logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: DISSERTATIONS ACADEMIC
Liczba odnalezionych rekordów: 3343Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/3343
Autorzy: Barbara Thiem.
Tytuł: Podsumowanie 54. Konkursu Prac Magisterskich.
Czasopismo: Fakty UMP
Szczegóły: 2019, nr 1-2, s. 20, il.
p-ISSN: 1899-2978

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/3343
Autorzy: Magdalena Bodnar.
Tytuł: Zastosowanie wybranych markerów białkowych do oceny zdolności do tworzenia przerzutów w rakach płaskonabłonkowych krtani.
Tytuł angielski: The application of selected protein markers in evaluation of metastases formation in laryngeal squamous cell carcinoma.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2019
Strony: 115 [1] s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISBN: 978-83-7597-366-2

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/3343
Autorzy: Agnieszka Gąbka-Buszek, Promotor: Andrzej Mackiewicz, Promotor pomoc.: Eliza Kwiatkowska-Borowczyk.
Tytuł: Analiza immunogenności i aktywności terapeutycznej komórkowych szczepionek nowotworowych opartych o macierzyste komórki nowotworowe i indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste w mysim modelu czerniaka. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, [2018]
Strony: 108 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Immunologii Nowotworów. Katedra Biotechnologii Medycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/3343
Autorzy: Katarzyna Waszak, Promotor: Piotr Eder, Promotor pomoc.: Liliana Łykowska-Szuber.
Tytuł: Analiza przydatności oznaczania laktoferyny w kale jako markera aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 105 k. , il. tab. , 30 cm. , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/3343
Autorzy: Anna Marcinkowska-Gapińska.
Tytuł: Analiza statystyczna rozkładu wartości współczynników reologicznych krwi w grupie zakwalifikowanych krwiodawców.
Tytuł angielski: Statistical analysis of the values of blood rheological parameters in a group of qualified honorary blood donors.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018
Strony: 96 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-341-9

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/3343
Autorzy: Sylwia Kwiatek-Markiewicz, Promotor: Michał Musielak.
Tytuł: Aspekty społeczne, medyczne i prawne przestępstw seksualnych wobec małoletnich na przykładzie województwa wielkopolskiego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Social, medical, and legal aspects of selected sexual offenses against minors on the example of the Greater Poland Voivodeship. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 110 s , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Katedra Nauk Społecznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/3343
Autorzy: Magdalena Paczkowska, Promotor: Judyta Cielecka-Piontek.
Tytuł: Badania tożsamości i właściwości fizykochemicznych układów aktywnych substancji biologicznie czynnych z wybraną cyklodekstryną w odniesieniu do możliwości ich farmaceutycznych zastosowań. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 154 k. [komentarz + cykl publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Farmakognozji. Wydział Farmaceutyczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/3343
Autorzy: Piotr Joachimiak, Promotor: Jan Jaracz.
Tytuł: Badanie neuropsychologicznych wykładników pomocnych w ocenie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową w okresie remisji. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 159 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Psychiatrii Dorosłych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/3343
Autorzy: Ewa Miciak-Ławicka, Promotor: Beata Krasińska.
Tytuł: Badanie wpływu ASA podawanego rano versus wieczorem na efekt antyagregacyjny oraz wybrane parametry ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 96 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/3343
Autorzy: Natalia Konieczna, Promotor: Błażej Rubiś, Promotor pomoc.: Anna Paszel-Jaworska.
Tytuł: Badanie wpływu hamowania telomerazy za pomocą TMPyP4 na skuteczność leków przeciwnowotworowych w komórkach raka piersi in vitro. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The study of the influence of telomerase inhibition with TMPyP4 on cancer drugs efficacy in breast cancer cells in vitro. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 119 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/3343
Autorzy: Irena Wojsyk-Banaszak.
Tytuł: Czynniki predykcyjne wystąpienia zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej u dzieci chorych na mukowiscydozę.
Tytuł angielski: Predictive factors of pulmonary exacerbations in children with cystic fibrosis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018
Strony: 189 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-360-0

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/3343
Autorzy: Magdalena Niestrata-Ortiz, Promotor: Marcin Stopa.
Tytuł: Evaluation of the retinal changes in children with type 1 diabetes mellitus by means of optical coherence tomography angiography. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 115 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Chorób Oczu i Optometrii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/3343
Autorzy: Agata Włodarczyk, Promotor: Barbara Thiem, Promotor pomoc.: Małgorzata Kikowska.
Tytuł: Kultury in vitro Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach i ocena aktywności biologicznej ekstraktów o potencjalnym zastosowaniu kosmetycznym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: In vitro culture of chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach and evaluation of the biological activity of the extracts with potential cosmetic useage. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 267 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/3343
Autorzy: Anna Wolska-Bułach, Promotor: Jerzy Głuszek.
Tytuł: Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych (MCI) u osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym po 55 roku życia. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 160 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/3343
Autorzy: Robert Łukasz Kleszcz, Promotor: Wanda Baer-Dubowska, Promotor pomoc.: Jarosław Paluszczak.
Tytuł: Modulacja kanonicznej ścieżki Wnt w komórkach płaskonabłonkowych nowotworów głowy i szyi - poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Modulation of the canonical Wnt pathway in head and neck squamous cell carcinoma cell lines - the search for new therapeutic strategies. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 190 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/3343
Autorzy: Magdalena Socha, Promotor: Aleksander Jamsheer.
Tytuł: Molekularne mechanizmy patogenezy w wybranych wrodzonych wadach kończyn u człowieka. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Molecular mechanism of pathogenesis in selected congenital limb malformations in human. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 172 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/3343
Autorzy: Mateusz Tomaszewski, Promotor: Teresa Matthews-Brzozowska.
Tytuł: Możliwość modyfikacji i usprawnienia świadczeń stomatologicznych w aspekcie ekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem zakresu ortodontycznego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: [5], 134 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/3343
Autorzy: Katarzyna Sanna, Promotor: Dariusz Iżycki.
Tytuł: Obiektywne i subiektywne implikacje wsparcia społecznego u osób towarzyszących chorym onkologicznie. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 155 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Immunologii Nowotworów UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/3343
Autorzy: Krzysztof Karaś, Promotor: Tomasz Kościński.
Tytuł: Ocena jakości życia pacjentek operowanych z powodu przepukliny odbytniczej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 122 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/3343
Autorzy: Bożena Nowaczyk, Promotor: Jerzy T. Marcinkowski.
Tytuł: Ocena nosicielstwa patogenów alarmowych i czynników ryzyka zakażeń szpitalnych w Oddziale Opieki Paliatywno-Hospicyjnej pod kątem optymalizacji opieki zdrowotnej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of alarm pathogens carriage and risk factors of hospital-acquired infections in the Palliative and Hospice Care Department in terms of healthcare optimization. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 191 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Medycyny Społecznej, Zakład Higieny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/3343
Autorzy: Agata Karolina Pietrzak, Promotor: Witold Cholewiński.
Tytuł: Ocena przydatności dwufazowych, sekwencyjnych badań pozytonowej tomografii emisyjnej z użyciem 18F-fluorodeoksyglukozy w diagnostyce różnicowej zmian złośliwych i łagodnych regionu głowy i szyi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Usefulness of sequential delayed protocol in fluorine-18-deoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in the assessment of metabolic activity for differentiation benign from melignant lesions in the Head and Neck region. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 173 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Elektroradiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/3343
Autorzy: Michalina Nowak-Gabryel, Promotor: Jarosław Kocięcki.
Tytuł: Ocena udziału roztoczy Demodex spp. w etiopatogenezie wybranych chorób narządu wzroku. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 124 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/3343
Autorzy: Andrzej Drewnicki, Promotor: Maciej Lesiak.
Tytuł: Ocena wczesna i odległa wyników implantacji nowej generacji stentów uwalniających leki antyproliferacyjne. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 90 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

24/3343
Autorzy: Karolina Majewska, Promotor: Paweł Bogdański, Promotor pomoc.: Monika Szulińska.
Tytuł: Ocena wpływu 12-tygodniowej suplementacji preparatem probiotycznym na wybrane parametry dysfunkcji śródbłonka naczyniowego u otyłych kobiet. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of an influence of a 12-week supplementation of a probiotic preparation on selected parameters of vascular endothelial dysfunction in obese women. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 112 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Wydział Lekarski I, Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/3343
Autorzy: Agnieszka Kraszewska, Promotor: Janusz Rybakowski.
Tytuł: Ocena wpływu długotrwałego podawania litu na czynność tarczycy u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 166 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Psychiatrii Dorosłych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

26/3343
Autorzy: Monika Podfigurna-Musielak, Promotor: Marcin Stopa.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów rogówki i siatkówki badanych za pomocą SD-OCT przed i po zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 141 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/3343
Autorzy: Agata Jaworska, Promotor: Tomasz M. Karpiński.
Tytuł: Ocena występowania nosicielstwa Staphylococcus aureus i Chlamydia pneumoniae w jamie nosowo-gardłowej u zdrowych, dorosłych osób. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 99 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

28/3343
Autorzy: Marek Rychter, Promotor: Janina Lulek, Promotor pomoc.: Anna Baranowska-Korczyc.
Tytuł: Opracowanie i charakterystyka materiałów elektroprzędzonych z polimerów biodegradowalnych z cilostazolem do stosowania w chorobach naczyń. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Development and characterization of electrospun materials from biodegradable polymers with cilostazol for application in vascular diseases. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: [6], 143 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zaklad Technologii Postaci Leku UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/3343
Autorzy: Aleksandra Szymczak-Tomczak, Promotor: Agnieszka Dobrowolska, Promotor pomoc.: Iwona Krela-Kaźmierczak.
Tytuł: Polimorfizm genu receptora witaminy D i wtamina D a gęstość mineralna kości u pacjentów z zapalnymi chorobami jelit. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 158 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Metabolicznych, Wewnętrznych i Dietetyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

30/3343
Autorzy: Urszula Łagan-Jędrzejczyk, Promotor: Jolanta Dorszewska.
Tytuł: Polimorfizmy genu ABCB1/MDR1 a poziom czynników apoptotycznych u chorych na padaczkę leczonych lekami przeciwpadaczkowymi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: ABCB1/MDR1 gene polymorphisms and the level of apoptotic factors in epilepsy patient treated with antiepileptic drugs. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 102 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski I, Pracownia Neurobiologii Katedry Neurologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

31/3343
Autorzy: Małgorzata Kałużna, Promotor: Katarzyna Ziemnicka.
Tytuł: Poszukiwanie nowych czynników genetycznych biorących udział w etiopatogenezie izolowanego hipogonadyzmu hipogonadotropowego przy użyciu zaawansowanych metod analizy genomu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: [3], VI, 145 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

32/3343
Autorzy: Karolina Piasecka-Stryczyńska, Promotor: Michał Nowicki.
Tytuł: Profil ekspresji genów homeotycznych w leukocytach krwi obwodowej w przemijających atakach niedokrwiennych mózgu i udarach niedokrwiennych mózgu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 92 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

33/3343
Autorzy: Tomasz Macedulski, Promotor: Arleta Kowala-Piaskowska.
Tytuł: Przebieg ospy wietrznej i półpaśca u dzieci z chorobą nowotworową w trakcie farmakologicznej immunosupresji. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 143 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: III Katedra Pediatrii, Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

34/3343
Autorzy: Hanna Tomczak.
Tytuł: Przeszczepy mikrobioty jelitowej z wykorzystaniem nowej metody przygotowania materiału od dawcy - alternatywą dla nieskutecznej antybiotykoterapii.
Tytuł angielski: Faecal microbiota transplantations as an alternative to ineffective antibiotic therapy - a new method of preparation of the donor's material.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018
Strony: 166 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-346-4

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

35/3343
Autorzy: Maria Kłodzińska-Berkau, Promotor: Adam Czabański.
Tytuł: Społeczne funkcjonowanie osób cierpiących na chorobę afektywną dwubiegunową. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: , 2018
Strony: [5], 137, 6 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. abstr.
Uwagi: Katedra Nauk Społecznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

36/3343
Autorzy: Paulina Nosal, Promotor: Franciszek Główka, Promotor pomoc.: Matylda Resztak.
Tytuł: Terapeutyczne monitorowanie worykonazolu w osoczu u chorych dzieci i dorosłych z uwzględnieniem aspektów genetycznych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: [1], XV, 161 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

37/3343
Autorzy: Aleksandra Kotlińska-Lemieszek.
Tytuł: Terapia wielolekowa u pacjentów w ośrodkach opieki paliatywnej w Polsce. Ilościowa i jakościowa analiza stosowanych leków, błędów farmakoterapii oraz narażenia na działania niepożądane i interakcje lekowe.
Tytuł angielski: Polypharmacy in patients in palliative care centres in Poland. Quantitative and qualitative analysis of drugs used, the errors of pharmacotherapy, and exposure to risk of adverse effects and drug-drug interactions.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018
Strony: 203 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-330-3

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

38/3343
Autorzy: Krzysztof Piątek, Promotor: Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz.
Tytuł: Warianty polimorficzne wybranych genów w etiologii wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 170 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

39/3343
Autorzy: Piotr Stajgis, Promotor: Katarzyna Karmelita-Katulska.
Tytuł: Wartość metody rezonansu magnetycznego z szczególnym uwzględnieniem sekwencji DWI w diagnostyce i monitorowaniu chorób zapalnych jelit. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, [2018]
Strony: 86 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

40/3343
Autorzy: Katarzyna Wójcicka, Promotor: Stefan Sajdak.
Tytuł: Wartość oceny odpowiedzi immunologicznej w aspekcie rokowniczym u pacjentek w nowotworach narządów płciowych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 131 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

41/3343
Autorzy: Paweł Zieliński, Promotor: Wojciech Dyszkiewicz.
Tytuł: Wczesne i odległe wyniki chirurgicznego leczenia przerzutów nowotworowych do płuc za pomoca lasera Neodymowo-Yagowego 1318 nm. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 55 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Torakochirurgii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

42/3343
Autorzy: Barbara Grabowska-Fudala.
Tytuł: Wielowymiarowe następstwa udaru mózgu z uwzględnieniem leczenia trombolitycznego - ocena prospektywna.
Tytuł angielski: Multidimensional consequences of stroke including thrombolytic treatment - prospective assessment.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018
Strony: 183 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr.
p-ISBN: 978-83-7597-353-2

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

43/3343
Autorzy: Katarzyna Sobańska, Promotor: Edyta Szałek, Promotor pomoc.: Agnieszka Karbownik.
Tytuł: Wpływ pory podania leku na skuteczność i bezpieczeństwo sunitynibu u ludzi oraz na penetrację sunitynibu przez barierę krew-płyn mózgowo-rdzeniowy i barierę krew-ciecz wodnista oka w modelu zwierzęcym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 170 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji. Wydział Farmaceutyczny. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

44/3343
Autorzy: Weronika Nowak, Promotor: Mariusz Pryliński.
Tytuł: Wpływ przygotowania powierzchni zębów akrylanowych na wytrzymałość połączenia z płytą protezy.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 118 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Technik i Technologii Dentystycznych. Katedra Protetyki Stomatologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

45/3343
Autorzy: Monika Ciesielska, Promotor: Mariusz Pryliński.
Tytuł: Wpływ sposobów przygotowania powierzchni stopu chromowo-kobaltowego na wytrzymałość połączenia z tworzywem akrylanowym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The influence of surface preparation methods on chromium-cobalt alloy surface acrylate bond strength. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: [1], 111 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Technik i Technologii Dentystycznych Katedry Protetyki Stomatologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

46/3343
Autorzy: Klaudia Malikowska, Promotor: Aleksandra Lisowska.
Tytuł: Wpływ suplementacji sprzężonym kwasem linolowym na stężenia wybranych adipocytokin oraz parametry gospodarki lipidowej i węglowodanowej u kobiet z nadwagą lub otyłością. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 101 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

47/3343
Autorzy: Katarzyna Piątek, Promotor: Katarzyna Ziemnicka, Promotor: Grzegorz Dworacki.
Tytuł: Wpływ suplementacji witaminą D na immunokompetencję układu odpornościowego u chorych z przewlekłym autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 128 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski II, Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

48/3343
Autorzy: Anna Bartnicka, Promotor: Jan Mazela.
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na mikrobiotę jelit noworodków. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 186 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Zakażeń Noworodka, GPSK UM Poznań.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

49/3343
Autorzy: Aleksandra Bitenc-Jasieńko, Promotor: Włodzimierz Samborski, Promotor pomoc.: Katarzyna B Głodowska.
Tytuł: Zastosowanie i dostępność diagnostyki pedobarograficznej w procedurach świadczeń gwarantowanych oraz usługach sektora prywatnego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 194 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Reumatologii i Rehabilitacji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

50/3343
Autorzy: Barbara Więckowska.
Tytuł: Zastosowanie metod statystycznych w badaniu geograficznego zróżnicowania częstości występowania chorób - metoda CutL.
Tytuł angielski: Statistical techniques in the geographic differentiation analysis of disease incidence - the CutL method.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018
Strony: 164 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-333-4

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

51/3343
Autorzy: Sławomir Tobis, Promotor: Aleksandra Suwalska.
Tytuł: Zastosowanie robotów w opiece nad osobami starszymi - analiza różnych perspektyw. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 114 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

52/3343
Autorzy: Dawid Lipski, Promotor: Andrzej Tykarski.
Tytuł: Zmiany parametrów ciśnienia obwodowego i centralnego w trakcie leczenia inhibitorami angiogenezy chorych na uogólnionego raka nerki. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Changes of central and peripheral blood pressure parameters during antiangiogenic treatment of metastatic renal cell carcinoma. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 87 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

53/3343
Autorzy: Iwona Rospond-Kubiak.
Tytuł: Znaczenie prognostyczne wybranych markerów białkowych i chromosomowych w czerniaku naczyniówki.
Tytuł angielski: The prognostic implications of selected protein and chromosome markers in uveal melanoma.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018
Strony: 73 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISBN: 978-83-7597-343-3

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

54/3343
Autorzy: Beata Kamińska, Promotor: Gerard Nowak.
Tytuł: Aktywność przeciwgrzybicza wybranych związków i ekstraktów z niektórych gatunków rodzaju Centaurea L. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Antifungal activity of selected compounds and extracts from some species of Centaurea L. genus. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 116 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

55/3343
Autorzy: Agata Tuczyńska, Promotor: Teresa Matthews-Brzozowska.
Tytuł: Analiza ortopedyczno-ortodontyczna narządu żucia u kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 104 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

56/3343
Autorzy: Bartłomiej Niżnik, Promotor: Beata Stanisz.
Tytuł: Analiza porównawcza stosowania leków, suplementów diety i dermokosmetyków przez kobiety w ciąży na terenie województwa lubuskiego, hrabstwa Fife w Szkocji oraz kantonu Berno w Szwajcarii. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: A comparative analysis of the use of medications, dietary supplements and dermocosmetics by pregnant women in the Lubuskie province, Fife county in Scotland, and the canton of Bern in Switzerland. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 366 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

57/3343
Autorzy: Adam Pająk, Promotor: Andrzej Szyszka.
Tytuł: Analiza wybranych parametrów nieinwazyjnych u pacjentów z grupy ryzyka rozwoju niewydolności serca. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 87 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: II Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

58/3343
Autorzy: Beata Oleśków, Promotor: Jacek Piątek.
Tytuł: Analiza zachowań zdrowotnych i żywieniowych młodzieży szkół licealnych w wybranych miastach województwa wielkopolskiego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 237 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Fizjologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

59/3343
Autorzy: Anna Puszkarska, Promotor: Jerzy Głuszek.
Tytuł: Analiza zależności pomiędzy stężeniem czynnika martwicy guza w surowicy i w moczu a wczesnymi powikłaniami wybranych uszkodzeń narządowych u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 88 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

60/3343
Autorzy: Rafał Olijarczyk, Promotor: Anna Jelińska, Promotor: Maciej Stawny.
Tytuł: Badania trwałości mieszanin do żywienia pozajelitowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 147 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

61/3343
Autorzy: Bartosz Adam Frycz, Promotor: Paweł P. Jagodziński.
Tytuł: Badanie ekspresji wybranych genów zaangażowanych w metabolizm hormonów steroidowych w raku żołądka. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 74 k. [komentarz + cykl publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

62/3343
Autorzy: Małgorzata Bielińska, Promotor: Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Badanie przewodnictwa fal akustycznych w szczęce i żuchwie u pacjentów zaopatrzonych w tytanowe implanty zębowe. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 89 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

63/3343
Autorzy: Miłosz Krzywotulski, Promotor: Janusz Rybakowski.
Tytuł: Badanie skuteczności terapii elektrowstrząsowej w depresji lekoopornej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 117 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Psychiatrii Dorosłych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

64/3343
Autorzy: Małgorzata Śmielecka, Promotor: Barbara Dorocka-Bobkowska.
Tytuł: Badanie subiektywnych i obiektywnych metod doboru koloru zębów sztucznych stosowanych w leczeniu protetycznym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 130 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Protetyki Stomatologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

65/3343
Autorzy: Jarosław Mańczak, Promotor: Paweł Burchardt.
Tytuł: Charakterystyka komórek śródbłonka (CEC) izolowanych z krwi pacjentów z podejrzeniem choroby mikrokrążenia wieńcowego w trakcie zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Characteristics of circulating endothelial cells (CEC's) isolating from the blood of patients suffering from non ST elevation myocardial infarction with suspected coronary microcirculation disturbances. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 94 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

66/3343
Autorzy: Magdalena Ratajczak, Promotor: Marzena Gajęcka.
Tytuł: Charakterystyka mikroorganizmów izolowanych ze środowiska farmaceutycznego oraz ocena ich zdolności do tworzenia biofilmu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Characterization of microorganisms isolated from the pharmaceutical environment and evaluation of their ability of biofilm formation. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 142 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

67/3343
Autorzy: Katarzyna Jończyk-Potoczna.
Tytuł: Diagnostyka obrazowa układu oddechowego u dzieci chorych na mukowiscydozę.
Tytuł angielski: Imaging diagnostics of the respiratory system in children with cystic fibrosis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2017
Strony: 148 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-308-2

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

68/3343
Autorzy: Izabela Kędziora, Promotor: Jaromir Budzianowski.
Tytuł: Drosera spatulata Labill. z kultur in vitro jako źródło związków o spodziewanym działaniu biologicznym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Drosera spatulata Labill. from in vitro cultures as a source of compounds with expected biological activity. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 310 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

69/3343
Autorzy: Wojciech A. Cieślikowski, Promotor: Zbigniew Kwias, Promotor: Joanna Wesoły.
Tytuł: Ekspresja genów TMEM jako marker progresji w raku jasnokomórkowym nerki. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Expression of TMEM genes as a marker of progression in clear cell renal carcinoma. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 73 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

70/3343
Autorzy: Paweł Gut.
Tytuł: Ekspresja receptorów somatostatynowych oraz ocena markerów biochemicznych u chorych z nowotworem neuroendokrynnym jelita cienkiego i zespołem rakowiaka leczonych analogami somatostatyny.
Tytuł angielski: Expression of somatostatin receptors and the assessment of biochemical markers in patients with neuroendocrine tumor of the small intestine and carcinoid syndrome treated with somatostatin analogues.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2017
Strony: 100 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISBN: 978-83-7597-301-3

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

71/3343
Autorzy: Elżbieta Siodła, Promotor: Aldona Kasprzak.
Tytuł: Ekspresja wybranych mucyn w nowotworach jelita grubego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Expression of selected mucins in colorectal cancers. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: [2], 182 [4] s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

72/3343
Autorzy: Magdalena Łańczak-Trzaskowska, Promotor: Przemysław Lisiński.
Tytuł: Funkcja stawu skokowego u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu po kompleksowej rehabilitacji. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 106 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Katedra Reumatologii i Rehabilitacji. Klinika Rehabilitacji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

73/3343
Autorzy: Justyna Kotus-Bart, Promotor: Marek Ruchała, Promotor pomoc.: Nadia Sawicka-Gutaj.
Tytuł: Hypothyroidism and cardiac arrhythmias. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 153 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

74/3343
Autorzy: Zofia Kolesińska, Promotor: Marek Niedziela.
Tytuł: Identification of the genetic background in 46,XY disorders of sex development. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 78 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Katedra i Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

75/3343
Autorzy: Maria Bilińska, Promotor: Jerzy Sokalski.
Tytuł: Immunohistochemiczna analiza ekspresji wybranych markerów hipoksji, angiogenezy i kościogubienia w szkliwiakach. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 143 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

76/3343
Autorzy: Karolina Popławska-Domaszewicz, Promotor: Sławomir Michalak.
Tytuł: Immunologiczna odpowiedź humoralna przeciw antygenom układu nerwowego a neurologiczne zespoły paranowotworowe u chorych na nowotwory endometrium. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Immune response against neural antigens and paraneoplastic neurological syndromes in endometrial cancer patients. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 138 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Katedra Neurologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

77/3343
Autorzy: Kinga Kaczerowska-Pietrzak, Promotor: Gerard Nowak.
Tytuł: Izolacja, identyfikacja i właściwości biologiczne związków z ziela Centaurea balsamita subsp. balsamita Lam./syn. Stizolophus balsamitaefolius Cass. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Isolation, identification and biological activity of the compounds from the Centaurea balsamita subsp. balsamita Lam. Stizolophus balsamitaefolius Cass. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 161 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

78/3343
Autorzy: Julia Jajor, Promotor: Elżbieta Rostkowska, Opiekun pomoc.: Katarzyna Antosiak-Cyrak.
Tytuł: Koordynacja ruchowa u kobiet z zespołem Turnera. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 130 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu, UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

79/3343
Autorzy: Patrycja Sosnowska, Promotor: Michał Błaszczyński.
Tytuł: Leczenie jedno-i wieloetapowe choroby Hirschsprunga u dzieci w materiale własnym Katedry i Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej w Poznaniu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The one-stage and multi-stage treatment of Hirschsprung's disease in children hospitalized in the Department of Pediatric Surgery, Traumatology and Urology in Poznan. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: [10] k., [12] s., [49] k. [komentarz + kopie 4 publikacji składający się na rozprawę doktorską] , il. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

80/3343
Autorzy: Joanna Gazdulska, Promotor: Rodryg Ramlau.
Tytuł: Metabolizm neuroprzekaźników w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej jako model neurologicznych powikłań chemioterapii. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Transmitter substance metabolism in peripheral blood mononuclear cells as a model for the neurological complications of chemotherapy. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 109 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Onkologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

81/3343
Autorzy: Wojciech Barczak, Promotor: Wojciech Golusiński, Promotor pomoc.: Wiktoria M. Suchorska.
Tytuł: Możliwości zastosowania terapii genowej oraz testu formowania kolonii ex-vivo w planowaniu leczenia nowotworów głowy i szyi. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 138 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

82/3343
Autorzy: Patryk Bartkowiak, Promotor: Honorata Shaw.
Tytuł: Nawyki żywieniowe, a stan uzębienia stałego 12-latków miasta Luboń. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Dietary habits and the condition of permanent teeth of 12-year-old children in Luboń. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: [Poznań, 2017]
Strony: 118 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

83/3343
Autorzy: Jan Krzysztof Nowak, Promotor: Jarosław Walkowiak.
Tytuł: Nowe metody diagnostyczne w gastroenterologii dziecięcej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: New diagnostic methods in pediatric gastroenterology. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 60 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

84/3343
Autorzy: Wojciech Suda, Promotor: Marcin Stopa.
Tytuł: Obrazowanie zmian w siatkówce i naczyniówce po fotokoagulacji laserowej za pomocą optycznej koherentnej tomografii (SD-OCT) u pacjentów z retinopatią cukrzycową. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 83 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

85/3343
Autorzy: Joanna Szydłowska, Promotor: Teresa Matthews-Brzozowska.
Tytuł: Ocena częstości występowania wad zgryzu w populacji dzieci pięcioletnich w wybranych Przedszkolach Publicznych w Warszawie. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: [6], 142 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

86/3343
Autorzy: Błażej Rozpłochowski, Promotor: Iwona Mozer-Lisewska.
Tytuł: Ocena fenotypu komórek NK u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C po terapii lekami o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 97 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

87/3343
Autorzy: Anna Siemiątkowska, Promotor: Franciszek Główka, Promotor pomoc.: Katarzyna Kosicka.
Tytuł: Ocena funkcji dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej typu 2 w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Function of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 in hypertensive disorders of pregnancy. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 223 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

88/3343
Autorzy: Joanna Łuczak, Promotor: Katarzyna Korybalska.
Tytuł: Ocena funkcji śródbłonka naczyniowego u pacjentów otyłych przed i po umiarkowanej restrykcji kalorycznej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 112 k , il. tab. , 30 cm. , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Patofizjologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

89/3343
Autorzy: Jędrzej Fliciński, Promotor: Barbara Steinborn.
Tytuł: Ocena jakości życia dzieci i młodzieży z migreną. Rozprawa doktorska
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 154 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

90/3343
Autorzy: Emilia Szafran, Promotor: Waldemar Bobkowski.
Tytuł: Ocena jakości życia dzieci z częstoskurczem nadkomorowym leczonych za pomocą zabiegu ablacji przeznaczyniowej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of the quality of life in supraventricular tachyarrhythmia children treated with ablation therapy. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: [4], 17, [29] k. [komentarz + kopie 3 publikacji składający się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

91/3343
Autorzy: Cezary Danielecki, Promotor: Ryszard Kalawski.
Tytuł: Ocena kliniczna chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przeprowadzanej bez przetoczeń krwi i preparatów krwiopochodnych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Clinical evaluation of surgical myocardial revascularization carried out without the transfusions of blood and blood products. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 60 k. , il. tab. , 30 cm. , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Oddział Kardiochirurgii, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

92/3343
Autorzy: Tomasz Bajon, Promotor: Andrzej Roszak.
Tytuł: Ocena nasilenia hipoksji i ekspresji genów warunkujących chemiooporność w odpowiedzi zaawansowanego raka szyjki macicy na skojarzoną radiochemioterapię. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 100 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu, UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

93/3343
Autorzy: Lucyna Kasprzyk, Promotor: Mieczysława Jurczyk.
Tytuł: Ocena parametrów określających rozkład dawki promieniowania X u pacjentek podczas histerosalpingografii. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 91 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

94/3343
Autorzy: Matylda Kłudkowska, Promotor: Małgorzata Paul.
Tytuł: Ocena ryzyka zakażenia wirusem Zachodniego Nilu u osób podróżujących do krajów strefy międzyzwrotnikowej i śródziemnomorskiej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 184 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

95/3343
Autorzy: Jerzy Kulesza, Promotor: Robert Juszkat.
Tytuł: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa wewnątrznaczyniowego leczenia za pomocą stentgraftów chorych ze schorzeniami aorty piersiowej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of effectiveness and safety of endovascular treatment of patients with thoracic aorta disease by means of a stent-graft. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 81 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Radiologii Ogólnej i Zabiegowej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

96/3343
Autorzy: Agnieszka Tomaszewska-Olijarczyk, Promotor: Arleta Kowala-Piaskowska.
Tytuł: Ocena stanu odżywienia u pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 117 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

97/3343
Autorzy: Joanna Nawrocka-Rohnka, Promotor: Magdalena Sobieska.
Tytuł: Ocena stężenia kortyzolu w ślinie u dzieci uczestniczących w zajęciach z udziałem psa. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Measurement of cortisol concentration in saliva of children participating in animal assisted interaction. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 174 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

98/3343
Autorzy: Agata Kolecka-Bednarczyk, Promotor: Grzegorz Dworacki.
Tytuł: Ocena sygnałów molekularnych i komórkowych zależnych od nowotworu we krwi obwodowej pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 116 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ
Uwagi: Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

99/3343
Autorzy: Katarzyna Galasińska, Promotor: Włodzimierz Samborski.
Tytuł: Ocena usprawniania pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego metodą PNF. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 113 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Reumatologii i Rehabilitacji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

100/3343
Autorzy: Ewelina Petzke, Promotor: Jadwiga Jodynis-Liebert.
Tytuł: Ocena właściwości antyoksydacyjnych 3,4,5,4'-tetrametoksystylbenu w modelu kancerogenezy chemicznej u szczura. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of antioxidant properties of 3,4,5,4'-tetramethoxystilbene in rat model of chemical carcinogenesis. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 174 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny. UM im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

101/3343
Autorzy: Anna Kasperowicz, Promotor: Maciej Cymerys.
Tytuł: Ocena wpływu rehabilitacji kardiologicznej na poprawę wydolności wysiłkowej u pacjentów po przebytym zawale serca. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The assessment of the influence of rehabilitation on the improvement exercise capacity in patients after myocardial infarction. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: [2], 105 k. , il. tab. , 30 cm. , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

102/3343
Autorzy: Agnieszka Kaluba-Skotarczak, Promotor: Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz.
Tytuł: Ocena wybranych polimorfizmów czynnika martwicy nowotworów TNF-α w etiologii wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 190 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

103/3343
Autorzy: Paweł Bąkowski, Promotor: Tomasz Piontek.
Tytuł: Ocena wyników przezskórnego szycia uszkodzeń ścięgna Achillesa w oparciu o parametry obiektywne i językowo zaadaptowaną skalę ATRS (Achilles tendon Total Rupture Score). Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: [1], 76 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Katedra Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej. Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

104/3343
Autorzy: Katarzyna Wachowiak-Szajdak, Promotor: Katarzyna Derwich.
Tytuł: Odległe wyniki terapii i stan zdrowia osób leczonych w dzieciństwie z powodu pozaczaszkowego guza germinalnego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 122 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

105/3343
Autorzy: Michał Teżyk, Promotor: Janina Lulek, Promotor pomoc.: Bartłomiej Milanowski.
Tytuł: Optymalizacja procesu wytwarzania tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu z zastosowaniem wybranych narzędzi statystycznych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Manufacturing process optimization of immediate release coated tablets by applying selected statistical tools. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: [7], 123 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

106/3343
Autorzy: Bartosz Musielak, Promotor: Marek Jóźwiak.
Tytuł: Orientacja panewki stawu biodrowego w obrazie trójwymiarowej rekonstrukcji tomografii komputerowej miednicy. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The position of the acetabulum in computed tomography spatial reconstructions of the pelvis. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 63 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

107/3343
Autorzy: Anna Gertig-Kolasa, Promotor: Piotr Fichna.
Tytuł: Oś GH - IGF-1 u dzieci i młodzieży z otyłością. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 119 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

108/3343
Autorzy: Marta Napierała, Promotor: Ewa Florek.
Tytuł: Palenie tytoniu a ciąża i laktacja. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Tobacco smoking in pregnancy and lactation. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: [6], 245 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Laboratorium Badań Środowiskowych Katedry i Zakładu Toksykologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

109/3343
Autorzy: Miłosz Jakub Regulski, Promotor: Marek Murias, Promotor pomoc.: Hanna Piotrowska-Kempisty.
Tytuł: Pochodne trans-stilbenu i trans-stilbazolu jako selektywne inhibitory aktywności cyklooksygenazy-2 (COX-2) o właściwościach przeciwnowotworowych i chemoprewencjnych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Trans-stilbene and trans-stilbazole derivatives as cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors with potential anticancer and chemopreventive and properties. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 243, 73 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Toksykologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

110/3343
Autorzy: Barbara Thiem.
Tytuł: Podsumowanie 52. Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Tytuł całości: W: 53. Konkurs Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego. Zeszyt streszczeń Studenckiej Konferencji Naukowej. Poznań, 20 X 2017.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2017
Strony: 10-11.
p-ISBN: 978-83-7597-318-1

Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

111/3343
Autorzy: Wiesława Piotrowska, Promotor: Wojciech Leppert.
Tytuł: Porównanie analgezji, działań niepożądanych i jakości życia pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, podczas leczenia bólu wywołanego czynnościami pielęgnacyjnymi, morfiną podawaną drogą dożylną i preparatami fentanylu o szybkim początku działania. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 169 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

112/3343
Autorzy: Karol Elster, Promotor: Paweł Grala.
Tytuł: Porównanie efektu leczenia nieoperacyjnego złamań końca dalszego kości promieniowej opatrunkiem gipsowym ramiennym i przedramiennym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Toruń, 2017
Strony: 107 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

113/3343
Autorzy: Wojciech Trusz, Promotor: Grzegorz H. Bręborowicz.
Tytuł: Porównanie różnych technik ultrasonografii z histeroskopią w diagnostyce zmian patologicznych jamy macicy. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 126 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Perinatologii i Ginekologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

114/3343
Autorzy: Sławomir Piotr Baranowski, Promotor: Ewa Mojs.
Tytuł: Porównanie tradycyjnego i holistycznego modelu wspomagania osób przewlekle chorych w procesie powrotu do pracy na przykładzie Kanady. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 124 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu, UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

115/3343
Autorzy: Małgorzata Moszak, Promotor: Marian Grzymisławski.
Tytuł: Porównanie wpływu suplementacji oleju rzepakowego i oleju z amarantusa na wybrane parametry metaboliczne oraz poziom wolnych aminokwasów wśród dorosłych pacjentów otyłych, redukujących masę ciała w warunkach kontrolowanych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 200 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

116/3343
Autorzy: Damian Skrypnik, Promotor: Danuta Pupek-Musialik.
Tytuł: Porównanie wpływu wysiłku wytrzymałościowego i wytrzymałościowo-siłowego na wybrane parametry antropometryczne i biochemiczne u kobiet z otyłością brzuszną. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Comparison of the influence of endurance and endurance strength exercise onselected anthropometric and biochemical parameters in women with abdominal obesity. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 70 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

117/3343
Autorzy: Paweł Baranowski, Promotor: Łukasz Dzieciuchowicz.
Tytuł: Porównanie wyników i kosztów leczenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego appendektomią otwartą i zmodyfikowaną metodą laparoskopową. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 98 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, II Katedra Chirurgii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

118/3343
Autorzy: Agnieszka Mania-Końsko, Promotor: Elżbieta Szponar.
Tytuł: Porównawcza ocena kliniczna i immunologiczna błony śluzowej jamy ustnej u chorych na celiakię i opryszczkowate zapalenie skóry. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 83 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

119/3343
Autorzy: Karolina Kuls, Promotor: Magdalena Figlerowicz.
Tytuł: Poszukiwanie nowych genetycznych uwarunkowań wpływających na przebieg przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C u dzieci. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 120 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

120/3343
Autorzy: Piotr Skrobich, Promotor: Monika Urbaniak.
Tytuł: Program leczenia ostrych zespołów wieńcowych w Polsce. Wymiar medyczny, społeczny, finansowy i prawny. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 336 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Prawa Medycznego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

121/3343
Autorzy: Lidia Strzelczuk-Judka, Promotor: Robert Juszkat, Promotor pomoc.: Katarzyna Jończyk-Potoczna.
Tytuł: Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc u dzieci ze schorzeniami układu oddechowego - wartość diagnostyczna w wybranych jednostkach klinicznych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 114 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Radiologii Pediatrycznej, Katedra Radiologii Ogólnej i Zabiegowej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

122/3343
Autorzy: Przemysław Keczmer, Promotor: Włodzimierz Samborski, Promotor pomoc.: Elżbieta J. Skorupska.
Tytuł: Przydatność tomografii rezonansu magnetycznego w ocenie morfometrycznej mięśni u pacjentów z bólem kręgosłupa i promieniowaniem bólu do kończyny dolnej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 92 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Reumatologii i Rehabilitacji. Wydział Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

123/3343
Autorzy: Jerzy Drobiński, Promotor: Paweł Chęciński.
Tytuł: Rodzaje znieczuleń do zabiegów implantacji stentgraftu z powodu tętniaka brzusznego odcinka aorty. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 68 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

124/3343
Autorzy: Paulina Jaworska-Andryszewska, Promotor: Janusz Rybakowski.
Tytuł: Rola negatywnych doświadczeń dziecięcych w powstawaniu i przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 153 k. , tab. , 30 cm. , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

125/3343
Autorzy: Bartosz Szybiak, Promotor: Wojciech Golusiński.
Tytuł: Rola poszerzonego badania histologicznego w ocenie wznowy miejscowej nowotworów dna jamy ustnej i języka. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The role of extended histological evaluation in oral cancer patients with local recurrences. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 100 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

126/3343
Autorzy: Krzysztof Aniukiewicz, Promotor: Zbigniew Krasiński.
Tytuł: Rola procesu starzenia śródbłonka naczyń w rozwoju fenotypu pro-zakrzepowego u chorych z żylakami kończyn dolnych w modelu ex vivo. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 25 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr.abstr. streszcz. + kopie 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

127/3343
Autorzy: Lucjusz Zaprutko.
Tytuł: Słowo wstępne Dziekana Wydziału Farmaceutycznego.
Tytuł całości: W: 53. Konkurs Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego. Zeszyt streszczeń Studenckiej Konferencji Naukowej. Poznań, 20 X 2017.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2017
Strony: s. 7-9.
p-ISBN: 978-83-7597-318-1

Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

128/3343
Autorzy: Justyna Szczapa-Jagustyn, Promotor: Anna Gotz-Więckowska.
Tytuł: Stan narządu wzroku u dzieci i młodzieży w przebiegu przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 102 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

129/3343
Autorzy: Tomasz Jakóbek, Promotor: Mariola Ropacka-Lesiak.
Tytuł: Ultrasonograficzna ocena szyjki macicy w prognozowaniu terminu i przebiegu porodu w ciąży donoszonej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Ultrasound cervix assessment in predicting term and course of labor in full-term pregnancy. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 75 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Perinatologii i Ginekologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

130/3343
Autorzy: Agnieszka Ślusarska, Promotor: Krzysztof Wiktorowicz.
Tytuł: Uwarunkowanie funkcjonowania aptek na rynku w Polsce po 2011 roku a realizacja zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 139 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

131/3343
Autorzy: Łukasz Łuczewski, Promotor: Wojciech Golusiński.
Tytuł: Wartość badania ultrasonograficznego w ocenie perforatorów naczyniowych w chirurgii rekonstrukcyjnej głowy i szyi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The role of ultrasonography in preoperative assessment of vascular perforators in head and neck reconstructive surgery. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 62 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

132/3343
Autorzy: Justyna Rogozińska, Promotor: Robert Juszkat, Promotor pomoc.: Katarzyna Jończyk-Potoczna.
Tytuł: Wartość diagnostyczna oraz dawka efektywna tomografii komputerowej zatok obocznych nosa (low dose) u dzieci w porównaniu ze standardowym zdjęciem RTG zatok. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 65 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Radiologii Pediatrycznej Katedry Radiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

133/3343
Autorzy: Karolina Kulińska, Promotor: Hanna Billert.
Tytuł: Wpływ anestetyków lokalnych na wewnątrzkomórkową produkcję tlenku azotu w granulocytach obojętnochłonnych krwi pępowinowej in vitro z uwzględnieniem roli syntaz tlenku azotu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Efects of local anesthetics on nitric oxide production in cord blood neutrophils regarding the role of nitric oxide synthases. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 107 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Anestezjologii Doświadczalnej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

134/3343
Autorzy: Karolina Wojtowicz, Promotor: Michał Nowicki, Promotor: Radosław Januchowski.
Tytuł: Wpływ glikozylacji na mechanizmy obronne komórek związane z nadekspresją białek MDR oraz kryptami komórkowymi. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 67 k. [komentarz + cykl publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

135/3343
Autorzy: Łukasz Rotnicki, Promotor: Leszek Kubisz.
Tytuł: Wpływ magnetostymulacji zmiennopolowej na proces gojenia się kości przedramienia po złamaniu w miejscu typowym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 101 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Biofizyki. Katedra Biofizyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

136/3343
Autorzy: Paulina Tomal, Promotor: Lechosław B. Dworak.
Tytuł: Wpływ obciążenia masą plecaka szkolnego na zmiany parametrów: chodu, stabilności posturalnej i aktywności elektromiograficznej wybranych mięśni wśród dzieci w wieku siedmiu lat. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The influence of backpack load on: gait, postural stability and electromyographic activity of selected muscles among 7-year old children. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 152 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Reumatologii i Rehabilitacji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

137/3343
Autorzy: Karol Szymański, Promotor: Marcin Gabriel.
Tytuł: Wpływ przerywanej kompresji pneumatycznej na mikrokrążenie skórne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną i miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 124 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

138/3343
Autorzy: Szymon Jurga, Promotor: Wojciech Kozubski.
Tytuł: Wpływ simwastatyny na rozmiar kompleksu intima-media tętnic szyjnych u osób z czynnikami ryzyka chorób naczyniowych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 97 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Katedra i Klinika Neurologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

139/3343
Autorzy: Ewa Piotrowska-Brudnicka, Promotor: Edyta Mądry.
Tytuł: Wpływ treningów o charakterze wytrzymałościowym i wytrzymałościowo-siłowym na metabolizm tkanki kostnej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 100 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Fizjologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

140/3343
Autorzy: Małgorzata Dobrzyńska, Promotor: Juliusz Przysławski.
Tytuł: Wpływ wybranych olejów roślinnych na zmiejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego w grupie kobiet po menopauzie z rozpoznaną dyslipidemią. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 154 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Bromatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

141/3343
Autorzy: Lucyna Krzyżańska, Promotor: Leszek Romanowski.
Tytuł: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na funkcję ręki u pacjentów po złamaniu dalszego końca kości promieniowej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The influence of pulsed electromagnetic field on the hand function in patients after distal radius fracture. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 82 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Traumatologii i Chirurgii Ręki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

142/3343
Autorzy: Marta Golisz, Promotor: Arleta Kowala-Piaskowska.
Tytuł: Wpływ znieczulenia ogólnego na funkcje wątroby u chorych poddanych zabiegom operacyjnym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 94 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

143/3343
Autorzy: Piotr Szyczewski, Promotor: Paweł Piotrowski.
Tytuł: Wydolność żucia pacjentów po resekcjach żuchwy. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 121 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Rehabilitacji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

144/3343
Autorzy: Krzysztof Korbel, Promotor: Tomasz Kotwicki.
Tytuł: Wyniki leczenia gorsetowego skoliozy idiopatycznej według wytycznych Scoliosis Research Society. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: [8], 79 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej. Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

145/3343
Autorzy: Katarzyna Kowalska, Promotor: Bartłomiej Perek.
Tytuł: Występowanie makrofagów w ścianie naczyń krwionośnych wykorzystywanych w zespoleniach aortalno-wieńcowych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 116 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

146/3343
Autorzy: Ewa Krawiecka, Promotor: Elżbieta Szponar.
Tytuł: Występowanie nawracającego aftowego zapalenia jamy ustnej w aspekcie chorób ogólnoustrojowych oraz niedoborów żelaza, witaminy B12 i witaminy D. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 115 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

147/3343
Autorzy: Mateusz Paciorkowski, Promotor: Alicja E. Grzegorzewska.
Tytuł: Zależności między polimorfizmem genu receptora wapniowego CASR rs 7652589 a kamicą nerkową i wtórną nadczynnością przytarczyc u pacjentów hemodializowanych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 113 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

148/3343
Autorzy: Marta Mrall-Wechta, Promotor: Anna Surdacka.
Tytuł: Zapadalność na próchnicę i określenie wpływu behawioralnych uwarunkowań tej choroby na podstawie wykonanych badań epidemiologicznych dzieci 12-letnich w Wielkopolsce.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 101 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

149/3343
Autorzy: Bartosz Kotkowicz, Promotor: Przemysław Mańkowski.
Tytuł: Zastosowanie długotrwałych centralnych dostępów dożylnych u dzieci. Analiza powikłań. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 115 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

150/3343
Autorzy: Agnieszka Klupczyńska, Promotor: Zenon J. Kokot.
Tytuł: Zastosowanie nowoczesnych strategii metabolomicznych i proteomicznych w charakterystyce raka płuca. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: [6], II, 133 k. [komentarz + cykl publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

151/3343
Autorzy: Agnieszka Ratajczak, Promotor: Paweł Bogdański.
Tytuł: Znaczenie omentyny w patogenezie dysfunkcji śródbłonka naczyniowego u kobiet z otyłością brzuszną. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The importance of omentin in vascular endothelial dysfunction pathogenesis in women with abdominal obesity. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 100 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Katedry Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

152/3343
Autorzy: Barbara Thiem.
Tytuł: 52. Konkurs Prac Magisterskich.
Czasopismo: Fakty UMP
Szczegóły: 2016, nr 6, s. 13, il.
p-ISSN: 1899-2978

Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

153/3343
Autorzy: Magdalena Wojewoda-Korbelak, Promotor: Ewelina Szczepanek-Parulska.
Tytuł: Analiza czynników warunkujących decyzje terapeutyczne i skuteczność leczenia zróżnicowanego raka tarczycy w regionie wielkopolskim. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 104 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

154/3343
Autorzy: Bartłomiej Kamiński, Promotor: Witold Szyfter.
Tytuł: Analiza kliniczna oraz metody leczenia chirurgicznego nowotworów złośliwych skóry regionu głowy i szyi. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 75 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

155/3343
Autorzy: Monika Agnieszka Leśniewska, Promotor: Izabela Muszalska.
Tytuł: Analiza porównawcza lipofilowości oraz trwałości aktywnej przeciwwirusowo pochodnej 9-okso-5H-imidazo-[1,2-α] puryny, jej estrów oraz estrów acyklowiru. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Comparative analysis of lipophilicity and stability of an antivirally active derivative of 9-oxo-5H-imidazo [1,2-α] purine, its esters and acyclovir esters. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [4], 205 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


156/3343
Autorzy: Piotr Zawierucha, Promotor: Marcin Ruciński.
Tytuł: Analiza porównawcza żył oraz tętnic wykorzystywanych w pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 135 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

157/3343
Autorzy: Tomasz Wojtaszek, Promotor: Krzysztof Wiktorowicz.
Tytuł: Analiza potrzeb szkoleniowych kadr podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie województwa wielkopolskiego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 130 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

158/3343
Autorzy: Andrzej Blumczyński, Promotor: Jacek Zachwieja.
Tytuł: Analiza przyczyn i ocena następstw nadciśnienia tętniczego u dzieci hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego UM w Poznaniu w latach 2006-2009. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 135 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Klinika Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego, I Katedra Pediatrii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

159/3343
Autorzy: Kinga Adamska, Promotor: Mariola Pawlaczyk.
Tytuł: Analiza przypadków rogowacenia słonecznego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 110 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Profilaktyki Chorób Skóry Katedry Geriatrii i Gerontologii UMP.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

160/3343
Autorzy: Agnieszka Sikorska, Promotor: Teresa Matthews-Brzozowska.
Tytuł: Analiza stanu zdrowia jamy ustnej oraz zgryzu dzieci w wieku szkolnym powiatu kolskiego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of oral health and occlusion in school children from the district of Koło. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 155 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


161/3343
Autorzy: Arleta Głowacka, Paulina Pyżalska, Promotor: Teresa Matthews-Brzozowska, Promotor: Bogdan Miśkowiak.
Tytuł: Analiza wybranych parametrów układu stomatognatycznego i układu wzrokowego u muzyków grających na instrumentach smyczkowych i dętych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [4], 199 k. , il. tab. , 30 cm , abstr. streszcz. bibliogr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

162/3343
Autorzy: Wojciech Nowak, Promotor: Bogdan Miśkowiak.
Tytuł: Analiza wybranych parametrów układu wzrokowego u osób uprawiających sport. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of selected parameters of the visual system in sports people. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 119 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

163/3343
Autorzy: Sylwia Sulimiera Michalak, Promotor: Lidia Gil.
Tytuł: Analiza występowania i charakterystyka niedokrwistości u pacjentów w wieku 60 lat i powyżej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 151 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

164/3343
Autorzy: Michał Kuzemczak, Promotor: Tomasz Siminiak.
Tytuł: Analiza zależności między stopniem nasilenia miażdżycy naczyń wieńcowych a wybranymi parametrami zmienności rytmu serca: obserwacje odległe. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 112 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

165/3343
Autorzy: Paulina Znajdek-Awiżeń, Promotor: Wiesława Bylka.
Tytuł: Badania fitochemiczne ziela Axyris amaranthoides L. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Phytochemical studies on the herb of Axyris amaranthoides L. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 229 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Farmakognozji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


166/3343
Autorzy: Barbara Jadach, Promotor: Janina Lulek.
Tytuł: Badania nowych materiałów mezoporowatych typu SBA-16 jako potencjalnych nośników modyfikujących uwalnianie trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Novel SBA-16 type mesoporous materials as potential carriers modifying dissolution profiles of poorly soluble substances. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [6], 129 k. , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

167/3343
Autorzy: Katarzyna Stencel, Promotor: Rodryg Ramlau.
Tytuł: Czynniki prognostyczne i wybrane czynniki predykcyjne w aspekcie postępowania terapeutycznego u chorych na raka płuca do 45 roku życia. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 97 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny (CD-ROM).
Uwagi: Katedra Kardio-Torakochirurgii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

168/3343
Autorzy: Marcin Mikoś, Promotor: Aleksandra Szczepankiewicz.
Tytuł: Diagnostyka molekularna zakażeń wirusowych w obturacyjnych zapaleniach dolnych dróg oddechowych u dzieci. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 173 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

169/3343
Autorzy: Yogen Abelak, Promotor: Małgorzata Wierzbicka.
Tytuł: Efektywność monitorowania pacjentów po zabiegach onkologicznych w zakresie głowy i szyi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Efficiency of follow-up procedures in surgically treated patients for head and neck cancers. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [1], 117 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

170/3343
Autorzy: Elżbieta Niechciał, Promotor: Piotr Fichna, Promotor pomocniczy: Bogda Skowrońska.
Tytuł: Epidemiologia zapadalności na cukrzycę typu 1 wśród dzieci i młodzieży z województwa wielkopolskiego w latach 2009-2013. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Epidemiology of the incidence of type 1 diabetes among children and adolescents from the Wielkopolskie voivodship in the years 2009-2013. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 140 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

171/3343
Autorzy: Emilia Anna Tomczak, Promotor: Wojciech Służewski.
Tytuł: Ewolucja kliniczna i elektroencefalograficzna padaczek na tle zaburzeń rozwojowych kory mózgowej u dzieci. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Clinical and electroencephalographic evolution of epilepsy on the background of malformations of cerebral cortex development in children. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 144 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

172/3343
Autorzy: Anna Kasprzyk, Promotor: Franciszek Główka, Promotor pomoc.: Michał Romański.
Tytuł: Farmakokinetyka i dystrybucja narządowa treosulfanu i jego biologicznie aktywnego monoepoksytransformeru. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Pharmacokinetics and organ distribution of treosulfan and its biologically active monoepoxy-transformer. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 190 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

173/3343
Autorzy: Kacper Judka, Promotor: Leszek Romanowski.
Tytuł: Funkcja ręki po artroskopowym leczeniu uszkodzeń kompleksu chrząstki trójkątnej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Hand function after arthroscopic treatment of triangular fibrocartilage damage. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 88 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM
Uwagi: Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

174/3343
Autorzy: Izabela Klorek, Promotor: Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel.
Tytuł: Inercja terapeutyczna w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 116 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

175/3343
Autorzy: Marek Kolaśniewski, Promotor: Wojciech Strzyżewski.
Tytuł: Leczenie niestabilnych złamań krętarzowych w populacji powyżej 60 roku życia. Randomizowane, prospektywne badanie porównujące stabilizację zewnątrzszpikową i wewnątrzszpikową. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Treatment of unstable trochanteric fractures in the population aged 60 and over. Randomized, prospective study comparing extra- or intramedullary fixation. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 123 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


176/3343
Autorzy: Agnieszka Seraszek-Jaros, Promotor: Elżbieta Kaczmarek.
Tytuł: Nowe metody oceny morfometrycznej cyfrowych preparatów histologicznych w obrazowych bazach danych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: New methods of morphometric results of the digital whole slides in database of morphological images. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 92 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej, Katedra Patomorfologii Klinicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

177/3343
Autorzy: Leszek Szostak, Promotor: Jerzy T. Marcinkowski.
Tytuł: Ocena aktywności mięśniowo-powięziowych punktów spustowych w zespołach bólowych w okolicy połączenia głowowo-szyjnego i szyi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of activity of the myofascial trigger points in pain syndromes of the area of cephalo-cervical and cervical joint. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 132 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

178/3343
Autorzy: Agnieszka Gandecka, Promotor: Aleksandra Araszkiewicz, Promotor pomoc.: Stanisław Piłaciński.
Tytuł: Ocena funkcji potowydzielniczej u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 1. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 94 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

179/3343
Autorzy: Iwona Król, Promotor: Ewa Sewerynek, Promotor: Wanda Horst-Sikorska.
Tytuł: Ocena jakości życia u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną w zależności od zastosowanej terapii. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Quality of life in women with postmenopausal osteoporosis, depending on the applied therapy. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 163 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

180/3343
Autorzy: Jan Głodowski, Promotor: Henryk Lisiak.
Tytuł: Ocena kompetencji pracowników telefonicznych centrów obsługi pacjenta (contact centers) wybranych ogólnopolskich centrów medycznych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 218 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz
Uwagi: Katedra Nauk Społecznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

181/3343
Autorzy: Jarosław Kałużny, Promotor: Małgorzata Wierzbicka.
Tytuł: Ocena kserotomii u chorych napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi z zastosowaniem metody sonoelastografii. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: [Poznań, 2016]
Strony: [37] k. [w tym kopie 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

182/3343
Autorzy: Maciej Mazur, Promotor: Marian Grzymisławski.
Tytuł: Ocena lokalnej i uogólnionej reakcji zapalnej u chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 96 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

183/3343
Autorzy: Ewa Cyrańska-Chyrek, Promotor: Marek Ruchała.
Tytuł: Ocena morfologiczna i biochemiczna przypadkowo wykrytych guzów nadnerczy. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Biochemical and morphological evaluation of incidentally discovered adrenal tumors. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [3], 125 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

184/3343
Autorzy: Alicja Winiarska, Promotor: Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Ocena morfometryczna wybranych parametrów żuchwy oraz analiza komputerowa zwarcia u pacjentów z akromegalią. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 155 k. , il. tab. , 30 cm. , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Gerostomatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

185/3343
Autorzy: Anna Bodnar, Promotor: Janusz Rybakowski.
Tytuł: Ocena poznania społecznego (mentalizacji oraz empatii) w epizodzie maniaklanym i depresyjnym choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD). Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 229 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Klinika Psychiatrii Dorosłych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

186/3343
Autorzy: Joanna Wałecka, Promotor: Przemysław Lubiatowski.
Tytuł: Ocena propriocepcji barku po odwróconej endoprotezoplastyce stawu ramiennego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 85 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

187/3343
Autorzy: Ewa Majchrzak, Promotor: Wojciech Golusiński.
Tytuł: Ocena przydatności diagnostycznej badania PET/CT w nowotworach głowy i szyi. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 108 k. , il. tab. , 30 cm. , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

188/3343
Autorzy: Agnieszka Wareńczak-Wysocka, Promotor: Przemysław Lisiński.
Tytuł: Ocena równowagi w świetle badań klinicznych i posturograficznych u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of balance in the light of clinical and posturographic examinations in patients after total hip replacement. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 148 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Reumatologii i Rehabilitacji, Klinika Rehabilitacji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

189/3343
Autorzy: Paulina Kubasik, Promotor: Zygmunt Adamski.
Tytuł: Ocena skuteczności leczenia łysienia androgennego przy użyciu śródskórnego ostrzykiwania autologicznym osoczem bogatopłytkowym w porównaniu z terapią za pomocą naświetlania światłem LED. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The assessment of effectiveness androgenic alopecia treatment by means of intradermal injections with autologous platelet-rich plasma in comparison with the LED light therapy. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: [Poznań, 2016]
Strony: [3], 99 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

190/3343
Autorzy: Jagoda Goślińska, Promotor: Przemysław Lisiński.
Tytuł: Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapeutycznych u pacjentów z zaburzeniem w obrębie układu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 102 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Reumatologii i Rehabilitacji, Klinika Rehabilitacji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

191/3343
Autorzy: Ilona Lis, Promotor: Paweł Bogdański.
Tytuł: Ocena stężenia omentyny w surowicy krwi u pacjentów z otyłością. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of the omentin concentration in the serum of patients with obesity. Doctoral disseration.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 120 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Katedry Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

192/3343
Autorzy: Emilia Korek, Promotor: Hanna Krauss.
Tytuł: Ocena stężenia wybranych adipokin u pacjentów z otyłością. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of the concentration of selected adipokines in obese patients. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 134 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

193/3343
Autorzy: Justyna Rajewska-Tabor, Promotor: Małgorzata Pyda, Promotor pomoc.: Aleksander Araszkiewicz.
Tytuł: Ocena wielkości martwicy mięśnia sercowego ze szczególnym uwzględnieniem rezonansu magnetycznego u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Infarct size measurement with the use of different methods with particular emphasis on cardiac magnetic resonance in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 99 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


194/3343
Autorzy: Agnieszka Zawada, Promotor: Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Promotor pomoc.: Dariusz Naskręt.
Tytuł: Ocena wpływu metforminy na kontrolę metaboliczną u osób z cukrzycą typu 1 i zwiększoną zawartością tkanki tłuszczowej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of the effect of metformin on metabolic control in people with type 1 diabetes and excess body fat. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [1], 80 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


195/3343
Autorzy: Alicja Nowak, Promotor: Zofia Oko-Sarnowska.
Tytuł: Ocena wpływu przebudowy lewego przedsionka na występowanie nadkomorowych zaburzeń rytmu serca u pacjentów z kardiomiopatią przerostową. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 74 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

196/3343
Autorzy: Przemysław Daroszewski, Promotor: Grzegorz H. Bręborowicz.
Tytuł: Ocena wpływu służby na wybrane wskaźniki, charakteryzujące stan zdrowia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji Państwowej oraz Służby Więziennej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 77 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Angiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

197/3343
Autorzy: Katarzyna Grabańska-Martyńska, Promotor: Paweł Bogdański.
Tytuł: Ocena wpływu suplementacji sprzężonym kwasem linolowym na profil ciśnienia tętniczego oraz wybrane parametry dysfunkcji śródbłonka u otyłych kobiet z nadciśnieniem tętniczym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 140 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Katedry Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

198/3343
Autorzy: Tomasz Kuszczak, Promotor: Anna Surdacka.
Tytuł: Ocena wybranych metod wykrywania kamienia poddziąsłowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 78 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

199/3343
Autorzy: Marta Sak, Promotor: Anna K. Szkaradkiewicz-Karpińska.
Tytuł: Ocena występowania lizozymu i białek bogatych w prolinę (PRP) w ślinie pacjentów z próchnicą zębów. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Manifestation of lysozyme and proline-rich proteins (PRP) in saliva of patients with dental caries. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 62 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Katedra i Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

200/3343
Autorzy: Katarzyna Martin, Promotor: Włodzimierz Samborski.
Tytuł: Ocena zależności pomiędzy doświadczaniem bólu a występowaniem objawów schizofrenopodobnych oraz zaburzeń nastroju u pacjentów z chorobami reumatycznymi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of the relationship between pain experiences and schizophrenic symptoms and mood disorders in patients with rheumatic diseases. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 85 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Reumatologii i Rehabilitacji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

201/3343
Autorzy: Monika Pawałowska, Promotor: Anna Markowska.
Tytuł: Ocena zależności pomiędzy ekspresją surwiwiny a odpowiedzią na paklitaksel zastosowany w linii komórkowej raka endometrium. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 100 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Onkologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

202/3343
Autorzy: Natasza Czepulis, Promotor: Katarzyna Korybalska.
Tytuł: Ocena zdolności angiogennych surowicy pacjentów otyłych przed i po okresie łagodnej restrykcji kalorycznej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 147 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Patofizjologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

203/3343
Autorzy: Joanna Rybacka-Mossakowska, Promotor: Sławomir Michalak.
Tytuł: Ocena znaczenia czynników neurotroficznych w rozwoju powikłań chemioterapii w obrębie układu nerwowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The significance of neutrotrophic factors in neurological complications of chemotherapy. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 103 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: [Zakład Neurochemii i Neuropatologii] UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

204/3343
Autorzy: Magdalena Cerbin-Koczorowska, Promotor: Agnieszka Skowron.
Tytuł: Opracowanie narzędzia edukacyjnego promującego współpracę lekarza i farmaceuty dla potrzeb realizacji opieki farmaceutycznej w Polsce. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The development of an educational tool designed to promote pharmacist-physician cooperation and foster pharmaceutical care implementation in Poland. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [10], 134 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

205/3343
Autorzy: Anna Marta Majewska, Promotor: Dorota Hojan-Jezierska.
Tytuł: Opracowanie zobiektywizowanej metody oceny uciążliwości szumów usznych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Development of objectified method of tinnitus onerousness assessment. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 137 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Protetyki Słuchu Katedry Biofizyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

206/3343
Autorzy: Hanna Giezowska, Promotor: Jerzy Marcinkowski, Promotor: Stefan Sajdak.
Tytuł: Optymalizacja badań profilaktycznych w zakresie wykrywania raka szyjki macicy w oparciu o analizę porównawczą wyników badań z dwóch obszarów województwa lubuskiego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Optimize preventive testing for the detection of cervical cancer based on a comparative analysis of the test results from two areas of the region Lubuskie. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 69 k. , il. tab. , 30 cm. , abstr. streszcz. bibliogr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: [Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu].
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

207/3343
Autorzy: Ewa Bembnista, Promotor: Maria Kozłowska-Skrzypczak.
Tytuł: Optymalizacja metod laboratoryjnej kwalifikacji krwiotwórczych komórek do transplantacji u chorych na nowotwory krwi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Optimization of laboratory methods for the qualification of hematopoietic cells for transplantation in patients with hematologic neoplasms. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 149 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

208/3343
Autorzy: Joanna Hajduk, Promotor: Zenon J. Kokot.
Tytuł: Optymalizacja strategii proteomicznych w analizie materiału biologicznego w oparciu o technikę MALDI TOF/TOF MS. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [6], II, 115, [18] s. [w tym kopie 6 publikacji z czasopism] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings: