logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: ROZPRAWY HABILITACYJNE
Liczba odnalezionych rekordów: 325Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/325
Autorzy: Michał Karlik.
Tytuł: Analiza wartości progowych elektrycznie wywołanego odruchu z mięśnia strzemiączkowego podczas operacji założenia implantu ślimakowego.
Tytuł angielski: Analysis of thresholds of the electrically evoked stapedius reflex during cochlear implant surgery.
Adres wydawniczy: Poznań : Wyd. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2019
Strony: 106 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr.
p-ISBN: 978-83-7597-374-7

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 80.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/325
Autorzy: Barbara Tamowicz.
Tytuł: Ocena czynników ryzyka kolonizacji i jej wpływu na rozwój zakażeń wywołanych Gram-ujemnymi pałeczkami wytwarzającymi beta-laktamazy w oddziale intensywnej terapii.
Tytuł angielski: Assessment of colonization risk factors and its impact on the development of infections with beta-lactamase producing Gram-negative rods.
Adres wydawniczy: Poznań : Wyd. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2019
Strony: 104 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-375-4

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 80.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/325
Autorzy: Magdalena Roszak.
Tytuł: Ocena przydatności e-learningu w kształceniu medycznym z zakresu patofizjologii.
Tytuł angielski: Evaluation of e-learning usability in medical education in the scope of pathophysiology.
Adres wydawniczy: Poznań : Wyd. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2019
Strony: 204 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISBN: 978-83-7597-376-1

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 80.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/325
Autorzy: Agnieszka Neumann-Podczaska.
Tytuł: Optymalizacja leczenia farmakologicznego osób starszych. Wyniki pierwszego w Polsce programu opieki farmaceutycznej w geriatrii (OF-Senior).
Tytuł angielski: Optimisation of the pharmacological treatment of older people. Results of the first Polish pharmaceutical care programme in geriatrics (OF-Senior).
Adres wydawniczy: Poznań : Wyd. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2019
Strony: 161 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISBN: 978-83-7597-378-5

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 80.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/325
Autorzy: Michał Michalak.
Tytuł: Zastosowanie modeli zdarzeń wielokrotnych do oceny ryzyka wystąpienia kolejnych zabiegów angioplastyki wieńcowej lub zgonu u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
Tytuł angielski: The application of reccurent event models to assess the risk of subsequent percutaneous coronary intervention or death in patients with ischemic heart disease.
Adres wydawniczy: Poznań : Wyd. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2019
Strony: 144, [1] s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-373-0

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 80.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/325
Autorzy: Magdalena Bodnar.
Tytuł: Zastosowanie wybranych markerów białkowych do oceny zdolności do tworzenia przerzutów w rakach płaskonabłonkowych krtani.
Tytuł angielski: The application of selected protein markers in evaluation of metastases formation in laryngeal squamous cell carcinoma.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2019
Strony: 115, [1] s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISBN: 978-83-7597-366-2

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 80.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/325
Autorzy: Anna Marcinkowska-Gapińska.
Tytuł: Analiza statystyczna rozkładu wartości współczynników reologicznych krwi w grupie zakwalifikowanych krwiodawców.
Tytuł angielski: Statistical analysis of the values of blood rheological parameters in a group of qualified honorary blood donors.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018
Strony: 96 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-341-9

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 80.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/325
Autorzy: Irena Wojsyk-Banaszak.
Tytuł: Czynniki predykcyjne wystąpienia zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej u dzieci chorych na mukowiscydozę.
Tytuł angielski: Predictive factors of pulmonary exacerbations in children with cystic fibrosis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018
Strony: 189 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-360-0

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 80.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/325
Autorzy: Hanna Tomczak.
Tytuł: Przeszczepy mikrobioty jelitowej z wykorzystaniem nowej metody przygotowania materiału od dawcy - alternatywą dla nieskutecznej antybiotykoterapii.
Tytuł angielski: Faecal microbiota transplantations as an alternative to ineffective antibiotic therapy - a new method of preparation of the donor's material.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018
Strony: 166 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-346-4

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 80.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/325
Autorzy: Aleksandra Kotlińska-Lemieszek.
Tytuł: Terapia wielolekowa u pacjentów w ośrodkach opieki paliatywnej w Polsce. Ilościowa i jakościowa analiza stosowanych leków, błędów farmakoterapii oraz narażenia na działania niepożądane i interakcje lekowe.
Tytuł angielski: Polypharmacy in patients in palliative care centres in Poland. Quantitative and qualitative analysis of drugs used, the errors of pharmacotherapy, and exposure to risk of adverse effects and drug-drug interactions.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018
Strony: 203 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-330-3

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 80.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/325
Autorzy: Barbara Grabowska-Fudala.
Tytuł: Wielowymiarowe następstwa udaru mózgu z uwzględnieniem leczenia trombolitycznego - ocena prospektywna.
Tytuł angielski: Multidimensional consequences of stroke including thrombolytic treatment - prospective assessment.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018
Strony: 183 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr.
p-ISBN: 978-83-7597-353-2

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 80.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/325
Autorzy: Barbara Więckowska.
Tytuł: Zastosowanie metod statystycznych w badaniu geograficznego zróżnicowania częstości występowania chorób - metoda CutL.
Tytuł angielski: Statistical techniques in the geographic differentiation analysis of disease incidence - the CutL method.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018
Strony: 164 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-333-4

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 80.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/325
Autorzy: Iwona Rospond-Kubiak.
Tytuł: Znaczenie prognostyczne wybranych markerów białkowych i chromosomowych w czerniaku naczyniówki.
Tytuł angielski: The prognostic implications of selected protein and chromosome markers in uveal melanoma.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018
Strony: 73 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISBN: 978-83-7597-343-3

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 80.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/325
Autorzy: Katarzyna Jończyk-Potoczna.
Tytuł: Diagnostyka obrazowa układu oddechowego u dzieci chorych na mukowiscydozę.
Tytuł angielski: Imaging diagnostics of the respiratory system in children with cystic fibrosis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2017
Strony: 148 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-308-2

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 80.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/325
Autorzy: Paweł Gut.
Tytuł: Ekspresja receptorów somatostatynowych oraz ocena markerów biochemicznych u chorych z nowotworem neuroendokrynnym jelita cienkiego i zespołem rakowiaka leczonych analogami somatostatyny.
Tytuł angielski: Expression of somatostatin receptors and the assessment of biochemical markers in patients with neuroendocrine tumor of the small intestine and carcinoid syndrome treated with somatostatin analogues.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2017
Strony: 100 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISBN: 978-83-7597-301-3

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 80.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/325
Autorzy: Artur Baszko.
Tytuł: Znaczenie nowych, trójwymiarowych technik elektroanatomicznych w zabiegach ablacji zaburzeń rytmu serca u dzieci i mlodzieży.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, 2016
Strony: 95, [1] s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7712-140-5

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/325
Autorzy: Hubert Wolski.
Tytuł: Znaczenie trombofilii wrodzonej w etiologii nawracających niepowodzeń położniczych.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, 2016
Strony: 199 s. , il. tab. , 23 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
p-ISBN: 978-83-7712-148-1

Seria: Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 25.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/325
Autorzy: Krzysztof Katulski.
Tytuł: Rola pulsacyjnego wydzielania kisspeptyny w regulacji pulsacji hormonów gonadotropowych w układzie podwzgórzowo-przysadkowym u chorych z zespołem policystycznych jajników.
Tytuł angielski: The role of kisspeptin pulsatile secretion in regulating the pulses of gonadotropic hormones in the hypothalamic-pituitary-gonadal axis in polycystic ovary syndrome patients.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2015
Strony: 175 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr.
p-ISBN: 978-83-7597-252-8

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/325
Autorzy: Tomasz Szczapa.
Tytuł: Leczenie tlenkiem azotu wcześniaków urodzonych przed 34. tygodniem ciąży w wybranych europejskich oddziałach neonatologicznych.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, 2014
Strony: 110 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISBN: 978-83-7712-120-7

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/325
Autorzy: Tomasz Piontek.
Tytuł: Leczenie uszkodzonej łąkotki z zastosowaniem biomateriału: membrany kolagenowej i szpiku kostnego.
Tytuł angielski: Combined meniscus tears treated with collagen matrix wrapping and bone marrow blood injection. Two year clinical follow-up results.
Adres wydawniczy: Poznań : Wyd. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2014
Strony: 122 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISBN: 978-83-7597-249-8

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/325
Autorzy: Rafał Moszyński.
Tytuł: Możliwości diagnostyczne klasyfikacji zmian rozrostowych jajnika na podstawie ultrasonograficznej oceny morfologicznej i dopplerowskiej, markerów biochemicznych i angiogenezy oraz matematycznych modeli prognostycznych.
Tytuł angielski: Diagnostic possibilities of classification of ovarian tumors based on: morphological and Doppler ultrasound examination, biochemical and angiogenesis markers assessment and mathematical prognostic models.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2014
Strony: 107, [2] s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr.
Uwagi: Rozpr. habilit.; [s. 9-44 - komentarz, s. 45-107 kopie 7 publikacji]
Miejsce druku: 978-83-7597-245-0
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/325
Autorzy: Katarzyna Karmelita-Katulska.
Tytuł: Ocena morfometrii ośrodkowego układu nerwowego przy pomocy obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Analiza korelacji morfometrycznych z budową i funkcją układu sercowo-naczyniowego.
Tytuł angielski: Assessment of central nervous system morphometrics using magnetic resonance imaging. Analysis of morphometric correlations with the structure and function of the cardio-vascular system.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2014
Strony: 76, [1] s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISBN: 978-83-7597-234-4

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/325
Autorzy: Anna Materna-Kiryluk.
Tytuł: Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jako źródło danych do badań epidemiologicznych, etiologicznych i planowania opieki medycznej.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2014
Strony: 241 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr.
p-ISBN: 978-83-7597-251-1

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

24/325
Autorzy: Anna K. Szkaradkiewicz-Karpińska.
Tytuł: Antagonistyczne oddziaływanie Lactobacillus mikroflory jamy ustnej wobec wybranych periopatogenów w badaniach in vitro i in vivo.
Tytuł angielski: Antagonistic effects of Lactobacillus in microflora of oral cavity toward selected periopathogens in in vitro and in vivo studies.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2013
Strony: 90 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISBN: 978-83-7597-197-2

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


25/325
Autorzy: Karolina Olek-Hrab.
Tytuł: Badania nad rolą receptora H4R i PAR2 oraz wybranych cytokin jako mediatorów świądu w ziarniniaku grzybiastym.
Tytuł angielski: Research on the role of H4 receptor, PAR2 receptor and selected cytokines as s pruritus mediators in mycosis fungoides.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013
Strony: 154 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-211-5

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


26/325
Autorzy: Tomasz Piorunek.
Tytuł: Kompleksowa ocena zaawansowania zmian w układzie oddechowym u dorosłych chorych na mukowiscydozę na podstawie badań klinicznych, mikrobiologicznych i histopatologicznych.
Tytuł angielski: Comprehensive assessment of the severity of respiratory system changes in adult cystic fibrosis patients based on clinical, microbiological and histopathological evaluations.
Adres wydawniczy: Poznań : Wyd. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013
Strony: 115 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PM
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


27/325
Autorzy: Barbara Stawińska-Witoszyńska.
Tytuł: Nadumieralność mężczyzn z powodu chorób nowotworowych na przykładzie populacji Poznania.
Tytuł angielski: Excess mortality in men due to malignant diseases as observed in the population of Poznań, Poland.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013
Strony: 282 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISBN: 978-83-7597-210-8

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


28/325
Autorzy: Jan Olszewski.
Tytuł: Neopteryna - funkcja fizjologiczna, znaczenie oraz mechanizm działania w organizmie człowieka.
Tytuł angielski: Neopterin - physiological function, significance and activity mechanism in human organism.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013
Strony: 63 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-207-8

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/325
Autorzy: Paweł Burchardt.
Tytuł: Ocena czynności nerek u pacjentów poddawanych angiografii i/lub angioplastyce naczyń wieńcowych.
Tytuł angielski: The assessment of renal function in patients undergoing scheduled percutaneous coronary angiography or/and angioplasty.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013
Strony: 66 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISBN: 978-83-7597-199-6

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

30/325
Autorzy: Grażyna Bączyk.
Tytuł: Ocena jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia kobiet z obniżoną gęstością mineralną kości w okresie pomenopauzalnym.
Tytuł angielski: Evaluation of health-related quality of life of postmenopausal women with reduced bone mineral density.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2013
Strony: 258 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: ISBN 978-83-7597-175-0

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

31/325
Autorzy: Ewa Wysocka.
Tytuł: Ocena stresu metabolicznego u osób ze zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 w oparciu o rozszerzony model testu doustnego obciążenia glukozą.
Tytuł angielski: Evaluation of the metabolic stress in patients with increased risk of type 2 diabetes mellitus based on an extended model of oral glucose tolerance test.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013
Strony: 141 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISBN: 978-83-7597-214-6

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


32/325
Autorzy: Szczepan Cofta.
Tytuł: Ocena wpływu stopnia ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego na wybrane wykładniki nasilenia procesów patogenetycznych z uwzględnieniem selektyn i stresu oksydacyjnego.
Tytuł angielski: The assessment of the influence of the degree of obstructive sleep apnea severity on the chosen parameters of pathogenic processes intensity including selectins and oxidative stress.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013
Strony: 109 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISBN: 978-83-7597-213-9

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


33/325
Autorzy: Cezary Piwkowski.
Tytuł: Ocena wyników leczenia chorych na raka płuca metodą wideotorakoskopowej lobektomii w doświadczeniu własnym.
Tytuł angielski: Evaluation of video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) lobectomy in treatment of lung cancer patients - a single center experience.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013
Strony: 175 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISBN: 978-83-7597-200-9

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


34/325
Autorzy: Anna Mania.
Tytuł: Ocena zaawansowania włóknienia wątroby i wybranych elementów odporności komórkowej w przebiegu przewlekłego zapalenia wątroby typu C u dzieci.
Tytuł angielski: Assessment of liver fibrosis and chosen elements of cellular immune response in children with chronic hepatitis C.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013
Strony: 147 s. , il. tab. , 24 cm , il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-195-8

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

35/325
Autorzy: Paweł Bugajski.
Tytuł: Prospektywna analiza czynników wpływających na przebieg i skuteczność planowych zabiegów pomostowania tętnic wieńcowych.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013
Strony: 128 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISBN: 973-83-7597-196-5

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

36/325
Autorzy: Marek Grygier.
Tytuł: Rola adenozyny w zapobieganiu niedokrwienno-reperfuzyjnemu uszkodzeniu mięśnia sercowego u chorych z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką tętnic wieńcowych.
Tytuł angielski: Effect of adenosine in the prevention of ischemia-reperfusion injury in patients with acute myocardial infarction with ST segment elevation treated with primary percutaneous coronary angioplasty.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013
Strony: 74 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit. [na s. 41-74 kopie 6 publikacji]
p-ISBN: 978-83-7597-203-0

Typ publikacji: PM
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


37/325
Autorzy: Agnieszka Adamek.
Tytuł: Rola insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 i związanych z nim białek w progresji przewlekłego zapalenia wątroby typu C.
Tytuł angielski: Role of insulin-like growth factor 1 and related proteins in the progression of chronic hepatitis C.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2013
Strony: 193 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISBN: ISBN 978-83-7597-208-5

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


38/325
Autorzy: Dorota Formanowicz.
Tytuł: Studium teoretyczne i kliniczne wybranych aspektów miażdżycy ze szczególnym uwzględnieniem zmian obserwowanych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
Tytuł angielski: Theoretical and clinical study of selected aspects of atherosclerosis with particular emphasis on the changes observed in patients with chronic kidney disease.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2013
Strony: 205 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISBN: 978-83-7597-212-2

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


39/325
Autorzy: Bogusław Stelcer.
Tytuł: Sukces starości - w poszukiwaniu wyznaczników zadowolenia z życia wśród osób w starszym wieku.
Tytuł angielski: The success of senility - in the search of life satisfactions markers among elderly people.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013
Strony: 182 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-201-6

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

40/325
Autorzy: Maciej Cymerys.
Tytuł: Wpływ krótkotrwałego wysiłku fizycznego na wybrane parametry funkcji naczyń u młodych mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym samoistnym.
Tytuł angielski: The influence of short physical exercise on selected vascular function parameters in young men with essential hypertension.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2013
Strony: 123 s. , il. tab. , 24 cm, , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-218-4

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


41/325
Autorzy: Beata Begier-Krasińska.
Tytuł: Znaczenie profilu dobowego ciśnienia i chronoterapii hipotensyjnej w progresji zmian degeneracyjnych nerwu wzrokowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym i jaskrą pierwotną otwartego kąta.
Tytuł angielski: Significance of a circadian blood pressure pattern and hypotensive chronotherapy in the progress of degenerative changes within the optic nerve in patiens with arterial hypertension and primary open angle glaucoma.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2013
Strony: 110, [1] s. , tab. , 30 cm , bibliogr. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit. - Na s. 45-110 kopie 5 publikacji stanowiących podstawę habilitacji.
p-ISBN: 978-83-7597-192-7

Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


42/325
Autorzy: Agnieszka Bienert.
Tytuł: Badania farmakokinetyczno-farmakodynamiczne propofolu w warunkach klinicznych i laboratoryjnych : komentarz do monotematycznego cyklu publikacji.
Adres wydawniczy: Poznań : [B.m.], 2012,
Strony: 122 s. , 30 cm , bibliogr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; [s. 1-28 - komentarz, s. 29-122 kopie cyklu publikacji]
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


43/325
Autorzy: Monika Dmitrzak-Węglarz.
Tytuł: Badania genów kandydujących związanych z neurorozwojową hipotezą jadłowstrętu psychicznego z uwzględnieniem cech neuropsychologicznych oraz cech osobowości.
Tytuł angielski: The study of candidate genes related to the neurodevelopmental hypothesis of anorexia nervosa including the neuropsychological characteristics and personality traits.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2012
Strony: 315 s. [ark. wyd. 18,7] , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
p-ISBN: 978-83-7597-162-0

Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


44/325
Autorzy: Beata Pięta.
Tytuł: Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.
Tytuł angielski: Risk factors for breast and ovarian cancer.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2012
Strony: 148 s. , il. tab. , 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-158-3

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

45/325
Autorzy: Przemysław Lisiński.
Tytuł: Dysfunkcje mięśni w przeciążeniowych zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego.
Tytuł angielski: Dysfunctions of muscles in cervical pain syndromes caused by overloading.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2012
Strony: 104 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-177-4

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

46/325
Autorzy: Małgorzata Grześkowiak.
Tytuł: Ewaluacja osiągnięć edukacyjnych studentów medycyny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Tytuł angielski: The assessment of the educational attainment of medical students in the field of cardiopulmonary resuscitation.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2012
Strony: 274 s. , il. tab. , 24 cm, , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7597-159-0

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


47/325
Autorzy: Aleksandra Szczawińska-Popłonyk.
Tytuł: Kompleksowa ocena kliniczna i immunodiagnostyczna dzieci z zaburzeniami biosyntezy przeciwciał.
Tytuł angielski: Complex clinical and immunodiagnostic evaluation of children with antibody biosynthesis defects.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2012
Strony: 139 s. , il. tab. , 24 cm, , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
p-ISBN: 978-83-7597-174-3

Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


48/325
Autorzy: Tomasz M. Karpiński.
Tytuł: Nowy peptyd (Entap) o aktywności antyproliferacyjnej produkowany przez bakterie z rodzaju Enterococcus.
Tytuł angielski: New peptide (Entap) with anti-proliferative activity produced by bacteria of Enterococcus genus.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2012
Strony: 102 s. , il. tab. , 24 cm, , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
p-ISBN: ISBN 978-83-7597-165-1

Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


49/325
Autorzy: Mieczysława Urszula Jurczyk.
Tytuł: Ocena właściwości modyfikowanych bionanokompozytów na bazie tytanu w warunkach in vitro z możliwością zastosowań w medycynie.
Tytuł angielski: Evaluation of properties of modified Ti-based bionanocomposities in vitro conditions with the medical application possibilities.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2012
Strony: 14 s. 30 cm. + kopie 9 publikacji z lat 2009-2012 + dysk optyczny [CR-ROM]
Uwagi: ISBN 978-83-7597-168-2. Cykl publikacji składających się na rozprawę habilitacyjną.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


50/325
Autorzy: Przemysław Mitkowski.
Tytuł: Wybrane aspekty leczenia niewydolności serca metodą stymulacji resynchronizującej lewą komorę serca.
Tytuł angielski: Selected aspects of a heart failure treatment with cardiac resynchronization therapy.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2012
Strony: 117 s. , il. tab. , 24 cm, , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
p-ISBN: ISBN 978-83-7597-167-5

Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


51/325
Autorzy: Marek Karczewski.
Tytuł: Wybrane immunologiczne wskaźniki ryzyka ostrego i przewlekłego odrzucania allogenicznej nerki przeszczepionej, pochodzącej od dawcy zmarłego.
Tytuł angielski: Selected immunologic indicators of acute and chronic rejection of allogeneic kidney transplanted from a deceased donor.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2012
Strony: 77 s. [ark. wyd. 4,0] , il. tab. , 30 cm , bibliogr.
Uwagi: Rozpr. habilit. [na s. 43-77 kopie 6 publikacji]
p-ISBN: 978-83-7597-163-7

Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


52/325
Autorzy: Agnieszka Słopień.
Tytuł: Badania asocjacyjne genów kandydujących w zespole nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (ADHD) z wybranymi funkcjami poznawczymi.
Tytuł angielski: Candidate genes association studies in Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) with selected cognitive functions.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2011
Strony: 238 s. , il. tab. , 24 cm, , bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISBN: ISBN 978-83-7597-113-2

Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


53/325
Autorzy: Jan Mazela.
Tytuł: Egzogenny syntetyczny surfaktant w aerozolu w profilaktyce ZZO u noworodków.
Adres wydawniczy: Poznań, 2011
Strony: 56 s. , [76] k. pag. varia il. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ. + kopie 5 publikacji stanowiących podstawę habilitacji + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


54/325
Autorzy: Marcin Stopa.
Tytuł: Innowacyjne strategie w diagnostyce i leczeniu witreoretinalnym wybranych chorób plamki i ich odniesienia kliniczne.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2011
Strony: 95 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr.
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISBN: 978-83-7597-115-6

Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

55/325
Autorzy: Dorota Jenerowicz.
Tytuł: Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne u chorych na pokrzywkę przewlekłą.
Tytuł angielski: Hypersensitivity to acetylsalicylic acid and other non-steroid anti-inflammatory drugs in chronic urticaria patients.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2011
Strony: 241 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
p-ISBN: ISBN 978-83-7597-119-4

Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


56/325
Autorzy: Wojciech Mrówczyński.
Tytuł: Ocena przydatności biodegradowalnych pierścieni anuloplastycznych "Bio-Ring" w chirurgicznym leczeniu niedomykalności zastawek przedsionkowo-komorowych serca u dzieci.
Tytuł angielski: Application of biodegradable annuloplasty rings "Bio-Ring" in surgical treatment of incompetent atrio-ventricular heart valves - mid-term results in children.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2011
Strony: 144 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 978-83-7597-118-7
Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


57/325
Autorzy: Maciej Sopata.
Tytuł: Ocena skuteczności i przydatności kompleksowej terapii w leczeniu ran przewlekłych - aspekty kliniczne i mikrobiologiczne.
Tytuł angielski: Assessment of versatility and efficacy of complex therapy in the treatment of patients with chronic wounds : clinical and microbiological aspects.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2011
Strony: 167 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: ISBN 978-83-7597-112-5

Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

58/325
Autorzy: Maria Wołuń-Cholewa.
Tytuł: Profil ekspresji wybranych genów w eutopowym i ektopowym endometrium u kobiet z endometriozą.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, 2011
Strony: 78 s. , il. tab. , 23 cm, , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 23.
p-ISBN: 978-83-7712-048-4

Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

59/325
Autorzy: Barbara Dorocka-Bobkowska.
Tytuł: Stomatopatie protetyczne z towarzyszącym zakażeniem grzybami z rodzaju Candida u chorych na cukrzycę typu 2 - badania kliniczne i laboratoryjne.
Tytuł angielski: Candida-associated denture stomatitis in patients with type 2 diabetes - clinical and laboratory studies.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2011
Strony: 120 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
p-ISBN: ISBN 978-83-7597-123-1

Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


60/325
Autorzy: Tomasz Gośliński.
Tytuł: Synteza i charakterystyka fizyko-chemiczna wybranych azotowych pochodnych porfirazyn.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2011
Strony: 38 s. , il. 30 cm, streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Spis publikacji składających się na rozprawę habilitacyjną+komentarz do monotematycznego cyklu publikacji.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


61/325
Autorzy: Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel.
Tytuł: Wpływ różnych metod leczenia zabiegowego oraz kompresjoterapii na funkcję śródbłonka i stan mikrokrążenia skórnego u pacjentów z zaawansowaną mażdżycową niedrożnością udowo-podkolanową.
Tytuł angielski: The influence of different surgical methods and compressotherapy on endothelial function and skin microcirculation in patients with advanced atherosclerotic femoro-popliteal occlusion.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2011
Strony: 230 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
p-ISBN: ISBN 978-83-7597-131-6

Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

62/325
Autorzy: Przemysław Lubiatowski.
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na wynik leczenia operacyjnego uszkodzeń pierścienia rotatorów - badanie kliniczne i doświadczalne.
Tytuł angielski: Impact of selected factors on final outcome of rotator cuff repair - clinical and experimental study.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2011
Strony: 142 s. , il. , 24 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISSN: 978-83-7597-134-7

Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

63/325
Autorzy: Aleksandra Dańczak-Pazdrowska.
Tytuł: Znaczenie interleukiny-17A i wybranych cytokin w patomechanizmie morfei.
Tytuł angielski: Significance of interleukin-17A and of selected cytokines in patomechanism of morphea.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. UM im. Karola Marcinkowskiego, 2011
Strony: 120 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
p-ISBN: ISBN 978-83-7597-116-3

Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


64/325
Autorzy: Rafał Czepczyński.
Tytuł: Znaczenie scyntygrafii receptorowej z użyciem 99mTc-EDDA/HYNIC-TOC w diagnostyce raka zróżnicowanego i rdzeniastego tarczycy.
Adres wydawniczy: Poznań : GARMOND Oficyna Wydaw., 2011
Strony: 92 s. , il. tab. 29 cm, bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
p-ISBN: ISBN 978-83-89250-57-5

Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


65/325
Autorzy: Piotr Rogala.
Tytuł: Aspekty neurologiczne etiopatogenezy młodzieńczej skoliozy idiopatycznej w oparciu o badania kliniczne, radiologiczne i neurofizjologiczne.
Tytuł angielski: Neurological aspects of etiopathogenesis of adolescent idiopathic scoliosis based on clinical, radiological and neurophysiological examinations.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Ucz. UAM, Sekcja Nauk Med., 2010
Strony: 114 s. , il. tab. , 29 cm, , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISBN: 978-83-92-0562-5-6

Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


66/325
Autorzy: Krzysztof Pawlaczyk.
Tytuł: Badania eksperymentalne dializy otrzewnowej i ich odniesienia kliniczne.
Tytuł angielski: Experimental research on peritoneal dialysis and its clinical implications.
Adres wydawniczy: Poznań, Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010
Strony: [2] , 57 s. il. tab. 30 cm, bibliogr. abstr. streszcz. + kopie 4 publikacji s. 59-100 + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-073-9;
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


67/325
Autorzy: Dorota Hojan-Jezierska.
Tytuł: Badania nad efektywnością procedur dopasowania sygnału akustycznego w aparatach słuchowych.
Tytuł angielski: Investigations of effectiveness of acoustic signal procedures fitting in hearing aids.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010
Strony: 134 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.+ dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-102-6
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


68/325
Autorzy: Witold Cholewiński.
Tytuł: Obrazowanie molekularne chłoniaków przy pomocy radioizotopowych metod : 99mTc-NEOSPECT i 18F-FDG-PET.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Wielkop. Centrum Onkol.
Szczegóły: 2010 : T. 7, nr 3, s. 81-125, il. tab. bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

69/325
Autorzy: Dariusz Samulak.
Tytuł: Ocena ekspresji genów HER-2/neu, PTEN, COX-2, CDH1, DCC oraz receptorów estrogenowych i progesteronowych jako czynnika diagnostycznego i prognostycznego w raku endometrium.
Tytuł angielski: Evaluation of the expression of HER-2/neu, PTEN, COX-2, CDH1, DCC genes and estrogen and progesterone receptors as a diagnostic and prognostic factor in the endometrial carcinoma.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2010
Strony: 108 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-098-2
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

70/325
Autorzy: Ilona Idasiak-Piechocka.
Tytuł: Ocena niektórych polimorfizmów genów kodujących wybrane cytokiny oraz wydalanie tych cytokin w moczu u chorych na pierwotne przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek.
Tytuł angielski: Evaluation of some gene polymorphisms coding selected cytokines and urinary excretion of these cytokines in patients with primary chronic glomerulonephritis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2010
Strony: 171 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-064-7
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


71/325
Autorzy: Maciej Bączyk.
Tytuł: Porównanie skuteczności i objawów niepożądanych monoterapii izotopowej oraz terapii izotopowej kojarzonej z radioterapią i/lub leczeniem bisfosfonianami u pacjentów ze zmianami przerzutowymi do kości w przebiegu raka prostaty.
Tytuł angielski: Effectiveness and side effects comparison of radioisotope monotherapy vs radioisotope therapy combined with radiotherapy and/or bisphosphonates in patients with prostate cancer bone metastases.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010
Strony: 125 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: ISBN 978-83-7597-074-6; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


72/325
Autorzy: Marek Karczewski.
Tytuł: Wczesne biomarkery ostrego i przewlekłego odrzucania w surowicy i moczu pacjentów poddanych allogenicznemu przeszczepowi nerki.
Tytuł angielski: Early biomarkers of acute and chronic rejection in serum and urine of patients undergoing allogeneic kidney transplantation.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2010 : R. 79 supl. II, s. 3-43, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Czasopismo posiada - Pkt Min. Nauki: 6.000
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

73/325
Autorzy: Katarzyna Derwich.
Tytuł: Wczesne wykładniki rokownicze oraz powikłania terapii a odległe wyniki leczenia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.
Tytuł angielski: Infuence of early prognostic factors and adverse effects of therapy on long-term outcome of children with acute lymphoblastic leukemia.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2010
Strony: 108 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. + kopie 9 publikacji z lat 1999-2009.
Uwagi: ISBN 978-83-7597-103-3. Cykl publikacji składających się na rozprawę habilitacyjną.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

74/325
Autorzy: Zbigniew Żaba.
Tytuł: Zastosowanie Spektralnego Indeksu Częstotliwości do monitorowania głębokości znieczulenia ogólnego całkowicie dożylnego propofol-remifentanyl oraz propofol-alfentanyl.
Tytuł angielski: The application of Spectral Frequency Index for monitoring the depth of total intravenous general anesthesia with propofol - alfentanil.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2010
Strony: 107 s. , il. tab. , 24 cm, , bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
p-ISBN: 978-83-7597-097-5

Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


75/325
Autorzy: Marek Murias.
Tytuł: Aktywność biologiczna analogów resweratrolu. Rozprawa habilitacyjna na podstawie publikacji monotematycznych.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2009
Strony: [4] , 35 s. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. + kopie 7 publ. [77] s. pag. varia + dysk optyczny [CD-ROM]
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


76/325
Autorzy: Wojciech Warchoł.
Tytuł: Analiza ruchu plemników metodą dopasowania wielokrotnych rozkładów normalnych.
Tytuł angielski: Analysis of spermatozoa motility based on the multiple normal distribution fit.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2009
Strony: 144 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-038-8
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


77/325
Autorzy: Przemysław Guzik.
Tytuł: Asymetria rytmu serca, krótko- i długoterminowe składowe zmienności rytmu serca u zdrowych osób.
Tytuł angielski: Heart rate asymmetry, short- and long-term contributions to heart rate variability in healthy people.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2009
Strony: 86 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-030-2
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


78/325
Autorzy: Agata Czajka-Jakubowska.
Tytuł: Interakcje amelogenin z kryształami izolowanymi ze szkliwa w aspekcie fluorozy klinicznej i doświadczalnej.
Tytuł angielski: Effect of the interaction of amelogenin and enamel crystals in clinical and experimental fluorosis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2009
Strony: 136 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-062-3
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


79/325
Autorzy: Maria Kozłowska-Skrzypczak.
Tytuł: Ocena sprawności odnowy krwiotworzenia u chorych po wysokodawkowej chemioterapii w zależności od liczby transplantowanych hematopoetycznych komórek szpiku oraz innych czynników dodatkowych.
Tytuł angielski: Factors influencing hematopoietic recovery after bone marrow derived stem cell transplantation for hematological malignancies.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2009
Strony: 132 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7597-040-1
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


80/325
Autorzy: Tomasz Banasiewicz.
Tytuł: Procesy zapalne i adaptacyjne błony śluzowej jelita cienkiego po odcinkowych resekcjach przewodu pokarmowego.
Tytuł angielski: The inflammation and adaptation changes of the small intestine after partial resection of the gastrointestinal tract.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2009
Strony: 157 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. abstr. streszcz. [na s. 69-157 kopie 11 publikacji z czasopism] + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: ISBN 978-83-7597-058-6; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


81/325
Autorzy: Zofia Oko-Sarnowska.
Tytuł: Przydatność badania echokardiograficznego z doplerem tkankowym w ocenie przebudowy serca i rokowania u chorych z kardiomiopatią przerostową.
Tytuł angielski: Echocardiographic evaluation of cardiac remodeling and prognostic value of conventional and tissue Doppler echocardiographic assessment in patients with hypertrophic cardiomyopathy.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej. Polska Akademia Nauk, 2009
Strony: 208 , [1] s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-7314-104-9
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


82/325
Autorzy: Bogumiła Stoińska.
Tytuł: Rozwój somatyczny i psychoruchowy dzieci z urodzeniową masa ciała 500-1500 g w pierwszych dwóch latach życia.
Tytuł angielski: Somatic and psychomotor development of very low birth weight children to the age of two years.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2009
Strony: 128 s. , il. tab. , 23 cm , bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 978-83-7314-114-8

Seria: Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 21.
Typ publikacji: PM
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

83/325
Autorzy: Adam Czabański.
Tytuł: Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska.
Tytuł angielski: Altruistic suicides - forms of manifestation, mechanisms, and social repercussions of the phenomenon.
Adres wydawniczy: Kraków : Zakł. Wydaw. "NOMOS", 2009
Strony: 517 s. , tab. 25 cm, bibliogr. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 978-83-60490-72-3
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

84/325
Autorzy: Malwina Czarny-Ratajczak.
Tytuł: Analiza genów uczestniczących w etiopatogenezie chondrodysplazji.
Tytuł angielski: Analysis of the genes involved in etiopathogenesis of chondrodysplasias.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 147 , [1] s. il. bibliogr. kopie 10 publikacji z czas.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-60187-97-5
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

85/325
Autorzy: Tomasz Kotwicki.
Tytuł: Analiza morfologiczna skolioz idiopatycznych jako podstawa wczesnego rozpoznawania i leczenia.
Tytuł angielski: Morphological analysis of idiopathic scoliosis for early diagnosis and treatment.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 143 s. , il. 30 cm, bibliogr. [zawiera kopie 11 publikacji stanowiących podstawę rozprawy].
Uwagi: ISBN 978-83-60187-85-2; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

86/325
Autorzy: Maciej Owecki.
Tytuł: Analiza stężeń adiponektyny w surowicy i ocena ich związku z wybranymi parametrami metabolizmu oraz badanie polimorfizmu genu adiponektyny w otyłości u ludzi.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2008
Strony: [2] , 61 s. [10] s. [16] k. il. 30 cm, bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny (CD-ROM).
Uwagi: Zawiera kopie 4 publikacji.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


87/325
Autorzy: Małgorzata Kotwicka.
Tytuł: Błonowa translokacja fosfatydyloseryny jako wykładnik biologicznych procesów zachodzących w plemnikach ludzkich.
Tytuł angielski: Phosphatidylserine membrane translocation in biological processes occurring in human spermatozoa.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2008
Strony: 132 , [2] s. il. tab. [8] k. tabl. 25 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-60187-88-3
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

88/325
Autorzy: Krzysztof Książek.
Tytuł: Czynniki determinujące tempo starzenia się komórek mezotelium otrzewnowego oraz znaczenie tego procesu w aspekcie dializoterapii otrzewnowej.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2008
Strony: 35 s. , bibliogr. + kopie 9 publikacji + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


89/325
Autorzy: Sławomir Smól.
Tytuł: Krwawienie oponowo-mózgowe w przebiegu pękniętego tętniaka naczyń mózgowych - standard postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.
Tytuł angielski: Subarachnoid haemorrhage due to ruptured cerebral aneurysm - standard of the diagnostic and therapeutic managment.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 146 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr.
Uwagi: ISBN 978-83-7597-013-5; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


90/325
Autorzy: Paweł Grala.
Tytuł: Leczenie operacyjne zastarzałych złamań końca dalszego kości promieniowej oraz przezstawowych złamań kości piętowej - propozycje własnych modyfikacji techniki operacyjnej.
Tytuł angielski: Operative treatment of neglected fractures of the distal end of the radius and articular fractures of the calcaneus - proposals of own modification of the operative technique.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 134 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: ISBN 978-83-7597-019-7; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


91/325
Autorzy: Magdalena Sobieska.
Tytuł: Ocena przydatności oznaczania białek ostrej fazy w medycynie klinicznej.
Tytuł angielski: The usefulness of acute phase proteins investigation in the clinical medicine.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 112 s. , il. 30 cm, bibliogr. + kopie 18 publ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: ISBN 978-83-7597-020-3; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


92/325
Autorzy: Piotr Leszczyński.
Tytuł: Ocena ryzyka złamań u kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł angielski: Fracture risk evaluation in female patients with rheumatoid arthritis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 122 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-60187-92-0
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


93/325
Autorzy: Robert Juszkat.
Tytuł: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa aktualnych technik leczenia wewnątrznaczyniowego chorych z krwawiącymi tętniakami naczyń mózgowych.
Tytuł angielski: The evaluation of effectiveness and safety of the current techniques of endovascular treatment of the patients with bleeding intracranial aneurysms.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2008
Strony: 168 s. , il. tab. 25 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 978-83-60187-90-6
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

94/325
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Patomechanizmy zwyrodnienia móżdżku w przebiegu doświadczalnej choroby nowotworowej u szczura.
Tytuł angielski: The pathomechanisms of cerebellar degeneration in the course of experimental neoplastic disease in rat.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2008
Strony: 158 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: ISBN 978-83-7597-002-9; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


95/325
Autorzy: Andrzej Grzybowski.
Tytuł: Polski dorobek naukowy XIX wieku w zakresie badań anatomii, fizjologii oraz patologii siatkówki z uwzględnieniem struktur otaczających.
Tytuł angielski: Polish 19th century studies in the areas of retinal anatomy, physiology and pathology with the consideration of the surrounding structures.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 313 s. , il. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: ISBN 978-83-7597-009-8; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


96/325
Autorzy: Piotr Jan Wysocki.
Tytuł: Rozwój terapeutycznej genetycznie modyfikowanej szczepionki komórkowej do leczenia raka nerki - badania przedkliniczne.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Wielkop. Centrum Onkol.
Szczegóły: 2008 : T. 5, nr 1, s. 5-48, il. tab. bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

97/325
Autorzy: Katarzyna Ziemnicka.
Tytuł: Wielohormonalna niedoczynność przysadki ujawniona w dzieciństwie - analiza udziału czynników genetycznych i autoimmunizacji w rozwoju i obrazie klinicznym choroby.
Tytuł angielski: Combined pituitary hormone deficiency - role of genetic factors and autoimmunization in pathogenesis and clinical picture of a disorder.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 144 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: ISBN 978-83-60187-87-6; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


98/325
Autorzy: Arleta Kowala-Piaskowska.
Tytuł: Wybrane aspekty kliniczno-terapeutyczne wirusowych zapaleń wątroby typu C u dzieci.
Tytuł angielski: Selected clinical and therapeutic issues concerning viral hepatitis C in children.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 98 , [1] s. 30 cm, bibliogr. kopie 10 publikacji z czas.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 878-83-60187-96-8
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

99/325
Autorzy: Anita Geppert.
Tytuł: Wybrane endogenne i egzogenne czynniki patologiczne u pacjentów z postacią sporadyczną choroby Alzheimera.
Tytuł angielski: Selected endogenous and exogenous pathogenic factors in patients with sporadic form of Alzheimer's disease.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 115 s. 24 cm , bibliogr. il. tab. streszcz. summ.
Uwagi: ISBN 978-83-60187-75-3; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


100/325
Autorzy: Michał Błaszczyński.
Tytuł: Zastosowanie zmodyfikowanej enterostomii w chirurgicznym leczeniu martwiczego zapalenia jelit i samoistnej perforacji jelit u noworodków.
Tytuł angielski: The application of modified enterostomy in surgical treatment of necrotizing enterocolitis and spontaneous intestinal perforation in neonates.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2008
Strony: 145 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


101/325
Autorzy: Zbigniew Krasiński.
Tytuł: Badania struktury i właściwości mechanicznych żył kończyn dolnych używanych jako materiał do rekonstrukcji tętnic.
Tytuł angielski: Structural and functional properties of lower extremity veins used in arterial reconstructive surgery.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2007
Strony: 185 s. , il. tab. 8 k. tabl. 24 cm, bibliogr. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


102/325
Autorzy: Filip Rybakowski.
Tytuł: Czynniki genetyczne i cechy osobowości w jadłowstręcie psychicznym.
Tytuł angielski: Genetic factors and personally traits in anorexia nervosa.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 2007
Strony: 135 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
p-ISBN: 978-83-60187-58-6

Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


103/325
Autorzy: Olga Trojnarska.
Tytuł: Dorośli z wadami wrodzonymi serca - wzrastająca populacja pacjentów. Podstawowe problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2007
Strony: 210 s. , il. tab. 28 cm, bibliogr. streszcz. summ. [na s. 29-210 kopie 26 publikacji z czasopism].
Uwagi: ISBN 978-83-7314-118-6; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

104/325
Autorzy: Marek Ruchała.
Tytuł: Ghrelina i somatostatyna jako modulatory sekrecji hormonów tarczycy : badania doświadczalne in vivo i in vitro oraz wynikające z nich implikacje kliniczne.
Tytuł angielski: Ghrelin and somatostatin as modulators of thyroid hormone secretion : experimental study in vivo and in vitro and resulting clinical implications.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2007
Strony: 148 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: ISBN 978-83-60187-73-9; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


105/325
Autorzy: Janusz Bednarek.
Tytuł: Obwodowy stres oksydacyjny w nadczynności tarczycy i naciekowej orbitopatii tarczycowej. Implikacje terapeutyczne.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2007
Strony: 31 s. 30 cm , bibliogr. + kopie 4 publikacji + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


106/325
Autorzy: Małgorzata Pyda.
Tytuł: Ocena wpływu wybranych czynników reakcji zapalnej na rokowanie u chorych z zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową.
Tytuł angielski: Assessment of the impact of selected inflammatory factors on the prognosis in STEMI patients treated with primary angioplasty.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2007
Strony: 138 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-7314-054-9
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


107/325
Autorzy: Anna Gotz-Więckowska.
Tytuł: Ocena wpływu wybranych czynników ryzyka na występowanie, przebieg i wyniki leczenia retinopatii wcześniaków.
Tytuł angielski: The impact of selected risk factors on incidence, course and results ogf treatment of retinopathy of prematurity.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2007
Strony: 108 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: ISBN 978-83-60187-57-9; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


108/325
Autorzy: Danuta Ostalska-Nowicka.
Tytuł: Ocena wybranych czynników morfologicznych i immunohistochemicznych w prognozowaniu odpowiedzi na leczenie w idiopatycznych zespołach nerczycowych u dzieci.
Adres wydawniczy: Poznań : Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2007
Strony: 48 s. 30 cm , bibliogr. streszcz. + kopie 6 publikacji
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

109/325
Autorzy: Maria Litwiniuk.
Tytuł: Receptory estrogenowe β w raku piersi.
Tytuł angielski: Estrogen receptors β in breast cancer.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. UM im. K. Marcinkowskiego, 2007
Strony: 149 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: ISBN 978-83-60187-79-1; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


110/325
Autorzy: Dariusz Iżycki.
Tytuł: Swoista tolerancja przeszczepu allogenicznego tkanek na drodze indukcji wieloliniowego, mieszanego chimeryzmu.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Wielkop. Centrum Onkol.
Szczegóły: 2007 : T. 4, nr 2, s. [6], 91-135 il. tab. bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

111/325
Autorzy: Anna Katrusiak.
Tytuł: Synteza i właściwości fizyko-chemiczne wybranych pochodnych diazynowych.
Adres wydawniczy: Poznań, 2007
Strony: [2] , 29 s. il. 30 cm, bibliogr. + kopie 10 publikacji + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Zbiór publikacji z komentarzem autorskim przedstawiony jako rozprawa habilitacyjna Radzie Wydziału Farmaceutycznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


112/325
Autorzy: Anna Jankowska.
Tytuł: System transdukcji sygnału cyklazy guanylowej ROS-GC1 w gonadach męskich.
Tytuł angielski: Rod outer segmant guanylate cyclase type 1 trasduction system in testes.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2007
Strony: 119 s. , il. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: ISBN 978-83-60187-78-4; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

113/325
Autorzy: Grzegorz Dworacki.
Tytuł: Wybrane cechy limfocytów T w aspekcie ucieczki spod nadzoru immunologicznego w nowotworach ludzkich. Rozprawa habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Poznań : AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2007
Strony: 30 s. , bibliogr. + kopie 10 publikacji.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

114/325
Autorzy: Andrzej Gzella.
Tytuł: Badania struktury produktów chemicznych przekształceń pochodnych kwasu oleanolowego oraz studia nad strukturą kryształów triterpenoidów pochodnych oleananu.
Tytuł angielski: X-ray studies of molecular structure of the products of chemical transformations of oleanolic acid derivatives and the crystal structure of oleanane triterpenoids.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2006
Strony: 224 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-60187-25-8
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


115/325
Autorzy: Hanna Billert.
Tytuł: Charakterystyka zespołu odpowiedzi zapalnej w warunkach analgezji zewnątrzoponowej porodu.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2006
Strony: 136 , [51] s. il. tab. 23 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 17. - ISBN 83-7314-108-1
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

116/325
Autorzy: Jarosław Zaremba.
Tytuł: Cytokina TNF-alfa, chemokiny CXCL5 i CXCL6 oraz cząsteczka adhezyjna sPECAM-1 jako elementy reakcji zapalnej w udarze niedokrwiennym mózgu.
Tytuł angielski: Cytokine TNF-alpha, chemokines CXCL5 and CXCL6, and adhesion molecule sPECAM-1 as elements of inflammatory reaction in ischemic stroke.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2006 : R. 75 supl. 1, s. 1-35, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

117/325
Autorzy: Anna Markowska.
Tytuł: Ekspresja genów leptyny i izoform jej receptora w mięśniakach macicy.
Adres wydawniczy: Poznań : [Akad. Med. im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych], 2006
Strony: 52 s. 30 cm [zawiera 7 publikacji stanowiących podstawę rozprawy].
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

118/325
Autorzy: Michał Nowicki.
Tytuł: Immunohistochemiczne i molekularne aspekty oceny komórek prawidłowych i nowotworowych w szpiku kostnym w przebiegu wybranych chorób nowotworowych u dzieci.
Tytuł angielski: Immunohistochemical and molecular aspects of both normal and neoplastic cells evaluation during certain pediatric diseases involving bone marrow.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: [1] , 47 s. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny (CD-ROM) + kopie 6 publikacji z lat 2002-2006.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


119/325
Autorzy: Michał Pawlaczyk.
Tytuł: Ocena przebiegu i następstw subklinicznych postaci zapalenia błony śluzowej macicy związanych z bakteryjną waginozą.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2006
Strony: 111 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 15. - ISBN 83-7314-038-7
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

120/325
Autorzy: Przemysław Mańkowski.
Tytuł: Ocena przydatności techniki wideochirurgii w onkologii dziecięcej.
Tytuł angielski: The evaluation of versatility of the videoassisted surgery in pediatric oncology.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2006
Strony: 166 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-60187-22-3
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


121/325
Autorzy: Małgorzata Pawelec-Wojtalik.
Tytuł: Ocena zastosowania różnych typów zatyczek Amplazer w leczeniu wad serca u dzieci.
Tytuł angielski: Evaluation of the use of different types of Amplatzer devices in the treatment of congenital cardiac malformations in children.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2006
Strony: 88 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-60187-32-0
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

122/325
Autorzy: Aldona Woźniak.
Tytuł: Określenie przydatności badań elektronowo-mikroskopowych, immunohistochemicznych i morfometrycznych w badaniach biopsyjnych nerek dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym i niedojrzałością kłębuszków nerkowych.
Tytuł angielski: The usefulness of electron-microscopic, immunohistochemical and morphometric studies in the examination of kidney biopsies of children with idiopathic nephrotic syndrome and glomerular immaturity.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2006
Strony: 139 s. , il. tab. [9] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-60187-27-4
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


123/325
Autorzy: Marzena Dworacka.
Tytuł: Ostra hiperglikemia - przyczyny, następstwa oraz nowe możliwości jej monitorowania u osób z typem 2 cukrzycy.
Tytuł angielski: Acute hyperglycemia - causes, consequences and new possibilities of its monitoring in patients with type 2 diabetes.
Czasopismo: Diabet. Pol.
Szczegóły: 2006 : Vol. 13 suppl. 1, s. 1-74, streszcz. bibliogr.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

124/325
Autorzy: Maciej Lesiak.
Tytuł: Pierwotna angioplastyka wieńcowa w leczeniu ostrej fazy zawału serca. Obserwacja wczesna i odległa 988 kolejnych pacjentów leczonych w ramach Wielkopolskiego Programu Leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych.
Tytuł angielski: Primaryangioplasty for acute myocardial infarction. Short- and long-term observation of 988 consecutive pateints treated in Wielkopolska Programme of the Treatment of Acute Coronary Syndrome.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2006
Strony: 208 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


125/325
Autorzy: Tatiana Mularek-Kubzdela.
Tytuł: Przebudowa lewego przedsionka u chorych z wadą mitralną. Studium morfologiczno-kliniczne.
Tytuł angielski: Left atrial structural remodeling in patients with mitral valvular disease.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2006
Strony: 148 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: ISBN 83-60187-34-7; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

126/325
Autorzy: Wojciech Strzyżewski.
Tytuł: Stabilizacja bezcementowej panewki endoprotezy w dysplastycznym stawie biodrowym.
Tytuł angielski: Stabilization of the cementless cup in dysplastic hip.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2006
Strony: 131 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-7314-033-6
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


127/325
Autorzy: Beata Stanisz.
Tytuł: Trwałość niektórych inhibitorów konwertazy angiotensyny.
Adres wydawniczy: Poznań : [Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego], 2006
Strony: 72 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. + kopie 10 artykułów oryginalnych
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

128/325
Autorzy: H[anna] Krauss.
Tytuł: Wpływ L-argininy na przebieg zespołu niedokrwienie-reperfuzja kończyny tylnej szczura.
Tytuł angielski: Effect of L-arginine on the course of hindlimb ischemia-reperfusion syndrome in rats.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2006
Strony: 203 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

129/325
Autorzy: Andrzej Minczykowski.
Tytuł: Wpływ redukcji obciążenia wstępnego w czasie zabiegu hemodializy na czynność skurczową i rozkurczową serca oceniane przy użyciu echokardiografii i kardiografii impedancyjnej.
Tytuł angielski: Effect of preload reduction during hemodialysis on heart systolic and diastolic function estimated by echocardiography and impedance cardiography.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2006
Strony: 200 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-60187-36-3
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


130/325
Autorzy: Iwona Mozer-Lisewska.
Tytuł: Wybrane aspekty immunopatogenezy przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C u dzieci.
Tytuł angielski: Some aspects of immunopathogenesis of chronic viral hepatitis B and C in children.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2006
Strony: 16 s. 29 cm , bibliogr. + kopie 10 publikacji z lat 2002-2006.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-60187-29-0
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

131/325
Autorzy: Wiesław Bryl.
Tytuł: Wywiad rodzinny, wskaźniki antropometryczne, wybrane parametry metaboliczne i skuteczność leczenia przeciwnadciśnieniowego u młodzieży z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Badanie prospektywne.
Tytuł angielski: Family history, anthropometric rates, selected metabolic parameters and effectiveness of anti-hypertensive therapy in adolescents with primary arterial hypertension.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2006
Strony: 173 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-60187-30-4
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


132/325
Autorzy: Marek Pietryga.
Tytuł: Analiza krążenia maciczno-łożyskowego w ciąży powikłanej cukrzycą.
Tytuł angielski: Analysis of uteroplacental circulation in pregnancy complicated with diabetes.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2005
Strony: 138 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 13. - ISBN 83-7314-117-0
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

133/325
Autorzy: Robert Z. Spaczyński.
Tytuł: Analiza molekularnych mechanizmów apoptozy i wzrastania komórek tekalno-interstycjalnych w jajniku.
Tytuł angielski: Analysis of molecular mechanisms of apoptosis and growth of thecal-interstitial cells in an ovary.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2005
Strony: 70 s. [w tym 7 kopii publikacji w czasopismach z lat 1999-2005] , 27 cm.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

134/325
Autorzy: Krystyna Górna.
Tytuł: Obiektywny i subiektywny wymiar jakości życia chorych na schizofrenię po pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej.
Tytuł angielski: The objective and subjective dimension of quality of life in patients with schizophrenia following their first admission to psychiatric hospital.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 327 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-60187-08-8.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


135/325
Autorzy: Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz.
Tytuł: Ocena częstości występowania oraz znaczenia wybranych polimorfizmów genetycznych w grupie kobiet z nadciśnieniem indukowanym ciążą z regionu Wielkopolski.
Tytuł angielski: Estimation of frequency and significance of selected genetic polymorphisms in women with pregnancy-nduced hypertension from Wielkopolska.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk, 2005
Strony: 172 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 12. - ISBN 83-7314-122-7
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


136/325
Autorzy: Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja.
Tytuł: Ocena przydatności diagnostycznej, prognostycznej i terapeutycznej oznaczeń wybranych mutacji i polimorfizmów genu NOD2/CARD15 u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna.
Tytuł angielski: The estimation of diagnostic, prognostic and therapeutic value of analyse of gene NOD2/CARD15 mutations and polymorphisms in patients with Crohn's disease.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 163 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISBN: 83-88732-79-X

Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


137/325
Autorzy: Andrzej Marszałek.
Tytuł: Odwracalne i nieodwracalne skutki podania egzogennego surfaktantu.
Tytuł angielski: Reversible and irreversible effects of exogenous lung surfactant administration.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 110 s. , il. tab. [15] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 83-88732-99-4
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


138/325
Autorzy: Magdalena Figlerowicz.
Tytuł: Przewlekłe zapalenie wątroby typu C u dzieci - wpływ czynników klinicznych oraz wirusologicznych na efekty leczenia interferonem alfa lub interferonem alfa i rybawiryną.
Tytuł angielski: Chronic hepatitis C in children - clinical and virological factors affecting interferon alpha and ribavirin therapy.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 134 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 83-60187-01-0
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


139/325
Autorzy: Krzysztof Osmola.
Tytuł: Przydatność oznaczeń ploidii DNA, apoptozy i wybranych markerów u chorych z rakiem błony śluzowej jamy ustnej.
Tytuł angielski: Evaluation of DNA ploidy, apoptosis and selected markers in patients with squamos cell carcioma of the oral cavity.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 73 s. , il. tab. 21 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-60187-02-9.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


140/325
Autorzy: Przemysław Nawrot.
Tytuł: Skuteczność metod małoinwazyjnych w operacyjnym leczeniu neuropatii uciskowych kończyny górnej.
Tytuł angielski: Effectiveness of minimally invasive methods in surgical treatment of compression neuropathies of the upper extremity.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk., 2005
Strony: 118 , [1] s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. + dysk optyczny.
p-ISBN: 83-7314-023-9

Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

141/325
Autorzy: Anna Posadzy-Małaczyńska.
Tytuł: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na wybrane parametry metaboliczne i hemodynamiczne u kobiet w okresie menopauzy z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym leczonych hipotensyjnie.
Tytuł angielski: Effect of transdermal hormone replacement therapy on metabolic, hemodynamic and renal parameters in postmenopausal women with treated essential hypertension.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 179 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-88732-69-2
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


142/325
Autorzy: Mariusz Pryliński.
Tytuł: Wpływ sposobów kondycjonowania powierzchni chromowo-niklowego stopu dentystycznego na siłę połączenia ze szkliwem zębów. Badania kliniczne i laboratoryjne.
Tytuł angielski: The influence of surface of nickel-chromium alloy on its bonding strength to enamel. Clinical and laboratory investigation.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 226 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-60187-09-6.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


143/325
Autorzy: Krzysztof Błaszyk.
Tytuł: Zachowanie się nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego w zależności od podłoża elektrofizjologicznego jego pętli.
Tytuł angielski: Behaviour of reciprocating atrioventricular tachycardia in relation to electrophysiological substrate of its loop.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 144 s. , il. tab. 29 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-88732-79-X.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


144/325
Autorzy: Ewa Straburzyńska-Migaj.
Tytuł: Zależność między oceną spiroergometryczną a wybranymi składnikami metabolizmu tkankowego, aktywacji neurohormonalnej i genotypem konwertazy angiotensyny u chorych z niewydolnością serca.
Tytuł angielski: Relation between spiroergometry results and selected parameters of tissue metabolism, neurohormonal activation and angiotensin converting enzyme genotype in patients with heart failure.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2005
Strony: 151 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-60187-10-X.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


145/325
Autorzy: Błażej Męczekalski.
Tytuł: Badania nad ekspresją genów specyficznych dla oocytu myszy i szczura (H100 i Zp4) oraz poszukiwanie ich homologów w genomie człowieka.
Tytuł angielski: Studies on the expression of oocyte specific genes in mouse and rat H100 and Zp4) and searching for their homologs in human genome.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2004
Strony: 112 s. , il. tab. [2] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 83-232-1414-X; Ser.: Nauki Medyczne nr 3 - ISSN 1730-3842
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


146/325
Autorzy: Andrzej Kędzia.
Tytuł: Diagnostyka zaburzeń wzrastania oraz możliwości leczenia dzieci i młodzieży z niedoborem wzrostu z regionu wielkopolskiego.
Tytuł angielski: Diagnostics of growth disorders and possibilities of treatment of short-stature children and adolescents in Wielkopolska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2004
Strony: 131 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - UAM Seria Nauki Medyczne nr 2. - ISBN 83-232-1392-5; ISSN 1730-3842
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

147/325
Autorzy: Marcin Gabriel.
Tytuł: Doświadczalne i kliniczne badania nad procesami towarzyszącymi implantacji przeszczepów naczyniowych w środowisku jałowym i zakażonym.
Tytuł angielski: Experimental and clinical studies on processes accompanying implantation of vascular grafts in sterile and infected environment.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 202 s. , il. tab. [10] k. tabl. 24 cm, bibliogr.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 83-88732-93-5.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

148/325
Autorzy: Ewa Nowak-Markwitz.
Tytuł: Ekspresja podjednostki β ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w niewywodzących się z trofoblastu nowotworach kobiecych narządów płciowych.
Tytuł angielski: Expression of human chorionic gonadotropin beta-subunit in non-trophoblast-derived neoplasms of female sex organs.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk, 2004
Strony: 90 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 9.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

149/325
Autorzy: Tomasz Maksymiuk.
Tytuł: Elementy stanu zdrowia czterdziestoletnich mieszkańców miasta Poznania i województwa poznańskiego - badanie roczników 1959 i 1938.
Tytuł angielski: Elements of health state among forty-year-old inhabitants of the City and the Province of Poznan - born 1959 and 1938.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 184 , [12] s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-88732-64-1
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


150/325
Autorzy: Jacek Karoń.
Tytuł: Epidemiologiczne badania niedrożności zrostowej przewodu pokarmowego oraz eksperymentalna ocena przydatności wybranych substancji w zapobieganiu pooperacyjnym zrostom.
Tytuł angielski: Epidemiologic study on adhesive gastrointestinal obstruction and experimental evaluation of usefulness of selected substances in prevention of postoperative adhesions.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2004
Strony: 146 s. , tab. [26] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

151/325
Autorzy: Konrad Gębski, Promotor: Jerzy Sokalski.
Tytuł: Kliniczna i radiologiczna ocena przydatności wszczepów stomatologicznych Osteoplant i Alpha-bio do natychmiastowej implantacji. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Clinical and radiological evaluation of Osteoplant and Alpha-bio dental implants suitability for immediate implantation. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Strony: 101 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


152/325
Autorzy: Leszek Bartkowiak.
Tytuł: Kształtowanie się aptekarstwa w Polsce (XIII-XX wiek). Studium historiograficzne.
Tytuł angielski: Development of pharmaceutics in Poland - from 13th to 20th century. (Historiographic study).
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 622 s. 24 cm , bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

153/325
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Neurologiczny zespół paranowotworowy na podstawie modelu doświadczalnej choroby nowotworowej u szczura (wątrobiak Morrisa 5123).
Tytuł angielski: Neurological paraneoplastic syndrome on the base of experimental neoplastic disease in rat (Morris 5123 hepatoma).
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2004
Strony: 74 s. [26] k. , tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

154/325
Autorzy: Krzysztof Szymanowski.
Tytuł: Ocena ekspresji wybranych integryn, metaloproteinaz, cytokin oraz nasilenia apoptozy w błonie śluzowej jamy macicy u kobiet z endometriozą małego stopnia.
Tytuł angielski: Evaluation of expression of selected integrins, metalloproteinases, cytokines and intensification of apoptosis in endometrium of women with minor degree of endometriosis.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk, 2004
Strony: 123 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit. Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 11.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

155/325
Autorzy: Anna Surdacka.
Tytuł: Ocena możliwości wykorzystania jonów strontu do remineralizacji sztucznie odwapnionego szkliwa w warunkach doświadczalnego modelu wewnętrznego.
Tytuł angielski: Evaluation of utilization of Sr ions in remineralization of artificially decalcified enamel - in situ investigations.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2004
Strony: 176 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

156/325
Autorzy: Dariusz Szpurek.
Tytuł: Ocena przydatności klinicznej indeksów sonomorfologicznych i dopplerowskich oraz antygenów CA 125 i TPS we wstępnej diagnostyce różnicowej guzów jajnika.
Tytuł angielski: Clinical value estimation of the ultrasound morphological and Doppler indices, CA 125 and TPS antigens in early differentiationof the ovarian tumors malignancy.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 164 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 83-88732-49-8
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


157/325
Autorzy: Jarosław Kocięcki.
Tytuł: Ocena skuteczności termoterapii przezźrenicznej laserem diodowym czerniaka złośliwego naczyniówki na podstawie obrazu klinicznego, ultrasonograficznego i histopatologicznego.
Tytuł angielski: Evaluation of effectiveness of diode laser thermography of choroidal malignant melanoma on the basis of clinical, ultrasonographical and histopathological image.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2004
Strony: 154 s. , il. tab. tabl. [10], 24 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-88732-38-2
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


158/325
Autorzy: Iwona Ignyś.
Tytuł: Ocena wybranych czynników etiopatogenetycznych i prognostycznych u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka.
Tytuł angielski: Evaluation of selected etiopathogenetic and prognostic factors in children with chronic gastritis.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2004 : R. 73 supl. 1, s. 1-111, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habil.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


159/325
Autorzy: Mariusz Puszczewicz.
Tytuł: Przeciwciała skierowane przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych w płynie stawowym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł angielski: Antineutrophil cytoplasmic antibodies in synovial fluid from patients with rheumatoid arthritis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 136 , [1] s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-88732-39-0.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

160/325
Autorzy: Małgorzata Wierzbicka.
Tytuł: Rola czynnika genetycznego w kształtowaniu indywidualnego ryzyka występowania mnogich pierwotnych nowotworów głowy i szyi.
Tytuł angielski: The impact of genetic factor on differentiation the individual risk of head and neck multiple primary tumor occurrence.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 197 , [16] s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. - ISBN 83-88732-23-4
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


161/325
Autorzy: Jacek Piątek.
Tytuł: Rola neurotensyny w regulacji metabolizmu lipidów we krwi i tkance tłuszczowej szczura.
Tytuł angielski: The role of neurotensin in the regulation of lipids metabolism in blood and adipose tissue of rats.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Akad. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2004
Strony: 110 s. , il. tab. 29 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-88732-09-9
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


162/325
Autorzy: Fryderyk Pukacki.
Tytuł: Wpływ krioprezerwacji na właściwości ściany tętniczej oraz przydatność kliniczna allograftów mrożonych w leczeniu chorych z zakażeniem protez naczyniowych.
Tytuł angielski: The influence of cryopreservation on the characteristic of the arterial wall and clinical usefulness of frozen arterial allografts in the treatment of patients with the infection of vascular prosthesis.
Adres wydawniczy: Poznań : Oficyna Wydaw. Atena, 2004
Strony: 92 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. abstr.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 83-85414-86-X.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


163/325
Autorzy: Krzysztof Waliszewski.
Tytuł: Wybrane czynniki biochemiczne i genetyczne powstawania tętniaków aorty brzusznej.
Tytuł angielski: Pathogenesis of the abdominal aortic aneurysms. Biochemical and genetic aspects.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2004
Strony: 164 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: ISBN 83-88732-67-6; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


164/325
Autorzy: Radosław Kaźmierski.
Tytuł: Zależności pomiędzy występowaniem czynników ryzyka miażdżycy a parametrami biometrycznymi tętnic szyjnych ocenionych metodą ultrasonografii.
Tytuł angielski: Associations between atherosclerotic risk factors and biometrical parameters of carotid arteries assessed by ultrasound.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 190 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit. ISBN 83-88732-44-7.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


165/325
Autorzy: Mariola Ropacka.
Tytuł: Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej do oceny stanu płodów w ciąży bliźniaczej powikłanej rozbieżnym wzrastaniem.
Tytuł angielski: Doppler ultrasonography in evaluation of fetuses in twin pregnancy complicated with growth discrepancy.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk, 2004
Strony: 169 s. , il. tab. 23 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit. Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 10.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

166/325
Autorzy: Barbara Steinborn.
Tytuł: Zmiany parametrów farmakokinetycznych karbamazepiny i kwasu walproinowego w biterapii z wybranymi lekami przeciwpadaczkowymi u dzieci i młodzieży z padaczką.
Tytuł angielski: Changes of pharmacokinetic parameters of carbamazepine and valproic acid in bitherapy with some antiepileptic drugs in epileptic and adolescents.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2004
Strony: 206 , [8] s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.; ISBN 83-88732-43-9
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

167/325
Autorzy: Witold Kędzia.
Tytuł: Analiza czynników komórkowych i ustrojowych w procesie kancerogenezy komórek nabłonka paraepidermalnego szyjki macicy zakażonych wirusem brodawczaka ludzkiego.
Tytuł angielski: An analysis of cellular and systemic factors in carcinogenesis process of uterine cervix paraepidermal epithelium cells infected with human papilloma virus.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2003
Strony: 126 s. , il. tab. 12 k. tabl. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


168/325
Autorzy: Mariola Pawlaczyk.
Tytuł: Analiza wybranych parametrów immunologicznych u chorych na ziarniniaka grzybiastego.
Tytuł angielski: Analysis of selected immunological parameters in patients with mycosis fungoides.
Czasopismo: Pol. Prz. Nauk Zdr.
Szczegóły: 2003 : nr 3, s. 3-139, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


169/325
Autorzy: Zbyszko Malewski.
Tytuł: Badanie dynamiki wzrastania płodu jako metoda oceny jego stanu.
Tytuł angielski: Examination of fetal growth dynamics as a method of his health status assessment.
Czasopismo: Klin. Perinat. Ginek.
Szczegóły: 2003 : T. 38, z. 2, s. 3-108, il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

170/325
Autorzy: Magdalena Pisarska-Krawczyk.
Tytuł: Czynność dolnego odcinka układu moczowego u kobiet leczonych z powodu wybranych chorób ginekologicznych.
Tytuł angielski: Functional of the lower urinary tract in women treated for chosen gynecological disorders.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2003
Strony: [2] , 187 s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


171/325
Autorzy: Małgorzata Paul.
Tytuł: Ocena zastosowania masowych badań serologicznych noworodków w zapobieganiu toksoplazmozie wrodzonej.
Tytuł angielski: Role of neonatal serological screening in the prevention of congenital toxoplasmosis.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Kontekst, 2003
Strony: 119 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


172/325
Autorzy: Piotr Fichna.
Tytuł: Sekrecja, metabolizm i wydalanie kortyzolu u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2003
Strony: 148 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

173/325
Autorzy: Elżbieta Wandurska-Nowak.
Tytuł: Udział tlenku azotu oraz indukowalnej syntazy tlenku azotu w procesach obronnych żywiciela w przebiegu włośnicy doświadczalnej u myszy.
Tytuł angielski: Contribution of nitric oxide and inducible synthase of nitric oxide to the host defence mechanisms during experimental trichinellosis in mice.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2003
Strony: 108 s. , il. tab. [4] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


174/325
Autorzy: Andrzej Nowakowski.
Tytuł: Wpływ rozległości stabilizacji wielosegmentowej tylnej na pooperacyjną kompensację kręgosłupa w skoliozie idiopatycznej.
Tytuł angielski: Influence of extenet of posterior multisegmental stabilization on postoperative spinal compensation in idiopathic scoliosis.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk. PAN, 2003
Strony: 89 , [10] s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

175/325
Autorzy: Maciej R. Krawczyński.
Tytuł: Wrodzone wady rozwojowe i genetycznie uwarunkowane choroby narządu wzroku : dane epidemiologiczne, zalecenia diagnostyczne i poradnictwo genetyczne.
Tytuł angielski: Congenital malformations and genetically determined disorders of visual organ : epidemiological data, diagnostic recommendations and genetic counselling.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2003
Strony: 178 s. , il. tab. [14] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


176/325
Autorzy: Jolanta Dorszewska.
Tytuł: Wybrane czynniki apoptyczne w procesie starzenia się mózgu szczura.
Tytuł angielski: Some apoptotic factors in the aging process of rat brain.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz., 2003
Strony: 91 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habil.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

177/325
Autorzy: Paweł Hrycaj.
Tytuł: Wykładniki nieswoistej odpowiedzi humoralnej w przewlekłych chorobach zapalnych układu ruchu.
Tytuł angielski: Exponents of non-specific humoral response in chronic inflammatory diseases of motor system.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2003
Strony: 57 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ. + kopie 7 publikacji [46] s.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

178/325
Autorzy: Małgorzata Zgorzalewicz.
Tytuł: Znaczenie potencjałów wywołanych bodźcem wzrokowym i słuchowym w patofizjologii migreny i bólu głowy typu napięciowego u dzieci i młodzieży. Analiza kliniczno-elektrofizjologiczna.
Tytuł angielski: Importance of potentials evoked by visual and auditory stimulus in pathophysiology of migraine and tension-type headache in children and adolescents. Clinical and electrophysiological analysis.
Adres wydawniczy: Poznań : Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2003
Strony: 221 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


179/325
Autorzy: Alicja Sekula.
Tytuł: Analiza audiologicznych procedur diagnostycznych oraz wyników leczenia w nagłych głuchotach typu odbiorczego o nieznanej etiologii.
Tytuł angielski: Analysis of the audiologic diagnostic procedures and results of treatment in tdiopathic sudden sensorineural hearing loss.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2002
Strony: 102 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

180/325
Autorzy: Dariusz Wojciech Kowalczyk.
Tytuł: Analiza wybranych mechanizmów efektorowych w modelu odrzucania komórek nowotworowych.
Tytuł angielski: Analysis of selected effector mechanisms in a model of neoplastic cell rejection.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2002
Strony: 92 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

181/325
Autorzy: Paweł Sobczyński.
Tytuł: Badania mechanizmów uszkodzenia oraz sposobów ochrony układu oddechowego przed skutkami krążenia pozaustrojowego. Studium czynnościowe i morfologiczne.
Tytuł angielski: Investigation of injury mechanisms and protection of respiratory system against the effects of extracorporeal circulation. Functional and morphological study.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2002
Strony: 135 , [1], s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

182/325
Autorzy: Jan Jaracz.
Tytuł: Badania miejscowego przepływu mózgowego u chorych na depresję przy zastosowaniu tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu SPECT z użyciem 99mTC-HMPO.
Tytuł angielski: Examinations of regional cerebral blood flow in patients with depression using the 99m-Tc-HMPAO photon emission tomography (SPECT).
Adres wydawniczy: Poznań : Akad. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2002
Strony: 108 s. , il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


183/325
Autorzy: Monika Bowszyc-Dmochowska.
Tytuł: Badania nad patogenezą pemfigoidu pęcherzowego.
Tytuł angielski: Studies on pathogenesis of bullous pemphigoid.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w. ], 2002
Strony: 152 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


184/325
Autorzy: Ewa Marzec.
Tytuł: Badanie właściwości elektrycznych in vitro układu białko-woda wybranych tkanek zwierzęcych oraz in vivo skóry ludzkiej metodą spektroskopii dielektrycznej.
Tytuł angielski: Study on electric properties of a protein-water system in selected animal tissues in vitro and human skin in vivo by dielectric spectroscopy.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w. ], 2002
Strony: 16 s. , bibliogr. + odb. 8 prac z lat 1995-2001.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Oparta na cyklu prac naukowych opublikowanych w czasopismach recenzowanych, stanowiąca podstawę do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

185/325
Autorzy: Marek Niedziela.
Tytuł: Choroba guzkowa tarczycy u dzieci i młodzieży w regionie Wielkopolskim - analiza klinicznych i genetycznych czynników występowania nowotworu.
Tytuł angielski: Thyroid nodular disease in children and youth in Wielkopolska region - analysis of clinical and genetic factors of the neoplasm occurrence.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2002
Strony: 147 s. , il. tab. [35] k. tabl. 29 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

186/325
Autorzy: Roman Jankowski.
Tytuł: Choroby kręgosłupa powodujące niestabilność w odcinkach piersiowym i lędźwiowym. Leczenie operacyjne z wykorzystaniem dojścia tylno-bocznego.
Tytuł angielski: Vertebral column instability of the thoracic and lumbar segments due to vertebral column diseases. Surgery by posterolateral approach.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2002
Strony: 158 s. , il. tab. 29 cm, biliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


187/325
Autorzy: Franciszek Krzysztof Główka.
Tytuł: Farmakokinetyka enancjomerów leków pochodnych kwasu 2-arylopropionowego i 2-arylobutanowego.
Tytuł angielski: Pharmacokinetics of 2-arylpropionic and 2-arylbutane acid derivative enantiomers.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2002
Strony: 52 s. , il. bibliogr. + odb. 8 prac z lat 1998-2002.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

188/325
Autorzy: Krystyna Jaracz.
Tytuł: Jakość życia po niedokrwiennym udarze mózgu : uwarunkowania kliniczne, funkcjonalne, psychospołeczne i czasowe.
Tytuł angielski: Quality of life after ischemic stroke : clinical, functional, psychosocial and temporal correlates.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2002
Strony: 152 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


189/325
Autorzy: Bożena Wiskirska-Woźnica.
Tytuł: Kompleksowa ocena głosu w schorzeniach organicznych i czynnościowych krtani.
Tytuł angielski: The complex voice evaluation in organic and functional larynx disorders.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2002
Strony: 107 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


190/325
Autorzy: Iwona Mozer-Lisewska.
Tytuł: Ocena potencjalnych czynników prognostycznych u dzieci z przeciwlekłym zapaleniem wątroby typu B leczonych preparatem interferonu alfa.
Tytuł angielski: Assessment of potential prognostic factors in children with chronic hepatitis B treated with recombinant interferon alpha.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2002
Strony: 137 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


191/325
Autorzy: Maciej Głowacki.
Tytuł: Wartość wybranych czynników prognostycznych w leczeniu operacyjnym skoliozy idiopatycznej.
Tytuł angielski: The value of chosen prognostic factors in the operative treatment of idiopathic scoliosis.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk. PAN, 2002
Strony: 158 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


192/325
Autorzy: Marek Jemielity.
Tytuł: Wpływ eliminacji krążenia pozaustrojowego na metabolizm mięśnia sercowego i ogólnoustrojową reakcję zapalną w zabiegach bezpośredniej rewaskularyzacji serca.
Tytuł angielski: Effect of the elimination of cardiopulmonary bypass on myocardial metabolism and systemic inflammatory response in coronary artery bypass grafting.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2002
Strony: 160 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


193/325
Autorzy: Leszek Kubisz.
Tytuł: Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości elektryczne i cieplne kolagenu kości zwierzęcej.
Tytuł angielski: The effect of ionizing radiation on electric and thermal properties of the animal bone collagen.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2002
Strony: 105 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


194/325
Autorzy: Piotr Jędrzejczak.
Tytuł: Wpływ wybranych parametrów seminologicznych, czynnościowych i molekularnych nasienia na zdolność zapładniającą plemników ludzkich.
Tytuł angielski: The influence of selected sperm, functional and molecular parameters of semen on human sperm capacitation.
Czasopismo: Klin. Perinat. Ginek.
Szczegóły: 2002 : supl. 23, s. 3-112, il. tab. bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

195/325
Autorzy: Waldemar Bobkowski.
Tytuł: Zaburzenia rytmu serca i elektrokardiograficzne wskaźniki zagrożenia częstoskurczem komorowym u dzieci i młodzieży z pierwotnym wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej w badaniach prospektywnych.
Tytuł angielski: Estimation of prevalence of cardiac arrhythmias and electrocardiographic parameters of increased risk for development of ventricular tachycardia in children and adolescents with mitral valve prolapse : a prospective study.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2002
Strony: 155 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


196/325
Autorzy: Jacek Zachwieja.
Tytuł: Zaburzenia układu antyoksydacyjnego i ich wpływ na niektóre funkcje komórek układu immunologicznego w pierwotnym zespole nerczycowym u dzieci.
Tytuł angielski: Antioxidant system disturbances and their effect on some functions of immune system cells in children with primary nephrotic syndrome.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2002
Strony: [2] , 130 s. il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


197/325
Autorzy: Paweł Piotrowski.
Tytuł: Zastosowanie elastomeru silikonowego połączonego ze stopami dentystycznymi do wyrównania podatności podłoża całkowitych protez zębowych szczęki. Badania laboratoryjne i kliniczne.
Tytuł angielski: The application of the silicone elastomer bonded to dental alloy to compensate for the mucosal resilency of complete upper dentures. Laboratory and clinical investigations.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2002
Strony: 168 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


198/325
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Badania leków roślinnych w II Rzeczpospolitej. Geneza, determinanty, problematyka i praktyka eksperymentalna.
Tytuł angielski: The researchs of plant-derived medicines in the II Republic of Poland. The origin, determinants, issues and experimental practice.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Kontekst, 2001
Strony: 258 s. , il. tab. [6] k. tabl. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

199/325
Autorzy: Przemysław Pyda.
Tytuł: Czynniki ryzyka związane z resekcją wątroby.
Tytuł angielski: Risk factors connected with hepatectomy.
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Wydaw. Nauk. PAN, 2001
Strony: 132 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

200/325
Autorzy: Jarosław Walkowiak.
Tytuł: Nieinwazyjna ocena zewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki u chorych na mukowiscydozę.
Tytuł angielski: Non-invasive assessment of exocrine pancreatic function in cystic fibrosis patients.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2001
Strony: 120 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


201/325
Autorzy: Katarzyna Wieczorowska-Tobis.
Tytuł: Przewlekła dializa otrzewnowa u szczura jako model do badania biozgodności płynów dializacyjnych.
Tytuł angielski: Chronic peritoneal dialysis in rat as a model to study the biocompatibility of peritoneal dialysis solutions.
Adres wydawniczy: Poznań : Dział Wydaw. Ucz. AM im. K. Marcinkowskiego, 2001
Strony: 115 s. , il. tab. [26] k. tabl. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


202/325
Autorzy: Marek Stajgis.
Tytuł: Wartość kliniczna tomografii rezonansu magnetycznego w wykrywaniu i przedoperacyjnej ocenie tętniaków kompleksu tętnicy łączącej przedniej i dalszych odcinków tętnic przednich mózgu.
Tytuł angielski: Clinical value of magnetic resonance tomography in diagnosis and preoperative evaluation of aneurysms in complex of anterior communicating artery and distal segments of anterior cerebral artery.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w.], 2001
Strony: 115 s. , il. tab. 26 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 18.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

203/325
Autorzy: Paweł P. Jagodziński.
Tytuł: Wiązanie glikoproteiny 120 wirusa HIV-1 z komórkami docelowymi.
Tytuł angielski: Binding of HIV-1 glycoprotein 120 to target cells.
Adres wydawniczy: Poznań : [b.w. ], 2001
Strony: [2] , 14, [2], [16] s. il. bibliogr. + odb. 10 publikacji z lat 1998-2001.
Uwagi: Rozpr. habilit. - Cykl publikacji przedstawionych jako rozprawa habilitacyjna.
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings: