logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: NICKEL
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/18
Autorzy: Aneta Choręziak, Anna Łańczak, Maria Płocka, Julia Pietz-Muszkieta, Dominik Kobylarek, Dorota Jenerowicz.
Tytuł: Everyday utilities as a source of nickel and cobalt for patients sensitized to these metals - preliminary study.
Tytuł całości: W: 21st Century Medicine International Medical Congress for Students and Young Doctors - 21ST IMC Lublin. Lublin, 7 IV 2018. Book of Abstracts.
Adres wydawniczy: Lublin, 2018
Strony: s. 79.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/18
Autorzy: Anna Łańczak, A[neta] Choręziak, J[ulia] Pietz-Muszkieta, M[aria] Płocka, D[ominik] Kobylarek.
Tytuł: Nickel-free environment - dreams vs. reality.
Tytuł całości: W: 18th International Congress of Young Medical Scientists. Poznań, Poland, June 14th-16th 2018. Abstract Book.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2018
Strony: s. 73.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/18
Autorzy: K[atarzyna] Niespodziana, K[arolina] Jurczyk, M[ieczysław] Jurczyk.
Tytuł: Synthesis of NiTi based nanocomposites reinforced by HA addition.
Czasopismo: Arch. Metall. Mater.
Szczegóły: 2016 : Vol. 61, nr 2, s. 577-580, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1733-3490

Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

DOI: 10.1515/amm-2016-0098

4/18
Autorzy: Katarzyna Niespodziana, Karolina Jurczyk, Mieczysław Jurczyk.
Tytuł: Synthesis of NiTi based nanocomposites reinforced by HA addition.
Tytuł całości: W: SENM'2015 "Smart Engineering of New Materials". 22nd - 25th June 2015, Lodz, Poland. Abstract Book.
Adres wydawniczy: [B.m., 2015]
Strony: s. [149].
Typ publikacji: PSZ
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/18
Autorzy: Juliusz Przysławski, Grażyna Duda, Zbigniew Karaś, Joanna Suliburska.
Tytuł: Składniki mineralne w racjach pokarmowych grupy kobiet ze zdiagnozowaną nadwrażliwością na nikiel.
Tytuł angielski: Mineral elements in food rations of women with diagnosed nickel hypersensitivity.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Bezpieczna żywność i prawidłowe odżywianie podstawą profilaktyki zdrowotnej." Wrocław, 19-20 IX 2002. Program i streszcz.
Adres wydawniczy: [B.m., 2002]
Strony: s. 211-212.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/18
Autorzy: Juliusz Przysławski, Grażyna Duda, Zbigniew Karaś.
Tytuł: Ocena sposobu żywienia grupy kobiet ze zdiagnozowaną nadwrażliwością na nikiel.
Tytuł angielski: Diet evaluation of women with diagnosed nickel hypersensitivity.
Tytuł całości: W: XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 IX 2001. Streszczenia. T. 1.
Adres wydawniczy: Poznań, 2001
Strony: s. 287.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/18
Autorzy: Zbigniew Karaś, Juliusz Przysławski.
Tytuł: Nutrition related allergic effects of nickel in a group of people hypersensitive to this metal.
Tytuł całości: W: 1st International IUPAC Symposium "Trace elements in food". 9-11 October 2000, Warsaw, Poland. Abstract Book.
Adres wydawniczy: [B.m., 2000]
Strony: s. 89-90.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/18
Autorzy: W[iesław] Wasiak, W. Ciszewska, M[agdalena] Urbanek-Brychczyńska, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Oznaczanie metali w środowisku sztucznej śliny metodą woltamperometrii inwersyjnej.
Tytuł angielski: Determination of metals in artificial salivary environment by voltamperemetric inversive method.
Tytuł całości: W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. Materiały IX Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego. Poznań, 27-28 IV 2000. Materiały Warsztatów "Analityka w Geologii i Ochronie Środowiska". Poznań, 26 IV 2000.
Adres wydawniczy: Poznań, 2000
Strony: s. 90.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/18
Autorzy: Juliusz Przysławski, Grażyna Duda.
Tytuł: Pierwiastki subśladowe : chrom, nikiel, kobalt w żywności.
Tytuł angielski: Subtrace elements, chromium, nickel and cobalt in foodstaff.
Tytuł całości: W: Chrom, nikiel i kobalt w ekosystemie żywieniowym sojusznicy czy wrogowie? Pr. zbior. pod red.: Zbigniewa Karasia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2000
Strony: s. 83-97 il. tab.
Uwagi: Biblioteka PTTŻ - Oddz. Wielkopolski. Seria Popularno - Naukowa Nr 21.
Typ publikacji: PF
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/18
Autorzy: W[iesław] Hędzelek, M[agdalena] Urbanek-Brychczyńska.
Tytuł: Some aspects concerned the employment of non-precious alloys in prosthetic treatment.
Tytuł całości: W: International Congress "Prague Dental Days 2000". Prague, Czech Republic, 4-7 October 2000.
Adres wydawniczy: [B.m., 2000]
Strony: s. 81.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/18
Autorzy: Maria Nogowska, Anna Jelińska, Izabela Muszalska, Beata Stanisz.
Tytuł: Znaczenie makro- i mikroelementów dla funkcjonowania organizmu - cz. 2.
Tytuł angielski: Significance of macro- and microelements for function of organism - Pt. 2.
Czasopismo: Świat Med. Farm.
Szczegóły: 2000 : nr 9 (17), s. 27-31, il. bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/18
Autorzy: W[iesław] Hędzelek, M[agdalena] Urbanek-Brychczyńska, W[iesław] Wasiak.
Tytuł: Badanie Eco-Tribo-Polarograficzne wybranych stopów protetycznych.
Tytuł angielski: Eco-Tribo-Polarographic examinations of selected prosthetic alloys.
Tytuł całości: W: IX Kongres Stomatologów Polskich oraz III Międzynarodowe Targi Dentexpo '99. Warszawa, 8-10 IV 1999. Streszcz. referatów.
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1999]
Strony: poz. 182.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/18
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Magdalena Urbanek-Brychczyńska, Wiesław Wasiak.
Tytuł: Badanie eco-tribo-polarograficzne wybranych stopów protetycznych. Cz.1. Uwalnianie się jonów metali z wybranych stopów dentystycznych w środowisku sztucznej śliny.
Tytuł angielski: Eco-tribo-polarographic analysis of selected prosthetic alloys. Pt. 1. Release of metal ions from selected dental alloys in artificial saliva.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 1999 : T. 49, nr 5, s. 291-295, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: IX Kongres Stomatologów Polskich. Warszawa, 8-10 IV 1999.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


14/18
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Magdalena Urbanek-Brychczyńska, Wiesław Wasiak.
Tytuł: Badanie eco-tribo-polarograficzne wybranych stopów protetycznych. Cz.2.
Tytuł angielski: Eco-tribo-polarographic analysis of selected prosthetic alloys. Pt. 2.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 1999 : T. 49, nr 5, s. 296-299, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: IX Kongres Stomatologów Polskich. Warszawa, 8-10 IV 1999.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


15/18
Autorzy: Jerzy Siepak, Jerzy Alkiewicz, Danuta Barałkiewicz, Zbigniew Karaś.
Tytuł: Badania poziomu zanieczyszczeń wód studziennych miasta Trzcianki.
Tytuł angielski: Pollution level examination of well water in Trzcianka.
Tytuł całości: W: III Sympozjum Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Wpływ środowiska na choroby alergiczne u dzieci i młodzieży". Poznań-Kiekrz, 15-18 IV 1998. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [B. m., 1998]
Strony: s. 13.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/18
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Magdalena Urbanek, Wiesław Wasiak.
Tytuł: Uwalnianie się jonów metali z wybranych stopów dentystycznych w środowisku sztucznej śliny. Doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Release of metals ions from selected dental alloys in the environment of artificial saliva. Leading article.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Siles.
Szczegóły: 1998 : supl. 26, s. 77-80, il. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Materiały z III Konferencji "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń, 8-11 X 1998.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


17/18
Autorzy: Z[bigniew] Karaś, D[anuta] Barałkiewicz, J[erzy] Alkiewicz, J[erzy] Siepak.
Tytuł: Zawartość niklu w pyłku roślin.
Tytuł angielski: Nickel content of plant pollens.
Czasopismo: Pneum. Alerg. Pol.
Szczegóły: 1998 : T. 66 supl. 2, s. 101.
Uwagi: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego. Poznań, 4-10 X 1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/18
Autorzy: J[an] Żeromski, E[lżbieta] Jeżewska, A[ndrzej] Wykrętowicz.
Tytuł: Functional alterations of blood monocytes after exposure to heavy metal salts in vitro.
Tytuł całości: W: 12th European Immunology Meeting. Barcelona, 14-17 June 1994. Abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m., 1994]
Strony: s. 365.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu