logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: ALERGOL POL
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/16
Autorzy: Paulina M. Adamczyk, Beata Narożna, Aleksandra Szczepankiewicz, Anna Bręborowicz, Beata Pucher, Michał Kotowski, Piotr Żychowski, Jakub Sroczyński, Agata Kałużna-Młynarczyk, Jarosław Szydłowski.
Tytuł: Decreased microRNA 16 and 451a expression in hypertrophic adenoid tissue is associated with allergy.
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2020 : T. 7, nr 4, s. 197-206, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5114/pja.2020.102086

2/16
Autorzy: Zenon Brzoza, Zbigniew Bartuzi, Magdalena Czarnecka-Operacz, Karina Jahnz-Różyk, Marek Kulus, Joanna Narbutt.
Tytuł: Komentarz zespołu ekspertów do międzynarodowych wytycznych postępowania w pokrzywce: the eAAcI/GA2Len/eDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria [Allergy 2018; 73: 1393-1414].
Tytuł angielski: Expert group commentary on the international recommendation for management of urticaria: The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria [Allergy 2018; 73: 1393-1414].
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2020 : T. 7, nr 1, s. 29-30, bibliogr.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/16
Autorzy: Roman J. Nowicki, Magdalena Trzeciak, Lidia Rudnicka, Jacek Szepietowski, Marek Kulus, Maciej Kupczyk, Agnieszka Mastalerz-Migas, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Karina Jahnz-Różyk, Joanna Narbutt, Magdalena Czarnecka-Operacz, Rafał Czajkowski, Elżbieta Grubska-Suchanek, Dorota Krasowska, Beata Kręcisz, Cezary Kowalewski, Aleksandra Lesiak, Małgorzata Olszewska, Zbigniew Samochocki, Radosław Śpiewak, Aleksandra Wilkowska.
Tytuł: Leki biologiczne w terapii atopowego zapalenia skóry - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
Tytuł angielski: Biological drugs in the treatment of atopic dermatitis - recommendations of the Polish Dermatological Society, the Polish Society of Allergology, the Polish Pediatric Society and the Polish Society of Family Medicine.
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2020 : T. 7, nr 4, s. 171-179, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: WZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5114/pja.2020.102084

4/16
Autorzy: Roman J. Nowicki, Elżbieta Grubska-Suchanek, Karina Jahnz-Różyk, Jerzy Kruszewski, Magdalena Trzeciak, Aleksandra Wilkowska, Lidia Rudnicka, Marek Kulus, Magdalena Czarnecka-Operacz, Cezary Kowalewski, Dorota Krasowska, Beata Kręcisz, Maciej Kupczyk, Magdalena Lange, Aleksandra Lesiak, Sławomir Majewski, Joanna Narbutt, Małgorzata Olszewska, Zbigniew Samochocki, Jacek Szepietowski, Radosław Śpiewak.
Tytuł: Pokrzywka. Interdyscyplinarne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego towarzystwa Alergologicznego.
Tytuł angielski: Urticaria. Interdisciplinary diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society and the Polish Society of Allergology.
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2020 : T. 7, nr 1, s. 31-39, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: WZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5114/pja.2020.93829

5/16
Autorzy: Marek L. Kowalski, Zbigniew Bartuzi, Anna Bręborowicz, Ewa Cichocka-Jarosz, Magdalena Czarnecka-Operacz, Jerzy Kruszewski, Marek Kulus, Maciej Kupczyk, Marcin Moniuszko, Marek Niedoszytko, Marita Nittner-Marszalska, Roman J. Nowicki, Barbara Rogala, Maciej Chałubiński.
Tytuł: Stanowisko grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-coV-2. Aktualizacja 1.06.2020.
Tytuł angielski: Position statement of expert panel of the Polish Allergology Society on the management of patients with bronchial asthma and allergic diseases during SARS-CoV-2 pandemics. Update 1.06.2020.
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2020 : T. 7, nr 3, s. 117-130, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: WZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5114/pja.2020.99242

6/16
Autorzy: Eliza Matuszewska, Joanna Matysiak, Paweł Dereziński, Agata Światły, Sławomir W. Kosiński, Ewa Smorawska-Sabanty, Zenon J. Kokot, Marek L. Kowalski, Jan Matysiak.
Tytuł: Hymenoptera venom immunotherapy is associated with changes in serum proteomic profiles.
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2018, spec. iss. 1, abstr. III.7.
Uwagi: XIII Międzynarodowy Kongres PTA. Mikołajki, 26-29 września 2018 r.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


7/16
Autorzy: Ryszard Porębski, Jacek Gocki, Aldona Juchacz, Aleksandra Kucharczyk, Tomasz Matuszewski, Katarzyna Olejniczak, Małgorzata Sokołowska, Marcin Stobiecki, Ewa Trębas-Pietraś, Krystyna Obtułowicz.
Tytuł: Postępowanie we wrodzonym obrzęku naczynioruchowym z niedoboru inhibitora C1 - stanowisko Sekcji HAE Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Cz. 1. Klasyfikacja, patofizjologia, objawy kliniczne i rozpoznanie.
Tytuł angielski: Management of hereditary angioedema with C1 inhibitor-deficiency - consensus statement of the HAE Section of the Polish Society of Allergology. Pt. 1. Classification, pathophysiology, clinical symptoms, and diagnosis.
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 2, s. 98-108, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: WZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5114/pja.2018.76679

8/16
Autorzy: Grzegorz Porębski, Jacek Gocki, Aldona Juchacz, Aleksandra Kucharczyk, Tomasz Matuszewski, Katarzyna Olejniczak, Małgorzata Sokołowska, Marcin Stobiecki, Ewa Trębas-Pietraś, Krystyna Obtułowicz.
Tytuł: Postępowanie we wrodzonym obrzęku naczynioruchowym z niedoboru inhibitora C1 - stanowisko Sekcji HAE Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Cz. 2. Leczenie i zapobieganie napadom, monitorowanie choroby i postępowanie w sytuacjach szczególnych.
Tytuł angielski: Management of hereditary angioedema with C1 inhibitor-deficiency - consensus statement of the HAE Section of the Polish Society of Allergology. Pt. 2. Treatment, follow-up and special situations.
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 2, s. 109-120, bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: WZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5114/pja.2018.76680

9/16
Autorzy: Anna Bręborowicz.
Tytuł: Skuteczność immunoterapii alergenowej i metody jej oceny. Zależność od rodzaju alergenu i drogi podania.
Tytuł angielski: Efficacy of allergen immunotherapy and evaluation methods. Relation to specific allergen and route of administration.
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 4, s. 186-191, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: WZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5114/pja.2018.80737

10/16
Autorzy: Magdalena Czarnecka-Operacz, Anna Sadowska-Przytocka.
Tytuł: Probiotics for the prevention of atopic dermatitis and other allergic diseases: what are the real facts?
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2017 : T. 4, nr 3, s. 89-92, bibliogr. abstr.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.1016/j.alergo.2017.08.001

11/16
Autorzy: Piotr Kuna, Dariusz Jurkiewicz, Magdalena M. Czarnecka-Operacz, Rafał Pawliczak, Jarosław Woroń, Marcin Moniuszko, Andrzej Emeryk.
Tytuł: The role and choice criteria of antihistamines in allergy management - expert opinion.
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2017 : T. 4, nr 1, s. 7-19, il. tab. bibliogr. abstr.
Uwagi: Przedruk z: Post. Derm. Alerg. 2016 T. 33 z. 6 s. 397-410.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.1016/j.alergo.2017.02.001

12/16
Autorzy: Joanna Goździk-Spychalska, Małgorzata Rzymkowska, Halina Batura-Gabryel.
Tytuł: Pokrzywka przewlekła u chorej na ciężką astmę atopową - podwójna korzyść z leczenia omalizumabem.
Tytuł angielski: Chronic urticaria in a patient with severe atopic asthma - double benefit from treatment with omalizumab.
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2016 : T. 3, supl., s. S28-S30, bibliogr. abstr.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: KAZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.1016/j.alergo.2016.10.001

13/16
Autorzy: Anna Błaszczyk, Joanna Karolewska-Szalbierz, Dorota Jenerowicz, Magdalena Czarnecka-Operacz.
Tytuł: Działanie promieniowania ultrafioletowego - aktualna wiedza w aspekcie dermatologicznym i alergologicznym.
Tytuł angielski: Effects of ultraviolet radiation - the updated knowledge.
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2015 : T. 2, nr 1, s. 21-27, tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

DOI: 10.1016/j.alergo.2015.01.002

14/16
Autorzy: Zbigniew Bartuzi, Zenon Brzoza, Magdalena Czarnecka-Operacz, Jerzy Kruszewski, Jan Maj, Zbigniew Samochocki, Bolesław Samoliński, Jacek Szepietowski.
Tytuł: Stanowisko zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie wytycznych postępowania w pokrzywce. Komentarz do: The EAACI/GA(2) LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update. [Allergy 2014; 69: 868-887].
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2015 : T. 2, nr 1, s. 37-39, il. tab. bibliogr.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.1016/j.alergo.2015.02.002

15/16
Autorzy: Piotr Kuna, Anna Bodzenta-Łukaszczyk, Maciej Kupczyk, Jerzy Kruszewski, Bolesław Samoliński, Izabela Kupryś-Lipińska, Iwona Stelmach, Roman Skiepko, Wojciech Budny, Marcin Stobiecki, Małgorzata Rzymkowska, Joanna Jerzyńska, Anna Doboszyńska, Piotr Czerkies.
Tytuł: IV Kliniczne Forum Ekspertów / II Spotkanie Ekspertów - Leczenie Ciężkiej Astmy Alergicznej Omalizumabem.
Tytuł angielski: IV Clinical Expert Forums / II Meeting of Experts - Treatment of severe allergic asthma with omalizumab.
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2014 : T. 1, nr 1, s. 43-49, il. bibliogr.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.1016/j.alergo.2014.03.005

16/16
Autorzy: Marek Jutel, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Anna Bręborowicz, Ewa Cichocka-Jarosz, Andrzej Emeryk, Radosław Gawlik, Paweł Gonerko, Barbara Rogala, Anna Nowak-Węgrzyn, [Bolesław] Samoliński.
Tytuł: Podjęzykowa immunoterapia alergenowa - stanowisko Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Tytuł angielski: Sublingual immunotherapy - Position paper prepared by Section of Immunotherapy, Polish Society of Allergy.
Czasopismo: Alergol. Pol.
Szczegóły: 2014 : T. 1, nr 1, s. 30-37, bibliogr. abstr.
p-ISSN: 2353-3854

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

DOI: 10.1016/j.alergo.2014.03.002

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu