logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: SOFT TISSUE NEOPLASMS - DIAGNOSIS
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/9
Autorzy: Krzysztof Herman, Paweł Murawa.
Tytuł: Mięsaki tkanek miękkich u dorosłych.
Tytuł całości: W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych - 2009 rok. Pr. zbior. Red.: Maciej Krzakowski, Krzysztof Herman, Jacek Jassem [i in.]. Cz. 1.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red.: Krzysztof Herman.
Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2009
Strony: s. 391-401 bibliogr.
Typ publikacji: PFP
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/9
Autorzy: Adam Sulewski, Andrzej Nowakowski, Przemysław Nawrot, Paweł Szczepański.
Tytuł: Guz tkanek miękkich znacznych rozmiarów w obrębie proksymalnych części przedramienia o etiologii zapalnej - opis przypadku.
Tytuł angielski: Forearm tumor of the soft tissue inflammatory-like etiology.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
Szczegóły: 2008 : T. 73, nr 5, s. 313-315, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


3/9
Autorzy: Bernadeta Kazanowska, Adam Reich, Grażyna Wróbel, Anna Balcerska, Walentyna Balwierz, Jerzy Bodalski, Agnieszka Dłużniewska, Elżbieta Drożyńska, Krzysztof Kątski, Jerzy Kowalczyk, Andrzej Kurylak, Michał Matysiak, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Magdalena Rychłowska, Barbara Sopyło, Dariusz Stencel, Beata Szewczyk, Jacek Wachowiak, Maria Wieczorek, Wojciech Woźniak, Mariusz Wysocki, Alicja Chybicka.
Tytuł: Metastatic soft tissue sarcomas in children - a remaining challenge for paediatric oncology. A retrospective multicenter study from the Polish Pediatric Solid Tumors' Group.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 2006 : Vol. 56, nr 5, s. 517-524, il. tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/9
Autorzy: P[iotr] Dzięgiel, W[iesława] Salwa-Żurawska, J[akub] Żurawski, M[arzena] Podhorska-Okołów, A[ndrzej] Wojnar, M[aciej] Zabel.
Tytuł: Rokownicze znaczenie nasilenia ekspresji metalotioneiny (MT) w korelacji z ekspresją antygenu Ki-67 w wybranych mięsakach tkanek miękkich.
Tytuł angielski: Prognostic value of metallothionein (MT), p53 protein and Ki-67 antigen expression in selected soft tissue sarcoma.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 2006 : Vol. 56 supl. 4, s. 177.
Uwagi: II Kongres Onkologii Polskiej "Jakość leczenia onkologicznego wyzwaniem XXI wieku". Poznań, 25-28 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/9
Autorzy: D[ariusz] Stencel, B. Kazanowska, A. Reich, A[nna] Balcerska, W[alentyna] Balwierz, J[erzy] Bodalski, A[licja] Chybicka, A[gnieszka] Dłużniewska, E[lżbieta] Adamkiewicz-Drożyńska, K[rzysztof] Kątski, J[acek] Kijowski, J[erzy] Kowalczyk, A[ndrzej] Kurylak, M[aryna] Krawczuk-Rybak, E. Solarz, B. Szewczyk, J[acek] Wachowiak, M[aria] Wieczorek, M[aria] Woszczyk, W. Woźniak, M. Wysocki.
Tytuł: "Inne" lokalizacje mięsaków tkanek miękkich u dzieci w materiale Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych (PPGGL).
Tytuł angielski: "Other" localizations of soft tissue sarcomas in children - experience of the Polish Pediatric Solid Tumors Study Group.
Czasopismo: Prz. Lek.
Szczegóły: 2003 : T. 60 supl. 5, s. 117.
Uwagi: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. 29-30 Maj, 2003, Kraków.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/9
Autorzy: E[wa] Bień, J[an] Godziński, A[nna] Balcerska, M[ałgorzata] Rąpała, T[eresa] Stachowicz-Stencel, W[ojciech] Sulka, B. Kazanowska, A. Reich, A[licja] Chybicka, W[ojciech] Madziara, J[anusz] Bohosiewicz, M[arta] Perek-Polnik, D[anuta] Perek, P[rzemysław] Mańkowski, A[ndrzej] Jankowski, J[oanna] Nurzyńska-Flak, J[erzy] R. Kowalczyk, A[ndrzej] Kurylak, M. Wysocki, [Aleksandra] Rybczyńska, J[acek] Wachowiak, B[eata] Zalewska-Szewczyk, J[erzy] Bodalski, E[wa] Iżycka-Świeszewska.
Tytuł: Charakterystyka kliniczna naczyniopochodnych nowotworów złośliwych u dzieci - raport Programu Guzów Rzadkich PPGGL.
Tytuł angielski: Malignant vascular tumours in children - report from the Polish Paediatric Rare Tumours Study.
Tytuł całości: W: VI Sympozjum "Guzy lite u dzieci - współczesne standardy postępowania (kontynuacja)". Popowo, 3-5 XII 2003. Program.
Adres wydawniczy: [B.m., 2003]
Strony: s. 29.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/9
Autorzy: K[atarzyna] Stefańska, M[ichał] Rólski, E[wa] Trejster, M[ałgorzata] Kaczmarek-Kanold, P[rzemysław] Mańkowski.
Tytuł: Angioleiomyosarcoma - a very rare malignant tumour from the soft tissue.
Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
Szczegóły: 1999 : Vol. 4, nr 1, s. 23-24, bibliogr. abstr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


8/9
Autorzy: J[an] Bręborowicz, D[anuta] Bręborowicz.
Tytuł: Diagnostyka histopatologiczna nowotworów tkanek miękkich.
Tytuł angielski: Histopathological diagnosis of soft tissue neoplasms.
Tytuł całości: W: IV Zjazd i XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory skóry i tkanek miękkich. Poznań, 14-17 V 1998. Program naukowy. Streszczenia. Ed.: Janusz Jaśkiewicz. Wrocław, [1998]
Strony: s. 34.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/9
Autorzy: E[wa] Trejster, D[anuta] Michalewska, D[ariusz] Boruczkowski, P[aweł] Kołecki.
Tytuł: Diagnostic difficulties in soft-tissue malignancies in children.
Tytuł całości: W: 2nd Wratislavia International Symposium on Pediatric Oncology and Hematology. April 28 - May 2, 1992. Wrocław, Poland. Abstracts book.
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1992]
Strony: s. VII-7.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu