logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: POKRZYWKA - ETIOPATOGENEZA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/15
Autorzy: Katarzyna Waligóra, Magdalena Jałowska, Magdalena Czarnecka-Operacz, Dorota Jenerowicz, Ryszard Żaba, Zygmunt Adamski.
Tytuł: Nawrotowe wykwity pokrzywkowe u pacjentki po zabiegu kriolipolizy - opis przypadku.
Tytuł angielski: Recurrent urticarial exanthem in patient after cryolipolysis - case report.
Czasopismo: Derm. Prakt.
Szczegóły: 2020 : T. 12, nr 2, s. 67-71, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z 25.01.2017: 3.
p-ISSN: 2080-1157

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: KAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/15
Autorzy: Anna Błaszczyk, Dorota Jenerowicz, Filip Raciborski, Zygmunt Adamski, Magdalena Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Pokrzywka przewlekła - aspekty demograficzne i patogenetyczne.
Tytuł całości: W: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SDWP "Skóra 2019". Hel, 6-9 VI 2019 r.
Adres wydawniczy: [B.m., 2019]
Strony: [2 s. nlb.].
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/15
Autorzy: Anna Sadowska-Przytocka, Promotor: Magdalena Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Znaczenie wybranych przeciwciał przeciwtarczycowych w etiopatogenezie pokrzywki autoimmunologicznej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Role of selected thyroid autoantibodies in pathogenesis of autoimmune urticaria. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 84 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Dermatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


4/15
Autorzy: Anna Malewska-Woźniak, Dorota Jenerowicz, Zygmunt Adamski.
Tytuł: Pokrzywka fizykalna z zimna wyzwaniem nie tylko dla klinicysty. Opis przypadku klinicznego i przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Prz. Derm.
Szczegóły: 2014 : T. 101, nr 5, s. 351.
Uwagi: Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Warszawa, 13-14 listopada 2014.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/15
Autorzy: Dorota Jenerowicz.
Tytuł: Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne u chorych na pokrzywkę przewlekłą.
Tytuł angielski: Hypersensitivity to acetylsalicylic acid and other non-steroid anti-inflammatory drugs in chronic urticaria patients.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2011
Strony: 241 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
p-ISBN: ISBN 978-83-7597-119-4

Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


6/15
Autorzy: Magdalena Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Aktualna wiedza w zakresie etiopatogenezy pokrzywek.
Tytuł angielski: Contemporary knowledge on etiopathogenesis of urticarias.
Czasopismo: Alergia
Szczegóły: 2008 : nr 1 (35), s. 32-36, bibliogr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/15
Autorzy: Michał J. Kowalczyk, Beata Szramka, Janusz Prokop.
Tytuł: Pokrzywka cholinergiczna - postępowanie i wybrane aspekty etiopatogenezy.
Tytuł angielski: Cholinergic urticaria - management and chosen aspect of etiopatogenesis.
Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
Szczegóły: 2008 : T. 25, z. 5, s. 239-242, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


8/15
Autorzy: Anna Rosińska, Patrycja Łopińska, Małgorzata Karpisiewicz, Karolina Piotrowska, Magdalena Czarnecka-Operacz, Dorota Jenerowicz.
Tytuł: Prawdopodobne przyczyny pokrzywki u chorych hospitalizowanych w Klinice Dermatologii Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1997-2003.
Tytuł angielski: Probable causes of chronic urticaria among patients hospitalized in the Department of Dermatology, University of Medical Sciences in Poznań between 1997-2003.
Czasopismo: Post. Derm. Alerg.
Szczegóły: 2004 : T. 21, z. 3, s. 128-135, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


9/15
Autorzy: D[orota] Bohdanowicz, B[arbara] Raszeja-Kotelba.
Tytuł: Choroby przewodu pokarmowego u chorych z pokrzywką przewlekłą hospitalizowanych w Klinice Dermatologii Akademii Medycznej w Poznaniu.
Tytuł angielski: Gastrointestinal tract diseases in patients with chronic urticaria hospitalized in the Dermatology Department of the University of Medical Sciences in Poznań in 1997-2000.
Czasopismo: Derm. Klin.
Szczegóły: 2001 : Vol. 3 suppl. 1, s. 164.
Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 21-24 VI 2001.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/15
Autorzy: B[arbara] Raszeja-Kotelba, D[orota] Bohdanowicz.
Tytuł: Gastric Helicobacter pylori infection and other dyspeptic symptoms in chronic urticaria.
Czasopismo: J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.
Szczegóły: 2000 : Vol. 14 suppl. 1, abstr. P08-63
Uwagi: Abstracts of the 9th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology. Geneva, Switzerland, 11-15 October 2000.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/15
Autorzy: Wojciech Silny.
Tytuł: Etiopatogeneza i patomechanizm pokrzywek.
Tytuł angielski: Etiology and pathomechanism of urticaria.
Czasopismo: Acta Pneum. Allerg. Pediat.
Szczegóły: 1999 : Vol. 2 supl. 1, s. 13-14, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Materiały VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych". Kraków, 10-13 XI 1999.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/15
Autorzy: Magdalena Bator-Wegner, Magdalena Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Pokrzywki fizykalne. 1. Podział, obraz kliniczny i postępowanie diagnostyczne.
Tytuł angielski: Physical urticaria. 1. Classification, clinical pictures and diagnosis.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 1998 : R. 67, nr 11, s. 1163-1170, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


13/15
Autorzy: Maurycy Piotrowski, Wojciech Silny, Magdalena Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Analiza porównawcza wyników leczenia pokrzywki aspirynowej za pomocą diety eliminacyjnej i wytwarzania tolerancji na kwas acetylosalicylowy.
Tytuł angielski: A comparison of the use of an elimination diet and induction of tolerance to acetylosalicylic acis (aspirin) in the treatment of aspirin.
Czasopismo: Pneum. Alerg. Pol.
Szczegóły: 1994 : T. 62 supl. 3, s. 221.
Uwagi: V Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Warszawa, 13-16 X 1994.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/15
Autorzy: M[aurycy] Piotrowski, W[ojciech] Silny, M[agdalena] Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Analiza przyczyn pokrzywki przewlekłej u dzieci i młodzieży.
Tytuł angielski: The analysis of chronic urticaria causes in children.
Tytuł całości: W: X Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Białystok, 8-10 IX 1994. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [Białystok, 1994]
Strony: s. 160.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/15
Autorzy: M[aurycy] Piotrowski, W[ojciech] Silny, M[agdalena] Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Pokrzywka przewlekła u dzieci i młodzieży.
Tytuł angielski: Chronic urticaria in children and youth.
Tytuł całości: W: Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych. II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Kraków, 9-12 XI 1994. Streszcz. wykładów. [B. m., ok. 1994]
Strony: s. 105.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu