logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: ACRYLATES
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/21
Autorzy: Monika Łukomska, D[orota] Jenerowicz, N. Łabędź.
Tytuł: Contact dermatitis on acrylates related to occupation - a case report.
Tytuł całości: W: 20th International Congress of Young Medical Scientists. Poznań, Poland, 28th May-30th May 2020. Abstract book.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed.: Agnieszka Muth.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2020
Strony: s. 163.
p-ISBN: 978-83-7597-405-8

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/21
Autorzy: Mariusz Pryliński, Michał Kochanowski, Karolina Karońska, Agata Prylińska-Czyżewska, Bogumiła Frączak, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Kinetyczne badania sorpcji wody w chemicznie utwardzanych żywicach akrylanowych.
Tytuł angielski: Kinetic studies on water sorption on some chemically cured acrylic resin.
Czasopismo: Przem. Chem.
Szczegóły: 2014 : Vol. 93, nr 7, s. 1000-1001, tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0033-2496

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

DOI: 10.12916/przemchem.2014.XX

3/21
Autorzy: Michał Kochanowski, Mariusz Pryliński, Karolina Karońska.
Tytuł: Wpływ funkcji czasu na stopień pochłaniania wody przez wybrane tworzywa akrylanowe.
Tytuł angielski: The influence of time function on water absorption of chosen acrylic resins.
Czasopismo: J. Stomatol.
Szczegóły: 2014 : T. 67, supl. 1, s. 120-121.
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich. Kraków, 9-12 IV 2014
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/21
Autorzy: Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek, Ludwik Domka, Adrianna Malicka.
Tytuł: Modification of the surface of aramid fibres as reinforcement acrylic resins.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 70.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/21
Autorzy: L[udwik] Domka, A[drianna] Malicka, P[rzemysław] Gajdus, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Modification of the surface of aramid fibres as reinforcement of acrylic resins.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud.
Szczegóły: 2005 : Vol. 14 suppl. 5, s. 33-36, il. tab. bibliogr. abstr.
Uwagi: XLVIII Meeting of Polish Chemical Society and Chemical Engineers. Poznań, September 18-22, 2005.
Typ publikacji: PA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.352
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/21
Autorzy: P[rzemysław] Gajdus, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Porównanie wytrzymałości mechanicznej płyt podniebiennych z różnych tworzyw sztucznych.
Tytuł angielski: Comparison of mechanical strength of palatal plates made of different plastics.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 3, s. 232.
Uwagi: XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Łagów Lubuski, 28-19 V 2004. Streszczenia.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/21
Autorzy: Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek, Ludwik Domka, Adrianna Malicka.
Tytuł: Próba zbrojenia tworzywa akrylowego włóknani aramidowymi o modyfikowanej powierzchni.
Tytuł angielski: Modification of the surface of aramid fibres as reinforcement acrylic resins.
Tytuł całości: W: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Adres wydawniczy: Poznań, 2005
Strony: s. 28.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/21
Autorzy: J[ustyna] Otulakowska-Skrzyńska, B[arbara] Dorocka-Bobkowska, Z[dzisław] Krysiński.
Tytuł: Tlenowa mikroflora jamy ustnej u użytkowników akrylowych protez całkowitych.
Tytuł angielski: Oral aerobic microflora in patients with acrylic complete dentures.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 3, s. 226.
Uwagi: XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Łagów Lubuski, 28-19 V 2004. Streszczenia.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/21
Autorzy: P[rzemysław] Gajdus, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Porównanie wytrzymałości mechanicznej płyt podniebiennych z różnych tworzyw sztucznych.
Tytuł angielski: Comparison of mechanical strength of palatal plates made of different plastics.
Tytuł całości: W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Łagów Lubuski, 28-29 V 2004.
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Strony: s. 108.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/21
Autorzy: J[ustyna] Otulakowska-Skrzyńska, B[arbara] Dorocka-Bobkowska, Z[dzisław] Krysiński.
Tytuł: Tlenowa mikroflora jamy ustnej u użytkowników akrylowych protez całkowitych.
Tytuł angielski: Oral aerobic microflora in patients with acrylic complete dentures.
Tytuł całości: W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Łagów Lubuski, 28-29 V 2004.
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Strony: s. 111.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/21
Autorzy: Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek, Stefan Joniak.
Tytuł: Próby wykorzystania włókien aramidowych Kevlar w zbrojeniu polimerów akrylowych - cz. 1. Badania mechaniczne siły połączenia akrylowych kształtek z tkaniną Kevlar.
Tytuł angielski: Attempts at using Kevlar aramide fibres in reinforcement of acrylic polymers - Pt. 1. Mechanical tests for the adhesive force of acrylic samples with Kevlar woven.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2003 : T. 53, nr 4, s. 235-241, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


12/21
Autorzy: Przemysław Gajdus, Promotor: Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Ocena wybranych metod zbrojenia tworzywa akrylowego stosowanego w leczeniu protetycznym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2002
Strony: 65 , XXV s. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Zakład Propedeutyki i Rehabilitacji Stomatologicznej Instytutu Stomatologii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/21
Autorzy: Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek, Stefan Joniak.
Tytuł: Ocena wytrzymałości mechanicznej płyt podniebiennych - lanych chromowo-kobaltowych i akrylowych zbrojonych siatką stalową.
Tytuł angielski: The evaluation of mechanical properties of Cr-Co metal palatal plates and mesh strengtheners acrylic plates.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2002 : T. 52, nr 6, s. 362-367, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


14/21
Autorzy: P[aweł] Piotrowski, Z[dzisław] Krysiński, Sz[ymon] Rzątowski.
Tytuł: Porównanie sił łączących tworzywa akrylowego i kompozytowego ze stopami chromo-kobaltowym i tytanowym w protezach ruchomych.
Tytuł angielski: Comparison of forces connected acrylic and composite resins with chromium-cobalt and titanium alloys in removeable dentures.
Tytuł całości: W: XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Licheń Stary, 14-15 VI 2002.
Adres wydawniczy: [B.m., 2002]
Strony: s. 65.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/21
Autorzy: P[rzemysław] Gajdus, W[iesław] Hędzelek, S[tefan] Joniak.
Tytuł: The mechanical strenght of acrylic palatal plates reinforced with glass fibre.
Tytuł całości: W: European Festival of Oral Science. Inaugural Meeting of the PAN European Federation. Joint Meeting of the British Division, Continental European Division, Irish Division and Scandinavian Division of the IADR. 25th-28th September 2002, Cardiff, Wales, UK. Programme and Abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m., 2002]
Strony: abstr. 722.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/21
Autorzy: W[iesław] Hędzelek, P[rzemysław] Gajdus, S[tefan] Joniak.
Tytuł: The mechanical strength of acrylic palatal plates reinforced with net or bundle glass fibers.
Czasopismo: Acta Stomatol. Croat.
Szczegóły: 2002 : Vol. 36, nr 3, s. 353.
Uwagi: EPA 2002. 26th Annual Conference "Prosthodontics in the Third Millenium." Cavtat-Dubrovnik, Croatia, September 26-28, 2002.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/21
Autorzy: W[iesław] Hędzelek, P[rzemysław] Gajdus, S[tefan] Joniak.
Tytuł: The mechanical strength of acrylic palatal plates reinforced with net or bundle of glass fibers.
Tytuł całości: W: EPA 2002. 26th Annual Conference [of the European Prosthodontic Association] "Prosthodontics in the Third Millenium". Cavtat-Dubrovnik, Croatia, September 26-28, 2002. Programme & Book of Abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m., 2000]
Strony: s. 153.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/21
Autorzy: Paweł Piotrowski, Zdzisław Krysiński.
Tytuł: Badanie połączeń tworzywa akrylowego z elastomerami silikonowymi polimeryzowanymi na gorąco i na zimno.
Tytuł angielski: Studies on the adhesion of acrylic resins to the high temperature vulcanizing (HTV) and room temperature vulacanizing (RTV) silicone elastomers.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2001 : T. 51, nr 6, s. 367-372, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


19/21
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Bartłomiej Muszalski, Przemysław Gajdus, Barbara Sikorska.
Tytuł: Ocena prawidłowości wykonania płyty podniebiennej w akrylowych protezach częściowych i całkowitych.
Tytuł angielski: An investigation into the accuracy of fit of removable dentures.
Czasopismo: Pozn. Stom.
Szczegóły: 2001 : T. 28, s. 161-166, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


20/21
Autorzy: P[aweł] Piotrowski.
Tytuł: Badanie sił łączących tworzywa akrylowe z elastomerem silikonowym Molloplastem-B.
Tytuł angielski: Examinations of forces connecting acrylic materials with silicone elastomer Molloplast-B.
Tytuł całości: W: IX Kongres Stomatologów Polskich oraz III Międzynarodowe Targi Dentexpo '99. Warszawa, 8-10 IV 1999. Streszcz. referatów.
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1999]
Strony: poz. 186.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/21
Autorzy: P[aweł] Piotrowski, P. Wasilewicz.
Tytuł: Badania sztywności i wytrzymałości płyt akrylowych podścielanych Mollopastem B.
Tytuł angielski: Examination of stiffness and endurance of acryl plates relined by Mollopast B.
Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt.: Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego. XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki. Sesja Organizacji ILSI Europe. II Międzynarodowe Targi DENTEXPO '97. Warszawa, 24-26 IV 1997. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
Strony: poz. 114.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu