logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: ROZPRAWY DOKTORSKIE
Liczba odnalezionych rekordów: 2794Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/2794
Autorzy: Izabela Kędziora, Promotor: Jaromir Budzianowski.
Tytuł: Drosera spatulata Labill. z kultur in vitro jako źródło związków o spodziewanym działaniu biologicznym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Drosera spatulata Labill. from in vitro cultures as a source of compounds with expected biological activity. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 310 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/2794
Autorzy: Elżbieta Siodła, Promotor: Aldona Kasprzak.
Tytuł: Ekspresja wybranych mucyn w nowotworach jelita grubego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Expression of selected mucins in colorectal cancers. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: [2], 182 [4] s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/2794
Autorzy: Kinga Kaczerowska-Pietrzak, Promotor: Gerard Nowak.
Tytuł: Izolacja, identyfikacja i właściwości biologiczne związków z ziela Centaurea balsamita subsp. balsamita Lam./syn. Stizolophus balsamitaefolius Cass. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Isolation, identification and biological activity of the compounds from the Centaurea balsamita subsp. balsamita Lam. Stizolophus balsamitaefolius Cass. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: 161 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/2794
Autorzy: Marta Napierała, Promotor: Ewa Florek.
Tytuł: Palenie tytoniu a ciąża i laktacja. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Tobacco smoking in pregnancy and lactation. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2017
Strony: [6], 245 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Laboratorium Badań Środowiskowych Katedry i Zakładu Toksykologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/2794
Autorzy: Monika Agnieszka Leśniewska, Promotor: Izabela Muszalska.
Tytuł: Analiza porównawcza lipofilowości oraz trwałości aktywnej przeciwwirusowo pochodnej 9-okso-5H-imidazo-[1,2-α] puryny, jej estrów oraz estrów acyklowiru. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Comparative analysis of lipophilicity and stability of an antivirally active derivative of 9-oxo-5H-imidazo [1,2-α] purine, its esters and acyclovir esters. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [4], 205 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


6/2794
Autorzy: Agnieszka Sikorska, Promotor: Teresa Matthews-Brzozowska.
Tytuł: Analiza stanu zdrowia jamy ustnej oraz zgryzu dzieci w wieku szkolnym powiatu kolskiego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of oral health and occlusion in school children from the district of Koło. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 155 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


7/2794
Autorzy: Paulina Znajdek-Awiżeń, Promotor: Wiesława Bylka.
Tytuł: Badania fitochemiczne ziela Axyris amaranthoides L. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Phytochemical studies on the herb of Axyris amaranthoides L. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 229 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Farmakognozji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


8/2794
Autorzy: Barbara Jadach, Promotor: Janina Lulek.
Tytuł: Badania nowych materiałów mezoporowatych typu SBA-16 jako potencjalnych nośników modyfikujących uwalnianie trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Novel SBA-16 type mesoporous materials as potential carriers modifying dissolution profiles of poorly soluble substances. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [6], 129 k. , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/2794
Autorzy: Yogen Abelak, Promotor: Małgorzata Wierzbicka.
Tytuł: Efektywność monitorowania pacjentów po zabiegach onkologicznych w zakresie głowy i szyi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Efficiency of follow-up procedures in surgically treated patients for head and neck cancers. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [1], 117 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/2794
Autorzy: Elżbieta Niechciał, Promotor: Piotr Fichna, Promotor pomocniczy: Bogda Skowrońska.
Tytuł: Epidemiologia zapadalności na cukrzycę typu 1 wśród dzieci i młodzieży z województwa wielkopolskiego w latach 2009-2013. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Epidemiology of the incidence of type 1 diabetes among children and adolescents from the Wielkopolskie voivodship in the years 2009-2013. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 140 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/2794
Autorzy: Emilia Anna Tomczak, Promotor: Wojciech Służewski.
Tytuł: Ewolucja kliniczna i elektroencefalograficzna padaczek na tle zaburzeń rozwojowych kory mózgowej u dzieci. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Clinical and electroencephalographic evolution of epilepsy on the background of malformations of cerebral cortex development in children. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 144 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/2794
Autorzy: Anna Kasprzyk, Promotor: Franciszek Główka, Promotor pomoc.: Michał Romański.
Tytuł: Farmakokinetyka i dystrybucja narządowa treosulfanu i jego biologicznie aktywnego monoepoksytransformeru. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Pharmacokinetics and organ distribution of treosulfan and its biologically active monoepoxy-transformer. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 190 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/2794
Autorzy: Kacper Judka, Promotor: Leszek Romanowski.
Tytuł: Funkcja ręki po artroskopowym leczeniu uszkodzeń kompleksu chrząstki trójkątnej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Hand function after arthroscopic treatment of triangular fibrocartilage damage. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 88 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM
Uwagi: Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/2794
Autorzy: Marek Kolaśniewski, Promotor: Wojciech Strzyżewski.
Tytuł: Leczenie niestabilnych złamań krętarzowych w populacji powyżej 60 roku życia. Randomizowane, prospektywne badanie porównujące stabilizację zewnątrzszpikową i wewnątrzszpikową. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Treatment of unstable trochanteric fractures in the population aged 60 and over. Randomized, prospective study comparing extra- or intramedullary fixation. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 123 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


15/2794
Autorzy: Agnieszka Seraszek-Jaros, Promotor: Elżbieta Kaczmarek.
Tytuł: Nowe metody oceny morfometrycznej cyfrowych preparatów histologicznych w obrazowych bazach danych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: New methods of morphometric results of the digital whole slides in database of morphological images. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 92 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej, Katedra Patomorfologii Klinicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/2794
Autorzy: Iwona Król, Promotor: Ewa Sewerynek, Promotor: Wanda Horst-Sikorska.
Tytuł: Ocena jakości życia u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną w zależności od zastosowanej terapii. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Quality of life in women with postmenopausal osteoporosis, depending on the applied therapy. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 163 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/2794
Autorzy: Ewa Cyrańska-Chyrek, Promotor: Marek Ruchała.
Tytuł: Ocena morfologiczna i biochemiczna przypadkowo wykrytych guzów nadnerczy. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Biochemical and morphological evaluation of incidentally discovered adrenal tumors. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [3], 125 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/2794
Autorzy: Joanna Wałecka, Promotor: Przemysław Lubiatowski.
Tytuł: Ocena propriocepcji barku po odwróconej endoprotezoplastyce stawu ramiennego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 85 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/2794
Autorzy: Agnieszka Wareńczak-Wysocka, Promotor: Przemysław Lisiński.
Tytuł: Ocena równowagi w świetle badań klinicznych i posturograficznych u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of balance in the light of clinical and posturographic examinations in patients after total hip replacement. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 148 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Reumatologii i Rehabilitacji, Klinika Rehabilitacji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/2794
Autorzy: Paulina Kubasik, Promotor: Zygmunt Adamski.
Tytuł: Ocena skuteczności leczenia łysienia androgennego przy użyciu śródskórnego ostrzykiwania autologicznym osoczem bogatopłytkowym w porównaniu z terapią za pomocą naświetlania światłem LED. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The assessment of effectiveness androgenic alopecia treatment by means of intradermal injections with autologous platelet-rich plasma in comparison with the LED light therapy. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: [Poznań, 2016]
Strony: [3], 99 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/2794
Autorzy: Emilia Korek, Promotor: Hanna Krauss.
Tytuł: Ocena stężenia wybranych adipokin u pacjentów z otyłością. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of the concentration of selected adipokines in obese patients. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 134 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/2794
Autorzy: Justyna Rajewska-Tabor, Promotor: Małgorzata Pyda, Promotor pomoc.: Aleksander Araszkiewicz.
Tytuł: Ocena wielkości martwicy mięśnia sercowego ze szczególnym uwzględnieniem rezonansu magnetycznego u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Infarct size measurement with the use of different methods with particular emphasis on cardiac magnetic resonance in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 99 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


23/2794
Autorzy: Agnieszka Zawada, Promotor: Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Promotor pomoc.: Dariusz Naskręt.
Tytuł: Ocena wpływu metforminy na kontrolę metaboliczną u osób z cukrzycą typu 1 i zwiększoną zawartością tkanki tłuszczowej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of the effect of metformin on metabolic control in people with type 1 diabetes and excess body fat. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [1], 80 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


24/2794
Autorzy: Tomasz Kuszczak, Promotor: Anna Surdacka.
Tytuł: Ocena wybranych metod wykrywania kamienia poddziąsłowego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 78 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/2794
Autorzy: Katarzyna Martin, Promotor: Włodzimierz Samborski.
Tytuł: Ocena zależności pomiędzy doświadczaniem bólu a występowaniem objawów schizofrenopodobnych oraz zaburzeń nastroju u pacjentów z chorobami reumatycznymi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of the relationship between pain experiences and schizophrenic symptoms and mood disorders in patients with rheumatic diseases. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 85 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Reumatologii i Rehabilitacji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

26/2794
Autorzy: Joanna Rybacka-Mossakowska, Promotor: Sławomir Michalak.
Tytuł: Ocena znaczenia czynników neurotroficznych w rozwoju powikłań chemioterapii w obrębie układu nerwowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The significance of neutrotrophic factors in neurological complications of chemotherapy. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 103 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: [Zakład Neurochemii i Neuropatologii] UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/2794
Autorzy: Magdalena Cerbin-Koczorowska, Promotor: Agnieszka Skowron.
Tytuł: Opracowanie narzędzia edukacyjnego promującego współpracę lekarza i farmaceuty dla potrzeb realizacji opieki farmaceutycznej w Polsce. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The development of an educational tool designed to promote pharmacist-physician cooperation and foster pharmaceutical care implementation in Poland. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [10], 134 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

28/2794
Autorzy: Anna Marta Majewska, Promotor: Dorota Hojan-Jezierska.
Tytuł: Opracowanie zobiektywizowanej metody oceny uciążliwości szumów usznych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Development of objectified method of tinnitus onerousness assessment. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 137 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Protetyki Słuchu Katedry Biofizyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/2794
Autorzy: Ewa Bembnista, Promotor: Maria Kozłowska-Skrzypczak.
Tytuł: Optymalizacja metod laboratoryjnej kwalifikacji krwiotwórczych komórek do transplantacji u chorych na nowotwory krwi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Optimization of laboratory methods for the qualification of hematopoietic cells for transplantation in patients with hematologic neoplasms. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 149 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

30/2794
Autorzy: Joanna Hajduk, Promotor: Zenon J. Kokot.
Tytuł: Optymalizacja strategii proteomicznych w analizie materiału biologicznego w oparciu o technikę MALDI TOF/TOF MS. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [6], II, 115, [18] s. [w tym kopie 6 publikacji z czasopism] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. + dysk optyczny [CD-ROM].
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

31/2794
Autorzy: Grzegorz Ostromecki, Promotor: Alicja E. Grzegorzewska.
Tytuł: Polimorfizm genów białka wiążącego witaminę D, receptora witaminy D i receptora X retinoidu alfa w odniesieniu do parametrów klinicznych chorych przewlekle dializowanych. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [1], 84 s. [w tym kopie 3 publikacji z czasopism] , il. tab. , 30 cm , bibliogr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski II UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

32/2794
Autorzy: Tomasz Koczorowski, Promotor: Tomasz Gośliński, Promotor pomoc.: Ewa Tykarska.
Tytuł: Porfirazyny o potencjalnym zastosowaniu w biomimetyce cytochromów - synteza i charakterystyka fizykochemiczna. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Porphyrazines for potential application in cytochromes biomimetics - synthesis and physicochemical characteristics. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [11], 197 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

33/2794
Autorzy: Agnieszka Montgomery, Promotor: Jan Mazela.
Tytuł: Porównanie rozwoju psychoruchowego w 2. roku życia dzieci urodzonych przedwcześnie w latach 2001-2002 oraz 2011-2012. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Comparison of psychomotor development in the 2nd year of life for children born prematurely in the years 2001-2002 and 2011-2012. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 83 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Neonatologii, Klinika Zakażeń Noworodka UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

34/2794
Autorzy: Hanna Buczkowska, Promotor: Bogdan Miśkowiak.
Tytuł: Porównanie wybranych parametrów ruchów sakadowych oczu oraz określonych etapów funkcji czytania w grupie dzieci z ambliopią i bez ambliopii. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Comparison of selected parameters of saccadic eye movements and specific stages of reading functions in the group of children with and without amblyopia. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 101 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


35/2794
Autorzy: Izabela Jach-Męczekalska, Promotor: Monika Urbaniak.
Tytuł: Prawne aspekty transformacji systemu ochrony zdrowia w Polsce po 1989 roku. Interdyscyplinarne studium z zakresu nauk o zdrowiu i nauk prawnych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Legal aspects of health care system transformation in Poland after year 1989. Interdisciplinary study based on health and law sciences in Poland. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [4], 269 s. , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


36/2794
Autorzy: Mariusz Stachowiak, Promotor: Hanna Mamzer, Promotor: Bartłomiej Perek.
Tytuł: Przystosowanie pacjentów do życia ze stomią. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Adapting patients to life with stoma. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 117 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski II UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

37/2794
Autorzy: Aleksandra Szewczyk, Promotor: Aleksandra Dańczak-Pazdrowska.
Tytuł: Rola wybranych cytokin pro i antyangiogennych oraz białek o aktywności naczyniowej w patogenezie twardziny ograniczonej (morphea). Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Role of pro- and anti-angiogenic cytokines and vasoactive proteins in pathogenesis of morphea. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 83 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Dermatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


38/2794
Autorzy: Dorota Radziszewska, Promotor: Krzysztof Pawlaczyk.
Tytuł: Stan nawodnienia u chorych przewlekle hemodializowanych a wybrane markery ryzyka sercowo-naczyniowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Hydration status and markers of cardiovascular risk in hemodialysis patients. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 95 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


39/2794
Autorzy: Aleksandra Kucharska, Promotor: Janusz Rybakowski.
Tytuł: Stężenie metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) w schizofrenii i chorobach afektywnych, a stan kliniczny i neuropsychologiczny. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) concentration in schizophrenia and affective disorders, and clinical and neuropsychological status. Doctoral dissertation.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 111 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Psychiatrii Dorosłych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

40/2794
Autorzy: Anna Lehmann-Kalata, Promotor: Anna Surdacka.
Tytuł: Stężenie wybranych mediatorów stanu zapalnego w ślinie osób z otyłością. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Concentration of selected inflammatory mediators in the saliva of obese people. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [1], 86 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


41/2794
Autorzy: Sebastian Lijewski, Promotor: Tomasz Gośliński, Promotor pomoc.: Ewa Tykarska.
Tytuł: Synteza, charakterystyka fizykochemiczna oraz ocena możliwości zastosowania w medycynie oraz nanotechnologii siarkowych pochodnych porfirazyn. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Synthesis, physicochemical characteristics and potential applications of sulfanyl porphyrazine derivatives in medicine and nanotechnology. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: [8], 117 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


42/2794
Autorzy: Artur Firlej, Promotor: Anna Jelińska.
Tytuł: Trwałość chlorowodorku epirubicyny w roztworach wodnych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Stability of epirubicin hydrochloride (EPI) in aqueous solutions. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 138 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


43/2794
Autorzy: Nadia Sawicka-Gutaj, Promotor: Jerzy Sowiński.
Tytuł: Wisfatyna w chorobach tarczycy. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 31, [21] s. [w tym kopie 3 publikacji z czasopism] , il. tab. , 30 cm , + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

44/2794
Autorzy: Jakub Głowacki, Promotor: Hanna Krauss.
Tytuł: Wpływ wybranych czynników antropometrycznych na właściwości mechaniczne żeber u chorych w okresie dorastania. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Effect of selected anthropometric factors on mechanical properties of ribs in adolescents. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 112 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Fizjologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

45/2794
Autorzy: Piotr Krzysztof Kaczmarek, Promotor: Przemysław Lubiatowski.
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na propriocepcję barku u zawodników piłki ręcznej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Effect of selected factors on shoulder proprioception in handball players. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 81 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

46/2794
Autorzy: Aleksandra Budzińska-Kostańska, Promotor: Magdalena Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Alergia pokarmowa, kontaktowa i powietrznopochodna u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Hypersensitivity to food, airborn and contact allergens in children with attention deficit hyperactivity disorder. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 143 s. , il. tab. , 30 cm , ibibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Dermatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


47/2794
Autorzy: Wojciech Grzelak, Promotor: Dariusz Samulak.
Tytuł: Analiza czynników mających wpływ na jakość świadczeń zdrowotnych w ginekologii operacyjnej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of factors affecting the quality of health care services in gynecological surgery. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 97 s. , il. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Zdrowia Matki i Dziecka UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


48/2794
Autorzy: Krzysztof Mostek, Promotor: Dariusz Samulak.
Tytuł: Analiza KTG oraz badania dopplerowskiego jako podstawy decyzji pilnego ukończenia ciąży lub porodu w sytuacji zagrożenia życia płodu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The CTG analysis and Doppler tests as a basis of decision making for urgent pregnancy and childbirth competition in fetus life-threating situation. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 122 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Zdrowia Matki i Dziecka UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


49/2794
Autorzy: Monika Świerczewska, Promotor: Michał Nowicki.
Tytuł: Analiza molekularnego podłoża mechanizmu steroidooporności u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of the molecular basis of steroid resistance in children with idiopathic nephrotic syndrome. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 163 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM] + T. II. Załączniki do rozprawy doktorskiej - 57 s.
Uwagi: Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


50/2794
Autorzy: Marta Kaczmarek-Ryś, Promotor: Ryszard Słomski, Promotor: Katarzyna Ziemnicka.
Tytuł: Analiza mutacji i polimorfizmów w genie RET u chorych z dziedzicznym i sporadycznym rakiem rdzeniastym tarczycy. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of mutations and polymorphisms in the RET gene in patients with hereditary and sporadic medullary thyroid carcinoma. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [10], 157 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu; Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniw. Przyrodniczego im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu; Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


51/2794
Autorzy: Donata Deka-Pawlik, Promotor: Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz.
Tytuł: Analiza polimorfizmów i ekspresji genów syntazy metioniny (MTR) i reduktazy syntazy metioniny (MTRR) w patogenezie stanu przedrzucawkowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The analysis of polymorphisms and expression of methionine synthase (MTR) and methionine synthase reductase (MTRR) genes in pathogenesis of preeclampsia. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 132 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


52/2794
Autorzy: Marek Zieliński, Promotor: Przemysław Mitkowski.
Tytuł: Analiza skuteczności terapii antyarytmicznych wszczepialnych kardiowerterów defibrylatorów w przerywaniu groźnych komorowych zaburzeń rytmu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of efficacy of therapy with antiarrhythmic implantable cardioverter defibrillators in interrupting dangerous ventricular arrhythmias. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [1], 108 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Oddział Kardiologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


53/2794
Autorzy: Magdalena Richter, Promotor: Jacek Kaczmarczyk.
Tytuł: Analiza stężenia wybranych adipocytokin u chorych z pierwotną idiopatyczną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis the concentration of selected adipocytokines in patients with primary idiopathic knee joint osteoarthritis. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 100 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


54/2794
Autorzy: Bartosz Piasecki, Promotor: Ewa Mojs.
Tytuł: Analiza wybranych funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży chorej na mukowiscydozę i nieswoiste zapalenia jelit. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of selected cognitive function in children and adolescents suffering from cystic fibrosis and inflammatory bowel disease. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 120 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Psychologii Klinicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


55/2794
Autorzy: Natalia Wachowiak, Promotor: Przemysław Mikołajczak.
Tytuł: Badania aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej wybranych acylowanych pochodnych hydroksyiminowych kwasu oleanolowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analgesic and anti-inflammatory activity of selected acylated hydroxyimino derivatives of oleanolic acid. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [1], 159 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Farmakologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


56/2794
Autorzy: Marcin Kowiel, Promotor: Andrzej K. Gzella.
Tytuł: Badania struktury pochodnych 2-amino(imino)-1,3-tiazolidyn-4-onu o potencjalnym działaniu farmakologicznym oraz nowe narzędzia do analizy struktury kryształu materiałów bioorganicznych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Investigation of the structure of 2-amino(imino)-1,3-thiazolidin-4-one derivatives with potential pharmacological activity and new software tools for the analysis of the crystal structure of the bioorganic materials. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [5], 197 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Organicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


57/2794
Autorzy: Katarzyna Jastrzębska, Promotor: Andrzej Mackiewicz, Promotor pomoc.: Hanna Dams-Kozłowska.
Tytuł: Bioinżynierowane białka jedwabiu pajęczego jako biokompatybilne nośniki leków. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Bioengineered spider silk proteins as biocompatible drug carriers. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [4], 149 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Międzyuczelniane Centrum Nanobiomedyczne. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Immunologii Nowotworów. Katedra Biotechnologii Medycznej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


58/2794
Autorzy: Marzena Wojtaszewska, Promotor: Krzysztof Lewandowski.
Tytuł: Charakterystyka defektów molekularnych u chorych na nowotwory mieloproliferacyjne Filadelfia-ujemne. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Characteristics of molecular defects in patients with Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [8], 91 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


59/2794
Autorzy: Angelika Kargulewicz, Promotor: Marian Grzymisławski.
Tytuł: Czynność zewnątrzwydzielnicza trzustki u osób otyłych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Exocrine pancreatic function in obese people. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [2], 83. , il. tab. , 30 cm , il. tab. bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


60/2794
Autorzy: Renata Turbańska, Promotor: Krzysztof Wiktorowicz.
Tytuł: Determinanty zdrowotne zdolności osób do prowadzenia pojazdów silnikowych w ruchu drogowym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Health determinants of the ability to drive motor vehicles in road traffic. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 88 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


61/2794
Autorzy: Tomasz Zaprutko, Promotor: Elżbieta Nowakowska.
Tytuł: Farmakoekonomiczna ocena kosztów terapii osób ze zdiagnozowaną schizofrenią leczonych farmakologicznie oraz w skojarzeniu z terapią niefarmakologiczną. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The pharmacoeconomic evaluation of treatment costs of people affected with schizophrenia treated with pharmacological and non-pharmacological treatment schedules. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 193 s. , il. tab. , 30 c m , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


62/2794
Autorzy: Wioleta Jankowiak, Promotor: Anita Magowska.
Tytuł: Kosmetyki w praktyce aptecznej i przemysłowej na ziemiach polskich do roku 1939. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Beauty products in pharmaceutical and industrial practice in Poland since 1939. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [2], 162 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


63/2794
Autorzy: Marta Gładych, Promotor: Maciej Wiznerowicz.
Tytuł: KRAB-zależna metylacja promotorów komórkowych w ludzkich komórkach pluripotentnych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: KRAB-dependent DNA methylation of cellular promoters in human pluripotent cells. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 86 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Biotechnologii Medycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


64/2794
Autorzy: Anna [M.] Woźniak, Promotor: Ewa Florek.
Tytuł: Materiały alternatywne w ocenie zaburzeń poziomów metali niezbędnych i toksycznych u pacjentów z nowotworami głowy i szyi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Alternative materials in the assessment of physiological elements and toxic metals levels disorders in patients with head and neck cancer. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 270 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Toksykologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


65/2794
Autorzy: Justyna Marcinkowska, Promotor: Jerzy Moczko, Promotor: Krzysztof Błaszyk.
Tytuł: Metody statystyczne i eksploracji danych (data mining) w ocenie występowania omdleń w grupie częstoskurczu z wąskim zespołem QRS (AVNRT i AVRT). Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Methods of statistical analysis and data mining for analysing the causes of syncope in patients diagnosed with tachycardia with narrow QRS complex (AVNRT and AVRT). Doctoral dissertation
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 208 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


66/2794
Autorzy: Marta Kałużna-Oleksy, Promotor: Ewa Straburzyńska-Migaj.
Tytuł: Niewydolność serca ze współistniejącą przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - wpływ na wydolność fizyczną, parametry odczynu zapalnego i rokowanie. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Heart failure and concomitant chronic obstructive pulmonary disease - effect on physical endurance, inflammation parameters and prognosis. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 99 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


67/2794
Autorzy: Paweł Samborski, Promotor: Marian Grzymisławski.
Tytuł: Ocena ekspresji białek wstrząsu cieplnego 70 u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of the heat shock protein 70 expression in patients with ulcerative colitis. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 114 s. , il;. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


68/2794
Autorzy: Kamila Kocent, Promotor: Jerzy T. Marcinkowski.
Tytuł: Ocena jakości życia pacjentów dorosłych po leczeniu ortodontycznym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Examining the quality of life in adult patients following orthodontic treatment. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 81 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski II UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


69/2794
Autorzy: Karolina Simon, Promotor: Krystyna Czyżewska.
Tytuł: Ocena laryngologiczna chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym lub cukrzycą typu 2. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of patients with primary hypertension and diabetes type 2. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 192 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


70/2794
Autorzy: Magdalena Dalz, Promotor: Anna Gotz-Więckowska.
Tytuł: Ocena narządu wzroku u dzieci i młodzieży z nieswoistym zapaleniem jelit. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of vision organ in children and adolescents with inflammatory bowel disease. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 98 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


71/2794
Autorzy: Bartosz Łukaszewski, Promotor: Mieczysława Jurczyk.
Tytuł: Ocena parametrów fizyko-chemicznych i mechanicznych wszczepu stosowanego w rekonstrukcji bliższego końca kości udowej. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 85 k. , il. tab. , 30 cm , streszcz. summ. + dysk optyczny (CD-ROM)
Uwagi: Katedra Zdrowia Matki i Dziecka UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

72/2794
Autorzy: Katarzyna Małaczyńska-Rajpold, Promotor: Krzysztof Błaszyk.
Tytuł: Ocena podłoża i morfologii częstoskurczu komorowego u chorych po zawale serca w oparciu o badanie rezonansu magnetycznego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of substrate and morphology of ventricular tachycardia in patients after myocardial infarction based on magnetic resonance imaging. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 69 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


73/2794
Autorzy: Łukasz Stoliński, Promotor: Tomasz Kotwicki.
Tytuł: Ocena postawy ciała z wykorzystaniem fotografii cyfrowej: opracowanie metody wraz z normami dla wieku 7-10 lat. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of body posture with the use of digital photography: development of the method and normal values for age range 7-10 years. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [10], 110 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej. Katedra Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


74/2794
Autorzy: Krystyna Gontko-Romanowska, Promotor: Zbigniew Żaba.
Tytuł: Ocena postępowania ratunkowego w drgawkach gorączkowych u dzieci na etapie przedszpitalnym i wczesnoszpitalnym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of rescue treatment in febrile seizures in children at pre- and early hospital phase. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 144 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Medycyny Ratunkowej. Wydział Nauk o Zdrowiu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


75/2794
Autorzy: Marta Nawrocka, Promotor: Danuta Pupek-Musialik.
Tytuł: Ocena stężenia wybranych interleukin i parametrów funkcji nerek u chorych z zespołem metabolicznym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of selected interleukins concentration and parameters of renal function in patients with metabolic syndrome. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, [2015]
Strony: 133 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski I UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


76/2794
Autorzy: Katarzyna Kaźmierczak, Promotor: Przemysław Lisiński.
Tytuł: Ocena sytuacji socjomedycznej osób po urazie rdzenia kręgowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of the sociomedical situation in patients after spinal cord injury. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 85, [29] s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Rehabilitacji Katedry Reumatologii i Rehabilitacji UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


77/2794
Autorzy: Agnieszka Maćkowska-Kędziora, Promotor: Anna Jabłecka.
Tytuł: Ocena wpływu autorskiej metody dietoterapii metabolicznej na parametry antropometryczne oraz wybrane parametry biochemiczne u osób z zaburzeniami gospodarki lipidowej i węglowodanowej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of the impact of the author's methods of metabolic diet therapy on anthropometric parameters and selected biochemical parameters in patients with disorders of lipid and carbohydrate metabolism. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [3[], 173 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


78/2794
Autorzy: Joanna Jutrzenka-Jesion, Promotor: Dorota Hojan-Jezierska.
Tytuł: Ocena wpływu stałych i wolnozmiennych pól magnetycznych na mięśniowo-powięziowe zespoły bólowe. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of the impact of static and low frequency magnetic fields on myofascial pain syndromes. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 149 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Biofizyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


79/2794
Autorzy: Marzena Chajewska-Ciekańska, Promotor: Maria Litwiniuk.
Tytuł: Ocena wpływu wybranych czynników histopatologicznych i klinicznych na skuteczność przedoperacyjnej chemioterapii u pacjentek z rakiem piersi. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of the effect of selected histopathological and clinical factors on efficacy of preoperative chemotherapy in breast cancer patients. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 74 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Onkologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


80/2794
Autorzy: Anna Blacha, Mariusz Machczyński, Promotor: Maria Pioruńska-Stolzmann, Promotor: Lech Torliński.
Tytuł: Ocena wybranych wykładników stanu zapalnego u kobiet ciężarnych w kontekście czystości mikrobiologicznej pochwy. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of selected markers of inflammatory process in pregnant women in the aspect of vaginal biocenosis. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 165 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


81/2794
Autorzy: Ewa Dwojak, Promotor: Jacek Szmeja.
Tytuł: Ocena wyników biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej zmian guzowatych trzustki w porównaniu z obrazem klinicznym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of results of fine needle aspiration biopsy tumor-like lesions of the pancreas compared with the clinical picture. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 95 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Patomorfologii Klinicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


82/2794
Autorzy: Wojciech Wierzchołowski, Promotor: Marek Stajgis.
Tytuł: Ocena zależności morfologii obrażeń w obrazach tomografii komputerowej całego ciała od mechanizmu urazu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of dependence morphology of injuries in whole body computed tomography from mechanism of injury. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 84 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski I UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


83/2794
Autorzy: Adam Zaręba, Promotor: Leszek Romanowski.
Tytuł: Ocena zmian parametrów radiologicznych w okresie gojenia złamania dalszego końca kości promieniowej u osób po 60. roku życia. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of changes in radiological parameters during the healing of distal radius fractures in people over 60 years old. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 48 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


84/2794
Autorzy: Nina Wyrzykowska, Promotor: Magdalena Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Odległa ocena skuteczności immunoterapii swoistej u chorych na atopowe zapalenie skóry. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Long-term efficacy of allergen specific immunotherapy in atopic dermatitis patients. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 112 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Dermatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


85/2794
Autorzy: Joanna Wróblewska, Promotor: Maciej Wiznerowicz.
Tytuł: Opracowanie nowej metody generowania ludzkich indukowanych komórek pluripotencjalnych (iPS) i wykazanie roli białka KAP1 w epigenetycznej regulacji procesu samoodnowy. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: A new method to generate human induced pluripotent stem cells (iPS), and the role of the protein KAP1 in epigenetic regulation of self-renewal. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [3], 94 s. , il. tab. , 30- cm , bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Zakład Immunologii Nowotworów Katedry Biotechnologii Medycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


86/2794
Autorzy: Ewelina Dondajewska, Promotor: Andrzej Mackiewicz.
Tytuł: Opracowanie trójwymiarowego (3D) modelu raka piersi na rusztowaniach z jedwabiu naturalnego. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 133 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Biotechnologii Medycznej, UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

87/2794
Autorzy: Joanna Lipiec, Promotor: Juliusz Huber.
Tytuł: Porównanie wyników badań neurofizjologicznych, klinicznych i obrazowych u chorych po częściowym urazie szyjnego i piersiowego rdzenia kręgowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Comparison of results from neurophysiological, clinical and neuroimaging examination in patients after incomplete cervical and thoracic spinal cord injury. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 88 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


88/2794
Autorzy: Aleksandra Kulczyk, Promotor: Juliusz Huber, Promotor pomoc.: Magdalena Wojtysiak.
Tytuł: Porównanie wyników badań neurofizjologii klinicznej, neuroobrazowania oraz klinicznych u chorych z spondylozą szyjną. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Comparison of neurophysiological, neuroimaging and clinical examination in patients with cervical spondylosis. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [1], 97 s. , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


89/2794
Autorzy: Magdalena Pietrzyńska, Promotor: Alicja Krzyżaniak.
Tytuł: Potrzeby rehabilitacyjne osób po 60. roku życia. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Rehabilitation needs among patients over 60 years of age. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 244 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Epidemiologii Katedry Medycyny Społecznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


90/2794
Autorzy: Joanna Kufel-Grabowska, Promotor: Maria Litwiniuk.
Tytuł: Powikłania kardiologiczne u pacjentek z niezaawansowanym rakiem piersi po leczeniu uzupełniającym trastuzumabem. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Cardiac complications in patients with non-advanced breast cancer after adjuvant treatment with trastuzumab. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 123 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Onkologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


91/2794
Autorzy: Piotr Bera, Promotor: Krzysztof Słowiński.
Tytuł: Powikłania septyczne u pacjentów z mnogimi obrażeniami ciała leczonych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Septic complications in severely injuried patients treated at Anaesthesiology and Intensive Care Unit. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 108 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


92/2794
Autorzy: Ewa Fidler-Witoń, Promotor: Jarosław Walkowiak.
Tytuł: Proktokolektomia odtwórcza z zespoleniem ileoanalnym w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub rodzinnej polipowatości gruczolakowatej a nietolerancje pokarmowe. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Restorative proctocolectomy with ileo-anal anastomosis in the course of ulcerative colitis or family adenomatous polyposis and food intolerances. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [6], 91 s. , tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych I Katedry Pediatrii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


93/2794
Autorzy: Paweł Dereziński, Promotor: Zenon J. Kokot.
Tytuł: Proteomiczna i metabolomiczna analiza surowicy krwi i moczu w poszukiwaniu biomarkerów raka prostaty. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Proteomic and metabolomic analysis of serum and urine in search for prostate cancer biomarkers. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 195 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


94/2794
Autorzy: Urszula Mantaj, Promotor: Ewa Wender-Ożegowska.
Tytuł: Przebieg ciąży i wyniki położnicze u kobiet z cukrzycą typu 1 leczonych za pomocą funkcjonalnej intensywnej insulinoterapii przy użyciu wstrzykiwaczy typu PEN (MDI) oraz za pomocą osobistych pomp insulinowych (CSII). Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Pregnancy and obstetric outcomes in women with type 1 diabetes treated with intensive functional insulin therapy using injectors type PEN (MID) and personal insulin pumps (CSII). Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [1], 86 s. , il. tab. , 39 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


95/2794
Autorzy: Adam Nowicki, Promotor: Mieczysław Komarnicki.
Tytuł: Przydatność rezonansu magnetycznego w diagnostyce i leczeniu szpiczaka mnogiego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The usefulness of magnetic resonance imaging in the diagnosis and treatment of multiple myeloma. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 76 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


96/2794
Autorzy: Agnieszka Pilarska, Promotor: Alicja Sekula.
Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania wczesnego rozwoju dziecka z zaburzeniami słuchu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Psychosocial determinants in early development of a child with hearing loss. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 176, [2] s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


97/2794
Autorzy: Andrzej [S.] Marszałek, Promotor: Arleta Kowala-Piaskowska.
Tytuł: Retrospektywna analiza przebiegu przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B nabytego w dzieciństwie. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Retrospective analysis of the course of chronic HBV infection acquired in childhood. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 104 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


98/2794
Autorzy: Mateusz Krajecki, Promotor: Małgorzata Bruska.
Tytuł: Rozwój nerwu zębodołowego dolnego u zarodków ludzkich. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Development of alveolar inferior nerve in human embryos. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 101 s. , il. , 30 cm , bibliogr., streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


99/2794
Autorzy: Magdalena Janus, Promotor: Stefan Grajek.
Tytuł: Stężenie aldosteronu w surowicy krwi a funkcja skurczowa i rozkurczowa lewej komory oraz rokowanie u pacjentów z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Plasma aldosterone, left ventricular systolic and diastolic function and outcome during first acute myocardial infarction treated with primary angioplasty. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 96 s. , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


100/2794
Autorzy: Krzysztof Cieszyński, Promotor: Alicja E. Grzegorzewska.
Tytuł: Stężenie sercowej troponiny T oznaczanej w surowicy metodą ultraczułą a wybrane czynniki demograficzne, kliniczne i laboratoryjne chorych przewlekle dializowanych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Serum concentration of cardiac troponin T determined by ultrasensitive method and selected demographic, clinical and laboratory factors of chronically dialyzed patients. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [1], 332 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


101/2794
Autorzy: Małgorzata Andrzejewska, Promotor: Aldona Kasprzak.
Tytuł: Tkankowa ekspresja insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1) w nowotworach jelita grubego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Tissue expression of insulin-like growth factor 1 (IGF-1) in colorectal carcinoma. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 158 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. stresdzcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


102/2794
Autorzy: Tomasz Szafrański, Promotor: Piotr Leszczyński.
Tytuł: Wartość diagnostyczna ultrasonografii stawów rąk w ocenie klinicznej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Diagnostic value of ultrasound imaging of the hand joints for the clinical assessment of patients with rheumatoid arthritis. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [1], 104 s. , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Reumatologii i Rehabilitacji. Klinika Reumatologii i Rehabilitacji. Pracownia Chorób Metabolicznych Kości i Tkanki Łącznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


103/2794
Autorzy: Lucyna Januszek-Michalecka, Promotor: Marek Spaczyński.
Tytuł: Wieloczynnikowa analiza efektywności Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Multifactor analysis of effectiveness of the National Population-Based Cervical Cancer Screening Programme. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 118 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


104/2794
Autorzy: Matylda Kręgielska-Narożna, Promotor: Danuta Pupek-Musialik.
Tytuł: Wpływ edukacji żywieniowej na redukcję masy ciała i wybrane parametry biochemiczne. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The impact of nutrition education on the body weight reduction and chosen biochemical parameters. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 126 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu UM im. Karola Marcinkowskiego
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


105/2794
Autorzy: Marta Stępień, Promotor: Paweł Bogdański.
Tytuł: Wpływ ekstraktu z zielonej herbaty na wartości ciśnienia tętniczego i wybrane parametry metaboliczne w modelu eksperymentalnym nadciśnienia tętniczego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The effect of green tea extract on blood pressure and selected metabolic parameters in an experimental model of hypertension. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [3], 107 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zaklad Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


106/2794
Autorzy: Sławomir Kaczmarek, Promotor: Marcin Gabriel.
Tytuł: Wpływ różnych metod leczenia na gojenie i jakość życia pacjentów z owrzodzeniem żylnym goleni. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The effect of different methods of treatment on healing and quality of life in patients with venous leg ulcers. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [1], 181 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


107/2794
Autorzy: Piotr Garbacki, Promotor: Anna Jelińska.
Tytuł: Wpływ sterylizacji radiacyjnej na trwałość wybranych cefalosporyn. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The effect of radiation sterilization on stability of selected cephalosporins. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 135 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


108/2794
Autorzy: Paweł Zalita, Promotor: Jacek Kaczmarczyk.
Tytuł: Wpływ zastosowania osocza bogatopłytkowego na wczesne wyniki rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) stawu kolanowego przy użyciu ścięgien mięśni półścięgnistego i smukłego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The effect of platelet-rich plasma on early results of the reconstruction of the anterior cruciate ligament (ACL) of the knee using semitendinosus and gracilis tendons. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 130 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


109/2794
Autorzy: Paweł Kaczorowski, Promotor: Fryderyk Pukacki.
Tytuł: Wpływ złamania kości podudzia i zabiegu operacyjnego na zmianę wartości ciśnienia śródpowięziowego oraz niebezpieczeństwo wystąpienia zespołu ciasnoty śródpowięziowej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Changes in the intracompartmental pressure after intramedullary stabilization of the tibia fracture and the compartment syndrome threat. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 95 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: II Katedra Chirurgii. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Wydział Lekarski II. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


110/2794
Autorzy: Ewa Bręborowicz, Promotor: Leszek Romanowski.
Tytuł: Wybrane parametry biomechaniczne stawu ramiennego chorych leczonych operacyjnie z powodu jego niestabilności. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of selected biomechanical parameters in shoulder stabilization surgery. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: [1], 86, [1], 8 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


111/2794
Autorzy: Izabela Miechowicz, Promotor: Jerzy A. Moczko.
Tytuł: Wybrane wielowymiarowe metody analizy zmienności rytmu serca u pacjentów z przebytym zawałem mięśnia sercowego, nadciśnieniem i/lub cukrzycą. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Selected multidimensional methods of analysis of heart rate variability in patients after myocardial infarction, with hypertension and/or diabetes. Doctoral dissertation
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 212 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


112/2794
Autorzy: Witold Miaśkiewicz, Promotor: Przemysław Mańkowski.
Tytuł: Wyniki leczenia złamań nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci pierwotną przeskórną stabilizacją drutami Kirschnera. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Results of treatment of supracondylar humoral fractures with primary percutaneous fixation with Kirschner wires in children. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 69 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


113/2794
Autorzy: Zofia Adamska, Promotor: Marek Karczewski.
Tytuł: Zakażenia bakteryjne u pacjentów po przeszczepieniu nerki. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Bacterial infections in renal transplant recipients. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 87 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Oddział Transplantologii, Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Plastycznej. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


114/2794
Autorzy: Marcin Glenc, Promotor: Barbara Dorocka-Bobkowska.
Tytuł: Zależność struktury wewnętrznej mas odlewniczych od rodzaju materiałów stosowanych do modelowania protez stałych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Dependence of the internal structure of the casting investments from the type of material used for the modeling of fixed dentures. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 117 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


115/2794
Autorzy: Agnieszka Skrobała, Promotor: Julian Malicki.
Tytuł: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do optymalizacji rozkładów dawek w radioterapii stereotaktycznej obszarów wewnątrzczaszkowych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Using artificial neural networks for optimization the dose distributions of stereotactic radiotherapy intracranial cases. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 157 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Elektroradiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


116/2794
Autorzy: Sabina Przewoźniak, Promotor: Piotr Fichna.
Tytuł: Znaczenie technicznego wyposażenia dla przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Importance of technical equipment for the course of type 1 diabetes in children. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 213 s. , il. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


117/2794
Autorzy: Anna Sadowska-Przytocka, Promotor: Magdalena Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Znaczenie wybranych przeciwciał przeciwtarczycowych w etiopatogenezie pokrzywki autoimmunologicznej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Role of selected thyroid autoantibodies in pathogenesis of autoimmune urticaria. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 84 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Dermatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


118/2794
Autorzy: Aleksandra Majchrzak-Celińska, Promotor: Wanda Baer-Dubowska.
Tytuł: Analiza metylacji wybranych genów w DNA guzów ośrodkowego układu nerwowego - poszukiwanie nowych markerów epigenetycznych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of selected gene methylation in DNA of central nervous system tumors - searching for new epigenetic markers. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: [1], 160 , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Botaniki Farmaceutycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


119/2794
Autorzy: Honorata Kubisiak-Rzepczyk, Promotor: Zygmunt Adamski.
Tytuł: Analiza porównawcza składu jakościowego oraz lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych izolowanych z jamy ustnej użytkowników protez płytowych i aparatów ortodontycznych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Comparative analysis of qualitative composition and drug susceptibility of yeasts isolated from the oral cavity of patients using dentures or orthodontic appliances. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: [3], VI, 95 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Praca wykonana w Zakładzie Mikologii Lekarskiej i Dermatologii Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz w Klinice Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Wydziału Lekarskiego II UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


120/2794
Autorzy: Anna Paczkowska, Promotor: Elżbieta Nowakowska.
Tytuł: Badania farmakoekonomiczne - subiektywna ocena jakości życia oraz analiza kosztów leczenia nadciśnienia tętniczego w Polsce. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Pharmacoeconomic research - subjective assessment of quality of life and cost analysis of hypertension treatment in Poland. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 324 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


121/2794
Autorzy: Daria Dembińska-Krajewska, Promotor: Janusz Rybakowski.
Tytuł: Badanie cech temperamentu i poziomu schizotypii w grupie pacjentów chorujących na schizofrenię i choroby afektywne. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Examination of the traits of temperament and the level of schizotypy in patients with schizophrenia and affective disorders. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: [5], 202 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Psychiatrii Dorosłych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


122/2794
Autorzy: Dorota Trzybulska, Promotor: Paweł Zbigniew Hrycaj.
Tytuł: Badanie ekspresji wybranych genów odpowiedzialnych za reorganizację cytoszkieletu aktynowego komórek uczestniczących w procesie zapalnym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Analysis of expression of selected genes involved in the actin cytoskeleton reorganization in cells contributing to inflammation from patients with rheumatoid arthritis. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 108 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej Katedry Immunologii Klinicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


123/2794
Autorzy: Anita Rokowska-Waluch, Promotor: Mariola Pawlaczyk.
Tytuł: Badanie zależności między stresem emocjonalnym a przebiegiem trądziku pospolitego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Investigating the relationship between emotional stress and the course of acne vulgaris. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 167 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Geriatrii i Gerontologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


124/2794
Autorzy: Grzegorz Andrzej Buzuk, Promotor: Maciej Owecki.
Tytuł: Badanie związku nadwagi i otyłości z obrazem klinicznym wybranych rodzajów depresji. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The study of overweight and obesity connection with the clinical picture of selected types of depression. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 117 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: SP ZOZ MSW im. prof. L. Bierkowskiego w Poznaniu; Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


125/2794
Autorzy: Łukasz Paschke, Promotor: Ludwik K. Malendowicz.
Tytuł: Białko palca cynkowego ZFP91: ekspresja genu i jego potencjalne znaczenie w patogenezie raka gruczołu krokowego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: ZFP91 zinc finger protein: gene expression and its potential involvement in prostate cancer pathogenesis. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 66 s. , il. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Histologii i Embriologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


126/2794
Autorzy: Anna Florczak, Promotor: Andrzej Mackiewicz, Promotor pomoc.: Hanna Dams-Kozłowska.
Tytuł: Biodegradowalne jedwabne bionanokompozyty (SBC) do terapii celowanej i diagnostyki nowotworów. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Biodegradable silk bionanocomposites (SBC) for target therapy and cancer diagnosis. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 148, [1] s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Międzyuczelniane Centrum Nanobiomedyczne UAM w Poznaniu; Zakład Immunologii Nowotworów Katedray Biotechnologii Medycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


127/2794
Autorzy: Andrzej Siniawski, Promotor: Andrzej Szyszka.
Tytuł: Budowa i czynność serca u młodzieży wyczynowo uprawiającej sport. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 99 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski II UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


128/2794
Autorzy: Marcin Skotnicki, Supervisor: Marek Pyda.
Tytuł: Characterisation of valsartan and its compatibility with bisoprolol studied by differential scanning calorimetry and solid-state nuclear magnetic resonance. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 175 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. + skrót rozpr. w jęz. pol. na s. 145-159 + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Department of Pharmaceutical Technology Poznań University of Medical Sciences
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


129/2794
Autorzy: Leszek Pobojewski, Promotor: Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel.
Tytuł: Charakterystyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów po dużych zabiegach naczyniowych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Characteristics of thromboembolic complications in patients after major vascular surgery. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: [2], 113, [1] s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


130/2794
Autorzy: Karolina Plaskota, Promotor: Olga Trojnarska.
Tytuł: Ciąża i poród u pacjentek z wrodzonymi wadami serca - punkt widzenia kardiologa. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Pregnancy and childbirth in patients with congenital heart disease - a cardiologist's point of view. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 115 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


131/2794
Autorzy: Magdalena Warchoł, Promotor: Hanna Krauss.
Tytuł: Czy istnieje zależność między poziomami wybranych hormonów we krwi pępowinowej a rozwojem dzieci? Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Is there a relationship between the levels of selected hormones in the umbilical cord blood and child development? Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 100 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Fizjologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


132/2794
Autorzy: Agnieszka Lewicka-Rabska, Promotor: Henryk Mruk.
Tytuł: Czynniki kształtujące działania marketingowe hospicjów stacjonarnych w Polsce. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Factors determining marketing efforts in inpatient hospices in Poland. Doctoral disserttion.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 174 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


133/2794
Autorzy: Katarzyna Plagens-Rotman, Promotor: Beata Pięta.
Tytuł: Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe narządu rodnego u kobiet. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Risk factors of malignant neoplasms of reproductive organs in women. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 148 s. , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa Katedry Zdrowia Matki i Dziecka UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


134/2794
Autorzy: Adam Czyżyk, Promotor: Błażej Męczekalski.
Tytuł: Czynnościowy podwzgórzowy brak miesiączki - sztywność naczyń i centralne parametry hemodynamiczne. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Functional hypothalamic amenorrhea - arterial stiffness and central hemodynamic parameters. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 91 s. , il. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: [Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej] UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


135/2794
Autorzy: Paweł Pietkiewicz, Promotor: Marian Dmochowski.
Tytuł: Ekspresja desmoglein w rakach podstawnokomórkowych w odniesieniu do cech kliniczno-histologicznych nowotworu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Expression of desmogleins in basal cell carcinomas in relation to tumor clinical/histological features. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 137 s. , il , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Pracownia Autoimmunizacyjnych Dermatoz Pęcherzowych, Pracownia Histopatologii i Immunopatologii Skóry, Katedra i Klinika Dermatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


136/2794
Autorzy: Dorota Danielak, Promotor: Franciszek Główka.
Tytuł: Farmakokinetyka kliniczna klopidogrelu i jego metabolitów z uwzględnieniem polimorfizmu genetycznego izoenzymu CYP2C19 i glikoproteiny P. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Clinical pharmacokinetics of clopidogrel and its metabolites in relation to the genetic polymorphism of CYP2C19 isoenzyme and P-glycoprotein. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: [1], 152 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


137/2794
Autorzy: Paulina Skupin-Mrugalska, Promotor: Jadwiga Mielcarek.
Tytuł: Fotochemiczna oraz fotodynamiczna aktywność wybranych porfirynoidów o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym inkorporowanych w nośniki liposomowe. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Photochemical and photodynamic activity of selected porphyrinoids possessing potential anticancer activity incorporated into liposome carriers. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: [8], 212 s. , il. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


138/2794
Autorzy: Maciej Goch, Promotor: Wojciech Strzyżewski.
Tytuł: Funkcja wybranych mięśni oraz przewodnictwa włókien ruchowych po totalnej endoprotezoplastyce stawu biodrowego z dojścia bocznego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Function of selected muscles and conductivity of motor fibers after total hip alloplasty with a lateral approach. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 77 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


139/2794
Autorzy: Anna Sowińska-Seidler, Promotor: Anna Latos-Bieleńska.
Tytuł: Identyfikacja podłoża molekularnego rozszczepu dłoni i/lub stóp w populacji polskiej. Rozprawa doktorska
Tytuł angielski: Identifying the molecular background of split hand/foot malformation in the Polish population. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 124 s. , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


140/2794
Autorzy: Katarzyna Wszołek, Promotor: Beata Pięta.
Tytuł: Identyfikowanie czynników mogących mieć wpływ na stan emocjonalny położnic. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Identifying the factors that may affect the emotional state of lying-in women. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 167 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa Katedry Zdrowia Matki i Dziecka UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


141/2794
Autorzy: Agata Szpera-Goździewicz, Promotor: Grzegorz H. Bręborowicz.
Tytuł: Ilościowa ocena krążących komórek śródbłonka, krążących komórek progenitorowych i czynnika von Willebranda u kobiet w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Quantitative evaluation of circulating endothelial cells, circulating endothelial progenitor cells and von Willebrand factor in pregnancy complicated by hypertension. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 85 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Perinatologii i Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


142/2794
Autorzy: Anna Frankowska, Promotor: Maria Danuta Głowacka.
Tytuł: Jakość życia dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The quality of life of children and adolescents with hearing impairment. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 220 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Nauk o Zdrowiu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


143/2794
Autorzy: Dorota Koligat, Promotor: Elżbieta Nowakowska.
Tytuł: Kalkulacja kosztów leczenia oraz ocena jakości życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Calculation of the cost of treatment and assessment the quality of life of patients with rheumatoid arthritis. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: [3], 211 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


144/2794
Autorzy: Agata Weryszko, Promotor: Krzysztof Błaszyk.
Tytuł: Klasyfikacja lokalizacji dodatkowego połączenia przedsionkowo-komorowego w obszarze tylno-przegrodowym serca na podstawie zapisu EKG i miejsca skutecznej ablacji energią fal radiowych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Classification of the localization of accessory atrioventricular pathway in posteroseptal heart area on the base of ECG recording and the place of effective radiofrequency ablation. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 86 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


145/2794
Autorzy: Marcin Rogoziewicz, Promotor: Sławomir Michalak.
Tytuł: Kliniczna i neurofizjologiczna ocena uszkodzenia obwodowego układu nerwowego u osób z rozrostowymi chorobami układu krwiotwórczego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Clinical and neurophysiological evaluation of peripheral nervous system disturbances in patients with lymphoproliferative disorders. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 151 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: [Zakład Neurochemii i Neuropatologii Katedry i Kliniki Neurologii] UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


146/2794
Autorzy: Anna Pauli, Promotor: Iwona Mozer-Lisewska.
Tytuł: Korelacje pomiędzy fenotypem i funkcją komórek NK a stanem klinicznym u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The correlations between the phenotype and function of NK cells and the clinical status of patients with chronic hepatitis C. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 100 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


147/2794
Autorzy: Małgorzata Kikowska, Promotor: Barbara Thiem.
Tytuł: Krajowe gatunki rodzaju Eryngium L. w kulturze in vitro - mikrorozmnażanie, kultury organów, ocena fitochemiczna i aktywność biologiczna. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: In vitro cultures of Polish Eryngium L. species - micropropagation, organ cultures, phytochemical investigation and biological activity. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 299 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


148/2794
Autorzy: Grzegorz Poprawski, Promotor: Jacek Brązert.
Tytuł: Markery predykcji stanu przedrzucawkowego a przebieg ciąży powikłanej cukrzycą przedciążową. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Markers to predict preeclampsia and pregnancy complicated by pregestational diabetes mellitus. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 128 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


149/2794
Autorzy: Anna Piątek, Promotor: Radosław Kaźmierski.
Tytuł: Mózgowy przepływ krwi oceniony ultrasonograficznie i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, a stan kliniczny pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Cerebral blood flow assessed by ultrasonography and magnetic resonance imaging, and clinical status of patients with ischemic stroke. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 132, 12 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego. Katedra Neurologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


150/2794
Autorzy: Magdalena Łukasik-Głębocka, Promotor: Michał Gaca.
Tytuł: Ocena alkoholemii w ostrych zatruciach etanolem i alkoholowych zespołach abstynencyjnych w zależności od stanu klinicznego i wartości wybranych parametrów biochemicznych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of alcoholemia in acute ethanol intoxication and alcohol withdrawal syndromes, depending on the clinical condition and the biochemical parameters. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 126 s. , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Medycyny Ratunkowej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Oddział Toksykologii Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


151/2794
Autorzy: Anna Rychlewska-Hańczewska, Promotor: Mariusz Puszczewicz.
Tytuł: Ocena częstości występowania i znaczenie kliniczne przeciwciał przeciw α-fodrynie u chorych na pierwotny zespół Sjögrena. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of the prevalence and clinical significance of anti- α-fodrin antibodies in patients with primary Sjögren's syndrome. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: [2] k., 115 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


152/2794
Autorzy: Ewa Ferensztajn, Promotor: Janusz Rybakowski.
Tytuł: Ocena czynników neurobiologicznych i psychopatologicznych u potomstwa pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową leczonych profilaktycznie litem. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of neurobiological and psychopathological factors in offspring of patients with bipolar disorders treated by lithium. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 127, [2] s. , tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Psychiatrii Dorosłych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


153/2794
Autorzy: Tomasz Piernik, Promotor: Zbigniew Kwias.
Tytuł: Ocena działania antyoksydantów u pacjentów z zaburzeniami erekcji leczonych preparatem hamującym aktywność fosfodiesterazy typu 5. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of the action of antioxidants in patients with erectile dysfunction treated with phosphodiesterase type 5 inhibitor. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: [Poznań, 2014]
Strony: 91 s. , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: [Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu]
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


154/2794
Autorzy: Łukasz Sobotta, Promotor: Jadwiga Mielcarek.
Tytuł: Ocena fotochemiczna porfirazyn i ftalocyjanin z podstawnikami heterocyklicznymi i alkoksylowymi o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Photochemical assessment of porphyrazines and phthalacyanines with heterocyclic and alkoxy substituents of potential application in photodynamic therapy. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: [10], 151 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


155/2794
Autorzy: Paulina Walasek, Promotor: Michał Nowicki.
Tytuł: Ocena gęstości naczyń krwionośnych mięśnia sercowego u dzieci z wrodzonymi wadami serca. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation the density of blood vessels in the cardiac muscle in children with congenital heart defects.Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 88 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Histologii i Embriologii oraz Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej UM im. Karola Narcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


156/2794
Autorzy: Dorota Agnieszka Ozga, Promotor: Danuta Dyk.
Tytuł: Ocena jakości opieki u pacjentów po urazie szczękowo-twarzowym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The evaluation of the medical care quality over the patients with maxillofacial injuries. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 108 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Wydział Nauk o Zdrowiu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


157/2794
Autorzy: Joanna Pielok, Promotor: Leon Drobnik.
Tytuł: Ocena kondycji psychoemocjonalnej w kontekście stanu zapalnego i delirium pooperacyjnego u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych w krążeniu pozaustrojowym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of psycho-emotional condition in the context of inflammatory reaction and postoperative delirium in patients undergoing coronary artery bypass grafting with extracorporeal circulation. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 243 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Wydział Lekarski I UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


158/2794
Autorzy: Joanna Kąkolewska, Promotor: Jerzy Sokalski.
Tytuł: Ocena kości wyrostka zębodołowego przy wykorzystaniu analizy fraktalnej oraz urządzenia Periotest u pacjentów po implantacji wszczepów dentystycznych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of alveolar bone using fractal analysis and Periotest apparatus in patients after implantation of dental implants. Doctoral dissertation
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: [1], 101 s. , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej UM w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


159/2794
Autorzy: Leszek Siemion, Promotor: Stanisław Malinger.
Tytuł: Ocena leczenia chirurgicznego raka żołądka w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze w latach 2003-2007. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The evaluation of surgical treatment of gastric cancer in the Department of General, Oncological and Vascular Surgery of the Provincial Hospital in Zielona Góra in the period 2003-2007. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 126 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


160/2794
Autorzy: Aleksandra Paluszkiewicz, Promotor: Witold Kędzia.
Tytuł: Ocena łącznego zastosowania cytodiagnostyki i molekularnej identyfikacji DNA HPV w wykrywaniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of the combined use cytodiagnosis and molecular identification of HPV DNA in the detection of cervical intraepithelial neoplasia. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 104 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Ginekologii Katedry Ginekologii i Perinatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


161/2794
Autorzy: Katarzyna Borucka, Promotor: Bogna Wierusz-Wysocka.
Tytuł: Ocena mikrokrążenia za pomocą laserowej przepływometrii dopplerowskiej u chorych na cukrzycę typu 1. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of microcirculation in patients with type 1 diabetes mellitus using laser doppler flowmetry. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 82 s. , il. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


162/2794
Autorzy: Małgorzata Kucińska, Promotor: Marek Murias.
Tytuł: Ocena możliwości zastosowania nowych funkcjonalizowanych ftalocyjanin w terapii fotodynamicznej chorób nowotworowych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The newly non-peripherally substitued phthalocyanines as a potential photosensitizer for photodynamic therapy of cancer. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: [1], 214, [2] s. , il. tab. [16] k. tabl. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Toksykologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


163/2794
Autorzy: Wioletta Sacharczuk, Promotor: Andrzej Szyszka.
Tytuł: Ocena odpowiedzi na leczenie antagonistami aldosteronu u chorych ze skurczową niewydolnością serca. Rola polimorfizmów M235T i T174 M genu angiotensynogenu. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation a response to the aldosterone antagonists therapy in patients with systolic heart failure. The role of polymorphism of the angiotensinogen gene M235T and T174M. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 133, [8], [4] s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i II Klinika Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


164/2794
Autorzy: Tomasz Janowicz, Promotor: Przemysław Mańkowski.
Tytuł: Ocena porównawcza metody klasycznej i laparoskopowej leczenia operacyjnego ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci. Doświadczenia jednego ośrodka. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Comparative evaluation of classical and laparoscopic methods of surgical treatment of acute appendicitis in children. A single center experience. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 133 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


165/2794
Autorzy: Anna Lutkowska, Promotor: Tomasz Banasiewicz.
Tytuł: Ocena ryzyka nowotworzenia w górnym odcinku przewodu pokarmowego u chorych z zespołami polipowatości rodzinnych jelita grubego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of the risk of tumorigenesis in the upper gastrointestinal tract in patients with familial adenomatous polyposis. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 81 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


166/2794
Autorzy: Łucja Czyżewska-Majchrzak, Promotor: Henryk Witmanowski.
Tytuł: Ocena stężenia wybranych antyoksydantów drobnocząsteczkowych i stanu odżywienia u osób stosujących diety wegetariańskie. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of the concentration of selected low molecular antioxidants and nutritional status of patients on vegetarian diets. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 136 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Fizjologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


167/2794
Autorzy: Agnieszka Dołhań, Promotor: Anna Jelińska.
Tytuł: Ocena trwałości wybranych cefalosporyn do użytku weterynaryjnego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of stability of some cephalosporines for veterinary use. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 126 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


168/2794
Autorzy: Małgorzata Idzior-Haufa, Promotor: Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Ocena właściwości biomechanicznych protez typu overdenture żuchwy wspartych na połączeniu kładkowym z zastosowaniem implantów. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of biomechanical properties of mandibular overdenture supported on bar-connection with use of implants. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: [1], 160 s. , il. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Protetyki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


169/2794
Autorzy: Maria Abramowicz, Promotor: Janusz Rybakowski.
Tytuł: Ocena wpływu długotrwałego podawania litu na czynność nerek u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of the effect of long-term lithium treatment on kidney function in patients with bipolar disorders. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 113 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Psychiatrii Dorosłych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


170/2794
Autorzy: Andrzej Gawrecki, Promotor: Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Promotor pomoc.: Dariusz Naskręt.
Tytuł: Ocena wpływu maksymalnego wysiłku fizycznego na stan metaboliczny u mężczyzn z cukrzycą typu 1. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of the impact of maximal exercise on the metabolic status in men with type 1 diabetes. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 68 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


171/2794
Autorzy: Zofia Maciejewska-Szaniec, Promotor: Paweł Piotrowski.
Tytuł: Ocena współwystępowania zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego i objawów otologicznych. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of coexistence of functional disorders of the stomatognathic system and otologic symptoms. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: 102 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Rehabilitacji Narządu Żucia UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


172/2794
Autorzy: Adam Malinger, Promotor: Tomasz Opala.
Tytuł: Ocena wybranych markerów nowotworowych u kobiet z rakiem jajnika i innymi chorobami narządu rodnego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Assessment of chosen ovarian cancer markers in women with ovarian cancer abd other gynecologic diseases. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: [8], 101 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra Zdrowia Matki i Dziecka. Wydział Nauk o Zdrowiu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


173/2794
Autorzy: Magdalena Kostrzewska, Promotor: Halina Batura-Gabryel.
Tytuł: Ocena wybranych wskaźników procesu zapalnego i grubości kompleksu intima-media u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Evaluation of selected inflammatory markers and the thickness of intima-media complex in patients with obstructive sleep apnea. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2014
Strony: