logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: ACUTE-PHASE PROTEINS - BLOOD
Liczba odnalezionych rekordów: 110Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/110
Autorzy: Maciej Mazur, Piotr Eder, Barbara Kołodziejczak, Magdalena Sobieska, Iwona Krela-Kaźmierczak, Marian Grzymisławski.
Tytuł: Long-term prognostic utility of selected acute phase proteins in colorectal cancer.
Czasopismo: Pol. Arch. Med. Wew.
Szczegóły: 2019 : Vol. 129, nr 4, s. 292-294, tab. bibliogr. abstr.
Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 1.836. Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: 30.
p-ISSN: 0032-3772
e-ISSN: 1897-9483

Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.882
Punktacja Min. Nauki: 100.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.20452/pamw.4443

  2/110
  Autorzy: Beata Pucher, Magdalena Sobieska, Michał Grzegorowski, Jarosław Szydłowski.
  Tytuł: The acute phase proteins reaction in children suffering from pseudocroup.
  Czasopismo: Mediators Inflamm.
  Szczegóły: 2019 : Vol. 2019, art. ID 6518308, [s. 1-7], tab. bibliogr. abstr.
  Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 1.109. Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: 30.
  p-ISSN: 0962-9351
  e-ISSN: 1466-1861

  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: ORG
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.758
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.1155/2019/6518308

  3/110
  Autorzy: Magdalena Czarnecka-Operacz, Joanna Szulczyńska-Gabor, Kinga Leśniewska, Ewa Teresiak-Mikołajczak, Paweł Bartkiewicz, Dorota Jenerowicz, Krzysztof Wiktorowicz, Zygmunt Adamski.
  Tytuł: Acute-phase response and its biomarkers in acute and chronic urticaria.
  Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
  Szczegóły: 2018 : T. 35, z. 4, s. 400-407, il. tab. bibliogr. abstr.
  Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 0.875.
  p-ISSN: 1642-395X
  e-ISSN: 2299-0046

  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: ORG
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.757
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.5114/ada.2018.77672

  4/110
  Autorzy: Ewa Czechowska, Marek Kuras, Jerzy Sokalski.
  Tytuł: Evaluation of changes in the concentrations of selected acute phase proteins after tooth socket augmentation with the R.T.R. bone grafting material.
  Czasopismo: Dent. Forum
  Szczegóły: 2017 : Vol. 45, nr 2, s. 11-20, il. bibliogr. abstr. streszcz.
  p-ISSN: 1732-0801
  e-ISSN: 2300-6099

  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: ORG
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI: 10.20883/df.2016.16

  5/110
  Autorzy: E[wa] Gajewska, G[rażyna] Kalmus, B[eata] Buraczyńska-Andrzejewska, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: Obesity in adolescents from urban and rural areas - a comparison of physical fitness and markers of inflammation.
  Czasopismo: Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci.
  Szczegóły: 2014 : Vol. 18, nr 16, s. 2318-2325, tab. bibliogr. abstr.
  p-ISSN: 1128-3602

  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.213
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  6/110
  Autorzy: Mariusz Kasprzyk, Wojciech Dyszkiewicz, Piotr Gabryel, Bartłomiej Gałęcki, Łukasz Gąsiorowski.
  Tytuł: Ocena zmian ilościowych wybranych białek ostrej fazy (BOF) we krwi u chorych leczonych chirurgicznie z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP).
  Czasopismo: Kardiochir. Torakochir. Pol.
  Szczegóły: 2010 : T. 7, supl. 1, s. S71.
  Uwagi: V Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów. Poznań, 20-22 V 2010 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  7/110
  Autorzy: J[oanna] Szulczyńska-Gabor, M[agdalena] Czarnecka-Operacz, W[ojciech] Silny, K[inga] Leśniewska, K[rzysztof] Wiktorowicz.
  Tytuł: Serum concentration of selected acute phase proteins in different types of urticaria.
  Tytuł całości: W: EADV Berlin 2009. 18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. 7-11 October 2009. ICC Berlin.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2009]
  Strony: abstr. FC09.8
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  8/110
  Autorzy: A[nna] Kurhańska-Flisykowska, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: Effectiveness of tobacco smoking on biochemical acute phase markers among the patients with chronic periodontal disease.
  Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud.
  Szczegóły: 2007 : Vol. 16, nr 2C Pt. 2, s. 320-322, il. tab. bibliogr. abstr.
  Uwagi: The Scientific Conference "Environmental factors and state of health of the oral cavity. Achievements in contemporary stomatology". Nałęczów, 25-27 IV 2007
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  9/110
  Autorzy: Damian Zwaruń, Sławomir Szydlik, Mikołaj Krzyżanowski, Łukasz Gąsiorowski, Hubert Stępak, Justyna Jankowska, Mariusz Kasprzyk.
  Tytuł: The survival evaluation of patients undergoing a radical resection secondary to non-small cell lung cancer and its correlation with the serum acute phase proteins level.
  Tytuł całości: W: 7th International Congress of Young Medical Scientists. Poznań, Poland, May 20-22, 2007. Abstract book.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2007
  Strony: s. 58.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  10/110
  Autorzy: Anna Kurhańska-Flisykowska, Karolina Soboczyńska, Magdalena Sobieska.
  Tytuł: Wpływ palenia tytoniu na biochemiczne wykładniki ostrej fazy u pacjentów z przewlekłą chorobą przyzębia.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa "Czynniki środowiska a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 25-27 IV 2007.
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2007]
  Strony: s. 99.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  11/110
  Autorzy: M[ariola] Pawlaczyk, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: A correlation between acute phase proteins and cytokines in patients suffering from mycosis fungoides.
  Czasopismo: Acta Dermatovenerol. Alp. Panonica Adriat.
  Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 3, s. 107-112, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  12/110
  Autorzy: M[agdalena] Sobieska, J[arosław] Antyborzec, I[wona] Steiner, B[eata] Pucher, W[łodzimierz] Samborski.
  Tytuł: No normalization of acute phase proteins concentrations in children with recurrent otitis media.
  Tytuł całości: W: NHS 2006. Beyond NHS Infant and Childhood Heaing in Science and Clinical Practice. May 31-June 3, 2006, [Cernobiio], Como Lake, Italy. Book of Abstracts.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2006]
  Strony: s. 61.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  13/110
  Autorzy: M[arcin] Gabriel, F[ryderyk] Pukacki, K[atarzyna] Pawlaczyk, Z[bigniew] Krasiński, W[acław] Majewski.
  Tytuł: Procesy histologiczne, biochemiczne i biofizyczne towarzyszące implantowaniu alogenicznych przeszczepów tętniczych w środowisku zakażonym.
  Tytuł angielski: Histological, biochemical and biophysical processes accompanying implantation of arterial allografts in infected environment.
  Tytuł całości: W: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, XVI Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich. Zakażenia po zabiegach w chirurgii implantacyjnej. Krynica, 17-19 V 2006.
  Adres wydawniczy: Kraków, 2006
  Strony: s. 18.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  14/110
  Autorzy: R[obert] Chyrek, M[aciej] Cymerys, A[nna] Miczke, K[inga] Leśniewska, D[anuta] Pupek-Musialik.
  Tytuł: An evaluation of acute phase proteins concentration and profile of its glycosylation in patients with obesity and hypertension.
  Czasopismo: J. Hypertens.
  Szczegóły: 2005 : Vol. 23 suppl. 2, s. S339.
  Uwagi: Fifteenth European Meeting on Hypertension. Milan, Italy, June 17-21, 2005.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  15/110
  Autorzy: A[nna] Kurhańska-Flisykowska, M[agdalena] Sobieska, K[arolina] Soboczyńska.
  Tytuł: Monitoring choroby przyzębia z uwzględnieniem parametrów biochemicznych krwi.
  Tytuł angielski: Monitoring of periodontal disease taking biochemical parameters of blood into consideration.
  Czasopismo: Dent. Forum
  Szczegóły: 2005 : Vol. 32, nr 1, s. 131.
  Uwagi: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 2005. Nowości stomatologii światowej. Poznań, 21-21 V 2005.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  16/110
  Autorzy: Ryszard Staniszewski, Maciej Słowiński, Kinga Leśniewska.
  Tytuł: Ocena przydatności oznaczania białek ostrej fazy i TNF w chorobie zakrzepowo-zatorowej.
  Tytuł angielski: Value of acute phase protein levels and TNF in treatment of patients with thromboembolism.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 2005 : R. 74, nr 5, s. 564-569, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  17/110
  Autorzy: Katarzyna Olejniczak, Anna Bręborowicz, Magdalena Sobieska, Aleksandra Światły, Jerzy Alkiewicz, Krzysztof Wiktorowicz.
  Tytuł: Ocena stężeń wybranych białek ostrej fazy w surowicy i w wydzielinie z nosogardła u dzieci do 2 roku życia chorych na obturacyjne zapalenie oskrzeli lub astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Assessment of acute phase proteins in serum and pharyngeal secretion in infants and small children with wheezy bronchitis or bronchial asthma.
  Czasopismo: Prz. Pediat.
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, nr 3, s. 121-126, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  18/110
  Autorzy: Lidia Kozioł, Andrzej Oko, Elżbieta Pawliczak, Maria Wanic-Kossowska, Krzysztof Pawlaczyk, Stanisław Czekalski.
  Tytuł: Procalcitonin (PCT) vs C-reactive protein (CRP) serum levels as the predictors of the outcome of peritonitis in uremic patients treated by peritoneal dialysis (PD).
  Czasopismo: Nephrol. Dial. Transplant.
  Szczegóły: 2005 : Vol. 20 supl. 5, s. v344.
  Uwagi: XLII Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), June 4-7, 2005, Istanbul, Turkey.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  19/110
  Autorzy: Dominika Kanikowska, M[arian] Grzymisławski, Krzysztof Wiktorowicz.
  Tytuł: Seasonal rhythms of "acute phase proteins" in humans.
  Czasopismo: Chronobiol. Int.
  Szczegóły: 2005 : Vol. 22, nr 3, s. 591-596.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.472
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  20/110
  Autorzy: S.A. Ljalikov, L.L. Gavrilik, T.I. Rovbut', M[agdalena] Sobeska [Sobieska], N. M. Kločko.
  Tytuł: Antioksidantnaâ aktivnost' belkov ostroj fazy u detej vv zavisimosti ot jodnoj obespečennosti.
  Tytuł angielski: Antioxidative activity of acute phase proteins in children is dependent on iodine provision.
  Czasopismo: Citokiny i Vospalenie
  Szczegóły: 2004 : T. 3, nr 4, s. 36-41, tab. bibliogr. abstr. soderž.
  Typ publikacji: ZA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  21/110
  Autorzy: K[atarzyna] Manyś-Kubacka, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: Badanie białek ostrej fazy u chorych z czerniakiem złośliwym błony naczyniowej.
  Tytuł angielski: Acute-phase proteins in patients with malignant melanoma of vascular membrane.
  Tytuł całości: W: Katalog XLI Zjazdu PTO [Polskiego Towarzystwa Okulistycznego]. Gdańsk, 16-19 VI 2004.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2004]
  Strony: poz. 20.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  22/110
  Autorzy: L.L. Gavrilik, S. A. Lâlikov, M[agdalena] Sobeska [Sobieska], K[rzysztof] Wiktorovič [Wiktorowicz].
  Tytuł: Belki ostrofazovogo otveta u detej s hroničeskimi zabolevaniâmi želudka i 12-perstnoj kiški i hroničeskoj LOR-patologiej.
  Tytuł angielski: Features of acute phase response in children with a chronic gastroduodenitis and chronic diseases of ear, nose and throat.
  Czasopismo: Immunopatol. Allergol. Infektol.
  Szczegóły: 2004 : nr 3, s. 94-99, il. tab. bibliogr. [soderž. ] summ.
  Typ publikacji: ZA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  23/110
  Autorzy: K[arolina] Olek-Hrab, I[zabela] Korczowska, J[an] K. Łącki, R[yszard] Żaba.
  Tytuł: Białka ostrej fazy u chorych na łuszczycę zwykłą i stawową.
  Tytuł angielski: Acute phase proteins in patients with psoriasis and psoriasis arthopatica.
  Czasopismo: Prz. Derm.
  Szczegóły: 2004 : T. 91, nr spec., s. 242-243.
  Uwagi: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  24/110
  Autorzy: R[adosław] Mądry, J[anina] Markowska, M[agdalena] Sobieska, K. Tomaszewska, A[ndrzej] Roszak.
  Tytuł: Correlation between levels of selected acute phase protein and clinical and pathological parameters in patients with ovarian cancer.
  Czasopismo: Int. J. Gynecol. Cancer
  Szczegóły: 2004 : Vol. 14 suppl. 1, s. 230.
  Uwagi: 10th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting (IGCS). Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  25/110
  Autorzy: Dominika Kanikowska, Promotor: Krzysztof Wiktorowicz.
  Tytuł: Wpływ natężenia światła na okołoroczne i okołodobowe rytmy stężenia surowiczego wybranych białek ostrej fazy u człowieka. Rozprawa doktorska.
  Tytuł angielski: Effect of illumination on seasonal and circadian rhythms of serum concentration of selected acute phase proteins in humans. Doctoral dissertation.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2004
  Strony: 67 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
  Uwagi: Katedra Biologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk o Zdrowiu AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Typ publikacji: PD
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  26/110
  Autorzy: M[agdalena] Sobieska, I[wona] Steiner, B[eata] Pucher, M[ichał] Grzegorowski.
  Tytuł: Analysis of acute phase proteins glycosylation in allergic children.
  Tytuł całości: W: 6th International Symposium on Basic Approach to Allergic Rhinitis. Ghent, Belgium, 15 November 2003. EAACI - Section E.N.T. Meeting, Ghent, Belgium, 15-18 November 2003. 5th International Symposium on Experimental Rhinology and Immunology of the Nose. Ghent, Belgium, 17-19 November 2003. Programme/Abstract Book.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2003]
  Strony: abstr. PE-027.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  27/110
  Autorzy: I[zabela] Korczowska, R[yszard] Żaba, K[arolina] Olek-Hrab, P[aweł] Hrycaj, J[an] Łącki.
  Tytuł: Does glycosylation of serum proteins and acute phase response correlate with skin involvement in psoriasis and psoriatic arthritis patients.
  Czasopismo: Ann. Rheum. Dis.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 62 suppl. 1, s. 474.
  Uwagi: EULAR 2003. Annual European Congress of Rheumatology. Lisbon, 18-21 June 2003.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  28/110
  Autorzy: Maciej Cymerys, Robert Chyrek, Paweł Bogdański, Jan Łącki, Danuta Pupek-Musialik.
  Tytuł: Ocena stężeń białek ostrej fazy u osób z nadciśnieniem tętniczym i otyłością prostą.
  Tytuł angielski: Evaluation of acute phase proteins in hypertensive and obese patients.
  Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
  Szczegóły: 2003 : T. 15, nr 88, s. 352-354, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  29/110
  Autorzy: Katarzyna Olejniczak, Anna Bręborowicz, Magdalena Sobieska, Aleksandra Światły, Jerzy Alkiewicz, Krzysztof Wiktorowicz.
  Tytuł: Ocena stężeń wybranych białek ostrej fazy w surowicy i w wydzielinie z nosogardła w obturacyjnych zapaleniach oskrzeli u niemowląt i młodszych dzieci.
  Tytuł angielski: Assessment of acute phase reaction (apr) in serum and pharyngeal secretion in wheezing disorders in infancy.
  Czasopismo: Pediat. Pol.
  Szczegóły: 2003 : T. 78, nr 8, s. 683-689, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  30/110
  Autorzy: L. Haurylik, M[agdalena] Sobieska, S. Lialikau.
  Tytuł: The studies on diagnostic importance of increased Helicobacter pylori antibodies titer.
  Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Bydgoszcz, 12-15 VI 2003.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2003]
  Strony: s. 66.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  31/110
  Autorzy: Katarzyna Pawlaczyk, Magdalena Sobieska, Marcin Gabriel.
  Tytuł: Zmiana profilu uwalniania białek ostrej fazy po przejściowym wzroście wysokości ciśnienia tętniczego w zależności od wieku chorego.
  Tytuł angielski: Does the age of patients with essential hypertension influence on ocute proteins detachment profile?
  Czasopismo: Geront. Pol.
  Szczegóły: 2003 : T. 11, nr 1, s. 18-21, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  32/110
  Autorzy: Dorota Pisarczyk-Wiza, Dorota Zozulińska, Anna Majchrzak, Magdalena Sobieska, Krzysztof Wiktorowicz, Bogna Wierusz-Wysocka.
  Tytuł: Ocena wybranych białek ostrej fazy u otyłych chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Assessment of selected acute phase proteins in obese type 2 diabetic patients.
  Czasopismo: Diabet. Dośw. Klin.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 2, nr 6, s. 455-460, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  33/110
  Autorzy: K[inga] Leśniewska, S[tanisław] Paradowski, M[aciej] Słowiński, R[yszard] Staniszewski.
  Tytuł: Zmiany stężeń i glikozylacji białek ostrej fazy w chorobie zakrzepowo-zatorowej.
  Tytuł angielski: Alterations in the content and glycosylation of acute phase proteins in thromboembolic disorders.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 2001 : R. 70 supl. 3 [wyd. 2002], s. 35.
  Uwagi: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej". Puszczykowo k. Poznania, 6-7 VI 2002.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  34/110
  Autorzy: A[nna] Chlebna.
  Tytuł: Analiza ilościowa i jakościowa wybranych białek ostrej fazy w surowicach osób oparzonych.
  Tytuł angielski: Quantitative and qualitative analysis of selected acute phase proteins in serum of burned patients.
  Czasopismo: Diag. Lab.
  Szczegóły: 2001 : T. 37 supl. 2, s. 137.
  Uwagi: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Poznań, 4-7 IX 2001.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  35/110
  Autorzy: Magdalena Sobieska, Krzysztof Wiktorowicz, Mariola Pawlaczyk.
  Tytuł: Badania wybranych białek ostrej fazy u chorych z pierwotnymi chłoniakami skóry T-komórkowymi.
  Tytuł angielski: Selected acute phase proteins in patients with primary cutaneous T-cell lymphomas.
  Czasopismo: Prz. Derm.
  Szczegóły: 2001 : T. 88, nr 3, s. 215-219, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  36/110
  Autorzy: A[ndrzej] Szwarczyński, D[awid] Roszkiewicz, K[inga] Leśniewska, A[rtur] Kostrzewa.
  Tytuł: Badanie białek ostrej fazy i subpopulacji limfocytów krwi obwodowej u chorych leczonych z powodu raka jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Examination of acute phase proteins and sub-population of lymphocytes in blood in people treated for mouth cancer.
  Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Szczecin, 17-19 V 2001. [Streszcz. referatów]. Szczecin, [2001]
  Strony: s. 107.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  37/110
  Autorzy: D[orota] Zozulińska, M[agdalena] Sobieska, K[rzysztof] Wiktorowicz, A[nna] Majchrzak, B[ogna] Wierusz-Wysocka.
  Tytuł: C-reactive protein is increased in type I diabetic patients and correlates with markers of endothelial dysfunction.
  Czasopismo: Diabetologia
  Szczegóły: 2001 : Vol. 44 suppl. 1, s. A315, tab.
  Uwagi: Abstracts of the 37th Annual Meeting of the EASD [European Association for the Study of Diabetes]. Glasgow, UK, 9-13 September 2001.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  38/110
  Autorzy: A[nna] Kurhańska-Flisykowska, W[łodzimierz] Łojewski, K[arolina] Soboczyńska, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: Clinical, radiographic and acute phase protein evaluation of human periodontal defects.
  Czasopismo: J. Dent. Res.
  Szczegóły: 2001 : Vol. 80, nr 4, s. 1270.
  Uwagi: The 4th Joint Meeting Continental European and Scandinavian Divisions of the International Association for Dental Research. Warsaw, Poland, 24-27 August 2000.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  39/110
  Autorzy: Mariola Pawlaczyk, Magdalena Sobieska, Krzysztof Wiktorowicz.
  Tytuł: Generalised inflammatory reaction present in plaque stage of mycosis fungoides.
  Czasopismo: Skin Cancer
  Szczegóły: 2001 : Vol. 16, nr 3, s. 115-120, 122 il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  40/110
  Autorzy: Dominika Kanikowska, Radosław Mądry, Jolanta Dróżdż-Górska, Magdalena Sobieska, Janina Markowska, Krzysztof Wiktorowicz.
  Tytuł: Mikroheterogenność wybranych białek ostrej fazy u chorych z rakiem jajnika.
  Tytuł angielski: Microheterogeneity of two acute phase proteins in patients with progression of ovarian carcinoma.
  Czasopismo: Ginek. Pol.
  Szczegóły: 2001 : T. 72, nr 1, s. 17-21, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  41/110
  Autorzy: M[ariola] Pawlaczyk, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: Serum IL-4 and acute phase proteins in patients with mycosis fungoides.
  Czasopismo: J. Invest. Dermatol.
  Szczegóły: 2001 : Vol. 117, nr 6, s. 1679.
  Uwagi: Late breaking abstracts for the 31st European Society for Dermatological Research (ESDR) Meeting 2001. Stockholm, Sweden, September 20-22, 2001.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  42/110
  Autorzy: M[ariola] Pawlaczyk, M[agdalena] Sobieska, K[rzysztof] Wiktorowicz.
  Tytuł: Wybrane białka ostrej fazy u chorych z ziarniniakiem grzybiastym.
  Tytuł angielski: Selected acute phase proteins in patients with mycosis fungoides.
  Czasopismo: Derm. Klin.
  Szczegóły: 2001 : Vol. 3 suppl. 1, s. 109.
  Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 21-24 VI 2001.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  43/110
  Autorzy: A[nna] Bręborowicz, K[atarzyna] Olejniczak, M[agdalena] Sobieska, A[leksandra] Światły, K[rzysztof] Wiktorowicz, J[erzy] Alkiewicz.
  Tytuł: Acute phase proteins in serum and pharyngeal secretion in wheezing infants.
  Czasopismo: Allergy Clin. Immunol. Int.
  Szczegóły: 2000 : suppl. 2, s. 216.
  Uwagi: XVII International Congress of Allergology and Clinical Immunology. Sydney, Australia, 15-20 October 2000. Abstracts.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  44/110
  Autorzy: Magdalena Sobieska, Marian Grzymisławski, Krzysztof Wiktorowicz.
  Tytuł: Alterations in acute phase proteins concentrations and glycosylation profiles in patients suffering from ulcerative colitis.
  Tytuł całości: W: Immunsuppression bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen- Bewährtes - Neues - Zukunftstrends. Freiburg, 3-4 October 2000. Abstracts. Poster Abstracts.
  Adres wydawniczy: [Freiburg, 2000]
  Strony: abstr. 36 tab.
  Uwagi: Falk Symposium No 119.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  45/110
  Autorzy: K[atarzyna] Pawlaczyk, M[agdalena] Sobieska, B[ożena] Raszeja-Wanic, M[arcin] Gabriel.
  Tytuł: Białka ostrej fazy w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł angielski: Acute phase proteins in primary arterial hypertension.
  Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Katowice, 19-21 X 2000. Książka streszczeń.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2000]
  Strony: s. 24.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  46/110
  Autorzy: A[nna] Kurhańska-Flisykowska, W[łodzimierz] Łojewski, K[arolina] Soboczyńska, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: Clinical, radiographic and acute phase protein evaluation of human periodontal defects.
  Tytuł całości: W: The 4th Joint Meeting Continental European and Scandinavian Divisions of the International Association for Dental Research. Warsaw, Poland, 24-27 August 2000, Warsaw, Poland. Programme and abstracts.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2000]
  Strony: s. 92.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  47/110
  Autorzy: E[wa] Springer, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: Monitorowanie białek ostrej fazy w alergii i tolerancji pokarmowej.
  Tytuł angielski: Monitoring of acute phase proteins in food allergy and tolerance.
  Czasopismo: Alergia Astma Immun.
  Szczegóły: 2000 : T. 5 supl. 2, s. 303-304.
  Uwagi: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Łódź, 27-30 VIII 2000. Materiały naukowe.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  48/110
  Autorzy: B[arbara] Osińska, Dorota Mańkowska, Magdalena Sobieska, Marian Grzymisławski.
  Tytuł: Przydatność białek ostrej fazy w ocenie stanu odżywienia chorych nowotworowych leczonych całkowitym żywieniem dojelitowym.
  Tytuł angielski: Usefulness of acute phase proteins in evaluation of nutritional status of neoplastic patients treated with total enteral nutrition.
  Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu i IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Jachranka, 25-27 V 2000.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2000]
  Strony: s. 240-245 il. bibliogr.
  Typ publikacji: PRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  49/110
  Autorzy: K[atarzyna] Manyś-Kubacka, A[rtur] Kostrzewa, M[agdalena] Sobieska, K[rystyna] Pecold, K[rzysztof] Wiktorowicz.
  Tytuł: Selected immune parameters in patients with choroidal malignant melanoma.
  Tytuł całości: W: EFIS 2000. 14th European Immunology Meeting. Poznań, Poland, September 23-27, 2000. Ed.: Andrzej Mackiewicz, Maciej Kurpisz, Jan Żeromski.
  Adres wydawniczy: Bologna, 2000
  Strony: s. 815-820 tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: ZRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  50/110
  Autorzy: A[nna] Chlebna, M[agdalena] Sobieska, L[ech] Torliński, M[aria] Iskra, W[aldemar] Myszka, H[anna] Kara-Perz.
  Tytuł: The acute phase proteins concentration changes in the persons with burn disease.
  Tytuł całości: W: EFIS 2000. Satellite Symposium "Glycoimmunology of Inflammation and Cancer". Wrocław, September 22, 2000. Program & Abstracts.
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 2000]
  Strony: s. 24 bibliogr.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  51/110
  Autorzy: Katarzyna Manyś-Kubacka, Magdalena Sobieska.
  Tytuł: Wybrane białka ostrej fazy u chorych z czerniakiem złośliwym błony naczyniowej - wstępne wyniki badań.
  Tytuł angielski: Selected acute phase proteins in patients suffering from choroidal malignant melanoma - preliminary study.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 2000 : R. 69, nr 2, s. 156-159, bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  52/110
  Autorzy: D[orota] Zozulińska, M[agdalena] Sobieska, K[rzysztof] Wiktorowicz, D[orota] Wiza, B[ogna] Wierusz-Wysocka.
  Tytuł: Zachowanie się wybranych wykładników zapalenia u otyłych chorych na cukrzycę typu II.
  Tytuł angielski: Behavior of selected exponents of inflammation in obese patients with diabetes type II.
  Czasopismo: Med. Metab.
  Szczegóły: 2000 : T. 4, nr 1, s. 36, tab.
  Uwagi: III Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii. Warszawa, 30 III-1 IV 2000.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  53/110
  Autorzy: Katarzyna Wittmann, Anna Ciszyńska, Magdalena Sobieska, Krzysztof Wiktorowicz.
  Tytuł: Badanie stężeń i profili glikozylacji α2-makroglobuliny i ceruloplazminy w przebiegu fizjologicznej ciąży.
  Tytuł angielski: Investigation of the concentration and glycosylation profiles α2-macroglobulin and ceruloplasmin during pregnancy.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 1999 : R. 68, nr 7, s. 654-664, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  54/110
  Autorzy: A[nna] Chlebna, M[agdalena] Sobieska, Z[ofia] Machyńska-Bućko, K[rzysztof] Wiktorowicz.
  Tytuł: Badanie zmian wybranych białek w chorobie oparzeniowej.
  Tytuł angielski: Evaluation of changes in chosen proteins in burns.
  Czasopismo: Rocz. Oparzeń
  Szczegóły: 1999 : Vol. 10, s. 5-12, tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  55/110
  Autorzy: K[inga] Leśniewska, Z[ofia] Bućko, M[agdalena] Sobieska, K[rzysztof] Wiktorowicz.
  Tytuł: Kinetyka odpowiedzi reakcji ostrej fazy u chorych z urazami wielonarządowymi i u chorych oparzonych.
  Tytuł angielski: The kinetics of C-reactive protein in multiply injured and burn patients.
  Tytuł całości: W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy immunopatologii w diagnostyce klinicznej". Poznań, 11-12 VI 1999. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: Poznań, 1999
  Strony: s. 41 tab.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  56/110
  Autorzy: D[ominika] Kanikowska, R[adosław] Mądry, M[agdalena] Sobieska, K[rzysztof] Wiktorowicz.
  Tytuł: Mikroheterogenność wybranych białek ostrej fazy u chorych z rakiem jajnika.
  Tytuł angielski: Microheterogenicity of selecte acute phase proteins in patients with ovarian cancer.
  Tytuł całości: W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy immunopatologii w diagnostyce klinicznej". Poznań, 11-12 VI 1999. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: Poznań, 1999
  Strony: s. 39.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  57/110
  Autorzy: J[oanna] M. Gałgańska, L[eszek] Lewandowski, W[itold] Dudziński.
  Tytuł: Przydatność Solcoserylu w postępowaniu przedoperacyjnym u chorych onkologicznych oraz w czasie radioterapii.
  Tytuł angielski: The value of Solcoseryl in oncological patients preoperatively and during radiotherapy.
  Tytuł całości: W: IX Kongres Stomatologów Polskich oraz III Międzynarodowe Targi Dentexpo '99. Warszawa, 8-10 IV 1999. Streszcz. referatów.
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1999]
  Strony: poz. 120.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  58/110
  Autorzy: Joanna M. Gałgańska, Leszek Lewandowski, Magdalena Sobieska.
  Tytuł: Przydatność Solcoserylu w postępowaniu przedoperacyjnym u chorych onkologicznych oraz w czasie radioterapii.
  Tytuł angielski: The value of Solcoseryl in oncological patients preoperatively and during radiotherapy.
  Czasopismo: Pozn. Stom.
  Szczegóły: 1999 : T. 26, s. 43-48, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  59/110
  Autorzy: M[agdalena] Sobieska, M[ariola] Pawlaczyk, K[rzysztof] Wiktorowicz.
  Tytuł: Quantitative and qualitative changes of serum acute phase proteins in patients with mycosis fungoides.
  Czasopismo: J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.
  Szczegóły: 1999 : Vol. 12 suppl. 2, s. S281.
  Uwagi: Abstracts of the 8th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Amsterdam, 29 September-3 October 1999.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  60/110
  Autorzy: Anna Służewska, Janusz K. Rybakowski, Jay D. Amsterdam, Eugene Bosmans, Magdalena Sobieska.
  Tytuł: The effect of long-term treatment with lithium on immunological functions.
  Tytuł całości: W: Lithium - Lexington '99. A Celebration of the 50th Anniversary of Lithium in Clinical Medicine. Lexington, KY, May 6-11, 1999. Conference Program and Abstracts.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1999]
  Strony: Tu 1.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  61/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, J[anusz] K. Rybakowski, E[ugene] Bosmans, M[agdalena] Sobieska, J[an] Jaracz.
  Tytuł: The effects of antidepressants on immunologic factors in major depressed patients.
  Tytuł całości: W: World Federation of Societies of Biological Psychiatry. 25th Anniversary European Regional Congress. Florence, Italy, April, 8-11, 1999. Abstract Book.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1999]
  Strony: s. 382-383.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  62/110
  Autorzy: M[ariola] Pawlaczyk, M[agdalena] Sobieska, K[rzysztof] Wiktorowicz.
  Tytuł: Acute phase protein in mycosis fungoides.
  Czasopismo: J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.
  Szczegóły: 1998 : Vol. 11 suppl. 2, s. S311.
  Uwagi: Abstracts of the 7th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Nice, 7-11 October 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  63/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, J[anusz] Rybakowski, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: Changes in acute phase proteins in schizophrenia - effects of treatment with atypical antipsychotic drugs.
  Tytuł całości: W: Workshop on: Novel Therapeutic Strategies in the Schizophrenic Spectrum and Mood Disorders. Venice, Italy, March 13-14, 1998. Final Programme and Abstract Book.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1998]
  Strony: s. 143-144.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  64/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, E[ugene] Bosmans, J[anusz] K. Rybakowski, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: Immunological factors in schizophrenia.
  Tytuł całości: W: XXIst CINP Congress. Glasgow, Scotland, July 12-16, 1998. Final Programme.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1998]
  Strony: s. 364.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  65/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, E[ugene] Bosmans, J[anusz] Rybakowski, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: Indicators of chronic immune activation in schizophrenia.
  Czasopismo: Eur. Psychiatry
  Szczegóły: 1998 : Vol. 13 suppl. 4, s. 211s.
  Uwagi: Standards of psychiatry. 9th Congress of Association of European Psychiatrists. Copenhagen, 20-24 September 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  66/110
  Autorzy: Anna Służewska.
  Tytuł: Indicators of immune activation in depressed patients.
  Tytuł całości: W: Cytokines, Stress and Depression. A symposium organized by the NEURIL Network in association with Association pour la Neuropsychopharmacologie and Institut International de Recherches Servier. Roscoff (France), May 15-16, 1998.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1998]
  Strony: s. 16.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  67/110
  Autorzy: Marian Grzymisławski, Magdalena Sobieska, Kinga Leśniewska, Krzysztof Wiktorowicz.
  Tytuł: Microheterogeneity of two acute phase proteins in exacerbation and remission of ulcerative colitis.
  Czasopismo: Digestion
  Szczegóły: 1998 : Vol. 59 suppl. 3, s. 157.
  Uwagi: Abstracts. World Congresses of Gastroenterology. Vienna, Austria, September 6-11, 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  68/110
  Autorzy: K[atarzyna] Pawlaczyk-Gabriel, M[arcin] Gabriel.
  Tytuł: Monitorowanie stężenia białek ostrej fazy w przebiegu samoistnego nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Monitoring of acute phase protein concentration in the course of essential hypertension.
  Czasopismo: Nadciś. Tęt.
  Szczegóły: 1998 : T. 2, nr 3 supl., s. 38.
  Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Kraków, 22-24 X 1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  69/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, J[anusz] Rybakowski, A[leksandra] Suwalska.
  Tytuł: Viral reactivation in relation to immune activation in major depression.
  Czasopismo: Eur. Neuropsychopharmacol.
  Szczegóły: 1998 : Vol. 8 suppl. 2, s. S187-S188, bibliogr.
  Uwagi: Abstracts of the XIth Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. Paris, France, October 31-November 4, 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  70/110
  Autorzy: D[orota] Marczyk-Klimaszyk, I[wona] Steiner, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: Wpływ tonsylektomii na stężenia różnie glikozylowanych wariantów dwu białek ostrej fazy.
  Tytuł angielski: Effect of tosillectomy on concentration of different glycosylated variants of two acute-phase proteins.
  Czasopismo: Post. Pielęg. Prom. Zdr.
  Szczegóły: 1998 : Cz. 13, s. 28-32, bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  71/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, J[anusz] K. Rybakowski, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: Acute phase proteins in major depressed and schizophrenic patients during acute episode of the illness.
  Czasopismo: Eur. Neuropsychopharmacol.
  Szczegóły: 1997 : Vol. 7 suppl. 2, s. S210.
  Uwagi: Abstracts of the Xth Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. Vienna, Austria, 13-17, 1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  72/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, M[agdalena] Sobieska, J[anusz] K. Rybakowski.
  Tytuł: Changes in acute-phase proteins during lithium potentiation of antidepressants in refractory depression.
  Czasopismo: Neuropsychobiology
  Szczegóły: 1997 : Vol. 35, nr 3, s. 123-127, tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.821
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  73/110
  Autorzy: Marian Grzymisławski, M[agdalena] Sobieska, K[rzysztof] Wiktorowicz.
  Tytuł: Concentrations of selected serum proteins as markers of inflammatory process' intensity in patients suffering from ulcerative colitis.
  Tytuł całości: W: V International Symposium on Inflammatory Bowel Diseases. Jerusalem (Israel), September 22-24, 1997. Abstracts. Poster Abstracts.
  Adres wydawniczy: [Freiburg/Br., 1997]
  Strony: abstr. 75 tab.
  Uwagi: Falk Symposium No 101.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  74/110
  Autorzy: A[dam] Mikstacki, L[aura] Wołowicka, M[agdalena] Sobieska, A[rtur] Kostrzewa, J[ustyna] Cofta, D[orota] Marczyk-Klimaszyk, K[rzysztof] E. Wiktorowicz.
  Tytuł: Distinct changes in peripheral blood lymphocytes subpopulations after polytrauma and cranio-cerebral trauma.
  Tytuł całości: W: 4th International Congress on "The Immune Consequences of Trauma, Shock and Sepsis". Munich, Germany, 4-8 March 1997. Bologna, [1997]
  Strony: s. 705-709 bibliogr. summ.
  Typ publikacji: ZRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  75/110
  Autorzy: Krzysztof Drews.
  Tytuł: Glikoformy kwaśnej α1-glikoproteiny u chorych na rozrosty i nowotwory trofoblastu.
  Tytuł angielski: Glycoforms of acidic α1 glycoprotein in patients with trophoblastic proliferations and neoplasms.
  Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1997
  Strony: 123 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
  Uwagi: Rozpr. habilit.
  Typ publikacji: PH
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  76/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, W[łodzimierz] Samborski, M[agdalena] Sobieska, R[einhild] Klein, W[olfgang] Müller, E[ugene] Bosmans.
  Tytuł: Immune activation in major depression.
  Czasopismo: Biol. Psychiatry
  Szczegóły: 1997 : Vol. 42, nr 1S, s. 114S.
  Uwagi: Abstracts of the 6th World Congress of Biological Psychiatry. Nice, France, June 22-27, 1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  77/110
  Autorzy: Anna Służewska, Janusz Rybakowski, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: Immune activation in major depression.
  Czasopismo: Psychiat. Pol.
  Szczegóły: 1997 : T. 31, nr 4 suppl., s. 15-23, tab. bibliogr.
  Uwagi: Praca w jęz. pol. opubl. w Psychiat. Pol. 1996 T. 30 nr 5 s. 771-782.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  78/110
  Autorzy: A[nna] Służewska.
  Tytuł: Immunologic factors in major depression and in treatment resistant depression.
  Tytuł całości: W: International Meeting on Interactive Monoaminergic Basic of Brain Disorders. Mojacar (Almeria), Spain, October 8-12, 1997. Final Programme and Book of Abstracts.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1997]
  Strony: s. 52.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  79/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, W[łodzimierz] Samborski, M[agdalena] Sobieska, R[einhild] Klein, E[ugene] Bosmans, J[anusz] K. Rybakowski.
  Tytuł: Serotonin antibodies in relation to immune activation in major depression.
  Czasopismo: Hum. Psychopharmacol.
  Szczegóły: 1997 : Vol. 12, nr 5, s. 453-458, tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.941
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  80/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, W[łodzimierz] Samborski, M[agdalena] Sobieska, R[einhild] Klein, E[ugene] Bosmans.
  Tytuł: Serotonin antibodies in relation to immune activation in major depression.
  Tytuł całości: W: International Meeting on Interactive Monoaminergic Basic of Brain Disorders. Mojacar (Almeria), Spain, October 8-12, 1997. Final Programme and Book of Abstracts.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1997]
  Strony: s. 63.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  81/110
  Autorzy: Maria [Magdalena] Sobieska.
  Tytuł: Zastosowanie metod elektroforetycznych i immunoelektroforetycznych w diagnostyce zwierząt mięsożernych.
  Tytuł angielski: Using of electrophoretic and immunoelectrophoretic methods in diagnostics of meat-eating animals.
  Tytuł całości: W: Chemia kliniczna małych zwierząt. Materiały XXI Krajowej Konferencji Naukowej Pracowni Biochemicznych ZHW. Warszawa, 3-5 IV 1997.
  Adres wydawniczy: [Puławy, 1997]
  Strony: s. 32-34.
  Typ publikacji: PRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  82/110
  Autorzy: Anna Służewska, Janusz Rybakowski, Magdalena Sobieska.
  Tytuł: Zmiany immunologiczne w schizofrenii.
  Tytuł angielski: Immunological changes in schizophrenia.
  Czasopismo: Post. Psychiat. Neurol.
  Szczegóły: 1997 : T. 6 supl. 2 (5), s. 23-30, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  83/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, M[agdalena] Sobieska, J[anusz] Rybakowski.
  Tytuł: Zmiany w białkach ostrej fazy w trakcie potencjalizacji litem działania leków przeciwdepresyjnych u pacjentów z depresją lekooporną.
  Tytuł angielski: Changes in acute phase proteins during potentialization of antidepressive drug action by lithium in patients with drug-resistance depressive disorder.
  Tytuł całości: W: VIII Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego. Jurata, 27-28 IX 1997. Materiały.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1997]
  Strony: s. 63-70 tab. bibliogr.
  Typ publikacji: PRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  84/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, K[atarzyna] Gryska, A[ndrzej] Mackiewicz.
  Tytuł: Acute phase proteins in chronic mild stress model of depression.
  Czasopismo: Behav. Pharmacol.
  Szczegóły: 1996 : Vol. 7 suppl. 1, s. 105-106.
  Uwagi: Abstracts of the Sixth International Meeting of the European Behavioural Pharmacology Society. Cagliari, Italy, 17-21 May 1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  85/110
  Autorzy: Anna Służewska, Janusz Rybakowski, Magdalena Sobieska.
  Tytuł: Aktywacja układu immunologicznego w depresji endogennej.
  Tytuł angielski: Immune activation in endogenous depression.
  Czasopismo: Psychiat. Pol.
  Szczegóły: 1996 : T. 30, nr 5, s. 771-782, tab. bibliogr. res. rez. streszcz. summ. Zsfassung.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  86/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, J[anusz] K. Rybakowski, M[agdalena] Sobieska, J[ay] D. Amsterdam.
  Tytuł: Changes in concentration and glycosylation of two acute phase proteins in major depression.
  Czasopismo: Glycoconj. J.
  Szczegóły: 1996 : Vol. 13, nr 5, s. 891-892.
  Uwagi: Abstracts of the 4th Jenner International Glycoimmunology Meeting. Loutraki, Greece, 12-15 November 1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  87/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, M[agdalena] Sobieska, J[anusz] K. Rybakowski, J[ay] D. Amsterdam, E[ugene] Bosmans.
  Tytuł: Changes in immunological parameters in refractory depression.
  Czasopismo: Eur. Neuropsychopharmacol.
  Szczegóły: 1996 : Vol. 6 suppl. 3, s. 226.
  Uwagi: Abstracts of the XXth Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress. Melbourne, Australia, June 23-27, 1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  88/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, J[anusz] K. Rybakowski, M[agdalena] Sobieska, M. Linka.
  Tytuł: Chronic immunological process in schizophrenia.
  Czasopismo: Eur. Neuropsychopharmacol.
  Szczegóły: 1996 : Vol. 6 suppl. 4, s. S4-108.
  Uwagi: Abstracts of the 9th Congress of the European College of Neuropsychopahrmacology. Amsterdam, The Netherland, September 21-25, 1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  89/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, W[łodzimierz] Samborski, M[agdalena] Sobieska, R[einhild] Klein.
  Tytuł: Clinical relevance of antibodies against serotonin and gangliosides, and acute phase proteins in major depression.
  Czasopismo: Eur. Neuropsychopharmacol.
  Szczegóły: 1996 : Vol. 6 suppl. 4, s. S4-75.
  Uwagi: Abstracts of the 9th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands, September 21-25, 1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  90/110
  Autorzy: Krzysztof Kostro, Magdalena Sobieska, Paweł Ciesielczyk, Stanisław Wołoszyn, Krzysztof Wiktorowicz.
  Tytuł: Isolation of C-reactive protein from fox and canine serum and developing of specific antibodies.
  Tytuł całości: W: Proceedings from the VIth International Scientific Congress in Fur Animal Production. IFASA. Warsaw, Poland, August 21-23, 1996. [B. m., ok. 1996]
  Strony: s. 187-191 bibliogr.
  Typ publikacji: PRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  91/110
  Autorzy: Iwona Steiner, Dorota Marczyk-Klimaszyk, Jarosław Antyborzec, Magdalena Sobieska, Michał Grzegorowski.
  Tytuł: Monitorowanie nieswoistych surowiczych parametrów stanu zapalnego u dzieci po tonsylektomii.
  Tytuł angielski: Monitoring of unspecific parameters of inflammation in children after tonsillectomy.
  Czasopismo: Otolar. Pol.
  Szczegóły: 1996 : T. 50 supl. 22, s. 460-466, tab. streszcz. summ.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. XI Dni Otolaryngologii Dziecięcej "Dziecko a środowisko". Wisła, 5-9 VI 1996. Materiały naukowe.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  92/110
  Autorzy: I[wona] Steiner, [Dorota] [Marczyk-Klimaszyk], J[arosław] Antyborzec, M[agdalena] Sobieska, M[ichał] Grzegorowski.
  Tytuł: Monitorowanie nieswoistych surowiczych parametrów stanu zapalnego u dzieci po tonsylektomii.
  Tytuł angielski: Monitoring of unspecific parameters of inflammation in children after tonsillectomy.
  Tytuł całości: W: XI Dni Otolaryngologii Dziecięcej "Dziecko a środowisko". Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Wisła, 5-9 VI 1996.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1996]
  Strony: poz.150.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  93/110
  Autorzy: M[agdalena] Sobieska, E[lżbieta] Krzemińska-Jaśkowiak, Z[efiryn] Cybulski, M[arek] Pawlik, K[rzysztof] Wiktorowicz.
  Tytuł: Recurrent infections by Candida sp. cause moderate chronic inflammatory process.
  Tytuł całości: W: 2nd Nordic-Baltic Congress on Infectious Diseases "Prevention in Focus". Riga, Latvia, May 2-3, 1996.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1996]
  Strony: s. 161.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  94/110
  Autorzy: Janusz K. Rybakowski, Anna Służewska, Magdalena Sobieska.
  Tytuł: The effect of lithium potentiation of anti-depressant on acute phase proteins in refractory depression.
  Tytuł całości: W: Lithium: biochemical and clinical advanced. Proceedings of the Malta Lithium Symposium. St. Paul's Bay, Malta, 6-10 November 1995.
  Adres wydawniczy: [Cheshire, Connecticut], 1996
  Strony: s. 127-133 tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  95/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, J[anusz] K. Rybakowski, M[agdalena] Sobieska, A[leksandra] Suwalska, K[rzysztof] Wiktorowicz.
  Tytuł: The effects of potentiation with lithium of antidepressant drugs on immunological indices in refractory depression.
  Czasopismo: Eur. Neuropsychopharmacol.
  Szczegóły: 1996 : Vol. 6 suppl. 3, s. 8.
  Uwagi: Abstracts of the XXth Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress. Melbourne, Australia, June 23-27, 1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  96/110
  Autorzy: Marian Grzymisławski, Magdalena Sobieska, Agnieszka Dobrowolska, Lech Hryniewiecki.
  Tytuł: Wybrane białka ostrej fazy u chorych z marskością wątroby.
  Tytuł angielski: Follow-up study of some serum proteins in cirrhotic patients.
  Czasopismo: Gastroent. Pol.
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 3, s. 241.
  Uwagi: VII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poznań, 12-14 IX 1996. Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  97/110
  Autorzy: Aleksander Zieliński, Promotor: Wacław Majewski.
  Tytuł: Zmiany ilościowe i jakościowe białek ostrej fazy w przebiegu przewlekłego niedokrwienia kończyn. Rozprawa doktorska.
  Tytuł angielski: Quantitative and qualitative changes of acute phase proteins in course of chronic ischemia of extremities. Doctoral dissertation.
  Adres wydawniczy: [Poznań, 1996]
  Strony: 61 s. , il. tab. bibliogr. streszcz.
  Uwagi: II Katedra Chirurgii, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Typ publikacji: PD
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  98/110
  Autorzy: Wacław Majewski, Ryszard Staniszewski, Artur Słupianek, Aleksander Górny, Andrzej Mackiewicz.
  Tytuł: Acute phase proteins and interleukin-6 serum levels in patients with chronic arterial occlusion.
  Czasopismo: Ann. N. Y. Acad. Sci.
  Szczegóły: 1995 : Vol. 762, s. 493-495, il. bibliogr.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.868
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  99/110
  Autorzy: M. Hörnig-Rohan, C.T. Van Vell, A[nna] Służewska, J[ay] D. Amsterdam.
  Tytuł: Acute phase proteins in affective illness.
  Tytuł całości: W: Cultivating treatment strategies. Third International Conference on Refractory Depression. Napa, California, October 18-21, 1995.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1995]
  Strony: 1 s. nlb.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  100/110
  Autorzy: Marian Grzymisławski, Magdalena Sobieska, Agnieszka Dobrowolska, Krzysztof Linke, Krzysztof Wiktorowicz, Lech Hryniewiecki.
  Tytuł: Acute phase proteins in sera of cirrhotic patients : possible marker of hepatic disfunction?
  Tytuł całości: W: X International Congress of Liver Diseases. Acute and Chronic Liver Diseases: Molecular Biology and Clinics. Basel, Switzerland, October 19-21, 1995. Poster abstracts.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1995]
  Strony: abstr. 316.
  Uwagi: Falk Symposium No. 87.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  101/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, M. Hörnig-Rohan, M[agdalena] Sobieska, J[anusz] K. Rybakowski, J[ay] D. Amsterdam.
  Tytuł: Changes in acute phase proteins in depressed patients, during treatment with fluoxetine and venlafaxine.
  Tytuł całości: W: Cultivating treatment strategies. Third International Conference on Refractory Depression. Napa, California, October 18-21, 1995.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1995]
  Strony: 1 s. nlb.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  102/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, M. Hörning-Rohan, M[agdalena] Sobieska, J[anusz] K. Rybakowski, J[ay] D. Amsterdam.
  Tytuł: Changes in acute phase proteins in depressed patients, during treatment with fluoxetine and venlafaxine.
  Czasopismo: Eur. Neuropsychopharmacol.
  Szczegóły: 1995 : Vol. 5, nr 3, s. 295-296, bibliogr.
  Uwagi: Abstracts of the VIIIth Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. Venice, Italy, 30 September - 4 October 1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  103/110
  Autorzy: Willem van Dijk, Andrzej Mackiewicz.
  Tytuł: Interleukin-6-type cytokine-induced changes in acute-phase protein glycosylation.
  Czasopismo: Ann. N. Y. Acad. Sci.
  Szczegóły: 1995 : Vol. 762, s. 319-330, il. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.868
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  104/110
  Autorzy: A[nna] Służewska, J[anusz] K. Rybakowski, M. Linka, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: Lack of acute immunological activation during exacerbation of schizophrenia.
  Czasopismo: Homeost. Health Dis.
  Szczegóły: 1995 : Vol. 36 suppl. 1 Pt. 2, s. 137.
  Uwagi: Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum Regional Conference. Vienna, Austria - Prague, Czechia, June 10-14, 1995. Abstracts. Pt. 2.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  105/110
  Autorzy: J[anusz] Rybakowski, A[nna] Służewska, M[agdalena] Sobieska.
  Tytuł: The effect of lithium potentiation of antidepressants on acute phase proteins in refractory depression.
  Czasopismo: J. Trace Microprobe Tech.
  Szczegóły: 1995 : Vol. 13, nr 4, s. 530.
  Uwagi: Malta Lithium Symposium, November 6-20 1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  106/110
  Autorzy: Anna Służewska, Janusz Rybakowski, Magdalena Sobieska, Krzysztof Wiktorowicz.
  Tytuł: Zmiany immunologiczne a oporność w leczeniu depresji.
  Tytuł angielski: Immunological function in refractory depression.
  Czasopismo: Post. Psychiat. Neurol.
  Szczegóły: 1995 : T. 4, nr 3, s. 231-237, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  107/110
  Autorzy: Jan K. Łącki, Wiesława Porawska, Stefan H[enryk] Mackiewicz, Wolfgang Müller.
  Tytuł: Acute-phase response in early refractory rheumatoid arthritis : Long-term follow-up study.
  Czasopismo: J. Investig. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1994 : Vol. 4, nr 4, s. 168-171, tab. bibliogr. res. summ.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.073
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  108/110
  Autorzy: Willem van Dijk, Andrzej Mackiewicz.
  Tytuł: Interleukin-6-type cytokine-induced changes in acute-phase protein glycosylation.
  Tytuł całości: W: Interleukin-6-type Cytokines. [Conference. Poznań], June 19-22, 1994. Abstracts.
  Adres wydawniczy: [B.m., 1994]
  Strony: abstr. 30.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  109/110
  Autorzy: J[an] K. Łącki, K[amilla] Klama, S[tefan] H. Mackiewicz, U[rszula] Mackiewicz, W[olfgang] Müller.
  Tytuł: Relation between IL-6 and acute phase proteins concentration in serum and synovial fluid.
  Czasopismo: Int. J. Immunopathol. Pharmacol.
  Szczegóły: 1994 : Vol. 7, nr 2, s. 87-93, il. tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.326
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  110/110
  Autorzy: D[amian] Pruchniewski, T[omasz] Pawłowski, J[erzy] Morkowski, O[lgierd] Sarrazin, S[tefan] Mackiewicz.
  Tytuł: Kinetyka zmian białek ostrej fazy u oparzonych dzieci z powikłaniami bakteryjnymi.
  Tytuł angielski: Kinetics of acute phase response in burned children with bacterial infection.
  Czasopismo: Rocz. Oparzeń
  Szczegóły: 1990 : Vol. 1 [wyd. 1992], s. 109-112, il.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu