logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: CANDIDIASIS
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/34
Autorzy: Anna M. Łańczak, Maciej Spałek, Honorata Kubisiak-Rzepczyk, Dorota Jenerowicz, Monika Bowszyc-Dmochowska, Zygmunt Adamski.
Tytuł: Candidiasis and demodicosis of facial skin imitating exacerbation of rosacea.
Czasopismo: Prz. Derm.
Szczegóły: 2019 : T. 106, nr 4, s. 411-416, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: 12.
p-ISSN: 0033-2526

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: KAZ
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5114/dr.2019.88259

2/34
Autorzy: Jowita Frączkiewicz, Małgorzata Salamonowicz, Ewa Gorczyńska, Krzysztof Kałwak, Anna Król, Alicja Chybicka, Krzysztof Czyżewski, Magdalena Dziedzic, Patrycja Zalas-Więcek, Mariusz Wysocki, Olga Zając-Spychała, Anna Pieczonka, Jacek Wachowiak, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Jerzy Kowalczyk, Jan Styczyński.
Tytuł: Inwazyjne zakażenia grzybicze w oddziałach przeszczepowych PPGDSPKK w latach 2016-2017 w porównaniu z danymi z lat poprzednich.
Czasopismo: Prz. Pediat.
Szczegóły: 2018 : Vol. 47, nr 2 supl., s. 101-102.
Uwagi: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Poznań 10-12 maja 2018.
p-ISSN: 0137-723X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/34
Autorzy: Olga Zając-Spychała, Bogna Ukielska, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Benigna Konatkowska, Jacek Wachowiak.
Tytuł: Chronic disseminated candidiasis complicated by immune reconstitution inflammatory syndrome in child with acute lymphoblastic leukemia.
Czasopismo: Case Rep. Hematol.
Szczegóły: 2016 : Vol. 2016, nr 9, art. 5960150 [s. 1-4], il. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 2090-6560

Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: KAZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.1155/2016/5960150

4/34
Autorzy: Maciej Bura.
Tytuł: Grzybice oportunistyczne: kandydoza, kryptokokoza, aspergiloza.
Tytuł całości: W: Choroby zakaźne.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red.: Arlety Kowali-Piaskowskiej, Iwony Mozer-Lisewskiej.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2016
Strony: s. 279-283, tab.
p-ISBN: 978-83-7597-280-1

Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/34
Autorzy: Zygmunt Adamski, Agnieszka Zawirska.
Tytuł: Grzybice powierzchowne wywołane przez grzyby z rodzaju Candida.
Tytuł całości: W: Mikrobiologia w zarysie. Podręcznik dla studentów kosmetologii. Red. nauk.: Zygmunt Adamski, Jerzy Chylak, Bożena Mrozewicz.
Adres wydawniczy: Poznań, 2009
Strony: s. 154-159 tab.
Typ publikacji: PF
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/34
Autorzy: Halina Batura-Gabryel.
Tytuł: Grzybice układu oddechowego.
Tytuł całości: W: Infekcje układu oddechowego. Wybrane aspekty diagnostyki i terapii. Pod red.: Haliny Batury-Gabryel.
Adres wydawniczy: Poznań, 2009
Strony: s. 163-176 il. tab. bibliogr.
Typ publikacji: PFP
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/34
Autorzy: Halina Batura-Gabryel.
Tytuł: Grzybice głębokie wystepujące w Polsce.
Tytuł angielski: Deep mycoses in Poland.
Tytuł całości: W: Mikologia lekarska dla lekarzy i studentów. Pod red.: Zygmunta Adamskiego i Haliny Batura-Gabryel. Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Poznań, 2007
Strony: s. 125-150 il.
Typ publikacji: PFP
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/34
Autorzy: Anna Rosińska, Iwona Grzeszczak, Agnieszka Zawirska, Honorata Kubisiak-Rzepczyk, Zygmunt Adamski, Natalia Kobelska-Dubiel, Wojciech Cichy.
Tytuł: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi z rodzaju Candida u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit.
Tytuł angielski: Risk factors of Candida spp. infections in children with inflammatory bowel disease.
Czasopismo: Pediat. Pol.
Szczegóły: 2007 : T. 82, nr 3, s. 220-226, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


9/34
Autorzy: Halina Batura-Gabryel.
Tytuł: Grzybice głębokie wystepujące w Polsce.
Tytuł angielski: Deep mycoses in Poland.
Tytuł całości: W: Mikologia lekarska dla lekarzy i studentów. Pod red.: Zygmunta Adamskiego i Haliny Batura-Gabryel.
Adres wydawniczy: Poznań, 2005
Strony: s. 103-131 il.
Typ publikacji: PF
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/34
Autorzy: Barbara Garczewska, Anna Szumała-Kąkol, Danuta Dzierżanowska, Jerzy Szczapa.
Tytuł: Zakażenia drożdżakami z rodzaju Candida w Klinice Zakażeń Noworodka Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999-2002.
Tytuł angielski: Infections due to yeasts of genus Candida in Clinic of Neonatal Infections of Medical University in Poznań in the years 1999-2002.
Czasopismo: Post. Mikrobiol.
Szczegóły: 2004 : T. 43 supl. 1, s. 302.
Uwagi: XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23-25 IX 2004.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/34
Autorzy: Barbara Dorocka-Bobkowska, Krystyna Konopka.
Tytuł: Powstawanie biofilmu Candida i jego znaczenie w patogenezie zakażeń przewlekłych - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Biofilm formation by Candida and its role in the pathogenesis of chronic infections - review.
Czasopismo: Dent. Med. Probl.
Szczegóły: 2003 : Vol. 40, nr 2, s. 405-410, bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/34
Autorzy: Zygmunt Adamski, Dorota Gajewska, Lucyna Kurek, Marta Hasse-Cieślińska, Zbigniew Włodarczyk.
Tytuł: Analiza częstości występowania zakażeń grzybiczych u chorych poddanych transplantacji nerki (w materiale własnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w latach 1995-1999).
Tytuł angielski: The analysis of frequency of fungal infections occurrence in patients who underwent renal transplantation (from the own material of Szpital Wojewódzki in Poznań between 1995 and 1999).
Czasopismo: Mikol. Lek.
Szczegóły: 2000 : T. 7, nr 4, s. 203-207, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


13/34
Autorzy: H[alina] Batura-Gabryel, A[dam] Szczepanik, Z[ygmunt] Adamski, W[itold] Młynarczyk.
Tytuł: Candidacidal activity of blood neutrophil granulocytes in lung cancer (LC) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients.
Czasopismo: Eur. Respir. J.
Szczegóły: 2000 : Vol. 16 suppl. 31, s. 496s.
Uwagi: World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress. Florence, Italy, August 30 - September 3, 2000. Abstracts.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/34
Autorzy: H[alina] Batura-Gabryel, A[dam] Szczepanik, H[enryk] Wysocki, Z[ygmunt] Adamski, W[itold] Młynarczyk, B[arbara] Kuźnar.
Tytuł: Candidacidal activity of blood neutrophil granulocytes in lung cancer patients before anticancer treatment.
Czasopismo: Acta Parasitol.
Szczegóły: 2000 : Vol. 45, nr 3, s. 248.
Uwagi: VIII European Multicolloquium of Parasitology. 10-14 September 2000, Poznań, Poland. Abstracts.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/34
Autorzy: H[alina] Batura-Gabryel, B[arbara] Kuźnar.
Tytuł: Inwazje wieloogniskowe grzybami z rodzaju Candida i kandydoza jamy ustnej u chorych na raka płuca (RP) i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).
Tytuł angielski: Multifocal Candida infections and oral candidosis in lung cancer (LC) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients.
Czasopismo: Mikol. Lek.
Szczegóły: 2000 : T. 7 supl. 1, s. 66-67.
Uwagi: Mikologia 2000. X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne PTD. Poznań, Gniezno, 2-4 IX 2000.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/34
Autorzy: E[lżbieta] Krzemińska-Jaśkowiak, Z[efiryn] Cybulski, M[agdalena] Dembińska, J[erzy] Chylak, Z[ygmunt] Adamski.
Tytuł: Mikroflora w zakażeniach wałów okołopaznokciowych.
Tytuł angielski: Microorganisms of the nail walls infections.
Czasopismo: Mikol. Lek.
Szczegóły: 2000 : T. 7 supl. 1, s. 124-125.
Uwagi: Mikologia 2000. X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne PTD. Poznań, Gniezno, 2-4 IX 2000.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/34
Autorzy: H[alina] Batura-Gabryel, J[an] Sikora, J[an] Żeromski, W[itold] Młynarczyk.
Tytuł: Multifocal Candida infection and peripheral blood lymphocytes immunophenotype in lung cancer (LC) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients.
Czasopismo: Acta Parasitol.
Szczegóły: 2000 : Vol. 45, nr 3, s. 246.
Uwagi: VIII European Multicolloquium of Parasitology. 10-14 September 2000, Poznań, Poland. Abstracts.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/34
Autorzy: H[alina] Batura-Gabryel, J[an] Sikora, J[an] Żeromski, W[itold] Młynarczyk.
Tytuł: Multifocal Candida infection and peripheral blood lymphocytes immunophenotype in lung cancer (LC) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients.
Czasopismo: Immunol. Lett.
Szczegóły: 2000 : Vol. 73, nr 2,3, s. 142.
Uwagi: Abstracts of the 14th European Immunology Meeting EFIS 2000, 23-27 September 2000.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/34
Autorzy: R[yszard] Marciniak, M[ałgorzata] Lange, M[ichał] Drews, Z[ygmunt] Adamski, M[ałgorzata] Jarczykowska, M[agdalena] Dembińska, H. Rzepczyk.
Tytuł: Ocena czynników ryzyka zakażeń grzybiczych u chorych po operacjach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej.
Tytuł angielski: The risk factors of fungal infections in surgical patients.
Czasopismo: Mikol. Lek.
Szczegóły: 2000 : T. 7 supl. 1, s. 114-115.
Uwagi: Mikologia 2000. X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne PTD. Poznań, Gniezno, 2-4 IX 2000.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/34
Autorzy: Halina Batura-Gabryel, Jan Sikora, Jan Żeromski, Witold Młynarczyk.
Tytuł: Subpopulacje limfocytów krwi obwodowej a wieloogniskowe występowanie grzybów z rodzaju Candida u chorych na raka płuca (RP) i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).
Tytuł angielski: Multifocal Candida infection and peripheral blood lymphocytes imunophenotype in lung cancer (LC) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients.
Czasopismo: Mikol. Lek.
Szczegóły: 2000 : T. 7, nr 4, s. 197-202, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


21/34
Autorzy: R[omuald] Maleszka, Z[ygmunt] Adamski.
Tytuł: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi narządów moczowo-płciowych u chorych z grzybicą paznokci.
Tytuł angielski: Yeast-like fungi infections of genitourinary organs in patients with onychomycosis.
Czasopismo: Mikol. Lek.
Szczegóły: 2000 : T. 7 supl. 1, s. 95-96.
Uwagi: Mikologia 2000. X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne PTD. Poznań, Gniezno, 2-4 IX 2000.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/34
Autorzy: R[omuald] Maleszka, Z[ygmunt] Adamski.
Tytuł: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi narządów moczowo-płciowych u chorych z grzybicą paznokci.
Tytuł angielski: Yeast-like fungi infections of genitourinary organs in patients with onychomycosis.
Czasopismo: Derm. Klin.
Szczegóły: 2000 : T. 2 supl. 1, s. 36.
Uwagi: XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Wenerologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Epidemiologia i klinika zakażeń przenoszonych drogą płciową". Białystok, 28-30 IV 2000.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/34
Autorzy: Romuald Maleszka, Zygmunt Adamski.
Tytuł: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi narządów moczowo-płciowych u chorych z grzybicą paznokci.
Tytuł angielski: Yeast-like fungi infections of genitourinary organs in patients with onychomycosis.
Czasopismo: Mikol. Lek.
Szczegóły: 2000 : T. 7, nr 3, s. 153-156, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


24/34
Autorzy: Z[ygmunt] Adamski, D. Gajewska, M[arta] Hasse-Cieślińska, L[ucyna] Kurek, Z[bigniew] Włodarczyk.
Tytuł: Zakażenia grzybami z rodzaju Candida u pacjentów po przeszczepie nerki.
Tytuł angielski: Opportunistic fungal infections caused by Candida sp. in patients, who underwent renal transplantation.
Czasopismo: Mikol. Lek.
Szczegóły: 2000 : T. 7 supl. 1, s. -68.67
Uwagi: Mikologia 2000. X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne PTD. Poznań, Gniezno, 2-4 IX 2000.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/34
Autorzy: Jacek Karoń.
Tytuł: Kandidiaza przewodu pokarmowego.
Tytuł angielski: Gastrointestinal candidiasis.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 1999 : R. 68, nr 10, s. 924-936, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


26/34
Autorzy: H[alina] Batura-Gabryel, U[rszula] Wieczorek, Z[ygmunt] Adamski, W[itold] Młynarczyk.
Tytuł: The estimation of fungal infection and proteolytical activity of Candida strains isolated in sputum from lung cancer and chronic bronchitis patients.
Tytuł całości: W: 13th Congress of the International Society for Human and Animal Mycology. Parma, Italy, June 8-13, 1997. Final Program.
Adres wydawniczy: [Parma, 1997]
Strony: s. 147.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/34
Autorzy: Halina Batura-Gabryel, Urszula Wieczorek, Witold Młynarczyk, Zygmunt Adamski.
Tytuł: Występowanie i aktywność proteolityczna in vitro grzybów z rodzaju Candida wyizolowanych z plwociny chorych na raka płuca (rp) i przewlekły nieżyt oskrzeli (pno).
Tytuł angielski: The estimation of fungal infection and proteolytic activity of Candida strains isolated from sputum of lung cancer and chronic bronchitis patients.
Czasopismo: Mikol. Lek.
Szczegóły: 1997 : R. 4, nr 3, s. 155-159, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


28/34
Autorzy: Halina Batura-Gabryel.
Tytuł: Aktualne poglądy na oddziaływanie zakażenia grzybami z rodzaju Candida na organizm człowieka.
Tytuł angielski: Review of the influence of Candida albicans infections on human organism.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 1995 : R. 64, nr 1, s. 15-19, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/34
Autorzy: Elżbieta Krzemińska-Jaśkowiak, Zefiryn Cybulski, Krystyna Pietkiewicz.
Tytuł: Charakterystyka szczepów Candida sp. izolowanych z różnych materiałów klinicznych w latach 1989-1993.
Tytuł angielski: Characterization of Candida sp. strains isolated from different clinical specimens in the years 1989-1993.
Czasopismo: Prz. Epid.
Szczegóły: 1995 : T. 49, nr 3, s. 305-311, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

30/34
Autorzy: Halina Batura-Gabryel, Urszula Wieczorek.
Tytuł: Próba oceny znaczenia prognostycznego zakażenia grzybiczego u chorych na raka płuca.
Tytuł angielski: The influence of respiratory tract fungal infection on the course of lung cancer.
Czasopismo: Pneum. Alerg. Pol.
Szczegóły: 1995 : T. 63 supl. 1, s. 129.
Uwagi: Streszcz. prac wygłaszanych na XXV Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Zakopane, 5-8 XI 1995.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

31/34
Autorzy: E[lżbieta] Krzemińska-Jaśkowiak, Z[efiryn] Cybulski, P[rzemysław] Majewski, K[rystyna] Pietkiewicz.
Tytuł: Analysis of Candida albicans isolated from patients with urogenital candidosis.
Tytuł całości: W: IUMS Congresses '94. 7th International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology Division. 7th International Congress of Mycology Division. Prague, Czech Republic, July 3rd-8th, 1994.
Adres wydawniczy: [Prague, 1994]
Strony: s. 445.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

32/34
Autorzy: Halina Batura-Gabryel, Mieczysław Firlik, Urszula Wieczorek.
Tytuł: Ocena występowania zakażenia grzybiczego u chorych z rakiem płuc.
Tytuł angielski: Evaluation of occurrence of fungal infection patients with lung carcinoma.
Czasopismo: Med. Dośw.
Szczegóły: 1994 : T. 46, nr 1-2, s. 79-81, tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

33/34
Autorzy: H[alina] Batura-Gabryel, Z[ygmunt] Adamski, U[rszula] Wieczorek.
Tytuł: Ocena występowania zakażenia grzybiczego u chorych z rakiem płuca.
Tytuł angielski: Mycological findings in lung cancer patients.
Tytuł całości: W: VIII Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 22-23 IX 1994. Streszczenia.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 1994
Strony: s. 130-131.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

34/34
Autorzy: Halina Batura-Gabryel, Mieczysław Firlik, Urszula Wieczorek.
Tytuł: Próba oceny wpływu współistniejącego zakażenia grzybiczego na przebieg choroby nowotworowej u chorych z rakiem płuc.
Tytuł angielski: A trial of evaluation of co-existing fungal infection on the course of neoplastic disease in patients with lung carcinoma.
Czasopismo: Med. Dośw.
Szczegóły: 1994 : T. 46, nr 1-2, s. 83-86, tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu