logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: ONYCHOMYCOSIS - DRUG THERAPY
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/16
Autorzy: Zygmunt Adamski, Marianna Majchrzycka.
Tytuł: Grzybica paznokci - problem ciągle aktualny.
Tytuł angielski: Onychomycosis - an ongoing problem.
Czasopismo: Wiad. Derm.
Szczegóły: 2018, nr 1, s. 22-26, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 1895-7145

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/16
Autorzy: Zygmunt Adamski.
Tytuł: Komenatrz [do pracy: C. Paul, D. Coustou, M. Lahfa i in.; Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte, kontrolowane badanie porównujące skuteczność, bezpieczeństwo i opłacalność terapii łączonej z zastosowaniem maści RV4104A, kremu z cyklopiroksolaminą i tworzącego film płynu z cyklopiroksem z terapią wyłącznie lakierem do paznokci zawierającym amorolinę w leczeniu dermatofitowej grzybicy paznokci. Omówienie art. Derm. Estet. 2014, 16(2), 87-89].
Tytuł angielski: Comment on: C. Paul, D. Coustou, M. Lahfa et al.; A multicenter, randomized, open-label, controlled study comparing the efficacy, safety and cost-effectiveness of a sequential therapy with RV4104A ointment, ciclopiroxolamine cream and ciclopirox film-forming solution with amorolfine nail lacquer alone in dermatophytic onychomycosis. Dermatology, 2013, 227(2): 157-164.
Czasopismo: Derm. Estet.
Szczegóły: 2014 : Vol. 16, nr 2, s. 90-92, bibliogr.
Typ publikacji: PK
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/16
Autorzy: Marta Hasse-Cieślińska, Zygmunt Adamski.
Tytuł: Rola itrakonazolu w leczeniu grzybiczych zakażeń paznokci.
Tytuł angielski: Role of itraconazole in treatment of onychomycosis.
Czasopismo: Ordynator Lek.
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 3-5, tab. bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/16
Autorzy: E[ugeniusz] Baran, Z[ygmunt] Adamski, R[omuald] Maleszka, J[acek] Szepietowski, R[oman] Nowicki.
Tytuł: Leczenie skojarzone jako zalecane postępowanie w ciężkich postaciach grzybicy paznokci.
Tytuł angielski: Combination therapy - recommendations for severe onychomycosis.
Czasopismo: Derm. Klin.
Szczegóły: 2003 : Vol. 5, nr 3, s. 140.
Uwagi: III Międzynarodowe Sympozjum Farmakoterapii Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Szczecin, 4-7 IX 2003.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/16
Autorzy: Z[ygmunt] Adamski.
Tytuł: Skuteczność leczenia grzybicy paznokci przy uzyciu terbinafiny.
Tytuł angielski: Efficacy of tinea unguium treatment with the use terbinafine.
Czasopismo: Derm. Klin.
Szczegóły: 2003 : Vol. 5, nr 3, s. 143.
Uwagi: III Międzynarodowe Sympozjum Farmakoterapii Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Szczecin, 4-7 IX 2003.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/16
Autorzy: Eugeniusz Baran, Zygmunt Adamski, Romuald Maleszka, Jacek Szepietowski, Roman Nowicki.
Tytuł: Terapia skojarzona - zalecane leczenie ciężkich postaci grzybicy paznokci.
Tytuł angielski: Combination therapy - recommendations for severe onychomycosis.
Czasopismo: Mikol. Lek.
Szczegóły: 2003 : T. 10, nr 2, s. 75-78, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


7/16
Autorzy: Zygmunt Adamski, Paweł Kociałkowski, Tomasz Mrozowski.
Tytuł: Grzybice stóp i paznokci - możliwości terapeutyczne (cz. 1).
Tytuł angielski: Mycosis of feet and nails - therapeutic possibilities.
Czasopismo: Derm. Estet.
Szczegóły: 2002 : Vol. 4, nr 5, s. 280-287, bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/16
Autorzy: Zygmunt Adamski, Paweł Kociałkowski, Tomasz Mrozowski.
Tytuł: Grzybice stóp i paznokci - możliwości terapeutyczne (cz. 2).
Tytuł angielski: Mycosis of feet and nails - therapeutic possibilities (II).
Czasopismo: Derm. Estet.
Szczegóły: 2002 : Vol. 4, nr 6, s. 339-348, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/16
Autorzy: Romuald Maleszka, Zygmunt Adamski.
Tytuł: Leczenie rozległej grzybicy dermatofitowej paznokci u pacjentów w starszym wieku.
Tytuł angielski: The treatment of extensive onychomycosis in aged patients.
Czasopismo: Wiad. Parazyt.
Szczegóły: 2001 : T. 47, nr 4, s. 817-822, tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


10/16
Autorzy: Romuald Maleszka, Zygmunt Adamski.
Tytuł: The treatment of onychomycosis pedis caused by Scopulariopsis brevicaulis.
Czasopismo: Mikol. Lek.
Szczegóły: 2001 : T. 8, nr 2, s. 81-84, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/16
Autorzy: Romuald Maleszka, Zygmunt Adamski.
Tytuł: Doustne leki przeciwgrzybicze w leczeniu grzybicy dermatofitowej paznokci.
Tytuł angielski: Oral antimycotic drugs in treatment of dermatophyte onychomycosis.
Czasopismo: Post. Farmakoter.
Szczegóły: 2000 : Vol. 1, nr 4, s. 2-7, tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


12/16
Autorzy: Elżbieta Krasuska-Kazior, Zygmunt Adamski.
Tytuł: Ekonomiczne aspekty terapii przeciwgrzybiczej przy użyciu preparatu Lamisil R (Terbinafine) na podstawie badań światowych.
Tytuł angielski: Economic aspects on antifungal therapy with use of Lamisil R (Terbonafine) on the base of global investigations.
Czasopismo: Post. Derm.
Szczegóły: 1996 : T. 13, s. 581-589, il. bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/16
Autorzy: Zygmunt Adamski, Jerzy Bowszyc.
Tytuł: Korzystne wyniki leczenia grzybic przy użyciu preparatu Lamisil R (Terbinafine) firmy Sandoz na podstawie doświadczeń Kliniki Dermatologii AM w Poznaniu.
Tytuł angielski: Successful treatment of dermatomycoses with Lamisil R (Terbinafine) Sandoz on a base of experiences of Dermatology Department University Medical School in Poznań.
Czasopismo: Post. Derm.
Szczegóły: 1996 : T. 13, s. 571-579, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/16
Autorzy: Eugeniusz Baran, Feliks Wąsik, Anita Hryncewicz, Zenon Gwieździński, Sławomir Urbanowski, Henryk Szarmach, Roman Nowicki, Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska, Jacek Markiewicz, Józefa Kubisz-Brzezińska, Ligia Wcisło, Barbara Lecewicz-Toruń, Grażyna Wypyska, Zofia Olszewska, Radosław Dąbrowski, Anna Sysa-Jędrzejowska, Celina Arkuszewska, Jerzy Bowszyc, Zygmunt Adamski, Adam Nowak, Katarzyna Turek-Urasińska, Maria Błaszczyk, Maria Gawkowska, Małgorzata Chodorowska, Janusz Szczepanik.
Tytuł: Ocena skuteczności i tolerancji preparatu Lamisil (Sandoz) w porównaniu z gryzeofulwiną w leczeniu grzybicy paznokci.
Tytuł angielski: Eveluation of the efficacy and tolerance of Lamisil (Sandoz) versus gryseofulvin in the management of onychomycosis.
Czasopismo: Prz. Derm.
Szczegóły: 1994 : T. 81, nr 3, s. 257-262, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/16
Autorzy: E[ugeniusz] Baran, M[aria] Błaszczyk, J[adwiga] Bogdaszewska-Czabanowska, J[erzy] Bowszyc, Z[enon] Gwieździński, S. Lecewicz-Toruń, A[dam] Nowak, Z[ofia] Olszewska, J[ózefa] Rubisz-Brzezińska, A[nna] Sysa-Jędrzejowska, H[enryk] Szarmach, R[oman] Nowicki, F[eliks] Wąsik, A[nita] Hryncewicz.
Tytuł: Skuteczność Lamisilu (Sandoz) w grzybicy paznokci w podwójnej ślepej próbie klinicznej vs Gryzeofulwina.
Tytuł angielski: The effectivity of Lamisil (Sandoz) in onychomycosis in a double blind test with Griseofulvin.
Tytuł całości: W: Postępy w etiopatogenezie, diagnostyce i leczeniu chorób skóry i wenerycznych. Obrady XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Gdańsk, 24-26 IX 1992. Pod red.: Henryka Szarmacha. T. 1. Gdańsk, [1993]
Strony: s. 144.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/16
Autorzy: E[ugeniusz] Baran, M[aria] Błaszczyk, J[adwiga] Bogdaszewska-Czabanowska, J[erzy] Bowszyc, Z[enon] Gwieździński, B[arbara] Lecewicz-Toruń, A[dam] Nowak, Z[ofia] Olszewska, Józefa Rubisz-Brzezińska, A[nna] Sysa-Jędrzejowska, H[enryk] Szarmach, F[eliks] Wąsik, A[nita] Hryncewicz.
Tytuł: Skuteczność Lamisilu (Sandoz) w grzybicy paznokci w podwójnej ślepej próbie klinicznej vs gryzeofulwina.
Tytuł angielski: The effectivity of Lamisil (Sandoz) in onychomycosis in a double blin test with Griseofulvin.
Tytuł całości: W: XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Dermatologia '92". Gdańsk, 24-26 IX 1992. Streszczenia. Summaries.
Adres wydawniczy: [B. m., 1992]
Strony: s. 75-76.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu