logo UMP Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

Zapytanie: STANDARDY MED
Liczba odnalezionych rekordów: 45Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/45
Autorzy: Artur Baszko, Waldemar Bobkowski, Aldona Siwińska.
Tytuł: Zabiegi ablacji RF w leczeniu zaburzeń rytmu serca u dzieci.
Tytuł angielski: Transcatheter radiofrequency ablation in children with cardiac arrhytmias.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 33 supl. nr 32, s. 66-72, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Wady wrodzone serca - rozpoznanie, leczenie, rokowanie. Nowości w kardiologii dziecięcej". Poznań, 5-6 IX 2008. Czasopismo posiada - Pkt Min. Nauki: 6.000
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


2/45
Autorzy: Waldemar Bobkowski, Artur Baszko, Aldona Siwińska.
Tytuł: Zastosowanie stałej stymulacji serca w pediatrii.
Tytuł angielski: Permanent cardiac pacing in children and adolescents.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 33 supl. nr 32, s. 73-79, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Wady wrodzone serca - rozpoznanie, leczenie, rokowanie. Nowości w kardiologii dziecięcej". Poznań, 5-6 IX 2008. Czasopismo posiada - Pkt Min. Nauki: 6.000
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


3/45
Autorzy: Aldona Siwińska, Waldemar Bobkowski.
Tytuł: Zwężenie cieśni aorty - patofizjologia, objawy kliniczne, rozpoznanie, od noworodka do dorosłego.
Tytuł angielski: Coarctation of the aorta in neonates, children and adults - pathophysiology, clinical manifestation and diagnosis.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 33 supl. nr 32, s. 33-39, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Wady wrodzone serca - rozpoznanie, leczenie, rokowanie. Nowości w kardiologii dziecięcej". Poznań, 5-6 IX 2008. Czasopismo posiada - Pkt Min. Nauki: 6.000
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


4/45
Pod red.: Joanny Książyk, Aldony Siwińskiej, Waldemara Bobkowskiego.
Tytuł: [Siódma] Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Wady wrodzone serca - rozpoznanie, leczenie, rokowanie. Nowości w kardiologii dziecięcej".
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 33 supl. nr 32, s. 1-132 s., il. tab. bibliogr.
Typ publikacji: PE
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

5/45
Autorzy: I[lona] Zagożdżon, A[leksandra] Żurowska, I[rena] Bałasz, A[nna] Boguszewska, S[ylwester] Prokurat, D[orota] Drożdż, M. Szczepańska, E[wa] Stefaniak, A[nna] Jander, H[elena] Ziółkowska, I[rena] Makulska, B[arbara] Kołłątaj, T[omasz] Jarmoliński, G[rzegorz] Siteń, R[oman] Stankiewicz, R[yszard] Wierciński.
Tytuł: Analiza zgonów w populacji dializowanych dzieci i młodzieży na podstawie danych z Polskiego Rejestru Dzieci Leczonych Nerkozastępczo (2000-2005).
Tytuł angielski: Rates and risk factors of mortality in children and adolescents on chronic dialysis. Data from the Polish National Registry for Children on Renal Replacement Therapy (2000-2005).
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 29 supl. nr 29, s. 14.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Jachranka k. Warszawy, 10-12 V 2007.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

6/45
Autorzy: M[arcin] Zaniew, J[acek] Zachwieja, B[artłomiej] Mroziński, D[ariusz] Sobczyk, M[aria] Lewandowska-Stachowiak, A[ldona] Siwińska.
Tytuł: Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) koreluje z czynnikami prognostycznymi dysfunkcji sercowo-naczyniowej u dzieci z nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: Asymmetric dimethylarginine (ADMA) correlates with prognostic factors of cardiovascular dysfunction in children with hypertension.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 29 supl. nr 29, s. 67.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Jachranka k. Warszawy, 10-12 V 2007.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/45
Autorzy: M[arcin] Zaniew, B[artłomiej] Mroziński, A[lfred] Warzywoda, E[wa] Stefaniak, A[ldona] Siwińska, J[acek] Zachwieja.
Tytuł: Ciśnienie tętna jest lepszym parametrem predykcyjnym kształtu lewej komory serca niż ambulatoryjny wskaźnik sztywności tętnic u dzieci z przewlekłą chorobą nerek.
Tytuł angielski: Pulse pressure is more predictive than ambulatory arterial stiffness index of left ventricular geometry in children with chronic kidney disease.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 29 supl. nr 29, s. 66.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Jachranka k. Warszawy, 10-12 V 2007.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

8/45
Autorzy: Waldemar Bobkowski, Artur Baszko, Krzysztof Błaszyk, Rafał Surmacz, Krzysztof Czyż, Jacek Białkowski, Romuald Ochotny, Aldona Siwińska.
Tytuł: Dylematy w trakcie leczenia częstoskurczu komorowego u chłopca z niewydolnością serca.
Tytuł angielski: Dilemmas in treatment of ventricular tachyarrhythmia in 16 years-old male with heart failure.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 30 supl. nr 30, s. 107-110, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Rola pediatry i kardiologa dziecięcego w opiece nad pacjentem z wadą wrodzoną serca po operacjach kardiochirurgicznych i zabiegach interwencyjnych. Bochnia, 7-8 IX 2007. Czasopismo posiada - Pkt Min. Nauki: 6.000
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

9/45
Autorzy: Zbigniew Kułaga, Alicja Krzyżaniak, Iwona Palczewska, Katarzyna Barwicka.
Tytuł: Dynamika narastania nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży - wybrana populacja polska na tle populacji USA.
Tytuł angielski: Speed of change of children and adolescents overweight and obesity prevalence - selected Polish population compared with USA population.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 4, nr 3, s. 267-271, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

10/45
Autorzy: A[nna] Latos-Bieleńska, A[nna] Materna-Kiryluk, M[agdalena] Badura, J[an] Mejnartowicz, M[aria] Kornacka, G[rzegorz] Bręborowicz, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, J[anusz] Gadzinowski, E. Gajewska, U[rszula] Godula-Stuglik, E[wa] Helwich, A[nna] Kondała-Chojnacka, M[aciej] Krawczyński, J[anusz] Limon, H[enryka] Sawulicka-Oleszczuk, J. Oleszczuk, M[aciej] Piróg, J[ózef] Rusin, J. Stańczyk, E[wa] Szwałkiewicz-Warowicka, J[anusz] Świetliński, M[ieczysław] Walczak, K[atarzyna] [J.] Wiśniewska.
Tytuł: Epidemiologia wad "letalnych" u noworodków w populacji polskiej na tle Europy.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 31, s. 44.
Uwagi: V Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne "Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków". Warszawa, 17-17 XI 2007.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/45
Autorzy: Wojciech Cichy, Natalia Guglas, Natalia Kobelska-Dubiel.
Tytuł: Leczenie żywieniowe w anoreksji.
Tytuł angielski: Nutritional treatment in anorexia.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 4, nr 4, s. 476-480, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: II Sympozjum "Standardy gastroenterologiczne, hepatologiczne i żywieniowe w praktyce lekarza rodzinnego i pediatry". Warszawa, 16-17 XI 2007 r.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

12/45
Autorzy: Anna Stolarczyk, Juliusz Przysławski.
Tytuł: Ocena sposobu żywienia - zarys problematyki.
Tytuł angielski: Assessment of dietary intake - a brief review.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 4, nr 4, s. 493-498, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: II Sympozjum "Standardy gastroenterologiczne, hepatologiczne i żywieniowe w praktyce lekarza rodzinnego i pediatry". Warszawa, 16-17 XI 2007 r.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

13/45
Autorzy: Wojciech Cichy, Jarosław Walkowiak, Marian Krawczyński, Aleksandra Lisowska.
Tytuł: Ocena tolerancji mleka o obniżonej zawartości laktozy MINILA w hipolaktazji typu dorosłych.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 4, nr 1, s. 120.
Uwagi: Sympozjum "Woda jako podstawowy składnik pokarmowy". Warszawa-Międzylesie, 18 V 2007.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

14/45
Autorzy: Bogda Skowrońska, Piotr Fichna.
Tytuł: Od otyłości prostej do cukrzycy typu 2 - diabesity u dzieci i młodzieży.
Tytuł angielski: From obesity to type 2 diabetes - diabesity in children and adolescents.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 4, nr 3, s. 277-281, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

15/45
Autorzy: A[ndrzej] Blumczyński, M[arcin] Zaniew, D[ariusz] Sobczyk, T[omasz] Krynicki, P[aweł] Kroll, A[ndrzej] Jankowski, J[acek] Zachwieja.
Tytuł: Odległe następstwa obserwowanych prenatalnie poszerzeń układu kielichowo-miedniczkowego.
Tytuł angielski: Distant sequelae of prenatally diagnosed enlargement of the renal collecting system.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 29 supl. nr 29, s. 43.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Jachranka k. Warszawy, 10-12 V 2007.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

16/45
Autorzy: H[elena] Ziółkowska, P. Skrzypczyk, B. Leszczyńska, A. Majcher, D[ominika] Adamczuk, M[aria] Roszkowska-Blaim, I[rena] Bałasz, M. Szczepańska, K[atarzyna] Zachwieja, A[nna] Kałużyńska, B[eata] Pacanowska, J[acek] Zachwieja, R[enata] Bednorz, R[yszard] Grenda, H[anna] Kipigroch.
Tytuł: Odpowiedź na leczenie hormonem wzrostu niskorosłości mocznicowej u dzieci z niewydolnością nerek.
Tytuł angielski: Response to the treatment with growth hormone of uremic short stature in children with renal failure.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 29 supl. nr 29, s. 15.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Jachranka k. Warszawy, 10-12 V 2007.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/45
Autorzy: D[anuta] Ostalska-Nowicka, J[acek] Zachwieja, M[ichał] Nowicki, A[urelia] Morawiec-Knysak, I[rena] Makulska, A[ldona] Siwińska.
Tytuł: Odpowiedź na leczenie steroidami u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym w czasie 5-letniej obserwacji, w odniesieniu do immunohistochemicznej ekspresji galektyny-1.
Tytuł angielski: Responses to steroids in children with idiopathic nephrotic syndrome : 5-year experience in galectin-1 related immunohistochemical study.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 29 supl. nr 29, s. 26.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Jachranka k. Warszawy, 10-12 V 2007.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

18/45
Autorzy: M[agdalena] Badura-Stronka, K[azimierz] Kozłowski, A. Połońska-Kirzewska, J. Korach, A[nna] Latos-Bieleńska.
Tytuł: Perinatalna postać hipofosfatazji - prezentacja przypadku.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 31, s. 136
Uwagi: V Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne "Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków". Warszawa, 17-17 XI 2007.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

19/45
Autorzy: E[wa] Stefaniak, A[lfred] Warzywoda, B[eata] Nikisch, M[ałgorzata] Warzywoda, J[acek] Zachwieja.
Tytuł: Próba leczenia tamoxifenem zaciskającego zapalenia otrzewnej - opis przypadku.
Tytuł angielski: Treatment of constrictive peritonitis with tamoxifen - a case history.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 29 supl. nr 29, s. 64.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Jachranka k. Warszawy, 10-12 V 2007.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/45
Autorzy: Aldona Siwińska, Waldemar Bobkowski.
Tytuł: Rola pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej w kontroli dzieci z zaburzeniami rytmu serca.
Tytuł angielski: The tasks of pediatricians and family doctors in management of children with cardiac arrhythmias.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 30 supl. nr 30, s. 45-48, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Rola pediatry i kardiologa dziecięcego w opiece nad pacjentem z wadą wrodzoną serca po operacjach kardiochirurgicznych i zabiegach interwencyjnych. Bochnia, 7-8 IX 2007. Czasopismo posiada - Pkt Min. Nauki: 6.000
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

21/45
Autorzy: D[orota] Dróżdż, J[acek] A. Pietrzyk, P[rzemysław] Korohoda, P[rzemko] Kwinta, L[idia] Krawentek, A[leksandra] Żurowska, I. Zogożdżon, I[rena] Bałasz-Chmielewska, I[ga] Leśniewska, D[anuta] Zwolińska, J[acek] Kleszczyński, I[rena] Makulska, K[rystyna] Szprynger, M. Szczepańska, M. Nowicki, A. Czupryniak, A[nna] Półtorak-Krawczyk, J[acek] Zachwieja, A[lfred] Warzywoda, E[wa] Stefaniak, M[aria] Roszkowska-Blaim, B. Leszczyńska, P. Perdeus, R[yszard] Grenda, S[ylwester] Prokurat, J[oanna] Śladowska, M. Lipka, R[oman] Stankiewicz, I[rena] Błądek, I[lona] Olszak-Szot.
Tytuł: Stan odżywienia i nawodnienia oceniany metodą analizy bioimpedancji u dzieci dializowanych otrzewnowo. Wyniki polskiego badania wieloośrodkowego.
Tytuł angielski: Nutritional and volemic status evaluated by bioimpedance analysis in peritoneally dialyzed children. Polish multicenter study results.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 29 supl. nr 29, s. 10.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Jachranka k. Warszawy, 10-12 V 2007.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

22/45
Autorzy: Dorota Drożdż, Przemysław Korohoda, Jacek A. Pietrzyk, Przemko Kwinta, Lidia Krawentek, Aleksandra Żurowska, Ilona Zagożdżon, Irena Bałasz-Chmielewska, Iga Leśniewska, Danuta Zwolińska, Jacek Kleszczyński, Irena Makulska, Krystyna Szprynger, Maria Szczepańska, Michał Nowicki, Aneta Czupryniak, Anna Półtorak-Krawczyk, Jacek Zachwieja, Alfred Warzywoda, Ewa Stefaniak, Maria Roszkowska-Blaim, Beata Leszczyńska, Piotr Perdeus, Ryszard Grenda, Sylwester Prokurat, Joanna Śladowska, Maryja Lipka, Roman Stankiewicz, Irena Błądek, Ilona Olszak-Szot.
Tytuł: Stan odżywienia i nawodnienia oceniany metodą analizy bioimpedancji u dzieci dializowanych otrzewnowo. Wyniki polskiego badania wieloośrodkowego.
Tytuł angielski: Nutritional and volemic status evaluated by bioimpedance analysis in peritoneally dialysed children. Polish multicenter study results.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 4, nr 1, s. 55-59, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


23/45
Autorzy: Alina Warenik-Szymankiewicz, Błażej Męczekalski.
Tytuł: Wpływ estrogenów na metabolizm tkanki kostnej w warunkach fizjologii i patologii.
Tytuł angielski: Estrogen influence on bone metabolism in physiology and pathology.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 4, nr 2, s. 143-145, bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


24/45
Autorzy: M. Kruk, M. Jaworski, J. Łukaszkiewicz, E. Karczmarewicz, P. Biliński, E. Czerwiński, A. Lewiński, E[wa] Marcinowska-Suchowierska, A. Milewicz, M[arek] Spaczyński, A. Uitterlinden, R[oman] S. Lorenc.
Tytuł: Wpływ polimorfizmu Bsml genu VDR na wysokość ciała u dorosłych mężczyzn i kobiet w populacji polskiej - badanie EPOLOS.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 4, nr 2, s. 192.
Uwagi: XVII Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne. Warszawa, 20 V 2006.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

25/45
Autorzy: A[leksander] Jamsheer, A[nna] Materna-Kiryluk, M[agdalena] Badura-Stronka, K[atarzyna] [J.] Wiśniewska, B[arbara] Więckowska, J[an] Mejnartowicz, A[nna] Balcar-Boroń, M[aria] Borszewska-Kornacka, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, E. Gajewska, U[rszula] Godula-Stuglik, M[aciej] Krawczyński, J[anusz] Limon, J[ózef] Rusin, H[enryka] Sawulicka-Oleszczuk, E[wa] Szwałkiewicz-Warowicka, J[anusz] Świetliński, M[ieczysław] Walczak, A[nna] Latos-Bieleńska.
Tytuł: Wrodzone wady rozwojowe u noworodków z rozpoznaniem ssekwencji pasm owodniowych, urodzonych na terenie objętym Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych w latach 1998-2006.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 31, s. 135.
Uwagi: V Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne "Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków". Warszawa, 17-17 XI 2007.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

26/45
Autorzy: Waldemar Bobkowski, Aldona Siwińska.
Tytuł: Zaburzenia rytmu serca u dzieci bez strukturalnych wad serca - kiedy i jak leczyć.
Tytuł angielski: Cardiac arrhythmias in children without structural heart disease - when and how to treat?
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 30 supl. nr 30, s. 37-39, bibliogr. abstr. streszcz.
Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Rola pediatry i kardiologa dziecięcego w opiece nad pacjentem z wadą wrodzoną serca po operacjach kardiochirurgicznych i zabiegach interwencyjnych. Bochnia, 7-8 IX 2007. Czasopismo posiada - Pkt Min. Nauki: 6.000
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/45
Autorzy: Anna Dobrzańska, Ewa Helwich, Witold Lukas, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Jerzy Szczapa, Jerzy Socha, Justyna Czech-Kowalska.
Tytuł: Zalecenia Zespołu Ekspertów dotyczące profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt.
Tytuł angielski: The expert opinion on prophylaxis of hemorrhage caused by vitamin K deficiency in neonates and infants.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 4, nr 1, s. 6-8.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

28/45
Autorzy: Michał Błaszczyński, Monika Czarnecka, Paweł Juszczak, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Zespół zagęszczonej smółki u wcześniaków - postępowanie zachowawcze czy leczenie chirurgiczne?
Tytuł angielski: Inspissated meconium syndrome in premature infants - conservative treatment or surgery?
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 31, s. 111-115, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: V Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne "Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków". Warszawa, 17-17 XI 2007.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


29/45
Autorzy: Marek Jóźwiak, Faustyna Urban, Maciej Idzior, Piotr Harasymczuk.
Tytuł: Wartość analizy laboratoryjnej chodu w podejmowaniu decyzji operacyjnych o jednoetapowej wielopoziomowej korekcji deformacji kucznej chodu u dzieci z diplegią spastyczną.
Tytuł angielski: The value of clinical gait analysis in preoperative planning of single event multilevel surgery in children with crouch gait deformity in the course of spastic diplegia.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2006 : T. 3, nr 5, s. 567-572, il. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


30/45
Autorzy: Wojciech Cichy.
Tytuł: Enzymoterapia i leczenie żywieniowe dzieci z mukowiscydozą.
Tytuł angielski: Pancreatic enzymes supplementation and nutritional support in children with cystic fibrosis.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2005 : T. 2, nr 3, s. 1648, 1650, 1652-1659 il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


31/45
Autorzy: Barbara Steinborn.
Tytuł: Padaczka u dzieci.
Tytuł angielski: Epilepsy in children.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2005 : T. 2, nr 5, s. 1922-1928, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


32/45
Autorzy: Anna Latos-Bieleńska.
Tytuł: Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych w identyfikacji rzadkich chorób wrodzonych.
Tytuł angielski: Polish Registry of Congenital Malformationts - as a tool for rare diseasses identification.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2005 : T. 2, nr 5, s. 1889-1893, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


33/45
Autorzy: Jacek Wysocki, Karolina Adamska.
Tytuł: Profilaktyka zakażeń meningokokowych.
Tytuł angielski: Prevention of meningococcal infections.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2005 : T. 2, nr 2, s. 1522, 1524-1525 tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


34/45
Autorzy: Janusz Cianciara, Waldemar Halota, Jacek Juszczyk.
Tytuł: Standardy leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.
Tytuł angielski: Guidelines for the therapy of chronic hepatitis B.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2005 : T. 2, nr 3, s. 1628, 1830, 1632 bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


35/45
Autorzy: Jacek Wysocki, Magdalena Szymiec.
Tytuł: Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu watroby typu B.
Tytuł angielski: Vaccinations against hepatitis B.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2005 : T. 2, nr 2, s. 1530-1533, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


36/45
Autorzy: Jacek Wysocki, Aleksandra Matyla-Radzewska.
Tytuł: Zakażenie wirusem C zapalenia wątroby (HCV) u dzieci.
Tytuł angielski: Hepatitis C virus in children.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2005 : T. 2, nr 3, s. 1674-1678, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


37/45
Autorzy: Małgorzata Kędziora, Dorota Salamon-Słowińska, Jacek Wysocki.
Tytuł: Zapobieganie odrze, śwince i różyczce przy pomocy szczepień ochronnych.
Tytuł angielski: Prevention of measles, mumps and rubella using vaccinations.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2005 : T. 2, nr 2, s. 1526-1529, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


38/45
Autorzy: Marian Grzymisławski, Jan Dzieniszewski.
Tytuł: Żywienie w wieku podeszłym, gospodarka fosforanowo-żywieniowa, witamina D i inne witaminy.
Tytuł angielski: Nutritional support in elderly : phospho-calcium balance, vitamin D and others vitamins.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2005 : T. 2, nr 2, s. 1474-1477, bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


39/45
Autorzy: Waldemar Bobkowski.
Tytuł: Leki antyarytmiczne - bezpieczeństwo stosowania w rejonie.
Tytuł angielski: Antiarrhytmic treatment - safety in primary health service.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2004 : T. 1, nr 5, s. 582-584, bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


40/45
Autorzy: Jarosław Walkowiak.
Tytuł: Mukowiscydoza - nieuchronne niedożywienie?
Tytuł angielski: Cystic fibrosis - disease leading to malnutrition.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2004 : T. 1, nr 2, s. 214-218, bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


41/45
Autorzy: Ewa Emich-Widera, Elżbieta Marszał, Wojciech Służewski.
Tytuł: Stany zapalne układu nerwowego u dzieci.
Tytuł angielski: Neuroinfections in children.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2004 : T. 1, nr 4, s. 469-476, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


42/45
Autorzy: Jacek Wysocki, Katarzyna Chrobak-Górna, Alicja Woźniak.
Tytuł: Szczepienia przeciwko krztuścowi.
Tytuł angielski: Vaccinations against pertussis.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2004 : T. 1, nr 6, s. 692-695, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:


43/45
Oprac. przez Zespół w składzie: Anna Dobrzańska, Witold Lukas, Jerzy Socha, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Danuta Chlebna-Sokół, Andrzej Milanowski, Janusz Książyk, Marta Szymankiewicz, Jadwiga Charzewska, Justyna Czech-Kowalska, Halina Weker.
Tytuł: Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii dotyczące profilaktyki krzywicy i osteoporozy.
Tytuł angielski: Recommendations of National Consultant in Pediatrics concerning prophylaxis of rickets and osteoporosis.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2004 : T. 1, nr 4, s. 443-444.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

44/45
[Oprac. zespół ekspertów] Stanisław Czekalski, Janusz Cianciara, Magdalena Durlik, Andrzej Gładysz, Marian Klinger, Andrzej Książek, Piotr Małkowski, Michał Myśliwiec, Wojciech Rowiński, Bolesław Rutkowski, Olgierd Smoleński, Andrzej Więcek, Piotr Zaborowski, Wojciech Załuska, Zbigniew Zdrojewski.
Tytuł: Zalecenia postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakażeniach wirusami zapalenia wątroby typu B i C u pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek.
Tytuł angielski: Recommendations for prophylactic and therapeutic management in patients with chronic renal diseases infected with hepatitis B and C viruses.
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2004 : T. 1, nr 12, s. 1242-1248, il. tab. bibliogr.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

45/45
Autorzy: Aldona Siwińska.
Tytuł: Zmiany zapalne układu krążenia - problem pediatryczny czy kardiologiczny?
Tytuł angielski: Inflammatory heart disease - pediatric problem whether cardiological?
Czasopismo: Standardy Med.
Szczegóły: 2004 : T. 1, nr 10, s. 1096-1098, bibliogr. abstr. streszcz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu