logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/19
Autorzy: Katarzyna Gerke, Ryszard Żaba, Agnieszka Osmola-Mańkowska, Zygmunt Adamski.
Tytuł: Analiza znaczenia grup wsparcia dla chorych na łuszczycę działających w Polsce i wybranych krajach w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej.
Tytuł całości: W: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SDWP "Skóra 2019". Hel, 6-9 VI 2019 r.
Adres wydawniczy: [B.m., 2019]
Strony: [1 s. nlb.].
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/19
Autorzy: K[rystyna] Jaracz, K[rystyna] Górna, B[arbara] Grabowska-Fudala, K[atarzyna] Gołębiewska, J[ustyna] Kiejda, J[an] Jaracz.
Tytuł: Health related quality of life and social functioning in patients with negative symptoms: a 12-15 year multi-follow-up study after first-episode schizophrenia.
Czasopismo: Eur. Psychiatry
Szczegóły: 2019 : Vol. 56, suppl., s. S374.
Uwagi: E-Poster Presentation of the 27th European Congress of Psychiatry. EPA 2019. Warsaw, Poland, 6-9 April 2019.
p-ISSN: 0924-9338
e-ISSN: 1778-3585

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/19
Autorzy: Maria Kłodzińska-Berkau, Promotor: Adam Czabański.
Tytuł: Społeczne funkcjonowanie osób cierpiących na chorobę afektywną dwubiegunową. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: [5], 137, 6 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. abstr.
Uwagi: Katedra Nauk Społecznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/19
Autorzy: Marcin Moskalewicz, Michael A. Schwartz, Osborne Wiggins.
Tytuł: The gift of insanity. The rise and fall of cultures from a psychiatric perspective.
Czasopismo: Eidos
Szczegóły: 2018, nr 2 (4), s. 27-37, tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 2544-302X

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.26319/4714

5/19
Autorzy: Katarzyna Cieślak, Promotor: Wojciech Golusiński.
Tytuł: Wybrane cechy psychiczne a sytuacja społeczna osób z ograniczeniem sprawności spowodowanym leczeniem choroby nowotworowej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2018
Strony: 125 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/19
Autorzy: Marta Andrzejewska, Paweł Wójciak, Klaudia Domowicz, Janusz Rybakowski.
Tytuł: Emotion recognition and theory of mind in chronic schizophrenia: association with negative symptoms.
Czasopismo: Arch. Psychiatry Psychother.
Szczegóły: 2017 : Vol. 19, nr 4, s. 7-12, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 1509-2046

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.12740/APP/79878

7/19
Autorzy: Anna Jakrzewska-Sawińska, Krzysztof Sawiński, Roma Krzymińska-Siemaszko, Marta Lewandowicz, Anna Maria Majchrzycka.
Tytuł: Fizyczna i intelektualna aktywność osób starszych jako warunek pomyślnego starzenia się - badania własne.
Tytuł angielski: Physical and intellectual activity of the elderly as a necessary condition of successful ageing.
Tytuł całości: W: Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii. Medyczne i społeczne potrzeby osób starszych: od teorii do praktyki.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pr. zbior. pod red.: Anny Jakrzewskiej-Sawińskiej, Krzysztofa Sawińskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum domowe", 2017
Strony: s. 5-23 [ark. wyd. 1,5], tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-945597-2-4

Typ publikacji: PFP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/19
Autorzy: M[agdalena] Magierska-Krzysztoń, J[olanta] Kociemba, B[arbara] Tabaka, W[itold] Szyfter.
Tytuł: Losy dzieci po implantacji wszczepem ślimakowym w dzieciństwie (po 15 latach użytkowania).
Czasopismo: Nowa Audiofonologia
Szczegóły: 2017 : T. 6, nr 3, s. 110.
Uwagi: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTOLOGIA 2017. Łódź, 5-7 X 2017 r.
p-ISSN: 2084-946X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/19
Autorzy: Paulina Trojan, Przemysław Kaczmarek, Mirosława Cylkowska-Nowak.
Tytuł: Muzykoterapia i inkluzja. Wpływ muzyki na człowieka w kontekście Metody Mobilnej Rekreacji Muzycznej.
Tytuł całości: W: Muzykoterapia. Między wglądem a inkluzją.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strzelecki.
Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017
Strony: s. 386-398 [ark. wyd. 0,7], bibliogr. w przyp.
p-ISBN: 978-83-8019-685-8

Seria: Zdrowie - Choroba - Niepełnosprawność - Terapia
Typ publikacji: PFP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/19
Tytuł: Muzykoterapia. Między wglądem a inkluzją.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. nauk.: Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strzelecki.
Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017
Strony: 469 s. , il. tab. , 23 cm , bibliogr.
p-ISBN: 978-83-8019-685-8

Seria: Zdrowie - Choroba - Niepełnosprawność - Terapia
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/19
Autorzy: Krystyna Górna, Katarzyna Gołębiewska.
Tytuł: Psychoedukacja, psychoterapia i opieka pielęgniarska jako działania optymalizujące funkcjonowanie społeczne osób starszych z zaburzeniami psychicznymi.
Tytuł całości: W: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2017
Strony: s. 333-343 [ark. wyd. 0,8].
Informacje o wydaniu: Wyd. 2.
p-ISBN: 978-83-200-5426-2

Typ publikacji: PFP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/19
Autorzy: Katarzyna Cieślak, Wojciech Golusiński, Anna Wegner, Marta Zagozda, Maria Kuśnierkiewicz.
Tytuł: Psychospołeczne konsekwencje laryngektomii.
Tytuł angielski: Psychosocial consequences of laryngectomy.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2017 : T. 16, nr 2, s. 58-61, il. streszcz. summ
p-ISSN: 1643-658X
e-ISSN: 2083-3326

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/19
Autorzy: Marta Lewandowicz, Joanna Piasek, Sławomir Tobis, Katarzyna Wieczorowska-Tobis.
Tytuł: Robot społeczny w opiece nad osobami starszymi - projekt ENRICHME.
Czasopismo: Post. Diet. Geriatr. Geront.
Szczegóły: 2017, nr 4, s. 60-61.
Uwagi: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dietetyka gerontologiczna - wyzwania i szanse". Poznań, 9 II 2018 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/19
Autorzy: K[atarzyna] Gołębiewska, K[rystyna] Górna, J[ustyna] Kiejda, B[arbara] Grabowska-Fudala, J[an] Jaracz, P[aweł] Wójciak, A[leksandra] Suwalska, R[enata] Szpalik, K[rystyna] Jaracz.
Tytuł: The time-course of negative symptoms and their relationships with social functioning and quality of life of first episode schizophrenia patients: a prospective 11-15 year follow-study.
Czasopismo: Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci.
Szczegóły: 2017 : Vol. 267, supl. 1, s. S66.
Uwagi: 6th European Conference on Schizophrenia Research: Advancing Research-Promoting Recovery, Berlin, Germany, 14-16 September 2017.
p-ISSN: 0940-1334
e-ISSN: 1433-8491

Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.1007/s00406-017-0824-8

15/19
Autorzy: Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strzelecki.
Tytuł: Zamiast wprowadzenia - muzykoterapia jako przestrzeń dla wglądu i inkluzji.
Tytuł całości: W: Muzykoterapia. Między wglądem a inkluzją.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strzelecki.
Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017
Strony: s. 5-17 [ark. wyd. 0,7], bibliogr. w przyp.
p-ISBN: 978-83-8019-685-8

Seria: Zdrowie - Choroba - Niepełnosprawność - Terapia
Typ publikacji: PFP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/19
Autorzy: Jadwiga Rzempowska, Monika Zysnarska, Barbara Stawińska-Witoszyńska, Jan Kłos, Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz, Alicja Krzyżaniak, Tomasz Maksymiuk.
Tytuł: Mental and social well-being versus physical disability - the diagnosis of the problems.
Czasopismo: J. Med. Sci. [d. Now. Lek.]
Szczegóły: 2016 : Vol. 85, nr 1, s. 22-29, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 2353-9798
e-ISSN: 2353-9801

Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

DOI: 10.20883/jms.2016.3

17/19
Autorzy: Marlena Szewczyczak, Dorota Talarska, Maria Stachowska, Joanna Stanisławska, Magdalena Strugała.
Tytuł: Analiza wybranych czynników wpływających na aktywne wykorzystanie czasu oraz utrzymanie stosunków społecznych u osób w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: The analysis of selected factors conditioning active spare time passing and the retention of social relations in senior citizen.
Czasopismo: Geront. Pol.
Szczegóły: 2014 : T. 22, nr 4, s. 173-178, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 1425-4956

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


18/19
Autorzy: Anna Nieznańska, Urszula Baron, Krystyna Jaracz, Krystyna Górna.
Tytuł: Jakość życia w chorobie afektywnej dwubiegunowej.
Tytuł angielski: Quality of life in bipolar disorder.
Czasopismo: Psychiat. Psychoter.
Szczegóły: 2014 : Vol. 10, nr 4, s. 3-15, tab. bibliogr. streszcz. summ.
e-ISSN: 1895-3166

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


19/19
Autorzy: Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska, Agnieszka Dymek-Skoczyńska.
Tytuł: Charakterystyka potrzeb zaspokojonych i niezaspokojonych w perspektywie badacza - badania w DPS w Poznaniu.
Tytuł całości: W: Kwestionariusz Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE) jako narzędzie do oceny zapotrzebowania na opiekę przez osoby w wieku podeszłym.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red.: Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis i Doroty Talarskiej.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Akademia Medycyny, 2013
Strony: s. 89-102 [ark. wyd. 1,3], il. tab. bibliogr.
e-ISBN: 978-83-938872-0-0

Typ publikacji: PFP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu