logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: DISSERTATIONS ACADEMIC
Liczba odnalezionych rekordów: 3775Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/3775
Autorzy: Izabela Kwiatkowska, Promotor: Dorota Formanowicz.
Tytuł: Ocena wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz wykładników stanu zapalnego w zależności od stosowanej diety w okresie pandemii COVID-19. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2023
Strony: 137 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/3775
Autorzy: Błażej Chermuła, Promotor: Leszek Pawelczyk, Promotor: Bartosz Kempisty.
Tytuł: Analiza procesów wzrostu i różnicowania się ludzkich komórek ziarnistych kompleksu oocyt-kumulus (ang. COCs) w warunkach hodowli pierwotnej in vitro. Rozprawa doktorska
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 125 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/3775
Autorzy: Mikołaj Bartoszkiewicz, Promotor: Paweł Burchardt, Promotor pomoc.: Joanna Kufel-Grabowska.
Tytuł: Analiza rynku badań klinicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i ocena wiedzy pacjentów onkologicznych na ten temat, uwzględniając okres pandemii COVID-19. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 73 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/3775
Autorzy: Katarzyna Anna Kozłowska, Promotor: Grażyna Bączyk.
Tytuł: Analiza zależności pomiędzy przewlekłym zmęczeniem i jakością życia, wybranymi czynnikami klinicznymi oraz demograficznymi chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of the relatioship between chronic fatigue and quality of life, selected clinical and demographic factors of patients with rheumatoid arthritis. Doctoral dissertations.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 96 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/3775
Autorzy: Dominika Kaźmierczak, Promotor: Radosław Januchowski.
Tytuł: Analiza zmian ekspresji mikroRNA w liniach komórkowych raka jajnika opornych na leki cytotoksyczne. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 38 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Histologii i Embriologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/3775
Autorzy: Michał Nohawica, Promotor: Marzena Wyganowska-Świątkowska, Promotor pomoc.: Agnieszka Nowak-Terpiłowska.
Tytuł: Effect of plasminogen activating system on molecular and cytophysiological changes in selected cell lines. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 66 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Typ publikacji: PD
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/3775
Autorzy: Michalina Jasiak-Zatońska, Promotor: Alicja Kalinowska-Łyszczarz.
Tytuł: Klasyczna odpowiedź humoralna a wykładniki uszkodzenia bariery krew-mózg u chorych na zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMO). Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 34 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Neurologii. Zakład Neurochemii i Neuropatologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/3775
Autorzy: Rafał Krakowiak, Promotor: Tomasz Gośliński, Promotor pomoc.: Dariusz T. Młynarczyk.
Tytuł: Materiały hybrydowe oparte na tlenku tytanu(IV) i porfirynoidach - otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna oraz możliwości zastosowania w naukach farmaceutycznych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Hybrid materials based on titanium(IV) oxide and porphyrinoids - synthesis, physicochemical characterization and potential applications in pharmaceutical sciences. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 35 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Farmaceutycznych. Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/3775
Autorzy: Aleksandra Kaluźniak-Szymanowska, Promotor: Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Promotor pomoc.: Roma Krzymińska-Siemaszko.
Tytuł: Niedożywienie i sarkopenia u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 93 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/3775
Autorzy: Katarzyna Maćkowiak-Lewandowicz, Promotor: Danuta Ostalska-Nowicka.
Tytuł: Ocena biochemicznych markerów uszkodzenia nerek u pacjentów z otyłością w wieku rozwojowym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 25 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/3775
Autorzy: Joanna Musiał, Promotor: Beata Stanisz, Promotor pomoc.: Dariusz T. Młynarczyk.
Tytuł: Ocena fotodegradacji wybranych substancji leczniczych z użyciem katalizatorów opartych na tlenku tytanu(IV) modyfikowanym ftalocyjaninami. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Photodegradation of pharmaceutical contaminants using phthalocyanine-grafted titanium dioxide. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 176 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Farmaceutycznych. Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/3775
Autorzy: Sylwia Wróblewska, Promotor: Karolina Gerreth.
Tytuł: Ocena opieki stomatologicznej nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami leczniczymi w Polsce w oparciu o badania socjomedyczne rodziców i opiekunów oraz uwarunkowania prawne. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 104 k. , il. tab. , 31 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/3775
Autorzy: Anna Malewska-Woźniak, Promotor: Zygmunt Adamski.
Tytuł: Ocena różnych metod fototerapii stosowanych u chorych na twardzinę ograniczoną. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 67 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Dermatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/3775
Autorzy: Jolanta Nurek, Promotor: Magdalena Gibas-Dorna.
Tytuł: Ocena stężenia hormonów regulujących równowagę energetyczną oraz wybranych czynników behawioralnych okresu laktacji u matek karmiących. Rozprawa doktorska
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 32 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/3775
Autorzy: Jakub Lipski, Promotor: Marzena Wyganowska-Świątkowska.
Tytuł: Ocena wpływu chlorheksydyny i cetylpirydyny na stan przyzębia osób dorosłych z cukrzycą typu 1. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 61 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/3775
Autorzy: Monika Misian, Promotor: Andrzej Bręborowicz.
Tytuł: Ocena wpływu dializy otrzewnowej na funkcję mezotelium otrzewnowego i śródbłonka naczyniowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 35 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Patofizjologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/3775
Autorzy: Piotr Poniewierski, Promotor: Włodzimierz Samborski, Promotor pomoc.: Anna Kostiukow.
Tytuł: Ocena wpływu oddziaływań rehabilitacyjnych z wykorzystaniem terapii procesów integracji sensorycznej na równowagę, chód oraz funkcjonowanie poznawcze dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 141 k. , il. tab. , 20 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/3775
Autorzy: Katarzyna Kaczmarek, Promotor: Juliusz Huber.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów przewodnictwa nerwowego i elektromiograficznych u pacjentów rehabilitowanych z powodu udaru niedokrwiennego mózgu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 69 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/3775
Autorzy: Jacek Zabel, Promotor: Jan Olszewski, Promotor pomoc.: Krzysztof P Michalak.
Tytuł: Określenie przydatności anomaloskopu do badania wrażliwości na barwy w zakresie światła niebieskiego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 78 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/3775
Autorzy: Paweł Czajkowski, Promotor: Tomasz Piotrowski.
Tytuł: Opracowanie metody weryfikacji i efektywnego wykorzystania fuzji krzywoliniowej w radioterapii. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 24 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/3775
Autorzy: Katarzyna Magdalena Pastusiak, Promotor: Paweł Bogdański.
Tytuł: Poszukiwanie markerów insulinooporności wśród osób z prawidłową masą ciała. Rozprawa doktorska
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 36 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/3775
Autorzy: Wacław Moryson, Promotor: Barbara Stawińska-Witoszyńska.
Tytuł: Przedwczesna umieralność z powodu chorób tytoniozależnych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 22 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Epidemiologii i Higieny Katedry Medycyny Społecznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/3775
Autorzy: Sandra Radzicka-Mularczyk, Promotor: Maciej Brązert.
Tytuł: Wpływ otyłości na stężenie wisfatyny, witaminy B12, homocysteiny oraz przebieg ciąży powikłanej cukrzyca ciążową i nadciśnieniem tętniczym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 57 k., , il. tab., , 30 cm, , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej. Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

24/3775
Autorzy: Martyna Siąkowska, Promotor: Beata Banaszewska.
Tytuł: Wpływ wybranych parametrów stanu zapalnego oraz microbiota na wykładniki endokrynne u kobiet z PCOS. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 81 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/3775
Autorzy: Katarzyna Gołębiewska, Promotor: Krystyna Górna.
Tytuł: Wybrane aspekty teorii umysłu a objawy psychopatologiczne u chorych na schizofrenię. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 130 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

26/3775
Autorzy: Anna Krystyna Główka, Promotor: Juliusz Przysławski, Promotor pomoc.: Marta Karaźniewicz-Łada.
Tytuł: Wybrane czynniki psychospołeczne a zachowania żywieniowe oraz analiza stężeń wybranych witamin w osoczu pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 263 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Bromatologii. Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/3775
Autorzy: Michał Posiewnik, Promotor: Tomasz Piotrowski.
Tytuł: Wykorzystanie tomografii wiązką stożkową (CBCT) w adaptacyjnej radioterapii nowotworu stercza. Rozprawa doktorska
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 26 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwesytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

28/3775
Autorzy: Tomasz Dąbkowski, Promotor: Elżbieta Paszyńska, Promotor: Agnieszka Słopień.
Tytuł: Zaburzenia odżywiania a postępowanie prewencyjno-interwencyjne lekarzy dentystów i lekarzy POZ w województwie śląskim. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Prevention and intervention measures introduced by DDS and GP in the Silesian Voivodeship with the regard to eating disorder. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 242 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. res. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/3775
Autorzy: Renata Szpalik, Promotor: Krystyna Górna.
Tytuł: Zachowania zdrowotne osób z chorobami afektywnymi. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 119 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

30/3775
Autorzy: Katarzyna Miądowicz-Owczarzak, Promotor: Maria Borysewicz-Lewicka, Promotor pomoc.: Maia Stanisławska-Kubiak.
Tytuł: Zdobienie zębów jako element współczesnych zachowań estetycznych. Rozprawa doktorska
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 91 s. , il. tab. , 31 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Stomatologii Grup Ryzyka. Katedra Stomatologii Dziecięcej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

31/3775
Autorzy: Piotr Przymuszała, Promotor: Ryszard Marciniak.
Tytuł: Znaczenie zajęć z symulowanymi pacjentami w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych studentów kierunku lekarskiego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 90 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr.abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład i Katedra Edukacji Medycznej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

32/3775
Autorzy: Sylwia Łukasik, Promotor: Aleksandra Suwalska.
Tytuł: Analiza akceptacji gerontechnologii na przykładzie robotów społecznych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 28 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

33/3775
Autorzy: Jarosław Kaznowski, Promotor: Katarzyna Ziemnicka.
Tytuł: Analiza czynników genetycznych biorących udział w powstawaniu guzów chromochłonnych i przyzwojaków. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 79 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

34/3775
Autorzy: Joanna Żurawska, Promotor: Beata Pięta, Promotor pomoc.: Małgorzata Wojciechowska.
Tytuł: Analiza czynników psychologicznych, stylu życia u kobiet z genetyczną i dziedziczną predyspozycją do zachorowania na nowotory piersi i jajnika. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 212 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

35/3775
Autorzy: Aleksander Mularski, Promotor: Czesław Żaba.
Tytuł: Analiza doznanego uszczerbku na zdrowiu w sprawach cywilnych na podstawie opinii sporządzonych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 138 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Medycyny Sądowej. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

36/3775
Autorzy: Anna Grętkiewicz-Tomczyk, Promotor: Agnieszka Adamek.
Tytuł: Analiza epidemiologiczna nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet ciężarnych i jego skutków klinicznych u noworodków. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 132 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

37/3775
Autorzy: Krzysztof Piwowarczyk, Promotor: Małgorzata Wierzbicka.
Tytuł: Analiza kliniczna i molekularna guzów łagodnych dużych gruczołów ślinowych na przestrzeni 13 lat w materiale Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 66 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

38/3775
Autorzy: Ewelina Bartkowiak, Promotor: Małgorzata Wierzbicka, Promotor pomoc.: Magdalena Bodnar.
Tytuł: Analiza kliniczna i molekularna guzów złośliwych dużych gruczołów ślinowych na przestrzeni 22 lat w materiale Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 54 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

39/3775
Autorzy: Paulina Adamczyk, Promotor: Jarosław Szydłowski.
Tytuł: Analiza porównawcza ekspresji miRNA w płynie wysiękowym z ucha środkowego oraz komórkach nabłonkowych jamy nosowej u dzieci z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego z i bez towarzyszącej alergii. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 84 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

40/3775
Autorzy: Michał Kwiatek, Promotor: Maciej Kaźmierczak.
Tytuł: Analiza porównawcza skuteczności leczenia skojarzonego VTD (bortezomib-talidomid-deksametazon) oraz CTD (cyklofosfamid-talidomid-deksametazon) w terapii 1 linii szpiczaka plazmocytowego - badanie retrospektywne. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: [Poznań], [2021]
Strony: 80 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

41/3775
Autorzy: Jacek Boroch, Promotor: Grażyna Jarząbek-Bielecka.
Tytuł: Analiza problemu zachowań autoseksualnych w ujęciu historycznym, z uwzględnieniem historii seksuologii i aspektów ginekologii wieku rozwojowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of the problem of auto sexual behaviour in a historical perspective, taking into account the history of sexology and aspects of gynaecology of developmental age. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 135 s. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

42/3775
Autorzy: Elżbieta Marciniak, Promotor: Marcin Stopa, Promotor pomoc.: Piotr Rakowicz.
Tytuł: Analiza przestrzeni przedsiatkówkowej u pacjentów z zaburzeniami interfejsu szklistkowo-plamkowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 130 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii. Wydział Medyczny. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

43/3775
Autorzy: Natalia Majchrzak, Promotor: Katarzyna Karmelita-Katulska, Promotor pomoc.: Piotr Cieśliński.
Tytuł: Analiza przydatności wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego, celowanej przezodbytniczej pod kontrolą ultrasonografii, gruboigłowej biopsji prostaty oraz klasyfikacji grup ryzyka w planowaniu leczenia operacyjnego pacjentów z rakiem prostaty. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 50 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Katedra Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

44/3775
Autorzy: Kamila Agata Cywińska, Promotor: Katarzyna Mazur-Melewska.
Tytuł: Analiza stężeń wybranych jonów, witaminy D3 oraz Indeksu kwasów Omega 3 w surowicy u dzieci hospitalizowanych z powodu zakażenia wirusem grypy. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 90 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

45/3775
Autorzy: Hubert Kardach, Promotor: Barbara Biedziak, Promotor pomoc.: Anna Szponar-Żurowska.
Tytuł: Analiza wartości pomiarów ortodontycznych wykonanych na modelach gipsowych oraz modelach cyfrowych 3D. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 95 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

46/3775
Autorzy: Michalina Anna Drejza, Promotor: Grażyna Jarząbek-Bielecka.
Tytuł: Analiza wybranych zagadnień interdyscyplinarnych promujących zdrowie w ginekologii wieku rozwojowego.Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 119 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

47/3775
Autorzy: Anna Chmielarz-Czarnocińska, Promotor: Anna Gotz-Więckowska, Promotor pomoc.: Dawid Szpecht.
Tytuł: Analiza wyników anatomicznych i funkcjonalnych leczenia retinopatii wczesniaków. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 64 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. abstr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

48/3775
Autorzy: Joanna Surowińska, Promotor: Ewa Gajewska.
Tytuł: Analiza związku pomiędzy ilościową i jakościową oceną rozwoju motorycznego w 3. miesiącu życia a osiagnięciem funkcji czworakowania i siadania. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 95 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

49/3775
Autorzy: Joanna M. Cwykiel, Promotor: Maria Siemionow.
Tytuł: Application of bone marrow based cellular therapy of donor recipient chimeric cells in vascularized composite allografts for tolerance induction. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 147 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

50/3775
Autorzy: Maria Olejnik, Promotor: Barbara Dorocka-Bobkowska.
Tytuł: Aspekty kliniczne i epidemiologiczne schorzeń błony śluzowej jamy ustnej w wybranych dermatozach. Rozprawa doktorska
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 57 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

51/3775
Autorzy: Małgorzata Andrzejewska, Promotor: Zygmunt Adamski, Promotor: Anna Surdacka.
Tytuł: Badania nad potencjalnym związkiem wzrostu częstości występowania zapalenia przyzębia w populacji chorych na łuszczycę zwykłą i łuszczycowe zapalenie stawów. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 87 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

52/3775
Autorzy: Anna Lubecka, Promotor: Jacek Szmeja.
Tytuł: Badania nad skutecznością analgezji z wyprzedzeniem z zastosowaniem leków znieczulenia miejscowego w operacji laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 92 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

53/3775
Autorzy: Agnieszka Wincek, Promotor: Juliusz Huber.
Tytuł: Badania neurofizjologii klinicznej nad funkcjonalną regeneracją chorych po częściowym uszkodzeniu segmentów piersiowych rdzenia kręgowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 27 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM
Uwagi: Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

54/3775
Autorzy: Artur Bryja, Promotor: Marta Dyszkiewicz-Konwińska.
Tytuł: Badanie transkryptomu komórek błony śluzowej policzków u świń w warunkach długotrwałej hodowli pierwotnej in vitro. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 127 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Anatomii Prawidłowej. Instytut Biostrukturalnych Podstaw Nauk Medycznych. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

55/3775
Autorzy: Amadeusz Hernik, Promotor: Elżbieta Paszyńska, Promotor: Monika Dmitrzak-Węglarz.
Tytuł: Biodostępność proenkefalinowych i prozapalnych polipeptydów śliny w aspekcie zdrowia jamy ustnej u osób z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Bioavailability of proenkephalin and proinflammatory salivary polypeptides in the aspect of oral health in persons diagnosed with anorexia nervosa. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 91 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

56/3775
Autorzy: Katarzyna Barbara Wróblewska, Promotor: Izabela Muszalska-Kolos.
Tytuł: Charakterystyka fizykochemiczna nowej postaci oftalmicznej salicylanu choliny. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 128 s. [komentarz + cykl 5 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Kolegium Nauk Farmaceutycznych. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

57/3775
Autorzy: Wojciech Stępień, Promotor: Przemysław Lubiatowski, Promotor pomoc.: Piotr Kaczmarek.
Tytuł: Charakterystyka propriocepcji barku wśród zawodowych muzyków instrumentalnych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 85 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

58/3775
Autorzy: Magdalena Sacha, Promotor: Katarzyna Wieczorowska-Tobis.
Tytuł: Częstość występowania zespołu kruchości u osób powyżej 65 roku życia w populacji ogólnej i w grupach senioralnych diagnozowanego za pomocą wielowymiarowego narzędzia ankietowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: s. 28 [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

59/3775
Autorzy: Anna Lewandowska-Graduszewska, Promotor: Lidia Gil.
Tytuł: Czynniki przeżycia chorych onkologicznych i hematologicznych wymagających hospitalizacji w OIT. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 127 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

60/3775
Autorzy: Anna Budzyńska, Promotor: Grażyna Bączyk, Promotor pomoc.: Bartosz Mańkowski.
Tytuł: Czynniki wpływające na poziom funkcjonowania u chorych hospitalizowanych z powodu oparzenia. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Factors affecting the level of functioning in hospitalized burn patients. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 108 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

61/3775
Autorzy: Katarzyna Grześkowiak-Fischbach, Anna Markowska.
Tytuł: Ekspresja genów wybranych czynników angiogennych w łożysku oraz ich produktów białkowych we krwi pępowinowej i żylnej matki w nadciśnieniu tętniczym i hipotrofii płodu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 142 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

62/3775
Autorzy: Aleksandra Wyciszkiewicz, Promotor: Sławomir Michalak, Promotor pomoc.: Alicja Kalinowska-Łyszczarz.
Tytuł: Ekspresja małych białek wstrząsu cieplnego w egzosomach izolowanych z płynów ustrojowych chorych na nowotwory żeńskich narządów płciowych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 85 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

63/3775
Autorzy: Magdalena Samborska, Promotor: Katarzyna Derwich.
Tytuł: Epidemiologia, charakterystyka kliniczna i wyniki leczenia mięsaka granulocytarnego u dzieci. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 148 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

64/3775
Autorzy: Artur de Rosier, Promotor: Jacek Wysocki, Promotor pomoc.: Paweł Wójciak.
Tytuł: Funkcjonowanie chorych na schizofrenię - analiza na przykładzie wybranej grupy chorych z Wielkopolski. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 109 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

65/3775
Autorzy: Sylwia Klewin-Steinbock, Promotor: Marzena Wyganowska-Świątkowska, Promotor pomoc.: Agnieszka Nowak-Terpiłowska.
Tytuł: Heterogeniczność fibroblastów dziąsłowych i podniebiennych w aspekcie leczenia recesji. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 64 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

66/3775
Autorzy: Agnieszka Bogdanowicz, Promotor: Barbara Biedziak, Promotor: Adrianna Mostowska.
Tytuł: Identyfikacja czynników genetycznych w nieprawidłowościach zębowych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 218 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

67/3775
Autorzy: Justyna Dąbrowska, Promotor: Adrianna Mostowska.
Tytuł: Identyfikacja patogennych wariantów nukleotydowych u chorych z izolowanym rozszczepem wargi połączonym lub nie z rozszczepem podniebienia. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 181 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

68/3775
Autorzy: Aleksandra Cieluch, Promotor: Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Promotor pomocniczy: Paweł Niedźwiecki.
Tytuł: Insulinoterapia a lipoproteiny u chorych z noworozpoznaną cukrzycą typu 1 (InLipoDiab1). Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 83 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

69/3775
Autorzy: Marcin Zwanzig, Promotor: Andrzej Wykrętowicz.
Tytuł: Interakcja pomiędzy przepływem pulsacyjnym, sztywnością tętnic szyjnych a pracą i funkcją skurczową lewej komory. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 73 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

70/3775
Autorzy: Martyna Pakuła, Promotor: Krzysztof Książek.
Tytuł: Interakcje komórek raka jajnika z prawidłowymi komórkami otrzewnej jako determinanta progresji nowotworu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 110 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Hipertensjologii. Zakład Patofizjologii Starzenia Chorób Cywilizacyjnych Kolegium Nauk. medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

71/3775
Autorzy: Mateusz Dziarmaga, Promotor: Andrzej Wykrętowicz.
Tytuł: Interakcje pomiędzy wskaźnikami pracy a obciążenia następczego lewej komory. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 79 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

72/3775
Autorzy: Jakub Mikołajewski, Promotor: Franciszek Główka, Promotor pomoc.: Michał Romański.
Tytuł: Kinetyka przemiany treosulfanu i jego epoksytransformerów w warunkach in vitro. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Kinetics of the conversion of treosulfan and its epoxytransformers in vitro. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 173 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Kolegium Nauk Farmaceutycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

73/3775
Autorzy: Michał Klimont, Promotor: Katarzyna Jończyk-Potoczna.
Tytuł: Machine learning methods for radiology images analysis in selected clinical problems. Doctoral dissertations.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 27 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Radiologii Pediatrycznej. Instytut Pediatrii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

74/3775
Autorzy: Małgorzata Rzepińska, Promotor: Barbara Steinborn.
Tytuł: Macierzyństwo a stwardnienie rozsiane w kontekście wybranych parametrów klinicznych, społecznych i ekonomicznych przebiegu choroby. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 171 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

75/3775
Autorzy: Klaudia Bogusz-Górna, Promotor: Piotr Fichna.
Tytuł: Mikrokrążenie i wybrane parametry bariery naskórkowej u dzieci z cukrzycą typu 1. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 168 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego Instytutu Pediatrii. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

76/3775
Autorzy: Kamil Kucharczyk, Promotor: Hanna Dams-Kozłowska.
Tytuł: Modyfikacja bioinżynierowanego jedwabiu pajęczego w celu kontroli jego powinowactwa do produktów leczniczych i diagnostycznych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 99 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. abstr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

77/3775
Autorzy: Joanna Załuska-Kusz, Promotor: Maria Litwiniuk.
Tytuł: Monitorowanie chorych po radykalnym leczeniu raka piersi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Follow-up after breast cancer therapy. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 105 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

78/3775
Autorzy: Zuzanna Niedziela-Schwartz, Promotor: Maciej R. Krawczyński, Promotor pomoc.: Anna Wawrocka.
Tytuł: Naturalny przebieg choroby i badania diagnostyczne a ostateczne rozpoznanie genetycznie uwarunkowanych chorób narządu wzroku. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 114 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Genetyki Medycznej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

79/3775
Autorzy: Radosław Zalewski, Promotor: Bartłomiej Perek, Promotor pomoc.: Mateusz Puślecki.
Tytuł: Ocena jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez zespół dwuosobowy z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 80 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

80/3775
Autorzy: Anna Pleszewa, Promotor: Grażyna Bączyk.
Tytuł: Ocena jakości życia chorych na raka jajnika otrzymujących chemioterapię pierwszego rzutu w warunkach dziennej hospitalizacji. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The assessment of the quality of life in ovarian cancer patients undergoing first-line in the conditions of daily hospitalization. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 154, [30] k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

81/3775
Autorzy: Marek Widenka, Promotor: Wojciech Leppert.
Tytuł: Ocena jakości życia chorych w podeszłym wieku z chorobą zwyrodnieniową stawów podczas leczenia bólu przewlekłego buprenorfiną. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 58 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

82/3775
Autorzy: Katarzyna Tąpolska-Jóźwiak, Promotor: Aleksandra Szczawińska-Popłonyk.
Tytuł: Ocena kliniczna, immunologiczna i radiologiczna powikłań ze strony układu oddechowego u dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 30 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab., , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

83/3775
Autorzy: Paweł Małecki, Promotor: Anna Mania.
Tytuł: Ocena markerów serologicznych uszkodzenia hepatocytów i włóknienia w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby u dzieci. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 48 s. [komentarz + cykl 5 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski. Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

84/3775
Autorzy: Kinga Sosnowska, Promotor: Anna Gotz-Więckowska.
Tytuł: Ocena morfologiczna i czynnościowa narządu wzroku u dzieci i młodzieży z wysoką nadwzrocznością. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 127 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

85/3775
Autorzy: Jakub Dyba, Promotor: Anna Surdacka.
Tytuł: Ocena parametrów funkcji śródbłonka naczyniowego w ślinie osób z otyłością. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 98 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

86/3775
Autorzy: Krzysztof Myśliwiec, Promotor: Krzysztof Lewandowski.
Tytuł: Ocena przebiegu klinicznego przewlekłej białaczki szpikowej u chorych leczonych imatynibem w pierwszej linii terapii - analiza jednoośrodkowa. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 112 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

87/3775
Autorzy: Karolina Marcinkowska, Promotor: Leszek Kubisz.
Tytuł: Ocena skuteczności synergii radiofrekwencji monopolarnej i elektroporacji w terapii anti-aging na podstawie wybranych parametrów biofizycznych skóry twarzy. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of the synergy effectiveness of monopolar radiofrequency and electroporation in anti-aging therapy based on selected biophysical parameters of the facial skin. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 163 k. , il. tab. , 30cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Biofizyki. Katedra Biofizyki. Wydział Medyczny. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

88/3775
Autorzy: Natalia Wendland, Promotor: Justyna Opydo-Szymaczek.
Tytuł: Ocena stanu przyzębia u młodych kobiet z zespołem jajników policystycznych na podstawie parametrów klinicznych, immunologicznych i mikrobiologicznych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 71 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

89/3775
Autorzy: Bogusz Fałkowski, Promotor: Ewelina Szczepanek-Parulska.
Tytuł: Ocena stężenia interleukiny 29 (IL-29) w wybranych chorobach endokrynologicznych o etiologii autoimmunizacyjnej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Concentration of the interleukin 29 (IL-29) in selected endocrine autoimmune disorders. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 80 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

90/3775
Autorzy: Anna Szeliga, Promotor: Błażej Męczekalski, Promotor pomoc.: Agnieszka Podfigurna.
Tytuł: Ocena stężenia neurokininy B i nesfatyny-1 w surowicy krwi pacjentek z czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączki przed leczeniem i po 6 miesiącach terapii estrogenno-progestagennej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 133 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

91/3775
Autorzy: Łukasz Pilarski, Promotor: Paweł Bogdański.
Tytuł: Ocena stężenia waspiny u pacjentów z otyłością. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 94 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

92/3775
Autorzy: Agata Zientarska, Promotor: Iwona Mozer-Lisewska.
Tytuł: Ocena układu immunologicznego w odniesieniu do stanu klinicznego chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C poddanych terapii bezinterferonowej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 88 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

93/3775
Autorzy: Anna Musielak, Promotor: Jacek Zachwieja.
Tytuł: Ocena wczesnych markerów uszkodzenia nerek u dzieci z wrodzoną wadą serca. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 74 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego. Instytut Pediatrii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

94/3775
Autorzy: Kacper Nijakowski, Promotor: Anna Surdacka.
Tytuł: Ocena wpływu leczenia biologicznego nieswoistych chorób zapalnych jelit na wybrane parametry biochemiczne śliny. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 111 k. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kolegium Nauk Medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

95/3775
Autorzy: Lena Bielawska, Promotor: Ewa Wysocka, Promotor pomoc.: Aleksandra Baszczuk.
Tytuł: Ocena wybranych markerów oksydacyjnej modyfikacji lipoprotein osocza u osób z nadmierną masą ciała. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 97 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

96/3775
Autorzy: Magdalena Maleszka-Kurpiel, Promotor: Wojciech Warchoł.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego u pacjentów z rozpoznanym stożkiem rogówki przed i po zabiegu corneal cross-linking. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 29 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , tab. , 30cm , bibliogr. streszcz. abstr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

97/3775
Autorzy: Tomasz Jopek, Promotor: Łukasz Łapaj.
Tytuł: Ocena wyników endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego z użyciem bezcementowego trzpienia modularnego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 90 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

98/3775
Autorzy: Piotr Krawczuk, Promotor: Łukasz Kubaszewski, Promotor pomoc.: Marta Jokiel.
Tytuł: Ocena wyników rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z użyciem wszczepu z materiału syntetycznego politereftalanu etylenu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 143 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Ortopedii Kręgosłupa Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

99/3775
Autorzy: Krzysztof Kaszkowiak, Promotor: Jakub Żurawski.
Tytuł: Ocena zagrożeń zdrowotnych związanych z glifosatem na podstawie jego zawartości w wodzie pitnej i w modelu eksperymentalnym in vitro. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 85 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

100/3775
Autorzy: Radosław Krzyżański, Promotor: Łukasz Dzieciuchowicz.
Tytuł: Ocena zmian morfologicznych w żyłach biodrowych i głównej żyły dolnej u chorych z jednostronnymi żylakami kończyn dolnych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 12, [13-43] s. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

101/3775
Autorzy: Katarzyna Ostrowska, Promotor: Agnieszka Słopień.
Tytuł: Ocena związku między stresem i jakością życia dzieci 5-7 letnich a zmianami wybranych składników białkowych i poziomu kortyzolu w ślinie. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 223 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

102/3775
Autorzy: Szymon Paweł Nowak, Promotor: Małgorzata Paul.
Tytuł: Oznaczanie czynnika martwicy nowotworu-alfa oraz cząsteczki adhezji komórkowej płytkowo-śródbłonkowej-1 w ocenie przebiegu klinicznego oraz rokowania malarii importowanej do Polski. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 175 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

103/3775
Autorzy: Anna Gąsiorowska, Promotor: Marek Pietryga.
Tytuł: Parametry ultrasonograficzne oraz ocena markerów biochemicznych we wczesnej predykcji masy urodzeniowej noworodka. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Ultrasound parameters and biochemical markers as early predictors of birth weight. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 131 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. abstr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

104/3775
Autorzy: Małgorzata Rogaczewska, Promotor: Marcin Stopa.
Tytuł: Porównanie wybranych parametrów narządu wzroku u chorych na stwardnienie rozsiane i spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 84 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. 30cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

105/3775
Autorzy: Artur J. Chyrek, Promotor: Andrzej Roszak, Promotor pomoc.: Adam Chicheł.
Tytuł: Porównanie wyników kontaktowej brachyterapii guzów pierwotnych i wznów po zabiegu chirurgicznym u chorych na raka podstawnokomórkowego regionu głowy i szyi. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 91 k. , il. tab. , 30 cm
Uwagi: Katedra i Zakład Elektroradiologii. Wydział Medyczny. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

106/3775
Autorzy: Martyna Borowczyk, Promotor: Ewelina Szczepanek-Parulska.
Tytuł: Poszukiwanie genetycznych determinantów złośliwości zmian pęcherzykowych tarczycy metodą screeningu genomowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Searching for genetic determinants of malignancy in follicular thyroid lesions employing genomic screening.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 117 s. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski. Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

107/3775
Autorzy: Maria Gutowska-Ibbs, Promotor: Monika Urbaniak.
Tytuł: Pozarejestracyjne stosowanie produktów leczniczych a badanie kliniczne - praktyka w podmiotach leczniczych w Polsce. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Off-label use of medical products and clinical trials - practical aspects in treatment centres in Poland. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 245 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

108/3775
Autorzy: Anna Maria Pękacka-Egli, Promotor: Radosław Kaźmierski.
Tytuł: Prognozowanie ryzyka zachłyśnięcia i optymalizacja diety u chorych z dysfagią neurogenną, ze specjalnym uwzględnieniem wpływu pandemii SARS-Cov-2. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 94 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

109/3775
Autorzy: Marcin Nowicki, Promotor: Dorota Formanowicz.
Tytuł: Przeciwzakrzepowe i prozakrzepowe działanie śródbłonka naczyniowego w ciąży powikłanej stanem przedrzucawkowym i wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Anti- and procoagulated action of the endothelium in a pregnancy complicated due to preeclampsia condition and intrauterine growth restriction. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 122 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

110/3775
Autorzy: Marta Szymoniak-Lipska, Promotor: Adriana Polańska.
Tytuł: Przydatność nieinwazyjnych metod badawczych w ocenie struktury i czynności narządu paznokciowego rąk. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 114 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Dermatologii i Wenerologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

111/3775
Autorzy: Dominik Mikiel, Promotor: Aleksandra Dańczak-Pazdrowska.
Tytuł: Przydatność nieinwazyjnych metod diagnostycznych w diagnostyce i monitorowaniu różnych typów łysienia. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 77 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. abstr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

112/3775
Autorzy: Hanna Drzewiecka, Promotor: Paweł Piotr Jagodziński.
Tytuł: Rola estrogenów w procesie rozwoju niedrobnokomórkowego raka płuc. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 165 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

113/3775
Autorzy: Justyna Magiełda-Stola, Promotor: Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz.
Tytuł: Rola witaminy D oraz genów związanych z jej metabolizmem w etiologii stanu przedrzucawkowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 91 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Katedra Perinatologii i Chorób Kobiecych. Kolegium Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

114/3775
Autorzy: Marta Jaskuła, Promotor: Hanna Krauss, Promotor pomoc.: Magdalena Gibas-Dorna.
Tytuł: Rozwój fizyczny w pierwszych dwóch latach życia dziecka w zależności od sposobu żywienia i stanu odżywienia matki podczas ciąży. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 140 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

115/3775
Autorzy: Sławomir Ząbczyński, Promotor: Edmund Waszyński.
Tytuł: Rozwój metod znoszenia bólu w porodzie fizjologicznym oraz znieczulenia rodzącej w wybranych operacjach położniczych w położnictwie polskim w XIX i XX wieku. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 191 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

116/3775
Autorzy: Elżbieta Czechowska, Promotor: Lidia Gil.
Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia chorych na chłoniaki nieziarnicze w wieku powyżej 70 lat. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 90 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

117/3775
Autorzy: Bogumił Olczak, Promotor: Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Promotor pomoc.: Grzegorz Kowalski.
Tytuł: Skuteczość analgetyczna oksykodonu u pacjentów poddanych endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 25 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

118/3775
Autorzy: Tomasz Zemleduch, Promotor: Ewa Straburzyńska-Migaj.
Tytuł: Stężenie feniksyny (PNX) w osoczu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 107 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Kardiologii. I Klinika Kardiologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

119/3775
Autorzy: Karolina Kabzińska-Milewska, Promotor: Rafał Wojciech Wójciak.
Tytuł: Studia nad biologicznym znaczeniem organicznych i nieorganicznych form soli litu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 103 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

120/3775
Autorzy: Mikołaj Piotr Zaborowski, Promotor: Sławomir Michalak.
Tytuł: The role of extracellular vesilcles and cell-mediated immune response in the pathogenesis of paraneoplastic neurological syndromes and ovarian cancer. Doctoral dissertation
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 83 s. [komentarz + cykl 5 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski I. Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

121/3775
Autorzy: Paweł Główka, Promotor: Tomasz Kotwicki.
Tytuł: Trójwymiarowa analiza kręgosłupa w oparciu o obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, radiogramy i tomografię komputerowa. Rozprawa dokorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 18 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Ortopedii i Traumatologii, Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowsiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

122/3775
Autorzy: Małgorzata Wieleba, Promotor: Jerzy T. Marcinkowski.
Tytuł: Uwarunkowania wyjazdu lekarzy polskich do Niemiec i jakość ich życia na emigracji. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The circumstances of Polish doctors migraiting to the Federal Republic of Germany, and the quality of their lives abroad. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 156 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Zdrowia Publicznego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

123/3775
Autorzy: Agnieszka Sobecka, Promotor: Paweł Golusiński.
Tytuł: Wartość wybranych metod biologii molekularnej w diagnostyce, terapii oraz określeniu rokowania u chorych z nowotworami złośliwymi głowy i szyi. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 111 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

124/3775
Autorzy: Marzena Helwich, Promotor: Anna Surdacka, Promotor: Dominika Kanikowska.
Tytuł: Wpływ interwencji dietetycznej na stężenie wybranych adipocytokin w ślinie osób otyłych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 98 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

125/3775
Autorzy: Patrycja Anna Talarska-Markiewicz, Promotor: Jakub Żurawski.
Tytuł: Wpływ nanocząstek na reaktywność ludzkich leukocytów krwi obwodowej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 151 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

126/3775
Autorzy: Anna Morawska, Promotor: Juliusz Przysławski.
Tytuł: Wpływ oleju z szarłatu na profil lipidowy oraz inne wskaźniki biochemiczne w grupie otyłych kobiet i mężczyzn. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 326 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Bromatologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

127/3775
Autorzy: Małgorzata Iwańska, Promotor: Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz.
Tytuł: Wpływ polimorfizmów genu PPARG na stężenie wybranych adipokin u ciężarnych z nadmiernym przyrostem masy ciała. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 134 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

128/3775
Autorzy: Tomasz Trzmiel, Promotor: Mariola Pawlaczyk, Promotor pomoc.: Ewa Zasadzka.
Tytuł: Wpływ rodzaju pracy wykonywanej w przeszłości na sprawność w wieku emerytalnym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 158 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry, Zakład Terapii Zajęciowej, Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

129/3775
Autorzy: Sylwia Kropacz-Sobkowiak, Promotor: Jan Olszewski.
Tytuł: Wpływ średnich i wysokich addycji w wieloogniskowych soczewkach kontaktowych na parametry widzenia jednoocznego i obuocznego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Effects of medium and high addition in multifocal soft contact lenses on monocular and binocular vision parameters. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 122 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

130/3775
Autorzy: Robert Pociupany, Promotor: Andrzej Tykarski.
Tytuł: Wpływ wprowadzenia zaleceń Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z roku 2011 oraz domowych pomiarów ciśnienia tętniczego na strategie terapeutyczne lekarzy u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 177 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

131/3775
Autorzy: Krystyna Szpura, Promotor: Katarzyna Mazur-Melewska.
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na ewolucję kliniczną ostrej zapalnej poliradikuloneuropatii demielinizacyjnej (zespół Guillain-Barré) u dzieci. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 154 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

132/3775
Autorzy: Agnieszka Wziątek, Promotor: Katarzyna Derwich.
Tytuł: Wpływ wybranych metod terapeutycznych na wyniki leczenia chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży oraz wystąpienie odległych powikłań. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 131 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej. Instytut Pediatrii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

133/3775
Autorzy: Yasmin Bartosik, Promotor: Wiesław Hędzelek, Promotor pomoc.: Anna Sójka-Makowska.
Tytuł: Wpływ wybranych parametrów fizycznych na siłę łączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną - badania laboratoryjne. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 104 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

134/3775
Autorzy: Agata Daktera-Micker, Promotor: Barbara Biedziak, Promotor pomoc.: Tomasz Buchwald.
Tytuł: Wpływ wybranych preparatów hamujących demineralizację szkliwa na jego mikrostrukturę. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 135 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

135/3775
Autorzy: Katarzyna Przekoracka, Promotor: Jan Olszewski, Promotor pomoc.: Krzysztof Michalak.
Tytuł: Wpływ wysokich addycji w wieloogniskowych soczewkach kontaktowych na funkcje motoryczne - balans ciała i koordynację wzrokowo-ruchową. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 56 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

136/3775
Autorzy: Jolanta Tomczak, Promotor: Łukasz Dzieciuchowicz.
Tytuł: Współczesne możliwości techniczne i ograniczenia morfologiczne wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty brzusznej w odcinku podnerkowym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Current morphological and technical limitations of endovascular aneurysm repair applicability in the treatment of an infrarenal abdominal aortic aneurysm. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 100 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii. Instytut Chirurgii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

137/3775
Autorzy: Beata Kaczmarek, Promotor: Katarzyna Wieczorowska-Tobis.
Tytuł: Wykorzystanie screeningowych skal neuropsychologicznych jako predyktora rozwoju łagodnych zaburzeń poznawczych i konwersji do otępienia u osób starszych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 132 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

138/3775
Autorzy: Wawrzyniec Loba, Promotor: Dorota Hojan-Jezierska.
Tytuł: Wykorzystanie wirtualnych źródeł dźwięku w badaniach asymetrii słyszenia. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 105 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Protetyki Słuchu. Katedra Biofizyki. Wydział Medyczny. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

139/3775
Autorzy: Łukasz Woźniak, Promotor: Marek Jóźwiak, Promotor pomoc.: Maciej Idzior.
Tytuł: Wynik leczenia pacjentów z rozwojowym zwichnięciem stawu biodrowego z zastosowaniem osteotomii transiliakalnej według Degi w długim okresie obserwacji. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 74 s. , [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowsiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

140/3775
Autorzy: Alicja Hoffmann-Przybylska, Promotor: Karolina Gerreth.
Tytuł: Występowanie dysfunkcji i parafunkcji w aspekcie zdrowia układu stomatognatycznego u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Occurrance of disfunctions and parafunctions in terms of health of stomatognathic system in children with intellectual disabilities. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 107 k. , il. tab. , 31 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

141/3775
Autorzy: Ewa Laskowska, Promotor: Włodzimierz Liebert, Promotor pomoc.: Nadia Kruszyńska.
Tytuł: Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych u chorych z zespołem Cushinga. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 146 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

142/3775
Autorzy: Barbara Michniewicz, Promotor: Dawid Szpecht.
Tytuł: Zastosowanie hipotermii w leczeniu encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej u noworodków. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 20 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Neonatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

143/3775
Autorzy: Marcin Lenkowski, Promotor: Anna Surdacka, Promotor pomoc.: Mariusz Kaczmarek.
Tytuł: Zastosowanie izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych (LAMP) do identyfikacji bakterii w agresywnym i przewlekłym zapaleniu przyzębia. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 138 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

144/3775
Autorzy: Sonia Kahtan, Promotor: Tomasz Szczapa.
Tytuł: Zastosowanie kaniul nosowych z wysokim przepływem gazów w oddziałach neonatologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków I i II stopnia referencji. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 82 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika i Katedra Neonatologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

145/3775
Autorzy: Bartosz Siewert, Promotor: Ewelina Gowin.
Tytuł: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych opartej na dominacji (DRSA) w diagnostyce różnicowej choroby Kawasaki. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 75 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej. Wydział Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

146/3775
Autorzy: Jolanta Korczak, Promotor: Marta Stelmach-Mardas.
Tytuł: Zmiany stanu odżywienia a wyniki leczenia pacjentów chorych na raka stercza. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 99 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

147/3775
Autorzy: Marta Kubasik, Promotor: Joanna Suliburska.
Tytuł: Znaczenie cynku w patogenezie otyłości i jej powikłań. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 105 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

148/3775
Autorzy: Aleksandra Bendowska, Promotor: Ewa Baum, Promotor pomoc.: Katarzyna B Głodowska.
Tytuł: Znaczenie współpracy w interdyscyplinarnych zespołach opieki medycznej w opinii studentów kierunków medycznych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 100 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych. Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

149/3775
Autorzy: Anna Flotyńska, Promotor: Andrzej Tykarski, Promotor pomoc.: Arkadiusz Niklas.
Tytuł: Znaczenie zmian naczyń mikrokrążenia ocenianych za pomocą kapilaroskopii wału paznokciowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 96 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

150/3775
Autorzy: Magdalena Tomczak, Promotor: Jerzy T. Marcinkowski, Promotor pomoc.: Marek Tomaszewski.
Tytuł: Związek dysfunkcji stóp z innymi zaburzeniami narządu ruchu - studium medyczno-społeczne dzieci klas pierwszych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 160 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

151/3775
Autorzy: Bożena Andrys, Promotor: Katarzyna Korybalska.
Tytuł: Analiza częstości występowania objawów niepożądanych i ich związku z transfuzjami u pacjentów leczonych składnikami krwi otrzymanymi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu w latach 2011-2018. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 150 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Patofizjologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

152/3775
Autorzy: Monika Barełkowska, Promotor: Katarzyna Derwich.
Tytuł: Analiza epidemiologiczna nowotworów wieku dziecięcego w Wielkopolsce w latach 2004-2017. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 135 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

153/3775
Autorzy: Bartosz Burchardt, Promotor: Rafał Moszyński.
Tytuł: Analiza postępowań w sprawie podejrzenia błędu medycznego z zakresu ginekologii i położnictwa w odniesieniu do wytycznych i rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w oparciu o materiał Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z lat 2008-2017. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 116 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Ginekologii Operacyjnej. Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

154/3775
Autorzy: Tomasz Grzegorski, Promotor: Jacek Losy, Promotor pomoc.: Jolanta Florczak-Wyspiańska.
Tytuł: Analiza stężeń wybranych cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym we wczesnym okresie postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 142 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii, Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

155/3775
Autorzy: Patrycja Przybylska, Promotor: Teresa Matthews-Brzozowska, Promotor pomoc.: Przemysław Kopczyński.
Tytuł: Analiza wad narządu żucia z uwzględnieniem funkcji stawu skroniowo-żuchwowego i wad postawy. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 133 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

156/3775
Autorzy: Barbara Czarnota-Nowakowska, Promotor: Jarosław Kocięcki.
Tytuł: Analiza wybranych parametrów w ocenie rogówki po zabiegach refrakcyjnych metodą SMILE. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 140 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna. niwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

157/3775
Autorzy: Sylwia Miętkiewicz, Promotor: Danuta Dyk.
Tytuł: Analiza wyników wdrożenia wielomodalnej strategii higieny rąk na przykładzie szpitala klinicznego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 127 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

158/3775
Autorzy: Piotr Białas, Promotor: Anna Jankowska.
Tytuł: Badanie ekspresji genów CGB1 i CGB2 oraz CGB3-9 kodujących podjednostkę beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w nowotworach żeńskich narządów płciowych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 134 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Biologii Komórki. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

159/3775
Autorzy: Sylwia Ciesiółka, Promotor: Bartosz Kempisty.
Tytuł: Badanie ekspresji receptorów gonadotropin (LHR, FSHR), aromatazy CYP19 oraz wybranych koneksyn w komórkach izolowanych z warstwy ziarnistej pęcherzyków jajnika świni w warunkach hodowli pierwotnej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 153 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Histologii i Embriologii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

160/3775
Autorzy: Magda Malewska-Kasprzak, Promotor: Agnieszka Permoda.
Tytuł: Badanie gospodarki purynowej w epizodzie maniakalnym i depresyjnym w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 122 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Psychiatrii Dorosłych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

161/3775
Autorzy: Piotr Małecki, Promotor: Marta Fichna.
Tytuł: Biochemiczne i genetyczne markery procesów autoimmunizacyjnych u krewnych osób z chorobą Addisona. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 175 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

162/3775
Autorzy: Szymon Markiewicz, Promotor: Czesław Żaba.
Tytuł: Błąd a niepowodzenie medyczne w chirurgii ogólnej na podstawie materiałów Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 133 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Medycyny Sądowej. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

163/3775
Autorzy: Agata Jodda, Promotor: Julian Malicki.
Tytuł: Dawki w szpiku kostnym u chorych na raka szyjki lub trzonu macicy dla trzech technik radioterapii 3DCRT, IMRT, VMAT. Badanie na modelu tkankopodobnym z uwzględnieniem ruchomosci narządów. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 54 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab , 30 cm , bibliogr. streszcz. abstr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

164/3775
Autorzy: Paweł Wieczorek, Promotor: Andrzej Antczak.
Tytuł: Dehydrogenaza Inozynomonofosforanowa II jako biomarker w diagnostyce i leczeniu raka prostaty. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 118 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

165/3775
Autorzy: Krzysztof Kustra, Promotor: Leszek Kubisz, Promotor: Marta Stelmach-Mardas.
Tytuł: Dieta a wpływ suplementacji kolagenem na zmiany stanu odżywienia, kondycji skóry u zdrowych wolontariuszy. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Diet and the influence of collagen supplementation on changes in nutritional status, skin condition in healthy volunteers. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 87 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Medyczny, Katedra Biofizyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

166/3775
Autorzy: Marta Szablewska, Promotor: Anna Bręborowicz, Promotor pomoc.: Honorata Hafke-Dys.
Tytuł: Dodatkowe szmery oddechowe - nazewnictwo i klasyfikacja w teorii i praktyce. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej. Wydział Lekarski I. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

167/3775
Autorzy: Ewa Wender-Ożegowska.
Tytuł: Drugi rok działalności Szkoły Doktorskiej.
Czasopismo: Fakty UMP
Szczegóły: 2020, nr 4, s. 22, il.
p-ISSN: 1899-2978

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

168/3775
Autorzy: Ewa Sapiejka, Promotor: Jarosław Walkowiak, Promotor pomoc.: Patrycja Krzyżanowska-Jankowska.
Tytuł: Egzogenne i endogenne uwarunkowania ustrojowych zasobów witamin A i E u chorych na mukowiscydozę. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Exogenous and endogenous determinants of vitamin A and E body resources in cystic fibrosis patients. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 68 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

169/3775
Autorzy: Joanna Bilska-Stokłosa, Promotor: Krzysztof Osmola, Promotor pomoc.: Hanna Tomczak.
Tytuł: Grzyby pleśniowe jako czynnik etiologiczny zapalenia zatok szczękowych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 82 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

170/3775
Autorzy: Aleksandra Krygier, Promotor: Ewelina Szczepanek-Parulska.
Tytuł: Hepcydyna w chorobach tarczycy. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Hepcidin in thyroid diseases. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 78 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski. Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

171/3775
Autorzy: Aleksandra Perczak, Promotor: Elżbieta Paszyńska, Promotor pomoc.: Szymon Rzątowski.
Tytuł: Identyfikacja czynników ryzyka otyłości a eksploracja stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi ADHD. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Identification of risk factors for obesity and exploration of oral health in children with attention-deficit/hyperactivity disorder ADHD. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 129 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

172/3775
Autorzy: Ewelina Bukowska-Olech, Promotor: Aleksander Jamsheer.
Tytuł: Identyfikacja genetycznych przyczyn wad czaszki u człowieka. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 132 s. [komentarz + cykl 5 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski. Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

173/3775
Autorzy: Wojciech Langwiński, Promotor: Aleksandra Szczepankiewicz.
Tytuł: Identyfikacja mikroRNA związanych z alergicznym stanem zapalnym w drogach oddechowych na modelu zwierzęcym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 109 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

174/3775
Autorzy: Wojciech Łabędź, Promotor: Tomasz Trzeciak.
Tytuł: Kliniczna wartość małoinwazyjnych technik operacyjnych u chorych z guzami przerzutowymi i ze szpiczakiem mnogim w obrębie kręgosłupa. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 81 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Ortopedii i Traumatologii. Klinika Ortopedii i Traumatologii. Wydział Medyczny. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

175/3775
Autorzy: Paweł Kowalski, Promotor: Włodzimierz Samborski, Promotor pomoc.: Piotr Kordel.
Tytuł: Monitorowanie wysiłku fizycznego w trakcie ćwiczeń na zajęciach prowadzonych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 74 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

176/3775
Autorzy: Marika Wolniewińska, Promotor: Jarosław Kocięcki.
Tytuł: Obiektywna i subiektywna ocena jakości życia u pacjentów po zabiegu chirurgii refrakcyjnej metodą SMILE. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 131 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

177/3775
Autorzy: Piotr Ramlau, Promotor: Hanna Piotrowska-Kempisty, Promotor: Krzysztof Osmola.
Tytuł: Ocena działania przeciwnowotworowego metylowego analogu resweratrolu 3'-hydroksy-3,4,5,4'-tetrametoksystylbenu (DMU-214) w modelu raka języka. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 86 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Toksykologii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

178/3775
Autorzy: Krzysztof Szmyt, Promotor: Jacek Szmeja.
Tytuł: Ocena ekspresji genów OCT-4, SOX-2, KLF-4 i NANOG w komórkach nowotworowych u chorych leczonych chirurgicznie z powodu raka jelita grubego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 104 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

179/3775
Autorzy: Tomasz Milecki, Promotor: Zbigniew Kwias, Promotor pomoc.: Joanna Wesoły.
Tytuł: Ocena ilościowa oraz jakościowa DNA krążącego we krwi u pacjentów nowotworem nerkowokomórkowym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 97 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

180/3775
Autorzy: Amgad Ahmed Elnur Elhag, Promotor: Wiesław Bryl, Promotor pomoc.: Tomasz Zaprutko.
Tytuł: Ocena kosztów bezpośrednich u pacjentów korzystających z usług Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 92 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

181/3775
Autorzy: Anna Kuklińska, Promotor: Jacek Wysocki, Promotor pomoc.: Agnieszka Wareńczak.
Tytuł: Ocena obciążenia fizycznego w czasie wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 105 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

182/3775
Autorzy: Paulina Gulbicka, Promotor: Marian Grzymisławski.
Tytuł: Ocena profilu białkowego u pacjentów z chorobą trzewną oraz zespołem zaburzeń wchłaniania. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 85 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Medyczny. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

183/3775
Autorzy: Alfred Kopras, Promotor: Robert Juszkat.
Tytuł: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia wewnątrznaczyniowego chorych z tętniakami naczyń mózgowych za pomocą stentów Leo Baby. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 126 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

184/3775
Autorzy: Katarzyna Kawka-Paciorkowska, Promotor: Grzegorz H. Bręborowicz.
Tytuł: Ocena skuteczności indukcji porodu po 41. tygodniu ciąży w zależności od stężenia wybranych hormonów w ustroju ciężarnej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 68 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Perinatologii i Ginekologii. Katedra Perinatologii i Ginekologii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

185/3775
Autorzy: Ewelina Golusińska-Kardach, Promotor: Jerzy Sokalski.
Tytuł: Ocena stanu jamy ustnej i wybranych parametrów stresu oksydacyjnego w ślinie u osób palących tytoń. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 163 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

186/3775
Autorzy: Anna Bartkowiak, Promotor: Barbara Dorocka-Bobkowska, Promotor pomoc.: Włodzimierz Łojewski.
Tytuł: Ocena stanu jamy ustnej u chorych na cukrzycę z zespołem stopy cukrzycowej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 134 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Protetyki Stomatologicznej, Klinika Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej, Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

187/3775
Autorzy: Joanna Głowacka, Promotor: Justyna Opydo-Szymaczek, Promotor pomoc.: Tamara Pawlaczyk-Kamieńska.
Tytuł: Ocena stanu narządu żucia u pacjentek z rozpoznaną niskostopniową skoliozą idiopatyczną. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 73 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Stomatologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

188/3775
Autorzy: Joanna Krajewska, Promotor: Teresa Matthews-Brzozowska, Promotor pomoc.: Dorota Cudziło.
Tytuł: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia leczonych ortodontycznie. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 146 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji. Wydział Medyczny. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

189/3775
Autorzy: Hanna Maria Winiarska, Promotor: Szczepan Cofta.
Tytuł: Ocena stężenia we krwi wybranych molekuł adhezyjnych jako wykładników stanu zapalnego u pacjentów z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 129 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej. Wydział Medyczny. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

190/3775
Autorzy: Magdalena Dyba, Promotor: Wiesław Hędzelek, Promotor pomoc.: Przemysław Gajdus.
Tytuł: Ocena stężenia związków lotnych siarki w wydychanym powietrzu u pacjentów użytkujących protezy ruchome. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 106 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Klinika Protetyki i Technologii Dentystycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

191/3775
Autorzy: Adam Piosik, Promotor: Wiesław Hędzelek, Promotor pomoc.: Maciej Kozak.
Tytuł: Ocena wpływu obróbki mechanicznej na mikrostrukturę ceramik na bazie tlenku cyrkonu (IV). Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 119 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Protetyki Stomatologicznej. Klinika Protetyki i Technologii Dentystycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

192/3775
Autorzy: Tomasz Kowalewski, Promotor: Beata Krasińska.
Tytuł: Ocena wpływu parametrów badania 24-godzinnego ABPM na dwunastomiesięczne rokowanie u pacjentów w pierwszym tygodniu zawału serca STEMI i NSTEMI w zależności od współwystępowania lub nie nadciśnienia tętniczego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 151 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

193/3775
Autorzy: Katarzyna Głuchowska-Kowalczyk, Promotor: Andrzej Szyszka.
Tytuł: Ocena wpływu stymulacji prawej komory serca na wybrane parametry elektrokardiograficzne i echokardiograficzne. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 112 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i II Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

194/3775
Autorzy: Mariusz Budaj, Promotor: Bogdan Miśkowiak.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego u osób z uszkodzeniem słuchu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 110 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Chorób Oczu i Optometrii. Zakład Optometrii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

195/3775
Autorzy: Marta Polichnowska, Promotor: Mariusz Pryliński.
Tytuł: Ocena wytrzymałości połączenia między zamkami ortodontycznymi a szkliwem zębów przy zastosowaniu różnych rodzajów cementów. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 123 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Protetyki Stomatologicznej. Klinika Protetyki i Technologii Dentystycznych. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

196/3775
Autorzy: Anna Pietrzak,, Promotor: Alicja Kalinowska-Łyszczarz.
Tytuł: Ocena znaczenia markerów aktywności choroby i odpowiedzi na leczenie interferonem beta w przebiegu stwardnienia rozsianego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 81 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Neurologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

197/3775
Autorzy: Alicja Sroka, Promotor: Małgorzata Bruska.
Tytuł: Otwór łukowaty w kręgu szczytowym w obrazach tomografii komputerowej u dzieci. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 134 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

198/3775
Autorzy: Joanna Wysocka-Leszczyńska, Promotor: Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Promotor pomoc.: Ewelina Gowin.
Tytuł: Polimorfizm rs12979860, rs8099917 i rs12980275 genu interleukiny 28B u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C - związek z obrazem klinicznym zakażenia. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 93 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej. Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

199/3775
Autorzy: Tomasz Andrzejewski, Promotor: Jacek Kruczyński.
Tytuł: Polska adaptacja kulturowa i walidacja kwestionariuszy oceny stawów kolanowych Knee Society Score. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 93 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Ortopedii i Traumatologii. Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

200/3775
Autorzy: Marta Anna Kowalska, Promotor: Jolanta Dorszewska.
Tytuł: Poszukiwanie markerów genetycznych i biochemicznych o znaczeniu diagnostycznym i terapeutycznym u osób chorych na migrenę. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Searching for genetic and biochemical markers of diagnostic and therapeutic significance in patients with migraine. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 87 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Pracownia Neurobiologii Katedry i Kliniki Neurologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

201/3775
Autorzy: Tomasz Dolata, Promotor: Leszek Romanowski, Promotor pomoc.: Waldemar Weiss.
Tytuł: Prospektywne, randomizowane badanie porównujące skuteczność techniki przecięcia więzadła poprzecznego nadgarstka pod kontrolą endoskopu, z techniką przecięcia więzadła poprzecznego nadgarstka pod kontrolą ultrasonografu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 96 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

202/3775
Autorzy: Norbert Wąsik, Promotor: Roman Jankowski, Promotor pomoc.: Bartosz Sokół.
Tytuł: Przydatność prognostyczna wybranych biomarkerów w krwawieniu podpajęczynówkowym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The prognostic utility of selected biomarkers in subarachnoid hemorrhage. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 61 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

203/3775
Autorzy: Magdalena Kałos, Promotor: Alicja Sekula, Promotor pomoc.: Michał Karlik.
Tytuł: Przydatność strobokimografii i cyfrowej analizy głosu w ocenie wyników rehabilitacji zaburzeń zawodowych głosu u nauczycieli. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Usefulness of strobokimography and acoustic voice analysis in the evaluation of the results of rehabilitation of professional dysphonias in teachers. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 159 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

204/3775
Autorzy: Marta Kierzynka, Promotor: Danuta Januszkiewicz-Lewandowska.
Tytuł: Retrospektywna analiza klinicznych, histologicznych i biologicznych czynników rokowniczych w zwojaku zaroskowym u dzieci. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 115 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

205/3775
Autorzy: Joanna Weglowski, Promotor: Małgorzata Bruska.
Tytuł: Rozwój przestrzeni nadtwardówkowej i podpajęczynówkowej w kanale kręgowym u zarodków i płodów ludzkich od 5 do 12 tygodnia. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2020
Strony: 117 k. , il. tab , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings: