logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: UNIERUCHOMIENIE ZŁAMANIA - METODY
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/30
Autorzy: Jakub Głowacki, Tomasz (PUT) Bartkowiak, Piotr Paczos, Michał Zieliński, Mikołaj Smyczyński, Marcin Pelic.
Tytuł: Biomechanical properties of bicortical and monocortical plate fixation for rib fractures in the adolescent human rib fracture model.
Czasopismo: Acta Bioeng. Biomech.
Szczegóły: 2023 : Vol. 25, nr 3, s. 139-146, il. tab. bibliogr. abstr.
Uwagi: Wartość IF skorygowana na medianę: 0.333.
p-ISSN: 1509-409X

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.000
Punktacja Min. Nauki: 100.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI: 10.37190/ABB-02349-2023-02

  2/30
  Autorzy: Karol Elster, Promotor: Paweł Grala.
  Tytuł: Porównanie efektu leczenia nieoperacyjnego złamań końca dalszego kości promieniowej opatrunkiem gipsowym ramiennym i przedramiennym. Rozprawa doktorska.
  Adres wydawniczy: Toruń, 2017
  Strony: 107 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
  Uwagi: Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  3/30
  Autorzy: Marek Kolaśniewski, Promotor: Wojciech Strzyżewski.
  Tytuł: Leczenie niestabilnych złamań krętarzowych w populacji powyżej 60 roku życia. Randomizowane, prospektywne badanie porównujące stabilizację zewnątrzszpikową i wewnątrzszpikową. Rozprawa doktorska.
  Tytuł angielski: Treatment of unstable trochanteric fractures in the population aged 60 and over. Randomized, prospective study comparing extra- or intramedullary fixation. Doctoral dissertation.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2016
  Strony: 123 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
  Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Typ publikacji: PD
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  4/30
  Autorzy: Wiesław Wiśniewski, Promotor: Leszek Romanowski.
  Tytuł: Wpływ sposobu zespolenia złamania dalszego końca kości promieniowej na jakość życia chorego. Rozprawa doktorska.
  Tytuł angielski: The influence of osteosynthesis method on patient's general condition following fixation of distal radius fractures. Doctoral dissertation.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2015
  Strony: 115 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
  Uwagi: Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  5/30
  Autorzy: Krzysztof Słowiński.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : A. Żyluk i in.; Porównanie wyników leczenia zachowawczego i operacyjnego (zespolenie drutami K) izolowanych złamań kości śródręcza - prospektywna, randomizowana próba badawcza. Pol. Prz. Chir. 2009, 81, 5, 399-410].
  Tytuł angielski: Comment on: A. Żyluk et al.; Conservative operative (fixation with K-wires ) treatment of isolated fractures of metacarpal bones - results of the prospective, randomized study. Pol. Przegl. Chir. 2009; 81 (5) : 399-410.
  Czasopismo: Pol. Prz. Chir.
  Szczegóły: 2009 : T. 81, nr 5, s. 411.
  Typ publikacji: PK
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  6/30
  Autorzy: Paweł Grala, Wojciech Zieliński.
  Tytuł: Hybrid external fixation for neglected fractures of the distal radius : results after one year.
  Czasopismo: J. Orthop. Traumatol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 4, s. 195-200, il. tab. bibliogr. abstr.
  Typ publikacji: ZA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  7/30
  Autorzy: Paweł Grala.
  Tytuł: Leczenie operacyjne zastarzałych złamań końca dalszego kości promieniowej oraz przezstawowych złamań kości piętowej - propozycje własnych modyfikacji techniki operacyjnej.
  Tytuł angielski: Operative treatment of neglected fractures of the distal end of the radius and articular fractures of the calcaneus - proposals of own modification of the operative technique.
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
  Strony: 134 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: ISBN 978-83-7597-019-7; Rozpr. habilit.
  Typ publikacji: PH
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  8/30
  Autorzy: Krzysztof Słowiński.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : S. Borowik i in.; Rola zewnętrznej stabilizacji w leczeniu niestabilnych złamań miednicy z towarzyszącymi obrażeniami innych narządów. Pol. Prz. Chir. 2004, 76, 3, 285-292].
  Tytuł angielski: Comment on: S. Borowik et al.; External stabilization in the treatment of unstable pelvis fractures combined with additional injuries of internal organs. Pol. Przegl. Chir. 2004; 76 (3) : 285-292.
  Czasopismo: Pol. Prz. Chir.
  Szczegóły: 2004 : T. 76, nr 3, s. 292-295.
  Typ publikacji: PK
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  9/30
  Autorzy: Tomasz Piorunek, Joanna Goździk, Agata Nowicka, Leszek Lewandowski, Witold Młynarczyk.
  Tytuł: The flow-volume curve parameters in COPD patients treated by intra-maxillary immobilization because of mandible fracture.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2004 : Vol. 24 suppl. 48, s. 59s.
  Uwagi: 14th Annual Congress European Respiratory Society. Glasgow, September 4-8, 2004.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  10/30
  Autorzy: B[łażej] Ciesielczyk, M[arek] Nowik, P[aweł] Burchardt.
  Tytuł: Dangers and traps in treating osteoporotic trochanteric fractures with elastic Ender's rods.
  Czasopismo: Osteoporos. Int.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 14 suppl. 6, s. S30.
  Uwagi: XII Congress of the Polish Osteoarthrology Society. 9-11 October 2003, Kraków, Poland.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  11/30
  Autorzy: Błażej Ciesielczyk, Marek Nowik.
  Tytuł: Interoperational visualization of bones during closed junctions of fractures.
  Tytuł całości: W: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Lublin, 4-6 IX 2003. Książka streszczeń.
  Adres wydawniczy: Lublin, 2003
  Strony: s. 34.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  12/30
  Autorzy: B[łażej] Ciesielczyk, M[arek] Nowik, P[aweł] Burchardt.
  Tytuł: Niebezpieczeństwa i pułapki leczenia osteoporotycznych złamań krętarzowych elastycznymi prętami Endera.
  Tytuł angielski: Dangers and traps in treating of osteoporotic trochanteric fractures with elastic Ender's rods.
  Czasopismo: Post. Osteoartrol.
  Szczegóły: 2003 : T. 14 supl. 1, s. S64-S65.
  Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. VI Krakowskie Sympozjum Osteoporozy. Kraków, 9-11 X 2003.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  13/30
  Autorzy: Błażej Ciesielczyk, Marek Nowik.
  Tytuł: Niebezpieczeństwa i pułapki leczenia osteoporotycznych złamań krętarzowych elastycznymi prętami Endera.
  Tytuł angielski: Dangers and traps in treating osteoporotic trochanteric hip fractures with elastic Ender's pins.
  Czasopismo: Post. Osteoartrol.
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 4, s. 97-103, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  14/30
  Autorzy: Tomasz Piorunek, Leszek Lewandowski, Witold Młynarczyk, Magdalena Gromadzka, Marek Kanikowski.
  Tytuł: Wpływ unieruchomienia międzyszczękowego u pacjentów ze złamaniami żuchwy na zmianę wartości parametrów spirometrycznych.
  Tytuł angielski: The influence of intra-maxillary fixation in patients with jaw fractures on changes in spirometry parameters.
  Czasopismo: Czas. Stom.
  Szczegóły: 2003 : T. 56, nr 7, s. 480-484, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  15/30
  Autorzy: Paweł Grala, Krzysztof Słowiński, Wojciech Twardosz.
  Tytuł: Leczenie czynnościowe pozastawowymi ortezami złamań trzonu kości rammiennej u chorych z osteoporozą.
  Tytuł angielski: Functional bracing of humeral schaft fractures in osteoporotic patients.
  Czasopismo: Ortop. Traum. Rehab.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 4, nr 2, s. 135-139, il. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  16/30
  Autorzy: Wojciech Twardosz, Wiesław Tondel.
  Tytuł: Operacyjne leczenie niestabilnych złamań miednicy.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of unstable pelvic fractures.
  Tytuł całości: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Pod red.: Piotra Andziaka i Wojciecha Noszczyka. T. 1.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
  Strony: s. 187-191 il. tab. bibliogr. streszcz.
  Typ publikacji: PRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  17/30
  Autorzy: W[ojciech] Twardosz, W[iesław] Tondel.
  Tytuł: Operacyjne leczenie niestabilnych złamań miednicy.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of unstable pelvic fractures.
  Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
  Strony: s. 141.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  18/30
  Autorzy: Wojciech Twardosz, Dariusz Siwiński.
  Tytuł: Operacyjna stabilizacja złamań kości w obrażeniach mnogich.
  Tytuł angielski: Operative stabilisation of bone fractures in multiple trauma patients.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. Materiały 59 Zjazdu Chirurgów Polskich. [Bydgoszcz, 22-25 IX 1999]. T. 1.
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 1999
  Strony: s. 148-151 tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Wersja elektroniczna na CD-ROM.
  Typ publikacji: PRZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  19/30
  Autorzy: P[aweł] Grala, K[rzysztof] Słowiński, W[iesław] Tondel.
  Tytuł: Teoretyczne przesłanki zastosowania hybrydowego stabilizatora zewnętrznego w złamaniach nasady dalszej kości promieniowej.
  Tytuł angielski: The theoretical background for the application of the hybrid external fixator for the treatment of the distal radius fractures.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 1999 : R. 68 supl. 1, s. 193-199, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Materiały z Wielkopolskiego Sympozjum Chirurgii Urazowej. Poznań, 15-17 IX 1998.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  20/30
  Autorzy: W[ładysław] Manikowski, A[ndrzej] Kiciński, L[eszek] Romanowski, P[rzemysław] Nawrot, P[rzemysław] Lubiatowski.
  Tytuł: Trudności w leczeniu zastarzałych złamań kości łódeczkowatej.
  Tytuł angielski: Difficulties in treatment of inverterate fractures of scaphoid.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 1999 : R. 68 supl. 1, s. 240-245, il. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Materiały z Wielkopolskiego Sympozjum Chirurgii Urazowej. Poznań, 15-17 IX 1998.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  21/30
  Autorzy: Paweł Grala, Promotor: Krzysztof Słowiński.
  Tytuł: Zrost kostny i wyniki czynnościowe po leczeniu zachowawczym i stabilizacji dynamicznej złamań dalszego końca kości promieniowej typu Collesa. Rozprawa doktorska.
  Tytuł angielski: Bone union and functioning results after conservative treatment and dynamic stabilization of Colles' fracture of distal end of radius. Doctoral dissertation.
  Adres wydawniczy: Poznań, 1999
  Strony: 108 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
  Uwagi: Klinika Chirurgii Urazowej AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Typ publikacji: PD
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  22/30
  Autorzy: Łukasz Jaruga, Maria Jaruga, Maciej Jaruga.
  Tytuł: Ocena funkcji kończyny górnej po złamaniach w okolicy stawu łokciowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of the function of the upper extremity after fracture in the area of the elbow.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
  Szczegóły: 1997 : T. 62 supl. 1, s. 301-304, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  23/30
  Autorzy: Władysław Manikowski, Leszek Romanowski, Przemysław Nawrot.
  Tytuł: Trudności w leczeniu zastarzałych złamań kości łódeczkowatej.
  Tytuł angielski: Difficulties in treatment of inveterate navicular bone fractures.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
  Szczegóły: 1997 : T. 62 supl. 1, s. 105-107, bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  24/30
  Autorzy: Władysław Manikowski, Henryk Zdun.
  Tytuł: Wpływ unieruchomienia łokcia w wyproście na czynnościowy wynik leczenia izolowanego złamania głowy i szyjki kości promieniowej u dorosłych.
  Tytuł angielski: The influence of immobiliztion of the elbow in extension on the treatment functional result of radial head and neck isolated fractures amount adults.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
  Szczegóły: 1997 : T. 62 supl. 1, s. 125-129, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:


  25/30
  Autorzy: Krzysztof Osmola.
  Tytuł: Wyniki operacyjnego zespalania odłamów w złamaniach żuchwy.
  Tytuł angielski: Results of osteosynthesis in fracture of the mandible.
  Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
  Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 4, s. 264-265, tab. bibliogr. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  26/30
  Autorzy: Leszek Lewandowski, Stanisław Nowak.
  Tytuł: Zastosowanie zmodyfikowanego wyciągu czaszkowo-twarzowego u chorych po złamaniach kości twarzy i sklepienia czaszki.
  Tytuł angielski: Modification of cranio-facial suspension on patients with fractures facial and dome bones.
  Czasopismo: Now. Lek.
  Szczegóły: 1996 : R. 65, nr 5, s. 529-532, il. bibliogr. streszcz. summ.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  27/30
  Autorzy: Bolesław Karpina.
  Tytuł: Ocena wyników leczenia sposobem Judet'a-Forbes'a zaburzeń zrostu złamań kości długich.
  Tytuł angielski: Evaluation of the results of the Judet-Forbes procedure in treatment of the union disorders in long bones.
  Czasopismo: Pozn. Rocz. Med.
  Szczegóły: 1992 : -1994 T. 16-18 (26-28) [wyd.] 1995, s. 172.
  Uwagi: Streszcz. rozpr. dokt. Promotor: Witold Marciniak.
  Typ publikacji: PDS
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  28/30
  Autorzy: Dariusz Siwiński.
  Tytuł: Wchłanialne wszczepy kostne w traumatologii narządu ruchu.
  Tytuł angielski: Biodegradable implants in fixation of bone fractures.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1995. Pod red.: Seweryna Wiechowskiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
  Strony: s. 467-468 summ.
  Typ publikacji: PF
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  29/30
  Autorzy: D[ariusz] Siwiński.
  Tytuł: Wchłanialne wszczepy kostne w traumatologii narządu ruchu.
  Tytuł angielski: Biodegradable implants in fixation of bone fractures.
  Tytuł całości: W: 57 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Szczecin, 7-9 IX 1995. Streszcz. prac.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1995]
  Strony: s. 208.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  30/30
  Autorzy: Bolesław Karpina, Promotor: Witold Marciniak.
  Tytuł: Ocena wyników leczenia sposobem Judet'a-Forbes'a zaburzeń zrostu złamań kości długich. Rozprawa doktorska.
  Tytuł angielski: Results of the treatment of malunions after fractures in long bones with using Judet-Forbes procedure. Doctoral dissertation.
  Adres wydawniczy: Poznań, 1992
  Strony: [3] , 71, [3] k., [43] k. tabl. bibliogr. streszcz.
  Uwagi: Klinika Ortopedii Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Typ publikacji: PD
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu