logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: IMMUNOGLOBULINA E
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/23
Autorzy: Łukasz Grewling, Dorota Jenerowicz, Paweł Bogawski, Matt Smith, Małgorzata Nowak, Agata Frątczak, Magdalena Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Cross-sensitization to Artemisia and Ambrosia pollen allergens in an area located outside of the current distribution range of Ambrosia.
Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
Szczegóły: 2018 : T. 35, z. 1, s. 83-89, il. tab. bibliogr. abstr.
Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 0.875.
p-ISSN: 1642-395X
e-ISSN: 2299-0046

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.757
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.5114/ada.2018.73167

  2/23
  Autorzy: Magdalena Czarnecka-Operacz.
  Tytuł: Pollen allergy and airborne dermatitis.
  Czasopismo: Alerg. Immun.
  Szczegóły: 2012 : T. 9, nr 2-3, s. 116-117, bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  3/23
  Autorzy: Magdalena Olejniczak-Rabinek.
  Tytuł: Zdrowotny program terapeutyczny : leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej - perspektywa wdrożenia i prognozy dla chorych.
  Tytuł całości: W: Apteka Plus. Prawo i zarządzanie. Warszawa: Dr Josef Raabe, 2003 [aktual. 2011]
  Strony: artyk. E 3.7 [s. 1-18] bibliogr.
  Uwagi: Ser.: Zajrzyj i Znajdź
  Typ publikacji: PFP
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  4/23
  Autorzy: M[arek] Niedziela, M[onika] Obara-Moszyńska, A[leksandra] Szczawińska-Popłonyk, A[nna] Bręborowicz.
  Tytuł: Zespół hipergammaglobulinemii IgE współistniejacy z autoimmunologicznym zespołem wielogruczołowym typu 2 u 12,5-letniej dziewczynki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Hyper-IgE syndrome coexisting with autoimmune polyglandular syndrome type 2 in 12.5 years old girl - the case report.
  Czasopismo: Endokr. Pediat.
  Szczegóły: 2009 : T. 8 supl. 1, s. 26.
  Uwagi: IV Zjazd - XIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Łódź, 28-30 V 2009
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  5/23
  Autorzy: Magdalena Czarnecka-Operacz.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: C. Peixinho i in.; Uczulenie na lateks : nowa wiedza w zakresie przyczyn istnienia różnych profili alergicznych w różnych grupach ryzyka. Dermatol. Futura 2008, 6(54), 30-32, 34, 36-38].
  Tytuł angielski: Comment on: C. Peixinho et al; Latex allergy: new insights to explain different sensitization profiles in different risk groups. Br. J. Dermatol. 2008; 159 : 132-136.
  Czasopismo: Dermatol. Futura
  Szczegóły: 2008 : nr 6 (54), s. 38-39, bibliogr.
  Typ publikacji: PK
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  6/23
  Autorzy: W[ojciech] Silny, M[agdalena] Czarnecka-Operacz.
  Tytuł: Immunological aspects of atopic dermatitis.
  Czasopismo: G. Ital. Dermatol. Venerol.
  Szczegóły: 2007 : Vol. 142, nr 3, s. 243-249, bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  7/23
  Autorzy: Aleksandra Szczawińska-Popłonyk.
  Tytuł: Zaburzenia wytwarzania immunoglobuliny E w pierwotnych niedoborach odporności.
  Tytuł angielski: Abnormalities of immunoglobulin E production in primary immunodeficiency disorders.
  Czasopismo: Alergia Astma Immun.
  Szczegóły: 2006 : T. 11, nr 3, s. 137-142, bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  8/23
  Autorzy: Anna Bręborowicz.
  Tytuł: Podstawy diagnostyki alergologicznej w chorobach układu oddechowego.
  Tytuł angielski: Principles of allergy diagnosis in respiratory diseases.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1-2, s. 43-46, bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  9/23
  Autorzy: Magdalena Czarnecka-Operacz.
  Tytuł: Allergy and pollinosis.
  Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
  Szczegóły: 2003 : T. 20, z. 4, s. 230-234, il. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  10/23
  Autorzy: Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski.
  Tytuł: Immediate hypersensitivity in bullous pemphigoid. A review of our own data and the literature.
  Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
  Szczegóły: 2002 : T. 19, z. 1, s. 7-16, il. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  11/23
  Autorzy: Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski.
  Tytuł: Wykrycie ziarnistych złogów IgE w skórze właściwej, lecz nie linijnych złogów IgE wzdłuż połączenia skórno-naskórkowego, u niektórych chorych na pemfigoid pęcherzowy.
  Tytuł angielski: Detection of granular IgE deposits in the dermis, but not linear IgE deposits along dermo-epidermal junction, in certain patients with bullous pemphigoid.
  Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
  Szczegóły: 2001 : T. 18, z. 3, s. 177-180, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  12/23
  Autorzy: Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski.
  Tytuł: Badania charakteru złogów IgE w skórze chorych na pemfigoid pęcherzowy.
  Tytuł angielski: Studies on the nature of IgE deposits in the skin of patients with bullous pemphigoid.
  Czasopismo: Derm. Klin.
  Szczegóły: 2000 : T. 2, nr 3-4, s. 115-118, il. tab. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  13/23
  Autorzy: M[irosław] Stankiewicz, E[dward] Hadaś, R[ichard] Shaw, R[ichard] Green.
  Tytuł: Immunisation of lambs with drug-abbreviated Haemonchus contortus infections : protection against homologous and heterologous challenge.
  Czasopismo: Acta Parasitol.
  Szczegóły: 2000 : Vol. 45, nr 3, s. 203.
  Uwagi: VIII European Multicolloquium of Parasitology. 10-14 September 2000, Poznań, Poland. Abstracts.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  14/23
  Autorzy: Mirosław Stankiewicz, Edward Hadaś, Richard Shaw, Richard Green.
  Tytuł: Immunisation of lambs with drug-abbreviated Haemonchus contortus infections : protection against homologous and heterologous challenge.
  Czasopismo: Parasitol. Res.
  Szczegóły: 2000 : Vol. 86, nr 9, s. 758-761, tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.025
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  15/23
  Autorzy: I[wona] Ignyś, H[anna] Krauss, W[aldemar] Malewski, M[ałgorzata] Bartkowiak, M[arian] Krawczyński.
  Tytuł: Oxidants and antioxidants in children with food allergy.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 1997 : Vol. 52, nr 37 suppl., s. 147.
  Uwagi: The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology EAACI '97. Rhodes, Hellas, June 1-5, 1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  16/23
  Autorzy: Izabella Pawlik, Urszula Mackiewicz, Jan K. Łącki, Krzysztof Wiktorowicz, Jan Konys.
  Tytuł: Relationship between expression of CD45RA and CD45RO antigens on peripheral blood CD4+ lymphocytes and IgE, aslGE level in patients with atopic diseases.
  Czasopismo: Saudi Med. J.
  Szczegóły: 1997 : Vol. 18, nr 4, s. 405-409, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.161
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  17/23
  Autorzy: Jerzy Stefaniak, Małgorzata Paul.
  Tytuł: Aspekty kliniczne bąblowcowych torbieli wątroby. Wartość kliniczna i diagnostyczna wykrywania przeciwciał IgG, IgG1, IgG4, IgE w bąblowicy wątroby.
  Tytuł angielski: Clinical aspects of the hepatic cystic echinococcosis. Clinical and diagnostic value of examining IgG, IgG1, IgG4, IgE antibodies in liver cystic.
  Czasopismo: Hepat. Pol.
  Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 4, s. 199-208, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  18/23
  Autorzy: M[ałgorzata] Dąbkowska, M. Staszyńska, J[anusz] K. Rybakowski.
  Tytuł: Specific IgE antibodies in major psychoses.
  Czasopismo: Eur. Psychiatry
  Szczegóły: 1994 : Vol. 9 suppl. 1, s. 158s.
  Uwagi: 7th Congress, Association of European Psychiatrists, 18-22 September 1994, Copenhagen, Denmark.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  19/23
  Autorzy: Urszula Mackiewicz, Jan Konys.
  Tytuł: Rola immunoglobuliny E w odczynach immunologicznych.
  Tytuł angielski: The role of immunoglobulin E in immune reactions.
  Czasopismo: Post. Nauk Med.
  Szczegóły: 1993 : T. 6, nr 4, s. 171-174, il. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  20/23
  Autorzy: Anna Bręborowicz, Małgorzata Bartkowiak.
  Tytuł: Analysis of hypersensitivity to airborne allergens in children with bronchial asthma using fast.
  Czasopismo: Pneum. Alerg. Pol.
  Szczegóły: 1992 : T. 60 supl. 1, s. 33-36, tab. bibliogr.
  Uwagi: II Symposium of 3M Diagnostic Systems/Whittaker Bioproducts, Rydzyna, 11-13 May 1991.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  21/23
  Autorzy: A[nna] Bręborowicz, A[leksandra] Światły, G[rzegorz] Bręborowicz, M. [Wiesław] Markwitz.
  Tytuł: Cord blood and amniotic fluid IgE as predictors of allergy.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 1992 : Vol. 47, nr 12 suppl., s. 39.
  Uwagi: IVth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Paris, France, 10-15 May 1992. Ed. Jean Bousquet. Abstracts.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  22/23
  Autorzy: U[rszula] Mackiewicz.
  Tytuł: Rola limfocytów w nadwrażliwości zależnej od IgE.
  Tytuł angielski: The role of lymphocytes in IgE-dependent hypersensitivity.
  Czasopismo: Pol. J. Immun.
  Szczegóły: 1992 : Vol. 17, nr 3, s. 157.
  Uwagi: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego [Solina, 3-5 XI 1992].
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  23/23
  Autorzy: Zygmunt Adamski, Jerzy Bowszyc, Anna Chojecka-Adamska, Monika Bowszyc.
  Tytuł: Dopełniacz i krążące kompleksy immunologiczne oraz immunoglobuliny i swoiste IgE w atopowym zapaleniu skóry (AZS) u dzieci leczonych w Uzdrowisku Kołobrzeg.
  Tytuł angielski: Complement and circulating immune complex and immunoglobulins, specific IgE in atopic dermatitis in children treated in health resort in Kołobrzeg.
  Czasopismo: Baln. Pol.
  Szczegóły: 1990 : /1991 T. 32-33, nr 1-4, s. 43-49, il. tab. bibliogr. rez. Zsfassung.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu