerves.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2000
Strony: 105 s. , il. tab. 29 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


153/275
Autorzy: Mariusz Dubiel.
Tytuł: Ultrasonografia dopplerowska w ocenie układu krążenia płodu w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym indukowanym ciążą.
Tytuł angielski: Doppler ultrasonography in evaluation of fetal circulatory system in pregnancy complicated with arterial hypertension induced by pregnancy.
Czasopismo: Klin. Perinat. Ginek.
Szczegóły: 2000 : supl. 20, s. 3-152, il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: - Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

154/275
Autorzy: Grażyna Michałowska-Wender.
Tytuł: Wczesny okres stwardnienia rozsianego w świetle badań immunologicznych.
Tytuł angielski: Early period of multiple sclerosis in the light of immunological examinations.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2000
Strony: 112 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

155/275
Autorzy: Grzegorz Oszkinis.
Tytuł: Znaczenie czynnika zapalnego w patogenezie tętniaka aorty brzusznej.
Tytuł angielski: The importance of the inflammatory factor in pathogenesis of abdominal aortic aneurysm.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2000
Strony: 153 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


156/275
Autorzy: Janina Lulek.
Tytuł: Analityka polichlorowanych bifenyli w środowisku.
Tytuł angielski: Analytics of polichlorinated biphenyls in environment.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 1999
Strony: [5] , 21, [7] s. + odb. 9 prac z lat 1995-2000.
Uwagi: Cykl publikacji stanowiących podstawę ubiegania się o tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

157/275
Autorzy: Maria Chrzanowska.
Tytuł: Analiza w płynach ustrojowych i niektóre aspekty farmakokinetyki klinicznej azatiopryny (AZA) i merkaptopuryny (6-MP) oraz ich metabolitów.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w. ], 1999
Strony: [5] , 49, [4] k. tabl. bibliogr. + odb. 12 prac z lat 1985-1999.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

158/275
Autorzy: Ryszard Waśko.
Tytuł: Apoptoza w leczeniu guzów przysadki typu somatotropinoma i prolaktinoma.
Tytuł angielski: Apoptosis in treatment of somatotropinoma and prolactinoma type tumours.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 1999
Strony: 118 s. , il. tab. [2] s. tabl. 24 cm bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

159/275
Autorzy: Alicja Krzyżaniak.
Tytuł: Ciśnienie tętnicze krwi dzieci i młodzieży miasta Poznania w latach 1986 i 1996 - uwarunkowania, kierunek zmian, normy.
Tytuł angielski: Blood pressure in children and adolescents in Poznań on 1986 and 1996 - conditions, trends of changes, standards.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1999
Strony: 399 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

160/275
Autorzy: Roman Meissner.
Tytuł: Dzieje ftyzjatrii poznańskiej do końca XX wieku. Rozwój bazy diagnostyczno-terapeutycznej, osiągnięcia i główne kierunki przemian.
Tytuł angielski: Tuberculosis in Poznań at the end of the 20th century - diagnostic and therapeutic developments and achievements.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w. ], 1999
Strony: [5] , 70, [3] s. streszcz. summ. + odb. 15 prac z lat 1978-1997.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Cykl publikacji stanowiących podstawę ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

161/275
Autorzy: Aldona Maria Siwińska.
Tytuł: Echokardiograficzne wskaźniki czynności skurczowej i rozkurczowej serca i ich znaczenie rokownicze u niemowląt, dzieci i młodzieży z wrodzonymi wadami zastawki aortalnej oraz zwężeniem cieśni aorty.
Tytuł angielski: Echocardiographic parameters of left ventricular systolic and diastolic function and their prognostic importance in infants, children and adolescents with congenital aortic valve disease and coarctation of the aorta.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 1999
Strony: 235 s. , il. tab. [8] s. tabl. 23 cm, streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

162/275
Autorzy: Zofia Niemir.
Tytuł: Ekspresja cytokin i czynników wzrostu w nerkach niezmienionych chorobowo oraz w przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek.
Tytuł angielski: Expression of cytokines and growth factors in kidneys pathologically unchanged and during the course of glomerulonephritis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1999
Strony: 92 s. [35] k. , tabl. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


163/275
Autorzy: Marek Jóźwiak.
Tytuł: Kompleksowe wielopoziomowe uwolnienie tkanek miękkich w leczeniu dynamicznych i statycznych zniekształceń kończyn dolnych u dzieci z postacią spastyczną porażenia mózgowego.
Tytuł angielski: Comprehensive multilevel release of soft tissues in treatment of dynamic and static deformities of low extremities in children with spastic cerebral palsy.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1999
Strony: 205 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


164/275
Autorzy: Marta Szymankiewicz.
Tytuł: Mechanika oddychania i wymiana gazowa u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania leczonych surfaktantem naturalnym.
Tytuł angielski: Mechanism of breathing and gas exchange in newborns with respiratory distress syndrome treated with natural surfactant.
Czasopismo: Klin. Perinat. Ginek.
Szczegóły: 1999 : supl. 16, s. 1, 3-154 il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


165/275
Autorzy: Przemysław M. Mrozikiewicz.
Tytuł: Ocena częstości występowania genetycznie uwarunkowanych polimorfizmów enzymów metabolizujących ksenobiotyki w wybranych grupach populacji wielkopolskiej.
Tytuł angielski: Evaluation of occurrence frequency of genetically dependent polymorphisms of enzymes metabolising xenobiotics in selected groups of population in Wielkopolska.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 1999
Strony: 137 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

166/275
Autorzy: Maria Pioruńska-Stolzmann.
Tytuł: Ocena enzymatycznej hydrolizy acylogliceroli i acylocholesteroli w surowicy krwi i ścianie tętniczej u chorych z miażdżycą oraz wpływ wybranych prostanoidów.
Tytuł angielski: Evaluation of acylglycerol and acylcholesterol enzymatic hydrolysis in the serum and arterial wall in atherosclerosis and the influence of some prostanoids.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1999
Strony: 94 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


167/275
Autorzy: Ryszard Marciniak.
Tytuł: Ocena zmian morfologicznych w błonie śluzowej zbiorników jelitowych wytwarzanych w chirurgii odtwórczej przewodu pokarmowego.
Tytuł angielski: The evaluation of morphological changes of the mucosa in the intestinal pouches created surgically in restorative procedures performed on gastrointestinal tract.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 1999
Strony: 110 s. , il. tab., [18] s. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


168/275
Autorzy: Iwona Ignyś.
Tytuł: Przyczyny i następstwa zapalenia błony śluzowej żołądka u dzieci.
Tytuł angielski: Causes and sequels of gastric mucosa inflammation in children.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1999
Strony: 172 , [26] s., il. tab., [13] s. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


169/275
Autorzy: Anna Rydzewska.
Tytuł: Środowiskowe uwarunkowania zawartości metali w ludzkich płucach zmienionych procesem nowotworowym.
Tytuł angielski: Environmental conditioning of metal concentration in human lung tissue altered by neoplastic process.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1999
Strony: 143 s. , il. tab. 25 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


170/275
Autorzy: Aldona Kasprzak.
Tytuł: Tkankowa ekspresja wirusa B zapalenia wątroby i cytomegalii u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby.
Tytuł angielski: Tissue expression of hepatitis B and cytomegaly viruses in children with chronic hepatitis.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1999
Strony: 182 s. , il. tab. [25] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


171/275
Autorzy: Andrzej Szyszka.
Tytuł: Wpływ leczenia hipotensyjnego na przebudowę nadciśnieniową serca.
Tytuł angielski: Impact of antihypertensive therapy on cardiac remodelling.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1999
Strony: 108 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

172/275
Autorzy: Ryszard Staniszewski.
Tytuł: Badania nad zmianami w naczyniach w chorobie Buergera i sposobami jej leczenia.
Tytuł angielski: Study on changes in vessels in Buerger's disease and its therapy.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1998
Strony: 108 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

173/275
Autorzy: Włodzimierz Samborski.
Tytuł: Fibromialgia - studium kliniczne i biochemiczne.
Tytuł angielski: Pathogenesis, diagnosis and management of fibromyalgia.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 1998
Strony: [6] , 19, [15] s. il. tab. 29 cm, bibliogr. streszcz. summ. + 25 prac z lat 1991-1998.
Uwagi: Cykl publikacji stanowiących podstawę ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


174/275
Autorzy: Wojciech Golusiński.
Tytuł: Kompleksowa analiza wybranych metod diagnostycznych w aspekcie ich przydatności do oceny biologii komórek nowotworowych u chorych na raka krtani.
Tytuł angielski: Comprehensive analysis of selected diagnostic methods in respect to their usefulness in the evaluation of neoplastic cells in patients with laryngeal carcinoma.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1998
Strony: 102 s. , [29] k. tabl. il. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


175/275
Autorzy: Gerard Nowak.
Tytuł: Laktony seskwiterpenowe w podplemieniu Centaureinae.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 1998
Strony: [5] , 14 s. [7] k. tabl. il.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Zawiera wykaz 10 prac objętych rozprawą habilitacyjną i stanowiących podstawę ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

176/275
Autorzy: Edmund Grześkowiak.
Tytuł: Ocena biofarmaceutyczna wybranych postaci leków ocznych.
Adres wydawniczy: Poznań, [b.w.], 1998
Strony: 34 s. 29 cm , bibliogr. + kopie 11 publikacji.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

177/275
Autorzy: Krzysztof Kusza.
Tytuł: Ocena hemodynamiki mikrokrążenia dokonana in vivo w modyfikacji własnej modelu doświadczenia na wolnym płacie mięśniowym u szczura w znieczuleniu halotanem i izofluranem.
Tytuł angielski: Microcirculatory hemodynamics in muscle free flap under halothane and isoflurane anaesthesia in rats. Experimental study in vivo.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 1998
Strony: 168 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


178/275
Autorzy: Tomasz Kościński.
Tytuł: Ocena skuteczności rekonstrukcji zwieraczy odbytu.
Tytuł angielski: Evaluation of the anal sphincters reconstruction techniques.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1998
Strony: 182 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


179/275
Autorzy: Anna Jabłecka.
Tytuł: Ocena wybranych wskaźników neurohormonalnych i metabolicznych osocza u leczonych farmakologicznie chorych z przewlekłą niewydolnością serca.
Tytuł angielski: Evaluation of selected neurohormonal and metabolic serum indicators in patients with congestive heart failure treated pharmacologically.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1998
Strony: [6] , 133, [50] s. il. tab. 29 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

180/275
Autorzy: Piotr Świdziński.
Tytuł: Przydatność analizy akustycznej w diagnostyce zaburzeń głosu.
Tytuł angielski: Usefulness of acoustic analysis in diagnostic of voice disorders.
Adres wydawniczy: Poznań, [b.w.], 1998
Strony: 122 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: - Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


181/275
Autorzy: Włodzimierz Liebert.
Tytuł: Skuteczność odbarczenia skrzyżowania nerwów wzrokowych w makrogruczolakach przysadki mózgowej operowanych drogą przezklinową.
Tytuł angielski: Effectiveness of decompression of optic chiasm in pituitary macroadenoma operated via transsphenoidal approach.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1998
Strony: 117 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

182/275
Autorzy: Henryk Lisiak.
Tytuł: Społeczeństwo odradzającej się Rzeczypospolitej wobec wojny z Rosją Sowiecką w latach 1919-1920.
Tytuł angielski: Society of regenerating the Republic of Poland in the presence of war with Soviet Russia in the years 1919-1920.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1998
Strony: 287 s. , tab. 24 cm, bibliogr.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

183/275
Autorzy: Grzegorz Mielcarz.
Tytuł: Stan miedzi w organizmie i jego wpływ na rozwój chorób układu krążenia.
Tytuł angielski: Copper state in organism and its effect on development of circulatory system diseases.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1998
Strony: 95 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

184/275
Autorzy: Maria Iskra.
Tytuł: Stężenia miedzi i cynku oraz aktywności wybranych enzymów w ścianie tętniczej i surowicy krwi w miażdżycy tętnic i tętniakach aorty.
Tytuł angielski: Concentrations of copper and zinc and activity of related enzymes in the arterial wall and serum in atherosclerosis obliterans and aneurysms.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1998
Strony: 100 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


185/275
Autorzy: Jerzy G. Wójtowicz.
Tytuł: Testosteron i jego białko nośnikowe (SHBG) u chorych na raka krtani.
Tytuł angielski: Testosterone and its protein carrier in patients with laryngeal carcinoma.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1998
Strony: 132 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

186/275
Autorzy: Jan K. Łącki.
Tytuł: Udział mechanizmów immunologicznych w patogenezie tocznia rumieniowatego układowego i reumatoidalnego zapalenia stawów.
Tytuł angielski: The role of immunological mechanism in pathogenesis of systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1998
Strony: [2] , 3, 18 s. + odb. 20 prac z lat 1994-1997.
Uwagi: Cykl publikacji stanowiący podstawę ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

187/275
Autorzy: Maria Gryczyńska.
Tytuł: Wielogruczołowe autoprzeciwciała w autoimmunologicznej chorobie Addisona.
Tytuł angielski: Multiglandular autoantibodies in autoimmunological Addison disease.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1998
Strony: 88 s. , il. tab. [1] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

188/275
Autorzy: Jerzy Sokalski.
Tytuł: Zapotrzebowanie na leczenie stomatologiczne starszej populacji społeczeństwa polskiego do roku 2000.
Tytuł angielski: The needs for dental treatment of an ageing population in Poland till the year 2000.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1998
Strony: 176 s. , il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


189/275
Autorzy: Roman Junik.
Tytuł: Zmiany regionalnego przepływu mózgowego krwi w wybranych chorobach badane za pomocą tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu z użyciem 99m Tc-HMPO.
Tytuł angielski: Changes of regional cerebral blood flow in selected diseases examined by single photon emission computed tomography with use of 99m Tc-HMPO.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1998
Strony: 92 s. [3] k. , tabl. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

190/275
Autorzy: Piotr Sosnowski.
Tytuł: Znaczenie tomografii rezonansu magnetycznego (MR) w diagnostyce chorób oczodołu.
Tytuł angielski: Significance of magnetic resonance (MR) tomography in diagnosis of orbital diseases.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 1998
Strony: 129 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

191/275
Autorzy: Leszek Romanowski.
Tytuł: Badania skuteczności rekonstrukcji nerwów z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych.
Tytuł angielski: Nerve regeneration after microsurgical reconstruction.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1997
Strony: 212 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


192/275
Autorzy: Jacek Wachowiak.
Tytuł: Enteropeptydy i neuropeptydy w świetle najczęstszych wczesnych powikłań transplantacji szpiku kostnego.
Tytuł angielski: Enteropeptides and neuropeptides in the light of the most often early complications of bone marrow transplantation.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1997
Strony: 239 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


193/275
Autorzy: Krzysztof Drews.
Tytuł: Glikoformy kwaśnej α1-glikoproteiny u chorych na rozrosty i nowotwory trofoblastu.
Tytuł angielski: Glycoforms of acidic α1 glycoprotein in patients with trophoblastic proliferations and neoplasms.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1997
Strony: 123 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

194/275
Autorzy: Elżbieta Kaczmarek.
Tytuł: Kłębuszki nerkowe - rekonstrukcja przestrzenna, modelowanie i analiza morfometryczna oraz przydatność tych metod w procesie diagnostycznym.
Tytuł angielski: Renal glomeruli - spatial reconstruction, modeling, morphometric analysis and a usefulness of these methods for diagnosis.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 1997
Strony: [1] , 12, [2] s. streszcz. summ. + odb. 6 publikacji z lat 1989-1997.
Uwagi: Cykl publikacji będących podstawą rozprawy habilitacyjnej.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


195/275
Autorzy: Marek Napiontek.
Tytuł: Kształtowanie się wrodzonej stopy końsko-szpotawej po rozległym leczeniu operacyjnym.
Tytuł angielski: Surgical modelling of congenital talipes equinovarus. Comparison of the extended peritalar reduction and complete subtalar release.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1997
Strony: [6] , II, 214 s. [3] k. tabl. il. tab. 29 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


196/275
Autorzy: Andrzej Tykarski.
Tytuł: Mechanizm hiperurykemii oraz ocena wpływu leków hipotensyjnych na transport kwasu moczowego i jego prekursorów w nefronie w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym.
Tytuł angielski: The mechanism of hyperuricaemia and the effect ofantihypertensive drugs on renal handling of uric acid and its precursors in patients with essential hypertension.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1997
Strony: 217 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


197/275
Autorzy: Maciej Wilczak.
Tytuł: Metoda fotodynamiczna w diagnostyce i terapii endometriozy eksperymentalnej u królika.
Tytuł angielski: Photodynamic method in diagnostics and therapy of experimental endometriosis in rabbit.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1997
Strony: 82 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

198/275
Autorzy: Wojciech Twardosz.
Tytuł: Obserwacje kliniczne i badania doświadczalne nad wpływem pola elektromagnetycznego na osteogenezę.
Tytuł angielski: Clinical observations and experimental investigations on the osteogenesis under effect of the electromagnetic field.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1997
Strony: 68 s. , il. tab. 21 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


199/275
Autorzy: Tomasz Opala.
Tytuł: Ocena gęstości mineralnej kości u kobiet leczonych z powodu wybranych chorób ginekologicznych.
Tytuł angielski: Evaluation of bone mineral density in women treated of selected gynecological diseases.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1997
Strony: 173 s. , il. tab. 29 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

200/275
Autorzy: Włodzimierz Paprzycki.
Tytuł: Rola wzmocnienia kontrastowego w ocenie gruczolaków przysadki metodą tomografii rezonansu magnetycznego.
Tytuł angielski: The role of contrast strengthening in evaluation of pituitary prolactinoma by magnetic resonance tomography.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1997
Strony: 91 s. , il. tab. 24 cm bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

201/275
Autorzy: Sylwia Grodecka-Gazdecka.
Tytuł: Wartość rokownicza wybranych czynników patoklinicznych i markerów immunohistochemicznych w raku gruczołu piersiowego bez przerzutów do węzłów chłonnych.
Tytuł angielski: Prognostic value of selected pathoclinical factors and immunohistochemical markers in node-negative breast cancer.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1997
Strony: 128 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


202/275
Autorzy: Hanna Krauss.
Tytuł: Wpływ modyfikatorów układu kalikreiny-kininy na przebieg stresu oksydacyjnego u szczurów podczas ostrego niedokrwienia i reperfuzji kończyny.
Tytuł angielski: Effect of modifiers of kalikrein-kinin system on the course of oxidative stress in rats during acute ischemia and extremity reperfusion.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1997
Strony: 98 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

203/275
Autorzy: Henryk Witmanowski.
Tytuł: Wpływ stresu oksydacyjnego na receptory insulinowe perfundowanej wątroby szczura z cukrzycą doświadczalną.
Tytuł angielski: Effect of oxidative stress on insulin receptors of perfused liver in rat with experimental diabetes mellitus.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1997
Strony: 102 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

204/275
Autorzy: Jacek Wysocki.
Tytuł: Adhezja limfocytów T do śródbłonka naczyniowego w warunkach eksperymentalnych oraz w przebiegu przewlekłego zakażenia wirusem B zapalenia wątroby u dzieci. Rozprawa habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 1996
Strony: 141 s. , il. [14] s. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

205/275
Autorzy: Wanda Horst-Sikorska.
Tytuł: Analiza genu insuliny u osób z rodzinnie występującą cukrzycą.
Tytuł angielski: Analysis of insulin gene in patients with familiar occurrencing diabetes.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1996
Strony: 275 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

206/275
Autorzy: Anna Bręborowicz.
Tytuł: Analiza kliniczna i immuno-alergologiczna obturacyjnych zapaleń oskrzeli u niemowląt pod kątem przewidywania nawrotów choroby i rozwoju astmy oskrzelowej.
Tytuł angielski: Clinical and immunoalergological analysis of obturative bronchitis in infants from the point of view of expectation of disease recurrent and develpment of asthma.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk. PAN, 1996
Strony: 116 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Toż: Poznań: [b.w.] 1995, 157 s. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe: