logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: ACTA MED POL
Liczba odnalezionych rekordów: 48Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Janusz Zeyland w świetle wspomnień Wiktora Degi.
Tytuł angielski: Janusz Zeyland in the light of the memoirs of Wiktor Dega.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2018 : R. 8, z. 1, s. 72-77, il. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.2883/amp.2018.6

2/48
Autorzy: Monika Szewc.
Tytuł: Badania nad mikrobiotą jelitową i metodami jej modyfikacji w ujęciu historycznym.
Tytuł angielski: Studies on human gut microbiota and methods of its modification in historical perspective.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2017 : R. 7, z. 2, s. 54-63, bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.2883/amp.2017.10

3/48
Autorzy: Halina Bogusz.
Tytuł: David Clark, To Comfort Always. History of palliative medicine from the 19th century [Zawsze łagodzić. Historia medycyny paliatywnej od 19 wieku]. Oxford University Press, 2016. ISBN: 9780199674282.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2017 : R. 7, z. 1, s. 114-116, bibliogr. w przyp.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Działalność naukowa i oświatowa Polaków w Wilnie w latach 1899-1915 w świetle listów Elizy Orzeszkowej i Lucjana Uziębło do Władysława Zahorskiego.
Tytuł angielski: Scientific and educational activity of Poles in Vilnius in 1899-1915 in the light of letters by Eliza Orzeszkowa and Lucjan Uziębło to Władysław Zahorski.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2017 : R. 7, z. 1, s. 67-105, il. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/48
Autorzy: Katarzyna Maćkowiak-Lewandowicz.
Tytuł: Otyłość dzieci w ujęciu historycznym.
Tytuł angielski: Childhood obesity in historical perspecitve.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2017 : R. 7, z. 1, s. 37-48, bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/48
Autorzy: Monika Barełkowska.
Tytuł: Rys historyczny badań nad ostrą białaczką limfoblastyczną wieku dziecięcego: co dotychczas osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy?
Tytuł angielski: Historical overview of studies on acute lymphoblastic leukemia in children: what has been achieved and where we tend towards?
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2017 : R. 7, z. 1, s. 49-57, bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/48
Autorzy: Małgorzata Jamka.
Tytuł: Rys historyczny wiedzy o laktoferynie.
Tytuł angielski: Historical overview on knowledge about lactoferrin.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2017 : R. 7, z. 2, s. 44-53, bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.2883/amp.2017.13

8/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Statystyki amputacji a powstanie chirurgii jako dyscypliny akademickiej (ze szczególnym uwzględnieniem kliniki chirurgicznej w Wilnie) w pierwszej połowie XIX wieku.
Tytuł angielski: Statistics of amputation and the rise of surgery as an academic discipline (considering the surgical clinic in Vilnius especially) in the first half of the 19th century.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2017 : R. 7, z. 2, s. 25-37, il. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.2883/amp.2017.8

9/48
Autorzy: K[atarzyna] P[ękacka]-F[alkowska].
Tytuł: Uczniowie Hipokratesa nad Motławą, pod red. A. Szarszewskiego i M. Otto, Gdański Uniwersytet Medyczny, PAN Biblioteka Gdańska, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2016, ss. 93. ISBN 978-83-65098-50-4, 978-83-931748-7-4, 978-83-63185- 81-7.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2017 : R. 7, z. 1, s. 112-113.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/48
Autorzy: K[atarzyna] P[ękacka]-F[alkowska].
Tytuł: Urszula Szybkowska, Magdalena Madeja-Grzyb, Herbaria i florilegia od XV do XVIII wieku ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej, Wyd. jasne, Pruszcz Gdański 2017, ss. 79. ISBN 978-83-65703-01-9.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2017 : R. 7, z. 1, s. 113-114, bibliogr. w przyp.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Zarys dziejów medycyny w Polsce. T. 1. Od czasów najdawniejszych do roku 1914, red. nauk.: Wojciech Noszczyk. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015, ss. 520, il. ISBN 978-83-200-4908-4. Dzieje medycyny w Polsce. Opracowania i szkice. T. 2. Lata 1914-1944, red. nauk.: Wojciech Noszczyk, Jerzy Supady. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015, ss. 690, il. ISBN 978-83-200-4968-8 (t. 1-3), ISBN 9878-83-200-5008-0 (t. 2). Dzieje medycyny w Polsce. Opracowania i szkice. T. 3. Lata 1945-1989, red. nauk.: Wojciech Noszczyk. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2016, ss. 944, il. ISBN 978-83-200-4968-.8 (t. 1-3), ISBN 078-83-200-5069-1 (t. 3).
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2017 : R. 7, z. 1, s. 107-112, bibliogr. w przyp.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/48
Autorzy: Piotr Skalski.
Tytuł: Charakterystyka społeczna studentów farmacji Uniwersytetu Poznańskiego w II Rzeczypospolitej.
Tytuł angielski: Social characteristics of pharmacy students of Poznań University in interwar Poland.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2016 : R. 6, z. 1, s. 3-22, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Daniel Schümann, Kampf ums Da(bei)sein. Darwin--Diskurse und die polnische Lite-ratur bis 1900, Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue Folge, begründet von Hans-Bernd Harder und Hans Rothe. Herausgegeben von Daniel Bunčič, Roland Marti, Peter Thiergen, Ludger Udolph und Bodo Zielinsky. Reihe A: Slavistische Forschungen, begründet von Reinhold Olesch, Band 81, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien 2015, ss. 503, ISBN 978-3-412-22504-9.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2016 : R.6, z. 1, s. 109-111.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Epizod z dziejów neurologii, czyli Moritz Romberg i Herman Galewski.
Tytuł angielski: Episode from the history of neurology: Mortitz Romberg and Herman Galewski.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2016 : R. 6, z. 2, s. 93-127, bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/48
Autorzy: Małgorzata Dobrzyńska.
Tytuł: Historia badań nad miażdżycą oraz rolą diety w patogenezie zmian miażdżycowych.
Tytuł angielski: History of research on atherosclerosis and the role of diet in its pathogenesis.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2016 : R. 6, z. 1, s. 35-40, bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/48
Autorzy: Klaudia Malikowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska.
Tytuł: Historia diety śródziemnomorskiej w prewencji chorób układu krążenia.
Tytuł angielski: History of the Mediterranean diet in prevention of diseases of cardiovascular system.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2016 : R. 6, z. 1, s. 41-49, il. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/48
Autorzy: Paweł Samborski, Marcin [A.] Kucharski.
Tytuł: Historia otyłości jako zagadnienia medycznego.
Tytuł angielski: History of obesity as the medical issue.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2016 : R. 6, z. 1, s. 29-34, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


18/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Kształtowanie się medycyny weterynaryjnej w Wilnie w świetle archiwaliów z pierwszej połowy XIX wieku.
Tytuł angielski: The development of veterinary medicine in Vilnius in the light of archival records from the first half of the 19th century.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2016 : R. 6, z. 2, s. 5-23, il. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/48
Autorzy: Magdalena Andrzejewska.
Tytuł: Rys historyczny badań nad chorobą trzewną.
Tytuł angielski: The historical overview of research on coeliac disease.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2016 : R. 6, z. 1, s. 23-28, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


20/48
Autorzy: Agnieszka Stelmaszyk.
Tytuł: Rys historyczny badań nad doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi z klasy gliflozyn.
Tytuł angielski: An outline of the history of research on oral antidiabetes drugs from the class of glifozines.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2016 : R. 6, z. 1, s. 50-59, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Życie umysłowe w zaborze rosyjskim w latach 1848-1867 w świetle korespondencji Adama F. Adamowicza.
Tytuł angielski: The intellectual life in Russian partition of Poland in 1848-1867 in the light of Adam F. Adamowicz's correspondence.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2016 : R. 6, z. 1, s. 73-107, il. bibliogr. w przyp. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


22/48
Autorzy: A[nita] M[agowska].
Tytuł: Aleksandra Paradowska, Przeciw chorobie. Architektura szpitalna Wielkopolski w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015, ss. 428, ISBN 978-83-64864-18-6.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2015 : R. 5, z. 2, s. 108-109.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/48
Autorzy: Anita Magowska, Kacper Nijakowski.
Tytuł: Dr med. Zofia Bartkowiak (1922-2003) - organizatorka chirurgii dziecięcej w Wielkopolsce.
Tytuł angielski: Dr. Zofia Bartkowiak (1922-2003) - the organizer of paediatric surgery in the region of Greater Poland.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2015 : R. 5, s. 55-64, il. bibliogr. w przyp. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

24/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Gorączka przerywana w dyskursie medycznym.
Tytuł angielski: Fever intermittent in medical discourse.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2015 : R. 5, z. 2, s. 65-67, bibliogr. w przyp.
Uwagi: Na s. 69-90 Rozprawa inauguracyjna medyczno-praktyczna o gorączkach przerywanych Jana Augusta Kaczyńskiego.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/48
Autorzy: A[nita] M[agowska].
Tytuł: Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika, pod red. Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, Publikator, Białystok 2012, ss. 383, ISBN 978-83-89934-73-4. Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 1950-2013, pod red. Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, Marty Piszczatowskiej, Publikator, Białystok 2013, ss. 232, ISBN 978-83-89934-88-8. Rektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2014, pod red. Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, Marty Piszczatowskiej, Publikator 2014, ss. 320, ISBN 978-83-937785-1-5.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2015 : R. 5, z. 2, s. 110.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

26/48
Autorzy: Robert Kleszcz.
Tytuł: Historyczny rys badań nad szlakiem sygnałowym Wnt.
Tytuł angielski: A brief history of research on the Wnt signaling pathway.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2015 : R. 5, s. 24-32, streszcz. summ.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/48
Autorzy: Natalia Lipińska, Błażej Rubiś.
Tytuł: Na straży genomu: telomery i telomeraza - od odkrycia po badania kliniczne.
Tytuł angielski: Guardians of the genome: telomeres and telomerase - from discovery to clinical studies.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2015 : R. 5, s. 33-40, bibliogr. w przyp. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

28/48
Autorzy: Ewa Bręborowicz, Leszek Romanowski, Władysław Manikowski, Wojciech Strzyżewski.
Tytuł: Prof. Hieronim Strzyżewski (1926-1981) - pionier chirurgii ręki w Polsce.
Tytuł angielski: Prof. Hieronim Strzyżewski (1926-1981) - a pioneer of hand surgery in Poland.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2015 : R. 5, s. 87-95, il. bibliogr. w przyp. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/48
Autorzy: K[atarzyna] P[ękacka]-F[alkowska].
Tytuł: Richard Barnett, The sick rose or; Disease and the art of medical illustration, Thames&Hudson, London 2014, ss. 256; ISBN 978-0-500-51734-5.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2015 : R. 5, z. 2, s. 101-104.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

30/48
Autorzy: A[nita] M[agowska].
Tytuł: Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944. Dance among Swords. Polish medical personel in Pawiak During German occupation 1939-1944, red. Tadeusz Skoczek, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2015 ss. 184, ISBN 978-83-62235-64-3.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2015 : R. 5, z. 2, s. 107-108.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

31/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Udostępnienie poufnych akt prof. Adama Wrzoska.
Tytuł angielski: Prof. Adam Wrzosek's secret documents have became available.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2015 : R. 5, s. 97-99, bibliogr. w przyp. abstr. streszcz.
Uwagi: Na s. 99-110 Pamiętnik Adama Wrzoska (1875-1965).
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

32/48
Autorzy: K[atarzyna] P[ękacka]-F[alkowska].
Tytuł: Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Część II, red. A. Karpiński, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2015, ss. 370; ISBN 978-83-7181-878-3.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2015 : R. 5, z. 2, s. 104-107.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

33/48
Autorzy: Marta Jokiel, Leszek Romanowski.
Tytuł: Człowiek w przestrzeni - historia propriocepcji.
Tytuł angielski: Man in space: the history of prioprioception.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2014 : R. 4, s. 100-108, il. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


34/48
Autorzy: Karolina Kulińska.
Tytuł: Historia badań genetycznych nad stożkiem rogówki (keratoconus).
Tytuł angielski: History of genetic research on keratoconus.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2014 : R. 4, s. 119-125, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

35/48
Autorzy: Anita Magowska, Kacper Nijakowski, Zuzanna Kozłowska, Zuzanna Lewandowska, Zofia Orzechowska, Agnieszka Wysocka.
Tytuł: Józef Apolinary Rolle (1830-1894) - między psychiatrią a humanistyką.
Tytuł angielski: Józef Apolinary Rolle (1830-1894) - between psychiatry and history.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2014 : R. 4, s. 127-137, il. bibliogr. w przypisach, abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

36/48
Autorzy: Anita Magowska, Halina Bogusz.
Tytuł: Z dziejów Sanatorium św. Elżbiety w Poznaniu i jego właścicielek.
Tytuł angielski: History of the Saint Elizabeth Sisters' Hospital in Poznań and its owners.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2014 : R. 4, s. 63-78, il. tab. bibliogr. w przypisach, abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


37/48
Tytuł: Listy Adama Wrzoska (1875-1965) do Władysława Zahorskiego (1858-1927) z rękopisów do druku podała i opracowała Anita Magowska.
Tytuł angielski: Letters by Adam Wrzosek (1875-1965) to Władysław Zahorski (1858-1927) from manuscripts prepared and published by Anita Magowska.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2013 : R. 3, s. 201-213, il. bibliogr. w przypisach. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


38/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Manifest nowej szkoły wiedeńskiej, czyli choroba i jej leczenie według Józefa Dietla.
Tytuł angielski: Manifesto of the New School of Vienna, or Joseph Dietl about disease and its treatment.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2013 : R. 3, s. 141-146, il. bibliogr. w przypisach. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


39/48
Autorzy: Szczepan Cofta.
Tytuł: O praktycznych wskazaniach lekarskich sprzed półtora wieku.
Tytuł angielski: The practical medical indications century and a half before.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2013 : R. 3, s. 147-148, il.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


40/48
Autorzy: Katarzyna Pękacka-Falkowska.
Tytuł: Seweryna Gałęzowskiego De variola mitigata (1824). Kilka słów o kontekście powstania rozprawy.
Tytuł angielski: Seweryn Gałęzowski's De variola mitigata (1824). Some remarks on its historical background.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2013 : R. 3, s. 59-72, il. bibliogr. w przypisach, abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


41/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Stanisław Bobiatyński (1886-?) - lekarz i obrońca Wilna.
Tytuł angielski: Stanisław Bobiatyński (1886-?) - a doctor and defendant of Vilnius.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2013 : R. 3, s. 12-13, abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0343

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


42/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Karol Marcinkowski jako filozof medycyny.
Tytuł angielski: Karol Marcinkowski as a philosopher of medicine.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2012 : R. 2, s. 77-113, il. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

43/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Seweryn Gałęzowski wśród polskich uchodźców w Paryżu w połowie XIX w.
Tytuł angielski: Seweryn Gałęzowski among the Polish refugees in Paris in the mid-nineteenth.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2012 : R. 2, s. 115-121, il. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

44/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Edward Lubicz-Niezabitowski (1863-1946), jeden z ostatnich przyrodników-encyklopedystów.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2011 : R. 1, s. 53-55, il.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

45/48
Autorzy: Halina Bogusz.
Tytuł: Kazimierz Hołoga (1913-1958) - wielkopolski chirurg.
Tytuł angielski: Kazimierz Hołoga (1913-1958), a surgeon from Wielkopolska.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2011 : R. 1, s. 19-21, bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

46/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Piotr Paweł Berezowski (1770-1834), lwowski lekarz i filantrop.
Tytuł angielski: Piotr Paweł Berezowski (1770-1834), a Lvov doctor and philanthropist.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2011 : R. 1, s. 7-12, bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

47/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Przerwana kadencja rektorska Stefana Dąbrowskiego w świetle dokumentów archiwalnych.
Tytuł angielski: Interrupted term of office of vice-chancellor Stefan Dąbrowski (1877-1947).
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2011 : R. 1, s. 141-153, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

48/48
Autorzy: Anita Magowska.
Tytuł: Władysława Magowskiego (1890-1961) zapiski z dwóch wojen.
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 2011 : R. 1, s. 95-98.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu