logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA-LYMPHOMA
Liczba odnalezionych rekordów: 96Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/96
Autorzy: Adriana Balduzzi, Jean-Hugues Dalle, Jacek Wachowiak, Isaac Yaniv, Akif Yesilipek, Petr Sedlacek, Marc Bierings, Marianne Ifversen, Sabina Sufliarska, Krzysztof Kalwak, Arjan Lankester, Jacek Toporski, Lucia Di Maio, Evgenia Glogova, Ulrike Poetschger, Christina Peters.
Tytuł: Transplantation in children and adolescents with acute lymphoblastic leukemia from a matched donor versus an HLA-identical sibling: is the outcome comparable? Results from the International BFM ALL SCT 2007 Study.
Czasopismo: Biol. Blood Marrow Transplant.
Szczegóły: 2019 : Vol. 25, nr 11, s. 2197-2210, il. tab. bibliogr. abstr.
Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 1.398. Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: 35.
p-ISSN: 1083-8791
e-ISSN: 1523-6536

Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.853
Punktacja Min. Nauki: 100.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.1016/j.bbmt.2019.07.011

  2/96
  Autorzy: Tomasz Woźniak, Monika Bowszyc-Dmochowska.
  Tytuł: Verruciform xanthoma na narządach płciowych u pacjenta chorego na ostrą białaczkę limfatyczną, po przeszczepie szpiku.
  Czasopismo: Prz. Derm.
  Szczegóły: 2019 : T. 106, supl. 1, s. s36-s37.
  Uwagi: Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii. XIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe PTD. Olsztyn, 11-13 IV 2019 r.
  p-ISSN: 0033-2526

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  3/96
  Autorzy: Jean-Hugues Dalle, Adriana Balduzzi, Peter Bader, Arjan Lankester, Isaac Yaniv, Jacek Wachowiak, Anna Pieczonka, Marc Bierings, Akif Yesilipek, Petr Sedlacek, Marianne Ifversen, Sabina Sufliarska, Jacek Toporski, Evgenia Glogova, Ulrike Poetschger, Christina Peters.
  Tytuł: Allogeneic stem cell transplantation from HLA-mismatched donors for pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia treated according to the 2003 BFM and 2007 international BFM studies: impact of disease risk on outcomes.
  Czasopismo: Biol. Blood Marrow Transplant.
  Szczegóły: 2018 : Vol. 24, nr 9, s. 1848-1855, il. tab. biblior. abstr.
  Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 1.398.
  p-ISSN: 1083-8791
  e-ISSN: 1523-6536

  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: ORG
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.599
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.1016/j.bbmt.2018.05.009

  4/96
  Autorzy: Grażyna Wróbel, Agnieszka Pomykała, N[atalia] Adrianowska, W[anda] Badowska, M[agdalena] Bartnik, H[alina] Bubała, J[oanna] Bulsa, R[adosław] Chaber, I[wona] Daniluk, E[wa] Dudkiewicz, K[atarzyna] Dylewska, D[ominik] Grabowski, E[lżbieta] Kamieńska, A[leksandra] Kiermasz, A[ndrzej] Kołtan, B[enigna] Konatkowska, D[ominika] Kulej, T[eresa] Luszawska-Kutrzeba, L[ucyna] Maciejka-Kembłowska, A[gnieszka] Mizia-Malarz, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, T[omasz] Ociepa, I[gor] Olejnik, F[ilip] Pierlejewski, K[atarzyna] Smalisz-Skrzypczyk, A. Stefaniak, M[ałgorzata] Stolarska, B[arbara] Tejza, O. Wajsen, A[nna] Wawrzeńczyk, O[lga] Wegner, M[agdalena] Wolska-Kolmus, O[lga] Zając-Spychała, K[arolina] Zielezińska.
  Tytuł: Analiza wznów oraz progresji u dzieci leczonych z powodu chłoniaka limfoblastycznego w ośrodkach Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków.
  Czasopismo: Prz. Pediat.
  Szczegóły: 2018 : Vol. 47, nr 2 supl., s. 33-34.
  Uwagi: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Poznań 10-12 maja 2018.
  p-ISSN: 0137-723X

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  5/96
  Autorzy: Agnieszka Basiukajć, Katarzyna Adamczewska-Wawrzynowicz, Katarzyna Derwich, Agata Szłapińska.
  Tytuł: Ból kostno-stawowy jako główny objaw kliniczny ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
  Czasopismo: Forum Pediat. Prakt.
  Szczegóły: 2018, nr 22, s. 25-28, il. bibliogr. streszcz.
  p-ISSN: 2392-0440

  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: KAZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  6/96
  Autorzy: Marianna Raczyk, Anna Paszel-Jaworska, Magdalena Rudzińska.
  Tytuł: Cytotoxic activity of stigmasteryl esters and products of their thermo-oxidative degradation against drug sensitive and drug resistant human acute lymphoblastic leukemia cells.
  Czasopismo: Acta Sci. Pol. Technol. Aliment.
  Szczegóły: 2018 : Vol. 17, nr 1, s. 11-18, il. tab. bibliogr. abstr.
  p-ISSN: 1644-0730
  e-ISSN: 1889-9594

  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: ORG
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.17306/J.AFS.2018.0516

  7/96
  Autorzy: A[nna] Szmydki-Baran, Ł[ukasz] Hutnik, M[ichał] Matysiak, N[inela] Irga-Jaworska, E[lżbieta] Adamkiewicz-Drożyńska, K[rzysztof] Czyżewski, M[agdalena] Dziedzic, M[ariusz] Wysocki, [Patrycja] Zalas-Więcek, O[lga] Zając-Spychała, J[acek] Wachowiak, A[gnieszka] Urbanek-Dądela, G[rażyna] Karolczyk, L[iliana] Chełmecka-Wiktorczyk, W[alentyna] Balwierz, I[wona] Żak, F[ilip] Pierlejewski, W[ojciech] Młynarski, Z[ofia] Małas, W[anda] Badowska, M[arcin] Płonowski, M[aryna] Krawczuk-Rybak, Z[uzanna] Gamrot-Pyka, M[ariola] Woszczyk, W[eronika] Stolpa, G[rażyna] Sobol-Milejska, A[gnieszka] Gietka, O[lga] Gryniewicz-Kwiatkowska, B[ożena] Dembowska-Bagińska, K[atarzyna] Semczuk, K[atarzyna] Dzierżanowska-Fangrat, J[an] Styczyński.
  Tytuł: Epidemiologia zakażeń wirusowych wśród dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w latach 2016-2017 w oddziałach onkohematologii dziecięcej w Polsce.
  Czasopismo: Prz. Pediat.
  Szczegóły: 2018 : Vol. 47, nr 2 supl., s. 112-113.
  Uwagi: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Poznań 10-12 maja 2018.
  p-ISSN: 0137-723X

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  8/96
  Autorzy: J[acek] Zieliński, J[oanna] Trelińska, M[ariusz] Wysocki, M[aciej] Wieczorek, A[licja] Chybicka, W[alentyna] Balwierz, M[aryna] Krawczuk-Rybak, J[acek] Wachowiak, T[omasz] Urasiński, M[ichał] Matysiak, T[omasz] Szczepański, E[lżbieta] Adamkiewicz-Drożyńska, G[rażyna] Karolczyk, W[anda] Badowska, J[erzy] R. Kowalczyk, W[ojciech] Młynarski.
  Tytuł: Kryteria steroidowrażliwości w świetle wyników Programu ALLIC 2002.
  Czasopismo: Prz. Pediat.
  Szczegóły: 2018 : Vol. 47, nr 2 supl., s. 4-5.
  Uwagi: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Poznań 10-12 maja 2018.
  p-ISSN: 0137-723X

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  9/96
  Autorzy: Luiza Handschuh, Paweł Wojciechowski, Maciej Kaźmierczak, Małgorzata Marcinkowska-Swojak, Magdalena (IChBPAN) Łuczak, Krzysztof Lewandowski, Mieczysław Komarnicki, Jacek Błażewicz, Marek Figlerowicz, Piotr Kozłowski.
  Tytuł: Levels of NPM1 alternative transcripts in acute myeloid and lymphoblastic leukemia.
  Czasopismo: Acta Bioch. Pol.
  Szczegóły: 2018 : Vol. 65, suppl. 2, s. 145 (abstr. O27.2).
  Uwagi: 3rd Congress of Polish Biosciences BIO2018 "Through interdisciplinary approach into new solutions" and 51st Meeting of the Polish Biochemical Society, 14th Conference of the Polish Society for Cell Biology. Gdańsk, 18-21 September 2018.
  p-ISSN: 0001-527X
  e-ISSN: 1734-154X

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  10/96
  Autorzy: Katarzyna Jowik, Agata Szłapińska, Agnieszka Wziątek, Jacek Wachowiak, Katarzyna Derwich.
  Tytuł: Zastosowanie dożylnych preparatów normalnej ludzkiej immunoglobuliny w profilaktyce zakażeń w trakcie intensywnej polichemioterapii u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.
  Czasopismo: Prz. Pediat.
  Szczegóły: 2018 : Vol. 47, nr 2 supl., s. 133-134.
  Uwagi: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Poznań 10-12 maja 2018.
  p-ISSN: 0137-723X

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  11/96
  Autorzy: Dorota Danielak, Joanna Sobiak, Jacek Wachowiak, Franciszek Główka, Maria Chrzanowska.
  Tytuł: Development of a limited sampling strategy for the estimation of exposure to high-dose etoposide after intravenous infusion in pediatric patients.
  Czasopismo: Ther. Drug Monit.
  Szczegóły: 2017 : Vol. 39, nr 2, s. 138-144, il. tab. bibliogr. abstr.
  Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 1.059.
  p-ISSN: 0163-4356
  e-ISSN: 1536-3694

  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: ORG
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.092
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.1097/FTD.0000000000000368

  12/96
  Autorzy: J. Dybko, A. Piekarska, J.B. Akubas, A[nna] Łojko-Dankowska, A. Kopińska, G. Basak, L[idia] Gil, T. Wróbel, M. Sawicki, A[nna] Czyż.
  Tytuł: Does pretransplant imatinib treatment influence chronic GvHD occurrence? Ph positive vs Ph negative acute lymphoblastic leukemia patients preliminary comparative analysis on behalf of Polish Adult Leukemia Group.
  Czasopismo: Bone Marrow Transplant.
  Szczegóły: 2017 : Vol. 52, suppl. 1, s. S207 abstr. P175.
  Uwagi: 43rd Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Marseille, France, Mar. 26-29, 2017.
  p-ISSN: 0268-3369

  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  13/96
  Autorzy: Monika Barełkowska.
  Tytuł: Rys historyczny badań nad ostrą białaczką limfoblastyczną wieku dziecięcego: co dotychczas osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy?
  Tytuł angielski: Historical overview of studies on acute lymphoblastic leukemia in children: what has been achieved and where we tend towards?
  Czasopismo: Acta Med. Pol.
  Szczegóły: 2017 : R. 7, z. 1, s. 49-57, bibliogr. abstr. streszcz.
  p-ISSN: 2083-0343

  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: APR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  14/96
  Autorzy: Magdalena Pierzyna-Świtała, Łukasz Sędek, Magdalena Twardoch-Pyka, Alicja Sonsala, Jan Kulis, Joanna Trelińska, Ewa Niedzielska, Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Maciej Niedźwiedzki, Iwona Malinowska, Andrzej Kołtan, Mariola Woszczyk, Grażyna Karolczyk, Wanda Badowska, Elżbieta Kamieńska, Grażyna Sobol-Milejska, Katarzyna Derwich, Jerzy Kowalczyk, Tomasz Szczepański, Bogdan Mazur.
  Tytuł: Wpływ hiperdiploidii i ekspresji antygenu CD123 na skuteczność leczenia indukującego remisję w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci.
  Czasopismo: Diag. Lab.
  Szczegóły: 2017 : Vol. 53, suppl. 1, s. 63.
  Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Kraków, 3-6 września 2017 r.
  p-ISSN: 0867-4043

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  15/96
  Autorzy: Aneta Nowicka, Katarzyna Derwich.
  Tytuł: Zmiany ekspresji miRna u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną - znaczenie w patogenezie choroby, związek ze sterydoterapią oraz nowe możliwości diagnostyczno-terpaeutyczne. Przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Changes of miRNA expression in childhood acute lymphoblastic leukemia - significance in the pathogenesis of the disease, relation to steroid therapy and new diagnostic-therapeutic possibilities. Review of the literature.
  Czasopismo: Post. Biol. Komórki
  Szczegóły: 2017 : Vol. 44, nr 4, s. 353-370, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 0.044.
  p-ISSN: 0324-833X

  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: APR
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.147
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  16/96
  Autorzy: Anna Szmydki-Baran, Małgorzata Salamonowicz, Łukasz Hutnik, Michał Matysiak, Olga Zając-Spychała, Jacek Wachowiak, Filip Pierlejewski, Wojciech Młynarski, Liliana Chełmecka-Wiktorczyk, Walentyna Balwierz, Joanna Klepacka, Tomasz Ociepa, Magdalena Bartnik, Ninela Irga-Jaworska, Ewa Bień, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Weronika Stolpa, Grażyna Sobol-Milejska, Zuzanna Gamrot-Pyka, Mariola Woszczyk, Marcin Płonowski, Maryna Krawczuk-Rybak, Krzysztof Czyżewski, Mariusz Wysocki, Patrycja Zalas-Wiącek, Zofia Małas, Wanda Badowska, Tomasz Szczepański, Renata Tomaszewska, Agnieszka Urbanek-Dądela, Grażyna Karolczyk, Jerzy Kowalczyk, Jan Styczyński.
  Tytuł: Charakterystyka zakażeń wirusowych u pacjentów oddziałów onkohematologii dziecięcej leczonych z powodu ALLw latach 2014-2015.
  Czasopismo: Ann. Acad. Med. Siles.
  Szczegóły: 2016 : Vol. 70, supl. 1, s. 238-239.
  Uwagi: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Katowice, 2-4 czerwca 2016 r.
  e-ISSN: 1734-025X

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  17/96
  Autorzy: T[omasz] Sacha, J[oanna] Góra-Tybor, M[onika] Szarejko, G[rażyna] Bober, O[lga] Grzybowska-Izodorczyk, J[oanna] Niesiobędzka-Krężel, M. Dudziński, E. Wasilewska, K[rzysztof] Myśliwiec, J[ustyna] Gil, M[ichał] Gniot, I[wona] Pietkun, J[oanna] Wącław, K[rzysztof] Giannopoulos.
  Tytuł: Efficacy and safety of imatinib generics: a report from Polish (PALG) imatinib generics registry.
  Czasopismo: Haematologica
  Szczegóły: 2016 : Vol. 101, suppl. 1, s. 151.
  Uwagi: 21th Congress of the European Hematology Association. Copenhagen, Denmark, June 9-12, 2016.
  p-ISSN: 0390-6078
  e-ISSN: 1592-8721

  Typ publikacji: ZSZ
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  18/96
  Autorzy: M[ałgorzata] Dawidowska, M[aria] Kosmalska, Ł[ukasz] Sędek, A[leksandra] Szczepankiewicz, M[agdalena] Twardoch, A[licja] Sonsala, B[ronisława] Szarzyńska-Zawadzka, K[atarzyna] Derwich, M[onika] Lejman, K[atarzyna] Pawelec, A[gnieszka] Obitko-Płudowska, K[atarzyna] Pawińska-Wąsikowska, K[inga] Kwiecińska, A[ndrzej] Kołtan, A[gnieszka] Dyla, W[ładysław] Grzeszczak, J[erzy] R. Kowalczyk, T[omasz] Szczepański, E[wa] Ziętkiewicz, M[ichał] Witt.
  Tytuł: Germline polymorphisms associated with minimal residual disease (MRD) in pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL).
  Tytuł całości: W: V Polski Kongres Genetyki. Łódź, 19-22 września 2016. Program i materiały kongresowe.
  Adres wydawniczy: [Łódź, 2016]
  Strony: abstr. 142.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  19/96
  Autorzy: B. Tomasik, A. Pastorczak, W. Fendler, M. Braun, J. Madzio, J. Taha, M. Romiszewska, M. Matysiak, D. Katarzyna [Katarzyna] [Derwich], M. Lejman, J. Kowalczyk, W. Badowska, B. Kazanowska, T. Szczepański, J. Styczyński, J. Trelińska, B. Zalewska-Szewczyk, N. Irga-Jaworska, W. Młynarski.
  Tytuł: NBN gene variability is associated with increased risk of CNS relapse among children with acute lymphoblastic leukemia.
  Czasopismo: Haematologica
  Szczegóły: 2016 : Vol. 101, suppl. 1, s. 201 abstr. P534.
  Uwagi: 21th Congress of the European Hematology Association. Copenhagen, Denmark, June 9-12, 2016.
  p-ISSN: 0390-6078
  e-ISSN: 1592-8721

  Typ publikacji: ZSZ
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  20/96
  Autorzy: Katarzyna Derwich.
  Tytuł: Podobieństwa i różnice pomiędzy ostrą białaczką limfoblastyczną u dzieci i młodych dorosłych.
  Czasopismo: Ann. Acad. Med. Siles.
  Szczegóły: 2016 : Vol. 70, supl. 1, s. 30.
  Uwagi: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Katowice, 2-4 czerwca 2016 r.
  e-ISSN: 1734-025X

  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  21/96
  Autorzy: Joanna Sobiak, Urszula Kazimierczak, Dariusz Kowalczyk, Maria Chrzanowska, Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, Dawid Szpecht, Jacek Wachowiak.
  Tytuł: Clinical and in vitro studies on impact of high-dose etoposide pharmacokinetics prior allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for childhood acute lymphoblastic leukemia on the risk of post-transplant leukemia relapse.
  Czasopismo: Arch. Immunol. Ther. Exp.
  Szczegóły: 2015 : Vol. 63, nr 5, s. 385-395, il. tab. bibliogr. abstr.
  p-ISSN: 0004-069X
  e-ISSN: 1661-4917

  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.464
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI: 10.1007/s00005-015-0343-0

  22/96
  Autorzy: M[ałgorzata] Dawidowska, Ł[ukasz] Sędek, M. Twardoch, A[licja] Sonsala, B. Szarzyńska-Zawadzka, K[atarzyna] Derwich, M. Lejman, K. Pawelec, A. Płudowska, K[atarzyna] Pawińska-Wąsikowska, K. Kwiecińska, A[ndrzej] Kołtan, A[gnieszka] Dyla, A[leksandra] Szczepankiewicz, T. Szczepański, M. Witt.
  Tytuł: Identification of host genetic variants associated with minimal residual disease in patients with pediatric acute lymphoblastic leukemia.
  Czasopismo: Pediatr. Blood Cancer
  Szczegóły: 2015 : Vol. 62, suppl. 4, s. S245-2S46 abstr. P-022.
  Uwagi: Abstracts From the 47th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP) Cape Town, South Africa October 8-11, 2015
  p-ISSN: 1545-5009
  e-ISSN: 1545-5017

  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  23/96
  Autorzy: Jerzy Głuszek.
  Tytuł: Ostre białaczki.
  Tytuł całości: W: Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów stomatologii.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red.: Aleksandry Rutz-Danielczak, Teresy Kosickiej i Andrzeja Tykarskiego.
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2015
  Strony: s. 324-325.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2. [zm. i uzup.].
  p-ISBN: 978-83-7597-263-4

  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  24/96
  Autorzy: C. Peters, N. Zubarovskaya, P. Bader, J. H. Dalle, A. Hamidieh, C. Heredia-Diaz, A. Lankester, F. Locatelli, J[acek] Wachowiak, A. Yassilibek.
  Tytuł: Chemotherapy-based conditioning for children with acute lymphoblastic leukemia as preparative regimen for allogeneic hematopoetic stem cell transplantation: an EBMT Paediatric Diseases Working Party Study.
  Czasopismo: Pediatr. Blood Cancer
  Szczegóły: 2014 : Vol. 61, suppl. 2, s. S128.
  Uwagi: 46th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP) 2014. Toronto, Canada, 22-25 October, 2014.
  p-ISSN: 1545-5009
  e-ISSN: 1545-5017

  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  25/96
  Autorzy: Ewelina Pukownik, Lidia Gil, Jan Styczyński.
  Tytuł: Minimalna choroba resztkowa w ostrych białaczkach u dzieci i dorosłych.
  Tytuł angielski: Minimal residual disease in acute leukemias in children and adults.
  Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
  Szczegóły: 2014 : T. 45, nr 4, s. 330-339, il. tab. bibliogr. abstr.
  p-ISSN: 0001-5814

  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  DOI: 10.1016/j.achaem.2014.07.002

  26/96
  Autorzy: P[atrycja] Sujka-Kordowska, A[gnieszka] Malińska, D[anuta] Ostalska-Nowicka, M[aciej] Zabel, M[ichał] Nowicki.
  Tytuł: Cd105 and placental growth factor-prognostic factors in childhood acute lymphoblastic leukemia.
  Czasopismo: Ann. Hematol.
  Szczegóły: 2013 : Vol. 92, suppl. 1, s. S27.
  Uwagi: ACUTE LEUKEMIAS XIV. Biology and Treatment Strategies. February 24-27, 2013 Munich, Germany.
  p-ISSN: 0939-5555

  Typ publikacji: ZSZ
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  27/96
  Autorzy: Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Karina Nowicka, Jolanta Rembowska, Marta Fichna, Magda Żurawek, Katarzyna Derwich, Jerzy Nowak.
  Tytuł: Env gene expression of human endogenous retrovirus-K and human endogenous retrovirus-W in childhood acute leukemia cells.
  Czasopismo: Acta Haematol.
  Szczegóły: 2013 : Vol. 129, nr 4, s. 232-237, il. tab. bibliogr. abstr.
  p-ISSN: 0001-5792
  e-ISSN: 1421-9662

  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.994
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMP
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI: 10.1159/000345407

  28/96
  Autorzy: Patrycja Sujka-Kordowska, Agnieszka Malińska, Danuta Ostalska-Nowicka, Maciej Zabel, Michał Nowicki.
  Tytuł: CD105 and placental growth factor - Potent prognosis factors in childhood acute lymphoblastic leukaemia.
  Czasopismo: Leuk. Res.
  Szczegóły: 2012 : Vol. 36, nr 7, s. 846-851, il. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.764
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  29/96
  Autorzy: Patrycja Sujka-Kordowska, Michał Nowicki, Maciej Zabel.
  Tytuł: Ekspresja łożyskowego czynnika wzrostu (PIGF) w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci.
  Tytuł całości: W: XLV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Lublin, 12-14 września 2011 r. Materiały konferencyjne.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2011]
  Strony: s. 79.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  30/96
  Autorzy: Jacek J. Pietrzyk, Mirosław Bik-Multanowski, Szymon Skoczeń, Jerzy Kowalczyk, Walentyna Balwierz, Alicja Chybicka, Michał Matysiak, Tomasz Szczepański, Anna Balcerska, Jerzy Bodalski, Maryna Krawczuk-Rybak, Mariusz Wysocki, Grażyna Sobol, Jacek Wachowiak.
  Tytuł: Polymorphism of the thymidylate syntase gene and risk of relapse in childhood ALL.
  Czasopismo: Leuk. Res.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 35, nr 11, s. 1464-1466, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.923
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  31/96
  Autorzy: Anna Czyż, Krzysztof Lewandowski, Renata Kroll, Mieczysław Komarnicki.
  Tytuł: Dasatinib-induced complete molecular response after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia resistant to prior imatinib-containing regimen : a case report and discussion.
  Czasopismo: Med. Oncol.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 27, nr 4, s. 1123-1126, il. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.210
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  32/96
  Autorzy: J[oanna] Sobiak, M[aria] Chrzanowska, J[acek] Wachowiak, D[awid] Szpecht.
  Tytuł: Farmakokinetyka etopozydu u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną przygotowywanych do allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych.
  Czasopismo: Onkol. Pol.
  Szczegóły: 2010 : T. 13 supl. 2, s. 142.
  Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Międzyzdroje, 26-29 V 2010 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  33/96
  Autorzy: O[lga] Zając-Spychała, K[atarzyna] Derwich, B[enigna] Konatkowska, L[udomiła] Machowska, J[acek] Wachowiak.
  Tytuł: Immunofenotyp blastów w chwili rozpoznania i we wznowie ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci - badanie jednoośrodkowe.
  Czasopismo: Onkol. Pol.
  Szczegóły: 2010 : T. 13 supl. 2, s. 79.
  Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Międzyzdroje, 26-29 V 2010 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  34/96
  Autorzy: Olga Zając-Spychała, Katarzyna Derwich, Benigna Konatkowska, Ludomiła Machowska, Jacek Wachowiak.
  Tytuł: Immunofenotyp blastów w chwili rozpoznania i we wznowie ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci - badanie jednoośrodkowe.
  Tytuł angielski: Blast immunophenotype at the diagnosis and relapse of acute lymphoblastic leukemia in children - a single center study.
  Czasopismo: Onkol. Pol.
  Szczegóły: 2010 : T. 13, nr 3, s. 127-130, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  35/96
  Autorzy: Łukasz Sedek, Joanna Bulsa, Alicja Sonsala, Iwona Malinowska, Igor Olejnik, Maciej Niedźwiecki, Benigna Konatkowska, Grażyna Sobol, Joanna Trelińska, Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Michał Matysiak, Maria Wieczorek, Wojciech Młynarski, Bogdan Mazur, Tomasz Szczepański.
  Tytuł: Multicolor flow cytometry for distinction of normal B-lineage cells and acute lymphoblastic leukemia blasts.
  Czasopismo: Cytometry. B. Clin. Cytom.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 78B, nr 6, s. 444-445.
  Uwagi: 10th Euroconference on Clinical Cell Analysis of the European Society for Clinical Cell Analysis (ESCCA) and the Iberian Sobiety for Cytometry (SIC). Valencia, Spain, Sep. 21-25, 2010.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  36/96
  Autorzy: Patrycja Sujka, Michał Nowicki, Katarzyna Derwich, Maciej Zabel.
  Tytuł: Ocena ekspresji czynników regulujących angiogenezę w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci.
  Tytuł całości: W: 44 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Wojanów, 13-15 IX 2010. Materiały konferencyjne.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2010]
  Strony: s. 96.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  37/96
  Autorzy: Sebastian Giebel, Jan Walewski, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Elżbieta Nowara, Maria Adamczyk-Cioch, Anna Czyż, Wojciech Jurczak, Ewa Lech-Marańda, Jarosław Nieckula, Beata Ostrowska, Beata Piątkowska-Jakubas, Jarosław Piszcz, Grzegorz Rymkiewicz, Maria Saduś-Wojciechowska, Beata Stella-Hołowiecka, Krzysztof Warzocha, Barbara Zdziarska, Jerzy Hołowiecki.
  Tytuł: Profilaktyka i leczenie zajęcia ośrodkowego układu nerwowego w nowotworach układu chłonnego.
  Tytuł angielski: Prophylaxis and treatment of the central nervous system involvement in lymphoid malignancies.
  Czasopismo: Hematologia
  Szczegóły: 2010 : T. 1, nr 4, s. 352-358, il. bibliogr. abstr. streszcz.
  p-ISSN: 2081-0768

  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  38/96
  Autorzy: Anna Paszel, Barbara Bednarczyk-Cwynar, Lucjusz Zaprutko, Maria Rybczyńska.
  Tytuł: Sposób modulacji funkcji transportowej białka ABCB1 w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej.
  Czasopismo: Biul. Urzędu Patentowego
  Szczegóły: 2010 : nr 17, s. 3.
  Uwagi: (1 zastrzeżenie)
  Typ publikacji: PO
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  39/96
  Autorzy: L. Kajdas, T[omasz] Szczepański, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, W[alentyna] Balwierz, E. Juraszewska, K[atarzyna] Drabko, J[erzy] R. Kowalczyk, B[enigna] Konatkowska, J[acek] Wachowiak, J[an] Styczyński, M. Wysocki, N. Irga, A[nna] Balcerska, K[atarzyna] Pawelec, M. Matysiak, E. Grotthus, A[licja] Chybicka.
  Tytuł: Ostra białaczka limfoblastyczna u niemowląt w Polsce.
  Czasopismo: Prz. Pediat.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39 supl. 1, s. 83.
  Uwagi: XXX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Poznań, 25-27 VI 2009 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  40/96
  Autorzy: D[awid] Szpecht, J[oanna] Owoc-Lempach, K[atarzyna] Drabko, J[an] Styczyński, M[ichał] Leda, M. Wysocki, J[erzy] R. Kowalczyk, A. Chybicka, J[acek] Wachowiak.
  Tytuł: Wyniki allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci w I remisji ostrej białaczki limfoblastycznej z grupy wysokiego ryzyka leczonych wg ALL IC BFM 2002 - Raport Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych.
  Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
  Szczegóły: 2009 : T. 40, nr 2 supl., s. 73-74.
  Uwagi: XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wrocław, 18-20 VI 2009 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  41/96
  Autorzy: D[orota] Burchardt, L[udomiła] Machowska, K[atarzyna] Derwich, G[rzegorz] Dworacki.
  Tytuł: Zależność stężenia TNF-alfa w ślinie i surowicy w odniesieniu do zmian w obrębie jamy ustnej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną - badania wstępne.
  Tytuł całości: W: Cytometria w diagnostyce lekarskiej. VII [Konferencja]. Poznań, 4-5 VI 2009. Program. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2009
  Strony: s. 31.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  42/96
  Autorzy: Dawid Szpecht, Katarzyna Derwich, Jacek Wachowiak, Benigna Konatkowska, Grzegorz Dworacki.
  Tytuł: "Lineage switch" - kontrowersja ostrej białaczki limfoblastycznej w ostrą białaczkę szpikową u 4-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Lineage switch - controversion of acute lymphoblastic leukemia to acute myeloid leukaemia in 4 years old girl.
  Czasopismo: Med. Wieku Rozw.
  Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 4 cz. 2, s. 1041-1044, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  43/96
  Autorzy: Małgorzata Dawidowska, Justyna Jółkowska, Tomasz Szczepański, Katarzyna Derwich, Jacek Wachowiak, Michał Witt.
  Tytuł: Implementation of the standard strategy for identification of Ig/TCR targets for minimal residual disease diagnostics in B-cell precursor ALL pediatric patients : Polish experience.
  Czasopismo: Arch. Immunol. Ther. Exp.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 56, nr 6, s. 409-418, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.432
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  44/96
  Autorzy: Maria Chrzanowska, Joanna Sobiak, Jacek Wachowiak.
  Tytuł: Pharmacokinetics of etoposide in children with acute lymphoblastic leukemia conditioned for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
  Tytuł całości: W: 6th Meeting of the EBMT Paediatric Diseases Working Party. 1st Meeting of the EBMT Paediatric Nurses. June 2-4, 2008, Poznan, Poland. Programme, Abstracts.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2008]
  Strony: s. 44.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  45/96
  Autorzy: Maria Chrzanowska, Joanna Sobiak, Jacek Wachowiak.
  Tytuł: Pharmacokinetics of etoposide in children with acute lymphoblastic leukemia conditioned for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
  Czasopismo: Bone Marrow Transplant.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42 suppl. 2, s. S116.
  Uwagi: 6th Meeting of the EBMT Paediatric Diseases Working Party and 1st Meeting of the EBMT Paediatric Nurses. Poznan, Poland, June 2-4, 2008.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  46/96
  Autorzy: Jerzy Hołowiecki, Małgorzata Krawczyk-Kulis, Sebastian Giebel, Krystyna Jagoda, Beata Stella-Hołowiecka, Beata Piątkowska-Jakubas, Monika Paluszewska, Ilona Seferyńska, Krzysztof Lewandowski, Marek Kiełbiński, Anna Czyż, Agnieszka Balana-Nowak, Maria Król, Aleksander B. Skotnicki, Wiesław W. Jędrzejczak, Krzysztof Warzocha, Andrzej Lange, Andrzej Hellmann.
  Tytuł: Status of minimal residual disease after induction predicts outcome in both standard and high-risk Ph-negative adult acute lymphoblastic leukaemia. The Polish Adult Leukemia Group ALL 4-2002 MRD study.
  Czasopismo: Br. J. Haematol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 142, nr 2, s. 227-237, il. tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.478
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  47/96
  Autorzy: A. Sobkowiak, A. Grajewska, K[atarzyna] Derwich, G[rzegorz] Grund, J[acek] Wachowiak.
  Tytuł: Wyniki leczenia wznów mózgowych i mózgowo-szpikowych ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci - jednoośrodkowa analiza retrospektywna.
  Czasopismo: Onkol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : T. 11 supl. 1, s. 84.
  Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Białowieża, 11-14 VI 2008
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  48/96
  Autorzy: K[atarzyna] Derwich, M[ałgorzata] Dawidowska, J[ustyna] Jółkowska, T[omasz] Szczepański, A[lina] Wojda, J[acek] Wachowiak.
  Tytuł: Minimalna choroba resztkowa a klasyczne czynniki prognostyczne w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci.
  Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
  Szczegóły: 2007 : T. 38 supl. 2, s. 288-289.
  Uwagi: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Warszawa, 6-8 IX 2007.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  49/96
  Autorzy: M[ałgorzata] Dawidowska, J[ustyna] Jółkowska, K[atarzyna] Derwich, T[omasz] Szczepański, M[ichał] Witt, J[acek] Wachowiak.
  Tytuł: Ocena poziomów minimalnej choroby resztkowej (MRD) u dzieci z ALL, w oparciu o metodę RQ-PCR i rearanżacje genów Ig/TCR jako markery przetrwałych komórek białaczkowych.
  Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
  Szczegóły: 2007 : T. 38 supl. 2, s. 284-286, tab.
  Uwagi: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Warszawa, 6-8 IX 2007.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  50/96
  Autorzy: Małgorzata Dawidowska, Jacek Wachowiak.
  Tytuł: Rozwój badań molekularnych w hematoonkologii - monitorowanie minimalnej choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej i potransplantacyjnego chimeryzmu hematopoetycznego.
  Tytuł angielski: Development in molecular biology application in haematooncology - monitoring of minimal residual disease in acute lymphoblastic leukaemia and post-transplant haematopoietic chimerism.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 2007 : R. 76, nr 3, s. 282-291, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  51/96
  Autorzy: Jan Styczyński, Lidia Gil.
  Tytuł: Ostra białaczka limfoblastyczna : różnice pomiędzy dziećmi i dorosłymi.
  Tytuł angielski: Acute lymphoblastic leukemia : differences between children and adults.
  Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
  Szczegóły: 2006 : T. 37, nr 2, s. 185-201, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  52/96
  Autorzy: M[ichał] Nowicki, D[anuta] Ostalska-Nowicka, E[lżbieta] Kaczmarek, B[ogdan] Miśkowiak, M[artin] Witt.
  Tytuł: Vascular endothelial growth factor C - a potent risk factor in childhood acute lymphocytic leukaemia : an immunocytochemical approach.
  Czasopismo: Histopathology
  Szczegóły: 2006 : Vol. 49, nr 2, s. 170-177, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.216
  Punktacja Min. Nauki: 24.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  53/96
  Autorzy: M[ichał] Nowicki, B[ogdan] Miśkowiak, K[atarzyna] Derwich, L[idia] Lewandowska, D[anuta] Ostalska-Nowicka, M[ałgorzata] Kaczmarek-Kanold.
  Tytuł: Substance P mediates production of interleukin-1b in human blast cells of acute lymphoblastic leukemia. Potential autoregulatory role of this peptide in leukemic cells proliferation.
  Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
  Szczegóły: 2005 : T. 36 supl. 2, s. 225.
  Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  54/96
  Autorzy: Maria Chrzanowska, Marta Kuehn, Marek Droździk, Mateusz Kurzawski, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Andrzej Oko.
  Tytuł: Wykorzystanie fenotypu i genotypu metylotransferazy tiopurynowej (TPMT) w leczeniu białaczek u dzieci oraz u pacjentów po transplantacji nerki - badania własne.
  Tytuł angielski: Using of phenotype and genotype of thiopurine methyltransferase (TMT) in treatment of leukemias in children and in patients after kidney transplantation - own studies.
  Czasopismo: Probl. Ter. Monit.
  Szczegóły: 2005 : T. 16, nr 4, s. 34.
  Uwagi: IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej. Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych. Łodź, Arturówek 1-3 XII 2005.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  55/96
  Autorzy: Jerzy Nowak, D[anuta] Januszkiewicz-Lewandowska, M[ariola] Zawada, M[onika] Pernak, P. Makowski, K[arina] Nowicka, J[olanta] Rembowska, K[rzysztof] Lewandowski.
  Tytuł: Amplifikacja hTERT i hTERC a aktywność telomerazy w wybranych nowotworach wieku dziecięcego.
  Tytuł angielski: Amplification of hTERT and hTERC versus telomerase activity in selected neoplasms in children.
  Tytuł całości: W: Polski Kongres Genetyki. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Warsztaty: Choroby genetyczne. Gdańsk, 6-9 IX 2004. Streszcz.
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 2004
  Strony: s. 95.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  56/96
  Autorzy: E[leonora] Mess, W[ojciech] Leppert, D. Krzyżanowski, W[aldemar] Gołębiowski, A[licja] Chybicka.
  Tytuł: Attitudes of parents towards children cured from acute lymphoblastic leukemia (ALL).
  Tytuł całości: W: Advances in Pediatric Bone Marrow Transplantation and Oncology. Data presented during International Symposium, Wrocław-Piechowice, 27-29 V 2004. Ed.: Alicja Chybicka, Bernarda Kazanowska, Jacek Toporski.
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocław Medical University, 2004
  Strony: s. 301-304 bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  57/96
  Autorzy: Radosław Chaber, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Krzysztof Szmyd, Alicja Chybicka.
  Tytuł: Długość telomerów w przebiegu leczenia wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej u 9-letniej dziewczynki - prezentacja przypadku.
  Tytuł angielski: The telomere length in the course of relapse of acute lymphoblastic leucaemia - a case report.
  Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
  Szczegóły: 2004 : T. 35, nr 2, s. 275-279, bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  58/96
  Autorzy: Michał Nowicki, Bogdan Miśkowiak.
  Tytuł: Ekspresja substancji P o pozanerwowym pochodzeniu w komórkach blastycznych ostrych białaczek limfoblastycznych u dzieci.
  Tytuł angielski: Expression of non-neural substance P in bone marrow blasts of childhood lymphoblastic leukemia.
  Tytuł całości: W: Sympozjum "Postępy endokrynologii doświadczalnej". Łódź, 15-16 X 2004 r.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2004]
  Strony: s. 30.
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. i ang.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  59/96
  Autorzy: Michał Nowicki, Bogdan Miśkowiak.
  Tytuł: Ekspresja substancji P o pozanerwowym pochodzeniu w komórkach blastycznych ostrych białaczek limfoblastycznych u dzieci.
  Tytuł angielski: Expression of non-neural substance P in bone marrow blasts of childhood lymphoblastic leukemia.
  Czasopismo: Endokr. Pol.
  Szczegóły: 2004 : T. 55, nr 5, s. 655.
  Uwagi: Sympozjum "Postępy Endokrynologii Doświadczalnej". Łódź, 15-16 X 2004.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  60/96
  Autorzy: J[an] Styczyński, M[ariusz] Wysocki, R[obert] Dębski, W[alentyna] Balwierz, E[dyta] Juraszewska, M[ichał] Matysiak, I[wona] Malinowska, E[lżbieta] Stańczak, J[acek] Wachowiak, B[enigna] Konatkowska, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, T[omasz] Szczepański, A[nna] Balcerska, A[nna] Płoszyńska, J[erzy] Kowalczyk, J[olanta] Stefaniak, M[aryna] Krawczuk-Rybak, M[arta] Kuźmicz, M[aria] Wieczorek, I[gor] Olejnik, W[anda] Badowska, A[licja] Chybicka.
  Tytuł: Is in vitro drug resistance profile the strongest prognostic factor in childhood acute lymphoblastic leukemia?
  Tytuł całości: W: Advances in Pediatric Bone Marrow Transplantation and Oncology. Data presented during International Symposium, Wrocław-Piechowice, 27-29 V 2004. Ed.: Alicja Chybicka, Bernarda Kazanowska, Jacek Toporski.
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocław Medical University, 2004
  Strony: s. 159-160.
  Typ publikacji: PF
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  61/96
  Autorzy: Teresa Jackowska, Marek Pleskot, Małgorzata Gołąbek, Roma Rokicka-Milewska, Maria Wróblewska-Kałużewska, Agnieszka Wypych, Michał Matysiak, Kinga Klus, Ewa Juraszewska, Walentyna Balwierz, Beata Wójcik, Elżbieta Sadurska, Jerzy Kowalczyk, Dariusz Stencel, Aldona Siwińska, Jacek Wachowiak, Krzysztof Szmyd, Ewa Kukawczyńska, Alicja Chybicka, Anna Płoszyńska, Janina Aleszewicz-Baranowska, Anna Balcerska, Mariusz Ostański, Agnieszka Pobudejska, Danuta Sońta-Jakimczyk, Katarzyna Krenke, Wojtek Mądry, Małgorzata Syczewska, Andrzej Rudziński.
  Tytuł: Ocena czynności skurczowej i rozkurczowej lewej komory serca u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną przed rozpoczęciem leczenia.
  Tytuł angielski: Evaluation of systolic and diastolic function of the left ventricle in children with acute lymphoblastic leukaemia before treatment.
  Czasopismo: Prz. Lek.
  Szczegóły: 2004 : T. 61 supl. 2, s. 70-75, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Kraków, [29-30] V 2003.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  62/96
  Autorzy: D[anuta] Januszkiewicz, M[onika] Pernak, M[ariola] Zawada, K. Lewandowski, J[olanta] Rembowska, K[arina] Nowicka, J[acek] Wysocki, J[erzy] Nowak.
  Tytuł: Telomere length and telomerase activity and expression in acute leukemias in children.
  Czasopismo: Eur. J. Hum. Genet.
  Szczegóły: 2004 : Vol. 12 suppl. 1, s. 197.
  Uwagi: European Human Genetics Conference 2004. June 12-15, 2004, Munich, Germany.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  63/96
  Autorzy: Radosław Chaber, Adam Reich, Bernarda Kazanowska, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Małgorzata Szczepaniak, Dorota Wójcik, Wojciech Pietras, Alicja Chybicka.
  Tytuł: Aktywność telomerazy i długość telomerów w nowotworach złośliwych u dzieci.
  Tytuł angielski: Telomerase activity and telomere length in malignant tumour in children.
  Czasopismo: Adv. Clin. Exp. Med.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 12, nr 4, s. 415-422, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  64/96
  Autorzy: Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, Krzysztof Czyżewski, Walentyna Balwierz, Edyta Juraszewska, Michał Matysiak, Iwona Malinowska, Elżbieta Stańczak, Jacek Wachowiak, Benigna Konatkowska, Danuta Sońta-Jakimczyk, Tomasz Szczepański, Anna Balcerska, Anna Płoszyńska, Jerzy Kowalczyk, Jolanta Stefaniak, Maryna Krawczuk-Rybak, Marta Kuźmicz, Maria Wieczorek, Igor Olejniczak, Wanda Badowska, Roma Rokicka-Milewska, Alicja Chybicka.
  Tytuł: Bcl-2, but not p53 expression correlates with lack of early response in childhood ALL : bcl-2, p53, MRP1 and LRP expression have no impact on drug resistance in childhood AML.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 2003 : Vol. 102, nr 11 Pt. 2, s. 198b, tab.
  Uwagi: Abstracts for the 45th Annual Meeting of the American Society of Hematology. San Diego, California, December 6-9, 2003.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  65/96
  Autorzy: Michał Nowicki, Bogdan Miśkowiak, Danuta Ostalska-Nowicka.
  Tytuł: Detection of substance P and its mRNA in human blast cells in childhood lymphoblastic leukaemia using immunocytochemistry and in situ hybridisation.
  Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 41, nr 1, s. 33-36, il. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.475
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  66/96
  Autorzy: Michał Nowicki, Dariusz Stencel, Bogdan Miśkowiak, Małgorzata Partyka.
  Tytuł: Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci - wczesna prognoza przebiegu choroby w oparciu o badania immunocytochemiczne.
  Tytuł angielski: Acute lymphoblastic leukemia in children - early prognosis in the base of immunocytochemical examinations.
  Tytuł całości: W: XXXIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Wrocław, 18-20 IX 2003. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: Kraków, 2003
  Strony: s. 34.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  67/96
  Autorzy: M[ichał] Nowicki, B[ogdan] Miśkowiak.
  Tytuł: Substance P - a potent risk factor in childhood lymphoblastic leukaemia.
  Czasopismo: Leukemia
  Szczegóły: 2003 : Vol. 17, nr 6, s. 1096-1099, tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.116
  Punktacja Min. Nauki: 17.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  68/96
  Autorzy: D[ariusz] Boruczkowski, J[acek] Wachowiak, A[licja] Chybicka, J[erzy] Kowalczyk, M. Choma, K[atarzyna] Drabko, E[wa] Gorczyńska, K[rzysztof] Kałwak, M[ichał] Leda, A[nna] Pieczonka, M[ałgorzata] Słociak, J[erzy] Toporski, D[ominik] Turkiewicz, B[eata] Wójcik, A[gnieszka] Zaucha-Prażmo.
  Tytuł: Wyniki allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych od rodzeństwa zgodnego w HLA u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w materiale PPGLBC.
  Tytuł angielski: Results of allogeneic stem cell transplantation from matched sibling donors in children with acute lymphoblastic leukemia - experience of the PPLLSG.
  Czasopismo: Prz. Lek.
  Szczegóły: 2003 : T. 60 supl. 5, s. 84.
  Uwagi: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. 29-30 Maj, 2003, Kraków.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  69/96
  Autorzy: J[an] Styczyński, M[ariusz] Wysocki, A[ndrzej] Kurylak, W[alentyna] Balwierz, R[oma] Rokicka-Milewska, M[ichał] Matysiak, A[nna] Balcerska, J[erzy] Kowalczyk, J[acek] Wachowiak, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, M[aryna] Krawczuk-Rybak, A[licja] Chybicka.
  Tytuł: No drug is more effective in childhood AML in comparison to ALL.
  Tytuł całości: W: 3rd Biennial Hannover Symposium on Childhood Leukemia. February 24-26, 2002, Hannover, Germany. Abstract Book.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2002]
  Strony: s. 33.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  70/96
  Autorzy: Grzegorz Grund, Dariusz Boruczkowski, Anna Pieczonka, Michał Leda, Jacek Wachowiak, Grażyna Kosicka, Grażyna Stryczyńska.
  Tytuł: Wyniki allogenicznej transplantacji szpiku u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w I remisji.
  Tytuł angielski: Results of allogeneic bone marrow transplantation in children with acute lymphoblastic leukemia in 1st remission.
  Tytuł całości: W: II Ogólnopolski Przegląd Prac Naukowych Studentów Medycyny i Lekarzy Stażystów. Bydgoszcz-Pieczyska, 19-21 IV 2002.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2002]
  Strony: 1 s. nlb.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  71/96
  Autorzy: K[inga] Klus, Sz[ymon] Skoczeń, W[alentyna] Balwierz, A[ngelina] Moryl-Bujakowska, A[licja] Chybicka, J[anina] Bogusławska-Jaworska, J[olanta] Pisarek, K. Juszczak, P[aweł] Kołecki, K[atarzyna] Derwich, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, R[enata] Tomaszewska, M[ichał] Matysiak, A[gnieszka] Krauze, R[oma] Rokicka-Milewska, K[atarzyna] Pawelec, A[nna] Balcerska, A[nna] Płoszyńska, J[erzy] Kowalczyk, H[anna] Wiśniewska-Ślusarz, M[ariusz] Wysocki, J[an] Styczyński, M. Osińska-Królak, S. Kołtan.
  Tytuł: Improvement of treatment results in children with high-risk acute lymphoblastic leukemia (ALL) between 1983-2000. Report of Polish Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group (PPLLSG).
  Tytuł całości: W: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Sekcji Chirurgii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Bydgoszcz, 20-23 VI 2001. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2001]
  Strony: SS-02.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  72/96
  Autorzy: K[atarzyna] Stefańska, A[nna] Orzeszko-Spaczyńska, P[aweł] Kołecki, D[ariusz] Stencel, E[wa] Trejster.
  Tytuł: Influence of the pubescence, liver function, body height and mass on the development of osteopenia in children with acute lymphoblastic leukemia.
  Czasopismo: Med. Pediatr. Oncol.
  Szczegóły: 2001 : Vol. 37, nr 3, s. 302.
  Uwagi: International Society of Paediatric Oncology. SIOP XXXIII Meeting. International Society of Paediatric Surgical Oncology. IPSO XXXIII Meeting. Brisbane, Australia, October 10-13, 2001.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  73/96
  Autorzy: J[acek] Wachowiak, D[ariusz] Boruczkowski, M[ichał] Leda, A[nna] Pieczonka.
  Tytuł: Does glucocorticoids given in course of FTBI in children with all reduce toxicity of preparative regimen for BMT and/or its antileukemic effect.
  Czasopismo: Bone Marrow Transplant.
  Szczegóły: 2000 : Vol. 25 suppl. 1, s. S168.
  Uwagi: 26th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation and 16th Meeting of the Nurses Group. Innsbruck, Austria, March 5-8, 2000.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  74/96
  Autorzy: Łucja Skibińska, Jacek Gregorczyk.
  Tytuł: Oznaczanie metotreksatu i jego głównego metabolitu 7-hydroksymetotreksatu u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną metodą chromatografii cieczowej.
  Tytuł angielski: HPLC method for determination of methotrexate and 7-hydroxymethotrexate in children with acute lymphoblastic leukemia.
  Tytuł całości: W: "Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia." VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Gliwice, 9-14 VII 2000. Materiały Konferencyjne. [Cz.] 3.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2000
  Strony: s. 316.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  75/96
  Autorzy: Dariusz Boruczkowski, Julian Malicki, Anna Pieczonka, Grażyna Stryczyńska, Michał Leda, Jacek Wachowiak.
  Tytuł: Allogeniczna transplantacja szpiku kostnego poprzedzona frakcjonowanym napromienianiem całego ciała u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.
  Tytuł angielski: Allogeneic bone marrow transplantation preceeded with fractionated total body irradiation in children with acute lymphoblastic leukaemia.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 1999 : R. 3, nr 5, s. 209-211, il. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  76/96
  Autorzy: Michał Nowicki, Bogdan Miśkowiak, Małgorzata Partyka.
  Tytuł: Expression of Ki67 antigen in acute lymphoblastic leukaemias in children.
  Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
  Szczegóły: 1999 : Vol. 37 suppl. 1, s. 12.
  Uwagi: Abstracts of the 7th Conference on Cell Biology. Kraków, Poland, 9-11 September 1999.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  77/96
  Autorzy: M[ichał] Nowicki, B[ogdan] Miśkowiak, M[ałgorzata] Kaczmarek-Kanold, P[aweł] Kołecki.
  Tytuł: Immunocytochemiczne oznaczanie antygenu Ki67 w ostrych białaczkach limfoblastycznych u dzieci przed rozpoczęciem leczenia.
  Tytuł angielski: Immunocytochemical determination of antigen Ki67 in acute lymphoblastic leukemias in children before treatment beginning.
  Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Warszawa, 10-11 XII 1999 r. Program i streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B.m., 1999]
  Strony: s. 38-39.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  78/96
  Autorzy: Maria Chrzanowska, Paweł Kołecki, Barbara Duczmal-Cichocka, Joanna Fiet.
  Tytuł: Metabolites of mercaptopurine in red blood cells : a relationship between 6-thioguanine nucleotides and 6-methylmercaptopurine metabolite concentrations in children with lymphoblastic leukemia.
  Czasopismo: Eur. J. Pharm. Sci.
  Szczegóły: 1999 : Vol. 8, nr 4, s. 329-334, il. tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.885
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  79/96
  Autorzy: A[rleta] Kowala-Piaskowska, I[wona] Lisewska, M[agdalena] Figlerowicz, W[ojciech] Służewski, A[gnieszka] Bujnowska.
  Tytuł: Phospholipids effect on aminotransferases activity in children with malignancy associated with viral hepatitis B and/or C.
  Czasopismo: J. Hepatol.
  Szczegóły: 1999 : Vol. 30 suppl. 1, s. 269.
  Uwagi: Postgraduate Course and Abstracts of the 34th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver. Naples, Italy, 8-12 April.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  80/96
  Autorzy: M[ichał] Nowicki, B[ogdan] Miśkowiak, A[neta] Konwerska.
  Tytuł: Ekspresja antygenu CD79a w ostrych białaczkach limfoblastycznych u dzieci.
  Tytuł angielski: Expression of antigen CD79a in acute lymphoblastic leukemias in children.
  Tytuł całości: W: XXXIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Kazimierz Dolny, 3-5 IX 1998. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1998]
  Strony: s. 86.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  81/96
  Autorzy: J[acek] Wachowiak, J[ulian] Malicki, D[ariusz] Boruczkowski, G[rażyna] Stryczyńska, U[rszula] Chobot-Musiałkiewicz.
  Tytuł: Wyniki allogenicznej transplantacji szpiku kostnego u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną przygotowanych do zabiegu za pomocą frakcjonowanego napromieniania całego ciała - pięć lat doświadczeń.
  Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
  Szczegóły: 1998 : Vol. 3 suppl. 1, s. 37-38.
  Uwagi: Abstracts submitted to Conference "Advances in Oncology" in Poznań, October 8-10, 1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  82/96
  Autorzy: Sz[ymon] Skoczeń, J[erzy] Armata, K[inga] Klus, J[anina] Bogusławska-Jaworska, R[oma] Rokicka-Milewska, U[rszula] Radwańska, P[aweł] Kołecki, M[aria] Ochocka, M[ichał] Matysiak, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, J[erzy] Kowalczyk.
  Tytuł: Zmiany w kolejnych programach New York 1997 opracowanych przez Polską Grupę Pediatryczną d/s Leczenia Białaczek i Chłoniaków (PGPLBC).
  Tytuł angielski: Changes in successive programs New York 1997 elaborated by Polish Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group.
  Tytuł całości: W: Ogólnopolskie Sympozjum Onkologii Dziecięcej. Książ, 5-7 VI 1997. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1997]
  Strony: poz. PU-27.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  83/96
  Autorzy: J[acek] Wachowiak, J[ulian] Malicki, D[ariusz] Boruczkowski, M[ałgorzata] Kaczmarek-Kanold.
  Tytuł: Allogeneic bone marrow transplantation after fractionated total body irradiation in children with acute leukemia - own preliminary clinical results.
  Czasopismo: Rep. Pract. Oncol.
  Szczegóły: 1996 : Vol. 1, nr 1, s. 29-33, tab. bibliogr.
  Uwagi: Papers submitted on the IInd Spring Seminar on Treatment Planning in Radiotherapy in Poznań, Poland, 20-21 May 1996.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  84/96
  Autorzy: Julian Malicki, Jacek Wachowiak, Grażyna Kosicka, Jerzy Kierzkowski, Grażyna Stryczyńska, Dariusz Boruczkowski.
  Tytuł: Rozkłady dawek oraz wczesne wyniki leczenia u chorych z ostrą białaczką poddanych frakcjonowanemu napromienianiu całego ciała przed allogeniczną transplantacją szpiku kostnego.
  Tytuł angielski: Dose distributions and early clinical results of patients with acute leukemia undergoing total body irradiation before allogeneic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 1996 : T. 46, nr 4, s. 731-736, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  85/96
  Autorzy: D[anuta] Januszkiewicz-Lewandowska, J[erzy] Nowak, D[ariusz] Boruczkowski, T[omasz] Nowak.
  Tytuł: Ocena wstępnego zajęcia ośrodkowego układu nerwowego w ALL i NHL u dzieci przy użyciu metody PCR.
  Tytuł angielski: Molecular evidence for central nervous system involvement in newly diagnosed children with ALL and NHL.
  Tytuł całości: W: XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Gdańsk, 21-23 IX 1995. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 1995
  Strony: s. 288.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  86/96
  Autorzy: Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Jerzy Nowak.
  Tytuł: Ocena wstępnego zajęcia ośrodkowego układu nerwowego w ALL i NHL u dzieci przy użyciu metody PCR.
  Tytuł angielski: Evidence for central nervous system involvement in children with newly diagnosed ALL and NHL as assessed by PCR approach.
  Czasopismo: Pediat. Pol.
  Szczegóły: 1995 : T. 70, nr 9 supl., s. 173-175, bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Materiały naukowe XXIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Gdańsk, 21-23 IX 1995.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  87/96
  Autorzy: D[anuta] Januszkiewicz-Lewandowska, J[erzy] Nowak.
  Tytuł: Wczesne wykrywanie metodą PCR nacieczenia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i nieziarniczym chłoniakiem limfoblatycznym.
  Tytuł angielski: Early diagnosis of infiltration of central nervous system in children with acute lymphoblastic leukemia and lymphoblastic non-Hodgkin's lymphoma.
  Czasopismo: Pol. J. Immun.
  Szczegóły: 1995 : Vol. 20, nr 3, s. 230.
  Uwagi: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego. Wrocław, 28-30 IX 1995. Komunikaty.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  88/96
  Autorzy: D[anuta] Januszkiewicz-Lewandowska, J[erzy] Nowak.
  Tytuł: Zastosowanie metody PCR dla oceny wstępnego zajęcia ośrodkowego układu nerwowego w ALL i NHL u dzieci.
  Tytuł angielski: Use of PCR method to evaluation of preliminary central nervous system involvement in ALL and NHL in children.
  Czasopismo: Acta Haemat. Pol.
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 151.
  Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Warszawa, 21-24 VI 1995. Referaty programowe i streszcz. prac oryginalnych.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  89/96
  Autorzy: J[anusz] Hansz, M[aria] Kozłowska-Skrzypczak.
  Tytuł: Differentiated blast cells do not induce T lymphocyte-mediated inhibition of erythroid progenitors growth in acute myeloid leukemia.
  Czasopismo: Ann. Hematol.
  Szczegóły: 1992 : Vol. 65 suppl., s. A65.
  Uwagi: Annual Congress of the German Society of Hematology and Oncology. Berlin, 4-7 October 1992.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  90/96
  Autorzy: M[aria] A. Łastowska, A[nna] Latos.
  Tytuł: Badania cytogenetyczne w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci z zastosowaniem metod z zakresu cytogenetyki klasycznej i immunocytochemii.
  Tytuł angielski: Cytogenetics tests in childhood acute lymphoblastic leukemia using methods of classic cytogenetics and immunocytochemistry.
  Tytuł całości: W: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Poznań, 20-22 VI 1991. Streszcz. referatów.
  Adres wydawniczy: Poznań, 1991
  Strony: s. 77.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  91/96
  Autorzy: Danuta Januszkiewicz, Jerzy S. Nowak.
  Tytuł: Modulation of surface phenotype of acute lymphoblastic leukaemia cells induced by non-specific mitogens.
  Czasopismo: Bull. Pol. Acad. Sc. Biol. Sc.
  Szczegóły: 1991 : Vol. 39, nr 4, s. 363-371, il. tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  92/96
  Autorzy: J[acek] Wachowiak, D[anuta] Michalewska, P[aweł] Daszkiewicz.
  Tytuł: Nawrót ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w świetle doświadczeń I Kliniki Chorób Dzieci I.P. AM w Poznaniu.
  Tytuł angielski: The relapse of childhood acute lymphoblastic leukemia in the experience of the I Clinic of Children's Disease, Institute of Pediatrics in Poznań.
  Tytuł całości: W: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Poznań, 20-22 VI 1991. Streszcz. referatów.
  Adres wydawniczy: Poznań, 1991
  Strony: s. 52.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  93/96
  Autorzy: Elżbieta Małecka.
  Tytuł: Ocena czynności kory nadnerczy u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną po zakończeniu intensywnego leczenia.
  Tytuł angielski: Evaluation of the function of the adrenal cortex in children with acute lymphoblastic leukaemia after intensive treatment.
  Czasopismo: Pozn. Rocz. Med.
  Szczegóły: 1988 : -1991 T. 12-15 (22-25), s. 350-351.
  Uwagi: Streszcz. rozpr. dokt.
  Typ publikacji: PDS
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  94/96
  Autorzy: Aleksandra Światły.
  Tytuł: Odrębności ostrej białaczki limfoblastycznej u niemowląt i małych dzieci.
  Tytuł angielski: Differences in acute lymphoblastic leukemia in infants and small children.
  Czasopismo: Pozn. Rocz. Med.
  Szczegóły: 1988 : -1991 T. 12-15 (22-25), s. 367-368.
  Uwagi: Streszcz. rozpr. dokt.
  Typ publikacji: PDS
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  95/96
  Autorzy: Aleksandra Światły, Promotor: Urszula Radwańska.
  Tytuł: Odrębności ostrej białaczki limfoblastycznej u niemowląt i małych dzieci. Rozprawa doktorska.
  Tytuł angielski: Differences in acute lymphoblastic leukemia in infants and small children. Doctoral dissertation.
  Adres wydawniczy: Poznań, 1991
  Strony: 83 k. , il. tab. bibliogr. streszcz.
  Uwagi: I Klinika Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Typ publikacji: PD
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  96/96
  Autorzy: Roma Rokicka-Milewska, Danuta Derulska, Jerzy Armata, Janina Bogusławska-Jaworska, Alicja Chybicka, Krystyna Kubiczek, Maria Ochocka, Urszula Radwańska, Barbara Rodziewicz-Magott, Maria Rytlewska, Danuta Sońta-Jakimczyk.
  Tytuł: Ostra białaczka limfoblastyczna u niemowląt.
  Tytuł angielski: Acute lymphoblastic leukemia in infants.
  Czasopismo: Pediat. Pol.
  Szczegóły: 1991 : T. 66, nr 9-10, s. 50-55, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu