logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: CHOROBY UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/46
Autorzy: Elżbieta Paszyńska, Anna Krahel.
Tytuł: Dyskurs nad ubytkami tkanek twardych zęba pochodzenia niepróchnicowego.
Czasopismo: Stom. Dypl.
Szczegóły: 2021, nr 2, s. 9-16, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 2719-5449

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/46
Autorzy: Karolina Szuflak, Małgorzata Pobudek-Radzikowska, Agata Czajka-Jakubowska, Karolina Gerreth.
Tytuł: Współwystępowanie dysfunkcji w układzie stomatognatycznym oraz objawów otologicznych - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Coexistence of dysfunctions in the stomatognathic system and otological symptoms - a review of the literature.
Czasopismo: Stom. Współcz.
Szczegóły: 2021 : Vol. 28, nr 1-2, s. 40-44, bibliogr. abstr.
Uwagi: Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: 4.
p-ISSN: 1231-3254

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/46
Autorzy: Agnieszka Wróblewska, Adriana Polańska, Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Ryszard Żaba, Zygmunt Adamski, Teresa Matthews-Brzozowska, Joanna Wegner.
Tytuł: Morphea en coup de sabre and hemifacial atrophy in an interdisciplinary approach.
Czasopismo: J. Face Aesthet.
Szczegóły: 2020 : Vol. 3, nr 2, s. 97-107, bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2545-3750

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.20883/jofa.35

4/46
Autorzy: Piotr Gerreth, Karolina Gerreth, Katarzyna Hojan.
Tytuł: Zdrowie jamy ustnej pacjentów po udarze mózgu.
Tytuł angielski: Oral health in stroke patients.
Czasopismo: Stom. Współcz.
Szczegóły: 2020 : Vol. 27, nr 2-3, s. 29-32, bibliogr. abstr.
Uwagi: Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: 4.
p-ISSN: 1231-3254

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/46
Autorzy: Renata Turska-Malińska, Teresa Matthews-Brzozowska.
Tytuł: Prevalence of respiratory defects, bad habits and oral dysfunction in schoolchildren with overweight/obesity.
Czasopismo: Dent. Forum
Szczegóły: 2019 : Vol. 47, nr 2, s. 77-81, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: 7.
p-ISSN: 1732-0801
e-ISSN: 2300-6099

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.20883/df.2019.17

6/46
Autorzy: Arleta Głowacka, Paulina Pyżalska, Promotor: Teresa Matthews-Brzozowska, Promotor: Bogdan Miśkowiak.
Tytuł: Analiza wybranych parametrów układu stomatognatycznego i układu wzrokowego u muzyków grających na instrumentach smyczkowych i dętych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [4], 199 k. , il. tab. , 30 cm , abstr. streszcz. bibliogr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/46
Autorzy: Zofia Maciejewska-Szaniec, Barbara Maciejewska, Paweł Piotrowski, Bożena Wiskirska-Woźnica.
Tytuł: Charakterystyka zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego u pacjentów audiologicznych.
Tytuł angielski: The temporomandibular disorders among otologic patients.
Czasopismo: Fam. Med.
Szczegóły: 2014 : Vol. 16, nr 3, s. 255-256, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 1734-3402

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


8/46
Autorzy: Zofia Maciejewska-Szaniec, Promotor: Paweł Piotrowski.
Tytuł: Ocena współwystępowania zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego i objawów otologicznych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of coexistence of functional disorders of the stomatognathic system and otologic symptoms. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 102 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Rehabilitacji Narządu Żucia UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


9/46
Autorzy: Zofia Maciejewska-Szaniec, Barbara Maciejewska, Bożena Wiskirska-Woźnica, Katarzyna Mehr, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Szumy uszne u chorych z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia.
Tytuł angielski: Tinnitus in patients with temporomandibular disorders.
Czasopismo: Fam. Med.
Szczegóły: 2013 : Vol. 15, nr 3, s. 347-348, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 1734-3402

Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


10/46
Autorzy: Nedal Aidi, Paweł Piotrowski, Katarzyna Mehr, Arleta Głowacka.
Tytuł: Częstość występowania zaburzeń czynnościowych narządu żucia - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: The incidence of the masticatory system dysfunctions - review of the literature.
Czasopismo: TPS - Twój Prz. Stom.
Szczegóły: 2012 : nr 12, s. 56-57, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/46
Autorzy: K[atarzyna] Mehr, M[arzena] Wyganowska-Świątkowska, E[lżbieta] Paszyńska, P[aweł] Piotrowski.
Tytuł: Ocena układu stomatognatycznego u studentów wybranych grup etnicznych - badania wstępne.
Tytuł angielski: Stomatognathic system evaluation in selected ethnic group students - preliminary report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 347.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/46
Autorzy: P[aweł] Piotrowski, Z. Maciejewska, K[atarzyna] Mehr.
Tytuł: Występowanie dysfunkcji narządu żucia u pacjentów z szumami usznymi - badania pilotażowe.
Tytuł angielski: The occurrence of masticatory system dysfunction in the patients with tinnitus - pilot study.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 348.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/46
Autorzy: Katarzyna Mehr, Marzena Wyganowska-Świątkowska, Elżbieta Paszyńska, Jarosław Lira, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego u studentów wybranych grup narodowościowych - badania wstępne.
Tytuł angielski: Stomatognathic system dysfunctions in students from selected ethnic groups - a preliminary report.
Czasopismo: Dent. Forum
Szczegóły: 2012 : Vol. 40, nr 2, s. 69-73, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


14/46
Autorzy: K[atarzyna] Mehr, J[akub] Koralewski, P[aweł] Piotrowski.
Tytuł: Przydatność komputerowej wizualizacji ruchów kłykci stawów skroniowo-żuchwowych w kształtowaniu świadomości zdrowotnej lekarzy dentystów.
Tytuł angielski: Influence of computer visualization of TMJ condyles movements, on the formation of health consciousness of the dentists.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Wisła, 21-23 X 2011. Program i streszcz.
Adres wydawniczy: [B.m, 2011]
Strony: s. [27-28].
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/46
Autorzy: Anna Sójka, Olgierd Schneider, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Typ osobowości a występowanie objawów DNŻ.
Tytuł angielski: Relationship between personality type and TMD.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 3, s. 204-210, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


16/46
Autorzy: Bartosz Leda, Tomasz Niedźwiedzki, Tomasz Łukaszewski, Anna Sójka, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Występowanie dysfunkcji narządu żucia w aspekcie wybranych zachowań behawioralnych.
Tytuł angielski: The occurrence of temporomandibular dysfunction in aspects of selected behavioral conduct.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 387-388.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/46
Autorzy: Anna Prymas, Hanna Napiontek-Kubanek, Janina Stopa.
Tytuł: Występowanie ubytków niepróchnicowego pochodzenia a zaburzenia czynnościowe w jamie ustnej.
Tytuł angielski: Occurence of non carious lesions and functional disorders in the oral cavity.
Czasopismo: Dent. Forum
Szczegóły: 2010 : Vol. 38, nr 1, s. 63-67, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


18/46
Autorzy: Katarzyna Mehr, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Adaptive, social and health problems in patients with functional distubances in masticatory organ.
Tytuł całości: W: Wellness and support in good health and sickness. Pr. zbior. pod red.: Henryka Wiktora.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2009
Strony: s. 251-261 tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PFP
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/46
Autorzy: K[atarzyna] Mehr, P[aweł] Piotrowski.
Tytuł: Assessment of the occurrence of the morphological exponents in the viscerocranium caused by the hyperfunction of muscles in dentistry students.
Tytuł całości: W: 33rd Annual Congress European Prosthodontic Association in conjunction with the Austrian Dental Congress. Innsbruck, October 1-3, 2009.
Adres wydawniczy: [Innsbruck, 2009]
Strony: s. 81-82.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/46
Autorzy: Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Implanto-protetyczne zaopatrzenie pacjentów z zaburzeniami zwarciowo-zgryzowymi.
Tytuł angielski: Implant-prosthetic treatment of patients with malocclusion.
Czasopismo: Dent. Forum
Szczegóły: 2009 : Vol. 37 supl., s. 46.
Uwagi: Jubileusz 55-lecia powołania Katedry Ortodoncji Uniw. Med. w Poznaniu oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zespołowe leczenie wad narządu żucia u osób dorosłych - współczesne wielospecjalistyczne trendy". Poznań, 9-10 X 2009 r. Tekst w j. pol. i ang.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/46
Autorzy: Stefan Włoch, Jerzy Łakomski, Katarzyna Mehr.
Tytuł: Relaksacja mięśni - konieczny element diagnostyki, terapii, rehabilitacji i metod edukacyjnych przy zaburzeniach czynnościowych US.
Tytuł angielski: Relaxation of the muscles a necessary factor of diagnosis, therapy, rehabilitation and education methods in dysfunction of stomatognathic system.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 173.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/46
Autorzy: Anna Sójka, Olgierd Schneider, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Wpływ typu osobowości na występowanie objawów DNŻ.
Tytuł angielski: Influence of type personality in TMD.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 177.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/46
Autorzy: M[aria] Borysewicz-Lewicka, M[aria] Kruszyńska-Rosada, A[dam] Zawadka, B[artosz] Liweń, B[arbara] Lempe, K[atarzyna] [J.] Wiśniewska, K[arolina] Gerreth.
Tytuł: Dysfunctions and parafunctions of stomatognathic system in children with disabilities and /or chronic disease from Wielkopolska.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud.
Szczegóły: 2008 : Vol. 17, nr 6A Pt. 1, s. 55-61, tab. bibligr. abstr.
Uwagi: Second Scientific and Educational Conference: "State of Health of Oral Cavity and Environments Conditionals. Achievements of Modern Dentistry". Nałęczów, 24th-26th April, 2008.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

24/46
Autorzy: K[arolina] Gerreth, W. Stokowska, D. Waszkiel, B[arbara] Lempe, K[atarzyna] [J.] Wiśniewska.
Tytuł: Dysfunctions of the stomatognathic system in patients with cerebral palsy and epilepsy.
Czasopismo: J. Disabil. Oral Health
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 4, s. 191.
Uwagi: Proceedings of the 19th Congress of the International Association for Disability and Oral Health. Santos, Brazil, October 28-31, 2008.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/46
Autorzy: Maria Borysewicz-Lewicka, Maria Kruszyńska-Rosada, Adam Zawadka, Bartosz Liweń, Barbara Lempe, Katarzyna [J.] Wiśniewska, Karolina Gerreth.
Tytuł: Dysfunkcje i parafunkcje narządu żucia u dzieci obciążonych niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych zamieszkujących Wielkopolskę.
Tytuł całości: W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 24-26 IV 2008.
Adres wydawniczy: [B.m., 2008]
Strony: s. 173.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

26/46
Autorzy: Paweł Piotrowski, Katarzyna Mehr, Barbara Maciejewska, Bożena Wiskirska-Woźnica.
Tytuł: Ocena zaburzeń słuchowych u pacjentów z dysfunkcjami narządu żucia.
Tytuł angielski: Evaluation of auditory disturbances in patients with dysfunction of stomatognathic system.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 369-370.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/46
Autorzy: Teresa Matthews-Brzozowska, Magdalena Tomasz, Paweł Bohater, Małgorzata Bohater.
Tytuł: Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne u pacjentki z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia - opis przypadku.
Tytuł angielski: Combined orthodontic-prosthetic treatment of the patient with functional masticatory disorders - case report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 352.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

28/46
Autorzy: Agnieszka Wiertel-Krawczuk, Anna Sójka, Juliusz Huber.
Tytuł: Neuralgia nerwu trójdzielnego ze współistniejącą dysfunkcją narządu żucia - opis przypadku.
Tytuł angielski: Neuralgic disturbances of the fibers in trigeminal nerve with coexisting TMD - a case study.
Tytuł całości: W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Kraków, 7-8 XII 2007. Program i streszcz.
Adres wydawniczy: [Kraków, 2007]
Strony: s. 33.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/46
Autorzy: Teresa Matthews-Brzozowska, Magdalena Tomasz, Paweł Bohater, Małgorzata Bohater.
Tytuł: Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne u pacjentki z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia - opis przypadku.
Tytuł angielski: Combined orthodontic-prosthetic treatment of the patient with functional masticatory disorders - case report.
Tytuł całości: W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 XI 2007.
Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
Strony: s. 139.
Uwagi: Tekst w j. pol. i ang.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

30/46
Autorzy: Magdalena Tomasz, Maja Matthews-Kozanecka, Beata Bielicka.
Tytuł: Zależności między cechami zwarcia a zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia po leczeniu ortodontycznym.
Tytuł angielski: Relations between occlusion characteristics and functional disorders after orthodontic treatment.
Tytuł całości: W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 XI 2007.
Adres wydawniczy: [B.m., 2007]
Strony: s. 252.
Uwagi: Tekst w j. pol. i ang.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

31/46
Autorzy: Anna Prymas, Hanna Napiontek-Kubanek, Janina Stopa.
Tytuł: Disturbances in masticatory organ and development of defects of non-carious origin.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 124.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

32/46
Autorzy: Zdzisław Krysiński, Anna Sójka.
Tytuł: Objawy dysfunkcji narządu żucia u młodocianych pacjentów z chorobami narządu ruchu - badania wstępne.
Tytuł angielski: The symptoms of the disorders of the masticatory system in juvenile patients with orthopedic dysfunctions - preliminary investigations.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 4, s. 267-272, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


33/46
Autorzy: Anna Prymas, Hanna Napiontek-Kubanek, Janina Stopa.
Tytuł: Zaburzenia czynnościowe narządu żucia a występowanie ubytków niepróchnicowego pochodzenia.
Tytuł angielski: Disturbances in masticatory organ and development of defects of non-carious origin.
Tytuł całości: W: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Adres wydawniczy: Poznań, 2005
Strony: s. 54.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

34/46
Autorzy: A[nna] Sójka, J[uliusz] Huber, Z[dzisław] Krysiński, A[gnieszka] Wilusz, M[agdalena] Wojtysiak, M[onika] Kaczmarek.
Tytuł: Współistnienie zmian patologicznych w czynności mięśni twarzy, narządu żucia, obręczy barkowej i przykręgosłupowych z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia - w świetle badań stomatologicznych i elektromiografii globalnej.
Tytuł angielski: Comorbidity of pathologic changes in function of facial, masticatory, shoulder girdle and vertebral muscles with masticatory function disorders - in the light of dental studies and global electromyography.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2004 : T. 54, nr 4, s. 281.
Uwagi: XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Sekcji Protetyki. Łagów Lubuski, 28-29 maja, 2004 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

35/46
Autorzy: Zdzisław Krysiński, Anna Sójka.
Tytuł: Występowanie objawów dysfunkcji narządu żucia u młodocianych pacjentów ortopedycznego szpitala rehabilitacyjnego - badania wstępne.
Tytuł angielski: Prevalence of symptoms of temporomandibular dysfunction in juvenile patients of orthopedic rehabilitation hospital - preliminary investigations.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2004 : T. 54, nr 6, s. 393-399, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

36/46
Autorzy: S[tefan] Włoch, M[aria] Borysewicz-Lewicka, M[aciej] Koralewski, J[erzy] Łakomski.
Tytuł: Functional disorders and myoarthropathy in school children.
Tytuł całości: W: IAPD-SFOP - Paris 2001. 18th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry "Smile to the future". Paris, France, 12-15 September 2001. Final Programme. Abstracts.
Adres wydawniczy: [B.m., 2001]
Strony: s. 115.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

37/46
Autorzy: Maciej Koralewski.
Tytuł: Wiedza studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej na temat zaburzeń czynnościowych narządu żucia.
Tytuł angielski: Knowledge of Faculty of Medicine students about functional disorders in stomatognathic system.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Jastrzębia Góra, 12-14 X 2001. [Streszczenia].
Adres wydawniczy: [B.m., 2001]
Strony: s. 106.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

38/46
Autorzy: Maciej Koralewski, Ryszard Koczorowski, Jacek Gracz.
Tytuł: Wybrane cechy psychofizyczne a zmiany w układzie stomatognatycznym u studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Medycznej.
Tytuł angielski: Selected psychophysiological traits versus changes in the stomatognathic system of the Academy of Physical Education and the University of Medical Sciences.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2001 : T. 51, nr 3, s. 153-157, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


39/46
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Maciej Koralewski, Jacek Gracz.
Tytuł: Interdependence of certain psychological features and changes in the stomatognathic system in the students of the University of Medical Sciences and the Academy of Physical Education in Poznań.
Czasopismo: Acta Bioeng. Biomech.
Szczegóły: 2000 : Vol. 2 suppl. 1, s. 253-257, bibliogr. abstr.
Uwagi: Materiały XVI Szkoły Biomechaniki. Warszawa-Mikołajki, 10-13 IX 2000.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


40/46
Autorzy: R[yszard] Koczorowski, M[aciej] Koralewski, J. Gracz.
Tytuł: Psychofizyczna ocena studentów AM w aspekcie stomatologicznym.
Tytuł angielski: Psychophysical evaluation of students of University of Medical Sciences in dental aspect.
Czasopismo: Pozn. Stom.
Szczegóły: 2000 : supl., s. 35.
Uwagi: "Osiągnięcia stomatologii u progu XXI wieku". Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED 2000.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

41/46
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Jacek Gracz, Maciej Koralewski.
Tytuł: Rola stanów psychoemocjonalnych w powstawaniu zaburzeń narządu żucia.
Tytuł angielski: The role of psychoemotional states in the occurrence of dental dysfunctions.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Siles.
Szczegóły: 2000 : supl. 31, s. 143-147, il. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Materiały IV Konferencji "Biomechanika i mechanika w stomatologii". Ustroń Jaszowiec, 19-22 X 2000.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

42/46
Autorzy: M[aciej] Koralewski, R[yszard] Koczorowski, J[acek] Gracz.
Tytuł: Wybrane cechy psychofizyczne - a zmiany w układzie stomatognatycznym u studentów AWF i AM.
Tytuł angielski: Selected psychophysical traits - and changes in stomatognathic system in students of Academy of Physical Education and of Medical Academy.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki. Poznań-Kiekrz 2000. [Poznań], 18-20 V 2000.
Adres wydawniczy: Poznań, 2000
Strony: s. 89.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

43/46
Autorzy: Maciej Koralewski, Ryszard Koczorowski, Jacek Gracz.
Tytuł: Zmiany w układzie stomatognatycznym a wybrane cechy psychofizyczne.
Tytuł angielski: Dependence of changes in the stomatognathic system on selected psychophysical characteristics.
Czasopismo: Acta Bioeng. Biomech.
Szczegóły: 1999 : Vol. 1 suppl. 1, s. 245-248, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Biomechanika '99". Wrocław-Polanica Zdrój, 8-11 IX 1999.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

44/46
Autorzy: S[tefan] Włoch, J[erzy] Łakomski.
Tytuł: LMS-MTMJ+EMG - nowa metoda pomiaru i analizy ruchu żuchwy i ssż.
Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt.: Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego. XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki. Sesja Organizacji ILSI Europe. II Międzynarodowe Targi DENTEXPO '97. Warszawa, 24-26 IV 1997. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
Strony: poz. 33.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

45/46
Autorzy: S[tefan] Włoch, M[aria] Borysewicz-Lewicka, J[oanna] Chłapowska, J[erzy] Łakomski, M[aciej] Koralewski.
Tytuł: Występowanie objawów zaburzeń czynnościowych i mioartropatii skroniowo-żuchwowych u dzieci szkolnych.
Tytuł angielski: Occurrence of symptoms of functional disturbances and temporomandibular myoarthropathy in school children.
Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt.: Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego. XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki. Sesja Organizacji ILSI Europe. II Międzynarodowe Targi DENTEXPO '97. Warszawa, 24-26 IV 1997. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
Strony: poz. 72.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

46/46
Autorzy: Elżbieta Szponar.
Tytuł: Stomatodynia - przyczyny i leczenie na podstawie piśmiennictwa i obserwacji własnych.
Tytuł angielski: Stomatodynia - reasons and treatment of the ground of the literature and authors clinical studies.
Czasopismo: Pozn. Stom.
Szczegóły: 1991 : T. 19, s. 157-161, bibliogr. rez. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu