logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: UNIERUCHOMIENIE ZŁAMANIA - METODY
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/29
Autorzy: Karol Elster, Promotor: Paweł Grala.
Tytuł: Porównanie efektu leczenia nieoperacyjnego złamań końca dalszego kości promieniowej opatrunkiem gipsowym ramiennym i przedramiennym. Rozprawa doktorska.
Adres wydawniczy: Toruń, 2017
Strony: 107 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/29
Autorzy: Marek Kolaśniewski, Promotor: Wojciech Strzyżewski.
Tytuł: Leczenie niestabilnych złamań krętarzowych w populacji powyżej 60 roku życia. Randomizowane, prospektywne badanie porównujące stabilizację zewnątrzszpikową i wewnątrzszpikową. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Treatment of unstable trochanteric fractures in the population aged 60 and over. Randomized, prospective study comparing extra- or intramedullary fixation. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2016
Strony: 123 s. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


3/29
Autorzy: Wiesław Wiśniewski, Promotor: Leszek Romanowski.
Tytuł: Wpływ sposobu zespolenia złamania dalszego końca kości promieniowej na jakość życia chorego. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: The influence of osteosynthesis method on patient's general condition following fixation of distal radius fractures. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 2015
Strony: 115 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
Uwagi: Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/29
Autorzy: Krzysztof Słowiński.
Tytuł: Komentarz [do pracy : A. Żyluk i in.; Porównanie wyników leczenia zachowawczego i operacyjnego (zespolenie drutami K) izolowanych złamań kości śródręcza - prospektywna, randomizowana próba badawcza. Pol. Prz. Chir. 2009, 81, 5, 399-410].
Tytuł angielski: Comment on: A. Żyluk et al.; Conservative operative (fixation with K-wires ) treatment of isolated fractures of metacarpal bones - results of the prospective, randomized study. Pol. Przegl. Chir. 2009; 81 (5) : 399-410.
Czasopismo: Pol. Prz. Chir.
Szczegóły: 2009 : T. 81, nr 5, s. 411.
Typ publikacji: PK
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/29
Autorzy: Paweł Grala, Wojciech Zieliński.
Tytuł: Hybrid external fixation for neglected fractures of the distal radius : results after one year.
Czasopismo: J. Orthop. Traumatol.
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 4, s. 195-200, il. tab. bibliogr. abstr.
Typ publikacji: ZA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/29
Autorzy: Paweł Grala.
Tytuł: Leczenie operacyjne zastarzałych złamań końca dalszego kości promieniowej oraz przezstawowych złamań kości piętowej - propozycje własnych modyfikacji techniki operacyjnej.
Tytuł angielski: Operative treatment of neglected fractures of the distal end of the radius and articular fractures of the calcaneus - proposals of own modification of the operative technique.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008
Strony: 134 s. , il. tab. 24 cm, bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: ISBN 978-83-7597-019-7; Rozpr. habilit.
Typ publikacji: PH
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


7/29
Autorzy: Krzysztof Słowiński.
Tytuł: Komentarz [do pracy : S. Borowik i in.; Rola zewnętrznej stabilizacji w leczeniu niestabilnych złamań miednicy z towarzyszącymi obrażeniami innych narządów. Pol. Prz. Chir. 2004, 76, 3, 285-292].
Tytuł angielski: Comment on: S. Borowik et al.; External stabilization in the treatment of unstable pelvis fractures combined with additional injuries of internal organs. Pol. Przegl. Chir. 2004; 76 (3) : 285-292.
Czasopismo: Pol. Prz. Chir.
Szczegóły: 2004 : T. 76, nr 3, s. 292-295.
Typ publikacji: PK
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/29
Autorzy: Tomasz Piorunek, Joanna Goździk, Agata Nowicka, Leszek Lewandowski, Witold Młynarczyk.
Tytuł: The flow-volume curve parameters in COPD patients treated by intra-maxillary immobilization because of mandible fracture.
Czasopismo: Eur. Respir. J.
Szczegóły: 2004 : Vol. 24 suppl. 48, s. 59s.
Uwagi: 14th Annual Congress European Respiratory Society. Glasgow, September 4-8, 2004.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/29
Autorzy: B[łażej] Ciesielczyk, M[arek] Nowik, P[aweł] Burchardt.
Tytuł: Dangers and traps in treating osteoporotic trochanteric fractures with elastic Ender's rods.
Czasopismo: Osteoporos. Int.
Szczegóły: 2003 : Vol. 14 suppl. 6, s. S30.
Uwagi: XII Congress of the Polish Osteoarthrology Society. 9-11 October 2003, Kraków, Poland.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/29
Autorzy: Błażej Ciesielczyk, Marek Nowik.
Tytuł: Interoperational visualization of bones during closed junctions of fractures.
Tytuł całości: W: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Lublin, 4-6 IX 2003. Książka streszczeń.
Adres wydawniczy: Lublin, 2003
Strony: s. 34.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/29
Autorzy: B[łażej] Ciesielczyk, M[arek] Nowik, P[aweł] Burchardt.
Tytuł: Niebezpieczeństwa i pułapki leczenia osteoporotycznych złamań krętarzowych elastycznymi prętami Endera.
Tytuł angielski: Dangers and traps in treating of osteoporotic trochanteric fractures with elastic Ender's rods.
Czasopismo: Post. Osteoartrol.
Szczegóły: 2003 : T. 14 supl. 1, s. S64-S65.
Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. VI Krakowskie Sympozjum Osteoporozy. Kraków, 9-11 X 2003.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/29
Autorzy: Błażej Ciesielczyk, Marek Nowik.
Tytuł: Niebezpieczeństwa i pułapki leczenia osteoporotycznych złamań krętarzowych elastycznymi prętami Endera.
Tytuł angielski: Dangers and traps in treating osteoporotic trochanteric hip fractures with elastic Ender's pins.
Czasopismo: Post. Osteoartrol.
Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 4, s. 97-103, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


13/29
Autorzy: Tomasz Piorunek, Leszek Lewandowski, Witold Młynarczyk, Magdalena Gromadzka, Marek Kanikowski.
Tytuł: Wpływ unieruchomienia międzyszczękowego u pacjentów ze złamaniami żuchwy na zmianę wartości parametrów spirometrycznych.
Tytuł angielski: The influence of intra-maxillary fixation in patients with jaw fractures on changes in spirometry parameters.
Czasopismo: Czas. Stom.
Szczegóły: 2003 : T. 56, nr 7, s. 480-484, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


14/29
Autorzy: Paweł Grala, Krzysztof Słowiński, Wojciech Twardosz.
Tytuł: Leczenie czynnościowe pozastawowymi ortezami złamań trzonu kości rammiennej u chorych z osteoporozą.
Tytuł angielski: Functional bracing of humeral schaft fractures in osteoporotic patients.
Czasopismo: Ortop. Traum. Rehab.
Szczegóły: 2002 : Vol. 4, nr 2, s. 135-139, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


15/29
Autorzy: Wojciech Twardosz, Wiesław Tondel.
Tytuł: Operacyjne leczenie niestabilnych złamań miednicy.
Tytuł angielski: Surgical treatment of unstable pelvic fractures.
Tytuł całości: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Pod red.: Piotra Andziaka i Wojciecha Noszczyka. T. 1.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 187-191 il. tab. bibliogr. streszcz.
Typ publikacji: PRZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/29
Autorzy: W[ojciech] Twardosz, W[iesław] Tondel.
Tytuł: Operacyjne leczenie niestabilnych złamań miednicy.
Tytuł angielski: Surgical treatment of unstable pelvic fractures.
Tytuł całości: W: 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 IX 2001. Streszczenia. Abstracts.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: s. 141.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/29
Autorzy: Wojciech Twardosz, Dariusz Siwiński.
Tytuł: Operacyjna stabilizacja złamań kości w obrażeniach mnogich.
Tytuł angielski: Operative stabilisation of bone fractures in multiple trauma patients.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. Materiały 59 Zjazdu Chirurgów Polskich. [Bydgoszcz, 22-25 IX 1999]. T. 1.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 1999
Strony: s. 148-151 tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Wersja elektroniczna na CD-ROM.
Typ publikacji: PRZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/29
Autorzy: P[aweł] Grala, K[rzysztof] Słowiński, W[iesław] Tondel.
Tytuł: Teoretyczne przesłanki zastosowania hybrydowego stabilizatora zewnętrznego w złamaniach nasady dalszej kości promieniowej.
Tytuł angielski: The theoretical background for the application of the hybrid external fixator for the treatment of the distal radius fractures.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 1999 : R. 68 supl. 1, s. 193-199, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Materiały z Wielkopolskiego Sympozjum Chirurgii Urazowej. Poznań, 15-17 IX 1998.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


19/29
Autorzy: W[ładysław] Manikowski, A[ndrzej] Kiciński, L[eszek] Romanowski, P[rzemysław] Nawrot, P[rzemysław] Lubiatowski.
Tytuł: Trudności w leczeniu zastarzałych złamań kości łódeczkowatej.
Tytuł angielski: Difficulties in treatment of inverterate fractures of scaphoid.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 1999 : R. 68 supl. 1, s. 240-245, il. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Materiały z Wielkopolskiego Sympozjum Chirurgii Urazowej. Poznań, 15-17 IX 1998.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


20/29
Autorzy: Paweł Grala, Promotor: Krzysztof Słowiński.
Tytuł: Zrost kostny i wyniki czynnościowe po leczeniu zachowawczym i stabilizacji dynamicznej złamań dalszego końca kości promieniowej typu Collesa. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Bone union and functioning results after conservative treatment and dynamic stabilization of Colles' fracture of distal end of radius. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 1999
Strony: 108 s. , il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz.
Uwagi: Klinika Chirurgii Urazowej AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/29
Autorzy: Łukasz Jaruga, Maria Jaruga, Maciej Jaruga.
Tytuł: Ocena funkcji kończyny górnej po złamaniach w okolicy stawu łokciowego.
Tytuł angielski: Evaluation of the function of the upper extremity after fracture in the area of the elbow.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
Szczegóły: 1997 : T. 62 supl. 1, s. 301-304, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/29
Autorzy: Władysław Manikowski, Leszek Romanowski, Przemysław Nawrot.
Tytuł: Trudności w leczeniu zastarzałych złamań kości łódeczkowatej.
Tytuł angielski: Difficulties in treatment of inveterate navicular bone fractures.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
Szczegóły: 1997 : T. 62 supl. 1, s. 105-107, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/29
Autorzy: Władysław Manikowski, Henryk Zdun.
Tytuł: Wpływ unieruchomienia łokcia w wyproście na czynnościowy wynik leczenia izolowanego złamania głowy i szyjki kości promieniowej u dorosłych.
Tytuł angielski: The influence of immobiliztion of the elbow in extension on the treatment functional result of radial head and neck isolated fractures amount adults.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
Szczegóły: 1997 : T. 62 supl. 1, s. 125-129, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


24/29
Autorzy: Krzysztof Osmola.
Tytuł: Wyniki operacyjnego zespalania odłamów w złamaniach żuchwy.
Tytuł angielski: Results of osteosynthesis in fracture of the mandible.
Czasopismo: Pol. Merk. Lek.
Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 4, s. 264-265, tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/29
Autorzy: Leszek Lewandowski, Stanisław Nowak.
Tytuł: Zastosowanie zmodyfikowanego wyciągu czaszkowo-twarzowego u chorych po złamaniach kości twarzy i sklepienia czaszki.
Tytuł angielski: Modification of cranio-facial suspension on patients with fractures facial and dome bones.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 1996 : R. 65, nr 5, s. 529-532, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

26/29
Autorzy: Bolesław Karpina.
Tytuł: Ocena wyników leczenia sposobem Judet'a-Forbes'a zaburzeń zrostu złamań kości długich.
Tytuł angielski: Evaluation of the results of the Judet-Forbes procedure in treatment of the union disorders in long bones.
Czasopismo: Pozn. Rocz. Med.
Szczegóły: 1992 : -1994 T. 16-18 (26-28) [wyd.] 1995, s. 172.
Uwagi: Streszcz. rozpr. dokt. Promotor: Witold Marciniak.
Typ publikacji: PDS
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/29
Autorzy: Dariusz Siwiński.
Tytuł: Wchłanialne wszczepy kostne w traumatologii narządu ruchu.
Tytuł angielski: Biodegradable implants in fixation of bone fractures.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1995. Pod red.: Seweryna Wiechowskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: s. 467-468 summ.
Typ publikacji: PF
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

28/29
Autorzy: D[ariusz] Siwiński.
Tytuł: Wchłanialne wszczepy kostne w traumatologii narządu ruchu.
Tytuł angielski: Biodegradable implants in fixation of bone fractures.
Tytuł całości: W: 57 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Szczecin, 7-9 IX 1995. Streszcz. prac.
Adres wydawniczy: [B. m., 1995]
Strony: s. 208.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/29
Autorzy: Bolesław Karpina, Promotor: Witold Marciniak.
Tytuł: Ocena wyników leczenia sposobem Judet'a-Forbes'a zaburzeń zrostu złamań kości długich. Rozprawa doktorska.
Tytuł angielski: Results of the treatment of malunions after fractures in long bones with using Judet-Forbes procedure. Doctoral dissertation.
Adres wydawniczy: Poznań, 1992
Strony: [3] , 71, [3] k., [43] k. tabl. bibliogr. streszcz.
Uwagi: Klinika Ortopedii Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Typ publikacji: PD
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu