logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: POLYMERASE CHAIN REACTION
Liczba odnalezionych rekordów: 252Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/252
Autorzy: Piotr Solarczyk, Katarzyna Osten-Sacken, Alain C. Frantz, Simone Schneider, Jacques B. Pir, Mikke Heddergott.
Tytuł: First molecular detection of Giardia duodenalis assemblage B in a free-living European wildcat (Felis s. silvestris) from Luxembourg.
Czasopismo: Acta Protozool.
Szczegóły: 2019 : Vol. 58, nr 1, s. 1-5, il. bibliogr. abstr.
Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 0.187. Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: 15.
p-ISSN: 0065-1583
e-ISSN: 1689-0027

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.556
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.4467/16890027AP.19.001.10832

  2/252
  Autorzy: Aleksandra Kosmala, Michał Kowalczyk, Zygmunt Adamski, Ryszard Żaba.
  Tytuł: Zastosowanie techniki PCR w diagnostyce świerzbu.
  Tytuł całości: W: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SDWP "Skóra 2019". Hel, 6-9 VI 2019 r.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2019]
  Strony: [1 s. nlb.].
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  3/252
  Autorzy: Marlena Rakicka, Dagmara Krzyżańska, Dorota Danielak, Marta Karaźniewicz-Łada.
  Tytuł: Nowa metoda identyfikacji polimorfizmu genu CYP2C19*17 u pacjentów leczonych klopidogrelem.
  Tytuł całości: W: IX Wykłady Otwarte z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu. Poznań, 7-8 IV 2018. Zeszyt streszczeń.
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018
  Strony: s. 11.
  p-ISBN: 978-83-7597-334-1

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  4/252
  Autorzy: Agata Jaworska, Promotor: Tomasz M. Karpiński.
  Tytuł: Ocena występowania nosicielstwa Staphylococcus aureus i Chlamydia pneumoniae w jamie nosowo-gardłowej u zdrowych, dorosłych osób. Rozprawa doktorska.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2018
  Strony: 99 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
  Uwagi: Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  5/252
  Autorzy: Paulina Pecyna, Barbara Ginter-Matuszewska, Marcelina M. Jaworska, Marta Szaflik, Jacek P. Szaflik, Maria Urbańska, Gerard Nowak, Marzena Gajęcka.
  Tytuł: Qualitative and quantitative evaluation of HSV-1 virus in samples obtained from patients with herpetic keratitis using PCR and real-time PCR.
  Czasopismo: MicroMedicine
  Szczegóły: 2018 : Vol. 6, suppl. 1, s. 27.
  Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pod Mikroskopem". IV Edycja "Drobnoustroje codziennym wyzwaniem dla mikrobiologa". Poznań, 12 III 2018 r.
  e-ISSN: 2449-8947

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  6/252
  Autorzy: Joanna Budna, Artur Bryja, Piotr Celichowski, Wiesława Kranc, Sylwia Ciesiółka, Sylwia Borys, Marta Rybska, Agata Kolecka-Bednarczyk, Michal Jeseta, Dorota Bukowska, Paweł Antosik, Klaus P. Brüssow, Małgorzata Bruska, Michał Nowicki, Maciej Zabel, Bartosz Kempisty.
  Tytuł: "Bone development" is an ontology group upregulated in porcine oocytes before in vitro maturation: a microarray approach.
  Czasopismo: DNA Cell Biol.
  Szczegóły: 2017 : Vol. 36, nr 8, s. 638-646, il. tab. bibliogr. abstr.
  Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 0.979.
  p-ISSN: 1044-5498
  e-ISSN: 1557-7430

  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: ORG
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.634
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.1089/dna.2017.3677

  7/252
  Autorzy: Ryszard Żaba, Magdalena Jałowska, Michał J. Kowalczyk, Monika Bowszyc-Dmochowska, Zygmunt Adamski, Andrzej Szkaradkiewicz.
  Tytuł: Cowpox virus infection in a child after contact with a domestic cat: a case report.
  Czasopismo: New Microbiol.
  Szczegóły: 2017 : Vol. 40, nr 2, s. 148-150, il. bibliogr. summ.
  Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 0.557.
  p-ISSN: 1121-7138

  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: KAZ
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.412
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus  8/252
  Autorzy: Marcin Lenkowski, Mariusz Kaczmarek, Jan Sikora, Anna Surdacka.
  Tytuł: A novel molecular method for isothermal identification of periodontal pathogens.
  Czasopismo: Int. Dent. J.
  Szczegóły: 2016 : Vol. 66, suppl. 1, s. 93.
  Uwagi: Abstracts of the 104th FDI Annual World Dental Congress. Poznań, Poland 7-10 września 2016 r.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  9/252
  Autorzy: Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Tomasz Kulczyk.
  Tytuł: Analiza zmian w ekspresji genów FDXR i CDKN1A w obrębie błony śluzowej policzka pod wpływem niskich dawek promieniowania w badaniu metodą tomografii stożkowej.
  Tytuł angielski: Analysis of FDXR and CDKNIA genes expression changes within the buccal mucosa under the influence of low doses of radiation from cone beam computed tomography examination.
  Czasopismo: Mag. Stom.
  Szczegóły: 2016 : R. 26, nr 5, s. 20-23, il. abstr. streszcz.
  p-ISSN: 1230-0888

  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  10/252
  Autorzy: Małgorzata Małek-Elikowska, Waldemar Elikowski, Monika Lisiecka, Andrzej Szyszka.
  Tytuł: Diagnostyka mikrobiologiczna infekcyjnego zapalenia wsierdzia w świetle nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ze szczególnym uwzględnieniem metod molekularnych.
  Tytuł angielski: Microbiological diagnostics of infective endocarditis in the light of the new guidelines of the European Society of Cardiology with particular focus on the molecular methods.
  Czasopismo: Prz. Lek.
  Szczegóły: 2016 : T. 73, nr 7, s. 525-529, il. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0033-2240

  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: APR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  11/252
  Autorzy: Michał Kowalczyk, Karolina Olek-Hrab, Hanna Walkowiak, Ryszard Żaba, Wojciech Silny.
  Tytuł: Ekspresja genu F2RLI w skórze chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Czasopismo: Prz. Derm.
  Szczegóły: 2016 : T. 103, supl. 1, s. S167.
  Uwagi: 31. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 11-14 V 2016 r.
  p-ISSN: 0033-2526
  e-ISSN: 2084-9893

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  12/252
  Autorzy: Anna Lass, Piotr Solarczyk, Katarzyna Kavetska, Emil Dzierzba, Anna Werner, Anna C. Majewska.
  Tytuł: PCR, Real-Time PCR and molecular characteristic of Toxoplasma gondii isolates from wild aquatic birds: preliminary analysis.
  Czasopismo: Ann. Parasitol.
  Szczegóły: 2016 : T. 62, suppl., s. 154.
  Uwagi: The XXIVth Congress of the Polish Parasitological Society. Krakow, 5-8 September 2016.
  p-ISSN: 2299-0631
  e-ISSN: 2300-6706

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  13/252
  Autorzy: D[orota] Kamińska, M[agdalena] Ratajczak, J[olanta] Długaszewska, A[nna] Szumała-Kąkol, D[orota] M. Nowak, M[arzena] Gajęcka.
  Tytuł: Występowanie genów kodujących fimbrie i białka z rodziny ALP u szczepów Streptococcus agalactiae wytwarzających biofilm.
  Tytuł całości: W: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Mikrobiologia - nowe wyzwania, nowe możliwości". Bydgoszcz, 25-27 września 2016 r. Program.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2016]
  Strony: s. [1].
  Uwagi: Wersja na CD-ROM.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  14/252
  Autorzy: P[aulina] Pecyna, B[arbara] Ginter-Matuszewska, M[arcelina] M. Kubicka, M[agdalena] Ratajczak, J[olanta] Długaszewska, D[orota] Jenerowicz, A[nna] Sadowska, M[agdalena] Czarnecka-Operacz, M[arzena] Gajęcka.
  Tytuł: Identyfikacja czynnika etiologicznego opryszczki wargowej z zastosowaniem metod biologii molekularnej.
  Tytuł całości: W: XIX Sympozjum Naukowe "Postępy w medycynie zakażeń". Warszawa, 4-5 grudnia 2015.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2015]
  Strony: s. [1].
  Uwagi: Wersja na CD-ROM.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  15/252
  Autorzy: Joanna Bocian, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska.
  Tytuł: Infekcje ludzkim wirusem cytomegalii po transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych - metody diagnostyczne i znaczenie monitorowania poziomu DNA wirusa.
  Tytuł angielski: HCMV infections after hematopoietic stem cell transplantation - diagnostic methods and importance of viral DNA level monitoring.
  Czasopismo: Post. Hig. Med. Dośw. (online)
  Szczegóły: 2015 : T. 69, s. 252-263, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0032-5449
  e-ISSN: 1732-2693

  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.769
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  16/252
  Autorzy: Ewelina Gowin, Jacek Wysocki, Anna Skoczyńska.
  Tytuł: Ocena trudności w ustalaniu czynnika etiologicznego bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci.
  Tytuł angielski: Difficulties in establishing the etiology of bacterial meningitis in children.
  Czasopismo: Standardy Med. Pediat.
  Szczegóły: 2015 : T. 12, nr 2, s. 288-294, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
  p-ISSN: 2080-5438

  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  17/252
  Autorzy: Katarzyna Kosicka, Anna Siemiątkowska, Agnieszka Pękal, Julia Kwaśnikowska, Aleksandra Majchrzak-Celińska, Mariola Krzyścin, Grzegorz Bręborowicz, Franciszek Główka.
  Tytuł: PCR-RFLP in the analysis of common variants of HSD11B2 gene.
  Tytuł całości: W: Materiały Konferencji "Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia". Poznań, 17-18 IX 2015 r.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2015]
  Strony: s. 87, bibliogr.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  18/252
  Autorzy: Tomasz M. Karpiński.
  Tytuł: Advances in molecular diagnostics.
  Czasopismo: Arch. Biomed. Sci.
  Szczegóły: 2014 : Vol. 2, nr 2, s. 55, bibliogr.
  Uwagi: Polish Scientific Conference "Advances in microbiological diagnostics", December 19, 2014, Poznań.
  e-ISSN: 2300-7257

  Typ publikacji: PSZ
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  19/252
  Autorzy: Monika Derda, Agnieszka Wojtkowiak-Giera, Edward Hadaś.
  Tytuł: Comparative analyses of different genetic markers for the detection of Acanthamoeba spp. isolates.
  Czasopismo: Acta Parasitol.
  Szczegóły: 2014 : Vol. 59, nr 3, s. 472-477, il. tab. bibliogr. abstr.
  p-ISSN: 1230-2821

  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.905
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI: 10.2478/s11686-014-0267-6

  20/252
  Autorzy: M[ałgorzata] Dawidowska, M[aria] Kosmalska, Ł[ukasz] Sędek, M[arta] Twardoch, A[licja] Sonsala, B[ronisława] Szarzynska-Zawadzka, K[atarzyna] Derwich, A[leksandra] Szczepankiewicz, M[ichał] Witt, T[omasz] Szczepański.
  Tytuł: Significant concordance of early time-points minimal residual disease (MRD) levels, assessed by eight-colour flow cytometry and RQ-PCR in pediatric T-cell acute lymphoblastic leukemia.
  Czasopismo: Pediatr. Blood Cancer
  Szczegóły: 2014 : Vol. 61, suppl. 2, s. 169.
  Uwagi: 46th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP) 2014. Toronto, Canada, 22-25 October, 2014.
  p-ISSN: 1545-5009
  e-ISSN: 1545-5017

  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  21/252
  Autorzy: Aleksandra Majchrzak-Celińska, Jarosław Paluszczak, Robert Kleszcz, Marta Magiera, Anna-Maria Barciszewska, Stanisław Nowak, Wanda Baer-Dubowska.
  Tytuł: Detection of MGMT, RASSF1A, p15INK4B, and p14ARF promoter methylation in circulating tumor-derived DNA of central nervous system cancer patients.
  Czasopismo: J. Appl. Genet.
  Szczegóły: 2013 : Vol. 54, nr 3, s. 335-344, il. tab. bibliogr. abstr.
  p-ISSN: 1234-1983

  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: ORG
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.902
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI: 10.1007/s13353-013-0149-x

  22/252
  Autorzy: Aldona Kasprzak, Witold Szaflarski, Jacek Szmeja, Małgorzata Andrzejewska, Wiesława Przybyszewska, Elżbieta Kaczmarek, Maria Koczorowska, Tomasz Kościński, Maciej Zabel, Michał Drews.
  Tytuł: Differential expression of IGF-1 mRNA isoforms in colorectal carcinoma and normal colon tissue.
  Czasopismo: Int. J. Oncol.
  Szczegóły: 2013 : Vol. 42, nr 1, s. 305-316, il. tab. bibliogr. abstr.
  p-ISSN: 1019-6439
  e-ISSN: 1791-2423

  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.773
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI: 10.3892/ijo.2012.1706

  23/252
  Autorzy: Marcelina Maria Kubicka, Joanna Dych, Paulina Sawicka, Marzena Gajęcka.
  Tytuł: Identification of intracellular microorganisms using molecular biology techniques.
  Tytuł całości: W: 25th Bilateral Poznań-Halle Symposium "Perspectives and challenges in medicine". Poznań, Poland, 13-15 IX 2013. Programme and abstracts.
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013
  Strony: s. 153.
  p-ISBN: 978-83-7597-217-7

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  24/252
  Autorzy: Barbara Licznerska.
  Tytuł: Analiza ilościowa kwasów nukleinowych (PCR w czasie rzeczywistym).
  Tytuł całości: W: Biologia molekularna dla farmaceutów. Pr. zbior. pod red.: Barbary Licznerskiej, Ewy Ignatowicz, Wandy Baer-Dubowskiej.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2012
  Strony: s. 232-251 il. tab. bibliogr.
  Typ publikacji: PFP
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  25/252
  Autorzy: Xiaodong Wang, Taocong Jin, Syweren Chang, Zhaocheng Zhang, Agata Czajka-Jakubowska, Jacques E. Nör, Brian H. Clarkson, Longxing Ni, Jun Liu.
  Tytuł: In vitro differentiation and mineralization of dental pulp stem cells on enamel-like fluorapatite surfaces.
  Czasopismo: Tissue Eng. Pt. C
  Szczegóły: 2012 : Vol. 18, nr 11, s. 821-831, il. tab. bibliogr. abstr.
  Uwagi: Czasopismo: Tissue Eng. Pt. C posiada p-ISSN: 1937-3384; e-ISSN: 1937-3392.
  p-ISSN: 1076-3279

  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.065
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI: 10.1089/ten.TEC.2011.0624

  26/252
  Autorzy: Jarosław Paluszczak.
  Tytuł: Metody analizy kwasów nukleinowych (PCR, mikromacierze).
  Tytuł całości: W: Biologia molekularna dla farmaceutów. Pr. zbior. pod red.: Barbary Licznerskiej, Ewy Ignatowicz, Wandy Baer-Dubowskiej.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2012
  Strony: s. 213-231 il. bibliogr.
  Typ publikacji: PFP
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  27/252
  Autorzy: Andrea Porzionato, Marcin Ruciński, Veronica Macchi, Carla Stecco, Ignazio Castagliuolo, Ludwik K. Malendowicz, Raffaele De Caro.
  Tytuł: Expression of leptin and leptin receptor isoforms in the rat and human carotid body.
  Czasopismo: Brain Res.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 1385, s. 56-67, il. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.728
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  28/252
  Autorzy: Łukasz Kruszyna, Margarita Lianeri, Małgorzata Rydzanicz, Krzysztof Szyfter, Paweł P. Jagodziński.
  Tytuł: SDF1-3'A gene polymorphism is associated with laryngeal cancer.
  Czasopismo: Pathol. Oncol. Res.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 16, nr 2, s. 223-227, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.483
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  29/252
  Autorzy: Agnieszka Kręgielczak, Robert Kalak, Janina Stopa, Ryszard Słomski.
  Tytuł: Analiza występowania patogenów bakteryjnych w kieszonkach przyzębnych.
  Tytuł całości: W: Analiza DNA. Teoria i praktyka. Pod red.: Ryszarda Słomskiego. Poznań: Wydaw. Uniw. Przyrod.
  Adres wydawniczy: w Poznaniu, 2008
  Strony: s. 322-331 il. tab. bibliogr.
  Typ publikacji: PFP
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  30/252
  Autorzy: A[leksandra] Obrępalska-Stęplowska, K. Nowaczyk, M[arcin] Hołysz, M. Gawlak, J[an] Nawrot.
  Tytuł: Molecular techniques for the detection of granary weevil (Sitophilus granarius L.) in wheat and flour.
  Czasopismo: Food Addit. Contam. A.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 25, nr 10, s. 1179-1188.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.810
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  31/252
  Autorzy: Agnieszka Kręgielczak, Teresa Matthews-Brzozowska, Marzena Wyganowska-Świątkowska, Ryszard Słomski, Janina Stopa.
  Tytuł: Ocena przydatności metody PCR w diagnostyce chorób przyzębia.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Środowisko a stan jamy ustnej. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Białystok, 18-20 IX 2008.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2008]
  Strony: s. 90.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  32/252
  Autorzy: Anna Jankowska, Ryszard Waśko, Joanna Waligórska-Stachura, Mirosław Andrusiewicz, Magdalena Jaskuła, Włodzimierz Liebert, Jerzy Sowiński.
  Tytuł: Survivin products in pituitary tumors.
  Czasopismo: Neuroendocrinol. Lett.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 29, nr 6, s. 1033-1037.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.359
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  33/252
  Autorzy: Antonina Lorenz, Agnieszka Kręgielczak, Robert Kalak, Ryszard Słomski.
  Tytuł: Wykrywanie Helicobacter pylori metodą PCR.
  Tytuł całości: W: Analiza DNA. Teoria i praktyka. Pod red.: Ryszarda Słomskiego. Poznań: Wydaw. Uniw. Przyrod.
  Adres wydawniczy: w Poznaniu, 2008
  Strony: s. 332-335 il. tab. bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  34/252
  Autorzy: Monika Derda, Edward Hadaś.
  Tytuł: Diagnostyka molekularna Acanthamoeba spp. izolowanych z prób środowiskowych.
  Tytuł angielski: Molecular diagnostics of Acanthamoeba spp. isolated from environment.
  Czasopismo: Wiad. Parazyt.
  Szczegóły: 2007 : T. 53 supl., s. 102.
  Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Międzyzdroje, 5-7 IX 2007.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  35/252
  Autorzy: Maciej Kurpisz, Paulina Wojciechowska, Dorota Fiszer, Piotr Jędrzejczak, Marta Żegało, Natalia Rozwadowska.
  Tytuł: Ekspresja genów rodziny IL-1 w gonadzie męskiej gryzoni i człowieka - ocena molek[ularna] wsp[ółczynnika] diagnostycznego zaburzeń spermatogenezy.
  Tytuł całości: W: II Polski Kongres Genetyki. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Streszcz. Warszawa, 18-20 IX 2007.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
  Strony: s. 109-110.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  36/252
  Autorzy: Aldona Kasprzak, Rafał Spachacz, Jacek Wachowiak, Katarzyna Stefańska, Maciej Zabel.
  Tytuł: Epstein-Barr virus (EBV) infection in B-cell non-Hodgkin's lymphomas in children : virus latency and its correlation with CD21 and CD23 molecules.
  Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
  Szczegóły: 2007 : Vol. 45, nr 3, s. 169-179, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.886
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  37/252
  Autorzy: Marzena Wyganowska-Świątkowska, Agnieszka Kręgielczak, Antonina Lorenz.
  Tytuł: Wykorzystanie metody PCR do identyfikacji szczepów Helicobacter pylori w jamie ustnej.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa "Czynniki środowiska a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 25-27 IV 2007.
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2007]
  Strony: s. 168.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  38/252
  Autorzy: Karlheinz Kiehne, Gabriele Brunke, Franziska Wegner, Tomas [Tomasz] Banasiewicz, Ulrich R. Fölsch, Karl-Heinz Herzig.
  Tytuł: Defensin expression in chronic pouchitis in patients with ulcerative colitis or familial adenomatous polyposis coli.
  Czasopismo: World J. Gastroenterol.
  Szczegóły: 2006 : Vol. 12, nr 7, s. 1056-1062, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  39/252
  Autorzy: Anna C. Majewska.
  Tytuł: Diagnostyka molekularna w chorobach pasożytniczych.
  Tytuł całości: W: Medycyna i higiena tropikalna. Pod red.: Andrzeja Kotłowskiego.
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Akad. Med., 2006
  Strony: s. 1108-1110.
  Uwagi: Wersja na CD-ROM.
  Typ publikacji: PF
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  40/252
  Autorzy: M[arzena] Wyganowska-Świątkowska, A[gnieszka] Kręgielczak, A[ntonina] Lorenz.
  Tytuł: Przydatność metody PCR w identyfikacji szczepów Helicobacter pylori w jamie ustnej.
  Tytuł angielski: Usefulness of the PCR method in Helicobacter pylori detection in the oral cavity.
  Tytuł całości: W: Nowe technologie w służbie periodontologii. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Białowieża, 1-3 VI 2006.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2006]
  Strony: s. 43.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  41/252
  Autorzy: Paweł Burchardt, Anna Goździcka-Józefiak, Michał Wierzchowiecki, Jan Wachowiak, Tomasz Siminiak.
  Tytuł: DNA sequencing for identification of infectious factors in the development of arteriosclerosis.
  Czasopismo: Kard. Pol.
  Szczegóły: 2005 : T. 63, nr 3 supl. 1, s. S 290.
  Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 22-24 IX 2005. 9th International Congress of Polish Cardiac Society. Katowice, Poland, September 22-24, 2005.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  42/252
  Autorzy: A[nna] Pieczonka, J[acek] Wachowiak, D[ariusz] Boruczkowski, J[ustyna] Jółkowska, M[ichał] Witt.
  Tytuł: Usefulness of quantitative PCR analysis of hematopoietic chimerism for early diagnosis of relapse in children with leukemia undergoing allogeneic stem cell transplantation from matched sibiling donor.
  Czasopismo: Bone Marrow Transplant.
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35 suppl. 1, s. S110.
  Uwagi: 36th Annual Meeting of the EBMT, Prague, 27-30 March, 2005.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  43/252
  Autorzy: Irena Wojsyk-Banaszak, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Jerzy Szczapa, Krzysztof Drews, Jolanta Zandecka-Dziubak, Przemysław M. Mrozikiewicz.
  Tytuł: Znaczenie polimorfizmu -174AG/C promotora genu interleukiny-6 w zakażeniach u noworodków.
  Tytuł angielski: The significance of -174G/C polymorphism of the gene coding for interleukin-6 in neonatal infections.
  Czasopismo: Ginek. Pol.
  Szczegóły: 2005 : T. 76, nr 2, s. 127-134, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  44/252
  Autorzy: K[atarzyna] Łącka, A[gnieszka] Ogrodowicz, T[eresa] Niżankowska, I[zabela] Korczowska.
  Tytuł: Analiza kliniczna i genetyczna chorych z wrodzonym defektem TBG.
  Tytuł angielski: Clinical and genetic analysis of patients with congenital TBG defect.
  Czasopismo: Endokr. Pol.
  Szczegóły: 2004 : T. 55, nr 1, s. 108.
  Uwagi: Konferencja Szkoleniowa "Postępy Tyreologii". Szczyrk, 19-20 I 2004 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  45/252
  Autorzy: Małgorzata Kordel, Sławomir Wiśniewski, Magdalena Golecka, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.
  Tytuł: Analiza molekularna grzybów patogennych w praktyce sądowo-lekarskiej.
  Tytuł angielski: Molecular analysis of pathogenic fungi in forensic-medical practice.
  Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej. Kraków, 15-17 IX 2004. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2004]
  Strony: s. 94.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  46/252
  Autorzy: A[gnieszka] Osmola, J[akub] Namysł, M[aciej] Kurpisz, J[anusz] Prokop.
  Tytuł: Analiza wybranych parametrów klinicznych, laboratoryjnych oraz poziomu ekspresji niektórych sekwencji retrowirusowych w różnych odmianach tocznia rumieniowatego.
  Tytuł angielski: Chosen aspects analysis : clinical, laboratory and expression of human endogenous retroviruses in patients with different type of lupus erythematosus.
  Czasopismo: Prz. Derm.
  Szczegóły: 2004 : T. 91, nr spec., s. 64-65.
  Uwagi: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  47/252
  Autorzy: J[erzy] Nowak, D[anuta] Januszkiewicz, M[ariola] Zawada, I[zabela] Liweń, M[onika] Pernak, J[olanta] Rembowska, K[arina] Nowicka.
  Tytuł: High degree of sequence divergence of TTV sequences in human and animals speak against spreading of TTV between man and animals.
  Czasopismo: Int. J. Infect. Dis.
  Szczegóły: 2004 : Vol. 8 suppl. 1, s. S235.
  Uwagi: 11th ICID [International Society for Infectious Diseases Symposium. Cancun, Mexico, 3-7 III 2004].
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  48/252
  Autorzy: Jarosław Szydłowski, Łukasz Durzyński, Magdalena Myga, Michał Grzegorowski, Anna Goździcka-Józefiak.
  Tytuł: Human Papillomavirus DNA presence of the upper respiratory tract mucosa of healthy children.
  Czasopismo: Otolar. Pol.
  Szczegóły: 2004 : T. 58, nr 1, s. 211-215, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  49/252
  Autorzy: E[liza] Kwiatkowska, J[acek] Mackiewicz, H. Popiak, A[ndrzej] Mackiewicz.
  Tytuł: Lentiviral vectors as experimental and therapeutic tools.
  Tytuł całości: W: Proceedings of Stem Cell Research "Stem Cell Therapeutics - challenge for excellence". The Second Annual Meeting of the European Stem Cell Therapeutics Excellence Centre (STEC). The First Meeting of the Polish Stem Cell Excellence Network. Cracow, Poland, 7-8 June 2004.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2004]
  Strony: s. 30.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  50/252
  Autorzy: Anna C. Majewska, Anna Słodkowicz-Kowalska, Leena Tamang, Thaddeus K. Graczyk, Norman J. Pieniazek, Alexandre J. da Silva, Andrzej Nowosad, Szymon Jędrzejewski, Piotr Nowosad.
  Tytuł: Ptaki jako źródło inwazyjnych dla człowieka pasożytniczych pierwotniaków.
  Tytuł angielski: Birds as a source of invasive for human parasitic protozoa.
  Czasopismo: Wiad. Parazyt.
  Szczegóły: 2004 : T. 50 supl., s. 74.
  Uwagi: Prace prezentowane na sesjach XX Zjazdu PTP. Warszawa, 2-4 IX 2004.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  51/252
  Autorzy: Urszula Ciesielska, Piotr Dzięgiel, Ewa Jagoda, Marzena Podhorska-Okołów, Maciej Zabel.
  Tytuł: The detection of Helicobacter pylori in paraffin sections using the PCR technique and various primers as compared to histological techniques.
  Czasopismo: Folia Morph.
  Szczegóły: 2004 : Vol. 63, nr 2, s. 229-231, il. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  52/252
  Autorzy: A[nna] Pieczonka, J[acek] Wachowiak, D[ariusz] Boruczkowski, J[ustyna] Jółkowska, M[ichał] Witt.
  Tytuł: Usefulness of quantitative PCR analysis of hematopoietic chimerism for early diagnosis of relapse in children with leukemia undergoing allogeneic stem cell transplantation from matched sibiling donor.
  Tytuł całości: W: 5th Meeting of the EBMT Working Party Paediatric Diseases. Noordwijkerhout, the Netherlands, June 18-20, 2004. Program & Abstracts.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2004]
  Strony: s. 60.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  53/252
  Autorzy: J[akub] Namysł, A[gnieszka] Osmola, Ł[ukasz] Bartochowski, M[aciej] Kurpisz, J[anusz] Prokop.
  Tytuł: Wykorzystanie metody Real Time PCR w ilościowej analizie ekspresji sekwencji endogennych retrowirusów u chorych na twardzinę układową i łuszczycę.
  Tytuł angielski: The real time PCR quantification of human endogenous retroviruses sequences in patients with progressive systemic sclerosis and psoriasis.
  Czasopismo: Prz. Derm.
  Szczegóły: 2004 : T. 91, nr spec., s. 251-252.
  Uwagi: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  54/252
  Autorzy: Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, Andrzej Kędzia, J. Trojan, Anna Goździcka-Józefiak.
  Tytuł: Analysis of coding and promoter sequence of the IGF-I gene in children with growth disorders presenting with normal level of growth hormone.
  Czasopismo: J. Pediatr. Endocrinol. Metab.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 16, nr 9, s. 1267-1275.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.947
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  55/252
  Autorzy: Karlheinz Kiehne, Gabriele Brunke, Franziska Wegener, Tomasz Banasiewicz, Juergen Harder, Karl-Heinz Herzig.
  Tytuł: Defensin expression differs in pouchitis between familiar adenomatous polyposis and ulcerative colitis patients.
  Czasopismo: Gastroenterology
  Szczegóły: 2003 : Vol. 124, nr 4 suppl. 1, s. A-479.
  Uwagi: Digestive Disease Week and the 104th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. May 17-22, 2003, Orlando.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  56/252
  Autorzy: A[ndrzej] Kędzia, A[nna] Goździcka-Józefiak, A[leksandra] Obrępalska, A. Olejnik, E[ugeniusz] Korman.
  Tytuł: Detection of DNA of human papillomavirus (HPV) herpesviruses (HSV), cytomegalovirus (CMV) and chlamydia pneumoniae in the upper respiratory tract in children with IDDM by using polymerase chain reaction.
  Czasopismo: Endokr. Pol.
  Szczegóły: 2003 : T. 54, nr 4, s. 410-413, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  57/252
  Autorzy: R[obert] Plewa, M[ichał] Łuczak, A[ndrzej] Bolewski, J[erzy] Wierzchowiecki, T[omasz] Siminiak.
  Tytuł: Detection of the low-density lipoprotein receptor and apolipoprotein B gene mutation of patients with familial hypercholesterolaemia using real time polymerase chain reaction and SYBER green chemistry.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 24 Abstr. Suppl., s. 459.
  Uwagi: ESC [European Society of Cardiology] Congress. 30 August - 3 September 2003, Vienna, Austria.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  58/252
  Autorzy: Monika Derda, Jadwiga Winiecka-Krusnell, Ewert Linder.
  Tytuł: Opportunistic infections with Acanthamoeba spp. in man.
  Tytuł całości: W: Xth International Meeting on the Biology and Pathogenicity of Free-Living Amoebae. October 5-10, 2003, Cd. Obregon, Sonora, Mexico. Proceedings. Eds.: F. Lares-Villa, G.C. Booton, F. Marciano-Cabral.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2003]
  Strony: s. 125.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  59/252
  Autorzy: Agata Różycka, Elżbieta Skorupska, Andrzej Kostyrko, Wiesław Trzeciak.
  Tytuł: Polymorphic variants within the alpha-4 subunit of the neuronal nicotinic acetylcholine receptor gene.
  Czasopismo: Acta Bioch. Pol.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 50 suppl. 1, s. 324.
  Uwagi: 39th Meeting of the Polish Biochemical Society. Gdańsk, 16-20 September 2003.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  60/252
  Autorzy: D[orota] Fischer, N[atalia] Rozwadowska, A[ndrzej] Łukaszyk, R[yszard] Słomski, M[aciej] Kurpisz.
  Tytuł: Quantitative mRNA analysis of IL-1 gene system in human testis.
  Czasopismo: Am. J. Reprod. Immunol.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 50, nr 5, s. 389-398, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.088
  Punktacja Min. Nauki: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  61/252
  Autorzy: Urszula Ciesielska, Piotr Dzięgiel, Ewa Jagoda, Marzena Podhorska-Okołów, Maciej Zabel.
  Tytuł: Wykrywanie Helicobacter pylori ze skrawków parafinowych za pomocą techniki PCR z użyciem różnych starterów i porównanie z metodami histologicznymi.
  Tytuł angielski: Detection of Helicobacter pylori from paraffin sections by PCR technique with use of different starters and comparison with histological methods.
  Tytuł całości: W: XXXIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Wrocław, 18-20 IX 2003. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: Kraków, 2003
  Strony: s. 10.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  62/252
  Autorzy: Mariola Pawlaczyk, Elżbieta Poręba, Violetta Filas, Tamara Banasiak, Lucyna Kramer, Jan Bręborowicz, Anna Goździcka-Józefiak.
  Tytuł: Zastosowanie badań immunohistochemicznych i technik biologii molekularnej w diagnostyce ziarniniaka grzybiastego.
  Tytuł angielski: The use of immunohistochemistry and molecular biology techniques in the diagnosis of mycosis fungoides.
  Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
  Szczegóły: 2003 : T. 20, z. 2, s. 73-79, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  63/252
  Autorzy: Mirosław Andrusiewicz, Anna Szczerba, Anna Jankowska.
  Tytuł: Detection of DAZ gene deletion in biopsies material of human testis.
  Tytuł całości: W: XXXVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz III Krajowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu "Fizjologia i patologia rozrodu w technikach biologii komórkowej i molekularnej wraz z sesją tematyczną dotyczącą praktycznych apektów rozrodu człowieka: "Diagnostyka i leczenie niepłodności małżeńskiej". Międzyzdroje, 4-7 IX 2002. Program i streszcz. prac. Red. wyd.: Rafał Kurzawa.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2002]
  Strony: s. 26.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  64/252
  Autorzy: Aleksandra Obrępalska, Łukasz Durzyński, Magdalena Nowak, Jarosław Szydłowski, Anna Goździcka-Józefiak.
  Tytuł: Detekcja adenowirusów w DNA izolowanym z wymazów z gardła.
  Tytuł angielski: Detection of adenoviruses in DNA isolated from pharyngeal swabs.
  Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wrocław, 18-22 IX 2002. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2002]
  Strony: s. 377.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  65/252
  Autorzy: Jadwiga Winiecka-Krusnell, Monika Derda, Markus Linder, Jan-Ake Liljeqvist, Ewert Linder.
  Tytuł: Identification of Acanthamoeba spp. in clinical and environmental samples.
  Tytuł całości: W: The Tenth International Congress of Parasitology "Parasitology in a New World." 4-9 August, 2002, Vancouver, Canada. Abstracts.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2002]
  Strony: s. 251.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  66/252
  Autorzy: Adrianna Mostowska, Agnieszka Kobielak, Wiesław Henryk Trzeciak.
  Tytuł: Identyfikacja nowej mutacji w sekwencji kodującej domenę wiążącą DNA genu PAX9 u osób z wrodzonym brakiem zawiązków zębów stałych.
  Tytuł angielski: Identification of novel mutation in sequence coding DNA binding domain of PAX9 gene in patients with congenital anodontia.
  Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wrocław, 18-22 IX 2002. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2002]
  Strony: s. 374.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  67/252
  Autorzy: D[ariusz] Ładoń, J[ustyna] Jółkowska, D[ariusz] Boruczkowski, M[ichał] Leda, A[nna] Pieczonka, T[omasz] Strabel, J[acek] Wachowiak, M[ichał] Witt.
  Tytuł: Quantitative analysis of whole blood chimerism in children after sex-mismatched allo-BMT. High correlation between FISH and STR-PCR method.
  Czasopismo: Bone Marrow Transplant.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29 suppl. 2, s. S206-S207, tab.
  Uwagi: 28th Meeting of Physicians, 18th Meeting of the Nurses Group and 1st Meeting of Data Management Group. Montreux, Switzerland, March 24-27, 2002.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  68/252
  Autorzy: Urszula Ciesielska, Piotr Dzięgiel, Ewa Jagoda, Marzena Podhorska-Okołów, Paweł Surowiak, Maciej Zabel.
  Tytuł: Wartość techniki PCR w wykrywaniu Helicobacter pylori w bloczkach parafinowych w porównaniu z innymi metodami diagnostycznymi.
  Tytuł angielski: Value of PCR technique in detection of Helicobacter pylori in paraffin sections compared with other diagnostic methods.
  Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wrocław, 18-22 IX 2002. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2002]
  Strony: s. 352.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  69/252
  Autorzy: P[iotr] Sawiński, A[ndrzej] Łukaszyk.
  Tytuł: An example of application of molecular techniques to the study on the local regulatory system controlling the function of the rat male gonad.
  Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
  Szczegóły: 2001 : Vol. 39, nr 2, s. 115-116, il. tab. bibliogr. abstr.
  Uwagi: Proceedings of the XXXV Symposium of the Polish Histochemical and Cytochemical Society. September 26-27, 2000. Poznań, Poland.
  Typ publikacji: PA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.594
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  70/252
  Autorzy: Eliza Kwiatkowska, Katarzyna Lamperska, Elwira Stróżyk, Marek Teresiak, Aldona Karczewska, Włodzimierz J. Krzyżosiak, Andrzej Mackiewicz.
  Tytuł: Analiza mutacji genu BRCA2 w raku piersi u mężczyzn w populacji polskiej.
  Tytuł angielski: BRCA2 mutation analysis in male breast cancer patients in Polish population.
  Tytuł całości: W: XXXVII Zjazd PolskiegoTowarzystwa Biochemicznego. Toruń, 10-14 IX 2001. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: Toruń, 2001
  Strony: s. 31.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  71/252
  Autorzy: J[anina] Markowska, N[atalia] Fischer, J[erzy] B. Warchoł, Z[ofia] Fischer.
  Tytuł: Detection of Chlamydia trachomatis infection in women with CIN and invasive carcinoma. Controversial results of different methods.
  Czasopismo: Eur. J. Gynaecol. Oncol.
  Szczegóły: 2001 : Vol. 22, nr 2, s. 134-136, tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.562
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  72/252
  Autorzy: D[ariusz] Ładoń, A[nna] Pieczonka, J[ustyna] Jółkowska, D[ariusz] Boruczkowski, M[ichał] Leda, J[acek] Wachowiak, M[ichał] Witt.
  Tytuł: Ekspresja genu chimerycznego BCR/ABL jako molekularny marker odpowiedzi na terapię u dzieci z przewlekłą białaczką szpikową PH+ (CML PH+) po allogenicznym przeszczepie szpiku kostnego.
  Tytuł angielski: Chimeric BCR/ABL gene expression as a molecular marker of response for therapy in children with chronic myeloid leukemia PH+ (CML PH+) after allogenic bone marrow transplantation.
  Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego "Genetyka w służbie człowieka". Poznań, 11-13 VI 2001. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2001
  Strony: s. 87.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  73/252
  Autorzy: Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Aldona Karczewska, Zbigniew Kwias, Andrzej Mackiewicz.
  Tytuł: Ekspresja IL-6, IL-6R i gp130 w raku jasnokomórkowym nerki, tkance okołoguzowej i hodowli komórkowej.
  Tytuł angielski: Expression of interleukin-6 and its receptor subunits in the microenvironment of renal cell cancer.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2001 : Vol. 5, nr 2, s. 45-47, il. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  74/252
  Autorzy: J[olanta] Goździk, M[ałgorzata] Iwoła, J[anusz] Hansz.
  Tytuł: Evaluation of long-lasting BCR/abl positivity in Chronic Myeloid Leukemia (CML) after allogeneic Hematopoietic Stem Cells Transplantation (HSCT) using a quantitative polymerase chain reaction (Q-PCR).
  Czasopismo: Bone Marrow Transplant.
  Szczegóły: 2001 : Vol. 27 suppl. 1, s. S238.
  Uwagi: 27th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation and 17th Meeting of the Nurses Group. Maastricht, The Netherlands, March 25-28, 2001.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  75/252
  Autorzy: A[gnieszka] Olejnik, A[gata] Tarka, W[itold] Kędzia, M[arcin] Schmidt, A[nna] Goździcka-Józefiak, K[atarzyna] Kornacka, H[elena] Kędzia, M[arek] Spaczyński.
  Tytuł: Identification of HCMV virus in cervical swabs of pregnant women and transmission to foetus and newborn.
  Czasopismo: Pol. J. Gynaecol. Invest.
  Szczegóły: 2001 : Vol. 3, nr 3, s. 109-112, tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  76/252
  Autorzy: Jerzy Nowak, Danuta Januszkiewicz, Monika Pernak, Hanna Hertmanowska, Karina Nowicka-Kujawska, Jolanta Rembowska, Krzysztof Lewandowski, Tomasz Nowak, Mieczysław Wender.
  Tytuł: Limited pattern of TCR delta chain gene rearrangement on the RNA level in multiple sclerosis.
  Czasopismo: J. Appl. Genet.
  Szczegóły: 2001 : Vol. 42, nr 4, s. 531-540, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  77/252
  Autorzy: N[atalia] Fischer, J[anina] Markowska, J[erzy] Warchoł, Z[ofia] Fischer, V[ioletta] Filas, J[an] Bręborowicz.
  Tytuł: Ocena wartości EGFR, TGF-alfa, Ki67, HPV16, HPV18 a infekcja chlamydia trachomatis w dysplazji i raku szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Evaluation of EGFR, TGF-alpha, Ki67, HPV16, HPV18 values and chlamydia trachomatis infection in cervical dysplasia and cancer.
  Czasopismo: Kolposkopia
  Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 1, s. 63-64.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kolposkopii Patofizjologii Szyjki Macicy. Zakopane, 1-4 III 2001.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  78/252
  Autorzy: P[rzemysław] M. Mrozikiewicz, I. Nowakowski-Gashaw, C[hristian] Meisel, I[var] Roots.
  Tytuł: Rapid detection of multidrug-resistance gene 1 mutations using fluorogenic hybridization probes.
  Czasopismo: Pharmacol. Toxicol.
  Szczegóły: 2001 : Vol. 89 suppl. 1, s. 104.
  Uwagi: 5th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Odense, Denmark, September 12-15, 2001.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  79/252
  Autorzy: M[ariola] Pawlaczyk, K[atarzyna] Zimna, A[nna] Goździcka-Józefiak, M[agdalena] Sobieska, K[rzysztof] Wiktorowicz.
  Tytuł: Rola wirusa HTLV-I w pierwotnych chłoniakach skóry T-komórkowych.
  Tytuł angielski: The role of HTLV-I virus in primary cutaneous T-cell lymphoma.
  Czasopismo: Derm. Klin.
  Szczegóły: 2001 : Vol. 3 suppl. 1, s. 166.
  Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 21-24 VI 2001.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  80/252
  Autorzy: Maria Grzeszkowiak, Magdalena Dembińska, Zygmunt Adamski.
  Tytuł: Technika PCR i jej zastosowanie w diagnostyce zakażeń grzybami z rodzaju Candida.
  Tytuł angielski: The PCR technique and its application for diagnosis of Candida genus fungi infections.
  Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
  Szczegóły: 2001 : T. 18, z. 1, s. 17-20, bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  81/252
  Autorzy: J[olanta] Goździk, M[ałgorzata] Iwoła, J[anusz] Hansz.
  Tytuł: Występowanie i przebieg choroby resztkowej, a zachowanie się chimeryzmu oceniane za pomocą metody PCR u chorych leczonych terapią nieablacyjną i przeszczepieniem allogenicznych komórek hematopoetycznych krwi.
  Tytuł angielski: Occurrence and course of residual disease and behavior of chimerism evaluated by PCR method in patients treated with non-ablative therapy and allogenic hematopoietic stem cell transplantation.
  Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
  Szczegóły: 2001 : T. 32 supl. 2, s. 363-364.
  Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Białystok, 12-15 IX 2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  82/252
  Autorzy: Przemysław Myjak, Anna C. Majewska, Anna Bajer, Edward Siński, Halina Wędrychowicz, Elżbieta Gołąb, Alicja Budak, Joanna Stańczak.
  Tytuł: Zastosowanie technik molekularnych do wykrywania i/lub identyfikacji pasożytów i grzybów u ludzi i zwierząt oraz patogenów przenoszonych przez kleszcze. Cz. 1.
  Tytuł angielski: Usefulness of the molecular techniques for detecting and/or identifying of parasites and fungi in humans and animals or pathogens transmitted by ticks. Pt. 1.
  Czasopismo: Wiad. Parazyt.
  Szczegóły: 2001 : T. 47, nr 3, s. 433-455, bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  83/252
  Autorzy: Alicja Budak, Elżbieta Gołąb, Anna C. Majewska, Halina Wędrychowicz, Anna Bajer, Edward Siński, Przemysław Myjak, Joanna Stańczak.
  Tytuł: Zastosowanie technik molekularnych do wykrywania i/lub identyfikacji pasożytów i grzybów u ludzi i zwierząt oraz patogenów przenoszonych przez kleszcze. Cz. 2.
  Tytuł angielski: Usefulness of the molecular techniques for detecting and/or identifying of parasites and fungi in humans and animals or pathogens transmitted by ticks. Pt. 2.
  Czasopismo: Wiad. Parazyt.
  Szczegóły: 2001 : T. 47, nr 3, s. 457-463, bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  84/252
  Autorzy: Joanna Stańczak, Przemysław Myjak, Anna Bajer, Edward Siński, Halina Wędrychowicz, Anna C. Majewska, Elżbieta Gołąb, Alicja Budak.
  Tytuł: Zastosowanie technik molekularnych do wykrywania i/lub identyfikacji pasożytów i grzybów u ludzi i zwierząt oraz patogenów przenoszonych przez kleszcze. Cz. 3.
  Tytuł angielski: Usefulness of the molecular techniques for detecting and/or identifying of parasites and fungi in humans and animals or pathogens transmitted by ticks. Pt. 3.
  Czasopismo: Wiad. Parazyt.
  Szczegóły: 2001 : T. 47, nr 3, s. 465-475, tab. bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  85/252
  Autorzy: Jerzy B. Warchoł, Anna Jankowska, Dorota Stecewicz, Marek Ciesielski, Ryszard Waśko.
  Tytuł: Analysis of the seminiferous tubules of patients with deletion of DAZ gene.
  Czasopismo: Acta Biol. Cracov. Ser. Bot.
  Szczegóły: 2000 : Vol. 42 suppl. 1, s. 31.
  Uwagi: XXIV Conference on Embryology. Plants. Animals. Humans. May 24-26, 2000. Podlesice, Poland. Abstracts
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  86/252
  Autorzy: A[gnieszka] Seremak-Mrozikiewicz, K[rzysztof] Drews, Z[byszko] Malewski, Z[bigniew] Słomko, A[leksander] Mrozikiewicz.
  Tytuł: Angiotensin II type 1 receptor (AT1) and pregnancy induced hypertension.
  Czasopismo: Prenat. Neonatal Med.
  Szczegóły: 2000 : Vol. 5 suppl. 2, s. 46, tab.
  Uwagi: Abstracts of the XVII European Congress of Perinatal Medicine. Porto, Portugal, 25-28 June, 2000.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  87/252
  Autorzy: E[wa] Andrzejewska, H[enryk] Klincewicz.
  Tytuł: Identyfikacja kliniczna szczepów Helicobacter pylori (HP).
  Tytuł angielski: Clinical identification of Helicobacter pylori strains.
  Czasopismo: Gastroent. Pol.
  Szczegóły: 2000 : T. 7 supl. 1, s. 77.
  Uwagi: IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 VI 2000.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  88/252
  Autorzy: Justyna Jółkowska, Dariusz Ładoń, Jacek Wachowiak, Michał Witt.
  Tytuł: Monitoring of cellular chimerism in patients after sex-mismatched bone marrow transplantation : technical report.
  Czasopismo: J. Appl. Genet.
  Szczegóły: 2000 : Vol. 41, nr 3, s. 209-212, [1] k. tabl. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  89/252
  Autorzy: W[ojciech] Golusiński, K[rzysztof] Szyfter.
  Tytuł: p53 w nowotworach głowy i szyi.
  Tytuł angielski: p53 in head and neck neoplasms.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowe Sympozjum "Stan obecny i przyszłość onkologii w otolaryngologii". Poznań, 22-24 VI 2000 r. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B. m., 2000]
  Strony: Ref., 28.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  90/252
  Autorzy: J[anusz] Hansz, J[olanta] Goździk, L[idia] Gil, M[ałgorzata] Iwoła, K[rzysztof] Sawiński, K[rzysztof] Świerkocki.
  Tytuł: PCR-screening of sequential bronchoalveolar lavage (BAL) specimens allows the early detection of cytomegalovirus (CMV) infection in patients without CMV-antigenemia following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 2000 : Vol. 96, nr 11 Pt. 2, s. 339b.
  Uwagi: Abstracts for the 42nd Annual Meeting of the American Society of Hematology. San Francisco, California, December 1-5, 2000.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  91/252
  Autorzy: A.K. Olejnik, M[arcin] Schmidt, K. Stępień, A.M. Olejnik, W[anda] Butowska, W. Grajek, J[erzy] Warchoł, A[nna] Goździcka-Józefiak.
  Tytuł: Produkcja białek wczesnych ludzkiego wirusa brodawczaka typ 16 w systemie Bac-To-Bac.
  Tytuł angielski: Production of proteins of early human virus of papilloma type 16 in Bac-To-Bac system.
  Tytuł całości: W: XXXV Sympozjum "Postępy technik biologii komórkowej i molekularnej". Poznań, 26-27 IX 2000.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2000
  Strony: s. 113.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  92/252
  Autorzy: W[itold] Kędzia, A[nna] Goździcka-Józefiak, A. Kwaśniewska, M[arcin] Schmidt, R[oman] Miturski, M[arek] Spaczyński.
  Tytuł: Relationship between HPV infection of the cervix and blood serum levels of steroid hormones among pre- and postmenopausal women.
  Czasopismo: Eur. J. Gynaecol. Oncol.
  Szczegóły: 2000 : Vol. 21, nr 2, s. 177-179, tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.551
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  93/252
  Autorzy: J[anusz] Hansz, J[olanta] Goździk, L[idia] Gil, M[ałgorzata] Iwoła, K[rzysztof] Sawiński, K[rzysztof] Świerkocki.
  Tytuł: Screening of sequential bronchoalveolar lavage (BAL) specimens allows the early detection of cytomegalovirus (CMV) infection in patients without CMV-antigenemia following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 2000 : Vol. 96, nr 11 Pt. 2, s. 339b.
  Uwagi: Abstracts for the 42nd Annual Meeting of the American Society of Hematology. San Francisco, California, December 1-5, 2000.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  94/252
  Autorzy: P[iotr] Gronek, K. Nuc, D. Napierała, A[ndrzej] Pławski, M[agdalena] Zając, T[omasz] Banasiewicz, R[yszard] Słomski.
  Tytuł: Sequence polymorphism of exon 17 of the ryanodine receptor gene (ryr1) in the Canidae.
  Czasopismo: J. Anim. Feed Sci.
  Szczegóły: 2000 : Vol. 9, nr 4, s. 721-726, il. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.472
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  95/252
  Autorzy: P. Myjak, W. Nahorski, H. Pietkiewicz, E[lżbieta] Kacprzak, J[erzy] Stefaniak, M. von Nickisch-Rosenegk.
  Tytuł: Usefulness of molecular techniques to confirmation Echinococcus multilocularis infection in human beings.
  Czasopismo: Acta Parasitol.
  Szczegóły: 2000 : Vol. 45, nr 3, s. 237.
  Uwagi: VIII European Multicolloquium of Parasitology. 10-14 September 2000, Poznań, Poland. Abstracts.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  96/252
  Autorzy: W[ojmir] Ziętkowiak, A[gnieszka] Sibila, A[nna] Obrębowska, M[aciej] Wilczak, S[tefan] Sajdak.
  Tytuł: Value of Human Papilloma Virus detection using PCR in pathology of the uterine cervix.
  Czasopismo: Pol. J. Gynaecol. Invest.
  Szczegóły: 2000 : Vol. 2, nr 3, s. 145-148, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  97/252
  Autorzy: Aleksander H. Kędra, Zdzisław Świderski, Vasyl V. Tkach, Bogusław Rocki, Jan Pawłowski, Zbigniew Pawłowski.
  Tytuł: Variability within NADH dehydrogenase sequences of Echinococcus multilocularis.
  Czasopismo: Acta Parasitol.
  Szczegóły: 2000 : Vol. 45, nr 4, s. 353-355, tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.433
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  98/252
  Autorzy: A[ndrzej] Kędzia, E[wa] Fik, E. Obrępalska, E. Matuszkiewicz, A[nna] Goździcka-Józefiak, E[ugeniusz] Korman.
  Tytuł: Wykrywanie DNA herpeswirusów i Chlamydia pneumoniae w drogach oddechowych dzieci z IDDM.
  Tytuł angielski: Detection of herpesvirus DNA and Chlamydia pneumoniae in the upper respiratory tract in children with IDDM.
  Czasopismo: Diabet. Pol.
  Szczegóły: 2000 : Vol. 7, nr 1, s. 86.
  Uwagi: VII Ogólnopolska Konferencja "Cukrzyca typu 1". Ustroń, 6-8 IV 2000.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  99/252
  Autorzy: Natalia Fischer, Dorota Stecewicz, Sylwia Augustyniak, Janina Markowska, Jerzy B. Warchoł.
  Tytuł: Wykrywanie obecności Chlamydia trachomatis w szyjce macicy techniką PCR in situ.
  Tytuł angielski: Detection of Chlamydia trachomatis presence in uterine cervix by PCR technique in situ.
  Tytuł całości: W: XXXV Sympozjum "Postępy technik biologii komórkowej i molekularnej". Poznań, 26-27 IX 2000.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2000
  Strony: s. 63.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  100/252
  Autorzy: Jolanta Goździk, Małgorzata Iwoła, Janusz Hansz.
  Tytuł: Występowanie i przebieg choroby resztkowej u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych przeszczepieniem allogenicznego szpiku w zależności od określonych czynników klinicznych i pracownianych.
  Tytuł angielski: Occurrence and course of minimal residual disease after allogeneic bone marrow transplantation in patients with chronic myeloid leukemia in dependence on some clinical and laboratory factors.
  Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
  Szczegóły: 2000 : T. 31, nr 3, s. 285-295, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  101/252
  Autorzy: Eliza Kwiatkowska, Promotor: Andrzej Mackiewicz.
  Tytuł: Zmiany w genie przeciwnowotworowym BRCA2 w raku piersi u mężczyzn. Rozprawa doktorska.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2000
  Strony: [2] , V, 96 s. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
  Uwagi: Zakład Immunologii Nowotworów Katedry Onkologii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Typ publikacji: PD
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  102/252
  Autorzy: P[iotr] Gronek, Dobrawa Napierała, A[ndrzej] Pławski, A. Rosiński, R[yszard] Słomski, T[omasz] Banasiewicz.
  Tytuł: A note on ryanodine receptor gene (ryr1) occurrence in the anserine genome.
  Czasopismo: J. Anim. Feed Sci.
  Szczegóły: 1999 : Vol. 8, nr 2, s. 203-207, il. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  103/252
  Autorzy: Małgorzata Lange, Ryszard Marciniak, Michał Drews, Jerzy Chylak, Wanda Michalska.
  Tytuł: Analiza flory bakteryjnej zakażonych ran operacyjnych i oddziału chirurgicznego.
  Tytuł angielski: Analysis of the bacterial flora found in the infected incisions and in the surgical ward.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. Materiały 59 Zjazdu Chirurgów Polskich. [Bydgoszcz, 22-25 IX 1999]. T. 1.
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 1999
  Strony: s. 332-336 tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Wersja elektroniczna na CD-ROM.
  Typ publikacji: PRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  104/252
  Autorzy: A[gnieszka] Seremak-Mrozikiewicz, K[rzysztof] Drews, A[nna] Markowska, P[rzemysław] M. Mrozikiewicz, K[atarzyna] Korzeniowska, J[anina] Markowska, Z[bigniew] Słomko.
  Tytuł: Arylamine N-acetyltransferase (NAT2) genotypes in ovarian cancer.
  Czasopismo: Pol. J. Gynaecol. Invest.
  Szczegóły: 1999 : Vol. 2, nr 1, s. 31-34, tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  105/252
  Autorzy: Joanna Hauser, Malwina Czarny.
  Tytuł: Badania genów kandydujących w chorobach psychicznych. 1. Schizofrenia.
  Tytuł angielski: The study of candidates' genes in psychiatric diseases. 1. Schizophrenia.
  Czasopismo: Psychiat. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33, nr 3, s. 387-398, bibliogr. rés. rez. streszcz. summ. Zsfassung.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  106/252
  Autorzy: Justyna Jółkowska, Jacek Wachowiak, Marcin Kwissa, Andrzej Lange, Michał Witt.
  Tytuł: Badania molekularne chimeryzmu po ALLO-BMT z wykorzystaniem automatycznego sekwenatora DNA.
  Tytuł angielski: Molecular investigations of chimerism after allo-BMT with use of automatic DNA sequenator.
  Tytuł całości: W: Konferencja Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków oraz Guzów Litych. Gdańsk, 26-28 V 1999. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B.m., 1999]
  Strony: s. 17.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  107/252
  Autorzy: Paweł Jagodziński, R[emigiusz] Lecybył, J[acek] Juszczyk, W[iesław] H. Trzeciak.
  Tytuł: Częstość występowania allelu [delta]32 koreceptora CCR5 wirusa HIV-1 w populacji Polski.
  Tytuł angielski: Frequency of occurrence of allele[delta]32 of coreceptor CCR5 of HIV-1 virus in Polish population.
  Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Poznań, 24-26 V 1999.
  Adres wydawniczy: [B.m., 1999]
  Strony: s. 52-53.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  108/252
  Autorzy: Agnieszka Kobielak, K[rzysztof Kobielak, W[iesław] H. Trzeciak.
  Tytuł: Genetycznie uwarunkowana oligodoncja może być spowodowana zmniejszeniem stabilności transkryptu genu Msx1.
  Tytuł angielski: Genetically determined oligodontia can be caused by decrease of Msx gene transcript stability.
  Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Poznań, 24-26 V 1999.
  Adres wydawniczy: [B.m., 1999]
  Strony: s. 183-184.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  109/252
  Autorzy: Ewa Fik, Jarosław Szydłowski, Anna Goździcka-Józefiak, Michał Grzegorowski.
  Tytuł: Identyfikacja sekwencji DNA Chlamydia pneumonia w drogach oddechowych u dzieci.
  Tytuł angielski: Identification of DNA sequence of Chlamydia pneumonia in respiratory tracts in children.
  Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Olsztyn, 13-16 IX 1999. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: Olsztyn, 1999
  Strony: s. 170.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  110/252
  Autorzy: M[aciej] R. Krawczyński, M[alwina] Czarny-Ratajczak, K[rystyna] Pecold, A[nna] Latos-Bieleńska.
  Tytuł: Molecular background of Marshall syndrome in patients from Polish population.
  Czasopismo: Ophthalmic Res.
  Szczegóły: 1999 : Vol. 31 suppl. 1, s. 95.
  Uwagi: EVER. European Association for Vision and Eye Research. Palma de Mallorca, Spain, October 6-9, 1999.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  111/252
  Autorzy: M[aciej] Krawczyński, M[alwina] Czarny-Ratajczak, S[usanna] Annunen, K[rystyna] Pecold, D[anuta] Wolnik-Brzozowska, A[nna] Latos-Bieleńska.
  Tytuł: Molecular background of Marshall syndrome in patients from Polish population.
  Tytuł całości: W: XII Congress of the European Society of Ophthalmology. Stockholm, Sweden, June 27-July 1, 1999. Abstract Book.
  Adres wydawniczy: [B.m., 1999]
  Strony: s. 98.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  112/252
  Autorzy: J[olanta] Goździk, M. Iwoła, J[anusz] Hansz.
  Tytuł: Monitorowanie przebiegu choroby resztkowej za pomocą półilościowej techniki RT-PCR u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych chemioterapią ablacyjną i przeszczepieniem komórek hematopoetycznych.
  Tytuł angielski: Residual disease monitoring by semiquantitative RT-PCR in patients with chronic myeloid leukemia treated with ablative chemotherapy and hematopoietic cell transplantation.
  Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
  Szczegóły: 1999 : Vol. 30 suppl. 2, s. 307.
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Łódź, 24-26 VI 1999.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  113/252
  Autorzy: M[alwina] Czarny-Ratajczak, D[anuta] Wolnik-Brzozowska, M[aciej] R. Krawczyński, A[nna] Ignyś, R[enata] Glazar, A[nna] Latos-Bieleńska.
  Tytuł: Mutacje genowe warunkujące dysplazje kostne.
  Tytuł angielski: Gene mutations causing bone dysplasias.
  Czasopismo: Pediat. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 74, nr 6 suppl., s. 253.
  Uwagi: Materiały Naukowe XXVI Ogólnopolskiego Kongresu Pediatrów. Białystok-Mikołajki, 6-9 VI 1999.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  114/252
  Autorzy: Piotr Gronek, Magdalena Zając, Janusz Buczyński, Tomasz Banasiewicz, Ryszard Słomski.
  Tytuł: Novel mutation in the RYR1 gene of the red fox (Vulpes vulpes).
  Czasopismo: Rocz. AR Pozn. Zootech.
  Szczegóły: 1999 : T. 51 (319), s. 127-133, il. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  115/252
  Autorzy: Norman J. Pieniazek, Iaci N.S. Moura, Alexandre J. da Silva, Anna C. Majewska, Anna Werner, Paweł Sulima.
  Tytuł: Nowa metoda wykrywania Cryptosporidium w próbach kału przy zastosowaniu PCR.
  Tytuł angielski: New method of Cryptosporidium diagnosis in faeces with use of PCR.
  Tytuł całości: W: Program i streszczenia doniesień na konferencje naukowe szkoleniowe pt. "Zastosowanie technik molekularnych w parazytologii" oraz "Bąblowica wielojamowa - choroba przenoszona przez lisy". Gdynia, 7-8 V 1999.
  Adres wydawniczy: [B.m., 1999]
  Strony: s. 46-49 tab. bibliogr.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  116/252
  Autorzy: M[aciej] R. Krawczyński, M[alwina] Czarny-Ratajczak, K[rystyna] Pecold, A[nna] Latos-Bieleńska.
  Tytuł: Podłoże molekularne zespołu Marshalla u pacjentów z polskiej populacji.
  Tytuł angielski: Molecular background of Marshall syndrome in patients from Polish population.
  Czasopismo: Nowa Med.
  Szczegóły: 1999 : R. 6 wyd. spec., s. 84-85.
  Uwagi: XXIV Sympozjon Retinologiczny. Poznań, 8-10 IV 1999. Streszcz. w jęz. pol. ang.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  117/252
  Autorzy: Krzysztof Kobielak, A[gnieszka] Kobielak, W[iesław] H. Trzeciak.
  Tytuł: Poszukiwanie mutacji genu EDA u chorych z objawami anhydrotycznej dysplazji ektodermalnej.
  Tytuł angielski: Searching of EDA gene mutation in patients with symptomes of anhydrotic ectodermal dysplasia.
  Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Poznań, 24-26 V 1999.
  Adres wydawniczy: [B.m., 1999]
  Strony: s. 185-186.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  118/252
  Autorzy: K[atarzyna] Łącka, J[acek] Jenek, I[lona] Gradecka-Kubik.
  Tytuł: Poszukiwanie mutacji genu receptora trijodotyroniny (TR beta) u chorych z zespołem uogólnionej oporności na hormony tarczycy.
  Tytuł angielski: Studies of mutation of triiodothyronine receptor gene (TR beta) in cases of generalised resistance to thyroid hormones.
  Czasopismo: Endokr. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 50, nr 3 supl. 1, s. 111.
  Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wspólnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych. Białystok-Mikołajki, 10-14 IX 1999. Streszcz. zjazdowe.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  119/252
  Autorzy: W[itold] Kędzia, A[nna] Goździcka-Józefiak, M[arcin] Schmidt, H[elena] Kędzia, R[oman] Miturski, M[arek] Spaczyński.
  Tytuł: Poszukiwanie związek [właśc. związku] pomiędzy infekcją HPV w komórkach szyjki macicy a poziomem hormonów steroidowych w surowicy krwi kobiet w okresie pre- i postmenopauzalnym.
  Tytuł angielski: Searching of connection between HPV infection in cervical cells and steroid hormone level in blood serum in women in pre- and postmenopausal period.
  Tytuł całości: W: II Sympozjum "Nauki podstawowe w ginekologii". Basic Sciences in Gynecology II. Lublin-Puławy, 10-12 VI 1999. Streszczenia. Abstracts.
  Adres wydawniczy: Lublin, 1999
  Strony: abstr. 19 bibliogr.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  120/252
  Autorzy: Anna Bittner-Kowalczyk, Dariusz Kowalczyk, Bogusław Pawlaczyk.
  Tytuł: Próba analizy genetycznej 7-letniego chłopca z chorobą Recklinghausena.
  Tytuł angielski: Genetic analysis in a 7-year-old boy suffering from neurofibromatosis.
  Czasopismo: Prz. Pediat.
  Szczegóły: 1999 : Vol. 29, nr 2, s. 150-152, il. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  121/252
  Autorzy: I[lona] Gradecka-Kubik, J[acek] Jenek, K[atarzyna] Łącka.
  Tytuł: Studies of mutation of triiodothyronine receptor gene (TR beta) in cases of generalised resistance to thyroid hormones.
  Czasopismo: J. Endocrinol. Invest.
  Szczegóły: 1999 : Vol. 22, nr 7 suppl., s. 41.
  Uwagi: 16th Congress of the Polish Society of Endocrinology. A Joint Meeting with European Federation of Endocrine Societies. Białystok/Mikołajki, Poland, September 10-14, 1999.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  122/252
  Autorzy: Piotr Gronek, Dobrawa Napierała, Helena Kontecka, Andrzej Pławski, Tomasz Banasiewicz, Ryszard Słomski.
  Tytuł: The ryanodine receptor gene (RYR1) occurs in ducks genome.
  Czasopismo: Rocz. AR Pozn. Zootech.
  Szczegóły: 1999 : T. 51 (319), s. 135-139, il. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  123/252
  Autorzy: Wojmir Ziętkowiak, Dariusz Szpurek, Stefan Sajdak.
  Tytuł: Wartość oznaczeń HPV metodą PCR w diagnostyce raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: The value of HPV detection using PCR method in diagnostic of cervical cancer.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 1999 : R. 68, nr 5, s. 477-485, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  124/252
  Autorzy: Wojmir Ziętkowiak, Agnieszka Sibila, Anna Obrębowska, Maciej Wilczak, Stefan Sajdak.
  Tytuł: Wartość oznaczeń HPV metodą PCR w patologii szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Value of HPV determination by PCR method in cervical pathology.
  Tytuł całości: W: II Sympozjum "Nauki podstawowe w ginekologii". Basic Sciences in Gynecology II. Lublin-Puławy, 10-12 VI 1999. Streszczenia. Abstracts.
  Adres wydawniczy: Lublin, 1999
  Strony: abstr. 15 bibliogr.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  125/252
  Autorzy: Piotr Gronek, Janusz Buczyński, Jerzy Torgowski, Tomasz Banasiewicz.
  Tytuł: Wstępne wyniki badań genu receptora ryanodiny (RYR1) sugerujące jego występowanie w genomie bażanta (Phasianus colchicus L. ).
  Tytuł angielski: A preliminary search of the ryanodine receptor gene (RYR1) suggests its apperance in the pheasant (Phasianus colchicus L. ) genome.
  Czasopismo: Rocz. AR Pozn. Zootech.
  Szczegóły: 1999 : T. 51 (319), s. 123-126, il. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  126/252
  Autorzy: P[aweł] P. Jagodziński, R[emigiusz] Lecybył, G[rażyna] Barałkiewicz, J[acek] Juszczyk, W[iesław] H. Trzeciak.
  Tytuł: Występowanie mutacji koreceptora CCR5 wirusa HIV-1 w populacji polskiej.
  Tytuł angielski: Occurrence of mutation of coreceptor CCR5 of HIV-1 virus in Polish population.
  Czasopismo: Probl. HIV i AIDS
  Szczegóły: 1999 : T. 5 supl. 1, s. 35.
  Uwagi: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Białystok, 11-12 VI 1999.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  127/252
  Autorzy: Izabela Liweń, D[anuta] Januszkiewicz-Lewandowska, H[anka] Hertmanowska, M[ieczysław] Wender, J[erzy] Nowak.
  Tytuł: Występowanie sekwencji MSRV (multiple sclerosis associated retrovirus) w DNA i RNA chorych ze stwardnieniem rozsianym i u osób zdrowych.
  Tytuł angielski: Occurrence of multiple sclerosis associated retrovirus sequence in DNA and RNA of patients with multiple sclerosis and in healthy people.
  Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Poznań, 24-26 V 1999.
  Adres wydawniczy: [B.m., 1999]
  Strony: s. 239-240.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  128/252
  Autorzy: J. Kubaszewska, K[atarzyna] Łącka, W[iesław] H. Trzeciak.
  Tytuł: Zastosowanie szybkiej i taniej metody wykrywania mutacji genu CYP21B w diagnostyce wrodzonego przerostu nadnerczy.
  Tytuł angielski: Using of fast and cheap method to decetion of gene CYP21B mutation in diagnosis of congenital adrenal hypertrophy.
  Czasopismo: Endokr. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 50, nr 3 supl. 1, s. 265.
  Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wspólnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych. Białystok-Mikołajki, 10-14 IX 1999. Streszcz. zjazdowe.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  129/252
  Autorzy: A[gnieszka] Kobielak, K[rzysztof] Kobielak, W[iesław] H. Trzeciak.
  Tytuł: A mutation in the homeobox-containing gene encoding transcription factor concides with familial tooth agenesis.
  Czasopismo: J. Appl. Genet.
  Szczegóły: 1998 : Vol. 39A, s. 70.
  Uwagi: The 13th Symposium of the Polish Genetics Society. Warszawa, September 22-25, 1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  130/252
  Autorzy: Malwina Czarny, Anna Goździcka-Józefiak, Piotr Rogala, Maciej Krawczyński, Anna Ignyś, Maciej Głowacki, Łukasz Kołodziej, Marek Napiontek, Anna Latos-Bieleńska.
  Tytuł: Analiza mutacji genu COL2A1 w dysplazjach kostnych.
  Tytuł angielski: Analysis of gene COL2A1 mutation in bone dysplasias.
  Tytuł całości: W: XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Białystok, 15-18 IX 1998. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1998]
  Strony: s. 164.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  131/252
  Autorzy: M[alwina] Czarny, P[iotr] Rogala, M[aciej] R. Krawczyński, A[nna] Ignyś, M[aciej] Głowacki, Ł[ukasz] Kołodziej, M[arek] Napiontek, J[arosław] Czubak, J[an] Królewski, A[nna] Latos-Bieleńska.
  Tytuł: Analysis of collagen genes in patients with chondrodysplasia.
  Czasopismo: J. Appl. Genet.
  Szczegóły: 1998 : Vol. 39A, s. 66.
  Uwagi: The 13th Symposium of the Polish Genetics Society. Warszawa, September 22-25, 1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  132/252
  Autorzy: Anna Kowalska, Jolanta Florczak, Danuta Pruchnik-Wolińska, Adam Kraszewski, Mieczysław Wender.
  Tytuł: Apolipoprotein E genotypes in sporadic early and late-onset Alzheimer's disease.
  Czasopismo: Arch. Immunol. Ther. Exp.
  Szczegóły: 1998 : Vol. 46, nr 3, s. 177-181, il. tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  133/252
  Autorzy: Anna Kowalska, Monika Szalaty, Danuta Pruchnik-Wolińska, Jolanta Florczak, Wojciech Kozubski, Halina Augustyniak, Mieczysław Wender.
  Tytuł: Apolipoprotein E variant 4 as a risk factor in Alzheimer's disease.
  Tytuł całości: W: XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Białystok, 15-18 IX 1998. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1998]
  Strony: s. 29.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  134/252
  Autorzy: Anna Jankowska, Dorota Skonieczna, Małgorzata Kotwicka, Jerzy B. Warchoł.
  Tytuł: Badania nad występowaniem delecji w genie DAZ u mężczyzn z azoospermią i ciężką oligozoospermią.
  Tytuł angielski: Investigation on occurrence of deletions of the DAZ gene among men with azoospermia and severe oligozoospermia.
  Czasopismo: Ginek. Pol.
  Szczegóły: 1998 : T. 69, nr 6, s. 420-424, il. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: VI Konferencja Naukowa Sekcji Andrologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego "Problemy andrologii wieku dojrzałego. Nowe trendy w diagnostyce andrologicznej". Kazimierz Dolny, 11-13 VI 1998.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  135/252
  Autorzy: P[rzemysław] M. Mrozikiewicz, I[ngolf] Cascorbi, E[wa] Chmara, K[atarzyna] Korzeniowska, A[leksander] Mrozikiewicz, I[var] Roots.
  Tytuł: CYP1A1 mutations 4887A, 4889G, 5639C, and 6235C in the Polish population and their allelic linkage, determined by peptide nucleic acid-mediated PCR clamping.
  Czasopismo: Pol. J. Pharmacol.
  Szczegóły: 1998 : Vol. 50 supl., s. 187, bibliogr.
  Uwagi: XIIIth Congress of the Polish Pharmacological Society. Katowice, September 13-16, 1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  136/252
  Autorzy: Wojmir Ziętkowiak, Promotor: Stefan Sajdak.
  Tytuł: Częstość występowania infekcji HPV w szyjce macicy u kobiet leczonych w Klinice Onkologii Ginekologicznej AM w Poznaniu. Rozprawa doktorska.
  Tytuł angielski: Frequency of HPV infection occurrence in uterine cervix in women treated in Clinic of Oncological Gynecology of University of Medical Sciences in Poznań. Doctoral dissertation.
  Adres wydawniczy: Poznań, 1998
  Strony: [2] , 97 s. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
  Uwagi: Klinika Onkologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii i Położnictwa AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Typ publikacji: PD
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  137/252
  Autorzy: Maciej Behrendt, Joanna Kamińska, Zbigniew Cymerys, Anna Kwaśniewska, Katarzyna Zimna, Anna Goździcka-Józefiak, Helena Kędzia, Marian Semczuk.
  Tytuł: Częstość występowania infekcji wirusowych brodawczaka ludzkiego, opryszczki płciowej, cytomegalii oraz Chlamydia trachomatis w narządach płciowych partnerów seksualnych.
  Tytuł angielski: Prevalence of human Papillomavirus-Herpes simplex-Cytomegalovirus - and Chlamydia trachomatis infection in genital tracts of sexual partners.
  Czasopismo: Ginek. Pol.
  Szczegóły: 1998 : T. 69, nr 6, s. 389-393, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: VI Konferencja Naukowa Sekcji Andrologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego "Problemy andrologii wieku dojrzałego. Nowe trendy w diagnostyce andrologicznej". Kazimierz Dolny, 11-13 VI 1998.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  138/252
  Autorzy: W[anda] Horst-Sikorska, B[arbara] Imiołczyk, A[dam] Kraszewski, M[aciej] Gembicki.
  Tytuł: Divergence in the human insulin gene alleles in families with diabetes mellitus.
  Tytuł całości: W: IV European Congress of Endocrinology. Sevilla, Spain, 9-13 May 1998. Ed. by F. Sanchez-Franco, J.A.H. Wass. Abstracts of Plenary Lectures, Symposia, Oral Session and Poster Sessions.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1998]
  Strony: P2-73 tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  139/252
  Autorzy: Paweł Sulima.
  Tytuł: DNA isolation from Cryptosporidium oocytes directly from stool samples for diagnostic goals using PCR.
  Czasopismo: Wiad. Parazyt.
  Szczegóły: 1998 : T. 44, nr 3, s. 301.
  Uwagi: Special Number: 18th Congress of the Polish Parasitological Society. Olsztyn, 9-11 September 1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  140/252
  Autorzy: Anna Werner, Anna C. Majewska, Paweł Sulima.
  Tytuł: Evaluation of different of techniques in the diagnosis of crytosporidiosis in human and animals.
  Czasopismo: Wiad. Parazyt.
  Szczegóły: 1998 : T. 44, nr 3, s. 304.
  Uwagi: Special Number: 18th Congress of the Polish Parasitological Society. Olsztyn, 9-11 September 1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  141/252
  Autorzy: J[an] M[ichael] Otte, F. Schmitz, K. Kiehne, H.U. Stechele, T[omasz] Banasiewicz, P[iotr] Krokowicz, T[oshikazu] Nakamura, U.R. Fölsch, K[arl] H[einz] Herzig.
  Tytuł: Functional expression of c-met oncogen in human colorectal cancer - studies in vivo and in vitro.
  Czasopismo: Gastroenterology
  Szczegóły: 1998 : Vol. 114, nr 4 Pt. 2, s. A660.
  Uwagi: Digestive Disease Week and the 99th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. New Orleans, LA, May 16-22, 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  142/252
  Autorzy: Piotr Gronek, Ryszard Słomski, Dobrawa Lisiecka, Andrzej Pławski, Katarzyna Nuc, Tomasz Banasiewicz.
  Tytuł: Homology of DNA sequences encompassing the malignant hyperthermia mutation site in the human, porcine, and zebrine RYR1 gene.
  Czasopismo: J. Appl. Genet.
  Szczegóły: 1998 : Vol. 39, nr 3, s. 275-279, tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  143/252
  Autorzy: Anna Jankowska, D[orota] Skonieczna, J[erzy] B. Warchoł.
  Tytuł: Investigation on occurrence of deletions of the DAZ gene among men with azoospermia and severe oligozoospermia.
  Czasopismo: Eur. J. Hum. Genet.
  Szczegóły: 1998 : Vol. 6 suppl. 1, s. 92.
  Uwagi: 30th Annual Meeting of the European Society of Human Genetics. Lisbon, Portugal, 10-13 May 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  144/252
  Autorzy: Anna Jankowska, Dorota Skonieczna, Jerzy B. Warchoł.
  Tytuł: Molecular aspects of spermatogenic disorders.
  Czasopismo: Folia Morph.
  Szczegóły: 1998 : Vol. 57, nr 1, s. 29, bibliogr.
  Uwagi: Papers presented during the 23rd Embryological Conference (Plants. Animals. Humans). Kiekrz-Poznań, Poland, 13-16 May, 1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  145/252
  Autorzy: Krzysztof Kobielak, Agnieszka Kobielak, Wiesław Henryk Trzeciak.
  Tytuł: Mutacje genu EDA u chorych z objawami anhydrotycznej dysplazji ektodermalnej.
  Tytuł angielski: Gene EDA mutations in patients with symptomes of anhidrotic ectodermal dysplasia.
  Tytuł całości: W: XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Białystok, 15-18 IX 1998. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1998]
  Strony: s. 159.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  146/252
  Autorzy: M[alwina] Czarny, P[iotr] Rogala, Ł[ukasz] Kołodziej, J[an] Królewski, A[nna] Latos-Bieleńska.
  Tytuł: Mutation analysis of COL2A1 and COL9A2 genes in patients with the type II collagenopathies and multiple epiphyseal dysplasia.
  Tytuł całości: W: 5th IUBMB Conference on the Biochemistry of Health and Diseases. Jerusalem, Israel, October 18-22, 1998. Abstracts.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1998]
  Strony: s. 106.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  147/252
  Autorzy: Krzysztof Kobielak, Agnieszka Kobielak, Janusz Limon, Wiesław H. Trzeciak.
  Tytuł: Mutation in the regulatory region of the EDA gene coincides with the symptoms of anhidrotic ectodermal dysplasia.
  Czasopismo: Acta Bioch. Pol.
  Szczegóły: 1998 : Vol. 45, nr 1, s. 245-250, il. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.477
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  148/252
  Autorzy: Krzysztof Kobielak, A[gnieszka] Kobielak, W[iesław] H. Trzeciak.
  Tytuł: Mutation in the regulatory region of the EDA gene coincides with the symptoms of anhidrotic ectodermal dysplasia.
  Czasopismo: Eur. J. Hum. Genet.
  Szczegóły: 1998 : Vol. 6 suppl. 1, s. 159.
  Uwagi: 30th Annual Meeting of the European Society of Human Genetics. Lisbon, Portugal, 10-13 May 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  149/252
  Autorzy: A[ndrzej] Ciechanowicz, K[rystyna] Widecka, S[tanisław] Czekalski.
  Tytuł: Polimorfizmy Sca I i Sma I (Hpa II) genu prekursora przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) u chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: Polymorphisms Sca I and Sma I (Hpa II) of Atrial Natriuretic Peptide (ANP) precursor gene in patients with essential hypertension.
  Czasopismo: Czyn. Ryzyka
  Szczegóły: 1998 : nr 4 (22), s. 29-34, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  150/252
  Autorzy: Anna Kowalska, Jolanta Florczak, Danuta Pruchnik-Wolińska, Hanka Hertmanowska, Mieczysław Wender.
  Tytuł: Screening for presenilin-1 gene mutations by PCR-SSCP analysis in patients with early-onset Alzheimer's disease.
  Czasopismo: Folia Neuropathol.
  Szczegóły: 1998 : Vol. 36, nr 1, s. 32-37, il. tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.211
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  151/252
  Autorzy: Anna C. Majewska, Paweł Sulima, Anna Werner, Norman J. Pieniazek, Grażyna Barałkiewicz, Jacek Juszczyk.
  Tytuł: Usefulness of PCR in the detection of cryptosporidiosis in HIV infected patients.
  Tytuł całości: W: Slovénske a české parazitologické dni. Tále, 9-11 VI 1998. Suhrn referátov.
  Adres wydawniczy: [B.m., 1998]
  Strony: s. 21.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  152/252
  Autorzy: D[anuta] Januszkiewicz-Lewandowska, J[acek] Wysocki, J[erzy] Nowak.
  Tytuł: Wczesne wykrywanie zakażenia wirusem C zapalenia wątroby u chorych onkologicznych.
  Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
  Szczegóły: 1998 : Vol. 3 suppl. 1, s. 60-61.
  Uwagi: Abstracts submitted to Conference "Advances in Oncology" in Poznań, October 8-10, 1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  153/252
  Autorzy: Agnieszka Kobielak, Krzysztof Kobielak, Wiesław Henryk Trzeciak.
  Tytuł: Wpływ mutacji homeodomenie MSX1 na formowanie zębów stałych w rodzinach z wrodzoną oligodoncją.
  Tytuł angielski: The effect of homeodomain MSX1 mutation on permanent teeh forming in families with congenital oligodontia.
  Tytuł całości: W: XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Białystok, 15-18 IX 1998. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1998]
  Strony: s. 164.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  154/252
  Autorzy: Jolanta Goździk, Promotor: Janusz Hansz.
  Tytuł: Występowanie onkogenu BCR/ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych chemioterapią ablacyjną i przeszczepieniem komórek hematopoetycznych. Rozprawa doktorska.
  Tytuł angielski: Ocurrence of oncogene BCR/ABL in patients with chronic myeloid leukemia treated by ablative chemotherapy and hematopoietic cell transplantation. Doctoral dissertation.
  Adres wydawniczy: Poznań, 1998
  Strony: 107 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
  Uwagi: Klinika Hematologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Typ publikacji: PD
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  155/252
  Autorzy: Julitta Narożna, Promotor: Maciej Gembicki.
  Tytuł: Analiza genu ludzkiego hormonu wzrostu u chorych z niedoborem wzrostu. Rozprawa doktorska.
  Tytuł angielski: Anqalysis of human somatotropin gene in patients with growth deficiency. Doctoral dissertation.
  Adres wydawniczy: Poznań, 1997
  Strony: 68 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
  Uwagi: Klinika Endokrynologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Typ publikacji: PD
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  156/252
  Autorzy: Jerzy Nowak, G[rażyna] Michałowska-Wender, D[anuta] Januszkiewicz-Lewandowska, G[rzegorz] Przybylski, D[ariusz] Kowalczyk, M[ieczysław] Wender.
  Tytuł: Analiza przegrupowań genów receptora antygenowego limfocytów T - TCRδ w stwardnieniu rozsianym.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Poznań, 17-18 XI 1997.
  Adres wydawniczy: [B.m., 1997]
  Strony: s. 19.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  157/252
  Autorzy: K[rzysztof] Kobielak, A[gnieszka] Kobielak, J[erzy] Łakomski, W[iesław] H. Trzeciak.
  Tytuł: Badania genetyczne chorych z wrodzonym brakiem uzębienia.
  Tytuł angielski: Genetic examination of patients with congenital anodontia.
  Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt.: Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego. XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki. Sesja Organizacji ILSI Europe. II Międzynarodowe Targi DENTEXPO '97. Warszawa, 24-26 IV 1997. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
  Strony: poz. 154.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  158/252
  Autorzy: J[acek] Jenek, A[ndrzej] Szkaradkiewicz, T[eresa] Tułecka.
  Tytuł: Borrelia burgdorferi sensu lato DNA in serum of patients with early Lyme disease.
  Czasopismo: Clin. Microbiol. Infect.
  Szczegóły: 1997 : Vol. 3 suppl. 2, s. 140.
  Uwagi: 8th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Lausanne, Switzerland, May 25-28, 1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  159/252
  Autorzy: P[rzemysław] M. Mrozikiewicz, I[ngolf] Cascorbi, J. Brockmoller, I[var] Roots.
  Tytuł: CYP1A1 mutations 4887A, 4889G, 5639C and 6235C in the Polish population and their allelic linkage, determined by peptide nucleic acid-mediated PCR clamping.
  Czasopismo: Pharmacogenetics
  Szczegóły: 1997 : Vol. 7, nr 4, s. 303-307.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.690
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  160/252
  Autorzy: Tatiana Surmacz, Piotr Jędrzejczak, Aleksandra Korcz, Helena Kędzia, Jadwiga Jaruzelska.
  Tytuł: Delecje genu DAZ u pacjentów z zaburzeniami spermatogenezy.
  Tytuł angielski: DAZ gene deletions in patients with spermatogenesis disturbances.
  Tytuł całości: W: Materiały Naukowe Jubileuszowego Kongresu "Ginekologii Praktycznej". Poznań, 16-20 IX 1997.
  Adres wydawniczy: Poznań, 1997
  Strony: s. 99-100 tab. bibliogr. streszcz.
  Typ publikacji: PRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  161/252
  Autorzy: A[nna] C. Majewska, W[itold] Kasprzak, A[nna] Werner, P[aweł] Sulima.
  Tytuł: Detecting Cryptosporidium oocysts, coproantigen and DNA in human and animal faeces.
  Tytuł całości: W: Pasożyty sensu lato we współczesnych laboratoriach świata. X Wrocławska Konferencja Parazytologiczna. Karpacz, 11-14 VI 1997. Streszcz. materiałów konferencyjnych.
  Adres wydawniczy: [B.m., 1997]
  Strony: s. 29.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  162/252
  Autorzy: E[wa] Andrzejewska, A[ndrzej] Szkaradkiewicz, H[enryk] Klincewicz.
  Tytuł: Diagnostics of infections with Helicobacter pylori in gastric diseases.
  Tytuł całości: W: Gerontologicum et Varia. Traditional Poznań-Halle Symposium organized by the Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań in co-operation with Martin-Luther-University Halle/Wittenberg. Poznań, Poland, 6-8 VI 1997. Abstracts.
  Adres wydawniczy: Poznań, 1997
  Strony: s. 7.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  163/252
  Autorzy: E[wa] Andrzejewska, A[ndrzej] Szkaradkiewicz, H[enryk] Klincewicz.
  Tytuł: Diagnostyka zakażeń Helicobacter pylori w chorobach żołądka.
  Tytuł angielski: Diagnosis of infections with Helicobacter pylori in gastric diseases.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 1997 : R. 66 supl. 2, s. 132-137, bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: - Sympozjum Poznań-Halle nt. "Gerontologicum et Varia". Poznań, 6-8 VI 1997.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  164/252
  Autorzy: A. Nowak, A[lfred] Samet, A. Śledzińska, J[ózef] Kur, J[acek] Juszczyk.
  Tytuł: Epidemiological study of Acinetobacter strains using FP-PCR.
  Czasopismo: Clin. Microbiol. Infect.
  Szczegóły: 1997 : Vol. 3 suppl. 2, s. 214.
  Uwagi: 8th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Lausanne, Switzerland, May 25-28, 1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  165/252
  Autorzy: A[leksander] Mrozikiewicz, K. Stangl, I[ngolf] Cascorbi, P[rzemysław] M. Mrozikiewicz, J[ürgen] Brockmöller, I[var] Roots.
  Tytuł: Gln-Arg 192 polymorphism of paraoxonase (PONI) gene in patients with coronary heart disease.
  Czasopismo: Eur. J. Clin. Pharmacol.
  Szczegóły: 1997 : Vol. 52 suppl., s. A77.
  Uwagi: Abstracts of the 2nd Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Berlin, Germany, 17-20 September 1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  166/252
  Autorzy: D[anuta] Januszkiewicz, J[erzy] Nowak.
  Tytuł: Immunosuppression induced by chemotherapy of children with lymphoproliferative diseases increases a risk for hepatitis C virus infection.
  Czasopismo: Immunol. Lett.
  Szczegóły: 1997 : Vol. 56, nr 1-3, s. 302.
  Uwagi: Abstracts of the 13th European Immunology Meeting. Amsterdam, The Netherlands, 22-25 June, 1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  167/252
  Autorzy: Ph. A. Schnabel, R. Lange, K. Amann, T. M. Bingold, H. Jakob, M. Kampmann, A. Koch, B. Koch, A. Magener, H. Mehmanesh, Z[ofia] Niemir, F. U. Sack, M. Schmid, A. Schmiedl, R[üdiger] Waldherr, R. Zimmermann, S. Hagl, H[erwart] F. Otto.
  Tytuł: Konventionelle und molekularpathologische Untersuchungen während und nach klinischer Herztransplantation.
  Tytuł angielski: Conventional and molecular pathological investigations of myocardial biopsies taken during and following clinical heart transplantation (HTx).
  Czasopismo: Z. Herz. Thorax. Gefasschir.
  Szczegóły: 1997 : Bd. 11 suppl. 1, s. 7-22, il. tab. bibliogr. summ. Zsfassung.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  168/252
  Autorzy: Andrzej Ciechanowicz, Grzegorz Kurzawski, Krystyna Widecka, Jolanta Goździk, Stanisław Czekalski.
  Tytuł: Mutacja T->C nukleotydu 2238 genu prekursora przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) i niejednorodność sodowrażliwego nadciśnienia tętniczego. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: The T->C mutation of the nucleotide 2238 in the gene of atrial natriuretic peptide (ANP) precursor and heterogeneity of sodium-sensitive hypertension. Preliminary report.
  Czasopismo: Pol. Arch. Med. Wew.
  Szczegóły: 1997 : T. 98, nr 6, s. 501-509, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  169/252
  Autorzy: P[rzemysław] M. Mrozikiewicz, I[ngolf] Cascorbi, E[wa] Chmara, K[atarzyna] Korzeniowska, A[leksander] Mrozikiewicz, I[var] Roots.
  Tytuł: Mutacje 4887A, 4889G, 5639C i 6235C w genie kodującym CYP1A1 i ich wzajemne położenie badane za pomocą indukowanego przez peptydowe kwasy nukleinowe blokowania reakcji PCR.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Poznań, 17-18 XI 1997.
  Adres wydawniczy: [B.m., 1997]
  Strony: s. 68.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  170/252
  Autorzy: Wanda Horst-Sikorska, Barbara Imiołczyk, Adam Kraszewski, Maciej Gembicki.
  Tytuł: Mutation in 5' peripheral fragment of insulin gene in a 19 years old diabetic man.
  Czasopismo: Endokr. Pol.
  Szczegóły: 1997 : T. 48, nr 4, s. 307-311, il. tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  171/252
  Autorzy: Jacek Jenek.
  Tytuł: Określanie genogatunków krętków Borrelia burgdorferi sensu lato występujących w kleszczach Ixodes ricinus metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) i hybrydyzacji z gatunkowo-swoistymi sondami.
  Tytuł angielski: Determining of genospecies of Borrelia burgdorferi sensu lato occured in Ixodes ricinus ticks by method of polymerase chain reaction (PCR) and hybridization with species-specific probes.
  Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Gdańsk, 19-21 IX 1997. Materiały naukowe.
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 1997
  Strony: s. 416-417 bibliogr.
  Typ publikacji: PRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  172/252
  Autorzy: P[rzemysław] M. Mrozikiewicz, O. Landt, I[ngolf] Cascorbi, I[var] Roots.
  Tytuł: Peptide nucleic acid-mediated PCR clamping, a new method for allelic allocation of multiple mutations - application to CYP1A1 alleles.
  Czasopismo: Eur. J. Clin. Pharmacol.
  Szczegóły: 1997 : Vol. 52 suppl., s. A77.
  Uwagi: Abstracts of the 2nd Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Berlin, Germany, 17-20 September 1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  173/252
  Autorzy: P[rzemysław] M. Mrozikiewicz, O. Landt, I[ngolf] Cascorbi, I[var] Roots.
  Tytuł: Peptide nucleic acid-mediated polymerase chain reaction clamping allows allelic allocation of CYP1A1 mutations.
  Czasopismo: Anal. Biochem.
  Szczegóły: 1997 : Vol. 250, nr 2, s. 256-257.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.017
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  174/252
  Autorzy: D[anuta] Januszkiewicz-Lewandowska, J[erzy] Nowak.
  Tytuł: Pojawienie się przeciwciał anty-HCV u dzieci z wiremią HCV w przebiegu leczenia choroby nowotworowej.
  Tytuł angielski: Appearance of anti-HCV antibodies in children with HCV viremia during therapy of neoplastic disease.
  Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
  Szczegóły: 1997 : T. 28 supl. 3, s. 352.
  Uwagi: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Kraków, 25-26 IX 1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  175/252
  Autorzy: Krzysztof Kobielak, Agnieszka Kobielak, Jerzy Łakomski, Wiesław Henryk Trzeciak.
  Tytuł: Poszukiwanie mutacji w hipotetycznym genie EDA odpowiedzialnym za objawy kliniczne dysplazji ektodermalnej.
  Tytuł angielski: Searching for mutation in hypothetical EDA gene responsible for clinical symptoms of ectodermal dysplasia.
  Tytuł całości: W: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Katowice, 9-12 IX 1997. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1997]
  Strony: s. 14.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  176/252
  Autorzy: A[nna] Kowalska, W[ojciech] Kozubski, M[ieczysław] Wender.
  Tytuł: Presenilin 1 gene mutations and their role in the pathogenesis of Alzheimer's disease.
  Czasopismo: Folia Neuropathol.
  Szczegóły: 1997 : Vol. 35, nr 4, s. 266.
  Uwagi: Abstracts from Annual Conference of Polish Association of Neuropathologists. Warszawa, May 24, 1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  177/252
  Autorzy: Renata Jaskuła-Sztul, Witold Szyfter, Zygmunt Szmeja, Krzysztof Szyfter.
  Tytuł: Rola S-transfera z glutationu (GST) w kształtowaniu ryzyka genetycznego raka krtani.
  Tytuł angielski: Significance of glutathione S-transferase (GST) as a potential genetic risk factor in laryngeal cancer.
  Czasopismo: Otolar. Pol.
  Szczegóły: 1997 : T. 51 supl. 28, s. 56-59, il. tab. bibliogr.
  Uwagi: Materiały Sympozjum Naukowego "Onkologia w otolaryngologii". Poznań, 27-29 VI 1997.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  178/252
  Autorzy: K[rzysztof] Szyfter, R[enata] Jaskuła-Sztul, Z[ygmunt] Szmeja, W[itold] Szyfter.
  Tytuł: Significance of activating (EH) and detoxifying enzymes (GST, NAT) as genetic risk factor in laryngeal cancer.
  Tytuł całości: W: VII Międzynarodowe Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii". Poznań, 27-29 VI 1997. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1997]
  Strony: s. 8.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  179/252
  Autorzy: J[acek] Jenek.
  Tytuł: Simultaneous presence of two Borrelia burgdorferi sensu lato species in Ixodes ricinus ticks.
  Czasopismo: Clin. Microbiol. Infect.
  Szczegóły: 1997 : Vol. 3 suppl. 2, s. 140.
  Uwagi: 8th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Lausanne, Switzerland, May 25-28, 1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  180/252
  Autorzy: Andrzej Szkaradkiewicz, Jacek Jenek, Teresa Tułecka.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w rozpoznawaniu wczesnej boreliozy.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of polymerase chain reaction (PCR) in diagnosis of early borreliosis.
  Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Gdańsk, 19-21 IX 1997. Materiały naukowe.
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 1997
  Strony: s. 442-443 bibliogr.
  Typ publikacji: PRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  181/252
  Autorzy: Jacek Jenek, Krzysztof Siuda.
  Tytuł: Występowanie krętków Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach Ixodes ricinus z muzealnej kolekcji kleszczy ocenione metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR).
  Tytuł angielski: Occurrence of Borrelia burgdorferi sensu lato spirochaetes in Ixodus ricinus ticks from museum collection evaluated by polymerase chain reaction (PCR) methods.
  Czasopismo: Prz. Epid.
  Szczegóły: 1997 : T. 51, nr 4, s. 437-440, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  182/252
  Autorzy: Tatiana Surmacz, Piotr Jędrzejczak, Aleksandra Korcz, Helena Kędzia, Jadwiga Jaruzelska.
  Tytuł: Zaburzenia struktury chromosomu Y w niepłodności męskiej.
  Tytuł angielski: Disturbances of Y chromosome structure in male infertility.
  Czasopismo: Ginek. Prakt.
  Szczegóły: 1997 : R. 5, nr 6, s. 51-53, tab. bibliogr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  183/252
  Autorzy: Wanda Horst-Sikorska.
  Tytuł: Analiza genu insuliny u osób z rodzinnie występującą cukrzycą.
  Tytuł angielski: Analysis of insulin gene in patients with familiar occurrencing diabetes.
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 1996
  Strony: 275 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
  Uwagi: Rozpr. habilit.
  Typ publikacji: PH
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  184/252
  Autorzy: Tomasz Trzeciak, Anna Szymczyńska-Müllauer, Jolanta Kwiatkowska, Antoni Horst, Ryszard Słomski.
  Tytuł: Analiza polimorfizmu genu konwertazy angiotensynowej (ACE) u chorych z przebytym zawałem mięśnia sercowego w populacji polskiej.
  Tytuł angielski: Analysis of polymorphism of angiotensin converting enzyme (ACE) gene in patients with myocardial infarction.
  Czasopismo: Pol. Arch. Med. Wew.
  Szczegóły: 1996 : T. 95, nr 1, s. 35-40, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  185/252
  Autorzy: G[rażyna] Michałowska-Wender, M[ieczysław] Wender, J[erzy] Nowak.
  Tytuł: Analiza przegrupowań genów receptora antygenowego limfocytów we krwi i mózgu chorych na stwardnienie rozsiane.
  Tytuł angielski: Analysis of gene rearrangement of lymphocytes antigen receptor in blood and brain of patients with multiple sclerosis.
  Tytuł całości: W: X Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich. Warszawa, 15-17 V 1996. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1996]
  Strony: s. 43-44.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  186/252
  Autorzy: G[rażyna] Michałowska-Wender, M[ieczysław] Wender, J[erzy] Nowak.
  Tytuł: Analysis of TCR genes rearrangements in blood and brain multiple sclerosis patients.
  Czasopismo: Folia Neuropathol.
  Szczegóły: 1996 : Vol. 34, nr 3, s. 161.
  Uwagi: Abstracts from X Conference of Polish Association of Neuropathologists. Warszawa, May 15-17, 1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  187/252
  Autorzy: Małgorzata Jungerman, Piotr Fichna.
  Tytuł: Association of chosen microsatellite markers on chromosomes 10, 11p and 14q with IDDM susceptibility in the population of midwestern Poland.
  Czasopismo: J. Appl. Genet.
  Szczegóły: 1996 : Vol. 37, nr 2, s. 217-228, tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  188/252
  Autorzy: Z[bigniew] Karaś, K[rystyna] Filipiak, E[lżbieta] Poręba, R[afał] Rutkowski, J[an] Jaroszewski.
  Tytuł: Badania nad kłykcinami kończystymi.
  Tytuł angielski: Research on condynoma acuminatum.
  Czasopismo: Urol. Pol.
  Szczegóły: 1996 : supl. 3A, s. 192.
  Uwagi: 26 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Poznań, 27-28 IX 1996. Program i streszcz. prac.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  189/252
  Autorzy: Renata Jaskuła-Sztul, Ari Hirvonen, Kirsti Husgafvel-Pursiainen, Zygmunt Szmeja, Witold Szyfter, Krzysztof Szyfter.
  Tytuł: Glutathione S-transferase genotypes as modifiers of individual susceptibility to smoking-related larynx cancer.
  Tytuł całości: W: Head and Neck Cancer. Advances in Basic Research. Proceedings of the International Symposium on Advances in Head and Neck Cancer, Kiel, Germany, 18-20 January 1996. Ed.: Jochen A. Werner [et al.].
  Adres wydawniczy: Amsterdam, 1996
  Strony: s. 29-33 il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  190/252
  Autorzy: Wanda Horst-Sikorska, Julita Narożna, Barbara Imiołczyk, Maciej Gembicki.
  Tytuł: Human growth hormone gene examination in families with short stature, using a PCR technique. Preliminary results.
  Czasopismo: Endokr. Pol.
  Szczegóły: 1996 : T. 47, nr 4, s. 419-426, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  191/252
  Autorzy: K[rzysztof] Lewandowski, M[arek] Rożk [Rożek], K[rystyna] Zawilska, W[ojciech] T. Markiewicz.
  Tytuł: Identification of a factor V Leiden mutation by the polymerase chain reaction using sequence specific primers with an additional mismatch at the 3'-end penultimate position.
  Czasopismo: Br. J. Haematol.
  Szczegóły: 1996 : Vol. 93 suppl. 2, s. 4.
  Uwagi: Abstracts of papers presented at the Second Meeting of the European Haematology Association. Paris, France, 29 May - 1 June 1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  192/252
  Autorzy: Maciej Zabel, U[rszula] Ciesielska, T[eresa] Wysocka.
  Tytuł: Localization of calcitonin mRNA using in situ labeling with reverse transcriptase and PCR.
  Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
  Szczegóły: 1996 : Vol. 34 suppl. 1, s. 7-8, il. bibliogr.
  Uwagi: Proceedings of the 30th Conference of the Polish Histochemical and Cytochemical Society with participation of Commission of Electron Microscopy and Cell Pathophysiology Committee of the Polish Academy of Science, Polish Anatomical Society.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  193/252
  Autorzy: Jacek Jenek, Maciej Bryl.
  Tytuł: Metody amplifikacji kwasów nukleinowych stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej.
  Tytuł angielski: Nucleic acids amplification methods used in microbiological diagnosis.
  Czasopismo: Biotechnologia
  Szczegóły: 1996 : nr 3 (34), s. 69-86, il. tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  194/252
  Autorzy: Jacek Jenek, Adam Głazaczow.
  Tytuł: Ocena występowania krętków Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach Ixodes ricinus w wybranych rejonach Wielkopolski metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR).
  Tytuł angielski: An evaluation of Borrelia burgdorferi sensu lato spirochaetes distribution in Ixodes ricinus ticks collected in selected regions of Wielkopolska macroregion by polymerase chain reaction (PCR) method.
  Czasopismo: Prz. Epid.
  Szczegóły: 1996 : T. 50, nr 4, s. 383-386, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  195/252
  Autorzy: Józef Kur, Alfred Samet, Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz.
  Tytuł: PCR - nowa era w klinicznej diagnostyce mikrobiologicznej i badaniach epidemiologicznych? (Cz. 1).
  Tytuł angielski: PCR - a new era in clinical, microbiological diagnosis and epidemiological studies? (Pt. 1).
  Czasopismo: Prz. Epid.
  Szczegóły: 1996 : T. 50, nr 3, s. 219-225, bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  196/252
  Autorzy: Józef Kur, Alfred Samet, Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz.
  Tytuł: PCR - nowa era w klinicznej diagnostyce mikrobiologicznej i badaniach epidemiologicznych? (Cz. 2).
  Tytuł angielski: PCR - a new era in clinical, microbiological diagnosis and epidemiological studies? (Pt. 2).
  Czasopismo: Prz. Epid.
  Szczegóły: 1996 : T. 50, nr 3, s. 227-237, tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  197/252
  Autorzy: Jan Pawłowski, Dariusz Kmieciak, Ryszard Szadziewski, Adam Burkiewicz.
  Tytuł: Próba izolacji DNA owadów z bursztynu bałtyckiego.
  Tytuł angielski: Attempted isolation of DNA from insects embedded in the Baltic amber.
  Czasopismo: Pr. Muz. Ziem.
  Szczegóły: 1996 : nr 44, s. 45-46, bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  198/252
  Autorzy: Katarzyna Zimna, Aneta Nowak, Elżbieta Poręba, Anna Goździcka-Józefiak, Helena Kędzia.
  Tytuł: Rola ludzkiego wirusa papilloma typ 18 (HPV 18) w rakach endometrium.
  Tytuł angielski: The role of human papillomavirus 18 (HPV 18) in endometrial cancers.
  Tytuł całości: W: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Kraków, 17-20 IX 1996. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [Kraków, 1996]
  Strony: s. 168 bibliogr.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  199/252
  Autorzy: G[rażyna] Michałowska-Wender, J[erzy] Nowak, D[anuta] Januszkiewicz-Lewandowska, M[ieczysław] Wender.
  Tytuł: Vδ TRC gene diversity in lymphocytes of multiple sclerosis patients.
  Czasopismo: Neurol. Croat.
  Szczegóły: 1996 : Vol. 45 suppl. 2, s. 68.
  Uwagi: 36th International Neuropsychiatric Gerald Grinschgl Symposium in Pula, 5th-8th June, 1996. Proceedings.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  200/252
  Autorzy: J[acek] Jenek, R[enata] Jenek, B[arbara] Imiołczyk, M[arek] Rożek, Z[ygmunt] Szmeja, J[an] Żeromski.
  Tytuł: Wykrywanie ludzkich papillomawirusów w nowotworach krtani techniką łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR).
  Tytuł angielski: Detection of human papillomaviruses in laryngeal neoplasms with technique of polymerase chain reaction.
  Tytuł całości: W: Materiały Naukowe XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. [Łódź, 17-19 IX 1996].
  Adres wydawniczy: Łódź, 1996
  Strony: s. 368.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  201/252
  Autorzy: Danuta Januszkiewicz, Jacek Wysocki, Jerzy Nowak.
  Tytuł: Zakażenie wirusem C zapalenia wątroby u dzieci z chorobą nowotworową - analiza częstości występowania i genotypu wirusa.
  Tytuł angielski: Infection with hepatitis C virus in children with malignancies - analysis of prevalence and the virus genotype.
  Czasopismo: Hepat. Pol.
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 2, s. 89-92, il. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  202/252
  Autorzy: Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Jacek Wysocki, Jerzy Nowak.
  Tytuł: Zastosowanie reakcji polimerazy łańcuchowej do wykrywania i genotypowania wirusa C zapalenia wątroby u dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi.
  Tytuł angielski: Application of PCR technique for the detecting and the genotyping of hepatitis C virus in children with lymphoproliferative diseases.
  Czasopismo: Pediat. Pol.
  Szczegóły: 1996 : T. 71, nr 9 supl., s. 95-99, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Konferencja Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków oraz Polskiej Grupy ds. Leczenia Guzów Litych u Dzieci. Poznań, 26-28 IX 1996.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  203/252
  Autorzy: Jolanta Goździk, Janusz Hansz.
  Tytuł: Znaczenie kliniczne wykrywania genu BCR/ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową.
  Tytuł angielski: Clinical significance of BCR/ABL gene detection in patients with chronic myeloid leukemia.
  Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
  Szczegóły: 1996 : Vol. 27, nr 4, s. 333-339, il. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  204/252
  Autorzy: M. Napierała, K[rzysztof] Sobczak, J[akub] Czarny, P[iotr] Kozłowski, M[arcin] Woźniak, M. Łoś, M[ałgorzata] Kapuścińska, M[agdalena] Koziczak, J[olanta] Powierska, A[nna] Jasińska, D[ariusz] Godlewski, A[ndrzej] Mackiewicz, W[łodzimierz] Krzyżosiak.
  Tytuł: Analiza mutacji i polimorfizmów w genie BRCA1.
  Tytuł angielski: Analysis of mutations and polymorphisms in BRCA1 gene.
  Tytuł całości: W: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Warszawa, 6-8 IX 1995. Streszczenia. Warszawa, [1995]
  Strony: s. 16.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  205/252
  Autorzy: D[anuta] Januszkiewicz-Lewandowska, J[erzy] Nowak.
  Tytuł: Analiza przegrupowań genów dla immunoglobulin i receptora antygenowego limfocytów T dla wykrywania przetrwałych po leczeniu komórek ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
  Tytuł angielski: Analysis of immunoglobulin and TCR gene rearrangement in detection of MRD in childhood acute lymphoblastic leukaemia.
  Tytuł całości: W: XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Gdańsk, 21-23 IX 1995. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 1995
  Strony: s. 160.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  206/252
  Autorzy: Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Jerzy Nowak.
  Tytuł: Analiza przegrupowań genów dla immunoglobulin i receptora antygenowego limfocytów T dla wykrywania przetrwałych po leczeniu komórek ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
  Tytuł angielski: Analysis of immunoglobulin and TCR gene rearrangement in detection of MRD in childhood acute lymphoblastic leukaemia.
  Czasopismo: Pediat. Pol.
  Szczegóły: 1995 : T. 70, nr 9 supl., s. 149-151, bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Materiały naukowe XXIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Gdańsk, 21-23 IX 1995.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  207/252
  Autorzy: K[rzysztof] Kobielak, A. Rybińska, J[erzy] Łakomski, W[iesław] H. Trzeciak.
  Tytuł: Badania molekularne w zespole Christ-Siemens-Touraine.
  Tytuł angielski: Molecular investigations in Christ-Siemens-Touraine syndrome.
  Czasopismo: J. Appl. Genet.
  Szczegóły: 1995 : Vol. 36A, s. 139.
  Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Szczecin, 27-29 IX 1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  208/252
  Autorzy: J[anusz] Hansz, J[olanta] Goździk, A[ndrzej] Balcerzak, R[enata] Kroll.
  Tytuł: Cytogenetic and molecular detection of residual leukemia in chronic myeloid leukemia patients after chemotherapy conditioned bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Turk. J. Haematol.
  Szczegóły: 1995 : Vol. 14 suppl. 1, abstr. 556.
  Uwagi: XIIIth Meeting of the International Society of Haematology (European & African Division). Istanbul, Türkiye, 3-8 September 1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  209/252
  Autorzy: J[acek] Jenek, E[wa] Andrzejewska, H[enryk] Klincewicz, J[anina] Stopa, L[ech] Hryniewiecki, A[ndrzej] Szkaradkiewicz.
  Tytuł: Detection of Helicobacter pylori in dental plaque by nested PCR.
  Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
  Szczegóły: 1995 : Vol. 46, nr 4 suppl. 2, s. 43.
  Uwagi: 1st Polish Symposium on "Basic and clinical aspects of Helicobacter pylori infection". Cracow, December 18, 1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  210/252
  Autorzy: J[acek] Jenek, E[wa] Andrzejewska, H[enryk] Klincewicz, L[ech] Hryniewiecki, A[ndrzej] Szkaradkiewicz.
  Tytuł: Detection of Helicobacter pylori in gastric biopsy samples by using nested PCR.
  Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
  Szczegóły: 1995 : Vol. 46, nr 4 suppl. 2, s. 42.
  Uwagi: 1st Polish Symposium on "Basic and clinical aspects of Helicobacter pylori infection". Cracow, December 18, 1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  211/252
  Autorzy: E[lżbieta] Poręba, K[atarzyna] Zimna, A[nna] Goździcka-Józefiak, H[elena] Kędzia.
  Tytuł: Identification and characterization of human papilloma virus types 16 and 18 in the female genital tract by PCR and southern blot hybridization.
  Tytuł całości: W: Progress in Clinical Virology. 1995 Joint Meeting European Group for Rapid Viral Diagnosis Society Against Virus Diseases. Prague, Czech Republic, 10-14 September 1995.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1995]
  Strony: s. 279.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  212/252
  Autorzy: K[atarzyna] Zimna, E[lżbieta] Poręba, A[nna] Goździcka-Józefiak, H[elena] Kędzia.
  Tytuł: Identyfikacja ludzkiego wirusa Papilloma typ 16 i 18 w schorzeniach nowotworowych narządów płciowych kobiet.
  Tytuł angielski: Identification of human papillomavirus type 16 and 18 in femal genital neoplastic diseases.
  Tytuł całości: W: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Warszawa, 6-8 IX 1995. Streszczenia. Warszawa, [1995]
  Strony: s. 136.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  213/252
  Autorzy: D[anuta] Januszkiewicz, J[erzy] Nowak.
  Tytuł: Involvement on central nervous system in children with newly diagnosed B-lineage acute lymphoblastic leukaemia as evidenced by clonal TCR delta gene rearrangement.
  Tytuł całości: W: The International Conference on Tumor Microenvironment Progression, Therapy and Prevention. Tiberias and Beit Gabriel, Israel, 14-18 May 1995. Abstracts.
  Adres wydawniczy: [B.m., 1995]
  Strony: s. 34.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  214/252
  Autorzy: Maciej Zabel, Urszula Ciesielska, Teresa Wysocka.
  Tytuł: Lokalizacja mRNA dla kalcytoniny za pomocą znakowania in situ w reakcji RT i RT-PCR.
  Tytuł angielski: Localization of mRNA for calcitonin using labelling in situ in reaction of RT and RT-PCR.
  Tytuł całości: W: XXX Konferencja PTHC [Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików]. Wrocław, 7-9 IX 1995. Streszcz. referatów.
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1995]
  Strony: s. 124.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  215/252
  Autorzy: D[anuta] A. Januszkiewicz, J[erzy] S. Nowak.
  Tytuł: Molecular evidence for central nervous system involvement in children with newly diagnosed acute lymphocytic leukemia.
  Czasopismo: Hematol. Oncol.
  Szczegóły: 1995 : Vol. 13, nr 4, s. 201-206, il. tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  216/252
  Autorzy: Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, J[erzy] S. Nowak.
  Tytuł: Molecular evidence for central nervous system involvement in children with newly diagnosed B-lineage acute lymphoblastic leukaemia.
  Czasopismo: Med. Genet.
  Szczegóły: 1995 : Jg 7, nr 2, s. 222.
  Uwagi: 27th Annual Meeting of the European Society of Human Genetics. 7th Annual Meeting of the Society of Human Genetics in Germany. Berlin, 23-27 May, 1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings: