logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: ROZPRAWY DOKTORSKIE
Liczba odnalezionych rekordów: 3521Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/3521
Autorzy: Izabela Kwiatkowska, Promotor: Dorota Formanowicz.
Tytuł: Ocena wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz wykładników stanu zapalnego w zależności od stosowanej diety w okresie pandemii COVID-19. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2023
Strony: 137 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/3521
Autorzy: Michalina Lubawy, Promotor: Dorota Formanowicz.
Tytuł: Ocena wybranych zaburzeń metabolicznych i mediatorów stanu zapalnego u osób z kamicą układu moczowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2023
Strony: 85 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/3521
Autorzy: Błażej Chermuła, Promotor: Leszek Pawelczyk, Promotor: Bartosz Kempisty.
Tytuł: Analiza procesów wzrostu i różnicowania się ludzkich komórek ziarnistych kompleksu oocyt-kumulus (ang. COCs) w warunkach hodowli pierwotnej in vitro. Rozprawa doktorska
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 125 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/3521
Autorzy: Mikołaj Bartoszkiewicz, Promotor: Paweł Burchardt, Promotor pomoc.: Joanna Kufel-Grabowska.
Tytuł: Analiza rynku badań klinicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i ocena wiedzy pacjentów onkologicznych na ten temat, uwzględniając okres pandemii COVID-19. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 73 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/3521
Autorzy: Katarzyna Anna Kozłowska, Promotor: Grażyna Bączyk.
Tytuł: Analiza zależności pomiędzy przewlekłym zmęczeniem i jakością życia, wybranymi czynnikami klinicznymi oraz demograficznymi chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of the relatioship between chronic fatigue and quality of life, selected clinical and demographic factors of patients with rheumatoid arthritis. Doctoral dissertations.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 96 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/3521
Autorzy: Dominika Kaźmierczak, Promotor: Radosław Januchowski.
Tytuł: Analiza zmian ekspresji mikroRNA w liniach komórkowych raka jajnika opornych na leki cytotoksyczne. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 38 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Histologii i Embriologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/3521
Autorzy: Agata Peeckhaus, Promotor: Leszek Kubisz.
Tytuł: Badanie korelacji pomiędzy rodzajem i wielkością niedosłuchu a stabilnością posturalną człowieka. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Studies of the correlation between type and level of hearing loss and human postural stability. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 103 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Biofizyki Katedry Biofizyki. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/3521
Autorzy: Ewelina Wasielewska, Promotor: Marcin Moskalewicz.
Tytuł: Edukacja i możliwości awansu zawodowego w pielęgniarstwie polskim i brytyjskim - studium porównawcze. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Education and career advancement opportunities in Polish and British nursing - a comparative study. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 130 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych. Wydział Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/3521
Autorzy: Michał Nohawica, Promotor: Marzena Wyganowska-Świątkowska, Promotor pomoc.: Agnieszka Nowak-Terpiłowska.
Tytuł: Effect of plasminogen activating system on molecular and cytophysiological changes in selected cell lines. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 66 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Typ publikacji: PD
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/3521
Autorzy: Michalina Jasiak-Zatońska, Promotor: Alicja Kalinowska-Łyszczarz.
Tytuł: Klasyczna odpowiedź humoralna a wykładniki uszkodzenia bariery krew-mózg u chorych na zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMO). Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 34 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Neurologii. Zakład Neurochemii i Neuropatologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/3521
Autorzy: Rafał Krakowiak, Promotor: Tomasz Gośliński, Promotor pomoc.: Dariusz T. Młynarczyk.
Tytuł: Materiały hybrydowe oparte na tlenku tytanu(IV) i porfirynoidach - otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna oraz możliwości zastosowania w naukach farmaceutycznych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Hybrid materials based on titanium(IV) oxide and porphyrinoids - synthesis, physicochemical characterization and potential applications in pharmaceutical sciences. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 35 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Farmaceutycznych. Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/3521
Autorzy: Katarzyna Cebrowska, Promotor: Andrzej Wykrętowicz.
Tytuł: Nagły wzrost obciążenia tętniczego a wybrane funkcje układu sercowo-naczyniowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 56 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/3521
Autorzy: Aleksandra Kaluźniak-Szymanowska, Promotor: Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Promotor pomoc.: Roma Krzymińska-Siemaszko.
Tytuł: Niedożywienie i sarkopenia u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 93 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/3521
Autorzy: Katarzyna Maćkowiak-Lewandowicz, Promotor: Danuta Ostalska-Nowicka.
Tytuł: Ocena biochemicznych markerów uszkodzenia nerek u pacjentów z otyłością w wieku rozwojowym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 25 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/3521
Autorzy: Małgorzata Kowalska, Promotor: Maciej Cymerys.
Tytuł: Ocena częstości pracy serca w czasie obowiązkowych i dobrowolnych zajęć sportowych studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 84 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/3521
Autorzy: Anna Jankowska, Promotor: Leszek Romanowski, Promotor pomoc.: Ewa Bręborowicz.
Tytuł: Ocena dolegliwości i funckji kciuka u terapeutów wykonujących zabiegi manualne. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 96 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/3521
Autorzy: Joanna Musiał, Promotor: Beata Stanisz, Promotor pomoc.: Dariusz T. Młynarczyk.
Tytuł: Ocena fotodegradacji wybranych substancji leczniczych z użyciem katalizatorów opartych na tlenku tytanu(IV) modyfikowanym ftalocyjaninami. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Photodegradation of pharmaceutical contaminants using phthalocyanine-grafted titanium dioxide. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 176 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Farmaceutycznych. Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/3521
Autorzy: Sylwia Wróblewska, Promotor: Karolina Gerreth.
Tytuł: Ocena opieki stomatologicznej nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami leczniczymi w Polsce w oparciu o badania socjomedyczne rodziców i opiekunów oraz uwarunkowania prawne. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 104 k. , il. tab. , 31 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/3521
Autorzy: Anna Malewska-Woźniak, Promotor: Zygmunt Adamski.
Tytuł: Ocena różnych metod fototerapii stosowanych u chorych na twardzinę ograniczoną. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 67 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Dermatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/3521
Autorzy: Tomasz Krzysztof Nałęcz, Promotor: Wojciech Mrówczyński.
Tytuł: Ocena skuteczności leczenia zespołu małego rzutu po operacjach wrodzonych wad serca za pomocą transmembranowej oksygenacji pozaustrojowej (ECMO). Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 82 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/3521
Autorzy: Jolanta Nurek, Promotor: Magdalena Gibas-Dorna.
Tytuł: Ocena stężenia hormonów regulujących równowagę energetyczną oraz wybranych czynników behawioralnych okresu laktacji u matek karmiących. Rozprawa doktorska
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 32 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/3521
Autorzy: Jakub Lipski, Promotor: Marzena Wyganowska-Świątkowska.
Tytuł: Ocena wpływu chlorheksydyny i cetylpirydyny na stan przyzębia osób dorosłych z cukrzycą typu 1. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 61 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/3521
Autorzy: Monika Misian, Promotor: Andrzej Bręborowicz.
Tytuł: Ocena wpływu dializy otrzewnowej na funkcję mezotelium otrzewnowego i śródbłonka naczyniowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 35 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Patofizjologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

24/3521
Autorzy: Piotr Poniewierski, Promotor: Włodzimierz Samborski, Promotor pomoc.: Anna Kostiukow.
Tytuł: Ocena wpływu oddziaływań rehabilitacyjnych z wykorzystaniem terapii procesów integracji sensorycznej na równowagę, chód oraz funkcjonowanie poznawcze dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 141 k. , il. tab. , 20 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/3521
Autorzy: Marta Janus-Kubiak, Promotor: Leszek Kubisz.
Tytuł: Ocena wpływu tlenku grafenu na wybrane właściwości fizyczne kolagenu rybiego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 111 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Biofizyki Katedry Biofizyki. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

26/3521
Autorzy: Katarzyna Kaczmarek, Promotor: Juliusz Huber.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów przewodnictwa nerwowego i elektromiograficznych u pacjentów rehabilitowanych z powodu udaru niedokrwiennego mózgu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 69 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/3521
Autorzy: Grażyna Kasprzak, Promotor: Ewa Wysocka.
Tytuł: Ocena wybranych wskaźników zapalnych morfologii krwi u chorych na nowotwory złośliwe. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 118 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM
Uwagi: Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

28/3521
Autorzy: Jacek Zabel, Promotor: Jan Olszewski, Promotor pomoc.: Krzysztof P Michalak.
Tytuł: Określenie przydatności anomaloskopu do badania wrażliwości na barwy w zakresie światła niebieskiego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 78 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/3521
Autorzy: Paweł Czajkowski, Promotor: Tomasz Piotrowski.
Tytuł: Opracowanie metody weryfikacji i efektywnego wykorzystania fuzji krzywoliniowej w radioterapii. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 24 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

30/3521
Autorzy: Emilia Jakubowska, Promotor: Janina Lulek, Promotor pomoc.: Bartłomiej Milanowski.
Tytuł: Opracowanie metody wytwarzania i charakterystyka nanokryształów cilostazolu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 140 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku. Kolegium Nauk Farmaceutycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

31/3521
Autorzy: Alina Niezgódka-Klósak, Promotor: Piotr Eder.
Tytuł: Otyłość wisceralna i jej wpływ na przebieg kliniczny oraz wyniki leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 100 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

32/3521
Autorzy: Beata Pusz, Promotor: Jan Mazela.
Tytuł: Porównanie rozwoju ruchowego w pierwszych dwóch latach życia dzieci urodzonych przedwcześnie w latach 2001-2002 oraz 2011-2012. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 93 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

33/3521
Autorzy: Katarzyna Magdalena Pastusiak, Promotor: Paweł Bogdański.
Tytuł: Poszukiwanie markerów insulinooporności wśród osób z prawidłową masą ciała. Rozprawa doktorska
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 36 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

34/3521
Autorzy: Wacław Moryson, Promotor: Barbara Stawińska-Witoszyńska.
Tytuł: Przedwczesna umieralność z powodu chorób tytoniozależnych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 22 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Epidemiologii i Higieny Katedry Medycyny Społecznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

35/3521
Autorzy: Anna Słomiak-Wąsik, Promotor: Maciej Cymerys.
Tytuł: Wpływ muzyki na parametry sztywności naczyń u pacjentów z wybranymi chorobami sercowo-naczyniowymi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Effect of music intervention on the vascular stiffness parameters in subjects with selected cardiovascular diseases. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 104 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

36/3521
Autorzy: Sandra Radzicka-Mularczyk, Promotor: Maciej Brązert.
Tytuł: Wpływ otyłości na stężenie wisfatyny, witaminy B12, homocysteiny oraz przebieg ciąży powikłanej cukrzyca ciążową i nadciśnieniem tętniczym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 57 k., , il. tab., , 30 cm, , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej. Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

37/3521
Autorzy: Beata Marta Kurczoba, Promotor: Marzena Wyganowska-Świątkowska, Promotor pomoc.: Izabela Nowak.
Tytuł: Wpływ pochodnej zielonej herbaty- galusanu epigallokatechiny na przenikanie przez barierę imitującą błonę śluzową. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 90 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

38/3521
Autorzy: Martyna Siąkowska, Promotor: Beata Banaszewska.
Tytuł: Wpływ wybranych parametrów stanu zapalnego oraz microbiota na wykładniki endokrynne u kobiet z PCOS. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 81 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

39/3521
Autorzy: Marta Ponieważ-Pawlicz, Promotor: Czesław Żaba.
Tytuł: Wybrane aspekty obrażeń czaszkowo-mózgowych w kontekście badań obrazowych tomografii komputerowej u dzieci leczonych w szpitalach pediatrycznych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 89 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Medycyny Sądowej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

40/3521
Autorzy: Katarzyna Gołębiewska, Promotor: Krystyna Górna.
Tytuł: Wybrane aspekty teorii umysłu a objawy psychopatologiczne u chorych na schizofrenię. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 130 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

41/3521
Autorzy: Anna Krystyna Główka, Promotor: Juliusz Przysławski, Promotor pomoc.: Marta Karaźniewicz-Łada.
Tytuł: Wybrane czynniki psychospołeczne a zachowania żywieniowe oraz analiza stężeń wybranych witamin w osoczu pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 263 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Bromatologii. Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

42/3521
Autorzy: Michał Posiewnik, Promotor: Tomasz Piotrowski.
Tytuł: Wykorzystanie tomografii wiązką stożkową (CBCT) w adaptacyjnej radioterapii nowotworu stercza. Rozprawa doktorska
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 26 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwesytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

43/3521
Autorzy: Katarzyna Wiśniewska, Promotor: Piotr Leszczyński.
Tytuł: Występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 121 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

44/3521
Autorzy: Tomasz Dąbkowski, Promotor: Elżbieta Paszyńska, Promotor: Agnieszka Słopień.
Tytuł: Zaburzenia odżywiania a postępowanie prewencyjno-interwencyjne lekarzy dentystów i lekarzy POZ w województwie śląskim. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Prevention and intervention measures introduced by DDS and GP in the Silesian Voivodeship with the regard to eating disorder. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 242 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. res. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

45/3521
Autorzy: Renata Szpalik, Promotor: Krystyna Górna.
Tytuł: Zachowania zdrowotne osób z chorobami afektywnymi. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 119 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

46/3521
Autorzy: Katarzyna Miądowicz-Owczarzak, Promotor: Maria Borysewicz-Lewicka, Promotor pomoc.: Maia Stanisławska-Kubiak.
Tytuł: Zdobienie zębów jako element współczesnych zachowań estetycznych. Rozprawa doktorska
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 91 s. , il. tab. , 31 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Stomatologii Grup Ryzyka. Katedra Stomatologii Dziecięcej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

47/3521
Autorzy: Paulina Cieplewicz, Promotor: Adriana Polańska, Promotor pomoc.: Michał Kowalczyk.
Tytuł: Znaczenie wybranych cytokin z rodziny interleukiny 1 w patomechanizmie twardziny ograniczonej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 110 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Dermatologii i Wenerologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

48/3521
Autorzy: Piotr Przymuszała, Promotor: Ryszard Marciniak.
Tytuł: Znaczenie zajęć z symulowanymi pacjentami w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych studentów kierunku lekarskiego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2022
Strony: 90 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr.abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład i Katedra Edukacji Medycznej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

49/3521
Autorzy: Paulina Milecka, Promotor: Marcin Ruciński, Promotor pomoc.: Hanna Komarowska.
Tytuł: Adropina i jej receptor w guzach nadnerczy człowieka. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Adropin and its receptor in human adrenal tumors. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 88 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

50/3521
Autorzy: Sylwia Łukasik, Promotor: Aleksandra Suwalska.
Tytuł: Analiza akceptacji gerontechnologii na przykładzie robotów społecznych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 28 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

51/3521
Autorzy: Beata Wolnowska, Promotor: Alicja Sekula, Promotor pomoc.: Michał Karlik.
Tytuł: Analiza audiogennych uwarunkowań zaburzeń artykulacji w jednostronnych niedosłuchach. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of hearing impairment-derived speech sound disorders in unilateral hearing losses. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 179 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

52/3521
Autorzy: Jarosław Kaznowski, Promotor: Katarzyna Ziemnicka.
Tytuł: Analiza czynników genetycznych biorących udział w powstawaniu guzów chromochłonnych i przyzwojaków. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 79 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

53/3521
Autorzy: Joanna Żurawska, Promotor: Beata Pięta, Promotor pomoc.: Małgorzata Wojciechowska.
Tytuł: Analiza czynników psychologicznych, stylu życia u kobiet z genetyczną i dziedziczną predyspozycją do zachorowania na nowotory piersi i jajnika. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 212 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

54/3521
Autorzy: Aleksander Mularski, Promotor: Czesław Żaba.
Tytuł: Analiza doznanego uszczerbku na zdrowiu w sprawach cywilnych na podstawie opinii sporządzonych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 138 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Medycyny Sądowej. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

55/3521
Autorzy: Justyna Borucka, Promotor: Radosław Januchowski, Promotor: Rodryg Ramlau.
Tytuł: Analiza ekspresji IFI16 w raku jajnika i w oporności na leki cytotoksyczne. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 84 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Onkologii. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

56/3521
Autorzy: Anna Grętkiewicz-Tomczyk, Promotor: Agnieszka Adamek.
Tytuł: Analiza epidemiologiczna nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet ciężarnych i jego skutków klinicznych u noworodków. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 132 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

57/3521
Autorzy: Patryk Konieczka, Promotor: Zbigniew Żaba.
Tytuł: Analiza funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego szpitala sąsiadującego ze szpitalem przekształconym w jednoimienny w wybranym okresie pandemii COVID-19. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 101 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

58/3521
Autorzy: Magdalena Banaszak-Ziemska, Promotor: Marek Niedziela.
Tytuł: Analiza genu PAPP-A2 w niskorosłości idiopatycznej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 101 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej. Instytut Pediatrii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

59/3521
Autorzy: Krzysztof Piwowarczyk, Promotor: Małgorzata Wierzbicka.
Tytuł: Analiza kliniczna i molekularna guzów łagodnych dużych gruczołów ślinowych na przestrzeni 13 lat w materiale Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 66 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

60/3521
Autorzy: Ewelina Bartkowiak, Promotor: Małgorzata Wierzbicka, Promotor pomoc.: Magdalena Bodnar.
Tytuł: Analiza kliniczna i molekularna guzów złośliwych dużych gruczołów ślinowych na przestrzeni 22 lat w materiale Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 54 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

61/3521
Autorzy: Katarzyna Klajbor, Promotor: Paweł Bugajski.
Tytuł: Analiza kosztów pomostowania tętnic wieńcowych w zależności od zastosowanej techniki operacyjnej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 98 s. , il. tab. , 31 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

62/3521
Autorzy: Jerzy Olasiński, Promotor: Ryszard Żaba.
Tytuł: Analiza pacjentów chorych na kiłę leczonych w Klinice Dermatologii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of syphilis patients hospitalized in the Department of Dermatology in Poznan. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 84 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Dermatologii i Wenerologii. Katedra Dermatologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

63/3521
Autorzy: Paulina Adamczyk, Promotor: Jarosław Szydłowski.
Tytuł: Analiza porównawcza ekspresji miRNA w płynie wysiękowym z ucha środkowego oraz komórkach nabłonkowych jamy nosowej u dzieci z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego z i bez towarzyszącej alergii. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 84 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

64/3521
Autorzy: Michał Kwiatek, Promotor: Maciej Kaźmierczak.
Tytuł: Analiza porównawcza skuteczności leczenia skojarzonego VTD (bortezomib-talidomid-deksametazon) oraz CTD (cyklofosfamid-talidomid-deksametazon) w terapii 1 linii szpiczaka plazmocytowego - badanie retrospektywne. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: [Poznań], [2021]
Strony: 80 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

65/3521
Autorzy: Jacek Boroch, Promotor: Grażyna Jarząbek-Bielecka.
Tytuł: Analiza problemu zachowań autoseksualnych w ujęciu historycznym, z uwzględnieniem historii seksuologii i aspektów ginekologii wieku rozwojowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of the problem of auto sexual behaviour in a historical perspective, taking into account the history of sexology and aspects of gynaecology of developmental age. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 135 s. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

66/3521
Autorzy: Elżbieta Marciniak, Promotor: Marcin Stopa, Promotor pomoc.: Piotr Rakowicz.
Tytuł: Analiza przestrzeni przedsiatkówkowej u pacjentów z zaburzeniami interfejsu szklistkowo-plamkowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 130 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii. Wydział Medyczny. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

67/3521
Autorzy: Anna Lewek, Promotor: Witold Kędzia.
Tytuł: Analiza przydatności metylacji wybranych genów w wykrywaniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy w porównaniu do metody molekularnej i cytodiagnostyki. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 133 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Perinatologii i Ginekologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

68/3521
Autorzy: Natalia Majchrzak, Promotor: Katarzyna Karmelita-Katulska, Promotor pomoc.: Piotr Cieśliński.
Tytuł: Analiza przydatności wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego, celowanej przezodbytniczej pod kontrolą ultrasonografii, gruboigłowej biopsji prostaty oraz klasyfikacji grup ryzyka w planowaniu leczenia operacyjnego pacjentów z rakiem prostaty. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 50 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Katedra Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

69/3521
Autorzy: Małgorzata Nowak, Promotor: Alicja Sekula, Promotor pomoc.: Michał Karlik.
Tytuł: Analiza rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu u osób z jednostronnym niedosłuchem przy zastosowaniu różnych bodźców akustycznych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of the recordings of auditory brainstem evoked potentials in patients with unilateral hearing loss using different acoustic stimuli. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 192 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

70/3521
Autorzy: Beata Fik, Promotor: Maria Litwiniuk.
Tytuł: Analiza retrospektywna przebiegu raka piersi u chorych z przerzutami do płuc lub opłucnej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 95 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

71/3521
Autorzy: Kamila Agata Cywińska, Promotor: Katarzyna Mazur-Melewska.
Tytuł: Analiza stężeń wybranych jonów, witaminy D3 oraz Indeksu kwasów Omega 3 w surowicy u dzieci hospitalizowanych z powodu zakażenia wirusem grypy. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 90 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

72/3521
Autorzy: Marta Worona, Promotor: Teresa Matthews-Brzozowska.
Tytuł: Analiza stopnia zmęczenia twarzy na przestrzeni dnia w odniesieniu do układu stomatognatycznego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 130 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

73/3521
Autorzy: Hubert Kardach, Promotor: Barbara Biedziak, Promotor pomoc.: Anna Szponar-Żurowska.
Tytuł: Analiza wartości pomiarów ortodontycznych wykonanych na modelach gipsowych oraz modelach cyfrowych 3D. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 95 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

74/3521
Autorzy: Wiktor Pałys, Promotor: Aleksandra Suwalska.
Tytuł: Analiza wybranych czynników związanych ze starzeniem poznawczym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 141 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Psychiatrii Dorosłych. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

75/3521
Autorzy: Michalina Anna Drejza, Promotor: Grażyna Jarząbek-Bielecka.
Tytuł: Analiza wybranych zagadnień interdyscyplinarnych promujących zdrowie w ginekologii wieku rozwojowego.Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 119 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

76/3521
Autorzy: Anna Chmielarz-Czarnocińska, Promotor: Anna Gotz-Więckowska, Promotor pomoc.: Dawid Szpecht.
Tytuł: Analiza wyników anatomicznych i funkcjonalnych leczenia retinopatii wczesniaków. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 64 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. abstr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

77/3521
Autorzy: Paweł Kasprzak, Promotor: Maciej Głowacki, Promotor pomoc.: Mirosław Szybowicz.
Tytuł: Analiza zmian mikrostrukturalnych kości metodą spektroskopii Ramana u kobiet z deformacją szpotawą stawu kolanowego w przebiegu pierwotnej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 108 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

78/3521
Autorzy: Joanna Surowińska, Promotor: Ewa Gajewska.
Tytuł: Analiza związku pomiędzy ilościową i jakościową oceną rozwoju motorycznego w 3. miesiącu życia a osiagnięciem funkcji czworakowania i siadania. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 95 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

79/3521
Autorzy: Kinga Zastawna, Promotor: Łukasz Krokowicz.
Tytuł: Aplikacja mobilna jako narzędzie poprawiające monitorowanie zakażenia miejsca operowanego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 79 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

80/3521
Autorzy: Joanna M. Cwykiel, Promotor: Maria Siemionow.
Tytuł: Application of bone marrow based cellular therapy of donor recipient chimeric cells in vascularized composite allografts for tolerance induction. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 147 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

81/3521
Autorzy: Maria Olejnik, Promotor: Barbara Dorocka-Bobkowska.
Tytuł: Aspekty kliniczne i epidemiologiczne schorzeń błony śluzowej jamy ustnej w wybranych dermatozach. Rozprawa doktorska
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 57 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

82/3521
Autorzy: Małgorzata Andrzejewska, Promotor: Zygmunt Adamski, Promotor: Anna Surdacka.
Tytuł: Badania nad potencjalnym związkiem wzrostu częstości występowania zapalenia przyzębia w populacji chorych na łuszczycę zwykłą i łuszczycowe zapalenie stawów. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 87 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

83/3521
Autorzy: Anna Lubecka, Promotor: Jacek Szmeja.
Tytuł: Badania nad skutecznością analgezji z wyprzedzeniem z zastosowaniem leków znieczulenia miejscowego w operacji laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 92 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

84/3521
Autorzy: Agnieszka Wincek, Promotor: Juliusz Huber.
Tytuł: Badania neurofizjologii klinicznej nad funkcjonalną regeneracją chorych po częściowym uszkodzeniu segmentów piersiowych rdzenia kręgowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 27 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM
Uwagi: Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

85/3521
Autorzy: Artur Bryja, Promotor: Marta Dyszkiewicz-Konwińska.
Tytuł: Badanie transkryptomu komórek błony śluzowej policzków u świń w warunkach długotrwałej hodowli pierwotnej in vitro. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 127 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Anatomii Prawidłowej. Instytut Biostrukturalnych Podstaw Nauk Medycznych. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

86/3521
Autorzy: Paula Matuszak, Promotor: Maria Kozłowska-Skrzypczak.
Tytuł: Bankowanie komórek hematopoetycznych: ocena warunków przetwarzania i przechowywania jako kluczowych etapów wpływających na bezpieczeństwo przeszczepu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 187 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

87/3521
Autorzy: Amadeusz Hernik, Promotor: Elżbieta Paszyńska, Promotor: Monika Dmitrzak-Węglarz.
Tytuł: Biodostępność proenkefalinowych i prozapalnych polipeptydów śliny w aspekcie zdrowia jamy ustnej u osób z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Bioavailability of proenkephalin and proinflammatory salivary polypeptides in the aspect of oral health in persons diagnosed with anorexia nervosa. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 91 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

88/3521
Autorzy: Artur Soczka, Promotor: Leszek Romanowski, Promotor pomoc.: Piotr Czarnecki.
Tytuł: Biomechaniczna i kliniczna ocena funkcji ręki po łódeczkowato-czworobocznej artrodezie nadgarstka. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Clinical and biomechanical evaluation of the wrist after STT arthrodesis. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 89 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

89/3521
Autorzy: Małgorzata Kwissa, Promotor: Przemysław Guzik.
Tytuł: Charakterystyka czynności i modulacji autonomicznej układu krążenia w kolejnych fazach cyklu miesiączkowego u zdrowych kobiet w wieku rozrodczym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 81 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM
Uwagi: Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

90/3521
Autorzy: Katarzyna Barbara Wróblewska, Promotor: Izabela Muszalska-Kolos.
Tytuł: Charakterystyka fizykochemiczna nowej postaci oftalmicznej salicylanu choliny. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 128 s. [komentarz + cykl 5 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Kolegium Nauk Farmaceutycznych. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

91/3521
Autorzy: Wojciech Stępień, Promotor: Przemysław Lubiatowski, Promotor pomoc.: Piotr Kaczmarek.
Tytuł: Charakterystyka propriocepcji barku wśród zawodowych muzyków instrumentalnych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 85 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

92/3521
Autorzy: Magdalena Bendryn, Promotor: Ewa Misterska.
Tytuł: Ciemna triada osobowości a zaburzenia regulacji emocji w populacji osób płci męskiej osadzonych w zakładach karnych z powodu czynu zabronionego określonego w Art. 148 § 1, 2, 3 Kodeksu Karnego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 127 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

93/3521
Autorzy: Magdalena Sacha, Promotor: Katarzyna Wieczorowska-Tobis.
Tytuł: Częstość występowania zespołu kruchości u osób powyżej 65 roku życia w populacji ogólnej i w grupach senioralnych diagnozowanego za pomocą wielowymiarowego narzędzia ankietowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: s. 28 [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

94/3521
Autorzy: Marta Malinowska-Kubiak, Promotor: Agnieszka Permoda-Pachuta.
Tytuł: Czynniki neurotrofowe i neurodegeneracyjne u pacjentów z abstynencyjnym zespołem alkoholowym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Neurotrophic and neurodegenerative factors in patients with alcohol withdrawal syndrome. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 130 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Pracownia Neuropsychiatrii. Klinika Psychiatrii Dorosłych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

95/3521
Autorzy: Anna Lewandowska-Graduszewska, Promotor: Lidia Gil.
Tytuł: Czynniki przeżycia chorych onkologicznych i hematologicznych wymagających hospitalizacji w OIT. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 127 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

96/3521
Autorzy: Wojciech Francuzik, Promotor: Tomasz Banasiewicz.
Tytuł: Czynniki ryzyka powikłań pooperacyjnych w chirurgii przewodu pokarmowego oraz skuteczność zastosowania technologii mobilnych w ich monitorowaniu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 86 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Wydział Lekarski I. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

97/3521
Autorzy: Anna Budzyńska, Promotor: Grażyna Bączyk, Promotor pomoc.: Bartosz Mańkowski.
Tytuł: Czynniki wpływające na poziom funkcjonowania u chorych hospitalizowanych z powodu oparzenia. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Factors affecting the level of functioning in hospitalized burn patients. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 108 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

98/3521
Autorzy: Magdalena Głodek, Promotor: Aleksandra Suwalska.
Tytuł: Dieta i aktywność fizyczna a zaburzenia metaboliczne u chorych na schizofrenię oraz zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 156 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Psychiatrii Dorosłych. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

99/3521
Autorzy: Katarzyna Grześkowiak-Fischbach, Anna Markowska.
Tytuł: Ekspresja genów wybranych czynników angiogennych w łożysku oraz ich produktów białkowych we krwi pępowinowej i żylnej matki w nadciśnieniu tętniczym i hipotrofii płodu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 142 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

100/3521
Autorzy: Aleksandra Wyciszkiewicz, Promotor: Sławomir Michalak, Promotor pomoc.: Alicja Kalinowska-Łyszczarz.
Tytuł: Ekspresja małych białek wstrząsu cieplnego w egzosomach izolowanych z płynów ustrojowych chorych na nowotwory żeńskich narządów płciowych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 85 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

101/3521
Autorzy: Michał Koszla, Promotor: Krzysztof Szymanowski.
Tytuł: Elektroterapia i trening mięśni dna macicy u kobiet z nietrzymaniem moczu po porodzie. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 129 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

102/3521
Autorzy: Magdalena Samborska, Promotor: Katarzyna Derwich.
Tytuł: Epidemiologia, charakterystyka kliniczna i wyniki leczenia mięsaka granulocytarnego u dzieci. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 148 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

103/3521
Autorzy: Artur de Rosier, Promotor: Jacek Wysocki, Promotor pomoc.: Paweł Wójciak.
Tytuł: Funkcjonowanie chorych na schizofrenię - analiza na przykładzie wybranej grupy chorych z Wielkopolski. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 109 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

104/3521
Autorzy: Sylwia Klewin-Steinbock, Promotor: Marzena Wyganowska-Świątkowska, Promotor pomoc.: Agnieszka Nowak-Terpiłowska.
Tytuł: Heterogeniczność fibroblastów dziąsłowych i podniebiennych w aspekcie leczenia recesji. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 64 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

105/3521
Autorzy: Agnieszka Bogdanowicz, Promotor: Barbara Biedziak, Promotor: Adrianna Mostowska.
Tytuł: Identyfikacja czynników genetycznych w nieprawidłowościach zębowych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 218 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

106/3521
Autorzy: Justyna Dąbrowska, Promotor: Adrianna Mostowska.
Tytuł: Identyfikacja patogennych wariantów nukleotydowych u chorych z izolowanym rozszczepem wargi połączonym lub nie z rozszczepem podniebienia. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 181 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

107/3521
Autorzy: Aleksandra Cieluch, Promotor: Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Promotor pomocniczy: Paweł Niedźwiecki.
Tytuł: Insulinoterapia a lipoproteiny u chorych z noworozpoznaną cukrzycą typu 1 (InLipoDiab1). Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 83 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

108/3521
Autorzy: Marcin Zwanzig, Promotor: Andrzej Wykrętowicz.
Tytuł: Interakcja pomiędzy przepływem pulsacyjnym, sztywnością tętnic szyjnych a pracą i funkcją skurczową lewej komory. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 73 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

109/3521
Autorzy: Martyna Pakuła, Promotor: Krzysztof Książek.
Tytuł: Interakcje komórek raka jajnika z prawidłowymi komórkami otrzewnej jako determinanta progresji nowotworu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 110 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Hipertensjologii. Zakład Patofizjologii Starzenia Chorób Cywilizacyjnych Kolegium Nauk. medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

110/3521
Autorzy: Mateusz Dziarmaga, Promotor: Andrzej Wykrętowicz.
Tytuł: Interakcje pomiędzy wskaźnikami pracy a obciążenia następczego lewej komory. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 79 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

111/3521
Autorzy: Monika Marczewska, Promotor: Krystyna Czyżewska.
Tytuł: Jakość życia pacjentów z wadami ortodontycznymi w województwie wielkopolskim. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 219 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

112/3521
Autorzy: Jakub Mikołajewski, Promotor: Franciszek Główka, Promotor pomoc.: Michał Romański.
Tytuł: Kinetyka przemiany treosulfanu i jego epoksytransformerów w warunkach in vitro. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Kinetics of the conversion of treosulfan and its epoxytransformers in vitro. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 173 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Kolegium Nauk Farmaceutycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

113/3521
Autorzy: Alina Górecka, Promotor: Marian Grzymisławski, Promotor pomoc.: Magdalena Cerbin-Koczorowska.
Tytuł: Koncepcja opieki farmaceutycznej wybranych grup chorych hospitalizowanych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The conception of pharmaceutical care for selected groups of hospitalized patients. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 117 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

114/3521
Autorzy: Michał Klimont, Promotor: Katarzyna Jończyk-Potoczna.
Tytuł: Machine learning methods for radiology images analysis in selected clinical problems. Doctoral dissertations.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 27 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Radiologii Pediatrycznej. Instytut Pediatrii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

115/3521
Autorzy: Małgorzata Rzepińska, Promotor: Barbara Steinborn.
Tytuł: Macierzyństwo a stwardnienie rozsiane w kontekście wybranych parametrów klinicznych, społecznych i ekonomicznych przebiegu choroby. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 171 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

116/3521
Autorzy: Paweł Świderski, Promotor: Czesław Żaba.
Tytuł: Medyczno-sądowe aspekty opiniowania w sprawach o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu na podstawie analizy materiału Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Medico-legal aspects of opinions regarding exposure to the immediate danger of loss of life or serious damage to health based on the analysis of the opinions issued in the Chair and Department of Forensic Medicine at the Poznań Karol Marcinkowski University of Medical Sciences.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 207 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Medycyny Sądowej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

117/3521
Autorzy: Klaudia Bogusz-Górna, Promotor: Piotr Fichna.
Tytuł: Mikrokrążenie i wybrane parametry bariery naskórkowej u dzieci z cukrzycą typu 1. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 168 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego Instytutu Pediatrii. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

118/3521
Autorzy: Anna Lewandowska, Promotor: Andrzej Marszałek.
Tytuł: Mikrośrodowisko w potrójnie ujemnym raku piersi. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 125 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

119/3521
Autorzy: Kamil Kucharczyk, Promotor: Hanna Dams-Kozłowska.
Tytuł: Modyfikacja bioinżynierowanego jedwabiu pajęczego w celu kontroli jego powinowactwa do produktów leczniczych i diagnostycznych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 99 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. abstr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

120/3521
Autorzy: Joanna Załuska-Kusz, Promotor: Maria Litwiniuk.
Tytuł: Monitorowanie chorych po radykalnym leczeniu raka piersi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Follow-up after breast cancer therapy. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 105 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

121/3521
Autorzy: Kryspin Uram, Promotor: Anna Szkaradkiewicz-Karpińska.
Tytuł: Możliwości zastosowania nieorganicznych związków soli sodowych w stomatologii. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Sodium salts inorganic compounds applicability in dentistry. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 76 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

122/3521
Autorzy: Zuzanna Niedziela-Schwartz, Promotor: Maciej R. Krawczyński, Promotor pomoc.: Anna Wawrocka.
Tytuł: Naturalny przebieg choroby i badania diagnostyczne a ostateczne rozpoznanie genetycznie uwarunkowanych chorób narządu wzroku. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 114 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Genetyki Medycznej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

123/3521
Autorzy: Aleksandra Królczyk, Promotor: Marian Grzymisławski, Promotor pomoc.: Małgorzata Kałużna.
Tytuł: Nietolerancje pokarmowe u pacjentów z chorobą Hashimoto. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Food intolerances among patients with Hashimoto's disease. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 107 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

124/3521
Autorzy: Marcin Strojny, Promotor: Maria Siemionow.
Tytuł: Novel human epineural sheath conduit supported with human mesenchymal stem cells for restoration of long nerve defects in rat experimental model. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 88 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: College of Medical Sciences Poznań University of Medical Sciences.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

125/3521
Autorzy: Małgorzata Jancelewicz, Promotor: Jerzy T. Marcinkowski.
Tytuł: Ocena - z wykorzystaniem kondylografii - wpływu terapii manualnej holistycznej u pacjentów z dysfunkcją stawu biodrowego na funkcję stawu skroniowo-żuchwowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The influence of manual holistic therapy on the function of the temporomandibular joint within a group of patients with hip joint dysfunction, evaluated with the usage of condylography. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 169 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Medycyny Społecznej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

126/3521
Autorzy: Magdalena Frankowicz, Promotor: Przemysław Mańkowski, Promotor pomoc.: Paweł Juszczak.
Tytuł: Ocena efektywności leczenia powierzchownych naczyniaków wczesnodziecięcych z zastosowaniem tymololu: badanie prospektywne. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 91 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

127/3521
Autorzy: Radosław Wojciech Kadziszewski, Promotor: Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Promotor pomoc.: Jowita Rosada-Kurasińska.
Tytuł: Ocena efektywności symulacji medycznej jako metody nauczania studentów w anestezjologii i intensywnej terapii. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 79 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

128/3521
Autorzy: Radosław Zalewski, Promotor: Bartłomiej Perek, Promotor pomoc.: Mateusz Puślecki.
Tytuł: Ocena jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez zespół dwuosobowy z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 80 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

129/3521
Autorzy: Anna Pleszewa, Promotor: Grażyna Bączyk.
Tytuł: Ocena jakości życia chorych na raka jajnika otrzymujących chemioterapię pierwszego rzutu w warunkach dziennej hospitalizacji. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The assessment of the quality of life in ovarian cancer patients undergoing first-line in the conditions of daily hospitalization. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 154, [30] k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

130/3521
Autorzy: Marek Widenka, Promotor: Wojciech Leppert.
Tytuł: Ocena jakości życia chorych w podeszłym wieku z chorobą zwyrodnieniową stawów podczas leczenia bólu przewlekłego buprenorfiną. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 58 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

131/3521
Autorzy: Katarzyna Tąpolska-Jóźwiak, Promotor: Aleksandra Szczawińska-Popłonyk.
Tytuł: Ocena kliniczna, immunologiczna i radiologiczna powikłań ze strony układu oddechowego u dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 30 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab., , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

132/3521
Autorzy: Paweł Małecki, Promotor: Anna Mania.
Tytuł: Ocena markerów serologicznych uszkodzenia hepatocytów i włóknienia w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby u dzieci. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 48 s. [komentarz + cykl 5 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski. Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

133/3521
Autorzy: Kinga Sosnowska, Promotor: Anna Gotz-Więckowska.
Tytuł: Ocena morfologiczna i czynnościowa narządu wzroku u dzieci i młodzieży z wysoką nadwzrocznością. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 127 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

134/3521
Autorzy: Oskar Komisarek, Promotor: Teresa Matthews-Brzozowska.
Tytuł: Ocena napięcia mięśni twarzy po etapie niwelacji u pacjentów dorosłych leczonych ortodontycznie. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 93 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

135/3521
Autorzy: Klaudia Domowicz, Promotor: Janusz Rybakowski, Promotor pomoc.: Paweł Wójciak.
Tytuł: Ocena objawów negatywnych schizofrenii za pomocą polskiej wersji skali klinicznej BNSS (Brief Negative Symptom Scale) oraz skali samooceny SNS ( Self-assessment of Negative Symptoms). Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 173 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Psychiatrii Dorosłych. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

136/3521
Autorzy: Jakub Dyba, Promotor: Anna Surdacka.
Tytuł: Ocena parametrów funkcji śródbłonka naczyniowego w ślinie osób z otyłością. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 98 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

137/3521
Autorzy: Bartosz Wnęk, Promotor: Tomasz Banasiewicz.
Tytuł: Ocena poziomu endogennego selenu a przebieg kliniczny zespołów polipowatości jelita grubego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 132 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

138/3521
Autorzy: Krzysztof Myśliwiec, Promotor: Krzysztof Lewandowski.
Tytuł: Ocena przebiegu klinicznego przewlekłej białaczki szpikowej u chorych leczonych imatynibem w pierwszej linii terapii - analiza jednoośrodkowa. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 112 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

139/3521
Autorzy: Dorota Elżbieta Kazberuk, Promotor: Andrzej Roszak.
Tytuł: Ocena przeżyć odległych oraz toksyczności samodzielnej brachyterapii HDR wczesnych postaci raka gruczołu krokowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 102 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

140/3521
Autorzy: Bartłomiej Gałęcki, Promotor: Mariusz Kasprzyk.
Tytuł: Ocena przydatności staplera rotikularnego w zaopatrzeniu kikuta oskrzela głównego po lewostronnej pneumonektomii. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 88 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

141/3521
Autorzy: Karolina Marcinkowska, Promotor: Leszek Kubisz.
Tytuł: Ocena skuteczności synergii radiofrekwencji monopolarnej i elektroporacji w terapii anti-aging na podstawie wybranych parametrów biofizycznych skóry twarzy. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of the synergy effectiveness of monopolar radiofrequency and electroporation in anti-aging therapy based on selected biophysical parameters of the facial skin. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 163 k. , il. tab. , 30cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Biofizyki. Katedra Biofizyki. Wydział Medyczny. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

142/3521
Autorzy: Natalia Wendland, Promotor: Justyna Opydo-Szymaczek.
Tytuł: Ocena stanu przyzębia u młodych kobiet z zespołem jajników policystycznych na podstawie parametrów klinicznych, immunologicznych i mikrobiologicznych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 71 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

143/3521
Autorzy: Adam Rybacki, Promotor: Paweł Bogdański, Promotor pomoc.: Damian Skrypnik.
Tytuł: Ocena stężenia adropiny u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 87 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

144/3521
Autorzy: Bogusz Fałkowski, Promotor: Ewelina Szczepanek-Parulska.
Tytuł: Ocena stężenia interleukiny 29 (IL-29) w wybranych chorobach endokrynologicznych o etiologii autoimmunizacyjnej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Concentration of the interleukin 29 (IL-29) in selected endocrine autoimmune disorders. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 80 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

145/3521
Autorzy: Anna Szeliga, Promotor: Błażej Męczekalski, Promotor pomoc.: Agnieszka Podfigurna.
Tytuł: Ocena stężenia neurokininy B i nesfatyny-1 w surowicy krwi pacjentek z czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączki przed leczeniem i po 6 miesiącach terapii estrogenno-progestagennej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 133 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

146/3521
Autorzy: Łukasz Pilarski, Promotor: Paweł Bogdański.
Tytuł: Ocena stężenia waspiny u pacjentów z otyłością. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 94 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

147/3521
Autorzy: Agata Zientarska, Promotor: Iwona Mozer-Lisewska.
Tytuł: Ocena układu immunologicznego w odniesieniu do stanu klinicznego chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C poddanych terapii bezinterferonowej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 88 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

148/3521
Autorzy: Katarzyna Bojanowska, Promotor: Witold Kędzia.
Tytuł: Ocena wartości diagnostycznej testu immunocytochemicznego identyfikującego p16 i Ki67 w wykrywaniu HSIL i weryfikacji pozytywnych wyników cytodiagnostyki i testów molekularnych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of the diagnostic value of p16/Ki67 immunocytochemistry for HSIL detection and verification of abnormal results of Pap smears and positive HPV testing. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 123 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Perinatologii i Ginekologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

149/3521
Autorzy: Anna Musielak, Promotor: Jacek Zachwieja.
Tytuł: Ocena wczesnych markerów uszkodzenia nerek u dzieci z wrodzoną wadą serca. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 74 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego. Instytut Pediatrii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

150/3521
Autorzy: Kacper Nijakowski, Promotor: Anna Surdacka.
Tytuł: Ocena wpływu leczenia biologicznego nieswoistych chorób zapalnych jelit na wybrane parametry biochemiczne śliny. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 111 k. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kolegium Nauk Medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

151/3521
Autorzy: Kamil Graboń, Promotor: Tomasz Trzeciak.
Tytuł: Ocena wpływu naprawy uszkodzonego rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej na funkcję stawu kolanowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 109 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Ortopedii i Traumatologii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

152/3521
Autorzy: Joanna Nowaczyk, Promotor: Mariola Ropacka-Lesiak.
Tytuł: Ocena wybranych biochemicznych parametrów płytek krwi w ciąży powikłanej IUGR. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 96 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

153/3521
Autorzy: Lena Bielawska, Promotor: Ewa Wysocka, Promotor pomoc.: Aleksandra Baszczuk.
Tytuł: Ocena wybranych markerów oksydacyjnej modyfikacji lipoprotein osocza u osób z nadmierną masą ciała. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 97 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

154/3521
Autorzy: Alicja Płóciniczak, Promotor: Ewa Wysocka.
Tytuł: Ocena wybranych metabolicznych uwarunkowań stresu oksydacyjnego u pacjentów z zaburzeniami oddychania w czasie snu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of selected metabolic determinants of oxidative stress in patients with sleep-related breathing disorders. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 131 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

155/3521
Autorzy: Luiza Krasucka, Promotor: Bogdan Miśkowiak, Promotor pomoc.: Wojciech Warchoł.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego piłkarzy nożnych w grupie wiekowej od 10 do 13 lat oraz wpływu przeprowadzonego treningu wzrokowo-motorycznego na wyniki testów sprawności piłkarskiej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 106 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Optometrii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

156/3521
Autorzy: Magdalena Maleszka-Kurpiel, Promotor: Wojciech Warchoł.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego u pacjentów z rozpoznanym stożkiem rogówki przed i po zabiegu corneal cross-linking. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 29 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , tab. , 30cm , bibliogr. streszcz. abstr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

157/3521
Autorzy: Ewa Jaguszewska, Promotor: Witold Kędzia.
Tytuł: Ocena wykorzystania molekularnej identyfikacji DNA HPV HR w profilaktyce wtórnej raka szyjki macicy w porównaniu do cytodiagnostyki i testu podwójnego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: An evaluation of using molecular identification of hr-HPV DNA in secondary prevention of cervical carcinoma compared to cytology and co-testing. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 100 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Perinatologii i Ginekologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

158/3521
Autorzy: Tomasz Jopek, Promotor: Łukasz Łapaj.
Tytuł: Ocena wyników endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego z użyciem bezcementowego trzpienia modularnego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 90 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

159/3521
Autorzy: Hubert Laprus, Promotor: Przemysław Lubiatowski, Promotor pomoc.: Roman Brzóska.
Tytuł: Ocena wyników leczenia zastarzałych, nienaprawialnych uszkodzeń pierścienia rotatorówz a pomocą artroskopowej częściowej naprawy oraz częściowej naprawy z augmentacją ścięgnem głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia . Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 113 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

160/3521
Autorzy: Piotr Krawczuk, Promotor: Łukasz Kubaszewski, Promotor pomoc.: Marta Jokiel.
Tytuł: Ocena wyników rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z użyciem wszczepu z materiału syntetycznego politereftalanu etylenu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 143 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Ortopedii Kręgosłupa Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

161/3521
Autorzy: Błażej Ratajczak, Promotor: Małgorzata Jarmuż-Szymczak.
Tytuł: Ocena występowania aberracji chromosomowych u chorych z przewlekłą białaczką szpikową w dobie stosowania inhibitorów kinaz tyrozynowych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 204 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

162/3521
Autorzy: Krzysztof Kaszkowiak, Promotor: Jakub Żurawski.
Tytuł: Ocena zagrożeń zdrowotnych związanych z glifosatem na podstawie jego zawartości w wodzie pitnej i w modelu eksperymentalnym in vitro. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 85 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

163/3521
Autorzy: Radosław Krzyżański, Promotor: Łukasz Dzieciuchowicz.
Tytuł: Ocena zmian morfologicznych w żyłach biodrowych i głównej żyły dolnej u chorych z jednostronnymi żylakami kończyn dolnych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 12, [13-43] s. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

164/3521
Autorzy: Zofia Strojny, Promotor: Dominika Kanikowska.
Tytuł: Ocena związku między indywidualnym chronotypem a stężeniem rozpuszczalnej formy receptora dla produktów zaawansowanej glikacji białek w surowicy i ślinie u osób otyłych i z prawidłową masą ciała. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 114 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

165/3521
Autorzy: Katarzyna Ostrowska, Promotor: Agnieszka Słopień.
Tytuł: Ocena związku między stresem i jakością życia dzieci 5-7 letnich a zmianami wybranych składników białkowych i poziomu kortyzolu w ślinie. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 223 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

166/3521
Autorzy: Beata Marta Urbanowicz, Promotor: Adam Czabański.
Tytuł: Oczekiwania i potrzeby związane z porodem rodzinnym w opiniach kobiet rodzących. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 144 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

167/3521
Autorzy: Natalia Macioszek-Zieleźnik, Promotor: Czesław Żaba.
Tytuł: Opiniowanie w przypadkach podejrzenia popełnienia błędu medycznego w zakresie neurologii i neurochirurgii w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Medico-legal expertise in cases of suspected medical error in the field of neurology and neurosurgery based on material from Department and Department of Forensic Medicine of Poznań University of Medical Science. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 107 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Medycyny Sądowej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

168/3521
Autorzy: Eryk Matuszkiewicz, Promotor: Karolina Chmaj-Wierzchowska.
Tytuł: Ostre zatrucia w celach samobójczych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 108 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

169/3521
Autorzy: Szymon Paweł Nowak, Promotor: Małgorzata Paul.
Tytuł: Oznaczanie czynnika martwicy nowotworu-alfa oraz cząsteczki adhezji komórkowej płytkowo-śródbłonkowej-1 w ocenie przebiegu klinicznego oraz rokowania malarii importowanej do Polski. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 175 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

170/3521
Autorzy: Anna Gąsiorowska, Promotor: Marek Pietryga.
Tytuł: Parametry ultrasonograficzne oraz ocena markerów biochemicznych we wczesnej predykcji masy urodzeniowej noworodka. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Ultrasound parameters and biochemical markers as early predictors of birth weight. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 131 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. abstr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

171/3521
Autorzy: Jakub Naczk, Promotor: Łukasz Łapaj.
Tytuł: Porównanie wpływu dostępu tylnego i małoinwazyjnego bezpośredniego górnego na wyniki leczenia idiopatycznych zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego endoprotezoplastyką. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 112 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Ortopedii i Traumatologii. Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii. Wydział Medyczny. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

172/3521
Autorzy: Małgorzata Rogaczewska, Promotor: Marcin Stopa.
Tytuł: Porównanie wybranych parametrów narządu wzroku u chorych na stwardnienie rozsiane i spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 84 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. 30cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

173/3521
Autorzy: Artur J. Chyrek, Promotor: Andrzej Roszak, Promotor pomoc.: Adam Chicheł.
Tytuł: Porównanie wyników kontaktowej brachyterapii guzów pierwotnych i wznów po zabiegu chirurgicznym u chorych na raka podstawnokomórkowego regionu głowy i szyi. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 91 k. , il. tab. , 30 cm
Uwagi: Katedra i Zakład Elektroradiologii. Wydział Medyczny. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

174/3521
Autorzy: Agnieszka Prusińska, Promotor: Tomasz Piontek.
Tytuł: Postępowanie rehabilitacyjne po rekonstrukcji chrząstki stawowej metodą AMIC (Autologus Matrix-Induced Chondrogenesis). Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 111 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej. Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

175/3521
Autorzy: Martyna Borowczyk, Promotor: Ewelina Szczepanek-Parulska.
Tytuł: Poszukiwanie genetycznych determinantów złośliwości zmian pęcherzykowych tarczycy metodą screeningu genomowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Searching for genetic determinants of malignancy in follicular thyroid lesions employing genomic screening.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 117 s. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski. Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

176/3521
Autorzy: Maria Gutowska-Ibbs, Promotor: Monika Urbaniak.
Tytuł: Pozarejestracyjne stosowanie produktów leczniczych a badanie kliniczne - praktyka w podmiotach leczniczych w Polsce. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Off-label use of medical products and clinical trials - practical aspects in treatment centres in Poland. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 245 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

177/3521
Autorzy: Anna Maria Pękacka-Egli, Promotor: Radosław Kaźmierski.
Tytuł: Prognozowanie ryzyka zachłyśnięcia i optymalizacja diety u chorych z dysfagią neurogenną, ze specjalnym uwzględnieniem wpływu pandemii SARS-Cov-2. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 94 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

178/3521
Autorzy: Zuzanna Synowiec, Promotor: Anna Jabłecka.
Tytuł: Próba ustalenia zakresu stężeń terapeutycznych aksytynibu w oparciu o monitorowanie stężenia leku we krwi u chorych na raka nerki. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 96 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Farmakologii Klinicznej. Kolegium Nauk Medycznych.Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

179/3521
Autorzy: Maciej Flader, Promotor: Marek Niedziela.
Tytuł: Przeciwciała przeciw receptorowi hormonu tyreotropowego w surowicy krwi dzieci z chorobą Gravesa-Basedowa. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 146 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM
Uwagi: Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej. Instytut Pediatrii. Wydział Lekarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

180/3521
Autorzy: Marcin Nowicki, Promotor: Dorota Formanowicz.
Tytuł: Przeciwzakrzepowe i prozakrzepowe działanie śródbłonka naczyniowego w ciąży powikłanej stanem przedrzucawkowym i wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Anti- and procoagulated action of the endothelium in a pregnancy complicated due to preeclampsia condition and intrauterine growth restriction. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 122 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

181/3521
Autorzy: Marta Szymoniak-Lipska, Promotor: Adriana Polańska.
Tytuł: Przydatność nieinwazyjnych metod badawczych w ocenie struktury i czynności narządu paznokciowego rąk. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 114 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Dermatologii i Wenerologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

182/3521
Autorzy: Dominik Mikiel, Promotor: Aleksandra Dańczak-Pazdrowska.
Tytuł: Przydatność nieinwazyjnych metod diagnostycznych w diagnostyce i monitorowaniu różnych typów łysienia. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 77 s. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. abstr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

183/3521
Autorzy: Hanna Drzewiecka, Promotor: Paweł Piotr Jagodziński.
Tytuł: Rola estrogenów w procesie rozwoju niedrobnokomórkowego raka płuc. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 165 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

184/3521
Autorzy: Katarzyna Panecka-Mysza, Promotor: Grzegorz Bręborowicz.
Tytuł: Rola stresu oksydacyjnego w cholestazie ciążowej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 74 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

185/3521
Autorzy: Justyna Magiełda-Stola, Promotor: Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz.
Tytuł: Rola witaminy D oraz genów związanych z jej metabolizmem w etiologii stanu przedrzucawkowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 91 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Katedra Perinatologii i Chorób Kobiecych. Kolegium Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

186/3521
Autorzy: Marta Jaskuła, Promotor: Hanna Krauss, Promotor pomoc.: Magdalena Gibas-Dorna.
Tytuł: Rozwój fizyczny w pierwszych dwóch latach życia dziecka w zależności od sposobu żywienia i stanu odżywienia matki podczas ciąży. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 140 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

187/3521
Autorzy: Sławomir Ząbczyński, Promotor: Edmund Waszyński.
Tytuł: Rozwój metod znoszenia bólu w porodzie fizjologicznym oraz znieczulenia rodzącej w wybranych operacjach położniczych w położnictwie polskim w XIX i XX wieku. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 191 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

188/3521
Autorzy: Elżbieta Czechowska, Promotor: Lidia Gil.
Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia chorych na chłoniaki nieziarnicze w wieku powyżej 70 lat. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 90 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

189/3521
Autorzy: Bogumił Olczak, Promotor: Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Promotor pomoc.: Grzegorz Kowalski.
Tytuł: Skuteczość analgetyczna oksykodonu u pacjentów poddanych endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 25 k. [komentarz + cykl 3 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

190/3521
Autorzy: Tomasz Zemleduch, Promotor: Ewa Straburzyńska-Migaj.
Tytuł: Stężenie feniksyny (PNX) w osoczu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 107 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Kardiologii. I Klinika Kardiologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

191/3521
Autorzy: Karolina Kabzińska-Milewska, Promotor: Rafał Wojciech Wójciak.
Tytuł: Studia nad biologicznym znaczeniem organicznych i nieorganicznych form soli litu. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 103 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

192/3521
Autorzy: Karolina Tworek, Promotor: Jerzy T. Marcinkowski.
Tytuł: Studium medyczno-społeczne przypadków udarów niedokrwiennych mózgu trafiających do oddziału udarowego poza oknem terapeutycznym leczenia trombolitycznego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The medical and social study of ischemic stroke patients admitted to the Stroke Ward beyond the therapeutic window of thrombolytic treatment. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 227 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

193/3521
Autorzy: Mikołaj Piotr Zaborowski, Promotor: Sławomir Michalak.
Tytuł: The role of extracellular vesilcles and cell-mediated immune response in the pathogenesis of paraneoplastic neurological syndromes and ovarian cancer. Doctoral dissertation
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 83 s. [komentarz + cykl 5 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski I. Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

194/3521
Autorzy: Paweł Główka, Promotor: Tomasz Kotwicki.
Tytuł: Trójwymiarowa analiza kręgosłupa w oparciu o obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, radiogramy i tomografię komputerowa. Rozprawa dokorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 18 k. [komentarz + cykl 4 publikacji składających się na rozprawę doktorską] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Ortopedii i Traumatologii, Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowsiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

195/3521
Autorzy: Małgorzata Wieleba, Promotor: Jerzy T. Marcinkowski.
Tytuł: Uwarunkowania wyjazdu lekarzy polskich do Niemiec i jakość ich życia na emigracji. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The circumstances of Polish doctors migraiting to the Federal Republic of Germany, and the quality of their lives abroad. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 156 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Zdrowia Publicznego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

196/3521
Autorzy: Agnieszka Sobecka, Promotor: Paweł Golusiński.
Tytuł: Wartość wybranych metod biologii molekularnej w diagnostyce, terapii oraz określeniu rokowania u chorych z nowotworami złośliwymi głowy i szyi. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 111 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

197/3521
Autorzy: Agata Stodolska-Nowak, Promotor: Jarosław Kocięcki, Promotor pomoc.: Wojciech Adamski.
Tytuł: Wpływ czynników anatomicznych gałki ocznej na kontrolę ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta po fakoemulsyfikacji. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 112 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

198/3521
Autorzy: Marzena Helwich, Promotor: Anna Surdacka, Promotor: Dominika Kanikowska.
Tytuł: Wpływ interwencji dietetycznej na stężenie wybranych adipocytokin w ślinie osób otyłych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 98 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

199/3521
Autorzy: Patrycja Anna Talarska-Markiewicz, Promotor: Jakub Żurawski.
Tytuł: Wpływ nanocząstek na reaktywność ludzkich leukocytów krwi obwodowej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 151 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

200/3521
Autorzy: Anna Morawska, Promotor: Juliusz Przysławski.
Tytuł: Wpływ oleju z szarłatu na profil lipidowy oraz inne wskaźniki biochemiczne w grupie otyłych kobiet i mężczyzn. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 326 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Bromatologii. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

201/3521
Autorzy: Małgorzata Iwańska, Promotor: Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz.
Tytuł: Wpływ polimorfizmów genu PPARG na stężenie wybranych adipokin u ciężarnych z nadmiernym przyrostem masy ciała. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 134 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych. Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

202/3521
Autorzy: Tomasz Trzmiel, Promotor: Mariola Pawlaczyk, Promotor pomoc.: Ewa Zasadzka.
Tytuł: Wpływ rodzaju pracy wykonywanej w przeszłości na sprawność w wieku emerytalnym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 158 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry, Zakład Terapii Zajęciowej, Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

203/3521
Autorzy: Agata Czochralska-Duszyńska, Promotor: Edyta Mądry.
Tytuł: Wpływ suplementacji sprzężonym kwasem linolowym na wybrane wykładniki stanu odżywienia. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2021
Strony: 94 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings: