logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: NEUROSKOP
Liczba odnalezionych rekordów: 277Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/277
Autorzy: Anna Marcinkowska-Gapińska, Piotr Kowal.
Tytuł: Lepkość osocza jako czynnik reologiczny mający znaczenie w patogenezie chorób naczyniowych.
Tytuł angielski: Blood plasma viscosity as a rheological factor meaningful in pathogenesis of vascular diseases.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2012 : nr 14, s. 43-45, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/277
Autorzy: Sławomir Michalak, Mikołaj Zaborowski, Patrycja Stefens-Stawna, Tomasz Piorunek, Halina Batura-Gabryel, Wojciech Kozubski.
Tytuł: Neurologiczne zespoły paranowotworowe i związana z nimi odpowiedź immunologiczna u chorych z nowotworami płuc.
Tytuł angielski: Paraneoplastic neurological syndromes and associated immunological responce in lung cancer patients.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2012 : nr 14, s. 49-54, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/277
Autorzy: Robert Juszkat, Katarzyna Stanisławska, Iwona Trojanowska, Małgorzata Węgorek, Jakub Moskal, Włodzimierz Liebert, Stanisław Nowak.
Tytuł: Niedrożność tętnicy podstawnej leczona wewnątrznaczyniowo.
Tytuł angielski: Endovascular treatment of occlusion of basilar artery.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2012 : nr 14, s. 63-66, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Roman Jankowski, Danuta Garczyk.
Tytuł: Od powstania życia na Ziemi do rozwoju centralnego układu nerwowego i diachronicznej zmienności mózgu rodzaju Homo. Cz. 1.
Tytuł angielski: From appearance of life on Earth until development of central nervous system and diachronic brain variation in genus Homo. Pt.1.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2012 : nr 14, s. 7-18, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA

5/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Roman Jankowski, Danuta Garczyk.
Tytuł: Od powstania życia na Ziemi do rozwoju centralnego układu nerwowego i diachronicznej zmienności mózgu rodzaju Homo. Cz. 2.
Tytuł angielski: From appearance of life on earth until development of central nervous system and diachronic brain variation in genus Homo. Pt. 2.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2012 : nr 14, s. 19-35, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/277
Autorzy: Bartosz Sokół.
Tytuł: Przydatność białka HMGB1 w diagnostyce proteomicznej powikłań krwawienia podpajęczynówkowego. Przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: The usefulness of HMGB1 protein in the proteomic diagnosis of subarachnoid haemorrhage complications. Review of the literature.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2012 : nr 14, s. 55-58, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/277
Autorzy: Maria Łukasik, Wojciech Kozubski.
Tytuł: Różnice w profilaktyce udaru mózgu i zawału serca.
Tytuł angielski: Differences in prevention of stroke and myocardial infarction.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2012 : nr 14, s. 36-42, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/277
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Stefan Borowiecki - z krakowskiej szkoły Piltza na Uniwersytecie Poznańskim.
Tytuł angielski: Stefan Borowiecki - from the Cracow school of Professor Piltz to the University of Poznań.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2012 : nr 14, s. 79-84, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/277
Autorzy: Piotr Kowal.
Tytuł: Zależne od wieku zmiany hemoreologiczne w niedokrwiennym udarze mózgu.
Tytuł angielski: Age dependent hemorheological changes in ischemic stroke.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2012 : nr 14, s. 46-48, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/277
Autorzy: Robert Juszkat, Katarzyna Stanisławska, Włodzimierz Liebert, Stanisław Nowak, Bogumiła Stachowska-Tomczak.
Tytuł: Zwężenie w obrębie stentu LeoPlus. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: In stent stenosis after implantation of LeoPlus stent. Case report and literature review.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2012 : nr 14, s. 59-62, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/277
Autorzy: Sławomir Michalak, Katarzyna Pierzchlewicz, Anna Pietrzak, Wojciech Kozubski.
Tytuł: Analiza fraktalna w ocenie doświadczalnego uszkodzenia bariery krew-mózg.
Tytuł angielski: The fractal analysis of experimental blood-brain barrier breakdown.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 106-111, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


12/277
Autorzy: Monika Piwecka, Katarzyna Rolle, Eliza Wyszko, Jan Barciszewski, Stanisław Nowak, Jan Barciszewski.
Tytuł: αB-krystalina jako nowy cel terapeutyczny w glejakach złośliwych.
Tytuł angielski: α B-crystallin as a new therapeutic target in high-grade gliomas.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 55-63, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


13/277
Autorzy: Piotr Kowal, Izabela Niśkiewicz, Anna Marcinkowska-Gapińska.
Tytuł: Badania hemoreologiczne w wybranych chorobach neurologicznych.
Tytuł angielski: Hemorheological studies in chosen neurological diseases.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 128-132, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


14/277
Autorzy: Robert Juszkat, Stanisław Nowak, Anna Maria Barciszewska, Katarzyna Stanisławska.
Tytuł: Całkowite wyłączenie z krążenia tętniaka odcinka A1 tętnicy przedniej mózgu po implantacji samorozprężalnego stentu Leo Plus bez użycia spiral.
Tytuł angielski: Complete obliteration of the A1 segment of the anterior cerebral artery aneurysm after Leo Plus stent implantation withhout coiling.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 73-77, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


15/277
Autorzy: Jędrzej Ziółkiewicz, Radosław Kaźmierski.
Tytuł: Ewolucja kryteriów diagnostycznych stwardnienia rozsianego.
Tytuł angielski: Evolution of diagnostic criteria for multiple sclerosis.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 112-119, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


16/277
Autorzy: Krzysztof Jarmusz, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Strzyżewski, Bogna Kaźmierczak, Anna Jażdżewska.
Tytuł: Guzy mózgowia u dzieci w pierwszym roku życia.
Tytuł angielski: Brain tumors in infants.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 83-85, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


17/277
Autorzy: Katarzyna Rolle, Monika Piwecka, Olga Starosta, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Mirosława Z. Barciszewska, Jan Barciszewski.
Tytuł: Kwasy nukleinowe jako narzędzie w terapii guzów mózgu.
Tytuł angielski: Nucleic acids as a tool therapy of brain tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 47-54, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


18/277
Autorzy: Robert Juszkat, Anna Zarzecka, Stanisław Nowak, Bartłomiej Kopaczewski.
Tytuł: Leczenie wewnątrznaczyniowe pęknietego tętniaka tętnicy tylnej dolnej móżdżku w odcinku nadmigdałkowym.
Tytuł angielski: Endovascular treatment of ruptured aneurysm of the supratonsillar segment of the posterior inferior cerebellar artery.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 64-67, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


19/277
Autorzy: Krzysztof Strzyżewski, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Jarmusz, Anna Jażdżewska.
Tytuł: Leczenie wielomiejscowych wad mózgowia i rdzenia kręgowego u niemowląt.
Tytuł angielski: Treatment of multi-site brain and spine malformations in infants.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 90-94, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


20/277
Autorzy: Sławomir Michalak, Anna Gruszczyńska, Karolina Popławska, Paulina Żurawicz, Wojciech Kozubski.
Tytuł: Ocena znaczenia klinicznego obecności przeciwciał anty-MAG, anty-mielina i anty-neuroendothelium.
Tytuł angielski: Clinical significance of anti-MAG, anti-myelin and anti-neuroendothelium antibodies.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 100-105, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


21/277
Autorzy: Wojciech Nowak, Błażej Rubiś, Dawid Michalski, Jeremi Kościński, Mateusz Skóra, Roman Jankowski, Bartosz Sokół.
Tytuł: Otrzymywanie komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej. Badania doświadczalne.
Tytuł angielski: Obtaining stem cells from the adipose tissue. Experimental studies.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 78-82, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


22/277
Autorzy: Robert Juszkat, Anna Zarzecka, Stanisław Nowak, Bartosz Sokół.
Tytuł: Śmiertelne krwotoczne powikłanie po całkowitej embolizacji za pomocą spiral oraz stentu niepęknietego tętnika tętnicy szyjnej wewnętrznej.
Tytuł angielski: Fatal haemorrhagic complication after complete embolization with coils and stent of the unruptured aneurysm of the internal carotid artery.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 68-72, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


23/277
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Tadeusz Markiewicz - poznański neurolog i jego koncepcja choroby Devica.
Tytuł angielski: Tadeusz Markiewicz - the neurologist from Poznań and his concept of Devic disease.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 133-137, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


24/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Roman Jankowski, Stanisław Chlebek.
Tytuł: Umiejscowienie duszy - od klasycznych poglądów do mózgowych sieci neuronalnych wysokiej hierachii. Część 1. Od 3000 lat p.n.e do początku naszej ery.
Tytuł angielski: Soul localization - from the classical concepts to the cerebral neuronal networks of high hierarchy. Part. 1. From 3000 BC to the beginning of CE.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 9-16, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


25/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Roman Jankowski, Stanisław Chlebek.
Tytuł: Umiejscowienie duszy - od klasycznych poglądów do mózgowych sieci neuronalnych wysokiej hierachii. Część 2. Od powstania chrześcijaństwa do XX wieku.
Tytuł angielski: Soul localization - from the classical concepts to the cerebral neuronal networks of high hierarchy. Part. 2. From the beginning of Christian era to the XXth century.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 17-30, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


26/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Roman Jankowski, Stanisław Chlebek.
Tytuł: Umiejscowienie duszy - od klasycznych poglądów do mózgowych sieci neuronalnych wysokiej hierachii. Część 3. Wiek XXI.
Tytuł angielski: Soul localization - from the classical concepts to the cerebral neuronal networks of high hierarchy. Part. 3. XXI century.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 31-46, il.bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


27/277
Autorzy: Bartłomiej Kopaczewski, Stanisław Nowak.
Tytuł: Urazowe złamania kręgosłupa - zaopatrzenie przy pomocy wertebroplastyki - opis przypadków.
Tytuł angielski: Spinal injuries - treatment by vertebroplasty - two cases report.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 95-99, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


28/277
Autorzy: Bartłomiej Kopaczewski.
Tytuł: Urazy kręgosłupa u dzieci.
Tytuł angielski: Spine injury in children.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 86-89, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


29/277
Autorzy: Piotr Kowal, Izabela Niśkiewicz, Anna Marcinkowska-Gapińska.
Tytuł: Właściwości reologiczne krwi u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
Tytuł angielski: Rheological properties of blood patients with multiple sclerosis.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 124-127, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


30/277
Autorzy: Stanisław Nowak.
Tytuł: Wspomnienie.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 138.
Typ publikacji: PC
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

31/277
Autorzy: Anna Marcinkowska-Gapińska, Sylwia Peryt-Stawiarska, Piotr Kowal, Izabela Niśkiewicz.
Tytuł: Zastosowanie metody CFD do modelowania przepływu krwi w neurologii.
Tytuł angielski: Application of Computational Fluid Dynamics to modeling of blood flow in neurology.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2011 : nr 13, s. 120-123, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


32/277
Autorzy: Sławomir Michalak, Natalia Tyrakowska.
Tytuł: Ekspresja β-amyloidu w mózgach szczurów z doświadczalną chorobą nowotworową.
Tytuł angielski: The expression of β-amyloid in brains of rats with experimental neoplastic disease.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2010 : nr 12, s. 9-15, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


33/277
Autorzy: Piotr Kowal, Anna Marcinkowska-Gapińska.
Tytuł: Hemoreologia wybranych stanów klinicznych.
Tytuł angielski: Hemorheology of chosen clinical status.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2010 : nr 12, s. 53-56, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


34/277
Autorzy: Włodzimierz Liebert, Tomasz Blok, Piotr Czyżewski, Janusz Szymaś, Bartosz Sokół.
Tytuł: Leczenie chirurgiczne nadnamiotowych przerzutów do mózgu u ludzi starszych.
Tytuł angielski: Surgical treatment of the elderly patients with supratentorial brain metastases.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2010 : nr 12, s. 48-52, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


35/277
Autorzy: Katarzyna Rolle, Patrycja Sosińska, Olga Starosta, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Mirosława Z. Barciszewska, Jan Barciszewski.
Tytuł: Molekularne markery guzów mózgu.
Tytuł angielski: The molecular markers of brain tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2010 : nr 12, s. 20-30, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


36/277
Autorzy: Jakub Moskal, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel.
Tytuł: O krążeniu krwi w mózgu i samoistnym krwiaku śródmózgowym.
Tytuł angielski: About cerebral blood circulation and spotaneous intracerebral hematoma.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2010 : nr 12, s. 99-103, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


37/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Roman Jankowski, Bartosz Sokół.
Tytuł: Postępy w leczeniu bólów lędźwiowo-krzyżowych i rwy kulszowej na przestrzeni wieków.
Tytuł angielski: Progress in treatment of lumbosacral pains and sciatica in centuries perspective.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2010 : nr 12, s. 110-117, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


38/277
Autorzy: Anna Marcinkowska-Gapińska, Piotr Kowal.
Tytuł: Przegląd matematycznych modeli reologicznych w badaniach krwi.
Tytuł angielski: Review of mathematical rheological models in the investigation of blood.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2010 : nr 12, s. 43-47, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


39/277
Autorzy: Agnieszka Hellmann, Andrzej Tukiendorf, Radosław Kaźmierski.
Tytuł: Przydatność wybranych skali klinimetrycznych w prognozowaniu ryzyka zgonu w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu.
Tytuł angielski: Usefulness of some clinical stroke scales in mortality risk's prognosis in ischemic stroke.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2010 : nr 12, s. 57-62, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


40/277
Autorzy: Krzysztof Strzyżewski, Anna Jażdżewska, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Jarmusz.
Tytuł: Suturektomia szwu strzałkowego w leczeniu czaszki łódkowatej u niemowlat.
Tytuł angielski: Suturectomy of prematurly closed sagittal suture in the treatment of scaphocephalic cranial deformation in infants.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2010 : nr 12, s. 72-75, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


41/277
Autorzy: Krzysztof Strzyżewski, Marta Szymankiewicz, Magdalena Szukała, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Jarmusz.
Tytuł: Wewnątrzczaszkowe krwawienia u noworodków po okołoporodowych urazach mechanicznych.
Tytuł angielski: Intracranial bleeding in newborn due to mechanical perinatal trauma.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2010 : nr 12, s. 76-81, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


42/277
Autorzy: Robert Juszkat, Stanisław Nowak, Anna Zarzecka, Bartłomiej Kopaczewski, Włodzimierz Liebert.
Tytuł: Wewnątrznaczyniowe leczenie objawowej przetoki szyjno-jamistej typu C za pomocą PVA.
Tytuł angielski: Endovascular treatment with PVA particles of symptomatic type C carotid-cavernous fistula.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2010 : nr 12, s. 63-66, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


43/277
Autorzy: Robert Juszkat, Stanisław Nowak, Anna Zarzecka, Jakub Moskal.
Tytuł: Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków związanych z fenestracją tętnicy podstawowej.
Tytuł angielski: Endovascular treatment of associated with basilar artery fenestration.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2010 : nr 12, s. 67-71, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


44/277
Autorzy: Rafał Piestrzeniewicz, Izabela Guzikowska-Ruszkowska, Janusz Szymaś, Sławomir Smól, Tomasz Blok.
Tytuł: Wykorzystanie PET-CT w planowaniu zabiegu u chorej ze wznową glioma mixtum - opis przypadku.
Tytuł angielski: PET-CT scanning for planning the surgery of recurrent glioma mixtum - a case report.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2010 : nr 12, s. 16-19, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


45/277
Autorzy: Janusz Szymaś.
Tytuł: Znaczenie teleneuropatologii w diagnostyce neurochirurgicznej.
Tytuł angielski: The impact of teleneuropathology on the surgical neuropathology.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2010 : nr 12, s. 31-36, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


46/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Roman Jankowski, Bartłomiej Kopaczewski.
Tytuł: "O urazach głowy" Hipokratesa - pierwsza rozprawa neurochirurgiczna w historii.
Tytuł angielski: Hippocrates : "On Injuries of the Head" - first neurosurgical dissertation in the history.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 9-15, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

47/277
Autorzy: Sławomir Michalak, Wojciech Solski.
Tytuł: Analiza danych literaturowych dotyczących rehabilitacji chorych w stanie wegetatywnym.
Tytuł angielski: The analysis of publications on rehabilitation of patients with vegetative state.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 148-159, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

48/277
Autorzy: Bartłomiej Kopaczewski, Roman Jankowski, Stanisław Nowak.
Tytuł: Czynniki prognostyczne i zalecenia terapeutyczne u chorych z przerzutami nowotworowymi do kręgosłupa.
Tytuł angielski: Prognostic factors and therapeutic recommendations in patients with metastasis of the spine.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 77-85, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

49/277
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Emil von Behring - stażysta w Twierdzy Poznań i początki jego pracy naykowej.
Tytuł angielski: Emil von Behring - resident in Festung Posen and his early research.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 160-163, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

50/277
Autorzy: Krzysztof Jarmusz, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Strzyżewski, Bogna Kaźmierczak.
Tytuł: Guzy tylnej jamy czaszki w materiale Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej w Poznaniu.
Tytuł angielski: Tumors of posterior fossa in material of Pediatric Neurological Surgery in Poznań.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 52-58, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

51/277
Autorzy: Włodzimierz Liebert, Tomasz Blok, Piotr Czyżewski, Janusz Szymaś, Jakub Moskal.
Tytuł: Leczenie chirurgiczne nadnamiotowych przerzutów do mózgu.
Tytuł angielski: Surgical treatment of supratentorialbrain metastases.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 59-63, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

52/277
Autorzy: Katarzyna Rolle, Magdalena Kozłowicz, Monika Piwecka, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Jan Barciszewski.
Tytuł: Małe cytoplazmatyczne RNA w układzie nerwowym ssaków.
Tytuł angielski: Small cytoplasmatic RNA in mammalian nervous system.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 67-76, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

53/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Roman Jankowski, Jakub Moskal, Włodzimierz Liebert.
Tytuł: Nierówność źrenic jako wyraz wgłobienia mózgu przez wcięcie namiotu.
Tytuł angielski: Pupils unequality as a spectacular symptom of a transtentorial cerebral herniation.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 16-24, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

54/277
Autorzy: Magdalena Anna Błaszak, Robert Juszkat, Stanisław Nowak, Włodzimierz Paprzycki.
Tytuł: Ocena wpływu destabilizacji ciśnienia atmosferycznego na występowanie krwawienia podpajęczynówkowego z tętniaków o różnej wielkości.
Tytuł angielski: Influence of atmospheric oressure changes on aneurysmal SAH.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 144-147, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

55/277
Autorzy: Roman Jankowski, Janusz Szymaś, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Bartosz Sokół.
Tytuł: Pierwotne nowotwory kostne kręgosłupa.
Tytuł angielski: Primary tumors of the bony spine.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 86-103, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

56/277
Autorzy: Anna Marcinkowska-Gapińska, Piotr Kowal.
Tytuł: Próba oceny wpływu magnetostymulacji na obraz termograficzny kończyn górnych.
Tytuł angielski: The influence of alternating magnetic field stimulation on the results of thermographic examination.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 37-40, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

57/277
Autorzy: Piotr Kowal, Izabela Siemieniak, Anna Marcinkowska-Gapińska.
Tytuł: Próba oceny zmian hemoreologicznych w grupie pacjentów z niemymi klinicznie ogniskami niedokrwienia mózgu.
Tytuł angielski: Estimation of hemorheological changes in patients with clinically silent foci of cerebral ischemia.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 41-43, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

58/277
Autorzy: Jakub Moskal, Tomasz Majewski, Ryszard Żukiel, Janusz Szymaś, Stanisław Nowak.
Tytuł: Przypadki rzadkich guzów mózgu o lokalizacji wewnątrzkomorowej.
Tytuł angielski: Cases of uncommon cerebral tumors localized intraventricularly.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 44-51, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

59/277
Autorzy: Robert Juszkat, Stanisław Nowak, Tomasz Majewski, Anna Zarzecka, Jakub Moskal.
Tytuł: Tętniak nawrotowy po dwukrotnym leczeniu neurochirurgicznym skutecznie embolizowany za pomocą odczepianych spiral platynowych.
Tytuł angielski: Aneurysm recurrence after neurosurgery efficiently embolized with platinum coils.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 116-119, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

60/277
Autorzy: Piotr Kowal, Anna Marcinkowska-Gapińska, Andrzej Kędzierski, Izabela Siemieniak, Stanisław Czekalski, Wojciech Kozubski.
Tytuł: Wpływ plazmaferezy klasycznej na profil hemoreologiczny u pacjentów z chorobami układu nerwowego. Badanie pilotażowe.
Tytuł angielski: Influence of classical plasmapheresis on hemorheological profile of patients with neurological disorders. Preliminary study.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 34-36, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

61/277
Autorzy: Robert Juszkat, Stanisław Nowak, Tomasz Majewski, Anna Zarzecka, Włodzimierz Liebert, Jakub Moskal.
Tytuł: Zastosowanie abciximabu w leczeniu ostrej zakrzepicy naczyń tętniczych u chorych leczonych metodą embolizacji wewnątrznaczyniowej z powodu tętniaków wewnątrzczaszkowych.
Tytuł angielski: Abciximab application in acute cerebral artery thrombosis treatment among patients treated endovascularly due to intracranial aneurysms.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 108-115, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

62/277
Autorzy: Agnieszka Hellmann, Radosław Kaźmierski.
Tytuł: Zastosowanie skal klinimetrycznych w profilaktyce, diagnostyce oraz prognozowaniu przebiegu udaru mózgu.
Tytuł angielski: The application of clinical score scales to prevention, diagnostics and prognosis of stroke.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 120-143, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

63/277
Autorzy: Jarosław Wronka, Mieczysław Krawczyk, Robert Juszkat, Piotr Sosnowski.
Tytuł: Zespół Wallenberga u chorego z rozwarstwieniem tetnicy kręgowej.
Tytuł angielski: Wellenberg syndrome after dissection of the vertebral artery.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2009 : nr 11, s. 104-107, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

64/277
Autorzy: Alfred Kopras, Włodzimierz Liebert, Jakub Moskal.
Tytuł: Balistyka końcowa ran postrzałowych głowy z broni strzeleckiej.
Tytuł angielski: Terminal ballistics of firearms gunshot head injuries.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 23-30, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


65/277
Autorzy: Michał Szulc, Sławomir Michalak, Aleksandra Figas, Piotr Nowak, Andrzej Rybarczyk.
Tytuł: Fale jonów wapniowych, jako modulator oddziaływania pomiędzy neuronami a glejem.
Tytuł angielski: Calcium waves as a modulator of neuronal-glial interaction.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 110-114, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


66/277
Autorzy: Anna Marcinkowska-Gapińska, Piotr Kowal.
Tytuł: Korelacja parametrów obrazu termograficznego z wynikami badań hemoreologicznych.
Tytuł angielski: Correlation of thermographic studies with the hemorheological parameters.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 83-87, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


67/277
Autorzy: Sławomir Smól, Jakub Moskal, Robert Juszkat, Stanisław Nowak, Wojciech Kociemba.
Tytuł: Krwawienie do układu komorowego u pacjentów z pękniętym tętniakiem naczyń mózgowych.
Tytuł angielski: Haemorrhages into the ventricular system in patients with ruptured cerebral aneurysm.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 55-60, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


68/277
Autorzy: Sławomir Smól, Stanisław Nowak, Robert Juszkat, Jakub Moskal, Wojciech Kociemba, Janusz Szymaś.
Tytuł: Nawrotowe krwawienie podpajęczynówkowe z tętniaka tętnicy szyjnej wewnetrznej u pacjentki leczonej z powodu tocznia rumieniowatego. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Recurrent subarachnoid hemorrhage cvaused by cervical artery aneurysm in a patient with systemic lupus erythematosus. Case report.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 49-54, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


69/277
Autorzy: Krzysztof Jarmusz, Krzysztof Strzyżewski, Katarzyna Nowakowska.
Tytuł: Niecodzienna przyczyna niedrożności układu zastawkowego.
Tytuł angielski: Unusual cause of shunt malfunction.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 131-133, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


70/277
Autorzy: Katarzyna Rolle, Marta Gabryelska, Eliza Wyszko, Maciej Szymański, Mirosława Z. Barciszewska, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Jan Barciszewski.
Tytuł: Niekodujące RNA w centralnym układzie nerwowym ssaków.
Tytuł angielski: Non-coding RNAs in mammalian central nervous system.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 96-105, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


71/277
Autorzy: Robert Juszkat, Rafał Piestrzeniewicz, Stanisław Nowak, Włodzimierz Paprzycki, Piotr Czyżewski.
Tytuł: Olbrzymi tętniak tętnicy podstawnej naśladujący guz szczytu piramidy kości skroniowej.
Tytuł angielski: Basilar artery giant aneurysm mimicking tumor of temporal bone pyramid apex.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 61-66, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


72/277
Autorzy: Włodzimierz Liebert, Alfred Kopras, Jakub Moskal.
Tytuł: Rany postrzałowe głowy.
Tytuł angielski: Gunshot wounds to the head.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 31-37, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


73/277
Autorzy: Roman Jankowski, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Tomasz Blok, Włodzimierz Paprzycki.
Tytuł: Rany postrzałowe kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Gunshot wounds to the spine. Case report.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 38-42, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


74/277
Autorzy: Roman Jankowski, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Tomasz Blok, Andrzej Pucher.
Tytuł: Skośna laminotomia w leczeniu stenozy zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
Tytuł angielski: Obliquae laminotomy used to manage lumbo-sacral degenerative stenosis.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 120-124, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


75/277
Autorzy: Wojciech Kociemba, Tomasz Majewski, Robert Juszkat, Stanisław Nowak, Włodzimierz Paprzycki.
Tytuł: Tętniak olbrzymi mózgu imitujący guz czołowo-skroniowy.
Tytuł angielski: Giant cerebral aneurysm presenting as a fronto-temporal brain tumor.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 67-73, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


76/277
Autorzy: Robert Juszkat, Piotr Czyżewski, Stanisław Nowak, Rafał Piestrzeniewicz.
Tytuł: Tętniaki nawrotowe tętnic mózgowych po zabiegach embolizacji wewnątrznaczyniowej.
Tytuł angielski: Recurrent aneurysms of cerebral arteries after endovascular embolisation.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 43-48, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


77/277
Autorzy: Piotr Kowal, Anna Zmyślony, Anna Marcinkowska-Gapińska, Wojciech Kozubski.
Tytuł: The influence of gammaglobulin infusions on the hemorheological profile in patients with neurological disorders.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 78-82, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

78/277
Autorzy: Krzysztof Kordel, Piotr Kordel.
Tytuł: Transplantologia - problemy etyczne i prawne.
Tytuł angielski: Transplantology - ethical and legal aspects.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 125-130, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


79/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Roman Jankowski, Rafał Piestrzeniewicz, Anna-Maria Barciszewska.
Tytuł: Uszkodzenie mózgu jako następstwo fali ciśnieniowej po wybuchu.
Tytuł angielski: Brain injury in consequence of blast pressure wave.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 9-22, il. bibiogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


80/277
Autorzy: Tomasz Majewski, Anna-Maria Barciszewska, Stanisław Nowak.
Tytuł: Wieloletnie przeżycie po usunięciu czerniaka do mózgu. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Long-term survival after surgical resection of melanoma metastasis to the brain. Case report.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 115-119, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


81/277
Autorzy: Rafał Piestrzeniewicz, Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Eliza Wyszko, Katarzyna Rolle, Monika Nowak, Jan Barciszewski.
Tytuł: Wykorzystanie interferencji RNA w terapii wznów wysoko złośliwych nowotworów mózgu.
Tytuł angielski: RNA interference in therapy of high-grade cerebral neoplasms regrowth.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 88-95, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


82/277
Autorzy: Marcin Kot, Tomasz Łukomski, Bartosz Sokół, Roman Jankowski.
Tytuł: Wyniki badań bioimpedancji elektrycznej u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu.
Tytuł angielski: Bioelectrical impedance examinations in patients with brain ischemic stroke.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 134-138, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


83/277
Autorzy: Robert Juszkat, Stanisław Nowak, Sławomir Smól, Anna Zarzecka, Włodzimierz Paprzycki, Tomasz Blok, Wojciech Kociemba.
Tytuł: Zastosowanie kwasu acetylosalicylowego w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych leczonych wewnątrznaczyniowo z powodu niepękniętych tętniaków naczyń mózgowych.
Tytuł angielski: ASA prophylaxis of thromboembolic complications among patients treated endovascularly due to unruptured cerebral aneurysms.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 74-77, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


84/277
Autorzy: S[ławomir] Michalak, W[ojciech] Ambrosius.
Tytuł: Znani krewni Józefa Babińskiego.
Tytuł angielski: Józef Babiński's famous relatives.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2008 : nr 10, s. 139-143, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


85/277
Autorzy: Robert Juszkat, Stanisław Nowak, Sławomir Smól, Anna Zarzecka.
Tytuł: Abciximab w leczeniu ostrej zakrzepicy w obrębie stentu u chorych z pękniętymi tętniakami naczyń mózgowych.
Tytuł angielski: Abciximab in the treatment of acute in-stent thrombosis in patients with ruptured intracranial aneurysms.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 79-84, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


86/277
Autorzy: Anna Marcinkowska-Gapińska, Piotr Kowal.
Tytuł: Analiza parametrów hemoreologicznych w zależności od wyniku badania termograficznego.
Tytuł angielski: Correlation between hemorheological parameters and thermographic perfusion study results.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 140-145, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


87/277
Autorzy: Piotr Guźniczak, Adam Kałużny, Mikołaj Zaborowski, Roman Jankowski.
Tytuł: Analiza wyników przedoperacyjnego badania tomografii komputerowej głowy u chorych z pourazowymi krwiakami wewnątrzczaszkowymi.
Tytuł angielski: Analysis of preoperative CT head scanning in patients with posttraumatic intracranial haematomas.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 106-112, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


88/277
Autorzy: Anna-Maria Barciszewska, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Mirosława Barciszewska.
Tytuł: Aromatyczne addukty DNA w guzach mózgu.
Tytuł angielski: The bulky adducts of DNA of brain tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 62-66, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


89/277
Autorzy: Tomasz Łukomski, Marcin Kot, Grzegorz Anczykowski, Roman Jankowski.
Tytuł: Badania osteometryczne u chorych leczonych operacyjnie z powodu zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa.
Tytuł angielski: Osteometric measurements in patients operated due to degenerative disc disease of the cervical spine.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 158-163, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


90/277
Autorzy: Krzysztof Jarmusz, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Strzyżewski.
Tytuł: Dysfunkcja drenu komorowego zastawki. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Dysfunction of ventricular catheter. Case report.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 129-132, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


91/277
Autorzy: Rafał Piestrzeniewicz, Robert Juszkat, Zbigniew Krasiński, Stanisław Nowak, Wojciech Kociemba.
Tytuł: Embolizacja tętniaków naczyń mózgowych z dostępu szyjnego u chorych z zaawansowaną miażdżycą naczyń.
Tytuł angielski: Direct arterial cervical approach for embolization of cerebral aneurysms in patients with severe atherosclerosis.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 98-101, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


92/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Roman Jankowski, Rafał Piestrzeniewicz, Jakub Moskal.
Tytuł: Historyczna kazuistyka neurochirurgiczna. Cz. 2.
Tytuł angielski: Historical neurosurgical casuistic. Pt. 2.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 9-18, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


93/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Roman Jankowski, Rafał Piestrzeniewicz, Anna-Maria Barciszewska.
Tytuł: Historyczna kazuistyka neurochirurgiczna. Cz. 3.
Tytuł angielski: Historical neurosurgical casuistic. Pt. 3.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 19-33, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


94/277
Autorzy: Roman Jankowski, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Tomasz Blok, Andrzej Pucher.
Tytuł: Mikrodekompresja korzeni nerwowych w kręgozmykach zwyrodnieniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
Tytuł angielski: Microdecompression of nerve roots in degenerative spondylolisthesis of lumbo-sacral region of spine.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 153-157, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


95/277
Autorzy: Sławomir Michalak, Michał Szulc, Andrzej Rybarczyk.
Tytuł: Modelowanie morfologii i czynności astrocytów - nowe możliwości wykorzystania narzędzi programowych.
Tytuł angielski: The modelling of morphology and function of astrocytes - new possibilities of software tools application.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 146-152, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


96/277
Autorzy: Sławomir Smól, Robert Juszkat, Stanisław Nowak, Wojciech Kociemba, Tomasz Blok, Jakub Moskal.
Tytuł: Ocena kliniczna pacjentów leczonych metodą embolizacji wewnątrznaczyniowej z powodu pękniętych tętniaków tętnicy podstawnej mózgu.
Tytuł angielski: Clinical evaluation of patients treatwd endovascularly due to ruptured basilar artery aneurysms.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 91-97, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


97/277
Autorzy: Robert Juszkat, Jakub Moskal, Stanisław Nowak, Sławomir Smól, Wojciech Kociemba, Włodzimierz Paprzycki.
Tytuł: Ocena leczenia wewnątrznaczyniowego chorych z pękniętymi tętniakami naczyń mózgowych po 65 roku życia.
Tytuł angielski: Evaluation of endovascular treatment in patients with rupture of intracranial aneurysms aged over 65.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 102-105, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


98/277
Autorzy: Tomasz Blok, Tomasz Majewski, Stanisław Nowak, Janusz Szymaś, Michał Wieloch, Włodzimierz Liebert, Rafał Piestrzeniewicz.
Tytuł: Oponiaki tylnego dołu czaszki - wyniki leczenia.
Tytuł angielski: Posterior fossa meningeomas - treatment results.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 34-39, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


99/277
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Przybyszewski, berlińska bohema a teoria roli gleju.
Tytuł angielski: Przybyszewski, the Berlin Bohemia and glial theory.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 169-173, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


100/277
Autorzy: Krzysztof Jarmusz, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Strzyżewski.
Tytuł: Przydatność śródoperacyjnego badania radiologicznego w leczeniu wodogłowia układem zastawkowym komorowo-otrzewnowym.
Tytuł angielski: Usefullness of intraoperative X-ray examination in hydrocephalus shunt.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 133-135, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


101/277
Autorzy: Jakub Moskal, Witold Laskowski, Stanisław Nowak, Bartłomiej Kopaczewski.
Tytuł: Samoistne krwiaki wewnątrzczaszkowe u chorych, po angioplastyce tętnic wieńcowych z wszczepieniem stentu, przewlekle przyjmujących leki przeciwpłytkowe.
Tytuł angielski: Spontaneous intracranial hematomas in patients after percutaneous coronary angioplasty with stent implantation treated with a prolonged antiplatelet therapy.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 113-119, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


102/277
Autorzy: Robert Juszkat, Stanisław Nowak, Bartłomiej Kopaczewski, Tomasz Blok, Jakub Moskal, Włodzimierz Paprzycki.
Tytuł: Wewnątrznaczyniowa embolizacja oponiaków wewnątrzczaszkowych jako wstępny etap leczenia operacyjnego.
Tytuł angielski: Preoperative endovascular embolization of intracranial meningiomas.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 40-43, il. bibliog. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


103/277
Autorzy: Włodzimierz Liebert, Janusz Szymaś, Tomasz Majewski.
Tytuł: Wieloletnie przeżycie chorego z glejakiem wielopostaciowym. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Long-term survival of a patients with glioblastoma multiforme. Case report.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 44-50, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


104/277
Autorzy: Robert Juszkat, Piotr Czyżewski, Stanisław Nowak, Rafał Piestrzeniewicz.
Tytuł: Wpływ występowania skurczu naczyniowego a wyniki wewnątrznaczyniowego leczenia chorych z krwawiącymi tętniakami naczyń mózgowych.
Tytuł angielski: Influence of vasospasm on results of treatment by endovascular embolisation patients with ruptured cerebral aneurysms.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 85-90, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


105/277
Autorzy: Anna Marcinkowska-Gapińska, Piotr Kowal.
Tytuł: Wykorzystanie wybranych matematycznych modeli reologicznych do analizy krzywych przepływu krwi pełnej.
Tytuł angielski: Application of chosen rheological models to the analysis of whole blood flow curves.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 136-139, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


106/277
Autorzy: Marta Gabryelska, Eliza Wyszko, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Jan Barciszewski.
Tytuł: Zastosowanie medycyny molekularnej w terapii glejaków.
Tytuł angielski: Application of molecular medicine in brain tumors' therapy.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 51-61, il. tab. bibliog. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


107/277
Autorzy: Krzysztof Strzyżewski, Krzysztof Jarmusz, Katarzyna Nowakowska.
Tytuł: Zespół Chiari typ II. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Chiari II syndrome. Case report.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 120-122, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


108/277
Autorzy: Krzysztof Jarmusz, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Strzyżewski.
Tytuł: Zespół szczelinowatych komór. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Slit ventricle syndrome. Case report.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2007 : nr 9, s. 123-128, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


109/277
Autorzy: Piotr Kowal, Anna Marcinkowska-Gapińska.
Tytuł: Analiza krzywych przepływu z wykorzystaniem reologicznego modelu Quemady u chorych po przebytym udarze mózgu.
Tytuł angielski: Analysis of flow curves using Quemada rheological model in patients after stroke.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 132-136, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


110/277
Autorzy: Krzysztof Strzyżewski, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Jarmusz, Zdzisław Huber.
Tytuł: Dwa przypadki ekstremalnych, jednopoziomowych wad rdzenia kręgowego.
Tytuł angielski: Two cases of extremely, one-level neural tube defects.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 65-68, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


111/277
Autorzy: Rafał Piestrzeniewicz, Tomasz Blok, Tomasz Majewski, Piotr Czyżewski, Janusz Szymaś, Stanisław Nowak.
Tytuł: Dwa przypadki guzów wewnątrzkomorowych leczonych operacyjnie z pozytywnym wynikiem.
Tytuł angielski: Intraventrical tumors treated operatively with good result. Report of two cases.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 88-92, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


112/277
Autorzy: Robert Juszkat, Stanisław Nowak, Wojciech Kociemba, Sławomir Smól, Tomasz Blok, Włodzimierz Paprzycki.
Tytuł: Endowaskularne leczenie krwawiących tętniaków naczyń mózgowych.
Tytuł angielski: Endovascular treatment of bleeding cerebral vessels aneurysms.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 105-111, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


113/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Roman Jankowski, Rafał Piestrzeniewicz.
Tytuł: Historyczna kazuistyka neurochirurgiczna. Cz. 1.
Tytuł angielski: Historical neurosurgical casuistic. Pt. 1.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 9-15, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


114/277
Autorzy: Sławomir Michalak, Danuta Lenart-Jankowska, Wojciech Kozubski.
Tytuł: Izolowane zapalenie naczyń mózgowych w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Tytuł angielski: Isolated cerebral vasculitis in the course of colitis ulcerosa.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 46-49, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


115/277
Autorzy: Robert Juszkat, Tomasz Majewski, Wojciech Kociemba, Stanisław Nowak, Włodzimierz Paprzycki.
Tytuł: Leczenie mnogich tętniaków wewnątrz- i zewnątrzczaszkowych za pomocą różnych technik endowaskularnych.
Tytuł angielski: Treatment of multiple intra- and extracranial aneurysms using different endovascular techniques.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 112-117, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


116/277
Autorzy: Robert Juszkat, Tomasz Majewski, Sławomir Smól, Bartłomiej Kopaczewski, Jakub Moskal.
Tytuł: Leczenie wewnątrznaczyniowe naczyniaków mózgu z zastosowaniem alkoholu poliwinylowego (PVA).
Tytuł angielski: Endovascular treatment of the cerebrovascular malformations with polyvinyl alcohol (PVA) particles.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 101-104, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


117/277
Autorzy: Tomasz Majewski, Krystyna Adamska, Janusz Szymaś, Michał Wieloch.
Tytuł: Mnogie wewnątrzczaszkowe przerzuty mięsaka maziówkowego - opis przypadku.
Tytuł angielski: Multiple intracranial metastasis of synovial sarcoma - case report.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 16-21, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


118/277
Autorzy: Włodzimierz Liebert, Janusz Szymaś, Elżbieta Kacprzak, Bogumiła Stachowska-Tomczak.
Tytuł: Mózgowa bąblowica wielojamowa (Alweolarna echinokokoza).
Tytuł angielski: Cerebral alveolar echinococcosis.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 34-39, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


119/277
Autorzy: Jakub Moskal, Rafał Piestrzeniewicz, Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak.
Tytuł: Niedokwienie mózgu po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Cerebral ischaemic changes after severe cranio-cerebral injury. Case report.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 61-64, il. bibliogr. streszcz summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


120/277
Autorzy: Roman Jankowski, Bartłomiej Kopaczewski, Ryszard Żukiel, Bogumiła Stachowska-Tomczak, Stanisław Nowak, Janusz Szymaś.
Tytuł: Nieurazowe złamanie wyrostka zębowego kręgu obrotowego u chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Opis przypadku.
Tytuł angielski: An atraumatic fracture of the odontoid process in a patient who had rheumatoid arthritis. A case report.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 77-81, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


121/277
Autorzy: Jakub Moskal, Bartłomiej Kopaczewski, Bartosz Sokół, Ryszard Żukiel.
Tytuł: Obraz KT głowy ostrego pourazowego krwiaka podtwardówkowego mózgu z objawem "zawirowania".
Tytuł angielski: Computed tomographic staging of traumatic acute subdural hematoma with "swirl sign".
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 50-52, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


122/277
Autorzy: Anna Marcinkowska-Gapińska, Piotr Kowal.
Tytuł: Ocena wartości parametrów hemoreologicznych w grupie ludzi zdrowych w zależności od wyniku badania termograficznego.
Tytuł angielski: Hemorheological parameters in healthy objects in correlation with the thermographic studies.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 140-142, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


123/277
Autorzy: Krzysztof Jarmusz, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Strzyżewski.
Tytuł: Przypadek gruźlicy mózgu o ciężkim przebiegu - trudności diagnostyczne i terapeutyczne.
Tytuł angielski: The case of the central nervous system tuberculosis - diagnostic and therapeutic difficulties.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 29-33, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


124/277
Autorzy: Michał Wieloch, Janusz Szymaś, Jakub Moskal, Stanisław Nowak.
Tytuł: Przypadek włókniakomięsaka z przerzutem do mózgu.
Tytuł angielski: Cerebral metastasis of fibrosarcoma.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 82-87, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


125/277
Autorzy: Rafał Piestrzeniewicz, Piotr Czyżewski, Stanisław Nowak.
Tytuł: Radionekroza - problemy gojenia i powikłań wewnątrzczaszkowych. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Radionecrosis - problems of treatment and intracranial complications. Case report.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 22-25, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


126/277
Autorzy: Krzysztof Świerkocki.
Tytuł: Sarkoidoza nerwu wzrokowego.
Tytuł angielski: Optic nerve sarcoidosis.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 40-41, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


127/277
Autorzy: Sławomir Smól, Jakub Moskal, Stanisław Nowak, Janusz Szymaś.
Tytuł: Toksoplazmoza mózgu w przebiegu AIDS.
Tytuł angielski: Brain toxoplasmosis in AIDS.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 42-45, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


128/277
Autorzy: Roman Jankowski, Tomasz Blok, Bartosz Sokół, Ryszard Żukiel, Janusz Szymaś.
Tytuł: Torbiele synowialne kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym. Opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Synovial cysts of lumbar spine. Report of two cases.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 69-73, il. bibliogr streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


129/277
Autorzy: Robert Juszkat, Sławomir Smól, Wojciech Kociemba, Tomasz Majewski, Stanisław Nowak.
Tytuł: Trudności techniczne podczas procedury jednoczasowej embolizacji tętniaków mnogich.
Tytuł angielski: Technical difficulties during simultaneus embolisation of multiple brain aneurysms.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 96-100, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


130/277
Autorzy: Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Jarmusz, Krzysztof Strzyżewski.
Tytuł: Trudności w różnicowaniu guzowatych, swoistych pozapalnych i pourazowych zmian z nowotworami mózgu na przykładzie trzech przypadków.
Tytuł angielski: Difficulties in differential diagnosis postinflammatory and posttraumatic changes in cerebral neoplasms. Reports of 3 cases.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 26-28, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


131/277
Autorzy: Sławomir Michalak, Danuta Lenart-Jankowska, Renata Modestowicz, Wojciech Kozubski.
Tytuł: Upadki w przebiegu otępienia czołowo-skroniowego.
Tytuł angielski: Falls in the course of fronto-temporal dementia.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 93-95, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


132/277
Autorzy: Piotr Czyżewski, Tomasz Blok, Maciej Błaszyk, Jakub Moskal.
Tytuł: Urazy penetrujące - rzadkie przypadki obrażeń głowy i mózgu.
Tytuł angielski: Penetrating injuries - rare cases of head and brain trauma.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 53-60, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


133/277
Autorzy: Robert Juszkat, Tomasz Blok, Wojciech Kociemba, Sławomir Smól, Jakub Moskal.
Tytuł: Wczesne wyniki leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaków kompleksu tętnicy łączącej przedniej.
Tytuł angielski: Early outcome of intravascular treatment of anterior communicating artery complex aneurysms.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 118-122, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


134/277
Autorzy: Anna-Maria Barciszewska, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Iwona Gawrońska, Mirosława Z. Barciszewska.
Tytuł: Wpływ przechowywania tkanek nowotworowych na zawartość 5-metylocytozyny w DNA guzów mózgu.
Tytuł angielski: Effect of tumor sample storage methods on the content of 5-methylcytosine in DNA of brain tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 160-162, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


135/277
Autorzy: Grzegorz Brzezicki, Roman Jankowski, Tomasz Blok, Janusz Szymaś, Maciej Borejsza-Wysocki, Juliusz Huber, Agnieszka Szukała.
Tytuł: Wpływ quercetyny na bliznę pooperacyjną w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. Badania doświadczalne.
Tytuł angielski: Quercin influence on postoperative scar formation in the lumbo-sacralregion spine. Experimental study.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 167-173, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


136/277
Autorzy: Piotr Kowal, Anna Marcinkowska-Gapińska.
Tytuł: Wstępna analiza porównawcza własności hemor[e]ologicznych w grupie chorych na stwardnienie rozsiane i chorych z ostrym niedokrwieniem mózgu.
Tytuł angielski: Initial hemorheological studies in multiple sclerosis and acute ischemic stroke patients.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 137-139, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


137/277
Autorzy: Marta Gabryelska, Eliza Wyszko, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Jan Barciszewski.
Tytuł: Zastosowanie technologii interferencji RNA w medycynie.
Tytuł angielski: Application of RNA interference in medicine.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2006 : nr 8, s. 143-159, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


138/277
Autorzy: Anna-Maria Barciszewska, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Irena Gawrońska, Mirosława Z. Barciszewska.
Tytuł: Analiza całkowitej zawartości 5-metylocytozyny w DNA z tkanek i krwi pacjentów z guzami mózgu.
Tytuł angielski: Analysis of global DNA cytosine methylation in blood and tissues of patients with brain tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 39-43, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


139/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Eliza Wyszko, Katarzyna Bugała, Rafał Piestrzeniewicz, Jan Barciszewski.
Tytuł: Bioterapia w glejakach mózgu.
Tytuł angielski: Biotherapy in cerebral gliomas.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 9-18, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


140/277
Autorzy: Tomasz Blok, Stanisław Nowak, Sławomir Smól.
Tytuł: Czynniki ryzyka leczenia operacyjnego dużych guzów okolicy kąta mostowo-móżdżkowego.
Tytuł angielski: Risk factors for operative treatment of large CPA tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 129-134, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


141/277
Autorzy: Krzysztof Strzyżewski, Krzysztof Jarmusz, Katarzyna Nowakowska, Zdzisław Huber, Paweł Małasiak.
Tytuł: Endoskopowe leczenie torbieli pajęczynówki u dzieci.
Tytuł angielski: Endoscopic treatment of arachnoid cysts in children.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 44-49, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


142/277
Autorzy: Krzysztof Strzyżewski, Katarzyna Nowakowska, Anna Perdzyńska, Krzysztof Jarmusz, Paweł Małasiak, Zdzisław Huber.
Tytuł: Endoskopowe leczenie wodogłowia wielojamowego.
Tytuł angielski: Endoscopic treatment of loculated hydrocephalus.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 50-56, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


143/277
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Hiperglikemia i cukrzyca a zwyrodnienie układu nerwowego.
Tytuł angielski: Hyperglycemia and diabetes in view of neurodegeneration.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 163-166, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


144/277
Autorzy: Marta Gabryelska, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Jan Barciszewski.
Tytuł: Interferencja RNA - nowa technika w leczeniu nowotworów.
Tytuł angielski: RNA interference - new technology in tumor treatment.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 27-38, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


145/277
Autorzy: Roman Jankowski, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Bogumiła Stachowska-Tomczak.
Tytuł: Leczenie operacyjne stenozy zwyrodnieniowej kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
Tytuł angielski: Surgical treatment of degenerative lumbar stenosis.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 97-103, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


146/277
Autorzy: Jacek Janicki.
Tytuł: Lędźwiowa mikroendoskopowa dyscektomia. Zalety i wady.
Tytuł angielski: Lumbar microendoscopic discectomy. Advantages and disadvantages.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 92-93, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


147/277
Autorzy: Ewa Laskowska, Sławomir Michalak, Stanisław Nowak.
Tytuł: Lęk i zaburzenia nastroju u chorych po urazach czaszkowo-mózgowych i z guzami mózgu.
Tytuł angielski: Anxiety and mood disorders in patients with cranio-cerebral trauma and brain tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 144-148, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


148/277
Autorzy: Grzegorz Brzezicki, Maciej Borejsza-Wysocki, Janusz Szymaś, Tomasz Blok, Roman Jankowski.
Tytuł: Model doświadczalny powstawania blizny nadoponowej po operacji w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
Tytuł angielski: Experimental model of the epidural scar formation after lumbar spine surgery.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 111-116, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


149/277
Autorzy: Sławomir Smól, Robert Juszkat, Wojciech Kociemba, Stanisław Nowak.
Tytuł: Obraz kliniczny pacjentów po zabiegu wczesnej embolizacji tętniaka mózgu.
Tytuł angielski: Clinical picture of patients after early aneurysms embolizations.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 75-79, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


150/277
Autorzy: Krzysztof Kordel, Sławomir Smól, Marzena Łabęcka.
Tytuł: Odpowiedzialność prawna lekarza w przypadku diagnozowania pacjentów w stanie upojenia alkoholowego po przebytym urazie czaszkowo-mózgowym.
Tytuł angielski: Doctor's liability in cases diagnosis intoxicated patients after cranio-cerebral injuries.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 158-162, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


151/277
Autorzy: Anna Marcinkowska-Gapińska, Piotr Kowal.
Tytuł: Podstawy i znaczenie hemoreologii.
Tytuł angielski: Principles and importance of hemorheology.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 176-182, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


152/277
Autorzy: Roman Jankowski, Jakub Moskal, Bartłomiej Kopaczewski.
Tytuł: Powikłanie związane ze stabilizacją potyliczno-szyjną w chorobie reumatycznej. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Occipito-cervical stabilization and its complications in rheumatoid arthritis. Case report.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 94-96, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


153/277
Autorzy: Hanna Płotast, Tomasz Blok, Piotr Czyżewski, Stanisław Nowak.
Tytuł: Profilaktyka przeciwzakrzepowa i przeciwzatorowa w operacjach neurochirurgicznych.
Tytuł angielski: Antithrombotic and antiembolic prophylaxis in neurosurgical procedures.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 139-143, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


154/277
Autorzy: Piotr Kowal, Anna Marcinkowska-Gapińska.
Tytuł: Próba oceny wpływu terapii zmiennym polem magnetycznym u pacjentów z chorobą naczyniową mózgu.
Tytuł angielski: An influence of the altered magnetic field on the hemorheological parameters in patients with cerebrovascular disease.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 135-138, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


155/277
Autorzy: Krystyna Adamska, Sławomir Smól, Tomasz Majewski, Agnieszka Skrobała, Agata Jodda.
Tytuł: Radioterapia stereotaktyczna guzów mózgu.
Tytuł angielski: Stereotactic radiotherapy of the brain tumours.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 60-66, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


156/277
Autorzy: Janusz Szymaś.
Tytuł: Reconfiguration of standard microscope to generate virtual slides for neuropathology.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 88-91, il. tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


157/277
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Rodzina Binswangerów i jej pacjenci wśród niemieckich ekspresjonistów.
Tytuł angielski: The Binswangers family and German expressionists among the patients.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 172-175, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

158/277
Autorzy: Karolina Drętkiewicz, Eliza Wyszko, Katarzyna Rolle, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Jan Barciszewski.
Tytuł: Rola tenascyny-C w patogenezie.
Tytuł angielski: Role of tenascin-C in pathogenesis.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 19-26, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


159/277
Autorzy: Piotr Czyżewski, Hanna Tomczak, Justyna Kiejda.
Tytuł: System zapobiegania zakażeniom szpitalnym Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii AM w Poznaniu.
Tytuł angielski: Hospital infections prevention system in Department and Clinic of Neurosurgery and Neurotraumatology in Poznań.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 167-171, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


160/277
Autorzy: Robert Juszkat, Włodzimierz Liebert, Sławomir Smól, Wojciech Kociemba.
Tytuł: Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej, pękniętego do zatoki jamistej.
Tytuł angielski: Intravascular treatment of the internal caroid artery aneurysm ruptured to the cavernous sinus.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 71-74, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


161/277
Autorzy: Roman Jankowski, Tomasz Blok, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Renata Czekanowska-Szlandrowicz.
Tytuł: Wewnętrzna stabilizacja przednia po wertebrektomii w odcinku szyjnym kręgosłupa.
Tytuł angielski: Anterior internal stabilization after cervical corpectomy.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 104-110, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


162/277
Autorzy: Bogumiła Stachowska-Tomczak.
Tytuł: Współczesne postępowanie w kręczu karku.
Tytuł angielski: Present concepts of spasmodic torticollis treatment.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 121-128, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


163/277
Autorzy: Piotr Kowal, Anna Marcinkowska-Gapińska.
Tytuł: Wykorzystanie badań reologicznych w neurologii.
Tytuł angielski: Application of rheological studies of blood in neurology.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. s. 149-152, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


164/277
Autorzy: Krzysztof Jarmusz, Zdzisław Huber, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Strzyżewski, Paweł Małasiak.
Tytuł: Zastosowanie technik neuroendoskopowych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem trzykomorowego wodogłowia obturacyjnego.
Tytuł angielski: Application of neuroendoscopic techniques in children with regard to three ventricular obturative hydrocephalus.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2005 : nr 7, s. 57-59, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


165/277
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Angiogeneza w układzie nerwowym i jej znaczenie. Od nowotworów do choroby Alzheimera.
Tytuł angielski: The role of angiogenesis in the nervous system. From brain tumors to Alzheimer's disease.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 136-139, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


166/277
Autorzy: Bartosz Sokół, Anna-Maria Barciszewska, Roman Jankowski.
Tytuł: Badania bioelektrycznej impedancji mógu u chorych z ekspansywnymi procesami wewnątrzczaszkowymi.
Tytuł angielski: Cerebral bioelectrical impedance analysis in patients with intracranial expansive processes.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 155-160, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


167/277
Autorzy: Piotr Kowal, Anna Marcinkowska-Gapińska.
Tytuł: Badanie korelacji obrazu termograficznego z profilem hemoreologicznym u osób chorych na cukrzycę.
Tytuł angielski: Correlation of thermographical studies with hemorheological parameters in diabetic patients.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 128-131, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


168/277
Autorzy: Krzysztof Jarmusz, Zdzisław Huber, Paweł Małasiak, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Strzyżewski.
Tytuł: Brodawczaki splotu naczyniówkowego u dzieci.
Tytuł angielski: Choroid plexus papilloma in children.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 63-68, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


169/277
Autorzy: Roman Jankowski, Tomasz Blok, Janusz Szymaś.
Tytuł: Chrzęstniaki kręgosłupa.
Tytuł angielski: Chondromas of the spine.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 83-87, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


170/277
Autorzy: Piotr Kowal, Anna Marcinkowska-Gapińska.
Tytuł: Efekt tiksotropowy wybranych czynników biochemicznych krwi u pacjentów z ostrym niedokrwieniem mózgu.
Tytuł angielski: Thixotropic effect of some biochemical factors in ischaemic stroke.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 124-127, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


171/277
Autorzy: Michał Wieloch, Włodzimierz Liebert.
Tytuł: Guzy okolicy piramidy i stoku.
Tytuł angielski: The petro-clival tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 20-25, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


172/277
Autorzy: Jacek Janicki, Michał Wieloch, Tomasz Majewski, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Bartłomiej Kopaczewski.
Tytuł: Guzy otworu potylicznego wielkiego.
Tytuł angielski: The foramen magnum tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 26-29, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


173/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Rafał Piestrzeniewicz, Stanisław Nowak, Roman Jankowski, Michał Wieloch.
Tytuł: Historia leczenia operacyjnego guzów mózgu.
Tytuł angielski: The history of surgical treatment of intracranial tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 9-19, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


174/277
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Jan Ewangelista Purkinje - badacz układu nerwowego i humanista.
Tytuł angielski: Jan Evangelista Purkinje - the neuroscientist and the humanist.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 119-123, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PC
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


175/277
Autorzy: Roman Jankowski, Tomasz Blok, Janusz Szymaś, Bogumiła Stachowska-Tomczak.
Tytuł: Kostniak zarodkowy kręgosłupa.
Tytuł angielski: Osteoblastoma of the spine.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 88-93, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


176/277
Autorzy: Roman Jankowski, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Renata Czekanowska-Szlandrowicz, Bogumiła Stachowska-Tomczak, Jakub Moskal.
Tytuł: Metody leczenia operacyjnego dyskopatii szyjnej.
Tytuł angielski: Methods of surgical treatment of cervical discopathy.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 149-154, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


177/277
Autorzy: Paweł Małasiak, Zdzisław Huber, Krzysztof Jarmusz, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Strzyżewski.
Tytuł: Olbrzymie guzy mózgowia w wieku rozwojowym.
Tytuł angielski: Huge cerebral tumors in pediatric patients.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 69-73, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


178/277
Autorzy: Katarzyna Nowakowska, Zdzisław Huber, Krzysztof Jarmusz, Paweł Małasiak, Krzysztof Strzyżewski.
Tytuł: Oponiaki wewnątrzczaszkowe w wieku rozwojowym.
Tytuł angielski: Intracranial meningiomas in children.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 74-76, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


179/277
Autorzy: Włodzimierz Liebert, Janusz Szymaś, Stanisław Nowak, Rafał Piestrzeniewicz, Sławomir Smól.
Tytuł: Pierwotne chłoniaki centralnego układu nerwowego.
Tytuł angielski: Primary central nervous system lymphomas.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 41-46, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


180/277
Autorzy: Zdzisław Pawlak, Stanisław Nowak, Piotr Czyżewski.
Tytuł: Pierwotne nowotwory złośliwe śródoczodołowe i pogranicza czaszkowo-oczodołowego.
Tytuł angielski: Intraorbital and orbitocranial region primary malignant neoplasms.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 47-62, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


181/277
Autorzy: Zdzisław Huber.
Tytuł: Podział zmian neuroteratologicznych i towarzyszącej patologii oraz algorytm postępowania neurochirurga dziecięcego.
Tytuł angielski: The classification of neuroteratological and allied pathology and a proposal of the neurosurgeon's algorythm of management.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 140-143, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


182/277
Autorzy: Roman Jankowski, Ryszard Żukiel, Michał Wieloch.
Tytuł: Postępowanie operacyjne w nowotworach odcinka piersiowego kręgosłupa.
Tytuł angielski: Surgical strategy in neoplastic tumors of the thoracic spine.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 104-110, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


183/277
Autorzy: Roman Jankowski, Ryszard Żukiel, Janusz Szymaś.
Tytuł: Przerzuty czerniaka złośliwego do kręgosłupa.
Tytuł angielski: Spinal metastases of melanoma malignum.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 99-103, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


184/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Roman Jankowski, Dorota Pakulska, Rafał Piestrzeniewicz.
Tytuł: Stan wiedzy o kręgosłupie i rdzeniu kręgowym w Starożytności i Średniowieczu.
Tytuł angielski: Knowledge of spine and spinal cord in Antiquity and Middle Ages.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 111-118, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


185/277
Autorzy: Roman Jankowski, Janusz Szymaś, Tomasz Blok, Bogumiła Stachowska-Tomczak.
Tytuł: Struniak chondroidny kręgosłupa. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Chondroid chordoma of the spine. Case report.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 94-98, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


186/277
Autorzy: Krzysztof Strzyżewski, Zdzisław Huber, Krzysztof Jarmusz, Katarzyna Nowakowska, Paweł Małasiak.
Tytuł: Tłuszczaki mózgu u dzieci.
Tytuł angielski: Brain lipoma in children.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 77-82, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


187/277
Autorzy: Rafał Piestrzeniewicz, Tomasz Majewski, Stanisław Nowak, Jakub Moskal.
Tytuł: Torbiele koloidowe trzeciej komory. Strategia postępowania.
Tytuł angielski: The third ventricular colloid cyst. Strategy of management.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 35-40, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


188/277
Autorzy: Tomasz Majewski, Roman Jankowski, Sławomir Smól, Stanisław Nowak.
Tytuł: Torbiele naskórkowe środkowego i tylnego dołu czaszki. Opisy przypadków.
Tytuł angielski: Epidermoid cysts located in the middle and posterior cranial fossa. Cases reports.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 30-34, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


189/277
Autorzy: Tomasz Blok, Stanisław Nowak.
Tytuł: Alternatywne metody leczenia guzów okolicy kąta mostowo-móżdżkowego.
Tytuł angielski: Alternative therapy of cerebello-pontine angle tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 104-106, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


190/277
Autorzy: Jerzy A. Moczko.
Tytuł: Analiza czasów przeżycia w badaniach medycznych.
Tytuł angielski: Survival analysis in biomedical research.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 121-126, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


191/277
Autorzy: Nikodem Horst, Aleksandra Jaworucka, Janusz Szymaś, Stanisław Nowak, Roman Jankowski.
Tytuł: Badania histologiczne krążka międzykręgowego u chorych leczonych operacyjnie z powodu dyskopatii lędźwiowej.
Tytuł angielski: Histological estimation of intervertebral disc in patients operated on due to lumbar discopathy.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 71-74, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


192/277
Autorzy: Michał Wieloch, Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Roman Jankowski.
Tytuł: Duże guzy podstawy przedniego dołu czaszki. Analiza kliniczna 45 chorych.
Tytuł angielski: Large tumors of anterior cranial base. Clinical analysis of 45 cases.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 107-111, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


193/277
Autorzy: Andrzej Nowakowski, Maciej Cabaj, Łukasz Kubaszewski.
Tytuł: Endoprotezoplastyka krążka międzykręgowego w części lędźwiowej kręgosłupa - doświadczenia wstępne.
Tytuł angielski: Lumbar disc arthroplasty - preliminary experience.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 58-61, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


194/277
Autorzy: Zdzisław Huber.
Tytuł: Neurochirurgia Wieku Rozwojowego w Poznaniu.
Tytuł angielski: Neurosurgery of Developing Age in Poznań.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 94-97, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


195/277
Autorzy: Grzegorz Brzezicki, Magdalena Gaca, Roman Jankowski.
Tytuł: Obraz dyskopatii lędźwiowo-krzyżowej w badaniu rezonansu magnetycznego u chorych leczonych operacyjnie.
Tytuł angielski: The results of lumbo-sacral discopathy in MRI in patients qualified for surgery.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 51-54, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


196/277
Autorzy: Juliusz Huber, Bogumiła Stachowska-Tomczak, Roman Jankowski, Stanisław Nowak, Agnieszka Wilusz, Maria Płończak, Maciej Płończak, Magdalena Wojtysiak.
Tytuł: Przydatność badań neurofizjologicznych u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi i przepukliną krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa.
Tytuł angielski: Usefulness of neurophysiological examinations in patients with degenerative changes and disc herniation in lumbo-sacral spine.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 85-89, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


197/277
Autorzy: Stanisław Nowak.
Tytuł: Reminiscencje z okazji 50 lat Neurochirurgii Wielkopolskiej.
Tytuł angielski: Reminiscence on opportunity of 50th anniversary neurosurgery in Wielkopolska.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 90-93, streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


198/277
Autorzy: Nikodem Horst, Aleksandra Jaworucka, Roman Jankowski.
Tytuł: Reoperacje u chorych leczonych z powodu dyskopatii lędźwiowo-krzyżowej. Analiza kliniczna 78 chorych.
Tytuł angielski: Reoperation after lumbar disc surgery. Clinical analysis of 78 cases.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 66-70, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


199/277
Autorzy: Piotr Kowal, Anna Marcinkowska-Gapińska.
Tytuł: Wartość wybranych parametrów reologicznych krwi w grupie chorych po przebytym udarze mózgu.
Tytuł angielski: Values of chosen rheological parameters of blood in a group of patients after stroke.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 116-120, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


200/277
Autorzy: Piotr Kowal, Renata Modestowicz.
Tytuł: Wpływ niskich wartości naprężenia ścinającego na odkształcalność krwinek czerwonych w przewlekłym niedokrwieniu mózgu.
Tytuł angielski: The influence of low shear stress on red cell deformability in conditions of chronic cerebral ischemia.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 112-115, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


201/277
Autorzy: Roman Jankowski, Tomasz Blok, Rafał Piestrzeniewicz, Ryszard Żukiel, Renata Czekanowska-Szlandrowicz, Jakub Moskal.
Tytuł: Wskazania do operacji i wymiki leczenia przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa.
Tytuł angielski: Indications and and results of surgical treatment of lumbo-sacral disc herniation.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 43-50, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


202/277
Autorzy: Tomasz Majewski, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel.
Tytuł: Zarys historii diagnostyki i leczenia naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu.
Tytuł angielski: A brief history of diagnosis and treatment the cerebral arteriovenous malformations.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 98-103, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


203/277
Autorzy: Roman Jankowski, Tomasz Blok, Rafał Piestrzeniewicz, Stanisław Nowak, Jakub Moskal.
Tytuł: Zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u chorych operowanych z powodu dyskopatii lędźwiowej.
Tytuł angielski: The degenerative changes of the lumbo-sacral region of the vertebral column in patients operated on due to lumbar disc herniation.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 76-80, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


204/277
Autorzy: Jolanta Dorszewska, Zofia Adamczewska-Goncerzewicz, Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak.
Tytuł: Białka apoptotyczne w guzach mózgu.
Tytuł angielski: Apoptotic proteins in brain tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 67-72, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


205/277
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Białka i peptydy w guzach ośrodkowego układu nerwowego. Implikacje diagnostyczne i terapeutyczne.
Tytuł angielski: Proteins and peptides of central nervous system tumors. Diagnostic and therapeutic implications.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 61-65, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


206/277
Autorzy: Włodzimierz Liebert, Michał Wieloch.
Tytuł: Dr med. Jerzy Rostek - pierwszy ordynator Oddziału Diagnostycznego Katedry i Kliniki Neurochirurgii w Poznaniu.
Tytuł angielski: Dr med. Jerzy Rostek - the first head of Diagnostic Ward of Department and Clinic of Neurosurgery in Poznań.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 115-118, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


207/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Mirosława Z. Barciszewska, Iwona Gawrońska, Jan Barciszewski.
Tytuł: Epigenetyczna modyfikacja DNA.
Tytuł angielski: Epigenetic modification of DNA.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 73-78, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


208/277
Autorzy: Krzysztof Jarmusz.
Tytuł: Leczenie nowotworów nadnamiotowych u dzieci - 19 lat doświadczeń.
Tytuł angielski: Treatment of supratentorial neoplasms in children - 19 years of experiences.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 27-30, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


209/277
Autorzy: Włodzimierz Liebert, Roman Jankowski, Piotr Czyżewski, Tomasz Blok.
Tytuł: Nadnamiotowe przerzuty mózgowe.
Tytuł angielski: Supratentorial brain metastases.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 16-21, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


210/277
Autorzy: Krzysztof Strzyżewski, Krzysztof Jarmusz, Katarzyna Nowakowska, Zdzisław Huber.
Tytuł: Nadnamiotowe torbiele pajęczynówki u dzieci - przegląd metod leczenia.
Tytuł angielski: Supratentorial arachnoidal cysts in children - review of surgery.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 36-42, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


211/277
Autorzy: Zdzisław Huber.
Tytuł: Neurofizjologia kliniczna w Poznaniu.
Tytuł angielski: Clinical Neurophysiology in Poznań.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 126-127, streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

212/277
Autorzy: Sławomir Smól, Tomasz Majewski, Włodzimierz Liebert, Tomasz Blok.
Tytuł: Niepowodzenia i powikłania leczenia tętniaków mózgu metodą embolizacji wewnątrznaczyniowej.
Tytuł angielski: Failures and complications connected with endovascular treatment of the brain aneurysms.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 91-94, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


213/277
Autorzy: Janusz Szymaś.
Tytuł: Nowotwory nadnamiotowe w histologicznej klasyfikacji guzów ośrodkowego układu nerwowego Światowej Organizacji Zdrowia.
Tytuł angielski: A supratentorial tumors in the WHO histological classification of central nervous system tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 9-15, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


214/277
Autorzy: Roman Jankowski, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel, Michał Drews, Przemysław Pyda.
Tytuł: Postępowanie neurochirurgiczne w nowotworach kręgosłupa.
Tytuł angielski: Neurosurgical procedures in vertebral column neoplasms.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 79-90, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


215/277
Autorzy: Bogumiła Stachowska-Tomczak, Roman Jankowski.
Tytuł: Profesor Bronisław Stachowski - sylwetka i działalność naukowa. Pierwsze koncepcje leczenia urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Badania nad zaburzeniami krążenia krwi w układzie kręgowo-podstawnym po urazach kręgosłupa szyjnego. Neurochirurgia czynnościowa.
Tytuł angielski: Professor Bronisław Stachowski - profile and research. First methods of spinal cord injuries treatment. Research of disturbances in circulation of vertebro-basilar arteries after spinal cord injuries. Functional neurosurgery.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 110-114, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PC
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


216/277
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Robert Remak i jego poznańskie losy.
Tytuł angielski: Robert Remak and his days in the city of Poznań.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 95-98, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


217/277
Autorzy: Tomasz Blok, Stanisław Nowak.
Tytuł: Rzadkie guzy okolicy kąta mostowo-móżdżkowego.
Tytuł angielski: Rare cerebellopontine angle tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 58-60, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


218/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak.
Tytuł: Sylwetka i działalność naukowa Profesora Feliksa Tokarza. Badania nad czynnością odruchową rdzenia kręgowego. Rozwój i wdrożenie metod leczenia chorób naczyniowych mózgu.
Tytuł angielski: Biography and scientific activity of Professor Feliks Tokarz. Examinations of the reflexive function of the spinal cord. Development and practice of treatment techniques of the cerebral vascular diseases.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 105-109, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


219/277
Autorzy: Wiesław Kukla.
Tytuł: Sylwetka i działalność naukowa Profesora Hieronima Powiertowskiego.
Tytuł angielski: Curriculum vitae and scientific activity of Prof. Hieronim Powiertowski.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 99-104, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


220/277
Autorzy: Jerzy A. Moczko.
Tytuł: Wirtualna instrumentacja w badaniach medycznych.
Tytuł angielski: Virtual instrumentation in medical research.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 43-46, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


221/277
Autorzy: Zdzisław Huber.
Tytuł: Właściwości biologii nowotworów nadnamiotowych u dzieci i ich znaczenie dla postępowania leczniczego.
Tytuł angielski: Biology of supratentorial tumors in children and management pecularities.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 31-35, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


222/277
Autorzy: Janusz Szymaś, Przemysław Gabryel.
Tytuł: Współpraca Pracowni Patomorfologii Neurochirurgicznej z Kliniką Neurochirurgii AM w Poznaniu w latach 1952-2002.
Tytuł angielski: Cooperation of the Laboratory of Neurosurgical Pathology and Department of Neurosurgery K. Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań between 1952-2002.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 119-125, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


223/277
Autorzy: Michał Wieloch, Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Roman Jankowski.
Tytuł: Zarys historii chirurgii podstawy czaszki.
Tytuł angielski: A brief history of cranial base surgery.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 51-57, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


224/277
Autorzy: Krzysztof Kordel.
Tytuł: Zgoda pacjenta na leczenie w neurochirurgii i neurotraumatologii.
Tytuł angielski: Patient's permission for neurosurgical and neurotraumatological treatment.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 4, s. 47-50, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


225/277
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Adolf Beck i jego przyczynek dla stworzenia podstaw neurofizjologii.
Tytuł angielski: Adolf Beck as a founder of basic neurophysiology.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 167-171, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


226/277
Autorzy: Sławomir Michalak, Ryszard Żukiel.
Tytuł: Biochemiczne aspekty urazu czaszkowo-mózgowego.
Tytuł angielski: Biochemical basis of cranio-cerebral trauma.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 75-81, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


227/277
Autorzy: Stanisław Nowak, Sławomir Smól, Tomasz Blok.
Tytuł: Ciężkie obrażenia mózgu. Zasady postępowania terapeutycznego.
Tytuł angielski: Management of severe head injury.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 19-24, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


228/277
Autorzy: Alfred Kopras, Piotr Antoszewski, Michał Wieloch.
Tytuł: Ocena wypadkowości na terenie Wielkopolski w materiale Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Tytuł angielski: Evaluation of accident rate in the region of Wielkopolska on the basis of data of the Police Municial Traffic Department.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 111-116, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


229/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Roman Jankowski, Bogumiła Stachowska-Tomczak, Tomasz Blok, Michał Wieloch.
Tytuł: Operacyjne leczenie urazów czaszkowo-mózgowych w Ameryce przedkolumbijskiej.
Tytuł angielski: Surgery for craniocerebral trauma in precolumbian America.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 63-74, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


230/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Mirosława Z. Barciszewska, Jan Barciszewski.
Tytuł: Perspektywy genomiki medycznej.
Tytuł angielski: Perspectives of medical genomics.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 133-138, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


231/277
Autorzy: Roman Jankowski, Ryszard Żukiel, Bogumiła Stachowska-Tomczak, Włodzimierz Liebert, Zenon Matłosz.
Tytuł: Pourazowa przetoka płynu mózgowo-rdzeniowego w złamaniach przedniego dołu czaszki.
Tytuł angielski: Posttraumatic cerebrospinal fluid fistula due to anterior cranial fossa fracture.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 41-52, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


232/277
Autorzy: Krzysztof Jarmusz.
Tytuł: Pourazowe krwiaki wewnątrzczaszkowe okresu noworodkowego, niemowlęcego, wieku przedszkolnego i szkolnego.
Tytuł angielski: Posttraumatic intracranial hematomas in infants and young children.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 57-62, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


233/277
Autorzy: Jolanta Dorszewska, Zofia Adamczewska-Goncerzewicz.
Tytuł: Przekazywanie sygnału w niedotlenieniu i niedokrwieniu mózgu.
Tytuł angielski: Signalling pathway in hypoxia and ischemia of the brain.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 161-166, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


234/277
Autorzy: J[erzy] T. Marcinkowski, Czesław Żaba, Aneta Klimberg.
Tytuł: Przeoczone urazy czaszkowo-mózgowe w świetle doświadczeń sądowo-lekarskich.
Tytuł angielski: Overlooked craniocerebral traumas expressed in forensic experience.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 127-131, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


235/277
Autorzy: Piotr Czyżewski, Tomasz Majewski.
Tytuł: Rozlane uszkodzenie aksonalne mózgu.
Tytuł angielski: Diffuse axonal brain injury.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 25-31, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


236/277
Autorzy: Sławomir Smól, Stanisław Nowak.
Tytuł: Stosowane metody diagnostyczne w ocenie urazowego uszkodzenia splotu ramiennego.
Tytuł angielski: The diagnostic methods in the brachial plexus injuries evaluation.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 139-143, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


237/277
Autorzy: Zdzisław Huber.
Tytuł: Właściwości struktury i odczynu patofizjologicznego na uraz czaszkowo-mózgowy w najmłodszych grupach wieku rozwojowego oraz modyfikacje operacji neurotraumatologicznych u dzieci.
Tytuł angielski: Structural and pathophysiological peculiarities after cranio-cerebral trauma in the youngest age groups - technical modifications of surgical management in children.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 91-94, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


238/277
Autorzy: Zofia Adamczewska-Goncerzewicz, Jolanta Dorszewska, Sławomir Michalak.
Tytuł: Wybrane zagadnienia biochemii układu nerwowego. Diagnostyka niektórych chorób metabolicznych układu nerwowego.
Tytuł angielski: The topics on biochemistry of the nervous system. Diagnostics of some metabolic disorders of the nervous system.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 145-160, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


239/277
Autorzy: Jerzy Konieczny, Jan Tadeusz Głębocki.
Tytuł: Zintegrowany Program Ratownictwa Medycznego w Wielkopolsce.
Tytuł angielski: Integrated Medical Rescue System in Wielkopolska.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 117-125, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


240/277
Autorzy: Włodzimierz Liebert, Michał Wieloch.
Tytuł: Złamania kości czaszki.
Tytuł angielski: Skull fractures.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2001 : T. 1, nr 3, s. 33-39, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


241/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Mirosława Z. Barciszewska, Gerard Keith, Jan Barciszewski.
Tytuł: 8-oxodeoxyguanozyna znacznikiem modyfikacji (uszkodzeń) DNA w procesie nowotworowym.
Tytuł angielski: 8-oxodeoxyguanine as a biomarker of DNA modifications (lesions) in carcinogenesis.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 163-170, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


242/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Stanisław Nowak, Iwona Gawrońska, Gunhild Siboska, Jan Barciszewski, Janusz Szymaś.
Tytuł: Analiza zawartości 8-oxodeoxyguanozyny w DNA nowotworów mózgu.
Tytuł angielski: Analysis of 8-oxodeoxyguanine levels in DNA of cerebral neoplasms.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 155-162, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


243/277
Autorzy: Marek Stajgis, Włodzimierz Paprzycki, Włodzimierz Borkowski.
Tytuł: Angiografia rezonansu magnetycznego (MRA) w ocenie kierunku przepływu krwi w tętnicy łączącej przedniej.
Tytuł angielski: Magnetic resonance angiography (MRA) in evaluation of blood flow direction in anterior communicating artery.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 131-137, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


244/277
Autorzy: Włodzimierz Paprzycki, Marek Stajgis, Izabela Guzikowska-Ruszkowska, Wojciech Kociemba, Piotr Skrobański, Piotr Sosnowski.
Tytuł: Badanie MR w guzach tylnego dołu czaszki.
Tytuł angielski: MR imaging of posterior cranial fossa tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 17-44, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


245/277
Autorzy: Jacek Janicki, Stanisław Nowak.
Tytuł: Brodawczaki splotu naczyniówkowego.
Tytuł angielski: Choroid plexus papillomas.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 105-108, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


246/277
Autorzy: Włodzimierz Paprzycki, Marek Stajgis, Wojciech Kociemba, Piotr Sosnowski, Izabela Guzikowska-Ruszkowska, Andrzej Karwowski, Piotr Skrobański.
Tytuł: Diagnostyka różnicowa MR naczyniaków jamistych i samoistnych krwiaków śródmózgowych.
Tytuł angielski: MR differential diagnosis of cavernous haemangiomas and spontaneous intracerebral haematomas.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 125-130, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


247/277
Autorzy: Tomasz Majewski, Krzysztof Szczęsny.
Tytuł: Genetyczne uwarunkowania choroby von Hippel-Lindau.
Tytuł angielski: Genetic aspects of the von Hippel-Lindau disease.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 73-76, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


248/277
Autorzy: Tomasz Blok, Roman Jankowski, Tomasz Majewski, Stanisław Nowak, Janusz Krystalski.
Tytuł: Guzy łagodne umiejscowione w okolicy kąta mostowo-móżdżkowego.
Tytuł angielski: Benign tumors localized in the cerebellopontine region.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 77-81, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


249/277
Autorzy: Włodzimierz Liebert, Tomasz Majewski, Sławomir Smól, Jacek Janicki.
Tytuł: Guzy przerzutowe móżdżku. Analiza kliniczna.
Tytuł angielski: Metastatic cerebellar tumors. Clinical analysis.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 93-98, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


250/277
Autorzy: Zdzisław Pawlak, Michał Wieloch.
Tytuł: Guzy torbielowate móżdżku.
Tytuł angielski: Cystic tumors of the cerebellum.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 99-104, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


251/277
Autorzy: Zdzisław Huber, Krzysztof Jarmusz.
Tytuł: Guzy tylnego dołu czaszki u dzieci.
Tytuł angielski: Tumors of posterior cranial fossa in children.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 117-120, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


252/277
Autorzy: Bogumiła Stachowska-Tomczak.
Tytuł: Leczenie zachowawcze kręczu karku ze szczególnym uwzględnieniem toksyny botulinowej.
Tytuł angielski: Conservative treatment of spasmodic torticollis with special emphasis on botulinum toxin.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 203-208, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


253/277
Autorzy: Leon Drobnik, Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel.
Tytuł: Możliwości powikłań znieczulenia ogólnego do operacji guzów w tylnym dole czaszki.
Tytuł angielski: Possibilities of general anesthesia complications into surgery of tumors in posterior cranial fossa.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 2, nr 2, s. 51-60, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


254/277
Autorzy: Sławomir Smól, Tomasz Blok, Stanisław Nowak.
Tytuł: Pierwotne guzy tylnego dołu czaszki. Analiza kliniczna.
Tytuł angielski: Primary tumors of posterior cranial fossa. Clinical analysis.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 11-15, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


255/277
Autorzy: Roman Jankowski, Tomasz Majewski.
Tytuł: Postępowanie w niestabilności połączenia czaszkowo-kręgosłupowego.
Tytuł angielski: Management of cranio-spinal instability.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 193-201, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


256/277
Autorzy: Ryszard Żukiel, Roman Jankowski, Tomasz Blok, Bogumiła Stachowska-Tomczak, Janusz Szymaś.
Tytuł: Procesy nowotworowe w okolicy otworu wielkiego czaszki.
Tytuł angielski: Neoplastic processes in a region of the foramen magnum.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 61-72, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


257/277
Autorzy: Sławomir Michalak.
Tytuł: Profesor Albert Adamkiewicz - działalność naukowa i lekarska w 150 rocznicę urodzin.
Tytuł angielski: Professor Albert Adamkiewicz - scientific and medical activity at 150 birthday anniversary.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 215-219, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PC
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


258/277
Autorzy: Jolanta Dorszewska, Zofia Adamczewska-Goncerzewicz.
Tytuł: Różne drogi apoptozy w guzach mózgu.
Tytuł angielski: Different pathways of apoptosis in brain tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 209-214, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


259/277
Autorzy: Janusz Szymaś, Przemysław Gabryel, Eugeniusz Simon, Feliks Tokarz, Stanisław Nowak.
Tytuł: The incidence of brain tumors in posterior cranial fossa. A retrospective histological study.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 45-50, il. tab. bibliogr. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


260/277
Autorzy: Włodzimierz Liebert, Piotr Czyżewski, Tomasz Majewski, Ziemowit Dobrzycki.
Tytuł: Torbiele pajęczynówki tylnego dołu czaszki.
Tytuł angielski: Posterior cranial fossa arachnoid cysts.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 109-116, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


261/277
Autorzy: Zdzisław Huber, Katarzyna Nowakowska.
Tytuł: Wady wrodzone tylnego dołu czaszki u dzieci.
Tytuł angielski: Congenital anomalies of posterior cranial fossa in children.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 121-123, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


262/277
Autorzy: Jolanta Florczak, Artur Drużdż, Wojciech Kozubski, Roman Jankowski.
Tytuł: Wartość diagnostyczna dermatomalnych somatosensorycznych potencjałów wywołanych w porównaniu z obrazem w rezonansie magnetycznym i śródoperacyjnym u chorych z rwą kulszową.
Tytuł angielski: Diagnosis value of dermatomal somatosensory evoked potentials in comparison to MR studies and intraoperative picture in patients with sciatica.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 147-153, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


263/277
Autorzy: Antoni Pruszewicz, Michał Karlik.
Tytuł: Własne doświadczenia w diagnostyce audiologicznej guzów kąta mostowo-móżdżkowego.
Tytuł angielski: Own experiences in audiological diagnostics of cerebello-pontine tumors.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 87-88, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


264/277
Autorzy: Jerzy A. Moczko.
Tytuł: Wybór optymalnego zestawu atrybutów diagnostycznych w oparciu o metody statystyczne i sztucznej inteligencji.
Tytuł angielski: The choice of the optimal diagnostic atributes set with statistical and artificial inteligence methods.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 171-180, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


265/277
Autorzy: Marek Stajgis, Włodzimierz Paprzycki.
Tytuł: Zastosowanie wybiórczej angiografii rezonansu magnetycznego (MRA) tętnic mózgowia w określeniu drogi napływu krwi do worka tętniaka kompleksu tętnicy łączącej przedniej.
Tytuł angielski: Selective magnetic resonance angiography (MRA) of cerebral arteries in evaluation of blood inflow into the aneurysmal sac of complex of anterior communicating artery aneurysm.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 139-145, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


266/277
Autorzy: Piotr Czyżewski, Stanisław Nowak.
Tytuł: Złośliwe guzy pierwotne i przerzuty do mózgu u osób w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Malignant primary and metastatic brain tumors in the elderly.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2000 : T. 1, nr 2, s. 181-192, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings: