logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: NERVE BLOCK - METHODS
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/17
Autorzy: Małgorzata Domagalska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Alicja Geisler-Wojciechowska, Monika Grochowicka, Grzegorz Kowalski.
Tytuł: iPACK block vs. periarticular injection for total knee arthroplasty. A comprehensive review.
Czasopismo: Research Square
Szczegóły: 2023, [s. 1-28], tab. bibliogr. abstr.
Uwagi: Online ahead of print.
p-ISSN: 2693-5015

Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.21203/rs.3.rs-2462525/v1

2/17
Autorzy: Małgorzata Domagalska, Bahadir Ciftsi, Piotr Janusz, Tomasz Reysner, Jerzy Kolasiński, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Grzegorz Kowalski.
Tytuł: The neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) levels following erector spinae plane block (ESPB) in posterior lumbar decompression: a randomized, controlled trial.
Czasopismo: Eur. Spine J.
Szczegóły: 2023 : Vol. 32, nr 12, s. 4192-4199, il. tab. bibliogr. abstr.
Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 1.217.
p-ISSN: 0940-6719
e-ISSN: 1432-0932

Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.800
Punktacja Min. Nauki: 100.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.1007/s00586-023-07913-z

3/17
Autorzy: Łukasz Dzieciuchowicz, Gaudencio Espinosa, Łukasz Grochowicz.
Tytuł: Evaluation of ultrasound-guided femoral nerve block in endoluminal laser ablation of the greater saphenous vein.
Czasopismo: Ann. Vasc. Surg.
Szczegóły: 2010 : Vol. 24, nr 7, s. 930-934, il. tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.332
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/17
Autorzy: Andrzej Nowakowski, Łukasz Kubaszewski, Przemysław Nawrot.
Tytuł: Zmodyfikowany algorytm postępowania u chorych z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi krzyża z zastosowaniem technik diagnostyki neuroradiologicznej.
Tytuł angielski: Modified algorithm in treatment of patients with chronic low back pain with neuroradiological diagnostic techniques.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
Szczegóły: 2007 : T. 72, nr 5, s. 357-361, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


5/17
Autorzy: Michał Marcinkowski, Leszek Lewandowski.
Tytuł: Odczucia wrażliwości smakowej po leczeniu neuralgii III gałęzi nerwu trójdzielnego i nerwu językowego blokadami alkoholowymi.
Tytuł angielski: Perception of gustatory sensation after treatment of the third branch trigeminal nerve and lingual nerve by peripheral alcohol injection.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Stetin.
Szczegóły: 2006 : T. 52 supl. 3, s. 65-68, il. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt. "Język - narząd niezastąpiony?" Szczecin, 19 IX 2005.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


6/17
Autorzy: Michał Marcinkowski, Promotor: Leszek Lewandowski.
Tytuł: Wpływ leczenia blokadami alkoholowymi neuralgii nerwu trójdzielnego na zmianę poziomów niektórych neurtohormonów oraz na odbiór wrażeń węchowych i smakowych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The trigeminal nerve neuralgia alcohol blockade treatment's influence upon the change of particular neurohormones as well as the gustatory and olfactory sensations. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: 103 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


7/17
Autorzy: Michał Marcinkowski, Leszek Lewandowski.
Tytuł: Spadek wrażliwości smakowej po leczeniu neuralgii III gałęzi nerwu trójdzielnego blokadami alkoholowymi.
Tytuł angielski: Decrease of gustatory sensation after treatment of the third branch trigeminal nerve by peripheral alcohol injection.
Tytuł całości: W: Język - narząd niezastąpiony? Konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona patologii języka. Szczecin, 23 IX 2005.
Adres wydawniczy: Szczecin, 2005
Strony: s. 50.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/17
Autorzy: Jerry D. Vloka, Admir Hadzić, Leon Drobnik, April Ernst, Wojciech Reiss, Daniel M. Thys.
Tytuł: Anatomical landmarks for femoral nerve block : a comparison of four needle insertion sites.
Czasopismo: Anesth. Analg.
Szczegóły: 1999 : Vol. 89, nr 6, s. 1467-1470, il. tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.509
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/17
Autorzy: Leon Drobnik.
Tytuł: Blokada nerwu udowego metodą Hadżicia-Vloki do zabiegów wycięcia żyły odpiszczelowej.
Tytuł angielski: Femoral nerve blockade by Hadżic-Vloka's method to opreation of saphenous vein excision.
Tytuł całości: W: Postępy Znieczulenia w "Chirurgii Jednego Dnia". III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Szczyrk, 4-7 III 1999. Red. nauk.: Anna Dyaczyńska-Herman.
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, 1999
Strony: s. 101-102.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/17
Autorzy: J.D. Vloka, A. Hadzic, W. Reiss, L[eon] Drobnik, E.W. April, K. Sanborn, D[aniel] M. Thys.
Tytuł: Femoral nerve block : needle insertion at the inguinal crease results in more consistent nerve localization.
Czasopismo: Reg. Anesth. Pain Med.
Szczegóły: 1998 : Vol. 23, nr 3 suppl., s. 53, tab. bibliogr.
Uwagi: ASRA 23rd Annual Meeting. Seattle, Washington, May 14-17, 1998.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/17
Autorzy: J[erry] D. Vloka, A[dmir] Hadzić, Leon Drobnik, R. Koorn, K. Sanborn, D[aniel] M. Thys.
Tytuł: Femoral nerve block : the sartorius muscle twitch can be used as a reliable to obtain a quadriceps muscle response.
Czasopismo: Anesthesiology
Szczegóły: 1998 : Vol. 89, nr 3A, abstr. 861, bibliogr.
Uwagi: Abstracts of Scientific Papers 1998 Annual Meeting American Society of Anesthesiologists. Orlando, Florida, October 17-21, 1998.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/17
Autorzy: Marian Tomasz Nowaczyk, Promotor: Leszek Lewandowski.
Tytuł: Ocena nerwu obwodowego i tkanek otaczających po podaniu alkoholu etylowego i glicerolu w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego. Badania doświadczalne i kliniczne. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of peripheral nerve and surrounding tissues after administration of ethyl alcohol and glycerol in treatment of trigeminal neuralgia. Experimental investigations and clinical examinations. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań : [b. w.], 1995
Strony: 61 k. , il. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Instytutu Stomatologii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/17
Autorzy: Zbigniew Żaba.
Tytuł: Zachowanie się stężenia lidokainy w surowicy krwi po wykonaniu znieczulenia splotu ramiennego z dostępu nadobojczykowego.
Tytuł angielski: Plasma concentrations of lidocaine following supraventricular brachial plexus block.
Czasopismo: Pozn. Rocz. Med.
Szczegóły: 1992 : -1994 T. 16-18 (26-28) [wyd.] 1995, s. 333-334.
Uwagi: Streszcz. rozpr. dokt. Promotor: Jerzy Garstka.
Typ publikacji: PDS
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/17
Autorzy: Iwona Rybczyńska, Magdalena Liska, Hasen El Zaluk, Jarosław Kocięcki.
Tytuł: Zalety i wady znieczulenia okołogałkowego.
Tytuł angielski: Advantages and disadvantages of periocular analgesia.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 1995 : R. 97, nr 3-4, s. 72-73, il. tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/17
Autorzy: Marek Bartkowski.
Tytuł: Zastosowanie obustronnej blokady gałęzi głębokich splotu szyjnego podczas zabiegu wyłuszczania krtani z powodu raka.
Tytuł angielski: Bilateral block of the deep branches of the cervical plexus during laryngectomy.
Czasopismo: Pozn. Rocz. Med.
Szczegóły: 1992 : -1994 T. 16-18 (26-28) [wyd.] 1995, s. 162.
Uwagi: Streszcz. rozpr. dokt. Promotor: Zygmunt Szmeja.
Typ publikacji: PDS
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/17
Autorzy: Zbigniew Żaba, Promotor: Jerzy Garstka.
Tytuł: Zachowanie się stężenia lidokainy w surowicy krwi po wykonaniu znieczulenia splotu ramiennego z dostępu nadobojczykowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Plasma concentration of lidocaine following supraclavicular brachial plexus block. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 1994
Strony: 125 s. , il. tab. bibliogr. streszcz.
Uwagi: Instytut Anestezjologii i Instensywnej Terapii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/17
Autorzy: Marek Bartkowski, Promotor: Z[ygmunt] Szmeja.
Tytuł: Zastosowanie obustronnej blokady gałęzi głębokich splotu szyjnego podczas zabiegu wyłuszczania krtani z powodu raka. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Bilateral block of the deep branches of the cervical plexus during laryngectomy. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 1991
Strony: 78 k. , [14] k. tabl. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Klinika Otolaryngologii Katedry Chorób Ucha, Nosa, Gardła i Krtani AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu