logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: CZYNNIKI BIOLOGICZNE
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/17
Autorzy: Magdalena Jałowska.
Tytuł: Czynniki biologiczne.
Tytuł całości: W: Podstawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. nauk.: Joanny Sadłowskiej-Wrzesińskiej i Leszka Lewickiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Wyższa Szkoła Logistyki, 2018
Strony: s. 141-151 [ark. wyd. 0,6], bibliogr. w przyp.
p-ISBN: 978-83-62285-31-0

Typ publikacji: PFP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/17
Autorzy: Aneta Klotzka, Ewa Straburzyńska-Migaj.
Tytuł: Wybrane czynniki prognostyczne w niewydolności serca.
Tytuł angielski: Selected prognostic factors for cardiac failure.
Czasopismo: Kard. Dypl.
Szczegóły: 2018 : T. 17, nr 5, 35-40, 26, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1643-7713
e-ISSN: 2449-9331

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/17
Autorzy: Bartosz Bilski, Jacek Wysocki.
Tytuł: Szkodliwe czynniki biologiczne na stanowisku pracy pielęgniarki i ratownika medycznego.
Tytuł całości: W: Higiena pracy w pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red.: Bartosza Bilskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2016
Strony: s. 10-31 [ark. wyd. 1,5], il. tab. bibliogr.
Uwagi: Publikacja on-line.
p-ISBN: 978-83-7597-276-4

Typ publikacji: PFP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/17
Autorzy: Aneta Konwerska, Beata Janik, Agnieszka Malińska, Wojciech Witkiewicz, Maciej Zabel.
Tytuł: The contribution of endothelial marker proteins in the determination of vascular angiogenic potential, in normal physiological conditions and in neoplasia.
Czasopismo: Adv. Cell Biol.
Szczegóły: 2011 : Vol. 2, nr 1 doi: 10.2478/v10052-011-0005-2, s. 214-228, il. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/17
Autorzy: Joanna Antoszewska, Katarzyna Raftowicz-Wójcik, Beata Kawala, Teresa Matthews-Brzozowska.
Tytuł: Biological factors involved in implant-anchored orthodontics and in prosthetic-implant therapy : A literature review.
Czasopismo: Arch. Immunol. Ther. Exp.
Szczegóły: 2010 : Vol. 58, nr 5, s. 379-383, bibliogr. abstr.
Typ publikacji: PA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.385
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/17
Autorzy: Danuta Ostalska-Nowicka, Michał Nowicki, Aldona Siwińska, Maciej Zabel.
Tytuł: Reorganizacja struktury i funkcji podocytów w idiopatycznych zespołach nerczycowych u dzieci.
Tytuł angielski: Structural and functional reorganization of podocytes in idiopathic nephrotic syndrome in children.
Czasopismo: Post. Biol. Komórki
Szczegóły: 2009 : Vol. 36, nr 1, s. 77-99, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


7/17
Autorzy: Agnieszka Słopień, Monika Dmitrzak-Węglarz, Filip Rybakowski, Tomasz Wolańczyk, Aneta Borkowska, Andrzej Rajewski, Joanna Hauser.
Tytuł: Czynniki biologiczne w etiologii zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
Czasopismo: Psychiat. Pol.
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 155-156.
Uwagi: XLII Zjazd Psychiatrów Polskich "Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych". Szczecin, 14-16 VI 2007.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/17
Autorzy: Magdalena Kujawska-Łuczak, Paweł Bogdański, Joanna Dytfeld, Monika Szulińska, Danuta Pupek-Musialik.
Tytuł: Wpływ posiłku wysokotłuszczowego na stężenie wybranych chemokin prozapalnych i molekuł adhezyjnych w zespole metabolicznym.
Czasopismo: Endokr. Otyłość
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 2, s. 60.
Uwagi: Nowe spojrzenie na otyłość i zespół metaboliczny. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Poznań, 27-29 IX 2007.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/17
Autorzy: R[yszard] Uklejewski, P[iotr] Rogala, W[anda] Stryła, A[ndrzej] Kędzia.
Tytuł: Bone as organ viewed as a biomechatronic system.
Czasopismo: J. Biomech.
Szczegóły: 2006 : Vol. 39 suppl. 1, s. S11.
Uwagi: Abstracts of the 5th World Congress of Biomechanics. Munich, Germany, 29 July-4 August 2006.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/17
Autorzy: R[yszard] Uklejewski, P[iotr] Rogala, W[anda] Stryła, A[ndrzej] Kędzia.
Tytuł: Bone as organ viewed as a biomechatronic system.
Tytuł całości: W: 5th World Congress on Biomechanics. Munich (Germany), July 29-August 4, 2006. Ed.: Dieter Liepsch.
Adres wydawniczy: Bologna; Medimond, 2006
Strony: s. 11-15 il. bibliogr. summ.
Uwagi: [Ser.] International Proceedings.
Typ publikacji: ZRZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/17
Autorzy: Irena Matławska.
Tytuł: Właściwości biologiczne Morinda citrifolia .
Tytuł angielski: Biological properties of Morinda citrifolia.
Tytuł całości: W: Naturalne i syntetyczne modulatory odpowiedzi immunologicznej i angiogenezy. Pr. zbior. pod red. : Andrzeja K. Siwickiego, Ewy Skopińskiej-Róźewskiej.
Adres wydawniczy: Olsztyn : SPW Edycja, 2006
Strony: s. 65-69 bibliogr.
Typ publikacji: PF
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/17
Autorzy: A[leksander] Mrozikiewicz, D[anuta] Kiełczewska-Mrozikiewicz.
Tytuł: Endogenous drug-like factors.
Czasopismo: Basic Clin. Pharmacol. Toxicol.
Szczegóły: 2005 : Vol. 97 suppl. 1, s. 30.
Uwagi: Proceedings of the 7th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. June 25-29, 2005, Poznan, Poland.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/17
Autorzy: Janusz Rybakowski.
Tytuł: Biologiczna patogeneza schizofrenii a leczenie farmakologiczne.
Tytuł angielski: Biological pathogenesis of schizophrenia and pharmacotherapy.
Tytuł całości: W: Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie. [T. ] 3. Pod red.: Andrzeja Cechnickiego i Jacka Bomby.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 105-114 bibliogr.
Uwagi: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
Typ publikacji: PF
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/17
Autorzy: Krzysztof Wiktorowicz.
Tytuł: Mechanizmy i zjawiska odporności człowieka.
Tytuł angielski: Mechanisms and phenomena of human immunity.
Tytuł całości: W: Immunobiologia. Pod. red. Zdzisława Glińskiego i Krzysztofa Kostro. Warszawa 2004
Strony: s. 191-278 il. tab. bibliogr.
Typ publikacji: PF
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/17
Autorzy: Waldemar A. Herman, Katarzyna Łącka.
Tytuł: Współczesne poglądy na etiopatogenezą procesu starzenia.
Tytuł angielski: Current views on etiopathogenesis of aging.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 103, s. 96-100, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


16/17
Autorzy: B[ogusław] Grabowski, W[ojciech] Kaleta, P[iotr] Psuja, M[aria] Zozulińska, K[rystyna] Zawilska.
Tytuł: Uwalnianie do krwi inhibitora zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia osoczowego /TFPI/ po jednorazowym podaniu heparyny lub jej drobnocząsteczkowych frakcji w postaci aerozolu.
Tytuł angielski: Release to blood tissue factor pathway inhibitor /TFPI/ after single inhalatory administration of heparin and its microparticulate fractions in aerosol form.
Czasopismo: Diag. Lab.
Szczegóły: 2001 : T. 37 supl. 2, s. 166.
Uwagi: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Poznań, 4-7 IX 2001.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/17
Autorzy: P[iotr] Kowal.
Tytuł: The study of synergistic role of fibrinogen and some biochemical factors in cerebral ischemia.
Czasopismo: Acta Neurobiol. Exp.
Szczegóły: 1992 : Vol. 52, nr 3, s. 184.
Uwagi: First International Congress of the Polish Neuroscience Society. Warsaw, 21-23 IX 1992. A Congress in the Decade of the Brain. Abstracts. Pt. 1.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu