logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: GLIKOKORTYKOSTEROIDY - DZIAŁANIE SZKODLIWE
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/37
Autorzy: Anna M. Łańczak, Maciej Spałek, Honorata Kubisiak-Rzepczyk, Dorota Jenerowicz, Monika Bowszyc-Dmochowska, Zygmunt Adamski.
Tytuł: Candidiasis and demodicosis of facial skin imitating exacerbation of rosacea.
Czasopismo: Prz. Derm.
Szczegóły: 2019 : T. 106, nr 4, s. 411-416, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: 12.
p-ISSN: 0033-2526

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: KAZ
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5114/dr.2019.88259

2/37
Autorzy: Katarzyna Korzeniowska, Mariola Pawlaczyk.
Tytuł: Kandydoza jamy ustnej po wieloletnim stosowaniu glikokortykosteroidu wziewnego - opis przypadku.
Tytuł angielski: Oral candidiasis after long-term use of inhaled glucocorticosteroid - a case report.
Czasopismo: Farm. Współcz.
Szczegóły: 2018 : T. 11, nr 1, s. 55-57, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 1899-2293

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: KAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/37
Autorzy: Maciej Flader, Anna Bręborowicz, Marek Niedziela.
Tytuł: Ciężka postać wtórnej niedoczynności kory nadnerczy oraz utrata tempa wzrastania w przebiegu leczenia astmy oskrzelowej glikokortykosteroidami wziewnymi.
Tytuł angielski: Severe secondary adrenal insufficiency and growth impairment in a patient with asthma treated with inhaled glucocorticosteroids.
Czasopismo: Endokr. Pediat.
Szczegóły: 2017 : T. 16, supl. 1, s. 64.
Uwagi: VII Zjazd, XXIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Rzeszów, 1-3 czerwca 2017.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/37
Autorzy: Anna Browicz, Magdalena Jałowska, Ryszard Żaba, Dorota Jenerowicz, Zygmunt Adamski.
Tytuł: Atopowe zapalenie skóry - dermatoza predysponująca do wyprysku opryszczkowego.
Tytuł angielski: Atopic dermatitis - dermatosis predisposing to eczema herpeticum.
Czasopismo: Derm. Prakt.
Szczegóły: 2016 : T. 8, nr 6, s. 41-46, il. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2080-1157

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: KAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/37
Autorzy: Patryk Philavong, Magda Żołądek, Marta Nowaczyk, Krzysztof Linke, Liliana Łykowska-Szuber, Iwona Krela-Kaźmierczak.
Tytuł: Osteoporoza posteroidowa w chorobie Leśniowskiego-Crohna - studium przypadku.
Tytuł angielski: Steroid-induced osteoporosis in Crohn's disease - a case report.
Czasopismo: Gastroent. Klin.
Szczegóły: 2016 : T. 8, nr 1, s. 36-41, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2081-1020
e-ISSN: 2081-5115

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: KAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/37
Autorzy: Marta Nowaczyk, Magda Żołądek, Patryk Philavong, Krzysztof Linke, Liliana Łykowska-Szuber, Iwona Krela-Kaźmierczak.
Tytuł: Zaćma jako powikłanie przewlekłej steroidoterapii stosowanej w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna.
Tytuł angielski: Cataract as a complication of chronic steroid therapy in the treatment of Crohn's disease.
Czasopismo: Forum Med. Rodz.
Szczegóły: 2016 : T. 10, nr 6, s. 314-318, bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 1897-3590
e-ISSN: 1897-7839

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: KAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


7/37
Autorzy: K[atarzyna] Kosicka, A. Pękal, A[nna] Siemiątkowska, M. Krzyścin, G[rzegorz] Bręborowicz, F[ranciszek] K. Główka.
Tytuł: 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 2 in regulation of fetal exposure to glucocorticoids.
Tytuł całości: W: European Conference "Safety of medication use in pregnancy". Konferencja Satelitarna EUROmediCAT "Profilaktyka wad wrodzonych - Terapia kobiety ciężarnej bezpieczna dla płodu". Poznań, Poland, February 2-4, 2015.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2015
Strony: s. 44-45.
p-ISBN: 978-83-7597-254-2

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/37
Autorzy: Dorota Pisarczyk-Wiza, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz.
Tytuł: Glikokortykosteroidy a zaburzenia metabolizmu glukozy.
Tytuł angielski: Glucocortycosteroids and disturbances of glucose metabolism.
Czasopismo: Diabet. Klin.
Szczegóły: 2015 : T. 4, nr 3, s. 110-116, bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2084-4441

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5603/DK.2015.0010

9/37
Autorzy: P[iotr] Leszczyński, M. Bykowska.
Tytuł: Terapia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) a leczenie osteoporozy.
Tytuł angielski: RA treatment vs. osteoporosis treatment.
Czasopismo: Ortop. Traum. Rehab.
Szczegóły: 2013 : Vol. 15, suppl. 2, s. 74-75.
Uwagi: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. Kraków, 20-21 września 2013.
p-ISSN: 1509-3492

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/37
Autorzy: Kinga Byczkowska, Wojciech Adamski, Zygmunt Adamski.
Tytuł: Kandydoza jamy ustnej jako działanie niepożądane wziewnych glikokortykosteroidów i antybiotyków.
Tytuł angielski: Oral candidiasis as a side effect of inhaled corticosteroids and antibiotics.
Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
Szczegóły: 2012 : T. 29, supl. 3, s. s118-s120, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Czasopismo posiada - IF 0.664, Punktację Min. Nauki: 15.000
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


11/37
Autorzy: W[anda] Horst-Sikorska, D[ominik] Dytfeld.
Tytuł: Powikłania steroidoterapii.
Tytuł angielski: Side effects of steroid therapy.
Czasopismo: Endokr. Pol.
Szczegóły: 2012 : T. 63 supl. A, s. 40.
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Poznań, 27-29 IX 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/37
Autorzy: Iwona Andrys-Wawrzyniak, Anna Jabłecka, Artur Cieślewicz, Katarzyna Korzeniowska, Anna Skołuda.
Tytuł: Działania niepożądane glikokortykosteroidów. Zaostrzenie jatrogennej przewlekłej niewydolności nadnerczy u chorego w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego leczonego przewlekle glikokortykosteroidami z powodu ciężkiej obturacyjnej choroby płuc - przypadek kliniczny.
Tytuł angielski: Adverse effects of glucocorticoids. Exacerbation of iatrogenic chronic adrenal failure in patient with acute coronary syndrome treated with glucocorticoids as a result of severe obstructive pulmonary disease. Case report.
Czasopismo: Prz. Lek.
Szczegóły: 2010 : T. 67, nr 10, s. 1093-1095, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/37
Autorzy: Marek Niedziela.
Tytuł: Aspekty endokrynologiczne przewlekłego leczenia glikokortykosteroidami.
Czasopismo: Prz. Pediat.
Szczegóły: 2009 : Vol. 39 supl. 1, s. 49.
Uwagi: XXX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Poznań, 25-27 VI 2009 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/37
Autorzy: Marek Niedziela, Anna Bręborowicz, Monika Obara-Moszyńska.
Tytuł: Diagnostyka dzieci niskorosłych przewlekle leczonych glikokortykosteroidami.
Tytuł angielski: Diagnostics of children with growth retardation on chronic glucocorticosteroid therapy.
Czasopismo: Endokr. Pediat.
Szczegóły: 2009 : T. 8 supl. 2, s. 52-58, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: 1 Poznańskie Spotkanie z Endokrynologią Dziecięcą (1 PSED) "Zaburzenia wzrastania". Poznań, 25 IX 2009. Czasopismo posiada - Pkt Min. Nauki: 6.000
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/37
Autorzy: Maria Żmudzińska, Magdalena Czarnecka-Operacz, Wojciech Silny.
Tytuł: Contact allergy to glucocorticosteroids in patients.
Czasopismo: Acta Dermatovenerol. Croat.
Szczegóły: 2008 : Vol. 16, nr 2, s. 72-78, tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: ZA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/37
Autorzy: Magdalena Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Diagnostyka i znaczenie praktyczne uczulenia na glikokortykosteroidy .
Tytuł angielski: Diagnostics and clinical aspects of allergy to corticosteroids.
Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
Szczegóły: 2008 : T. 25 supl. 1, s. S-105-S106.
Uwagi: XXIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Poznań, 3-6 IX 2008 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/37
Autorzy: M[aria] Żmudzińska, M[agdalena] Czarnecka-Operacz, W[ojciech] Silny.
Tytuł: Problem of glucocorticosteroids contact allergy.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2008 : Vol. 63 suppl. 88, s. 205.
Uwagi: Abstracts of the XXVII EAACI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Barcelona, Spain, 7-11 June 2008.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/37
Autorzy: Wanda Horst-Sikorska.
Tytuł: Steroidoterapia - korzyści i zagrożenia.
Tytuł angielski: Steroid therapy - advantages and risks.
Czasopismo: Przew. Lek.
Szczegóły: 2008 : nr 1 (103), s. 133-136, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


19/37
Autorzy: Piotr Leszczyński, Paweł Hrycaj, Stefan H. Mackiewicz.
Tytuł: Osteoporoza śródzapalna i poglikokortykosteroidowa - hierarchia leków.
Tytuł angielski: Inflammation osteoporosis and corticosteroid-induced osteoporosis - the drugs hierarchy.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2007 : Vol. 45, nr 6, s. 374-381, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Lubelskie Dni Reumatologiczne". Kazimierz Dolny n. Wisłą, 31 V-2 VI 2007.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


20/37
Autorzy: Magdalena Czarnecka-Operacz, Maria Żmudzińska.
Tytuł: Alergia kontaktowa na miejscowe preparaty glikokortykosteroidowe.
Tytuł angielski: Contact allergy to topical glycocorticosteroids.
Czasopismo: Derm. Estet.
Szczegóły: 2005 : Vol. 7, nr 3, s. 145-149, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


21/37
Autorzy: M[aria] Żmudzińska, M[agdalena] Czarnecka-Operacz, W[ojciech] Silny.
Tytuł: Allergic contact dermatitis in patients with chronic venous leg ulcers.
Tytuł całości: W: World Allergy Congress. Munich 2005. The XIX World Allergy Organization Congress. The XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Munich, 26 June-1 July 2005.
Adres wydawniczy: [B.m., 2005]
Strony: abstr. 27.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/37
Autorzy: M[aria] Żmudzińska, M[agdalena] Czarnecka-Operacz, W[ojciech] Silny.
Tytuł: Allergic contact dermatitis in patients with chronic venous leg ulcers.
Czasopismo: Allergy Clin. Immunol. Int.
Szczegóły: 2005 : suppl. 1, s. 12.
Uwagi: World Allergy Congress - XIX World Allergy Organization Congress, XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology EAACI. Munich, Germany, June 26-July 1, 2005.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/37
Autorzy: D[orota] Jenerowicz, M[agdalena] Czarnecka-Operacz, W[ojciech] Silny.
Tytuł: Corticosteroid phobia phenomenon in patients suffering from atopic dermatitis.
Tytuł całości: W: World Allergy Congress. Munich 2005. The XIX World Allergy Organization Congress. The XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Munich, 26 June-1 July 2005.
Adres wydawniczy: [B.m., 2005]
Strony: abstr. 1150.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

24/37
Autorzy: D[orota] Jenerowicz, M[agdalena] Czarnecka-Operacz, W[ojciech] Silny.
Tytuł: Corticosteroid phobia phenomenon in patients suffering from atopic dermatitis.
Czasopismo: Allergy Clin. Immunol. Int.
Szczegóły: 2005 : suppl. 1, s. 418.
Uwagi: World Allergy Congress - XIX World Allergy Organization Congress, XXIV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology EAACI. Munich, Germany, June 26-July 1, 2005.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/37
Autorzy: Maria Żmudzińska, Promotor: Magdalena Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Analiza reakcji alergicznej typu opóźnionego u chorych na przewlekłe owrzodzenia podudzi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Delayed type of hypersensitivity in patients with chronic venous leg ulcers. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Strony: 121 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Katedra i Klinika Dermatologii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

26/37
Autorzy: I[wona] Andrys, K[atarzyna] Korzeniowska, A[nna] Jabłecka.
Tytuł: Działania niepożądane glikokortykosteroidów zarejestrowane przez Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych Leków (ROMDNL) w Poznaniu.
Tytuł angielski: Side effects of glucocorticoids registered by Regional Center of Undesired Effects of Drugs in Poznań.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Niepożądane działania leków." Poznań, 16 IV 2004. Materiały naukowe.
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Strony: s. 103 tab.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/37
Autorzy: D[orota] Jenerowicz, M[agdalena] Czarnecka-Operacz, W[ojciech] Silny, P[aweł] Silny.
Tytuł: Zjawisko fobii kortykosteroidowej u chorych na atopowe zapalenie skóry.
Tytuł angielski: Corticosteroid phobia in patients with atopic dermatitis.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Niepożądane działania leków." Poznań, 16 IV 2004. Materiały naukowe.
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Strony: s. 62-63 bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

28/37
Autorzy: Maria Żmudzińska, Magdalena Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Alergiczny wyprysk kontaktowy u chorych na przewlekle owrzodzenia podudzi.
Tytuł angielski: Allergic contact dermatitis in patients with chronic leg ulcers.
Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
Szczegóły: 2003 : T. 20, z. 1, s. 37-40, bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


29/37
Autorzy: Iwona Rospond, Ewa Czaplicka, Anna Bręborowicz, Krystyna Pecold.
Tytuł: Chronic inhaled glicorticosteroid therapy combines with periodic oral glicocorticosteroid therapy and the posterior subcapsular cataract - preliminary report.
Tytuł całości: W: 14th Congress of the European Society of Ophthalmology. Madrid, Spain, June, 7-12, 2003. Abstract book.
Adres wydawniczy: [B.m., 2003]
Strony: s. 223-224.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

30/37
Autorzy: Wojciech Silny, Magdalena Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Działania niepożądane miejscowych preparatów glikokortykosteroidowych stosowanych w dermatologii.
Tytuł angielski: Adverse effects of topical glucocorticosteroid preparations applied in dermatology.
Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
Szczegóły: 2003 : T. 20, z. 1, s. 30, 32-36 tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


31/37
Autorzy: Wanda Horst-Sikorska.
Tytuł: Jakość kości w chorobach gruczołów wydzielania wewnętrznego.
Tytuł angielski: The quality of bone in endocrinological diseases.
Czasopismo: Twój Mag. Med.
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 14, s. 30-33, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

32/37
Autorzy: Aleksandra Suwalska, Dorota Łojko, Janusz Rybakowski.
Tytuł: Zaburzenia psychiczne podczas leczenia glikokortykoidami.
Tytuł angielski: Psychiatric complications of glucocorticoid treatment.
Czasopismo: Psychiat. Pol.
Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 2, s. 271-280, tab. bibliogr. rés. soderž. summ. Zsfassung.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


33/37
Autorzy: Jan Styczyński, Mariusz Wysocki, Anna Balcerska, Walentyna Balwierz, Alicja Chybicka, Paweł Kołecki, Jerzy Kowalczyk, Michał Matysiak, Roma Rokicka-Milewska.
Tytuł: Comparative cytotoxicity of various glucocorticoids in childhood acute lymphoblastic and non-lymphoblastic leukemia.
Czasopismo: Leukemia
Szczegóły: 2001 : Vol. 15, nr 3, s. 511.
Uwagi: 4th International Symposium on Drug Resistance in Leukemia and Lymphoma. Amsterdam, 7-10 March 2001.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

34/37
Autorzy: Wanda Horst-Sikorska.
Tytuł: Osteoporoza wtórna.
Tytuł angielski: Secondary osteoporosis.
Czasopismo: Twój Mag. Med.
Szczegóły: 2001 : R. 6, nr 11, s. 39-44, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

35/37
Autorzy: Ewa Burchardt-Kroll.
Tytuł: Zastosowanie glikokortykosteroidów w okresie noworodkowym i ich wpływ na autoregulację wydzielania endogennych hormonów nadnerczowych.
Tytuł angielski: Glucocorticosteroids in newborn period - their influence on hypothalamo-pituitary-adrenal axis.
Czasopismo: Post. Neonat.
Szczegóły: 1998 : T. 9, s. 255-261, bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


36/37
Autorzy: A[nna] Bręborowicz, A[nna] Orzeszko-Spaczyńska, A[leksandra] Światły, J[erzy] Alkiewicz.
Tytuł: Densytometryczna ocena gęstości mineralnej kości u dzieci z astmą oskrzelowa.
Tytuł angielski: Densitometric evaluation of mineral bone density in children with bronchial asthma.
Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
Szczegóły: 1997 : Vol. 3 suppl. 2, s. 71.
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Katowice, 20-23 XI 1997.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

37/37
Autorzy: M[ałgorzata] Kołaczkowska.
Tytuł: Glikokortykosteroidy wziewne a osteoporoza u chorych z astmą oskrzelową.
Tytuł angielski: Inhaled glucocorticosteroids and osteoporosis in patients with asthma.
Czasopismo: Post. Aerozoloter.
Szczegóły: 1993 : T. 1, nr 3-4, s. 193-200, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu