logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: PROTET STOM
Liczba odnalezionych rekordów: 381Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/381
Autorzy: Rafał Brożek, Barbara Dorocka-Bobkowska, Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Kliniczne zastosowanie materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknem (FRC) w stomatologii - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Clinical application of fiber-reinforced composite materials (FRC) to dentistry - literature review.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2019 : T. 69, nr 1, s. 93-98, biblogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5114/ps/105572

2/381
Autorzy: Małgorzata Śmielecka, Barbara Dorocka-Bobkowska.
Tytuł: Analiza porównawcza urządzeń służących do doboru koloru zębów.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2018 : T. 68, nr 2, s. [144] abstr. P40.
Uwagi: XXXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Supraśl, 7-9 czerwca 2018.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/381
Autorzy: Rafał Brożek, Szymon Kubanek, Beata Czarnecka, Ryszard Koczorowski, Barbara Dorocka-Bobkowska.
Tytuł: Badania wytrzymałości kompozytu wzmocnionego włóknem polietylenowym o ultra dużej masie cząsteczkowej oraz jego adhezji do zębiny (UHMWPE).
Tytuł angielski: Strength tests of fiber-reinforced composite with ultra-high molecular weight polyethylene.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2018 : T. 68, nr 3, s. 293-301, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5604/01.3001.0012.2559

4/381
Autorzy: Agnieszka Dyla, Piotr Szyczewski, Katarzyna Mehr, Mariusz Glapiński, Paweł [A.] Piotrowski.
Tytuł: Czynnościowe kształtowanie pola protetycznego po częściowej resekcji szczęki zaopatrzonej przeszczepem tkankowym - opis przypadku.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2018 : T. 68, nr 2, s. 197-198.
Uwagi: XXXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Supraśl, 7-9 czerwca 2018.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/381
Autorzy: Rafał Brożek, Elżbieta Paszyńska, Ryszard Koczorowski, Barbara Dorocka-Bobkowska.
Tytuł: Ocena właściwości mechanicznych materiału kompozytowego wzmocnionego włóknem nowego typu w teście ścinania.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2018 : T. 68, nr 2, s. 187-188.
Uwagi: XXXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Supraśl, 7-9 czerwca 2018.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Agnieszka Kuźniar-Folwarczny, Rafał Brożek.
Tytuł: Przedprotetyczne procedury korekcyjne u pacjentów z zespołem kombinowanym.
Tytuł angielski: Preprosthetic correction procedures in patients with combination syndrome.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2018 : T. 68, nr 1, 85-94, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5604/01.3001.0011.6809

7/381
Autorzy: Rafał Brożek, Szymon Kubanek, Beata Czarnecka, Ryszard Koczorowski, Barbara Dorocka-Bobkowska.
Tytuł: Właściwości sorpcyjne wybranych materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknem.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2018 : T. 68, nr 2, s. 187.
Uwagi: XXXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Supraśl, 7-9 czerwca 2018.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/381
Autorzy: Magdalena Łukaszewska-Kuska, Przemysław Wirstlein, Radomir Majchrowski, Barbara Dorocka-Bobkowska.
Tytuł: Wpływ topografii i składu chemicznego powierzchni modyfikowanego tytanu na odpowiedź osteoblastów.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2018 : T. 68, nr 2, s. 190-191.
Uwagi: XXXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Supraśl, 7-9 czerwca 2018.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/381
Autorzy: Małgorzata Gałczyńska-Rusin, Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Jakość życia związana ze zdrowiem jamy ustnej u pacjentów z depresją wieku późnego leczonych protetycznie.
Tytuł angielski: Oral health-related quality of life in late-life depression patients treated prosthetically.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 1, s. 58-64, tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PA
Typ publikacji: APR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
DOI: 10.5604/00331783.1233262

10/381
Autorzy: Bogna Scheffs, Agnieszka Marcinkowska.
Tytuł: Konieczność leczenia i edukacji pacjentów z niezadowalającą higieną ruchomych uzupełnień protetycznych - opis przypadków.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 2, s. 152-153.
Uwagi: XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Leczenie interdyscyplinarne wyzwaniem współczesnej protetyki stomatologicznej". Gdańsk, 1-3 czerwca 2017.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/381
Autorzy: Yasmin Bartosik, Agata Tuczyńska, Anna Sójka, Dariusz Bartosik, Teresa Matthews-Brzozowska.
Tytuł: Opis przypadku pacjenta w wieku rozwojowym z ciężką agenezją zębów stałych.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 2, s. 149-150.
Uwagi: XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Leczenie interdyscyplinarne wyzwaniem współczesnej protetyki stomatologicznej". Gdańsk, 1-3 czerwca 2017.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/381
Autorzy: Magdalena Nowak, Marco Roy, Adam Piosik, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Ortodontyczne przygotowanie pacjenta do leczenia protetycznego licówkami cermicznymi z wykorzystaniem aparatu InmanAligner. Opis przypadków.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 2, s. 138-139.
Uwagi: XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Leczenie interdyscyplinarne wyzwaniem współczesnej protetyki stomatologicznej". Gdańsk, 1-3 czerwca 2017.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Rafał Brożek, Agnieszka Kuźniar-Folwarczny.
Tytuł: Pacjent z zespołem Kelly'ego jako rekonstrukcyjne wyzwanie dla lekarza stomatologa.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 2, s. 146.
Uwagi: XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Leczenie interdyscyplinarne wyzwaniem współczesnej protetyki stomatologicznej". Gdańsk, 1-3 czerwca 2017.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/381
Autorzy: Katarzyna Mehr, Halina Ey-Chmielewska, Bogumiła Frączak, Jarosław Lira, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Porównanie skuteczności dwóch metod rehabilitacji zaburzeń funkcji stawów skroniowo-żuchwowych.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 2, s. 144-145.
Uwagi: XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Leczenie interdyscyplinarne wyzwaniem współczesnej protetyki stomatologicznej". Gdańsk, 1-3 czerwca 2017.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/381
Autorzy: Małgorzata Idzior-Haufa, Wiesław Hędzelek, Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Porównanie właściwości biomechanicznych protez typu overdenture z zależności od zastosowanego elementu precyzyjnego.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 2, s. 151.
Uwagi: XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Leczenie interdyscyplinarne wyzwaniem współczesnej protetyki stomatologicznej". Gdańsk, 1-3 czerwca 2017.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/381
Autorzy: Katarzyna Mehr, Bartosz Gapiński, Michał Wieczorowski, Karol Grochalski, Tomasz Kubacki, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Przydatność obrazowania twardych struktur zębów ludzkich i zwierzęcych przy użyciu microCT.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 2, s. 154.
Uwagi: XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Leczenie interdyscyplinarne wyzwaniem współczesnej protetyki stomatologicznej". Gdańsk, 1-3 czerwca 2017.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/381
Autorzy: Dominik Medyński, Adam Piosik, Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Rehabilitacja protetyczna pacjenta z hipodoncją - kompromis terapeutyczny.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 2, s. 149.
Uwagi: XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Leczenie interdyscyplinarne wyzwaniem współczesnej protetyki stomatologicznej". Gdańsk, 1-3 czerwca 2017.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/381
Autorzy: Maciej Koralewski, Michał Wawrzyniak, Ula Moczyńska, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Rodzinna dysplazja przynasadowo-czaszkowa - I etap leczenia. Opis przypadków.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 2, s. 128.
Uwagi: XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Leczenie interdyscyplinarne wyzwaniem współczesnej protetyki stomatologicznej". Gdańsk, 1-3 czerwca 2017.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/381
Autorzy: Dominik Medyński, Maciej Koralewski.
Tytuł: Rodzinne występowanie przodożuchwia czynnościowego. Opis przypadku.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 2, s. 124.
Uwagi: XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Leczenie interdyscyplinarne wyzwaniem współczesnej protetyki stomatologicznej". Gdańsk, 1-3 czerwca 2017.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/381
Autorzy: Paweł Piotrowski, Tomasz Cegielski, Tomasz Szyczewski, Jarosław Lira, Katarzyna Mehr.
Tytuł: Stabilizacja pierwotna i wtórna wszczepów zębowych w populacji młodych zdrowych osób.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 2, s. 134-135.
Uwagi: XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Leczenie interdyscyplinarne wyzwaniem współczesnej protetyki stomatologicznej". Gdańsk, 1-3 czerwca 2017.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/381
Autorzy: Magdalena Łukaszewska-Kuska, Piotr Krawczyk, Radomir Majchrowski, Wiesław Hędzelek, Barbara Dorocka-Bobkowska.
Tytuł: Wpływ powłoki hydroksyapatytowej implantów śródkostnych na przebieg osteointegracji. Ocena na modelu zwierzęcym.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 2, s. 134.
Uwagi: XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Leczenie interdyscyplinarne wyzwaniem współczesnej protetyki stomatologicznej". Gdańsk, 1-3 czerwca 2017.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/381
Autorzy: Małgorzata Śmielecka, Wiesław Hędzelek, Barbara Dorocka-Bobkowska.
Tytuł: Wpływ różnych źródeł oświetlenia na dobór koloru zębów sztucznych.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 2, s. 153.
Uwagi: XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Leczenie interdyscyplinarne wyzwaniem współczesnej protetyki stomatologicznej". Gdańsk, 1-3 czerwca 2017.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

23/381
Autorzy: Rafał Brożek, Szymon Kubanek.
Tytuł: Wpływ środków stosowanych do dezynfekcji protez ruchomych na siłę połączenia wybranych miękkich mas wyścielających z korpusem protezy ruchomej.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 2, s. 138.
Uwagi: XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Leczenie interdyscyplinarne wyzwaniem współczesnej protetyki stomatologicznej". Gdańsk, 1-3 czerwca 2017.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

24/381
Autorzy: Anna Sójka, Yasmin Bartosik, Marcin Żarowski, Barbara Steinborn, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Występowanie dysfunkcji skroniowo-żuchwowych u pacjentów w wieku rozwojowym z samoistnymi bólami głowy.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 2, s. 143.
Uwagi: XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Leczenie interdyscyplinarne wyzwaniem współczesnej protetyki stomatologicznej". Gdańsk, 1-3 czerwca 2017.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/381
Autorzy: Adam Piosik, Przemysław Gajdus, Anna Sójka, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Powtórna rekonstrukcja protetyczna zębów z zastosowaniem indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych. Opis przypadków klinicznych.
Tytuł angielski: Repeated prosthetic rehabilitation with custom post and core reconstructions. Case report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2016 : T. 66, nr 1, s. 48-54, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

DOI: 10.5604/.1196055

26/381
Autorzy: Adam Piosik, Przemysław Gajdus, Tomasz Niedźwiedzki, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Zastosowanie łączników cyrkonowych w leczeniu implantoprotetycznym. Cz. 2 - opis przypadków klinicznych.
Tytuł angielski: Implementation of zirconia-based implant abutments in implant prosthodontic treatment. Pt. 2. A case report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2016 : T. 66, nr 1, s. 33-40, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0033-1783
e-ISSN: 2391-601X

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

DOI: 10.5604/.1196053

27/381
Autorzy: Tomasz Niedźwiedzki, Przemysław Gajdus, Adam Piosik, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Aktualne metody i techniki wyciskowe stosowane w implantoprotetyce - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Current methods and techniques of implant impressions: a literature review.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 6, s. 564-574, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

DOI: 10.5604/.1185928

28/381
Autorzy: Bartosz Leda, Przemysław Gajdus, Michał Wawrzyniak, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Analiza stabilizacji pierwotnej i wtórnej modyfikowanych wszczepów tytanowych w badaniach porównawczych Osstell Mentor i Periotest S na modelu zwierzęcym.
Tytuł angielski: The analysis of primary and secondary stability of implants with modified surfaces based on Ostell Mentor and Periotest S comparison. In vitro study.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 4, s. 335-336.
Uwagi: XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w protetyce stomatologicznej". Bronisławów-Łódź, 24-26 września 2015.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

29/381
Autorzy: Bartosz Leda, Przemysław Gajdus, Michał Wawrzyniak, Adam Piosik, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Analiza stabilizacji pierwotnej i wtórnej modyfikowanych wszczepów tytanowych w badaniach porównawczych Osstell Mentor i Periotest S na modelu zwierzęcym.
Tytuł angielski: The analysis of primary and secondary stability of implants with modified surfaces based on Osstell Mentor and Periotest S comparison: an animal study.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 6, s. 528-539, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

DOI: 10.5604/.1185914

30/381
Autorzy: Mateusz Bielecki, Przemysław Gajdus.
Tytuł: Implantoprotetyczne transfery wyciskowe na przykładzie systemu implantologicznego MIS SEVEN.
Tytuł angielski: Implantoprosthetic impression copings on the example of MIS SEVEN implant system.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 4, s. 315-316.
Uwagi: XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w protetyce stomatologicznej". Bronisławów-Łódź, 24-26 września 2015.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

31/381
Autorzy: Marco Roy, Tif Qureshi, Wiesław Hędzelek, Adam Piosik, Przemysław Gajdus.
Tytuł: Inmann Aligner: leczenie minimalnie inwazyjne w stomatologii ogólnej i estetycznej.
Tytuł angielski: Inmann Aligner: minimal invasive treatment for cosmetic and interceptive dentistry.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 4, s. 331-332.
Uwagi: XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w protetyce stomatologicznej". Bronisławów-Łódź, 24-26 września 2015.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

32/381
Autorzy: Paweł Piotrowski, Tomasz Szyczewski.
Tytuł: Możliwości leczenia implantoprotetycznego w przypadku bardzo wąskiej strefy neutralnej w odcinku przednim żuchwy.
Tytuł angielski: Implantoprosthetic treatment options for extremely narrow neutral zone in the mandible.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 4, s. 319.
Uwagi: XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w protetyce stomatologicznej". Bronisławów-Łódź, 24-26 września 2015.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

33/381
Autorzy: Anna Sójka, Dominik Medyński, Olgierd Schneider, Agnieszka Seraszek-Jaros, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Ocena parametrów rejestracji zwarcia oraz występowania objawów dysfunkcji skroniowo-żuchwowych u pacjentów użytkujących protezy ruchome.
Tytuł angielski: Assessment of bite registration parameters in patients wearing removable dentures and coexistence of TMD symptoms.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 4, s. 328-329.
Uwagi: XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w protetyce stomatologicznej". Bronisławów-Łódź, 24-26 września 2015.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

34/381
Autorzy: Alicja Spława-Neyman, Krzysztof Makuch, Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Ocena stanu uzębienia i stomatologicznych potrzeb leczniczych u pacjentów z akromegalią.
Tytuł angielski: Evaluation of dental health and dental therapy needs in group of patients with acromegaly.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 4, s. 324-325.
Uwagi: XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w protetyce stomatologicznej". Bronisławów-Łódź, 24-26 września 2015.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

35/381
Autorzy: Joanna Mucha, Barbara Górna, Anna Dobrzyńska, Małgorzata Idzior-Haufa, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Ocena wpływu użytkowania całkowitych protez akrylowych na wydzielanie śliny u pacjentów z cukrzycą typu 2.
Tytuł angielski: Assessment of the impact of acrylic resin complete dentures on saliva secretion in patients with type 2 diabetes.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 5, s. 419-428, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

DOI: 10.5604/.1177339

36/381
Autorzy: Tomasz Niedźwiedzki, Przemysław Gajdus, Bartosz Leda, Adam Piosik, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Porównanie dokładności odwzorowania wycisków w implantoprotetyce: z zastosowaniem mas wyciskowych i metody cyfrowej. Badania in vitro.
Tytuł angielski: Comparison of the accuracy of implant selected impression materials and the digital impression. In vitro model study.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 4, s. 334-335.
Uwagi: XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w protetyce stomatologicznej". Bronisławów-Łódź, 24-26 września 2015.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

37/381
Autorzy: Krzysztof Gawriołek, Jakub Koralewski, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Porównanie wpływu szyny stabilizacyjnej oraz podjęzykowej szyny relaksacyjnej na ruch kłykcia w stawie skroniowo-żuchwowym u pacjentów z przemieszczeniem krążka bez zablokowania.
Tytuł angielski: Comparison of the influence of stabilization splint and sublingual relaxation splint on the movement of TMJ condyle in patients with disc dislocation with reduction.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 4, s. 362-363.
Uwagi: XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w protetyce stomatologicznej". Bronisławów-Łódź, 24-26 września 2015.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

38/381
Autorzy: Małgorzata Idzior-Haufa, Szymon Rzątowski, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Przygotowanie modelu bezzębnej żuchwy z protezą typu overdenture do badań metodą elementów skończonych.
Tytuł angielski: The preparation of the edentulous mandible model with overdenture to research with the finite element method.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 4, s. 317-318.
Uwagi: XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w protetyce stomatologicznej". Bronisławów-Łódź, 24-26 września 2015.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

39/381
Autorzy: Adam Piosik, Kamil Żurowski, Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek, Maciej Kozak.
Tytuł: Wpływ obróbki wiertłem oraz piaskowania na ceramikę dwutlenku cyrkonu.
Tytuł angielski: Influence of dental grinding and sandblasting on dental zirconia dioxide ceramics.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 4, s. 344-345.
Uwagi: XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w protetyce stomatologicznej". Bronisławów-Łódź, 24-26 września 2015.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

40/381
Autorzy: Agata Prylińska-Czyżewska.
Tytuł: Wpływ środowiska wodnego na średnicowe naprężenie rozciągające materiałów kompozytowych służących do wykonania stałych uzupełnień tymczasowych.
Tytuł angielski: The influence of water environment on diametral tensile strength of composite materials for provisional restorations.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 4, s. 310-311.
Uwagi: XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w protetyce stomatologicznej". Bronisławów-Łódź, 24-26 września 2015.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

41/381
Autorzy: Karolina Karońska, Agata Prylińska-Czyżewska, Mariusz Pryliński, Monika Ciesielska.
Tytuł: Wpływ uszczelniaczy kanałowych na wytrzymałość połączenia wkładów standardowych koronowo-korzeniowych kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym z zębiną korzeniową.
Tytuł angielski: The influence of the canals sealers due to bond strength of fiberglass posts to root dentin.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 1, s. 28-34, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

DOI: 10.5604/.1142201

42/381
Autorzy: Rafał Brożek, Monika Pietrzyńska, Ryszard Koczorowski, Adam Voelkel.
Tytuł: Wykorzystanie techniki in-needle do oznaczania związków chemicznych uwalnianych z materiałów elastycznych, wystawionych na działanie środowiska jamy ustnej.
Tytuł angielski: The use of in-needle technique for the determination of chemical compounds released from elastic materials exposed to the oral environment.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 4, s. 355.
Uwagi: XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w protetyce stomatologicznej". Bronisławów-Łódź, 24-26 września 2015.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

43/381
Autorzy: Małgorzata Gałczyńska-Rusin, Krzysztof Makuch, Krzysztof Sidorowicz.
Tytuł: Zespołowe leczenie chirurgiczno-protetyczne pacjenta z włóknistym przerostem guzów wyrostka zębodołowego szczęki.
Tytuł angielski: Team surgical and prosthetic treatment of a patient with fibrous hypertrophy of maxillary alveolar tubers.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 4, s. 321.
Uwagi: XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w protetyce stomatologicznej". Bronisławów-Łódź, 24-26 września 2015.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

44/381
Autorzy: Rafał Brożek, Monika Pietrzyńska, Ryszard Koczorowski, Adam Voelkel.
Tytuł: Analiza uwalniania związków chemicznych z materiałów stomatologicznych typu tissue conditioners.
Tytuł angielski: Analysis of chemical compounds released from dental materials of the tissue conditioner type.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2014 : T. 64, nr 6, s. 443-452, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


45/381
Autorzy: Bartosz Leda, Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Metody oceny stabilizacji wszczepów dentystycznych na podstawie przeglądu piśmiennictwa. Cz. 1 - metody inwazyjne.
Tytuł angielski: Methods of assessing stability of dental implants. A literature review. Pt. 1. Invasive methods.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2014 : T. 64, nr 5, s. 361-368, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


46/381
Autorzy: Bartosz Leda, Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Metody oceny stabilizacji wszczepów dentystycznych na podstawie przeglądu piśmiennictwa. Cz. 2 - metody nieinwazyjne.
Tytuł angielski: Methods of assessing stability of dental implants. A literature review. Pt. 2. Non-invasive methods.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2014 : T. 64, nr 6, s. 433-442, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

47/381
Autorzy: Krystian Szumiński, Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Ocena wielkości napięć i natężeń prądów elektrogalwanicznych w jamie ustnej pacjentów.
Tytuł angielski: Assessment of tension and intensity of electrogalvanic currents in patients' oral cavity.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2014 : T. 64, nr 1, s. 11-18, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


48/381
Autorzy: Krzysztof Gawriołek, Zbigniew Adamczyk, Anna Kauza, Dawid Kilichowski, Justyna Klimek, Dagmara Kukla, Joanna Ludkiewicz, Zuzanna Machowiak, Kamila Mąkowska, Joanna Świercz, Zofia Wrzesińska.
Tytuł: Ocena zmian czynnościowych w układzie stomatognatycznym w grupie studentów stomatologii w okresie 3 lat.
Tytuł angielski: Assessment of functional changes in the stomatognathic system in a group of dental students in 3-year follow-up study.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2014 : T. 64, nr 3, s. 177-185, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


49/381
Autorzy: M[irosław] J. Szczepański, M[ichał] Łuczak, E[wa] Olszewska, M[arta] Molińska-Glura, M[ariola] Zagor, A[ntoni] Krzeski, H[enryk] Skarżyński, J[an] Misiak, K. Dzaman, M. Bilusiak, T[omasz] Kopeć, M[ałgorzata] Leszczyńska, H[enryk] Witmanowski, T.L. Whiteside.
Tytuł: Stymulacja receptora RAGE przez jego ligand HMGB1 promuje rozwój nabytego perlaka.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2014 : T. 64, nr 4, s. 295.
Uwagi: VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód - Wschód. Warszawa, 9 V 2014.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

50/381
Autorzy: T[amara] Pawlaczyk-Kamieńska.
Tytuł: Współczesne poglądy na etiologię i profilaktykę erozji zębów.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2014 : T. 64, nr 4, s. 295.
Uwagi: VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód - Wschód. Warszawa, 9 V 2014.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

51/381
Autorzy: Przemysław Gajdus, Tomasz Niedźwiedzki, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Zastosowanie wybranych cyfrowych technologii w wytwarzaniu metalowych struktur protez stałych.
Tytuł angielski: Selected digital technologies used to manufacture metal copings of fixed partial dentures.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2014 : T. 64, nr 1, s. 5-10, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


52/381
Autorzy: Anna Sójka, Juliusz Huber, Agnieszka Seraszek, Adam Piosik, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Badania elektromiograficzne wybranych mięśni u pacjentów z dysfunkcją skroniowo-żuchwową EMG examination of selected muscles of patients with TMD.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 5, s. 389.
Uwagi: XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wisła, 19-21 IX 2013.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

53/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Paweł Białożyk, Maciej Koczorowski, Piotr Niwiński, Aldona Flater.
Tytuł: Implantoprotetyczne leczenie pacjenta z bezzębną atroficzną szczęką z zatosowaniem licznych wszczepów śródkostnych - opis przypadku.
Tytuł angielski: Implant-prosthetic treatment of a patient with an edentulous atrophic maxilla by using numerous intraosseous implants: a case report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 1, s. 22-27, il. bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0033-1783

Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


54/381
Autorzy: Krzysztof Gawriołek, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Kinematyczna analiza prędkości odwodzenia/przywodzenia żuchwy u zdrowych osób - doniesienia wstępne.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 5, s. 391.
Uwagi: XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wisła, 19-21 IX 2013.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

55/381
Autorzy: Małgorzata Gałczyńska-Rusin, Monika Hemerling-Powidzka, Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Leczenie protetyczne a depresja wieku późnego.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 5, s. 371-372.
Uwagi: XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wisła, 19-21 IX 2013.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

56/381
Autorzy: Katarzyna Mehr, Leszek Różański, Radomir Majchrowski, Paweł Piotrowski, Michał Wieczorowski.
Tytuł: Możliwości wykorzystania termografii w podczerwieni u pacjentów z hyperfunkcją mięśni narządu żucia.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 5, s. 389.
Uwagi: XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wisła, 19-21 IX 2013.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

57/381
Autorzy: Paweł Piotrowski, Nedal Aidi, Katarzyna Mehr.
Tytuł: Ocena cefalometryczna wpływu relaksacyjnej płytki podjęzykowej na zmianę położenia żuchwy.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 5, s. 385-386.
Uwagi: XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wisła, 19-21 IX 2013.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

58/381
Autorzy: Małgorzata Idzior-Haufa, Szymon Rzątowski, Tomasz Gajewski, Krzysztof Szajek.
Tytuł: Ocena ciśnień kontaktowych występujących pomiędzy protezą overdenture żuchwy a podłożem protetycznym.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 5, s. 375-376.
Uwagi: XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wisła, 19-21 IX 2013.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

59/381
Autorzy: Małgorzata Idzior-Haufa, Wiesław Hędzelek, Szymon Rzątowski, Przemysław Gajdus, Michał Rychlik.
Tytuł: Ocena wybranych właściwości mechanicznych połączenia kładkowego wspartego na dwóch implantach - badanie wstępne.
Tytuł angielski: Analysis of some mechanical proprieties of bar-connection supported on two implants: a preliminary examination.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 6, s. 441-449, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


60/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Piotr Świdziński, Małgorzata Bielińska, Krzysztof Makuch.
Tytuł: Porównawcza ocena akustycznego przewodnictwa śródkostnych wszczepów dentystycznych oraz zębów naturalnych.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 5, s. 373.
Uwagi: XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wisła, 19-21 IX 2013.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

61/381
Autorzy: Barbara Dorocka-Bobkowska, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Profesor Stefan Włoch (1926-2012). Wspomnienie pośmiertne.
Tytuł angielski: Professor Stefan Włoch (1926-2012). Obituary.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 2, s. 85-87, il.
Typ publikacji: PC
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

62/381
Autorzy: Przemysław Gajdus, Szymon Rzątowski, Małgorzata Idzior-Haufa.
Tytuł: Protezy overdentures wsparte o implanty Osteoplant w trudnych warunkach pola protetycznego.
Tytuł angielski: Overdentures supported by Osteoplant implants in difficult types of prosthetic area.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 2, s. 119-126, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

63/381
Autorzy: Rafał Brożek, Monika Pietrzyńska, Adam Voelkel, Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Właściwości chemiczne wybranych materiałów stosowanych do biologicznej odnowy tkanek.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 5, s. 377.
Uwagi: XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wisła, 19-21 IX 2013.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

64/381
Autorzy: Paweł Piotrowski, Tomasz Szyczewski.
Tytuł: Wpływ terapii onkologicznej na obecność zintegrowanych implantów zębowych podczas rehabilitacji protetycznej.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 5, s. 369.
Uwagi: XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wisła, 19-21 IX 2013.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

65/381
Autorzy: Marcin Glenc, Barbara Dorocka-Bobkowska, Małgorzata Kamińska, Adriana Wrona.
Tytuł: Wpływ wybranych tworzyw akrylowych na strukturę mas odlewniczych.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 5, s. 376.
Uwagi: XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wisła, 19-21 IX 2013.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

66/381
Autorzy: Marcin Glenc, Maciej Hajduga, Małgorzata Kamińska, Adriana Wrona, Barbara Dorocka-Bobkowska.
Tytuł: Wpływ wybranych wosków odlewniczych na strukturę masy odlewniczej.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 5, s. 377.
Uwagi: XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wisła, 19-21 IX 2013.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

67/381
Autorzy: Adam Piosik, Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Zastosowanie łączników cyrkonowych w leczeniu implantoprotetycznym. Cz. 1. Przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Implementation of zirconia-based implant abutments in implant prosthodontics treatment. Pt. 1. A systematic review.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 6, s. 459-465, bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMP
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


68/381
Autorzy: Adam Piosik, Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Zastosowanie prototypowego standardowego łącznika hybrydowego w trudnym przypadku estetycznej odbudowy implantoprotetycznej.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 5, s. 372-373.
Uwagi: XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wisła, 19-21 IX 2013.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

69/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Alicja Spława-Neyman.
Tytuł: Zmiany w obrębie jamy ustnej i twarzoczaszki pojawiające się u pacjentów z akromegalią.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2013 : T. 63, nr 5, s. 382.
Uwagi: XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wisła, 19-21 IX 2013.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

70/381
Autorzy: T[omasz] Szyczewski, P[aweł] Piotrowski, H. Terheyden.
Tytuł: Chirurgiczno-protetyczna rehabilitacja pacjenta po rozległym urazie twarzoczaszki.
Tytuł angielski: The combined surgical and prosthodontic treatment of patient followed a severe face injury.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 349-350.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

71/381
Autorzy: R[yszard] Koczorowski, M[onika] Hemerling-Powidzka, M[ałgorzata] Gałczyńska-Rusin.
Tytuł: Gerostomatologia w opinii studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Tytuł angielski: Geriatric dentistry in opinion of students from Poznan University of Medical Sciences.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 354.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

72/381
Autorzy: M[agdalena] Łukaszewska-Kuska, K[rzysztof] Sidorowicz, M[aciej] Koralewski, B[arbara] Dorocka-Bobkowska, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Interdyscyplinarne leczenie zespołu kombinowanego - opis przypadku.
Tytuł angielski: Interdisciplinary treatment of combination syndrome - case report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 361.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

73/381
Autorzy: P[rzemysław] Gajdus, T[omasz] Niedźwiedzki, B[artosz] Leda.
Tytuł: Nowe technologie CAD/CAM w wytwarzaniu metalowych struktur protez stałych.
Tytuł angielski: New CAD/CAM technologies in preparation of fixed prostheses metal structures.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 376.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

74/381
Autorzy: K[atarzyna] Mehr, M[arzena] Wyganowska-Świątkowska, E[lżbieta] Paszyńska, P[aweł] Piotrowski.
Tytuł: Ocena układu stomatognatycznego u studentów wybranych grup etnicznych - badania wstępne.
Tytuł angielski: Stomatognathic system evaluation in selected ethnic group students - preliminary report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 347.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

75/381
Autorzy: R[afał] Brożek, M[agdalena] Pietrzyńska, A[dam] Voelkel, R[yszard] Koczorowski.
Tytuł: Oznaczanie związków organicznych uwalnianych z wybranych materiałów stosowanych do biologicznej odnowy tkanek.
Tytuł angielski: Determination of organic compounds released from selected tissue conditioners.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 370-371.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

76/381
Autorzy: Michał Wawrzyniak, Maciej Koralewski, Wiesław Hędzelek, Renata Michalska, Jarosław Plewik.
Tytuł: Rehabilitacja narządu żucia dorosłych pacjentów z rozszczepem podniebienia nie leczonych wcześniej protetycznie - opis przypadków.
Tytuł angielski: Masticatory system rehabilitation of adult celf palate patients without prior prosthodontic treatment. A case report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 4, s. 259-263, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


77/381
Autorzy: H[alina] Ey-Chmielewska, B[ogumiła] Frączak, K[atarzyna] Mehr, P[aweł] Piotrowski.
Tytuł: Skuteczność wybranych metod terapii zaawansowanych postaci zaburzeń czynności układu stomatognatycznego - badania ośrodków szczecińskiego i poznańskiego.
Tytuł angielski: Effectiveness of selected methods in the treatment of advanced forms of stomatognathic system dysfunctions - studies of Szczecin and Poznan departments.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 348-349.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

78/381
Autorzy: Paweł Białożyk, Ryszard Koczorowski, Piotr Niwiński, Maciej Koczorowski.
Tytuł: Wieloetapowe implantoprotetyczne leczenie pacjenta z atroficzną bezzębną szczęką. Cz. 1. Leczenie chirurgiczne.
Tytuł angielski: A multi-stage implant treatment of the patient with edentulous atrophic maxilla. Pt. 1. Surgical procedures.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 6, s. 440-447, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


79/381
Autorzy: M[ariusz] Pryliński, K[arolina] Karońska.
Tytuł: Wpływ rodzaju uszczelniacza kanałowego oraz cementu adhezyjnego na siłę połączenia wkładów Glassix z zębiną.
Tytuł angielski: The influence of different canal sealer and adhesive cement on the bond strength between endodontic posts Glassix and dentine.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 356-357.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

80/381
Autorzy: P[iotr] Andrysiak, A[gnieszka] Marcinkowska, W[iesław] Hędzelek, L[eszek] Kubisz.
Tytuł: Wpływ temperatury na wybrane materiały ceramiczne stosowane do wykonywania stałych uzupełnień protetycznych.
Tytuł angielski: Influence of the temperature on chosen ceramic materials applied for performing fixed prostheses.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 376.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

81/381
Autorzy: Agnieszka Marcinkowska, Piotr Andrysiak, Wiesław Hędzelek, Leszek Kubisz.
Tytuł: Wpływ temperatury na wybrane materiały stosowane do wykonywania tymczasowych stałych uzupełnień protetycznych.
Tytuł angielski: Influence of the temperature on chosen materials used for manufacturing temporary fixed prostheses.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 6, s. 469-476, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


82/381
Autorzy: P[aweł] Piotrowski, Z. Maciejewska, K[atarzyna] Mehr.
Tytuł: Występowanie dysfunkcji narządu żucia u pacjentów z szumami usznymi - badania pilotażowe.
Tytuł angielski: The occurrence of masticatory system dysfunction in the patients with tinnitus - pilot study.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 348.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

83/381
Autorzy: Barbara Dorocka-Bobkowska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Bogna Wierusz-Wysocka, Anna Szumała-Kąkol, Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Występowanie objawów podmiotowych stomatopatii protetycznej z towarzyszącym zakażeniem grzybiczym u chorych na cukrzycę typu 2.
Tytuł angielski: Oral complaints of Candida-associated denture stomatitis in patients with type 2 diabetes mellitus.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 1, s. 5-13, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


84/381
Autorzy: M[aciej] Koralewski, M[ałgorzata] Idzior-Haufa, A[gnieszka] Marcinkowska, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Zastosowanie nakładowych protez akrylowych w pierwszym etapie leczenia zaburzeń okluzyjnych - opisy przypadków.
Tytuł angielski: Use of acrylic overdentures in the first stage of the treatment of occlusal disorders - cases report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 364-365.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

85/381
Autorzy: M[aciej] Koralewski, K[atarzyna] Mehr, P[aweł] Piotrowski.
Tytuł: Zastosowanie systemu diagnostycznego GAMMA w terapii wybranych przypadków klinicznych z dysfunkcjami narządu żucia.
Tytuł angielski: Application of GAMA diagnostic system in the therapy of some clinical cases with temporomandibular dysfunction.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 344-345.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

86/381
Autorzy: M[aciej] Koralewski, M. Rabski, W[iesław] Hędzelek, W[łodzimierz] Samborski.
Tytuł: Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych. Prezentacja przypadków.
Tytuł angielski: The application of USG in diagnostic of TMJ disorders - case report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 344.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

87/381
Autorzy: M[ałgorzata] Gałczyńska-Rusin, R[yszard] Koczorowski, J[olanta] Sielska.
Tytuł: Związek pomiędzy jakością życia a potrzebami protetycznymi i zdrowiem jamy ustnej postrzeganym przez pacjentów.
Tytuł angielski: Association between quality of life, prosthetic treatment needs and patients' perception of oral health.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2012 : T. 62, nr 5, s. 352-353.
Uwagi: XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej". Białowieża, 4-6 X 2012 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

88/381
Autorzy: Katarzyna Mehr, Jakub Koralewski, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Analiza instrumentalna czynności stawów skroniowo-żuchwowych w kształtowaniu świadomości prozdrowotnej lekarzy dentystów.
Tytuł angielski: Instrumental analysis of temporomandibular joint functions, in development of dentists health awareness.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 367-368.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

89/381
Autorzy: Barbara Dorocka-Bobkowska, Magdalena Łukaszewska-Kuska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Bogna Wierusz-Wysocka.
Tytuł: Białko C-reaktywne u chorych na cukrzycę typu 2 ze stomatopatią protetyczną.
Tytuł angielski: C-reactive protein in patients with type 2 diabetes and denture stomatitis.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 1, s. 5-12, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


90/381
Autorzy: Anna Sójka, Juliusz Huber, Wiesław Hędzelek, Aleksandra Kulczyk, Joanna Lipiec, Olgierd Schneider.
Tytuł: Diagnostyka kliniczna oraz neurofizjologiczna chorych z objawami dysfunkcji skroniowo-żuchwowych wskazująca na sposób leczenia zachowawczego i fizjoterapeutycznego.
Tytuł angielski: Clinical and neurophysiological diagnostics of patients with TMD symptoms indicating the ways of conservative and physiotherapeutic treatment.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 372.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

91/381
Autorzy: Małgorzata Idzior-Haufa, Michał Wawrzyniak, Małgorzata Śmielecka, Barbara Dorocka-Bobkowska, Rafał Ziarkowski, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Dobór koloru zębów w leczeniu protetycznym.
Tytuł angielski: The selection of colour of teeth in prosthodontic treatment.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 402.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

92/381
Autorzy: Michał Wawrzyniak, Magdalena Łukaszewska-Kuska, Maciej Koralewski, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Dwuetapowa rehabilitacja protetyczna pacjentki z nieprawidłowym wyrzynaniem zęba 23. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Two-stage prosthetic rehabilitation of patient with abnormal eruption of tooth 23. Case presentation.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 404.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

93/381
Autorzy: Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Jerzy Konarski, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Dynamika wymywania niektórych jonów metali ze stopów dentystycznych.
Tytuł angielski: Elution dynamics of some metal ions from dental alloys.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 384.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

94/381
Autorzy: Katarzyna Mehr, Halina Ey-Chmielewska, Bogumiła Frączak, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Efektywność wybranych metod w leczeniu niezaawansowanych postaci zaburzeń czynności układu stomatognatycznego na podstawie danych z dwóch ośrodków : poznańskiego i szczecińskiego.
Tytuł angielski: Efficacy selected methods in the treatment of non-advanced forms of stomatognathic system dysfunctions on the basis of data from two centers : Poznan and Szczecin.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 377-378.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

95/381
Autorzy: Olgierd Schneider.
Tytuł: Leczenie jatrogennych dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych - dwa przypadki kliniczne.
Tytuł angielski: Treatment of iatrogenic temporo-mandibular disorder - two clinical cases.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 394.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

96/381
Autorzy: Krzysztof Gawriołek, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Ocena postępów leczenia dysfunkcji czynnościowych układu stomatognatycznego na podstawie pomiarów prędkości ruchów żuchwy.
Tytuł angielski: Assessment of temporomandibular dysfunction therapy progress based upon mandibular velocity measurement.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 376.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

97/381
Autorzy: Paweł Piotrowski, Katarzyna Mehr, Krzysztof Gawriołek.
Tytuł: Ocena przydatności modułu CMS urządzenia K7 w praktyce dentystycznej.
Tytuł angielski: Assessment of the utility of K7 Computerized Mandibular Scanner (CMS) in dental practice.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 371.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

98/381
Autorzy: Katarzyna Mehr, Jakub Koralewski, Thomas G.F. Schindler, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Ocena przydatności systemu Cadiax Compact oraz Cadiax Diagnostic w diagnostyce i terapii zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego.
Tytuł angielski: Evaluation of usefulness of Cadiax Compact and Cadiax Diagnostic devices in diagnostic and therapy of stomatognathic system dysfunctions.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 367.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

99/381
Autorzy: Anna Sójka, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Ocena różnych rodzajów asymetrii w narządzie żucia na podstawie badania klinicznego i instrumentalnego.
Tytuł angielski: Evaluation of different kinds of asymmetry in the masticatory system based on clinical and instrumental examinations.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 1, s. 28-36, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


100/381
Autorzy: Magdalena Łukaszewska-Kuska, Wiesław Hędzelek, Bartosz Leda, Michał Wawrzyniak, Radomir Majchrowski.
Tytuł: Ocena stabilizacji implantów o modyfikowanych powierzchniach na modelu zwierzęcym.
Tytuł angielski: Evaluation of stability of dental implants with modified surfaces on animal model.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 362.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

101/381
Autorzy: Magdalena Łukaszewska-Kuska, Wiesław Hędzelek, Bartosz Leda, Michał Wawrzyniak, Radomir Majchrowski, Agnieszka Martyła, Rafał Zagalak.
Tytuł: Ocena stabilizacji implantów o modyfikowanych powierzchniach na modelu zwierzęcym.
Tytuł angielski: Animal model-based assessment of stability of implants with modified surfaces.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 6, s. 445-452, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


102/381
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Małgorzata Idzior-Haufa, Szymon Rzątowski, Michał Rychlik.
Tytuł: Ocena wybranych właściwości mechanicznych połączenia kładkowego wspartego na dwóch implantach.
Tytuł angielski: Analysis of some mechanical proprieties of bar-connection supported on two implants.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 390-391.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

103/381
Autorzy: Barbara Dorocka-Bobkowska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Bogna Wierusz-Wysocka, Anna Szumała-Kąkol.
Tytuł: Ocena wyrównania glikemii u chorych na cukrzycę typu 2 ze stomatopatią protetyczną.
Tytuł angielski: Glycemic control in patients with type 2 diabetes and denture stomatitis.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 383.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

104/381
Autorzy: Maria Borysewicz-Lewicka, Karolina Gerreth, Magdalena Wochna-Sobańska, Danuta Waszkiel, Maria Mielnik-Błaszczak, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Potrzeby lecznicze w zakresie protetyki stomatologicznej u młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej.
Tytuł angielski: Prosthetic treatment needs in adolescents with disability and chronic diseases.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 6, s. 482-489, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


105/381
Autorzy: Krzysztof Makuch, Ryszard Koczorowski, Iwona Rykowska.
Tytuł: Stężenia tytanu w błonie śluzowej pokrywającej dwuetapowe wszczepy śródkostne.
Tytuł angielski: Titanium concentration in mucosa covering two-stage intraosseus implants.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 392.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

106/381
Autorzy: Małgorzata Idzior-Haufa, Małgorzata Śmielecka, Barbara Dorocka-Bobkowska, Dominik Matkowski, Michał Wawrzyniak, Rafał Ziarkowski, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Subiektywna ocena koloru zębów a metody obiektywne.
Tytuł angielski: The subjective evaluation of teeth colour and objective methods.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 4, s. 285-292, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


107/381
Autorzy: Anna Sójka, Olgierd Schneider, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Typ osobowości a występowanie objawów DNŻ.
Tytuł angielski: Relationship between personality type and TMD.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 3, s. 204-210, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


108/381
Autorzy: Przemysław Gajdus, Krystyna Kołek, Wiesław Hędzelek, Stanisław Grajewski, Rafał Zagalak.
Tytuł: Uzupełnienia overdenture żuchwy wsparte na implantach - poprawa jakości życia pacjentów.
Tytuł angielski: The overdenture retained by implants in the mandible - improving quality of life of patients.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 390.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

109/381
Autorzy: Katarzyna Mehr.
Tytuł: Użyteczność technik aktywizacyjnych w nauczaniu przedmiotu "Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego".
Tytuł angielski: The utility of activation techniques in the teaching of "Standards of occlusion and the stomatognathic".
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 368.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

110/381
Autorzy: Rafał Brożek, Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Wpływ środków przeznaczonych do dezynfekcji protez ruchomych na zmianę właściwości mechanicznych i chemicznych dwóch miękkich materiałów akrylanowych.
Tytuł angielski: Influence of chemicals used to disinfect removable dentures on mechanical and chemical properties of two acrylic-based soft lining materials.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 389.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

111/381
Autorzy: Agnieszka Marcinkowska, Piotr Andrysiak, Wiesław Hędzelek, Leszek Kubisz.
Tytuł: Wpływ temperatury na wybrane materiały stosowane do wykonywania tymczasowych stałych uzupełnień protetycznych.
Tytuł angielski: Influence of the temperature on chosen materials applied for performing temporary fixed prostheses.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 395-396.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

112/381
Autorzy: Joanna Rybka, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Ziarniniak szczelinowaty u użytkowników protez ruchomych - opis przypadków.
Tytuł angielski: Evaluation of granuloma fissuratum cases in removable denture wearers.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 3, s. 217-223, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


113/381
Autorzy: Małgorzata Gałczyńska-Rusin, Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Znaczenie pojęcia jakości życia związanej ze zdrowiem jamy ustnej.
Tytuł angielski: The meaning of idea of oral health related quality of life.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2011 : T. 61, nr 5, s. 383.
Uwagi: XXIX Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 16-17 IX 2011.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

114/381
Autorzy: Magdalena Łukaszewska-Kuska, Piotr Krawczyk, Karol Jóźwiak, Rafał Zagalak, Wiesław Hędzelek, Przemysław Gajdus.
Tytuł: Analiza powierzchni nanohydroksyapatytowych wszczepu tytanowego.
Tytuł angielski: Analysis of nanohydroksyapatite coatings on titanium implants.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 396-397.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

115/381
Autorzy: Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Karol Jóźwiak, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Analiza topograficzna i fazowa przebarwień cementów do osadzania protez stałych pozyskanych z jamy ustnej pacjentów.
Tytuł angielski: Topographic and phase analyses of tarnish effects on luting cements employed for fixed partial dentures taken from patients.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 407-408.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

116/381
Autorzy: Agata Prylińska-Czyżewska, Paweł Piotrowski, Mariusz Pryliński.
Tytuł: Badanie siły połączenia ceramiki cyrkonowej ze szkliwem i zębiną przy zastosowaniu różnych rodzajów cementów.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 376.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

117/381
Autorzy: Barbara Dorocka-Bobkowska, Magdalena Łukaszewska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Bogna Wierusz-Wysocka.
Tytuł: Białko C-reaktywne u chorych na cukrzycę typu 2 ze stomatopatią protetyczną.
Tytuł angielski: C-reactive protein in patients with type 2 diabetes and denture stomatitis.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 373.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

118/381
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Przemysław Gajdus, Tomasz Niedźwiedzki, Magdalena Łukaszewska, Rafał Zagalak.
Tytuł: Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Cz. 1.
Tytuł angielski: Selection of transfer copings and impression techniques using the Osteoplant Implant System as an example. Pt. 1.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 4, s. 273-279, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

119/381
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Przemysław Gajdus, Tomasz Niedźwiedzki, Bartosz Leda, Krzysztof Mazan, Rafał Zagalak.
Tytuł: Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Cz. 2. Opis przypadków klinicznych.
Tytuł angielski: Selection of transfer copings and impression techniques using the Osteoplant Implant System as an example. Pt. 2. Case reports.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 4, s. 280-284, il. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

120/381
Autorzy: Małgorzata Gałczyńska-Rusin, Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Jakość życia związana ze zdrowiem jamy ustnej - polska adaptacja i walidacja Ogólnego Wskaźnika Zdrowia Jamy Ustnej.
Tytuł angielski: Oral health related quality of life - polish adaptation and validation of the General Oral Health Assessment Index.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 364-365.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

121/381
Autorzy: Maciej Koralewski, Michał Wawrzyniak, Anna Ronij, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Leczenie protetyczne młodocianej pacjentki z wrodzonymi wadami rozwojowymi. Opis przypadku.
Tytuł angielski: The prosthetic treatment of teenage patient with congenital malformations. A case report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 402.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

122/381
Autorzy: Maciej Koralewski, Joanna Rybka, Agnieszka Marcinkowska, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Leczenie protetyczne pacjentów z rozszczepem podniebienia - opis przypadku.
Tytuł angielski: The prosthetic treatment of patients with cleft palate : a clinical report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 6, s. 484-487, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


123/381
Autorzy: Krzysztof Gawriołek, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Ocena parametrów ruchowych żuchwy podczas leczenia miorelaksacyjnego zaburzeń czynnościowych - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Assessment of mandibular movement parameters during myorelaxation treatment of temporomandiular disorders - preliminary report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 361-362.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

124/381
Autorzy: Joanna Rybka, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Ocena przypadków wystąpienia ziarniniaka szczelinowatego u użytkowników protez ruchomych.
Tytuł angielski: Evaluation of acanthoma fissuratum cases in removable denture wearers.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 395.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

125/381
Autorzy: Tomasz Kulczyk, Paweł Piotrowski, Tomasz Szyczewski.
Tytuł: Ocena wiedzy studentów V roku stomatologii z zakresu protokołu postępowania z implantoprotetyki fantomowej przed i po przeprowadzonych zajęciach.
Tytuł angielski: Evaluation of student's knowledge about surgical protocols and procedures performed during implant placement before after attending a course of phantom implantology.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 405.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

126/381
Autorzy: Anna Sójka, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Ocena występowania asymetrii w narządzie żucia na podstawie badania klinicznego i instrumentalnego.
Tytuł angielski: Evaluation of asymmetry in the masticatory system based on clinical and instrumental examination.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 361.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

127/381
Autorzy: Szymon Rzątowski, Wiesław Hędzelek, Przemysław Gajdus.
Tytuł: Odporność na zużycie precyzyjnych elementów retencyjnych.
Tytuł angielski: Wear resistance of precision attachments.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 377-378.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

128/381
Autorzy: Piotr Andrysiak, Agnieszka Marcinkowska, Leszek Kubisz, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Odpowiedź tworzywa akrylowego na ciągły i impulsowy bodziec temeraturowy.
Tytuł angielski: The response of acrylic materials to constant and impulse temperature stimulus.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 6, s. 493-500, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


129/381
Autorzy: Piotr Andrysiak, Agnieszka Marcinkowska, Leszek Kubisz, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Odpowiedź tworzywa akrylowego na ciągły i impulsowy bodziec temperaturowy.
Tytuł angielski: The response of acrylic materials to constant and pulse temperature stimulus.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 411.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

130/381
Autorzy: Krzysztof Gawriołek, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Pomiar prędkości ruchu odwodzenia/przywodzenia żuchwy - wykładnikiem dysfunkcji i postępów terapii zaburzeń czynnościowych.
Tytuł angielski: Measurement of mandibular opening/closing movement velocity - a parameter of dysfunction and therapy of temporomandibular disorders.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 388-389.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

131/381
Autorzy: Mariusz Pryliński, Ewa Sobolewska, Agata Prylińska, Bogumiła Frączak.
Tytuł: Powtarzalność wykonania uszczelniania obrzeża protezy całkowitej szczęki.
Tytuł angielski: Reproducibility of carving posterior palatal seal of complete maxillary denture.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 2, s. 128-132, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


132/381
Autorzy: Katarzyna Mehr, Stefan Włoch, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Przydatność miorelaksacji czynnej w zaburzeniach czynnościowych US podczas terapii ortodontycznej - badania wstępne.
Tytuł angielski: Potential for active myorelaxation in stomatognathic system dysfunctions during orthodontic therapy. Provisional results.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 387.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

133/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Małgorzata Gałczyńska-Rusin, Jacek Koczorowski.
Tytuł: Rekonstrukcja zwarcia z zastosowaniem stałych implantoprotez u osób starszych.
Tytuł angielski: Closed bite restorations with implant-supported fixed dentures in elderly patients.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 2, s. 94-101, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


134/381
Autorzy: Katarzyna Mehr, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Skuteczność przezskórnej stymulacji zakończeń nerwowych (TENS) w terapii hyperfunkcji mięśni układu stomatognatycznego - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Efficacy of transcutaneous electrical nerve stimulation in therapy (TENS) of stomatognathic system muscles hyperfunction - temporary report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 363-364.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

135/381
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Małgorzata Idzior-Haufa, Małgorzata Śmielecka, Barbara Dorocka-Bobkowska, Dominik Matkowski, Michał Wawrzyniak, Rafał Ziarkowski.
Tytuł: Subiektywna ocena koloru zębów a metody obiektywne.
Tytuł angielski: The subjective evaluation of the colour of teeth and objective methods.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 378.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

136/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Ewa Jundziłł-Bieniek.
Tytuł: Środowiskowe uwarunkowania zaburzeń psychopatologicznych u osób powyżej 65 roku.
Tytuł angielski: Environmental determinants of psychpathological disorders in persons aged over sixty five.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 3, s. 162-169, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


137/381
Autorzy: Rafał Brożek, Ryszard Koczorowski, Rafał Rogalewicz, Adam Voelkel.
Tytuł: Wpływ czasu na zmianę właściwości chemicznych miękkich mas wyścielających zanurzonych w różnych roztworach środków dezynfekcyjnych.
Tytuł angielski: The effect of time on the change of chemical properties of soft lining materials immersed in different denture disinfectants.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 377.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

138/381
Autorzy: Maciej Koralewski, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Wpływ metody badania urządzeniem Cadiax Compact na zapis kształtu łuku gotyckiego.
Tytuł angielski: The way of the method of examination with the Cadiax Compact on the shape of the Gothic arch.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 360.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

139/381
Autorzy: Agata Prylińska-Czyżewska, Karolina Karońska, Marta Rojecka, Mariusz Pryliński.
Tytuł: Wpływ środowiska wodnego na średnicowe napięcie rozciągające -DTS materiałów przeznaczonych do odbudowy zrębu zębinowego oraz żywic kompozytowych.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 379-380.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

140/381
Autorzy: Michał Wawrzyniak, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Wpływ uzupełnień protetycznych składających się z części metalowych a prądy galwaniczne występujące w jamie ustnej.
Tytuł angielski: The influence of dentures with metal elements on dental galvanism appearance in oral cavity.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 408.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

141/381
Autorzy: Paweł Piotrowski, Tomasz Kulczyk, Mariusz Glapiński, Tomasz Szyczewski.
Tytuł: Wprowadzenie zajęć z implantoprotetyki fantomowej do programu studiów stomatologii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
Tytuł angielski: Implementation of phantom implantology into the dental under-graduate curriculum of Poznan University of Medical Sciences.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 404-405.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

142/381
Autorzy: Tomasz Szyczewski, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Wydolność żucia a wybrane parametry układu stomatognatycznego u pacjentów po resekcji dna jamy ustnej rehabilitowanych protetycznie.
Tytuł angielski: The state of chewing effciency and other parameters of the stomatognathic system in the patients following floor of the mouth resection after prosthodontic treatment.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 370.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

143/381
Autorzy: Bartosz Leda, Tomasz Niedźwiedzki, Tomasz Łukaszewski, Anna Sójka, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Występowanie dysfunkcji narządu żucia w aspekcie wybranych zachowań behawioralnych.
Tytuł angielski: The occurrence of temporomandibular dysfunction in aspects of selected behavioral conduct.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 387-388.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

144/381
Autorzy: Krzysztof Makuch, Ryszard Koczorowski, Iwona Rykowska.
Tytuł: Zawartość tytanu w błonie śluzowej pokrywającej wgajające się śródkostne wszczepy systemu Osteoplant.
Tytuł angielski: Titanium contents in the gingival mucosa covering intraosseous Osteoplant implants.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 397.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

145/381
Autorzy: Monika Hemerling-Powidzka, Renata Brelińska, Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Zmiany w błonie śluzowej dziąsła pokrywającego tytanowe implanty śródkostne.
Tytuł angielski: Changes in the oral mucosa covering titanium intraosseous implants.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2010 : T. 60, nr 5, s. 382.
Uwagi: XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej". Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

146/381
Autorzy: Krzysztof Makuch, Ryszard Koczorowski, Iwona Rykowska.
Tytuł: Analiza zawartości tytanu w błonie śluzowej pokrywającej wgajające się stomatologiczne wszczepy śródkostne.
Tytuł angielski: Analysis of titanium contents in the gingival mucosa covering dental intraosseous implants.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 188.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

147/381
Autorzy: Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek, Rafał Zagalak, Magdalena Łukaszewska.
Tytuł: Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant.
Tytuł angielski: Selection of implant transfers and impression techniques on example of Osteoplant Implant System.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 160.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

148/381
Autorzy: Przemysław Gajdus, Rafał Zagalak, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Instrumentalna analiza stabilizacji wszczepów z zastosowaniem Ostell mentor.
Tytuł angielski: Analysis of implant stabilization using Ostell mentor.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 189.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

149/381
Autorzy: Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Karol Jóźwiak, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Jakościowa mikroanaliza chemiczna powierzchni metalowych wkładów koronowo-korzeniowych pozyskanych z jamy ustnej pacjenta.
Tytuł angielski: Qualitative chemical microanalysis of surfce of metallic post and cores from oral cavity.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 203.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

150/381
Autorzy: Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Wiesław Hędzelek, Magdalena Łukaszewska, Stefan Włoch.
Tytuł: Ocena kliniczna łączenia kompozytowego olicowania ze strukturą metalową protez stałych metodą Silicoater : 15-letnie obserwacje.
Tytuł angielski: Clinical evaluation of metal-resin interface of fixed dentures veneered according to the Silicoater technique : A 15-year study.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 1, s. 50-55, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


151/381
Autorzy: Arkadiusz Rutkowski, Mariusz Pryliński, Marta Rojecka.
Tytuł: Ocena sił połączenia tworzyw akrylowych z powierzchnią żywicy acetalowej.
Tytuł angielski: Evaluation of the bonding strength of different acrylics to acetal resin.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 171-172.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

152/381
Autorzy: Anna Sójka, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Ocena wpływu szyn okluzyjnych na ruchy w stawach skroniowo-żuchwowych przy pomocy aparatu Arcus digma.
Tytuł angielski: The influence of occlusal splints on TMJ movements using the arcus digma system.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 2, s. 86-94, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


153/381
Autorzy: Maria Kruszyńska-Rosada, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Karolina Gerreth, Adam Zawadka, Bartosz Liweń, Ewa Gromadzińska-Zapłata, Barbara Lempe, Aneta Adamowicz-Wieszczeczyńska, Wiesław Hędzelek, Maria Borysewicz-Lewicka.
Tytuł: Protetyczne potrzeby lecznicze dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych w Wielkopolsce.
Tytuł angielski: Needs for prosthetic treatment among disabled and chronically ill children in the province of Wielkopolska.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 2, s. 104-109, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


154/381
Autorzy: Magdalena Łukaszewska, Wiesław Hędzelek, Rafał Zagalak, Katarzyna Kowalska, Renata Brelińska, Karol Jóźwiak.
Tytuł: Przygotowanie preparatów histologicznych nieodwapnionej kości i implantu tytanowego do oceny procesu osteointegracji.
Tytuł angielski: Preparation of histological specimens of undecalcified bone and titanium implant for evaluation of osseointegration.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 159.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

155/381
Autorzy: Michał Wawrzyniak, Maciej Koralewski, Wiesław Hędzelek, Renata Michalska, Jarosław Plewik.
Tytuł: Rehabilitacja narządu żucia dorosłych pacjentów z rozszczepem podniebienia nie leczonych wcześniej protetycznie - opis ptrzypadków.
Tytuł angielski: Rehabilitation of adults0 masticatory system with cleft palate which have never been prostodonticly treated - case studies.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 202.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

156/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Małgorzata Gałczyńska-Rusin.
Tytuł: Rekonstrukcje zwarciowo-zgryzowe z zastosowaniem stałych implantoprotez.
Tytuł angielski: Closed bite restorations with implant-supported fixed dentures.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 187.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

157/381
Autorzy: Stefan Włoch, Jerzy Łakomski, Katarzyna Mehr.
Tytuł: Relaksacja mięśni - konieczny element diagnostyki, terapii, rehabilitacji i metod edukacyjnych przy zaburzeniach czynnościowych US.
Tytuł angielski: Relaxation of the muscles a necessary factor of diagnosis, therapy, rehabilitation and education methods in dysfunction of stomatognathic system.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 173.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

158/381
Autorzy: Maria Gawriołek, Ryszard Koczorowski, Luis F.V. Ferreira, Marek Sikorski.
Tytuł: Trwałość barwy i luminescencji wybranych protetycznych materiałów ceramicznych w warunkach in vitro.
Tytuł angielski: Color and luminescence stability of selected dental ceramic materials in vitro.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 182.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

159/381
Autorzy: Anna Mazur-Koczorowska, Ewa Sikorska, Alina Krawczyk, Marek Sikorski, Janina Stopa.
Tytuł: Właściwości luminescencyjne wybranych estetycznych materiałów kompozytowych - badania wstepne.
Tytuł angielski: Luminescence of selected dental aesthetic composites - pilot study.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 209-210.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

160/381
Autorzy: Mariusz Pryliński.
Tytuł: Wpływ bondingu Ceram-Bond na wytrzymałość połączenia stopu niklowo-chromowanego ze szkliwem zębów. Badania laboratoryjne.
Tytuł angielski: The effect of Ceram-Bond on the strenght of nickel-chromium alloy bond. Laboratory studies.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 5, s. 356-360, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


161/381
Autorzy: Agata Prylińska, Mariusz Pryliński, Marta Rojecka.
Tytuł: Wpływ preparatu Ceramic-Primer na siłę wiązania wewnątrzustnych systemów do naprawy uzupełnień metalowo-ceramicznych.
Tytuł angielski: Influence material Ceramic-Primer on ahear bond strengths of intraoral repair systems to porcelain-metal restorations.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 179.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

162/381
Autorzy: Rafał Brożek, Ryszard Koczorowski, Adam Voelkel, Rafał Rogalewicz.
Tytuł: Wpływ środków do dezynfekcji protez ruchomych na zmiane właściwości chemicznych elastycznych materiałów protetycznych.
Tytuł angielski: The influence of denture cleansers on the change of chemical properties of elastic dental materials.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 180-181.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

163/381
Autorzy: Anna Sójka, Olgierd Schneider, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Wpływ typu osobowości na występowanie objawów DNŻ.
Tytuł angielski: Influence of type personality in TMD.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 177.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

164/381
Autorzy: Barbara Dorocka-Bobkowska, Magdalena Łukaszewska, Anna Szumała-Kąkol, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Bogna Wierusz-Wysocka.
Tytuł: Wybrane cechy grzybów drożdżopodobnych występujących w stomatopatiach protetycznych u chorych na cukrzycę typu 2.
Tytuł angielski: Characteristics of selected features of yeast-like fungi in denture stomatitis in type-2 diabetes.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 201.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

165/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Ewa Jundziłł-Bieniek.
Tytuł: Występowanie objawów depresyjnych u osób w wieku podeszłym i ich wpływ na adaptacje do uzupełnień protetycznych.
Tytuł angielski: The prevalence of depressive symtomps in elderly people and its influence on adaptation to dentures.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 4, s. 236-248, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

166/381
Autorzy: Katarzyna Mehr, Stefan Włoch, Paweł Piotrowski, Krzysztof Gawriołek, Mariusz Glapiński.
Tytuł: Zapotrzebowanie na współpracę interdyscyplinarną w terapii zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego.
Tytuł angielski: The need for interdisciplinary cooperation in therapy of stomatognathic system dysfunctions.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 206.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

167/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Ewa Jundziłł-Bieniek.
Tytuł: Zastosowanie testów psychometrycznych w leczeniu pacjentów w wieku starczym.
Tytuł angielski: Use of psychometric tests in the treatment of elderly patients.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2009 : T. 59, nr 3, s. 168.
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

168/381
Autorzy: Maciej Marcinowski, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Analiza badań nad skutecznością nauczania prowadzonego z wykorzystaniem programu komputerowego Interactive 3D Tooth Atlas.
Tytuł angielski: Analysis of introduction 3D Interactive Tooth Atlas into teaching dental anatomy.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 333.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

169/381
Autorzy: Krzysztof Makuch, Ryszard Koczorowski, Iwona Rykowska.
Tytuł: Analiza zawartości tytanu w błonie śluzowej pkrywającej wgajające się wszczepy śródkostne - badanie wstępne.
Tytuł angielski: Analysis of titanum contents in the gingival mucosa covering two-stage intraosseous implants - introductory research.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 362.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

170/381
Autorzy: B[arbara] Dorocka-Bobkowska, A. Szumała-Kąkol, K[inga] Leśniewska, M[agdalena] Łukaszewska.
Tytuł: Charakterystyka flory grzybiczej i stężenie wydzielniczej IgA w ślinie u chorych ze stomatopatią.
Tytuł angielski: Yeast-like fungi and salivary IgA in denture stomatitis.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 362.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

171/381
Autorzy: Beata Bielicka, Teresa Matthews-Brzozowska, Mirosława Bartkowiak, Elwira Urban, Magdalena Tomasz.
Tytuł: Kompleksowe leczenie koronowo-korzeniowego złamania zęba przedtrzonowego - opis przypadku.
Tytuł angielski: Holistic approach in the management of subgingival fractured premolar tooth : a case report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 352-353.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

172/381
Autorzy: Marek Ziętek, Maria Borysewicz-Lewicka, Justyna Opydo-Szymaczek.
Tytuł: Live. Learn. Laugh. w Polsce. "Program stomatologicznej edukacji prozdrowotnej dla przyszłych rodziców".
Tytuł angielski: "Implementing a dental education program for parents-to-be".
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 1, s. 65-66.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

173/381
Autorzy: Mariusz Glapiński, Tomasz Szyczewski, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Materiały wyciskowe używane do czynnościowego odwzorowania ubytków podniebienia - ocena parametrów po związaniu.
Tytuł angielski: Impression materials for functional projecting of lacks of the palate - evaluation of after setting properties.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 343.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

174/381
Autorzy: Monika Hemerling, Agnieszka Malińska, Ryszard Koczorowski, Renata Brelińska.
Tytuł: Ocena morfologiczna błony śluzowej pokrywającej dwuetapowe wszczepy śródkostne w okresie ich wgajania.
Tytuł angielski: Morphological evaluation of gingival mucosa covering two-stage intraosseous implants during the healing period.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 361.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

175/381
Autorzy: Krzysztof Gawriołek, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Ocena skuteczności aktywnej relaksacji mięśniowej w bólowych postaciach zaburzeń czynnościowych za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS) - doniesienia wstępne.
Tytuł angielski: Efficacy assessment of active muscles relaxation in painful forms of functional disorders of masticatory system with Visual Analog Scale (VAS) - pilot study.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 370.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

176/381
Autorzy: Mariusz Glapiński, Katarzyna Mehr, Stefan Włoch.
Tytuł: Ocena skuteczności stosowania ćwiczeń relaksacyjnych mięśni żujących - badania przy użyciu Arcus digma.
Tytuł angielski: Efficacy in relaxing exercises of masticatory muscles : studies using Arcus digma.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 370-371.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

177/381
Autorzy: Anna Sójka, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Ocena występowania objawów dysfunkcji narządu żucia w grupie studentów 20-25 lat.
Tytuł angielski: Assesment of the occurence of TMD symptoms in the group of 20-25 year-old students.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 4, s. 259-266, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Praca prezentowana na XXV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS, Pogorzelica, 8-10 listopada 2007 r.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


178/381
Autorzy: Paweł Piotrowski, Katarzyna Mehr, Barbara Maciejewska, Bożena Wiskirska-Woźnica.
Tytuł: Ocena zaburzeń słuchowych u pacjentów z dysfunkcjami narządu żucia.
Tytuł angielski: Evaluation of auditory disturbances in patients with dysfunction of stomatognathic system.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 369-370.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

179/381
Autorzy: Piotr Andrysiak, Wiesław Hędzelek, Zdzisław Błaszczak.
Tytuł: Odporność na promieniowanie lasera CO2 wybranych materiałów używanych do odbudowy filarów protez stałych.
Tytuł angielski: The resistance to carbon dioxide laser radiation of chosen materials used for fixed dentures' abutments restorations.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 324-325.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

180/381
Autorzy: Anna Sójka, Wiesław Hędzelek, Olgierd Schneider.
Tytuł: Porównanie częstości i nasilenia dysfunkcji narządu żucia za pomocą wskaźników Helkimo Ai, Di i Occlusal Index.
Tytuł angielski: The comparison of occurance of TMD by using Helkimo Ai, Di and Occlusal Index.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 336.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

181/381
Autorzy: Tomasz Szyczewski, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Porównanie wydolności żucia u pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie szczęki lub żuchwy.
Tytuł angielski: The chewing efficiency comparison among the patients following partial resection in the maxilla or mandible.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 342.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

182/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Krzysztof Makuch, Monika Hemerling, Rafał Brożek.
Tytuł: Problemy lecznicze starszych pacjentów z zespołem kombinowanym.
Tytuł angielski: Treatment problems of eldery patients with combination syndrome.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 323.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

183/381
Autorzy: Teresa Matthews-Brzozowska, Paweł Bohater, Małgorzata Bohater, Patrycja Downarowicz.
Tytuł: Rehabilitacja protetyczna zgryzu krzyżowego całkowitego - opis przypadku.
Tytuł angielski: Prosthodontic rehabilitation of crossbite occlusion - a case report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 353.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

184/381
Autorzy: Maciej Koralewski, Zdzisław Krysiński.
Tytuł: Relaksacyjna płyta podjęzykowa RPP a zmiana napięcia mięśni żwaczy i skroniowych u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego.
Tytuł angielski: The relaxing sublingual plate - the RSP and the thickness of tension of muscles masseter and temporal in patients with the dysfunction of stomatognathic system.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 334-335.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

185/381
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Agnieszka Marcinkowska, Leszek Kubisz, Marlena Gauza.
Tytuł: Rozpoznawanie wybranych materiałów stomatologicznych na podstawie badania temperaturowej zależności przewodnictwa elektrycznego.
Tytuł angielski: The identification of chosen dental materials on the base of temperature dependence of electrical conductivity.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 366-367.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

186/381
Autorzy: Teresa Matthews-Brzozowska, Magdalena Tomasz, Paweł Bohater, Małgorzata Bohater.
Tytuł: Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne u pacjentki z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia - opis przypadku.
Tytuł angielski: Combined orthodontic-prosthetic treatment of the patient with functional masticatory disorders - case report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 352.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

187/381
Autorzy: Rafał Brożek, Rafał Rogalewicz, Adam Voelkel, Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Uwalnianie związków chemicznych z akrylanowych materiałów elastycznych pod wpływem środków dezynfekcyjnych.
Tytuł angielski: Releasing chemical compounds from acrylic-based elastic materials under the influence of denture cleansers.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 342-343.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

188/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Wszczepy śródkostne Ilerimplant jako filary stałych i ruchomych protez.
Tytuł angielski: The use of Ilerimplant intraosseous implants as abutments of fixed and removable dentures.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 361.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

189/381
Autorzy: Agnieszka Marcinkowska, Wiesław Hędzelek, Leszek Kubisz, Marlena Gauza.
Tytuł: Wykorzystanie temperaturowej zależności przewodnictwa elektrycznego materiałów stomatologicznych do ich identyfikacji.
Tytuł angielski: The temperature dependence of electrical conductivity as a method for identifying dental materials.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 3, s. 171-177, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Praca wygłoszona na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS, Pogorzelica, 8-10 listopada 2007 r.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


190/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Ewa Jundziłł-Bieniek.
Tytuł: Występowanie zaburzeń depresyjnych u osób w wieku podeszłym i ich wpływ na adaptację do uzupełnień protetycznych.
Tytuł angielski: The prevalence of depressive disorders in eldery people and its influence on adaptation to dentures.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 339.
Uwagi: XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

191/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Zastosowanie implantów śródkostnych do retencji częściowych ruchomych protez zębowych - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: The use of endosseous implants to provide retention for partial removable dentures - case studies.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 4, s. 252-258, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


192/381
Autorzy: R[yszard] Koczorowski.
Tytuł: Alternatywne retencje overdenture bezzębnej żuchwy opartej na dwóch wszczepach śródkostnych.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 5 supl., s. 51-52.
Uwagi: XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Pogorzelica, 8-10 XI 2007 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

193/381
Autorzy: Mariusz Pryliński, Honorata Shaw.
Tytuł: Aspiracje studentów techniki dentystycznej Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego nauczanych w trybie licencjackim.
Tytuł angielski: Future aspirations of dental technology students attending a licensing course in Poznań University of Medical Sciences.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 3, s. 215-218, bibliogr. streszcz. suum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


194/381
Autorzy: Barbara Dorocka-Bobkowska, Anna Szumała-Kąkol.
Tytuł: Badania mikrobiologiczne jamy ustnej u chorych na cukrzycę typu 2 ze stomatopatią protetyczną.
Tytuł angielski: Microbiological study of the oral cavity in patients with type 2 diabetes and denture stomatitis.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 2, s. 89-96, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


195/381
Autorzy: M[ariusz] Pryliński, Paweł Piotrowski.
Tytuł: Badania siły wiązania wewnątrzustnych systemów do naprawy uzupełnień ceramiczno-metalowych.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 5 supl., s. 49-50.
Uwagi: XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

196/381
Autorzy: Zdzisław Krysiński.
Tytuł: Listy do Redakcji. [Dotyczy artykułu Teresy Sierpińskiej i Marii Gołębiewskiej na temat : Wpływ częściowych ruchomych protez osiadających na poprawę funkcji żucia].
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 5, s. 377.
Typ publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

197/381
Autorzy: R[yszard] Koczorowski, M[onika] Hemerling.
Tytuł: Mikroflora łoża implantów niezintegrowanych z kością w teście perioanalizy (doniesienia wstępne).
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 5 supl., s. 51.
Uwagi: XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Pogorzelica, 8-10 XI 2007 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

198/381
Autorzy: Piotr Andrysiak, Wiesław Hędzelek, Zdzisław Błaszczak, Zenon Woźniak.
Tytuł: Możliwość uszkodzenia materiałów złożonych oraz pokrewnych podczas plastyki tkanek miękkich wykonywanej za pomocą promieniowania lasera CO2.
Tytuł angielski: The possibility of damaging of composite and similar materials as a side effect during soft tissue procedures with CO2 laser.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 5, s. 363-370, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


199/381
Autorzy: R[yszard] Koczorowski, E[wa] Jundziłł-Bieniek.
Tytuł: Obiektywna i subiektywna ocena potrzeb protetycznych u pacjentów powyżej 65 roku życia.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 5 supl., s. 54-55.
Uwagi: XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Pogorzelica, 8-10 XI 2007 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

200/381
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Zdzisław Błaszczak, Piotr Andrysiak, Michał Kaczmarek.
Tytuł: Ocena powierzchni wybranych materiałów protetycznych po aplikacji promieniowania lasera CO2 w różnych warunkach gęstości mocy.
Tytuł angielski: Evaluation of prosthetic materials surface after carbon dioxide laser application in different density conditions.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 3, s. 192-198, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


201/381
Autorzy: R[afał] Brożek, R[afał] Rogalewicz, R[yszard] Koczorowski.
Tytuł: Oznaczanie związków organicznych uwalnianych z elastycznych materiałów polimerowych.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 5 supl., s. 56.
Uwagi: XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Pogorzelica, 8-10 XI 2007 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

202/381
Autorzy: R[yszard] Koczorowski, M[aria] Gawriołek, J[oanna] Siniawska.
Tytuł: Protetyczne potrzeby stomatologiczne pensjonariuszy Domów Opieki Społecznej w Wielkopolsce.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 5 supl., s. 55.
Uwagi: XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Pogorzelica, 8-10 XI 2007 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

203/381
Autorzy: Beata Bielicka, Patrycja Downarowicz, Beata Kawala, Teresa Matthews-Brzozowska.
Tytuł: Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych - opis przypadku.
Tytuł angielski: Combined orthodontic and prosthetic treatment in severe oligodontia : a case report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 4, s. 276-280, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


204/381
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Roman Wachowiak, Agnieszka Marcinkowska.
Tytuł: Spektrofotometria w podczerwieni jako metoda pomocnicza w identyfikacji materiałów stomatologicznych.
Tytuł angielski: The infrared spectroscopy as supportive method of identification of dental materials.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 2, s. 132-137, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


205/381
Autorzy: Agnieszka Marcinkowska, Wiesław Hędzelek, Roman Wachowiak.
Tytuł: Spektrofotometryczna analiza wybranych nieorganicznych i organicznych materiałów stomatologicznych.
Tytuł angielski: Spectroscopic analysis of selected inorganic and organic dental materials.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 4, s. 281-287, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


206/381
Autorzy: Paweł Piotrowski, Agnieszka Marcinkowska, Szymon Rzątowski.
Tytuł: Wpływ środków do nasączania i impregnacji nici retrakcyjnych na odwzorowanie granicznej linii szlifowania.
Tytuł angielski: The influence of medicaments in retraction cords on reproduction of preparation line.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 5, s. 371-379, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


207/381
Autorzy: Anna Sójka, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Zastosowanie aparatu Arcus digma w diagnostyce i leczeniu bólowej postaci dysfunkcji narządu żucia - opis przypadków.
Tytuł angielski: Application of the Arcus digma system in the diagnosis and treatment of painful TMJ dysfunction : Case reports.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 6, s. 419-424, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


208/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski.
Tytuł: Zastosowanie zamków ASC-52 jako elementów retencyjnych dolnej protezy wspartej na dwóch wszczepach filarowych. Opis przypadku.
Tytuł angielski: ASC-52 attachments as retentive elements in a mandibular denture supported on two implants. A case study.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 1, s. 56-59, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


209/381
Autorzy: Barbara Dorocka-Bobkowska, Agnieszka Marcinkowska, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: 29 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Protetycznego EPA 2005 oraz 23 Konferencja Sekcji Protetyki PTS Poznań/Polska, 1-3 września 2005 r.
Tytuł angielski: 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association Poznań/Poland, 1-3 September 2005.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 1, s. 69-71, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

210/381
Autorzy: B[arbara] Dorocka-Bobkowska, W[iesław] Hędzelek, A[nna] Szumała-Kąkol, J[ustyna] Otulakowska-Skrzyńska.
Tytuł: Badania mikrobiologiczne jamy ustnej u chorych na cukrzycę typu 2 ze stomatopatią protetyczną.
Tytuł angielski: Microbiological study of the oral cavity in patients with type 2 diabetes and denture stomatitis.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 50-51.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

211/381
Autorzy: W[iesław] Hędzelek, L[eszek] Kubisz, A[gnieszka] Marcinkowska.
Tytuł: Badania temperaturowej zależności przewodnictwa elektrycznego stomatologicznych materiałów złożonych.
Tytuł angielski: Studies on the temperature dependence of electrical conductivity of the dental composite materials.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 60-61.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

212/381
Autorzy: P[iotr] Andrysiak, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Badanie SEM powierzchni wybranych materiałów stomatologicznych po aplikacji promieniowania lasera CO2 w różnych warunkach gęstości mocy.
Tytuł angielski: SEM examinations of prosthetic materials surface after carbon dioxide laser application in different density conditions.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 43.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

213/381
Autorzy: J[ustyna] Otulakowska-Skrzyńska, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Biodeterioracja cementów dentystycznych zastosowanych do osadzenia protez stałych.
Tytuł angielski: Biodeterioration of dental cements used to seatment of fixed dentures.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 35-36.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

214/381
Autorzy: B[arbara] Dorocka-Bobkowska, A[nna] Szumała-Kąkol, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Charakterystyka grzybów drożdżopodobnych izolowanych w stomatopatiach protetycznych.
Tytuł angielski: Characteristics of yeast-like fungi isolated from denture stomatitis.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5, s. 403.
Uwagi: Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód. Warszawa, 18-20 V 2006 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

215/381
Autorzy: Sz[ymon] Rzątowski, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Charakterystyka siły retencji wybranych typów elementów precyzyjnych.
Tytuł angielski: Characteristics of the retention force of selected types of precise elements.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 30.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

216/381
Autorzy: P[rzemysław] Gajdus, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Mechaniczna ocena modyfikowanego zbrojenia aramidowego w tworzywie akrylowym.
Tytuł angielski: Mechanic evaluation of the modified aramid reinforcement in acrylic material.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 43-44.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

217/381
Autorzy: S[tefan] Włoch, J[erzy] Łakomski, K[atarzyna] Mehr.
Tytuł: Możliwości leczenia bruksizmu w stomatologii.
Tytuł angielski: Possibilities of bruxism therapy in dentistry.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 42.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

218/381
Autorzy: W[iesław] Hędzelek, S[tanisław] Grajewski, R[afał] Zagalak.
Tytuł: Możliwość zastosowania zmodyfikowanych elementów systemu Osteoplant w leczeniu implantologicznym.
Tytuł angielski: Possibility of using modified elements of Ostoplant system in implant treatment.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5, s. 402.
Uwagi: Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód. Warszawa, 18-20 V 2006 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

219/381
Autorzy: Z[dzisław] Krysiński.
Tytuł: Niektóre zagadnienia związane z ponownym wykonaniem uzupełnienia protetycznego w bezzębiu.
Tytuł angielski: Some problems connected with renewed execution of prosthetic completion in toothlessness.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 6, s. 484.
Uwagi: Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód. Warszawa, 18-20 V 2006 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

220/381
Autorzy: M[ariusz] Glapiński, S[tanisław] Grajewski, P[aweł] Piotrowski.
Tytuł: Niepowodzenie rehabilitacji protetycznej pacjenta z wszczepem wprowadzonym w kość jarzmową.
Tytuł angielski: Failure of prosthetic rehabilitation in the patient with the implant in the zygomatic bone.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 59.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

221/381
Autorzy: K[atarzyna] Mehr, B[ogdan] Miśkowiak, P[aweł] Piotrowski, T[eresa] Matthews-Brzozowska.
Tytuł: Ocena przydatności technik barwienia preparatów twardych tkanek zębów bydła.
Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of staining technique of hard tissuses of the bovine teeth.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 62-63.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

222/381
Autorzy: P[rzemysław] Gajdus, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Oczekiwania lecznicze pacjentów z wadami wrodzonymi i nabytymi twarzoczaszki.
Tytuł angielski: Therapeutical expectations of patients with congenital and acquired craniofacial abnormalities.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5, s. 399.
Uwagi: Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód. Warszawa, 18-20 V 2006 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

223/381
Autorzy: T[eresa] Matthews-Brzozowska, K[atarzyna] Mehr, P[aweł] Piotrowski, J[anina] Stopa.
Tytuł: Powierzchnia okluzyjna zębów przedtrzonowych w badaniach doświadczalnych.
Tytuł angielski: Occlusal surface of premolar teeth in experimental studies.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 61.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

224/381
Autorzy: K[atarzyna] Mehr, P[aweł] Piotrowski.
Tytuł: Przydatność technik relaksacyjnych i muzykoterapeutycznych w protetyce stomatologicznej - badania tymczasowe.
Tytuł angielski: Usefullnes of relaxation and musicotherapeutic techniques in prosthodontics - temporary studies.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 50.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

225/381
Autorzy: M[aciej] Koralewski, E[lżbieta] Kajak-Kucemba.
Tytuł: Rehabilitacja protetyczna zębami ćwiekowymi Logana z wrodzonym rozdwojeniem przełyku.
Tytuł angielski: Prosthetic rehabilitation with Logan crowns in patients with congenital esophageal bifurcation.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5, s. 399.
Uwagi: Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód - Wschód. Warszawa, 18-20 V 2006 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

226/381
Autorzy: K[atarzyna] Mehr, T[eresa] Matthews-Brzozowska, B[ogdan] Miśkowiak, P[aweł] Piotrowski.
Tytuł: Szkliwo powierzchni gładkich - badania mikroskopowe ludzkich stałych zębów bocznych.
Tytuł angielski: Smooth surface enamel - microscopic studies on human permanent lateral teeth.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 44.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

227/381
Autorzy: P[aweł] Piotrowski, M[ariusz] Glapiński.
Tytuł: Trybochemiczne łączenie silikonowych obturatorów z chromo-kobaltowymi płytami protez pooperacyjnych.
Tytuł angielski: Tribochemical connecting silicone obturators with the chromium-cobalt bases of postsurgical dentures.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 45-46.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

228/381
Autorzy: R[afał] Ziarkowski, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Wspomagana komputerowo kontrola prawidłowego ustawienia zębów sztucznych w protezach ruchomych.
Tytuł angielski: Computer-aided control of correct positioning of artificial teeth in removable dentures.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 53.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

229/381
Autorzy: M[aciej] Marcinkowski, P[aweł] Piotrowski.
Tytuł: Wybór metody leczenia przez pacjenta a efekt terapeutyczny.
Tytuł angielski: Choice of the treatment method by a patient vs therapeutic results.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 48.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

230/381
Autorzy: B[ogdan] Miśkowiak, K[atarzyna] Mehr, M[ałgorzata] Partyka, P[aweł] Piotrowski, T[eresa] Matthews-Brzozowska.
Tytuł: Wybrane techniki barwienia w badaniach histologicznych zębów ludzkich.
Tytuł angielski: Selected staining techniques in histological examinations of human teeth.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 52-53.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

231/381
Autorzy: T[omasz] Szyczewski, P[aweł] Piotrowski.
Tytuł: Wydolność żucia u pacjentów po częściowej resekcji żuchwy.
Tytuł angielski: Chewing efficiency in patients after partial resection of the mandible.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 58.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

232/381
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Szymon Rzątowski.
Tytuł: Wykorzystanie precyzyjnych elementów prefabrykowanych dla uzyskania optymalnego prowadzenia protezy ruchomej.
Tytuł angielski: Utilisation of precise elements produced for obtaining optimal guidance to the restoration.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 3, s. 186-190, il. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


233/381
Autorzy: R[yszard] Koczorowski, B[eata] Czarnecka, R[afał] Brożek.
Tytuł: Wytrzymałość na rozciąganie wybranych miękkich mas wyściełających.
Tytuł angielski: Tensile strength of selected soft lining materials.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 63.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

234/381
Autorzy: A[nna] Sójka, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Zastosowanie aparatu Arcus digma w leczeniu bólowej postaci dysfunkcji narządu żucia.
Tytuł angielski: Application of the Arcus digma system in the treatment of painful temporomandibular joint dysfunction.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 42-43.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

235/381
Autorzy: M[aciej] Koralewski, P[aweł] Büttner.
Tytuł: Zastosowanie wybranych metod fizjoterapeutycznych w leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia.
Tytuł angielski: Selected physical therapy modalities in the treatment of functional disorders in stomatognathic system.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 5 supl., s. 40.
Uwagi: XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne metody, techniki i materiały stosowane w rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego". Gdańsk, 13-14 X 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

236/381
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Agnieszka Marcinkowska.
Tytuł: 28 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Protetycznego EPA 2004, Kuadasi /Izmir/Turcja, 16-18 września 2004.
Tytuł angielski: 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association EPA 2004, Kuadasi/Izmir/Turkey, 16-18 September 2004.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 2, s. 144-146.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

237/381
Autorzy: Wiesław Hędzelek.
Tytuł: 40-lecie "Protetyki Stomatologicznej".
Tytuł angielski: 40th anniversary of "Prosthodontics".
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 6, s. 415.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

238/381
Autorzy: Agata Czajka-Jakubowska, Hajfeng Chen, Brian H. Clarkson, Janina Stopa.
Tytuł: A new generation of microscope for imaging biological samples.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 127.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

239/381
Autorzy: Paweł Piotrowski.
Tytuł: A tribochemical method of connecting a silicone obturator with the metal base of a postsurgical dentures.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 102.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

240/381
Autorzy: Anna Kurhańska-Flisykowska, Magdalena Sobieska, Agnieszka Wasiewicz.
Tytuł: Acute phase reaction after complex treatment in refractory periodontitis.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 53-54.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

241/381
Autorzy: Anna Wędrychowicz-Welman, Anna Prymas, Paweł Lewandowski.
Tytuł: Application of laser fluorescence technique for diagnosis of caries on occlusal surfaces of lateral teeth.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 126.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

242/381
Autorzy: Zdzisław Krysiński.
Tytuł: Assessment of selected border contours of the working impressions of edentulous jaws : criterion of reproducibility.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 34-35.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

243/381
Autorzy: K[rystian] Szumiński, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Badania napięcia oraz przepływu prądu w jamie ustnej.
Tytuł angielski: Study on tension and current passage in oral cavity.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 4, s. 312.
Uwagi: XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Łagów Lubuski, 28-29 V 2004.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

244/381
Autorzy: Paweł Piotrowski, Zdzisław Krysiński, Szymon Rzątowski, Urszula Moczyńska.
Tytuł: Badania sił ścinających połączeń kompozytów z powierzchniami : ceramiczną, metalowo-ceramiczną i metalową.
Tytuł angielski: Investigation of shear strength of the bonds between composite and ceramic, composite and metalo-ceramic as well as composite and metal surfaces.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5, s. 374-379, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


245/381
Autorzy: Barbara Sikorska, Krzysztof Pawełczyk, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Badanie modyfikowanej powierzchni tytanu metodą spektroskopii elektronów Augera.
Tytuł angielski: Analysis of modyfied titanium surface by Auger electron spectroscopy.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 1, s. 62-67, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

246/381
Autorzy: Paweł Piotrowski, Zdzisław Krysiński, Szymon Rzątowski.
Tytuł: Bezpośrednia i pośrednia metoda wewnątrzustnej naprawy stałych uzupełnień metalowo-ceramicznych.
Tytuł angielski: Direct vs. indirect method of intraoral repairing of porcelain-fused-to-metal fixed partial dentures.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5, s. 380-385, il. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


247/381
Autorzy: M[agdalena] Urbanek-Brychczyńska, W[iesław] Hędzelek, A. Ciszewski, M[arek] Baraniak.
Tytuł: Charakterystyka właściwości korozyjnych stopów dentystycznych (cz. 2).
Tytuł angielski: Characteristics of corrosion features of dental alloys (pt 2).
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 4, s. 313.
Uwagi: XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Łagów Lubuski, 28-29 V 2004.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

248/381
Autorzy: Tomasz Szyczewski, Paweł Piotrowski, Leszek Lewandowski.
Tytuł: Chewing of patients following partial resection of the mandible.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 98.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

249/381
Autorzy: Krzysztof Sidorowicz, Jerzy Sokalski.
Tytuł: Clinical and radiological evaluation of bridges connecting implants to natural teeth.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 86-87.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

250/381
Autorzy: Tomasz Szyczewski, Paweł Piotrowski, Leszek Lewandowski, Piotr Świdziński.
Tytuł: Computer-aided analysis of speech in patients after mandibular resection.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 102-103.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

251/381
Autorzy: Magdalena Urbanek-Brychczyńska, Aleksander Ciszewski, Marek Baraniak.
Tytuł: Corrosion investigations of some dental alloys in selected solutions.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 131.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

252/381
Autorzy: Barbara Dorocka-Bobkowska, Ejvind Budtz-Jörgensen, Bogna Wierusz-Wysocka, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Denture stomatitis in type II diabetes mellitus - clinical and microbiological study.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 45-46.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

253/381
Autorzy: Marcin de Mezer, Jolanta Twardowska-Rajewska.
Tytuł: Dentures and other health features of mouth and body with elderly people.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 78.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

254/381
Autorzy: Marzena Wyganowska-Świątkowska.
Tytuł: Development of the human mandible in the early embrionic [!] period.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 79.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

255/381
Autorzy: Anna Prymas, Hanna Napiontek-Kubanek, Janina Stopa.
Tytuł: Disturbances in masticatory organ and development of defects of non-carious origin.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 124.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

256/381
Autorzy: Włodzimierz Łojewski, Anna Kurhańska-Flisykowska, Magdalena Sobieska.
Tytuł: Effectiveness of EMP in long lerm results in tooth with abutments.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 127.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

257/381
Autorzy: Elżbieta Paszyńska, Justyna Jurga-Krokowicz, Honorata Limanowska-Shaw.
Tytuł: Erosive toothwear and salivary differences between in patients with gastro-esophageal reflux disease (GERD) and bulimia nervosa.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 132.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

258/381
Autorzy: Barbara Sikorska, Wiesław Hędzelek, Ludwik Domka, Leszek Kubisz, Maria Iskra.
Tytuł: Estimation of adsorption of calcium phosphate to modified titanium surfaces.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 52.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

259/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Renata Kaczorowska, Antoni Pruszewicz.
Tytuł: Examination of palatal taste receptors in adults.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 120.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

260/381
Autorzy: Kamila Linkowska-Świdzińska, Ryszard Koczorowski, Teodor Świdziński.
Tytuł: Examination of the colour durability of selected prosthetic materials.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 75.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

261/381
Autorzy: Mariusz Glapiński, Zdzisław Krysiński.
Tytuł: Functional impression border measuring method using a computer-aided technique.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 128.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

262/381
Autorzy: Karina Pawlaczyk.
Tytuł: Immediate prosthetic treatment of children after loss of permanent maxillary incisors.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 121-122.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

263/381
Autorzy: Marek Baraniak, Aleksander Ciszewski, Magdalena Urbanek-Brychczyńska.
Tytuł: Influence of pH on corrosion of dental alloys.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 130-131.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

264/381
Autorzy: Agnieszka Marcinkowska, Roman Wachowiak, Wiesław Hędzelek.
Tytuł: Infrared spectroscopic identification of dental materials released during mastication.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 53.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

265/381
Autorzy: Jacek Kukuła, Barbara Biedziak, Edyta Sołkiewicz, Mateusz Kurzawski, Jerzy Sokalski.
Tytuł: Interdisciplinary treatment of hypodontia - case report.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 84-85.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

266/381
Autorzy: Zdzisław Krysiński, Mariusz Glapiński.
Tytuł: Metoda badania obrzeża wycisku czynnościowego przez pomiar odpowiadającego mu rowka na modelu gipsowym przy użyciu technik komputerowych.
Tytuł angielski: Functional impression border measuring method by measurement of the groove on the plaster model with using a computer-aided technique.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 3, s. 227.
Uwagi: XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Łagów Lubuski, 28-19 V 2004. Streszczenia.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

267/381
Autorzy: Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek, Ludwik Domka, Adrianna Malicka.
Tytuł: Modification of the surface of aramid fibres as reinforcement acrylic resins.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 70.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

268/381
Autorzy: Wiesław Hędzelek, Rafał Zagalak, Tomasz Łodygowski, Marcin Wierszycki.
Tytuł: Numerical evaluation of screw loosening problems in implant dentistry using three dimensional models.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 132-133.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

269/381
Autorzy: Zdzisław Krysiński, Anna Sójka.
Tytuł: Objawy dysfunkcji narządu żucia u młodocianych pacjentów z chorobami narządu ruchu - badania wstępne.
Tytuł angielski: The symptoms of the disorders of the masticatory system in juvenile patients with orthopedic dysfunctions - preliminary investigations.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 4, s. 267-272, tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


270/381
Autorzy: Katarzyna Mehr, Paweł Piotrowski, Teresa Matthews-Brzozowska.
Tytuł: Occlusal surface of premolar teeth - odontoglyphic, histomorphometric and electronomicroscopic studies.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 124-125.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

271/381
Autorzy: Beata Wiśniewska-Spychała, Marek Jemielity, Bartłomiej Perek, Tomasz Maksymiuk, Jerzy Sokalski.
Tytuł: Occurrence of periodontopathy among coronary patients.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 81.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

272/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Piotr Świdziński, Ewa Janknegt, Leszek Lewandowski.
Tytuł: Ocena tonu krtaniowego na podstawie analizy MDVP u pacjentów rehabilitowanych protetycznie po częściowej resekcji szczęki.
Tytuł angielski: Evaluation of laryngeal tone based on MDVP analysis in patients undergoing prosthodontic rehabilitation after partial maxillectomy.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 3, s. 174-179, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


273/381
Autorzy: W[iesław] Hędzelek, R[afał] Zagalak, T[omasz] Łodygowski, M[arcin] Wierszycki.
Tytuł: Ocena wpływu zaniku kości na ryzyko uszkodzeń mechanicznych implantów.
Tytuł angielski: Influence bone loss influence on risk risk of implant fractures.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 3, s. 227.
Uwagi: XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Łagów Lubuski, 28-19 V 2004. Streszczenia.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


274/381
Autorzy: W[iesław] Hędzelek, B[arbara] Sikorska, L[udwik] Domka, W[ojciech] Wieczorek, L[eszek] Kubisz.
Tytuł: Określenie adsorpcji fosforanu wapnia na modyfikowanej powierzchni tytanu.
Tytuł angielski: Determination of calcium phosphate adsorption on modified titanium surface.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 3, s. 230.
Uwagi: XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Łagów Lubuski, 28-19 V 2004. Streszczenia.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

275/381
Autorzy: Joanna Chłapowska, Maria Borysewicz-Lewicka.
Tytuł: On possibilities of reconstruction of broken frontal teeth in children.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 121.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

276/381
Autorzy: Ryszard Koczorowski, Anna Surdacka, Rafał Brożek.
Tytuł: Overdentures of the edentulous mandible supported on intraosseus implants.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 85-86.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

277/381
Autorzy: Zdzisław Krysiński, Szymon Rzątowski.
Tytuł: Podatność na zarysowanie powierzchni wilgotnych i suchych bloczków gipsowych o różnej twardości.
Tytuł angielski: Susceptibility to scratching of wet and dry surface of cast dental gypsum of different hardness.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 2, s. 139-143, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


278/381
Autorzy: B[artłomiej] Muszalski, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Porównanie właściwości mechanicznych lutujących cementów fosforanowych oraz materiałów nowej generacji, tzw. modyfikowanych.
Tytuł angielski: Comparison of mechanic properties of phosphate luting cements with new generation materials.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 4, s. 309.
Uwagi: XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Łagów Lubuski, 28-29 V 2004.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

279/381
Autorzy: P[rzemysław] Gajdus, W[iesław] Hędzelek.
Tytuł: Porównanie wytrzymałości mechanicznej płyt podniebiennych z różnych tworzyw sztucznych.
Tytuł angielski: Comparison of mechanical strength of palatal plates made of different plastics.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 3, s. 232.
Uwagi: XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Łagów Lubuski, 28-19 V 2004. Streszczenia.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

280/381
Autorzy: Paweł Piotrowski, Zdzisław Krysiński.
Tytuł: Pressure variations under complete upper dentures with a palatal relief lined with silicone elastomer.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 supl., s. 51.
Uwagi: EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

281/381
Autorzy: A[gnieszka] Marcinkowska, B[arbara] Dorocka-Bobkowska, Z[dzisław] Krysiński.
Tytuł: Przegląd współcześnie stosowanych materiałów do biologicznej odnowy tkanek.
Tytuł angielski: Review of contemporary used tissue conditioners.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 4, s. 312.
Uwagi: XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Łagów Lubuski, 28-29 V 2004.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

282/381
Autorzy: K[amila] Linkowska-Świdzińska, T[eodor] Świdziński, R[yszard] Koczorowski.
Tytuł: Spektrofotometryczna analiza porównawcza kolorników zębowych.
Tytuł angielski: Spectrophotometric comparative analysis of dental color-shade tabs.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 2, s. 147.
Uwagi: XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Łagów Lubuski, 28-29 V 2004.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

283/381
Autorzy: Maria Borysewicz-Lewicka, Zofia Sozańska.
Tytuł: Sprawozdanie z 92 Światowego Kongresu FDJ - New Delhi 2004, 10-13. 09. 2004.
Tytuł angielski: Report from the 92 Annual World Dental Congress FDJ - New Delhi, 10-13 september 2004.
Czasopismo: Protet. Stom.
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 4, s. 306-307, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe: