logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: NEUTROPHIL ACTIVATION
Liczba odnalezionych rekordów: 49Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/49
Autorzy: Monika Bowszyc-Dmochowska.
Tytuł: Dermatozy neutrofilowe i eozynofilowe.
Tytuł całości: W: 4. Warmińsko-Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią. Olsztyn, 20-22 września 2018.
Adres wydawniczy: [B.m., 2018]
Strony: 1 s. nlb.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/49
Autorzy: H[onorata] Nawrocka-Bogusz, F[eliks] Jaroszyk.
Tytuł: Effect of the variable magnetic field, pulsed red light and their combination on reactive oxygen species production by neutrophiles in vitro.
Czasopismo: Curr. Topics Biophys.
Szczegóły: 2013 : Vol. 36, suppl. B, s. 24.
Uwagi: Abstracts of the EQBS - International Symposium Electromagnetic fields and Quantum phenomena in the Biological Systems. Poznań, 3-4 October 2013.
Typ publikacji: PSZ
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/49
Autorzy: Barbara Poniedziałek, Piotr Rzymski, Honorata Nawrocka-Bogusz, Feliks Jaroszyk, Krzysztof Wiktorowicz.
Tytuł: The effect of electromagnetic field on reactive oxygen species production in human neutrophils in vitro.
Czasopismo: Electromagn. Biol. Med.
Szczegóły: 2013 : Vol. 32, nr 3, s. 333-341, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1536-8378
e-ISSN: 1536-8386

Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.769
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.3109/15368378.2012.721845

4/49
Autorzy: Marek Bartkowiak, Paweł Bugajski, Tomasz Siminiak, Ryszard Kalawski.
Tytuł: The effect of leukocyte reduction filters on inflammatory mediator release during coronary artery bypass grafting.
Czasopismo: Kard. Pol.
Szczegóły: 2013 : T. 71, nr 9, s. 945-950, il. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 0022-9032
e-ISSN: 1897-4279

Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5603/KP.2013.0230

5/49
Autorzy: H[onorata] Nawrocka-Bogusz, F[eliks] Jaroszyk.
Tytuł: May the variable magnetic field and pulse red light induce synergy effects in respiratory burst of neutrophils in vitro?
Czasopismo: J. Phys. Conf. Ser.
Szczegóły: 2011 : Vol. 329 012023 doi:10.1088/1742-6596/329/1/012023, s. [1-9], il. tab. bibliogr. abstr.
Uwagi: 9th International Fröhlich's Symposium: Electrodynamic Activity of Living Cells (Including Microtubule Coherent Modes and Cancer Cell Physics). Prague, Czech Republic, 1-3 July 2011.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


6/49
Autorzy: Honorata Nawrocka-Bogusz, Feliks Jaroszyk, Barbara Poniedziałek, Krzysztof Wiktorowicz.
Tytuł: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na wytwarzanie reaktywnych form tlenu przez neutrofile krwi człowieka.
Tytuł całości: W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Medycyna fizykalna w nowoczesnej fizjoterapii". Piła, 15-16 X 2010. Komunikaty.
Adres wydawniczy: Piła, 2010
Strony: s. 21.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/49
Autorzy: Honorata Nawrocka-Bogusz, Feliks Jaroszyk, Barbara Poniedziałek, Krzysztof Wiktorowicz.
Tytuł: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na wytwarzanie reaktywnych form tlenu przez neutrofile krwi człowieka.
Tytuł angielski: Influence of variable magnetic fields on reactive oxygen species production by human blood neutrophiles.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2010 : R. 79, nr 3, s. 235-239, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


8/49
Autorzy: H[onorata] Nawrocka-Bogusz, F[eliks] Jaroszyk.
Tytuł: The synergy effect and the influence of magnetostimulation and the red light on reactive oxygen species production by neutrophiles in vitro.
Tytuł całości: W: VI Symposium on Medical Physics. IV International Symposium on Medical Physics. 15-18 June 2009, Szczyrk - Poland. Abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m., 2009]
Strony: s. 72 bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/49
Autorzy: Barbara Poniedziałek, Krzysztof Piersiala, Jacek Karczewski, Jakub Żurawski, Mirosława Kaszkowiak.
Tytuł: Wpływ ołowiu na wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych człowieka in vitro.
Tytuł angielski: Influence of lead on respiratory burst of human neutrophils in vitro.
Czasopismo: Ochr. Środ. Zasob. Natur.
Szczegóły: 2009 : nr 41, s. 266-273, il. tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/49
Autorzy: B[arbara] Poniedziałek, K[rzysztof] Piersiala.
Tytuł: Wpływ ołowiu na wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych in vitro.
Tytuł angielski: Influence of lead on respiratory burst of neutrophils in vitro.
Tytuł całości: W: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Warszawa, 24-25 IX 2009.
Adres wydawniczy: [B.m., 2009]
Strony: s. 66.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/49
Autorzy: J[anusz] Witowski, K[rzysztof] Książek, C. Warnecke, M[ałgorzata] Kuźlan, K[atarzyna] Korybalska, H. Tayama, J[ustyna] Wiśniewska-Elnur, K[rzysztof] Pawlaczyk, J[oanna] Trómińska, A[ndrzej] Bręborowicz, A[chim] Jörres.
Tytuł: Role of mesothelial cell-derived granulocyte colony-stimulating factor in interleukin-17-induced neutrophil accumulation in the peritoneum.
Czasopismo: Kidney Int.
Szczegóły: 2007 : Vol. 71, nr 6, s. 514-525, il. tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.922
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/49
Autorzy: M[ałgorzata] Zielińska, A[nna] Olejnik, A[gnieszka] Dobrowolska-Zachwieja, W[łodzimierz] Grajek.
Tytuł: Sok z buraka ćwikłowego i aronii a aktywność metabolizmu tlenowego i apoptoza granulocytów obojętnochłonnych : model in vitro u osób zdrowych i otyłych.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa "Naturalne przeciwutleniacze. Od surowca do organizmu". Poznań, 29-30 I 2007. Streszcz.
Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
Strony: s. 124.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/49
Autorzy: M[arian] Dmochowski, Monika Bowszyc-Dmochowska, E[lżbieta] Kaczmarek.
Tytuł: The expression on neutrophil elastase, but not the expression of eosinophil major basic protein, in blister-containing skin is related to the level of blister fluid IgG antibodies to the NC16a domain of BP180 in human bullous pemphigoid.
Czasopismo: J. Invest. Dermatol.
Szczegóły: 2007 : Vol. 127 suppl. 1, s. S6.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/49
Autorzy: M[onika] Bowszyc-Dmochowska, M[arian] Dmochowski, E[lżbieta] Kaczmarek.
Tytuł: The level of blister fluid antibodies to the NC16A domain of BP180 is related to the expression of neutrophil elastase, but unrelated to the expression of eosinophil major basic protein, in lesional skin in human bullous pemphigoid.
Tytuł całości: W: 21st World Congress of Dermatology "Global dermatology for a globalized world". Buenos Aires, Argentina, September 30 - October 5, 2007. Abstracts. Book one.
Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
Strony: s. 203.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/49
Autorzy: Barbara Poniedziałek, Promotor: Krzysztof Wiktorowicz.
Tytuł: Wpływ pola elektromagnetycznego na metabolizm tlenowy granulocytów obojętnochłonnych u człowieka. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Influence of electromagnetic fields on oxidative metabolism of human neutrophils. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2007
Strony: 78 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Katedra Biologii i Ochrony Środowiska AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


16/49
Autorzy: Małgorzata Zielińska-Przyjemska, Anna Olejnik, Włodzimierz Grajek.
Tytuł: Wpływ soku z buraka ćwikłowego i aronii in vitro na metabolizm tlenowy i apoptozę ludzkich granulocytów obojętnochłonnych.
Tytuł angielski: The influence of beetroot and chokeberry juice on oxygen metabolism and apoptosis of polymorphonuclear granulocytes in vitro.
Czasopismo: Żywność
Szczegóły: 2007 : R. 14, nr 2 (51), s. 174-186, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


17/49
Autorzy: H[onorata] Nawrocka, B[arbara] Poniedziałek, F[eliks] Jaroszyk, K[rzysztof] Wiktorowicz.
Tytuł: Effects of low intensity magnetic fields and red light on respiratory burst of neutrophils.
Tytuł całości: W: V Symposium on Medical Physics. III International Symposium on Medical Physics. Ustroń, Poland, 20-23 September 2006. Abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m., 2006]
Strony: s. 43 bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/49
Autorzy: H[onorata] Nawrocka, B[arbara] Poniedziałek, F[eliks] Jaroszyk, K[rzysztof] Wiktorowicz.
Tytuł: Effects of low intensity magnetic fields and red light on respiratory burst of neutrophils.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud.
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 4a, s. 28-30, il. tab. bibliogr. abstr.
Uwagi: V Symposium on Medical Physics (III International Symposium on Medical Physics). Ustroń, Poland, September 20-23, 2006.
Typ publikacji: PA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/49
Autorzy: Honorata Nawrocka, Barbara Poniedziałek, Feliks Jaroszyk, Krzysztof Wiktorowicz.
Tytuł: Wpływ fal torsyjnych lewoskrętnych na wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych.
Tytuł angielski: Effects of left-handed torsion wave on respiratory burst of neutrophils.
Czasopismo: Baln. Pol.
Szczegóły: 2006 : T. 48, nr 1, s. 12-16, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


20/49
Autorzy: Honorata Nawrocka, Barbara Poniedziałek, Feliks Jaroszyk, Krzysztof Wiktorowicz.
Tytuł: Wpływ fal torsyjnych prawoskrętnych na wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych.
Tytuł angielski: Effects of right-handed torsion wave on respiratory burst of neutrophils.
Czasopismo: Baln. Pol.
Szczegóły: 2006 : T. 48, nr 1, s. 6-11, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


21/49
Autorzy: M[arek] Bartkowiak, J[arosław] Jasiński, R[yszard] Kalawski, T[omasz] Siminiak.
Tytuł: Wpływ filtrów leukocytarnych na zawartość enzymów granulocytarnych w kardiopleginie krwistej.
Tytuł angielski: Effect of leukocyte filters on concentration of granulocyte enzymes in blood cardioplegia.
Czasopismo: Kardiochir. Torakochir. Pol.
Szczegóły: 2006 : T. 3 supl. 1, s. S40.
Uwagi: Streszcz. prac przyjętych na III Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Wrocław, Polska, 18-20 V 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/49
Autorzy: Małgorzata Zielińska, Włodzimierz Grajek, Anna Olejnik.
Tytuł: Wpływ soku z buraka ćwikłowego i aronii na metabolizm tlenowy i apoptozę ludzkich granulocytów obojętnochłonnych.
Tytuł całości: W: XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN "Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku". Gdynia, 26-27 IX 2006. Gdynia, [2006]
Strony: s. 328.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/49
Autorzy: A[ndrzej] Wykrętowicz, P[rzemysław] Guzik, R[yszard] Kąsinowski, T[omasz] Krauze, G[rzegorz] Bartkowiak, M[ieczysław] Dziarmaga, H[enryk] Wysocki.
Tytuł: Augmentation index, pulse pressure amplification and superoxide anion production in patients with coronary artery disease.
Czasopismo: Int. J. Cardiol.
Szczegóły: 2005 : Vol. 99, nr 2, s. 289-294, il. tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.765
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

24/49
Autorzy: Honorata Nawrocka, Barbara Poniedziałek, Feliks Jaroszyk, Krzysztof Wiktorowicz.
Tytuł: Badania synergistycznego wpływu magnetostymulacji i światła czerwonego na wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych.
Tytuł angielski: Study on the effect of magnetic stimulation and red light on respiratory burst of neutrophils.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja "Fizyka i inżynieria we współczesnej medycynie i ochronie zdrowia - szanse i wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej" połączona z 13-tym Zjazdem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. National Conference "Physics and engineering in the present medicine and health care - the challenges to Poland as a new European Union member" jointly with the 13th Congress of the Polish Society on Medical Physics. Warsaw, Poland, 29-30 September 2005
Strony: s. 75-76 il. tab. bibliogr. streszcz.
Typ publikacji: PRZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/49
Autorzy: Ryszard Kalawski, Jarosław Jasiński, Tomasz Poprawka, Adam Szczepanik, Henryk Wysocki, Marek Bartkowiak, Piotr Kałmucki, Tomasz Siminiak.
Tytuł: Effects of aortal clamping and crystalloid cardioplegia on mieloperoxidase neutrophil production during coronary artery bypass grafting.
Czasopismo: Kard. Pol.
Szczegóły: 2005 : T. 63, nr 3 supl. 1, s. S 116-S117, tab.
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 22-24 IX 2005. 9th International Congress of Polish Cardiac Society. Katowice, Poland, September 22-24, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

26/49
Autorzy: Marek Bartkowiak, Tomasz Poprawka, Aleksander Sienczewski, Henryk Wysocki, Ryszard Kalawski, Tomasz Siminiak.
Tytuł: Zmiany osoczowego stężenia enzymów granulocytarnych : mieloperoksydazy i β-glukuronidazy podczas różnych typów zabiegów pomostowania aortalno-wieńcowego.
Tytuł angielski: Changes in granulocytes myeloperoxidase and β-glucuronidase plasma concentration during different types aorto-coronary grafting procedures.
Czasopismo: Kardiochir. Torakochir. Pol.
Szczegóły: 2005 : T. 2, nr 4, s. 27-31, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


27/49
Autorzy: Henryk Wysocki.
Tytuł: Komentarz redakcyjny [do pracy : J. Paśnik i in.; Operacja wrodzonych wad serca u dzieci. Zmiany ekspresji cząstek adhezyjnych są większe w zabiegach w krążeniu pozaustrojowym. Kard. Pol. 2004, 60, 2, 128-131].
Tytuł angielski: Editorial comment on: J. Paśnik et al.; Effects of cardiopulmonary bypass on the expression of adhesive molecules in children undergoing cardiac surgery due to congenital heart disorders. Kardiol. Pol. 2004; 60 (2) : 123-127.
Czasopismo: Kard. Pol.
Szczegóły: 2004 : T. 60, nr 2, s. 132.
Typ publikacji: PK
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

28/49
Autorzy: Dorota Pisarczyk-Wiza, Dorota Zozulińska, Agnieszka Banaszak, Adam Szczepanik, Henryk Wysocki, Bogna Wierusz-Wysocka.
Tytuł: Wpływ poposiłkowego przyrostu glikemii na wybrane funkcje granulocytów obojętnochłonnych u chorych na cukrzycę.
Tytuł angielski: Effect of a postprandial blood glucose increase on selected functions of neutrophils in patients with diabetes.
Tytuł całości: W: II Karpacka Konferencja Diabetologiczna. Zakopane, 20-23 V 2004. Streszcz.
Adres wydawniczy: [B.m., 2004]
Strony: poz. U38.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/49
Autorzy: P[iotr] Tomczak, M[arzena] Chajewska-Ciekańska, M[aria] Litwiniuk.
Tytuł: Ocena stanu czynnościowego granulocytów obojętnochłonnych u chorych w przebiegu leczenia raka piersi.
Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
Szczegóły: 2003 : Vol. 8 suppl. 2, s. S267-S268.
Uwagi: Abstracts submitted for the Conference "Current Achievements in Oncology". November 6th-8th, 2003, Poznań, Poland.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

30/49
Autorzy: Dorota Pisarczyk-Wiza, Dorota Zozulińska, Agnieszka Banaszak, Adam Szczepanik, Henryk Wysocki, Bogna Wierusz-Wysocka.
Tytuł: Posiłek nie wpływa na produkcję toksycznych pochodnych tlenu przez granulocyty obojętnochłonne u chorych na cukrzycę.
Tytuł angielski: Meal does not influence production of toxic oxygen derivatives by neutrophils in diabetic patients.
Czasopismo: Diabet. Prakt.
Szczegóły: 2003 : T. 4 supl. B, s. B30, tab.
Uwagi: Konferencja Naukowa "Powikłania cukrzycy jako problem interdyscyplinarny". Poznań, 25-26 IV 2003.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

31/49
Autorzy: Marek Bartkowiak, Jarosław Jasiński, Ryszard Kalawski, Tomasz Siminiak.
Tytuł: The effect of leukocyte filters on concentration of neutrophil-derived enzymes in blood cardioplegia.
Czasopismo: Kard. Pol.
Szczegóły: 2003 : T. 59 supl. 1, s. I-146, tab.
Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Trójmiasto, Gdynia - Sopot - Gdańsk, 11-13 IX 2003.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

32/49
Autorzy: D[orota] Pisarczyk-Wiza, D[orota] Zozulińska, F[ranciszek] Banaszak, H[enryk] Wysocki, B[ogna] Wierusz-Wysocka.
Tytuł: The relation between increment of postprandial glycaemia and polymorphonuclear neutrophils function in type 2 diabetes.
Czasopismo: Diabetologia
Szczegóły: 2003 : Vol. 46 suppl. 2, s. A400.
Uwagi: Abstracts of the 18th Congress of the International Diabetes Federation. Paris, France, 24-29 August 2003.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

33/49
Autorzy: Dorota Pisarczyk-Wiza, Dorota Zozulińska, Agnieszka Banaszak, Henryk Wysocki, Bogna Wierusz-Wysocka.
Tytuł: Wpływ posiłku na funkcje granulocytów obojętnochłonnych u otyłych chorych z cukrzycą typu 2.
Tytuł angielski: The influence of postprandial state on the polymorphonuclear neutrophils function in obese type 2 diabetic patients.
Czasopismo: Diabet. Pol.
Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 16, tab.
Uwagi: IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Łódź, 22-25 maja 2003.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

34/49
Autorzy: P[iotr] Tomczak, M[aria] Litwiniuk, M[arzena] Chajewska-Ciekańska.
Tytuł: Wpływ stosowania bisfosfonianów na wybrane funkcje granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej.
Tytuł angielski: Influence of bisphosphonates on selected functions of peripheral blood neutrophils.
Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
Szczegóły: 2003 : Vol. 8 suppl. 2, s. S230-S231.
Uwagi: Abstracts submitted for the Conference "Current Achievements in Oncology". November 6th-8th, 2003, Poznań, Poland.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

35/49
Autorzy: Marek Bartkowiak, Promotor: Tomasz Siminiak.
Tytuł: Modyfikacja składu kardiopleginy krwistej przez filtry leukocytarne. Wpływ na uwalnianie mediatorów zapalenia przez granulocyty obojętnochłonne. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2002
Strony: 81 s. , il. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Oddział Kardiologiczny Szpitala im. J. Strusia oraz Katedra Intensywnej Terapii Kardiologicznej AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

36/49
Autorzy: H[anna] Billert, L[eon] Drobnik, M. Ponichter, E[wa] Bednarek, J. Jastrzębski.
Tytuł: Reactive oxygen species production of the peripheral blood neutrophils under hypercapnia in endotoxemic rabbits.
Czasopismo: Anest. Intens. Ter.
Szczegóły: 2002 : T. 34 supl. 1, s. 218-219.
Uwagi: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Lublin, 11-14 IX 2002.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

37/49
Autorzy: Ryszard Kalawski, Paweł Bugajski, Marek Bartkowiak, Eugeniusz Kaszkowiak, Tomasz Siminiak.
Tytuł: Stimulation of free oxygen radicals production by neutrophils during coronary artery bypass grafting : comparison of crystalloid and blood cardioplegia.
Czasopismo: J. Am. Coll. Cardiol.
Szczegóły: 2002 : Vol. 39, nr 9 suppl. B, s. 195B, tab.
Uwagi: XIVth World Congress of Cardiology. May 5-9, 2002, Sydney, Australia.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

38/49
Autorzy: Aleksander Sienczewski, Marek Bartkowiak, Tomasz Poprawka, Ryszard Kalawski, Tomasz Siminiak.
Tytuł: The influence of aortic clamping on myeloperoxidase neutrophil production during CABG.
Czasopismo: J. Am. Coll. Cardiol.
Szczegóły: 2002 : Vol. 39, nr 9 suppl. B, s. 298B, tab.
Uwagi: XIVth World Congress of Cardiology. May 5-9, 2002, Sydney, Australia.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

39/49
Autorzy: M[arek] Bartkowiak, J. Jasiński, R[yszard] Kalawski, T[omasz] Siminiak.
Tytuł: Zmiany osoczowego stężenia beta-glukuronidazy w krążeniu systemowym w wyniku zastosowania filtrów leukocytarnych na linii kardiopleginy krwistej u pacjentów poddanych CABG.
Tytuł angielski: Changes in beta-glucuronidase plasma concentration in systemic circulation in the results of using leukocytic filters on line of bloody cardioplegia in patients subjected to CABG.
Czasopismo: Kard. Pol.
Szczegóły: 2002 : T. 57 supl. 2, s. II-219, tab.
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 19-21 IX 2002, Poznań. - Toż: wersja na CD-ROM.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

40/49
Autorzy: Robert Parucki, Promotor: Tomasz Siminiak.
Tytuł: Ocena aktywności granulocytów obojętnochłonnych podczas przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of neutrophil activity during percutaneous coronary angioplasty. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2001
Strony: [1] , 47 s. il. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Oddział Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia; Katedra Instensywnej Terapii Kardiologicznej AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

41/49
Autorzy: Krzysztof Grykiel, Promotor: Bogna Wierusz-Wysocka.
Tytuł: Ocena wybranych receptorów powierzchniowych granulocytów obojętnochłonnych u chorych na cukrzycę typu 1. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of selected neutrophil surface receptors in patients with diabetes type 1. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2001
Strony: [4] , 41, [15] s. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala im. Fr. Raszei w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

42/49
Autorzy: A[leksander] Sienczewski, T[omasz] Poprawka, M[arek] Bartkowiak, H[enryk] Wysocki, R[yszard] Kalawski, T[omasz] Siminiak.
Tytuł: On-pump and off-pump coronary artery bypass grafting - effects on systemic neutrophil beta-glucuronidase release.
Czasopismo: Kard. Pol.
Szczegóły: 2001 : T. 55 supl. 1, s. I-70, tab.
Uwagi: V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 27-29 IX 2001, Warszawa.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

43/49
Autorzy: A[leksander] Sienczewski, M[arek] Bartkowiak, T[omasz] Poprawka, H[enryk] Wysocki, R[yszard] Kalawski, T[omasz] Siminiak.
Tytuł: The influence of aortal clamping on myeloperoxidase production during CABG.
Czasopismo: Kard. Pol.
Szczegóły: 2001 : T. 55 supl. 1, s. I-69, tab.
Uwagi: V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 27-29 IX 2001, Warszawa.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

44/49
Autorzy: R[obert] Parucki, M[arek] Słomczyński, J[anusz] Rzeźniczak, H[enryk] Wysocki, A[dam] Szczepanik, M[arek] Bartkowiak, T[omasz] Siminiak.
Tytuł: Ocena aktywności enzymów granulocytarnych glukuronidazy i lizozymu podczas niedokrwienia mięśnia sercowego w przebiegu angioplastyki wieńcowej.
Tytuł angielski: Evaluation of granulocytic enzymes of glucuronidase and lysozyme during myocardial ischemia in the course of coronary angioplasty.
Czasopismo: Kard. Pol.
Szczegóły: 2000 : T. 53 supl. 2, s. II-51, tab.
Uwagi: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 28-30 IX 2000.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

45/49
Autorzy: A[ndrzej] Wykrętowicz, A[nna] Sajkowska, A[dam] Szczepanik, A[ndrzej] Minczykowski, H[enryk] Wysocki.
Tytuł: Combination of reperfusion therapy and n-acetylocysteine for treatment of patients with acute myocardial infarction. The influence on polymorphonuclear neutrophils.
Czasopismo: Kard. Pol.
Szczegóły: 1997 : T. 47 supl. 1, s. I-329, tab.
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 4-6 IX 1997.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

46/49
Autorzy: P[aweł] Bugajski, R[yszard] Kalawski, A[dam] Szczepanik, R[oman] Olszewski, D[esmond] J. Sheridan, H[enryk] Wysocki, T[omasz] Siminiak.
Tytuł: Endothelin-1 mediates stimulation of neutrophil free oxygen radical production during coronary artery bypass grafting.
Czasopismo: Kard. Pol.
Szczegóły: 1997 : T. 47 supl. 1, s. I-150, tab.
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 4-6 IX 1997.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

47/49
Autorzy: Henryk Wysocki.
Tytuł: Komentarz Redakcyjny [do pracy : J. Kowalski, L. Pawlicki, M. Kośmider i in.; Przezskórna angioplastyka tętnicy wieńcowej (PTCA) zwiększa miejscową aktywację neutrofilów. Kard. Pol. 1995 T. 42 nr 3 s. 205-210].
Tytuł angielski: Editorial comment on: J. Kowalski, L. Pawlicki, M. Kośmider et al.; The effect of percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) on oxidative metabolism of neutrophils. Kardiol. Pol. 1995; 42 (3) : 205-210.
Czasopismo: Kard. Pol.
Szczegóły: 1995 : T. 42, nr 3, s. 211-212, bibliogr.
Typ publikacji: PK
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

48/49
Autorzy: Tomasz Siminiak, Daniel J. O'Gorman, Manjit Shahi, David Hackett, Desmond J. Sheridan.
Tytuł: Plasma mediated neutrophil stimulation during coronary angioplasty : autocrine effect of platelet activating factor.
Czasopismo: Br. Heart J.
Szczegóły: 1995 : Vol. 74, nr 6, s. 625-630, il. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.031
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

49/49
Autorzy: Andrzej Minczykowski, Promotor: Henryk Wysocki.
Tytuł: Wpływ tomografii rezonansu magnetycznego na wybrane funkcje granulocytów obojętnochłonnych in vivo i in vitro. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 1995
Strony: 74 s. , il. tab. 30 cm bibliogr. streszcz.
Uwagi: Klinika Intensywnej Terapii Internistycznej AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu