logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: SPINAL FUSION
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/14
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: Implikacje kliniczne kompensacji kręgosłupa w skoliozach idiopatycznych.
Tytuł całości: W: Postępy w zakresie epidemiologii, stanu profilaktyki, diagnostyki i leczenie chorób układu kostno-stawowego w Polsce i na świecie w okresie dekady 2000-2010. Pod red.: Jacka Kruczyńskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Rozwoju Ortopedii i Rehabilitacji, 2010
Strony: s. 101-105 il. bibliogr.
Typ publikacji: PFP
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/14
Autorzy: M[aciej] Głowacki, E[wa] Misterska.
Tytuł: Rozległość usztywnienia a ocena stopnia dolegliwości bólowych kręgosłupa w części dogłowowej i obwodowej u chorych leczonych operacyjnie z powodu skoliozy idiopatycznej.
Czasopismo: Post. Rehab.
Szczegóły: 2009 : T. 23, nr 2, s. 173-174.
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska". Warszawa, 11-13 IX 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/14
Autorzy: Andrzej Nowakowski, Łukasz Kubaszewski, Przemysław Nawrot.
Tytuł: Wstępne wyniki leczenia chorych, u których zastosowano system VuePass pozwalający na minimalizację dostępu operacyjnego w chirurgii kręgosłupa.
Tytuł angielski: Early results utilizing a new minimally invasive technique - VuePass, in spine surgery.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
Szczegóły: 2005 : T. 70, nr 4, s. 269-273, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


4/14
Autorzy: Roman Jankowski, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel.
Tytuł: Occipitocervical fixation using Cervical Cotrel-Dubousset system for upper cervical instability.
Tytuł całości: W: World Spine II. Second Interdisciplinary Congress on Spine Care. 10-13 August 2003, Chicago, USA. Proceedings.
Adres wydawniczy: [B.m., 2003]
Strony: s. 239.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/14
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: Wpływ rozległości stabilizacji wielosegmentowej tylnej na pooperacyjną kompensację kręgosłupa w skoliozie idiopatycznej.
Tytuł angielski: Influence of extenet of posterior multisegmental stabilization on postoperative spinal compensation in idiopathic scoliosis.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk. PAN, 2003
Strony: 89 , [10] s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/14
Autorzy: Andrzej Nowakowski, Wojciech Jurasz.
Tytuł: Z działalności Oddziału Spondyloneuroortopedii Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. W. Degi AM w Poznaniu.
Tytuł angielski: From the activity of Spondyloneuroorthopedic Department of Wiktor Dega Orthopedic-Rehabilitation Hospital of University of Medical Sciences in Poznań.
Tytuł całości: W: Księga Pamiątkowa w 90-lecie Ortopedii Poznańskiej 1913-2003. Red.: Andrzej Łempicki.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 188-190 il.
Typ publikacji: PF
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/14
Autorzy: Roman Jankowski, Renata Czekanowska-Szlandrowicz, Bogumiła Stachowska-Tomczak, Stanisław Nowak.
Tytuł: Leczenie operacyjne urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa.
Tytuł angielski: Operative treatment of traumatic injuries of spinal cord in thoracic segment of spine.
Czasopismo: Kwart. Ortop.
Szczegóły: 2000 : suppl., s. 57-66, il. tab. bibliogr. streszcz.
Uwagi: VII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii. Bydgoszcz, 30 IX-2 X 1999 r.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/14
Autorzy: Roman Jankowski, Tomasz Majewski.
Tytuł: Postępowanie w niestabilności połączenia czaszkowo-kręgosłupowego.
Tytuł angielski: Management of cranio-spinal instability.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 193-201, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


9/14
Autorzy: Tomasz Kotwicki, Marek Napiontek, Witold Marciniak.
Tytuł: The crankshaft phenomenon - an analysis of three extreme cases.
Tytuł całości: W: GICD's 3rd Eastern European Forum "Management of Spinal Disorders". St. Petersburg, Russia, October 14-15, 1999. Scientific Program.
Adres wydawniczy: [B.m., 1999]
Strony: s. [73].
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/14
Autorzy: A[ndrzej] Szulc, W[itold] Marciniak, M[aciej] Głowacki, I[wona] Kraśny.
Tytuł: Ocena kompensacji tułowia po leczeniu operacyjnym bocznych, idiopatycznych skrzywień kręgosłupa metodą CD.
Tytuł angielski: Evaluation of trunk compensation after surgical treatment of idiopathic scoliosis by CD method.
Tytuł całości: W: Transpedikularna stabilizacja w leczeniu urazów i schorzeń kręgosłupa. XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Zakopane, 6-7 VI 1997. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: [Zakopane, 1997]
Strony: s. 174.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/14
Autorzy: Andrzej Nowakowski, Jacek Kaczmarczyk.
Tytuł: Dysplastyczne zmiany kostne kręgów w przebiegu neurofibromatozy. Wskazania do leczenia operacyjnego.
Tytuł angielski: Dysplastic abnormalities of spine vertebrae due to neurofibromatosis. Indications for surgical treatment.
Tytuł całości: W: Choroby kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Pod red.: Alicji Kiepurskiej, Ignacego P. Wośko.
Adres wydawniczy: Lublin, 1996
Strony: s. 183-187 il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PF
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/14
Autorzy: Piotr Rogala.
Tytuł: Ocena tylnej spondylodezy w leczeniu młodzieńczej skoliozy idiopatycznej.
Tytuł angielski: Posterior spinal fusion after treatment of adolescent idiopathic scoliosis.
Tytuł całości: W: Metoda Cotrel-Dubousseta w operacyjnym leczeniu skolioz. Pod red.: Jerzego Przybylskiego.
Adres wydawniczy: Lublin, 1994
Strony: s. 121-125 il. bibliogr. summ.
Uwagi: Problemy Narządu Ruchu 1994 T. 1.
Typ publikacji: PF
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/14
Autorzy: Piotr Rogala.
Tytuł: Wpływ ustawienia trzonu kręgowego poniżej i powyżej tylnej spondylodezy w skoliozie idiopatycznej. Ocena radiologiczna.
Tytuł angielski: Vertebrae under and above the posterior fused area after surgical treatment of idiopathic scoliosis. Radiographic analysis.
Tytuł całości: W: Metoda Cotrel-Dubousseta w operacyjnym leczeniu skolioz. Pod red.: Jerzego Przybylskiego.
Adres wydawniczy: Lublin, 1994
Strony: s. 149-153 il. bibliogr. summ.
Uwagi: Problemy Narządy Ruchu 1994 T. 1.
Typ publikacji: PF
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/14
Autorzy: Marek Golik, Andrzej Pucher, Wojciech Marczyński, Włodzimierz Fabian.
Tytuł: Najczęściej stosowane metody operacyjnego leczenia skolioz z usztywnieniem tylnym kręgosłupa.
Tytuł angielski: The most often method use in operative treatment of scoliosis with posterior fusion.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
Szczegóły: 1992 : T. 57 supl. 1, s. 29-34, il. tab. bibliogr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu